Ministerstvo školstva Slovenskej republiky               Ministerstvo zdravotníctva SRP ri ori t ná os :  ...
1.1. Analýza stavu vzdelávania lekárov a e-learningových systémov využívaných vzdravotníctve1.1.1 Analýza súčasného stavu ...
1.1.1 Analýza súčasného stavu celoživotného vzdelávania lekárov a potreby vzdelávaniapre všeobecných lekárov a špecialisto...
Osobný profesijný rozvoj (CPD), ktorý začína prijatím na štúdium medicíny apokračuje atestáciami so získaním príslušných c...
b/ odborná úroveňc/ etika - nestrannosťd/ všeobecná dostupnosťe/ dostatočný počet akceptovateľných akciíf/ kompatibilita s...
kreatívne myslenie. Kazuistiky umožňujú otestovanie vedomostí, ich porovnanie s postupomimaginárneho kolegu. V texte sú uv...
SWOT analýza      Nápomocné               ŠkodlivéVnútorného Silné stránky             Slab...
i/ rozšírenie spektra       vzdelávacích možností       j/ autonómia v čase, objeme,       rozsahu, f...
kvalitu príspevkov. Vzdelávacie aktivity pritom nie vždy odrážajú potreby cieľovej skupiny.Odborné vedomosti získané na ta...
Predpokladaný prínos i-medu(resp. v čom môže i-med lekárom v procese vzdelávania pomôcť)i-med vytvára možnosť dopĺňať si v...
j/ možnosť získania informácií k aktuálnym otázkam v danom období ....napr. t.č. H1N1chrípka, nové objavy v medicíne a pod...
Vstupné analýzyAnalýza CME vo sveteV našej deskriptívnej analýze sme sa venovali nasledujúcim otázkam:1. Koľko CME webstrá...
4. Aká forma informácii dominuje?38 % ..... tvorí text v kombinácii s grafikou, 28 % ... je iba v textovom formáte, 23 % ....
e/ zvýšiť kvalitu vzdelávacích procesov rozšírením a prehĺbením odborných vedomostí azručnosti zamestnancov univerzity,f/ ...
P. Galajda:1. http://www.ndei/org2. http://www.cmslist.com/3. http://www.cme.annals.org/4. http://www.cme.medscape.com/ in...
5. http://www.entusa.comSúhrn 7 x 5 top 51. http://www.medscape.com/ (10x)2. http://www.baylorcme.org/ (2x)3.http://www.we...
f/ Dokumenty pridanej hodnoty (indikačný kúpeľný zoznam, MKCH, …).g/ Možnosť download plných textov konkrétnych článkov z ...
1.1.4 Určenie pomerného zastúpenia jednotlivých odborných oblastí a tém, ktoré budúzverejňované na portáli (s dôrazom na o...
A/ možnosť zaradenia vzdelávacích príspevkov v dvoch verziách, vedomostných úrovniach1/ základná verzia - stručné a výstiž...
príslušnú odbornosť riešiacich modelové situácie - v tejto časti je vhodné zaradiť ADTs možnosťou kreditových testov.a/ KP...
Imunizačný kalendár SR (na konkrétny rok) - povinné očkovania deti, dospelí. Nepovinnéočkovania dostupné v SR. Kontraindik...
V rámci i-medu legislatívnu časť navrhujeme rozdeliť nasledovne:a/ „legislatívna pojmológia“, napr. zdravotný preukaz, vys...
10/ OnkológiaTento spôsob zoradenia odborov rešpektuje príbuznosť jednotlivých špecializačných odborov.Je vyjadrením snahy...
Pomerné zastúpenie jednotlivých odborných oblastí a tém, ktoré budú zverejňované naportáliUrčenie pomerného zastúpenia je ...
predpokladať, že celoživotné vzdelávanie cez i-med bude predpokladom na poskytovaniezdravotnej starostlivosti na vysokej p...
Systém uznávania týchto osvedčení môže byť pritom rôzny:- môže ísť o absolvovanie konkrétnej školiacej akcie a vydanie cer...
•  Vytvoriť printovú verziu certifikátu, kde bude počet kreditov zaznamenaný. Tento    certifikát si bude môcť uchádza...
výsledok svojej práce. V špecializáciách, ktoré nepokrývame z vlastných zdrojov    alebo kontaktov, odporúčame obrátiť ...
1.1.9 Zisťovanie a overovanie vzdelávacích potrieb na vybraných podujatiach SLK apartnerských subjektov pomocou odpovedaci...
1. Cesty zdravia II., Prešov, 4.2.2010 – prednášajúci: MUDr. Marek Varga  2. Cesty zdravia II., Trenčín, 11.2.2010 – pred...
Graf č. 2: Ktoré dve oblasti považujú respondenti za najdôležitejšie pre ich prax.      Výsledky hlasovania za každé ...
81         42 2.chirurgické odbory         33 2.internistické odbory 2.pediatrické odb.    136  ...
Graf č. 5 Ktoré tri z uvedených chirurgických odborov považujete na prioritné pri získavaníinformácií? Výsledky hlasovania...
40     35    34,3  33,6     30                                       ...
Graf č. 8 Predpokladáte, že budete mať záujem o CME prostredníctvom portálu i-med?      Výsledky hlasovania na štyroc...
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc

3,589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.doc

 1. 1. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SRP ri ori t ná os : 2 Ďal š i e vzdel ávani e ako nás t roj rozvoj a ľ uds kých zdroj ovOpat reni e: 2. 2 P odpora ď al š i eho vzdel ávani a v zdravot ní ct veP ri jí m at eľ : S l ovens ká l ekárs ka kom oraNázov proj ekt u: Tvorba a im pl em ent áci a e- l earni ngového port ál u pre vzdel ávani e l ekárovKód ITMS proj ekt u: 26120230006Akt i vi t a 1.1 Analýza stavu vzdelávania lekárov a e- learningových systémov využívaných v zdravotníctveObsah Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 1
 2. 2. 1.1. Analýza stavu vzdelávania lekárov a e-learningových systémov využívaných vzdravotníctve1.1.1 Analýza súčasného stavu celoživotného vzdelávania lekárov a potreby vzdelávania prevšeobecných lekárov a špecialistov, silné a slabé stránky súčasného spôsobuvzdelávania .................................................................................................................................................... 31.1.2 Analýza potrieb praktických lekárov v oblasti ich sústavného vzdelávania .................... 81.1.3 Analýza jestvujúcich internetových portálov pre lekárov na Slovensku a vo svete,existujúcich systémov e-learningového vzdelávania v EÚ a vo svete .................................... 111.1.4 Určenie pomerného zastúpenia jednotlivých odborných oblastí a tém, ktoré budúzverejňované na portáli (s dôrazom na ochranu a bezpečnosť pacienta a transformáciuvzdelávania lekárov v súlade s požiadavkami EÚ) ................................................................. 181.1.5 Návrh systému prideľovania kreditov pre lekárov ........................................................ 261.1.6 Návrh kritérií, kto môže byť autorom e-learningových príspevkov .............................. 271.1.7 Návrh konkrétnych odborníkov, ktorí budú oslovení na písanie a prípravupríspevkov .................................................................................................................................................. 281.1.8 Systém kontroly odbornosti článkov .............................................................................. 281.1.9 Zisťovanie a overovanie vzdelávacích potrieb na vybraných podujatiach SLK apartnerských subjektov pomocou odpovedacieho/hlasovacieho zariadenia ........................... 29Príloha 1: Analýza potrieb praktických lekárov (dotazníkový prieskum) (Súhrn)1.2. Analýza LMS a CMS systémov1.2.1 Čo je to CMS ................................................................................................................. 361.2.2 Čo je to LMS ................................................................................................................. 361.2.3 Porovnanie LMS a CMS všeobecne ............................................................................ 371.2.4 Porovnanie systémov ................................................................................................... 371.2.5 Zhodnotenie ................................................................................................................. 401.2.6 Príloha .......................................................................................................................... 411.2.7 Podklady pre výberové konanie ................................................................................... 461.3 Základné hardvérové požiadavky na serverové vybavenie1.3.1 Navrhovaná konfigurácia .............................................................................................. 501.3.2 Zdôvodnenie jednotlivých bodov .................................................................................. 521.3.3 Navrhované riešenie ..................................................................................................... 551.3.4 Príloha 1: SAS vs. SATAII pevné disky ....................................................................... 581.3.5 Príloha 2: Technológia RAID (redundant array of independent disks) ........................ 631.3.6 Príloha 3 ....................................................................................................................... 651.4 Technické parametre pre výberové konanie: Server a Content Server1.4.1 Pravidlá a spôsob hodnotenia kritérií ............................................................................. 751.5 Rozsah prác v e-learning riešení1.5.1 Rozsah prác v e-learningovom riešení portálu SLK i-med ............................................ 78 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 2
 3. 3. 1.1.1 Analýza súčasného stavu celoživotného vzdelávania lekárov a potreby vzdelávaniapre všeobecných lekárov a špecialistov, silné a slabé stránky súčasného spôsobuvzdelávaniaProf. MUDr. Ján Gajdošík, PhD. – vedúci pracovnej skupinyČlenovia pracovnej skupiny:Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.Doc. MUDr. Staško Ján, PhD.MUDr. Katarína SládekováVýchodiská: Zdravotníctvo podstupuje za posledné desaťročie zmeny zásadného charakteru.Postupujúca privatizácia a prvky komercializácie v zdravotníctve nemajú obdobu vpovojnovej histórii slovenského zdravotníctva. Lekári v prieskumoch spokojnosti s výkonomprofesie najčastejšie uvádzajú strach z byrokratizácie medicíny, nedostatočné ekonomickéohodnotenie práce, nedostatočnú úctu k lekárskej profesii a klesajúce uspokojenie z výkonupráce lekára. Prekvapením potom nie je ani vysoké percento lekárov, ktorí už pocítili na sebesyndróm vyhorenia (burn out syndrome), s dominanciou psychickej únavy a straty potešenia zpráce. V problematickej ekonomickej situácii, existenčnej neistote je výsledkom odklonpozornosti od odborných činností, starostlivosti o pacienta, strata motivácie k vzdelávaniu.Očakávaný záujem o získanie klientely rozšírením vedomostí, predpokladaný strach zo stratypacienta v princípe slobodnej voľby, ako samospasiteľné, motivačné faktory k vzdelávaniu,sa ukázali byť sami o sebe málo funkčnými.Vzdelávanie: Do r. 1989 existoval jednoliaty systém pregraduálnej výchovy študentovmedicíny na LF, postgraduálnej prípravy lekára s delegovaním právomocí a povinnostíMinisterstva zdravotníctva na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie (IVZ), lekárov a farmaceutov,prepracovaný a funkčný po atestáciu, neinštitucionálne vzdelávanie riešené kompetenčneSlovenskou lekárskou komorou (v minulosti prakticky jediný odborný zástupca lekárov),inštitucionálne na báze dobrovoľnosti na IVZ. V nedemokratickej spoločenskej atmosfére sizískal zaslúžené uznanie za dosiahnuté úspechy. Situácia bola poznamenaná/uľahčenápersonálnou úniou riadiacich zložiek. Sústavnému vzdelávaniu (CME) chýbal reálne fungujúci koncept riadenia a kontrolykvality. Nebývalý pohyb po novembri 1989, sledujúci situáciu v demokratickom svete,poukázal na neudržateľnosť stavu. Problémy prinášal sám život, v praxi sa objavovalihraničné situácie, z pohľadu lekárov takmer neriešiteľné pri dodržiavaní legislatívy dodôsledkov, množili sa konflikty z vlečúcej sa situácie, z kompetenčných nejasností. Podľaexpertov je pri dnešnom, stále rýchlejšom náraste odborných noviniek takmer polovicalekárskych činnosti po piatich rokoch už zastaraná. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 3
 4. 4. Osobný profesijný rozvoj (CPD), ktorý začína prijatím na štúdium medicíny apokračuje atestáciami so získaním príslušných certifikátov či licencií, by preto malpokračovať nepretržitým (kontinuálnym) vzdelávaním (CME). Najdlhším obdobím v kariére lekára je prax po získaní špecializácie (30, u nás až 40rokov), kedy by mal tak všeobecný lekár, ako aj špecialista v ambulantnej, či v nemocničnejstarostlivosti poskytovať svojim pacientom čo najkvalitnejšie služby. V nedávnej minulostibola účasť na CME ako morálny a etický aspekt ponechané na rozhodnutí lekára.Pri súčasnom explozívnom raste diagnostických a liečebných metód a možnosti migrácielekárov sa vo svete dostáva do popredia nielen otázka udržania, ale aj zvyšovania kvalitya predovšetkým menej populárna požiadavka kontroly CME. Pohľad na vzdelávanie, predovšetkým v období Continuing Medical Education – unás sústavné vzdelávanie (SV), pretrvávajúci v optike riadiacich štruktúr, v myslení lekárov,je poplatný podmienkam, v ktorých vznikol. Závažnosť jeho transformácie spočíva v dopadena zdravie spoločnosti, vyžaduje zhodnotenie možností a obmedzení, trendov, ktoréovplyvňujú otázky edukácie na niekoľko desaťročí. Je nevyhnutné si uvedomiť, žeakýkoľvek zásah do vzdelávania je závažným celospoločenským rozhodnutím. Zmenysystému a náplne vzdelávania sú kontinuálnym procesom, ovplyvňujú myslenie a konanieniekoľkých generácií lekárov, včítane výsledného dopadu na zdravotný stav populáciespôsobom, ktorý je v momente rozhodovania len ťažko odhadnuteľný.Legislatívne východiská:Štúdium na LF – podľa smernice EÚ má štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na LF trvať6 rokov. Zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej a praktickej výučby, ukončené promóciou -získaním titulu MUDr. Pre celé smerovanie výchovy lekára je rozhodujúci profil lekárakončiaceho LF (rozsah jeho vedomostí a zručností je rozhodujúci pre nadväznosťšpecializačnej prípravy, sústavného vzdelávania,...).Ďalšie vzdelávanie - špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností.Podľa smernice EÚ93/16/EHS nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecnélekárstvo a trvá najmenej 3 roky. Špecializačné štúdium je možné realizovať naakreditovaných pracoviskách, má povinný rozsah zručností a vedomostí, cirkuláciu, formuzáverečného preskúšania.Certifikačná príprava na výkon certifikovaných pracovných činností, sústavné vzdelávanie(SV) - v terminológii UEMS kontinuálne medicínske vzdelávanie (Continual MedicalEducation/Continuing Professional Development). Smernica EÚ ho určuje rámcovo, riešenieje na rozhodnutí členských štátov EÚ. Problém, podmienky a návrhy na riešenie špecifikujeUEMS prostredníctvom EACCME.Sústavné vzdelávanie – podľa znenia Zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnejstarostlivosti je SV nevyhnutným predpokladom pre vykonávanie lekárskej praxe, jeceloživotnou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka. Je charakterizované ako priebežnéobnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolaniav súlade s rozvojom príslušného zdravotníckeho povolania. Snahou je vytvoriť taképrostredie, aby SV spĺňalo minimálne, všeobecne akceptované požiadavky EÚ, dnes sú to:a/ edukačný charakter Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 4
 5. 5. b/ odborná úroveňc/ etika - nestrannosťd/ všeobecná dostupnosťe/ dostatočný počet akceptovateľných akciíf/ kompatibilita s požiadavkami európskych inštitúcií (smernice EÚ, UEMS-EACCME).Prvou lastovičkou pohybu vo vzdelávaní bolo zavedenie „Bodového hodnotenia kvalitypráce lekára“ (v anglosaskej terminológii „Credit point system“) podľa účasti na vzdelávaní.Výsledkom sú cenné podnety: a/ konferenčná turistika – pri zavádzaní do života bol vnímaný ako prvý krok,podporujúci predovšetkým (stále klesajúcu) účasť lekárov na edukačných podujatiach,s predpokladom postupného zavádzania ďalších kontrolných mechanizmov (výsledkom bolskutočný vzostup účasti, dominantne na regionálnych edukačných aktivitách). Hlavným -vcelku očakávaným problémom sa stala pasívna účasť a zbieranie formálnych potvrdení oúčasti. Napriek snahe o aktívnu účasť je skutočnosťou, že neformálna výmena informáciímedzi účastníkmi má často rovnaký význam ako edukačný prínos podujatia. b/ skúsenosti poukázali na fakt, že lekári v praxi majú čoraz väčšie problémyzvládnuť nápor informácií, postojov, názorov a rád odborníkov rôznych odborností, občas iprotichodných. Popri vedomostiach, ktoré získali počas štúdia, musia nevyhnutne zvládnuťnové poznatky v súvislosti s rýchlym rozvojom medicíny. Nie je v moci praktikov získaťvedomosti v celom dnešnom rozsahu medicíny, obzvlášť ak ich dostávajú neroztriedené.V pamäti sa prednostne ukladajú a uchovávajú len tie informácie, ktoré ich užívateľ v prácipotrebuje, a ktoré prakticky používa, ktoré priamo ovplyvňujú jeho diagnostickéa terapeutické rozhodovanie. Tieto tvoria retenčné minimum, preto je pre edukačnú praxprednášateľa dôležité správne určiť taký súbor poznatkov, ktoré lekár chce, resp. jeschopný udržať v pamäti a ktoré nevyhnutne potrebuje pre výkon praxe lege artis. c/ lekár v období CME len s problémami akceptuje vynútený režim vzdelávania,edukačnou autoritou diktované tempo štúdia. Je navyknutý organizáciou a podmienkamipráce prispôsobovať sa potrebám a záujmom pacientov. Preto je zrejmá jeho tendenciaurčovať si vlastným rozhodnutím dobu a čas venovaný vzdelávaniu, voliť rytmus štúdia,výber témy a metodiky. Možnosť voľby podľa rozhodnutia lekára by sa mala staťmotivujúcim faktorom edukácie. V súlade s jedinečným spôsobom učenia jedinca, takcharakteristickým pre ego osamotene pracujúceho lekára. d/ domáce skúsenosti, trendy vzdelávania vo svete ukazujú, že pre úspech edukácie jevýhodné, ak je vo vzdelávacích metodikách zohľadnená aj možnosť sebakontroly. Záujemje určený podmienkami práce, je ponímaný ako možná edukačná aktivita spojená is hodnotením kvality práce. Príkladom sú autodidaktické testy, kde ide vlastne o klasickétestovacie otázky s dopredu ponúknutými variantmi pre určenie jednej (prípadne s poučenímviac variantných riešení) správnej odpovede. Možnou metodikou je použitie kazuistík (či užzo skutočného života a praxe, alebo vzorových, konštruovaných pre edukáciu) s otvorenýmkoncom, riešenie modelových situácií vyskytujúcich sa v každodennej praxi. Prípadneposúdenie racionálnosti rozhodovania lekára na výnimočných prípadoch, vyžadujúcich Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 5
 6. 6. kreatívne myslenie. Kazuistiky umožňujú otestovanie vedomostí, ich porovnanie s postupomimaginárneho kolegu. V texte sú uvedené opisy riešených prípadov s otázkami, prípadnevariantmi riešenia. Odpovede si testovaný lekár nájde na konci knihy. Možnosťou získať nazáklade sebahodnotenia určitý prehľad o vlastnom rozsahu poznatkov, možnosťou porovnaniavlastných odpovedí s uvedenými, získava lekár obraz o medzerách vo svojich odbornýchvedomostiach. Cieľom je, aby študujúci mohol vykonávať úpravy v obsahu a rozsahuedukácie, podľa osobne pociťovanej odbornej insuficiencie, bez prípadnej pomoci tútora -pedagóga. Za výhodu samooverovania sa všeobecne považuje skutočnosť, že testovanýnepracuje v časovej tiesni, ani pod inými stresujúcimi faktormi ako pri skutočnej skúške.Iným edukačným prvkom môže byť interaktívne hodnotenie rozhodovania v modelovejkazuistike – ako prieskum názorov a vedomostí pléna, včítane didaktického efektuzdôvodnením správneho rozhodnutia prednášateľom. e/ predpokladom úspechu CME je zvýšenie dostupnosti vzdelávania - nasmerovaniecesty vedeckých poznatkov, vzdelávacích procesov za lekárom v praxi, priblíženie doregiónov. Decentralizovaný model znamená zrovnoprávnenie všetkých foriem a miest konaníodborných podujatí. f/ zavádzanie nových foriem edukácie - distance learning, v zahraničí populárneštúdium na diaľku. Výhodou je prakticky neobmedzený počet účastníkov edukácie, výber amiesto vzdelávania je plne v kompetencii praktizujúceho lekára, metodika vzdelávania jenenáročná na spoluprácu pedagóga a študujúceho. Nevyhnutnou podmienkou je centrálne, naúrovni riadenia vzdelávania, vypracovať nielen študijné materiály, systém vzájomnejkomunikácie medzi edukačným centrom a školencom, ale pripraviť aj odbornú verejnosť nanové možnosti. Bazálnym predpokladom je organizácia práce lekárov v CME, umožňujúcaštúdium – zrejme bude vhodné určiť v harmonograme práce aj čas na štúdium (možnélegislatívne ošetrenie nároku lekára na vzdelávanie). Nevyhnutná je vnútorná disciplínalekára, externá motivácia a sebamotivácia, sebapresvedčenie po psychicky a často i fyzickynáročnej práci sa v oddychovom čase venovať vzdelávaniu. Riešením je napríklad vysielanieedukačných programov v elektronických masmédiách v nepreferovanom vysielacom čase, ichnahrávanie na videorekordéry a štúdium podľa rozhodnutia lekára. Technické možnostizasielania študijných materiálov (korešpondenčné v písomnej, elektronickej podobe) súprakticky neobmedzené. Kontrolné mechanizmy formou vedenia a hodnotenia tútorom nie súnutné. Rizikom je len formálna účasť s cieľom získať potvrdenie o absolvovaní edukácie,minimálna možnosť kontroly úspešnosti edukácie, dopadu na kvalitu ZS.Na základe prieskumov názorov účastníkov CME je možné považovať za určujúce problémy– témy edukácie:choroby s najvyššou frekvenciou v populácii,choroby s najnákladnejšou diagnostikou a terapiou,choroby s diskutabilnou/pochybnou kvalitou poskytovanej ZS,choroby s vysokým rizikom poskytovania ZS pre pacienta,choroby, kde je určujúcim celospoločenský záujem. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 6
 7. 7. SWOT analýza Nápomocné ŠkodlivéVnútorného Silné stránky Slabé stránkypôvodu a/ dlhá tradícia systémového a/ nejednotnosť, nestabilita a nevyváženosť postgraduálneho vzdelávania náplne sústavného vzdelávania, (sústavného vzdelávania), b/ nedostatočné zručnosti lekárov v oblasti b/ dlhá tradícia špecializačného moderných vzdelávacích metód, vzdelávania c/ nedostatočný prístup k vzdelávacím c/ prevaha kvalitných odborných informáciám, podujatí d/ časť odborných podujatí menej kvalitná e/ nevyrovnaný edukačný obsah odborných podujatí f/ neexistencia spätnej väzby a hodnotenia kvality sebavzdelávania g/ nízke spektrum vzdelávacích možností h/ neexistencia podkladov pre štúdium i/ formálna účasť na odborných podujatiach j/ neexistencia posudzovania dopadu odborného vzdelávania na zdravotnú starostlivosťVonkajšieho Príležitosti Ohrozeniapôvodu a/ získanie pacientskej klientely a/ komercionalizácia podmienok pre a konkurenčnej výhody sústavné vzdelávanie, rozšírením vedomostí lekára, b/ prebyrokratizovanie podmienok b/ manažovanie garantovaných sústavného vzdelávania, vzdelávacích medicínskych c/ ekonomické ohodnotenie a klesajúce informácií uspokojenie z výkonu práce lekára, c/ vytvorenie kvalitnej d/ obrovský, dynamicky sa meniaci, ťažko legislatívy pre oblasť sústavného manažovateľný objem medicínskych vzdelávania, informácií s nerovnakou garanciou d/ získanie moderných poskytovaných informácií, vzdelávacích zručností, e/ zníženie až strata motivácie e/ dostupnosť kvalitných k vzdelávaniu, vzdelávacích pomôcok f/ odklon pozornosti od odborných činností, a nástrojov, starostlivosti o pacienta, f/ postupný a trvalý príchod g/ nestabilná legislatíva, mladej generácie do medicínskej h/ nedostatočná rýchlosť novelizácie praxe a vzdelávania, legislatívy, g/ zjednotenie, stabilita i/ neexistencia legislatívy, a vyváženosť náplne j/ veková štruktúra lekárov v praxi a organizácie sústavného k/ migrácia lekárov vzdelávania l/ silný tlak farmaceutických firiem h/ kvalitnejšia zdravotná m/ vynútený režim vzdelávania starostlivosť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 7
 8. 8. i/ rozšírenie spektra vzdelávacích možností j/ autonómia v čase, objeme, rozsahu, forme, intenzite, rytme sebavzdelávania k/ zmena obsahu motivácie k sústavnému vzdelávaniu l/ sebatestovanie a získavanie kreditov m/ zvýšenie dostupnosti vzdelávacích nástrojov n/ decentralizovaný model vzdelávania o/ neobmedzený počet súbežne študujúcich lekárov1.1.2 Analýza potrieb praktických lekárov v oblasti ich sústavného vzdelávaniaMUDr. Zuzana Teremová – vedúca pracovnej skupinyČlenovia pracovnej skupiny:MUDr. Zbynek Schroner, PhD.MUDr. Ľubomír Marišinprof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.RNDr. Mária JurigováMUDr. Michal Turček, PhD.MUDr. Marek VargaMUDr. Mária FalátováV rámci SR je kontinuálne vzdelávanie lekárov legislatívne určené vyhláškou MZ SR366/2005 v znení neskorších predpisov.V súlade s týmito predpismi je každý lekár povinný kontinuálne sa vzdelávať, teda priebežnesi obnovovať a udržiavať odbornú spôsobilosť.Sústavné vzdelávanie sa hodnotí počtom získaných kreditov v 5-ročnom cykle, a to osobitnev každom špecializovanom odbore, v ktorom získal odbornú spôsobilosť. Pre porovnanie výhod internetového vzdelávacieho portálu pre lekárov je všaknevyhnutné aspoň v minimálnom meradle charakterizovať doterajší systém vzdelávania.Odborné vzdelávanie je v súčasnosti realizované najmä:- prostredníctvom kongresov, seminárov a iných odborných podujatí, ktoré sú v značnejmiere podporované farmaceutickými firmami, čo v mnohých prípadoch modifikuje odbornú Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 8
 9. 9. kvalitu príspevkov. Vzdelávacie aktivity pritom nie vždy odrážajú potreby cieľovej skupiny.Odborné vedomosti získané na takýchto podujatiach nie sú priamo overované (napr.autodidaktické testy - ADT).Účasť lekárov na takýchto aktivitách je často motivovaná skôr spoločensky.- druhým zdrojom získavania vedomostí sú rôzne príspevky publikované v odbornýchčasopisoch, resp. odborné publikácie, čo predstavuje určitú finančnú náročnosť.- pri niektorých špecializáciách je problematické získať požadovaný počet kreditov preobmedzenú ponuku vzdelávania.Podľa analýz pomerného zastúpenia kreditov získaných prostredníctvom autodidaktickéhotestu (ADT) a kreditov získaných inou formou možno konštatovať, že systém získavaniakreditov sa v súčasnosti sústreďuje predovšetkým na získavanie kreditov účasťou naškoliacich akciách rôzneho typu (okresné semináre až zahraničné kongresy). Je nutnépriznať, že takto získané kredity sú v prevažnej miere kreditmi za pasívnu účasť a je otázne,kto a koľko sa v rámci takýchto aktivít skutočne vzdeláva. Podiel kreditov získaných zanaštudovanie príslušnej odbornej literatúry a vyplnenia autodidaktického testu je temerzanedbateľný. Dôvodom nízkeho podielu kreditov získaných z ADT je práve obmedzená možnosťzískavania kreditov formou ADT (z odborných časopisov).Výsledky dotazníkového prieskumuJednou z otázok dotazníkového prieskumu bola i otázka týkajúca sa motivácie návštevnostivzdelávacieho portálu pre lekárov, kde 948 respondentov dotazníka hodnotilo výhodyvzdelávacieho portálu podľa škály 1-5 v priemere hodnotou 3,8-4,5 v nasledovnom členení :a) Prístup na portál kdekoľvek......3,87b) Menšia finančná / časová náročnosť.......3,84c) Veľký výber informácií z medicínskych odborov.....4,38d) Autodidaktické testy za článkami s možnosťou získania kreditov......3,88e) Možnosť diskutovať na portáli s kolegami a odborníkmi.....3,46f) Veľká názornosť multimediálneho obsahu portálu.....4,04g) Zaručene aktuálne informácie...4,05h) Jednoduchá a ľahká práca na portáli.....4,24i) Komfort pri štúdiu príspevkov....4,14Niektorí z respondentov uviedli i nasledujúce dôvody:- možnosť publikovať na portáli vlastné príspevky- dostupnosť štandardných terapeutických postupy (guideliny, algoritmy) a stanoviskáhlavných odborníkov- zverejnenie dôležitých infoliniek, adries- zrozumiteľné a aktualizované informácie z oblasti zdravotníckej legislatívy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 9
 10. 10. Predpokladaný prínos i-medu(resp. v čom môže i-med lekárom v procese vzdelávania pomôcť)i-med vytvára možnosť dopĺňať si vzdelanie za výhodných podmienok: • v ľahkej dostupnosti vzdelávania (široké spektrum príspevkov so zameraním na odbornosť) • v možnosti získavania kreditov v rámci kontinuálneho vzdelávania lekárov • v možnosti šetriť „čas“ lekárov • v možnosti šetrenia finančných prostriedkov (zníženie nákladov na celoživotné vzdelávanie pre lekárov)Základné výhody vzdelávacieho portálu pre lekárov: dostupnosť, možnosť získania kreditov,šetrenie časom a peniazmi - vytvárajú predpoklad, že portál bude v priebehu krátkeho časuširoko využívaný lekárskou obcou.Výhody internetového vzdelávaniaa/ vzdelávanie v čase, ktorý je pre lekára najvýhodnejší (lekár si sám má možnosť zvoliťobdobie, resp. čas, ktorý chce venovať vzdelávaniu)b/ lekár nie je nútený za vzdelávaním cestovať, čo predstavuje časovú úsporu aj úsporufinančnúc/ obmedzenie nevyhnutnosti návštevy rôznych odborných podujatí a s tým spojenej nutnostiskracovať pracovnú dobu na ambulancii, resp. na oddelení, resp. zabezpečovať zástup napracoviskud/ možnosť vzdelávania v domácom prostredí, resp. v práci (napr. počas služieb ÚPSa LSPP)e/ možnosť vzdelávať sa v aktuálnom čase v problematike, ktorú práve považuje zanajpotrebnejšiu, nie je napr. nútený naštudovať odborné príspevky, ktoré ho svojím obsahomnezaujímajú a nie je predpoklad, že sa s obdobnou problematikou vo svojej praxi stretne, čo jenevyhnutné pri získavaní kreditov cestou ADT v odborných časopisochf/ možnosť získavania kreditov vyplnením testov vo voľnom časovom intervale beznutnosti odoslania testu v pevne stanovenom časovom intervaleg/ možnosť získavania kreditov za vyplnenie a odoslanie autodidaktických testov bez nutnostinávštevy pošty (straty času) a vynaloženia určitých finančných prostriedkovh/ možnosť priamej a jednoduchej kontroly počtu získaných kreditov na portáli SLK zapredpokladu priameho prepojenia kreditovaných aktivít každého respondenta ADT na portálSLK, resp. vytvorenie kreditovej databázy pre kontinuálne vzdelávanie lekárov priamo na i-medei/ dostupnosť širokého spektra odbornej literatúry cez virtuálnu knižnicu bez vynaloženiaakýchkoľvek dodatočných finančných prostriedkov (okrem členského poplatku v Slovenskejlekárskej knižnici) Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 10
 11. 11. j/ možnosť získania informácií k aktuálnym otázkam v danom období ....napr. t.č. H1N1chrípka, nové objavy v medicíne a pod. Je predpoklad, že mnohé aktuálne informácie oslovialekárov aj bez možnosti získania kreditov.Navrhovaná štruktúra obsahovej stránky portálu predurčuje dve základné funkcie portálu:1/ vzdelávaciu funkciu – prevaha zamerania portálu2/ informačnú, resp. rámcovo orientačnú funkciu v niektorých častiach portálu(legislatíva, laboratórna diagnostika, novinky vo farmakoterapii a pod.)V súčasnosti neexistuje ucelený systém celoživotného vzdelávania, ktorý by poskytovallekárom možnosť kontinuálneho získavania odborných informácií usporiadaných doštandardizovaných celkov.Cieľom vzdelávacieho portálu i-med je práve vytvorenie takejto možnosti, zabezpečeniesústavného a pritom jednoduchého prístupu k odborným, priebežne aktualizovanýminformáciám.Cieľom i-medu nie je byť jedinou formou vzdelávania lekárov, vytesňujúcou ostatné formyvzdelávania. Nesporný význam školiacich aktivít, pri ktorých sa lekári stretávajú a vzájomneo otázkach a problémoch diskutujú, nemožno poprieť.Je predpoklad, že systém vzdelávania prostredníctvom i-medu prispeje k podstatnémuzvýšeniu podielu kreditov získaných na základe úspešného zvládnutia ADT, pričom tátoforma je nesporne podstatne väčším prínosom pre medicínsku prax, než pasívna účasť narôznych vysokokreditovaných podujatiach.Zvýšenie podielu kreditov získaných za ADT (či už v rámci portálu, v rámci kreditovanýchtestov priamo na odborných podujatiach, alebo kreditov získaných vyplnením ADTz odborných časopisov) bude pritom prínosom nielen pre odbornú úroveň lekárovsamotných, ale hlavne pre zvýšenie odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivostiv prospech klientov - pacientov.1.1.3 Analýza jestvujúcich internetových portálov pre lekárov na Slovensku a vo svete,existujúcich systémov e-learningového vzdelávania v EÚ a vo svete.MUDr. Peter Samek PhD. - vedúci pracovnej skupinyČlenovia pracovnej skupinyProf. MUDr. Peter Galajda, CSc.MUDr. Alexander Klabník, PhD.MUDr. Ľubomír Lachváč PhD.Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.MUDr. Jozef ŠtrelingerDoc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 11
 12. 12. Vstupné analýzyAnalýza CME vo sveteV našej deskriptívnej analýze sme sa venovali nasledujúcim otázkam:1. Koľko CME webstránok existuje a koľko kurzov a kreditov poskytujú?Vo februári 2000 existovalo 96 web stránok poskytujúcich viac ako 3000 kreditov v rámciCME akreditovaného ACCME, ale napr. v decembri 2006 už približne 300 stránok s cca 16000 CME kurzami zodpovedajúcimi celkovo 26 000 kreditom. Teda ich počet neustálenarastá.Existuje veľká medzera medzi veľkými a malými CME stránkami: 4 stránky poskytujú viacako 1000 kreditov (spoločne zhruba polovicu všetkých online kreditov): • HealthStream University (cca 415 kurzov s cca 830 kreditmi), • Medscape (cca 400 kurzov s rovnakým počtom kreditov), • ArcMesa (cca 54 kurzov s 207 kreditmi) a • CMEWeb (cca 533 kurzov s cca 800 kreditmi).Na druhej strane existuje 31 stránok, ktoré poskytujú 5 alebo menej kreditov (spoločne iba 2%z celkového počtu).2. Koľko lekárov navštevuje online stránky venované CME? Koľkí z nich sa zúčastňujúkurzov a získavajú kredity?Od roku 1995 narastali v USA snahy o masívnejšie použitie internetu ako nástroja naposkytovanie CME pre lekárov, ale iba nepatrný podiel lekárov ho aj využívalo. Navyšeexistuje výrazná diskrepancia medzi počtom návštev online CME web stránok a medzipočtom získaných kreditov. Podľa výročnej správy ACCME americkí lekári získali v roku2006 zhruba 18 % všetkých CME kreditov prostredníctvom online portálov. Pre porovnanie vroku 1997 iba 13 115 lekárov (0,34 %) získalo 1 299 kreditov prostredníctvom online CME(0,24 % z celkového počtu získaných kreditov) a v roku 1999 už 79 536 lekárov (1,79 %)získalo 5 035 kreditov (0,86 %).3. Pre ktoré lekárske špecializácie sú dostupné online CME, v akom počte aproporciách?64 % ... stránok je určených pre všeobecných lekárov, 76 % ... pre špecialistov a 18 % ... previaceré odbory. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 12
 13. 13. 4. Aká forma informácii dominuje?38 % ..... tvorí text v kombinácii s grafikou, 28 % ... je iba v textovom formáte, 23 % ... audio,7 % .... prezentácia odporúčaní a smerníc, 7 % ... video, 4 % .... interaktívne5. Kto je tvorcom a sponzorom portálu?58 % stránok je podporovaných (aspoň čiastočne) pomocou poplatkov používateľov zazískané kredity, 44 % ... bolo vytvorených (a alebo) sponzorovaných univerzitami alebolekárskymi fakultami, 35 % .... je podporovaných komerčnými spoločnosťami, 9 % ....odbornými lekárskymi spoločnosťami, 6 % ... vládnymi inštitúciami, 5 % ...... zdravotnoupoisťovňou.6. Aká je cena za CME kredit?69 % .... stránok je bezplatných (vyžaduje sa iba registrácia) alebo stoja 10 alebo menejamerických dolárov za kredit, 15 % .... stojí 20 alebo viac amerických dolárov za kredit.Spracoval Klabník A, cit. The ACCME 1998 Annual Report (1999) Accreditation Councilfor Continuing Medical Education (ACCME) Retrieved March 9, 2000 from the World WideWeb: http://www.accme.orgAnalýza CME na Slovensku (príklad)E-learning na SZUSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v súčasnosti rieši „Pilotný projektdištančného vzdelávania zameraný na e-learning pre zamestnancov a poslucháčov SZU".Projekt je podporovaný v rámci Jednotného programového dokumentu NUTS II BratislavaCieľ 3 spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk).SZU si v pilotnom programe postavila úlohu:a/ overiť možnosti e-learningu v štúdiu viacerých zdravotníckych odborností,b/ naučiť pedagogických pracovníkov tvoriť e-learningové materiály,c/ zefektívniť vyučovací proces s dôrazom na rozšírenie priestoru pre nácvik zručností vzdravotníckych disciplínach, ktorému predchádza dokonalé zvládnutie teoretickýchpredpokladov.Zámery projektu sú:a/ poskytnúť študentom flexibilnejšie formy štúdia,b/ získať konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými zdravotníckymi vzdelávacímiinštitúciami,c/ prispôsobiť vybrané činnosti univerzity meniacim sa podmienkam a nárokom navzdelávacie aktivity v súlade s moderným trendom vo výučbe,d/ zefektívniť využitie času pedagógov vo výučbe, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 13
 14. 14. e/ zvýšiť kvalitu vzdelávacích procesov rozšírením a prehĺbením odborných vedomostí azručnosti zamestnancov univerzity,f/ prehĺbiť kvalifikáciu poslucháčov SZU, predovšetkým absolventov, vstupujúcich na trhpráce.Postupy SZU v rámci pripravovaného projektu sú nasledovné:a/ pripraviť stratégiu, metodológiu a určiť spôsob zavedenia e-learningu do výučby SZU,b/ zabezpečiť vedomosti a zručnosti pedagogických pracovníkov pre navrhovanie a vývoj,c/ overiť efektívnosť nasadenia e-learningu pre pilotnú skupinu študentov, vyhodnotiťskúsenosti a vypracovať odporúčania pre ďalší postup.Pilotné kurzy sú navrhované v oblasti:a/ počítačovej gramotnostib/ výučbe anglického jazykac/ v troch klinických disciplínachd/ v troch teoretických disciplínach.Určené sú poslucháčom pregraduálneho štúdia medicíny, verejného zdravotníctva aošetrovateľstva, študentom špecializačného štúdia v klinických odboroch a MPH. Pilotnýprojekt bude súčasne slúžiť ako podklad pre ďalší rozvoj e-learningu v podmienkachuniverzity v pregraduálnom, špecializačnom štúdiu a v kontinuálnom medicínskomvzdelávaní. Výber medicínskych disciplín, prípadne ich častí alebo kapitol, ktoré sú vhodnépre dištančné štúdium a osobitne pre e-learning (internistický kmeň, chirurgický kmeň,epidemiológia, ekonomika v zdravotníctve a pod.).Výsledky analýzy CME onlineDetailné správy mali obsahovať podrobný popis stránok. Zároveň mali analytici podaťsúhrnné správy vo forme Top 5 a záverečných výberov najlepších stránok, zohľadňujúcichnasledovné kritériá:Stránka by mala byť na úrovni ako:1. User friendly (jednoduché vyhľadávanie) ako:...2. S odbornou kvalitou informácií (najlepšia schéma prezentácií ) ako:...3. Didakticky na úrovni (interaktivita) ako:...4. Na grafickej úrovni (dizajn, prehľadnosť, štruktúra) ako:...5. Online kurzy by mohli byť ako:...6. Ďalšie vlastnosti - ako :...Zoznam vybraných 5 stránok od 7 autorov analýz Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 14
 15. 15. P. Galajda:1. http://www.ndei/org2. http://www.cmslist.com/3. http://www.cme.annals.org/4. http://www.cme.medscape.com/ internal medicine5. http://www.cme.medscape.com/ gastroenterologyA. Klabník1. http://www.medscape.com/2. http://www.baylorcme.org/3. http://www.theheart.org/4. http://www.escardio.org/education/eLearning5. http://www.cmelectures.org/Ľ. Lachváč1. http://www.eu-acme.org/2. http://cme.medscape.com/medscapetoday 3. http://one.aao.org/CE/Default.aspx3. http://www.diagnosiscast.com/4. http://rad.usuhs.edu/medpix/J. Mokrý1. http://www.medscape.com2.https://nf.aafp.org/Cme/CmeCenter/Default.aspx3. http://www.ama-assn.org/ama/home/index.shtml4. http://www.stdhivtraining.org/5. http://www.clevelandclinic.org/education/P. Samek1. http://improvementskills.org2. http://www.websurg.com/cme/3. http://learn.heart.org4. http://www.medscape.com/5. http://www.hyperguides.comP. Žubor1. http://www.stdhivtraining.org2. http://www.medscape.com/womenshealt3. http://www.medscape.com/pediatrics4. http://www.stdhivtraining.org5. http://www.baylorcme.orgJ. Strelinger1. http://www.eu-acme.org/2. http://diagnosiscast.com3. http://www.medscape.com/4. http://www.websurg.com Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 15
 16. 16. 5. http://www.entusa.comSúhrn 7 x 5 top 51. http://www.medscape.com/ (10x)2. http://www.baylorcme.org/ (2x)3.http://www.websurg.com/cme/ (2x)4. http://www.eu-acme.org/ (2x)ostatné poradie je náhodne kopírované z čiastkových top 55. http://www.ndei/org6. http://www.cmslist.com/7. http://www.cme.annals.org/8. http://www.theheart.org/9. http://www.escardio.org/education/eLearning10. http://www.cmelectures.org/11.http://one.aao.org/CE/Default.aspx12. http://www.diagnosiscast.com/13. http://rad.usuhs.edu/medpix/14. https://nf.aafp.org/Cme/CmeCenter/Default.aspx15. http://www.ama-assn.org/ama/home/index.shtml16. http://www.stdhivtraining.org/17. http://www.clevelandclinic.org/education/18. http://improvementskills.org19. http://learn.heart.org20. http://www.hyperguides.com21. http://www.stdhivtraining.org22. http://www.stdhivtraining.org23. http://www.eu-acme.org/24. http://diagnosiscast.com25. http://www.entusa.comZáverečné odporúčaniaa/ Možnosť rozposlať známym upozornenie na CME aktivitu: “e-mail this” alebo “share thiswith a colleague” (umožní zvýšiť počet jednotlivých vstupov, cieľ: 8000).b/ Nástroj na TLAČ (“print this”) ….. aj na robenie poznámok do textu, zvýraznenie určitýchčastí pre vlastnú potrebu …c/ Nesmie chýbať možnosť vyhľadávania v jednotlivých stránkach a ich obsahu: chcemrýchlu odpoveď na cieľové dávky ACE-inhibítorov pri srdc. zlyhávaní?.... cez „search“ strom… kardiológia … srdcové zlyhávanie … liečba … ACEi … dávkovanie. A ukáže sa stránka snázvom: dávkovacia schéma ACEi pri SZ. Analogické ku: http://www.theanswerpage.com(krátke odpovede s ohľadom na praktické využitie, bez veľkého teoretizovania).d/ Využitie “Mapy stránok” konkrétnej webovej stránky.e/ Odkazy (“links”) na iné zaujímavé stránky, napr. na odporúčané postupy jednotlivýchodborných spoločností (napr. smernice sú prevzaté od Európskej kardiologickej spoločnosti,ktorá si na ne uplatňuje autorské práva). Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 16
 17. 17. f/ Dokumenty pridanej hodnoty (indikačný kúpeľný zoznam, MKCH, …).g/ Možnosť download plných textov konkrétnych článkov z virtuálnej knižnice svetovýchperiodík (analógia www.mediforum.sk).h/ Možnosť stiahnutia si CME certifikátu vo formáte PDF (a jeho vytlačenia). Mal by tam byťCME “Tracker”.i/ Mali by mať newsletters – ako http://www.medscape (vrátane eMedicine CME case) alebo http://www.amedeo.comj/ Vysokokvalitné interaktívne profesionálne stránky sú síce naším ideálom, ale pre našucieľovú skupinu (lekári primárneho kontaktu s priemerným vekom 55 rokov) by boli prílišnáročné z hľadiska ich počítačových zručností. Preto odporúčame, aby prvé moduly, ktoréten-ktorý lekár absolvuje, obsahovali „zahrievaciu“, nižšiu úroveň interaktivity. Ak budev cieľovej skupine priaznivá odozva, či dokonca chuť k vyššej interaktivite, ďalšie moduly satýmto smerom môžu posunúť.k/ dosiahnuť koncepčné kvality stránok, ktoré sú rádovo na úrovni SLK napr.: Florida Medical Association http://www.fmaonline.org InforMed (Florida Physician update) http://informed.cme.edul/ inšpirujúce témy pre CME: Massachusetts Medical Society Online CME http://www.massmed.org Texas Medical Association Ethics CME http://www.texmed.org University of Oklahoma, College of Medicine, Medical Ethics http://tivcme.com Webility http://webility.mdm/ Možnosť výberu článku podľa autoran/ Pekné prevedenie videa s výkladom autora počas ppt. prezentácieo/ Databáza klinických reálnych obrázkov k témamp/ Kolónka „The Latest news“ s aktuálnym up-scrollom textuq/ Kolónka „Nájdi lekára“ v danej oblasti podľa špecifík. Priamym kliknutím na tému saprepne okno, v ktorom je kvalitne prevedená ppt prezentácia. Mám možnosť vidieť celé pptako Thumbs vo folderi course presentation, alebo samostatne obrázok po obrázku. Navyšemožno tzv. zoomovať ppt slajdy na celú obrazovku.r/ V prezentáciách počas striedania slajdov je otázka, na ktorú treba odpovedať. Ak saodpovie zle, objaví sa edukačné okno, ktoré mi chybu vysvetlí a navedie na správnuodpoveď.s/ Pomerne zaujímavé je zobrazenie štátu vo forme mapy a jednotlivých krajov, vo výseku,kde kliknutím na danú oblasť sa znázorňuje informácia, čo sa deje, napr. aký kongres alebokurz v danej oblasti - teda lokalite. Jednoduché na ovládanie. Obvodný lekár si klikne naokres Prešov a tam sa mu zobrazí aktuálna situácia v edukácii, kongresoch a inýchlekárskych aktivitách v danom regióne.t/ Užívatelia môžu hlasovať o kvalite na 5-stupňovej škále, čo umožní vybrať prezentácies najlepším ohlasom. Tie by mali byť na úvodnej strane zvýraznené, noví užívatelia ich môžuhneď absolvovať, nemusia hľadať v aktivitách podľa témy, autorau/ Usporiadanie jednotlivých materiálov podľa kľúčových slov, čo umožňuje jednoduchévyhľadávanie požadovanej informácie a užívateľ si zároveň môže pre vlastnú potrebustiahnuť upravenú prezentáciu. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 17
 18. 18. 1.1.4 Určenie pomerného zastúpenia jednotlivých odborných oblastí a tém, ktoré budúzverejňované na portáli (s dôrazom na ochranu a bezpečnosť pacienta a transformáciuvzdelávania lekárov v súlade s požiadavkami EÚ)MUDr. Zuzana Teremová - vedúca pracovnej skupinyČlenovia pracovnej skupiny:MUDr. Ľubomír MarišinMUDr. Marek VargaMgr. Zdenko SenešiMUDr. Michal TurčekMUDr. Ing. Katarína SládekováMUDr. Mária FalátováMUDr. Eva KmetyováMUDr. Eduard HrežoNávrh obsahovej stránky portáluNázory na obsahovú stránku portálu boli v niektorých otázkach jednotné – ako napr.požiadavky vytvorenia všeobecnej a špecializovanej časti portálu, požiadavka dvojstupňovejúrovne zverejňovaných príspevkov, a iné. Naopak, v iných otázkach boli názory podstatneodlišné až protichodné - napr. umiestnenie príspevkov z oblasti legislatívy či príspevkov typukazuistík na portáli, a i.Vyčlenenie najdôležitejších oblastí na portáli sa javí z pohľadu spektra odborností lekárov SR(podľa UDZS až 117 odborností a špecializácií) veľmi zložité.Návrh na obsahovú stránku portálu bol vypracovaný na základe rozsiahlej diskusie. Snahoubolo vytvoriť taký návrh na obsahovú stránku portálu, ktorý by zaujal čo najširšie spektrumlekárov a umožnil každému lekárovi rozširovať si svoje vzdelanie prostredníctvomvzdelávacieho portálu pre lekárov i-med.Návrh obsahuje :všeobecné požiadavky pri zaraďovaní príspevkov na portál,rozdelenie portálu na dve časti: všeobecnú a špecializovanú.Všeobecné požiadavky pri zaraďovaní príspevkov na portál: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 18
 19. 19. A/ možnosť zaradenia vzdelávacích príspevkov v dvoch verziách, vedomostných úrovniach1/ základná verzia - stručné a výstižné články (kurzy) - určená pre praktikov (širšiu lekárskuverejnosť)2/ podrobná verzia – určená predovšetkým pre lekárov špecializovaných pracovísk.Členovia pracovnej skupiny sa zhodli v názore, že takáto forma príspevkov by umožnilakaždému lekárovi, návštevníkovi portálu i-med vzdelávať sa na jemu primeranej úrovnia vytvára predpoklad vysokej návštevnosti portálu, nakoľko portál bude svojím obsahomzaujímavý pre širokú časť lekárskej obce.Existuje reálny predpoklad, že forma príspevkov v rôznych vedomostných úrovniach buderealizovaná len v časti príspevkov s využitím odkazov na web linky, odkazov na použitúliteratúru v spracovaní príspevku, PowerPointové prezentácie, audio a pod.B/ možnosť prepojenia i-medu s inými vzdelávacími portálmi, resp. zaujímavými wwwstránkami formou odkazov (sčasti využitie aj pri dvojúrovňových foriem príspevkov).Prevažná časť portálu bude vytvorená na podklade príspevkov početnej skupiny autorov -textové príspevky, textovo-grafické dokumenty, prípadne so zaradením tabuliekPowerPointovej prezentácie, videoprojekcie.C/ Je snahou a zámerom tvorcov i-medu vytvoriť portál ako vzdelávací programs možnosťou získavania kreditov. Teda vytvoriť portál, ktorý nielen dáva možnosťvzdelávania, ale aj vzdelávanie podľa presne stanovených kritérií hodnotí.D/ Je však nevyhnutné, aby na portáli boli zaradené i príspevky aktuálnych tém, t.č.napríklad „problematika prasacej chrípky“, resp. niektoré iné príspevky, ktorých cieľom budeinformovať, prezentovať rôznorodosť názorov na niektoré problémy a ktorých súčasťounebudú vedomostné, kreditované testy.E/ V časovom horizonte bude obsahová stránka portálu podliehať zmenám, reflektujúc nameniace sa názory o vhodnosti obsahovej náplne portálu (napríklad rozčlenenie resp. zlúčenieskupín), rešpektujúc potreby návštevníkov portálu, čo je nutné pri tvorbe portálu zohľadniťa vytvoriť priestor na event. technicky nenáročný spôsob takýchto postupných úprav.Je tiež nevyhnutný predpoklad, aby príspevky, zverejnené na portáli, boli priebežneaktualizované vo svetle nových poznatkov.Obsahová stránka portáluRozčlenenie príspevkov do dvoch veľkých skupín:A/ časť všeobecná (interdisciplinárna)B/ časť špecializovanáA/ všeobecná (interdisciplinárna) časť portálu i-med:1/ Akútne a život ohrozujúce stavy – so zaradením príspevkov – akútne stavy pre jednotlivéšpecializačné oblasti (kardiológia, neurológia, chirurgia a i), pričom je možnosť uplatniťzaradenie kompletného príspevku priamo vo všeobecnej časti, alebo len zaradenie linku na Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 19
 20. 20. príslušnú odbornosť riešiacich modelové situácie - v tejto časti je vhodné zaradiť ADTs možnosťou kreditových testov.a/ KPCR: kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia - so zaradením textových vzdelávacích častía so zaradením napríklad videozáznamov resuscitačných postupov - vhodné zaradenietextových otázok, súčasťou tejto časti nebudú ADT.2/ Diferenciálna diagnostika symptómov, príznakov a syndrómov vo forme dvoch línií: a) diferenciálna diagnostika pri limitovaných možnostiach praktického lekára v praxi(princípy „bedside diagnosis“) b) diferenciálna diagnostika pri neobmedzených možnostiach v rámci hospitalizácies využitím algoritmov – v oboch skupinách. Ide obsahovo o veľmi rozsiahlu skupinu,náročnú na spracovanie.Ak sa aj realizačný tím prikloní k požiadavke umiestnenia tejto časti v rámci vzdelávaciehoportálu i-med, bude vhodný rad preklikov na príslušné webové stránky.Považujeme za vhodné zvážiť zaradenie až v neskoršej fáze existencie portálu, keď budemožné využiť príspevky z jednotlivých špecializovaných častí portálu.Dve línie spracovanie v úvodnej fáze spustenia portálu sa javia ako ťažko dosiahnuteľný cieľ.3/ Diagnostické výkonya/ laboratórna diagnostika: biochemické, hematologické a mikrobiologické laboratórnevyšetrenia - s uvedením linkov na existujúce web stránky venujúce sa problematikelaboratórnej diagnostiky, napríklad www.medinfo.sks uvedením elektronickej formy knižných publikácií(napr. prof. Meško a kol.: Vademékum klinickej biochémie)b/ popisy diagnostických výkonov typu: odber infekčného materiálu na kultiváciu, odber krvi,punkcia ascitu, spirometria, správne meranie TK, EKG a i. Dopracovanie existujúcich schéma postupov a odsúhlasenie odbornými spoločnosťami, resp. hlavnými odborníkmi.c/ videozáznamy vybraných diagnostických výkonov4/ Terapeutické výkony • základné (podanie transfúzie, infúzie, punkcie, sutúra rany, fixácia fraktúry a pod.) • špecializované výkony, ako napr. elektrokonvulzívna terapia a pod.5/ Klinická farmakológiaso zaradením príspevkov z oblasti napr. liekové interakcie, rezistencia na ATB, liekya gravidita a pod., s možnosťou i kreditovaných testov. Novinky vo farmakoterapii -novoregistrované lieky v SR, s využitím linkov.6/ Očkovanie Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 20
 21. 21. Imunizačný kalendár SR (na konkrétny rok) - povinné očkovania deti, dospelí. Nepovinnéočkovania dostupné v SR. Kontraindikácie očkovania - všeobecné kontraindikácie -kontraindikácie pri patologických stavoch. Očkovacie schémy v iných krajinách (imunizačnýkalendár ČR a i).7/ Preventívna medicína a hygienaSamostatné príspevky a využitie dostupných záväzných informácií, napr. nahttp://www.uvzsr.sk/.8/ Pracovné lekárstvo a pracovná zdravotná službaPríspevky umožňujúce rýchlu a prehľadnú orientáciu lekárov prvého kontaktuv rozhodovacom procese, ale aj v komunikácii s pacientmi s možnosťou tvorby kreditovanýchtestov v niektorých oblastiach.Niektoré potrebné informácie je možné získať na stránke:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=390:pracovna-zdravotna-sluba&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=739/ Drogové a iné závislostiToxikománia, intoxikácie - terapia (vrátane použitia špecifického antidota). Prekliky nainformačné centrá http://www.ntic.sk/images/ntic.php?adr=ulohy10/ LegislatívaOtázka legislatívy a jej zaradenia na vzdelávací portál lekárov bola predmetom mnohýchdiskusií. Legislatíve viažucej sa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti je venovanápomerne rozsiahla časť portálu www.lekom.sk, čo v značnom rozsahu pokrýva možnosťvzdelávania sa, resp. orientovania sa lekárov v právnej problematike viažucej sa na lekárskepovolanie.Na webstránke SLK www.lekom.sk je právna poradňa s nasledujúcimi titulmi: Bezplatné právne poradenstvo pre členov SLK Komplexný systém právnej ochrany lekára Aktuálne zmeny právnych predpisov uverejnené v zbierke zákonov Právne predpisy regulujúce oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti Odpovedá právny poradca SLK - JUDr. Ondrej Škodler Smernice Európskej únie v oblasti zdravotníctva Etický kódex zdravotníckeho pracovníka Usmernenie pri prechode na menu euro Vestníky MZ SR Úplné znenia právnych noriem Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 21
 22. 22. V rámci i-medu legislatívnu časť navrhujeme rozdeliť nasledovne:a/ „legislatívna pojmológia“, napr. zdravotný preukaz, vystavenie potvrdenia o spôsobilostik vedeniu motorového vozidla, vystavenie potvrdenia k zdravotnej spôsobilosti držania alebonosenia zbrane, informovaný súhlas, pozitívny a negatívny reverz, hospitalizácia bez súhlasupacienta, povinná liečba, nakladanie so zdravotnou dokumentáciou a pod. V tejto časti možnozapracovať aj kreditované testy, vyjadrujúce prienik medzi medicínou a legislatívouv odbornom medicínskom ponímaní.b/ Právne predpisy regulujúce oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti- Zákony, Vykonávacie predpisy (nariadenia vlády SR, vyhlášky, výnosy, opatrenia),Vestníky MZ SR a UDZSc/ Právna poradňačasť b/ + c/ : bez vytvárania podrobnejšej štruktúry na i-mede, bez možnosti kreditovýchtestov, s uvedením linkov na stránku www.lekom.sk (cez ktorú sú linky na iné web stránky).B/ Špecializovaná časť portálu i-medVšeobecný lekár je nesporne „lekárom interdisciplinárnym“, ktorý v nevyhnutnej miere musív diferenciálno-diagnostických úvahách obsiahnuť takmer celú oblasť medicíny. Z tohtodôvodu je vhodné, aby v každej špecializovanej časti boli príspevky svojím obsahoma rozsahom prístupné i všeobecným lekárom.Na druhej strane práve špecializovaná časť portálu by mala poskytnúť možnosť ďalšiehovzdelávania a odborného rastu aj lekárom, úzko zameraným na jeden odbor, resp. i lekáromvysoko špecializovaných pracovísk.V rámci jednotlivých špecializácií je vhodné zaradiť (v súlade s výsledkom dotazníkovéhoprieskumu) aktuálne schválené štandardné postupy liečby ochorení (s možnosťou plnéhoznenia, resp. s možnosťou linku na stránku MZ SR, event. webovú stránku príslušnejodbornej spoločnosti , napr. http://sks.webcentrum.eu/images/stories/odporucania/car_2009_03_117odporucania_lit.pdfRozčlenenie špecializovanej časti portálu1/ Interná medicínavrátane pododborov: kardiológia, diabetológia, endokrinológia, nefrológia,gastroenterológia, geriatria, choroby z povolania a pod.2/ Pediatria + internistické pediatrické odbory3/ Gynekológia + vrátane detskej gynekológie4/ Chirurgia všeobecná, urológia, ortopédia5/ Neurológia a psychiatria6/ Alergológia7/ Infektológia a Cestovateľská medicína, event i odkazy na stránky UVZ SR8/ ORL, oftalmológia9/ Dermatológia Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 22
 23. 23. 10/ OnkológiaTento spôsob zoradenia odborov rešpektuje príbuznosť jednotlivých špecializačných odborov.Je vyjadrením snahy o čo najprehľadnejší portál, obsahujúci na základnej lište desaťinterdisciplinárnych a desať špecializovaných častí portálu.Predstavuje TOP 10 portálu i-med.Na strane druhej ponúka sa i možnosť zostaviť portál v jeho „špecializovanej časti“s podstatne podrobnejším členením, ktorého kladom je nesporne prehľadnejšie delenie podľaodborov. Na strane druhej snaha o čo najpresnejšie a najpodrobnejšie odčlenenie jednotlivýchodborov a špecializácií vytvára riziko straty vzájomnej príbuznosti jednotlivých odborov,resp. jednotlivých chorobných jednotiek v ich diferenciálno-diagnostických súvislostiach.Podrobnejšie členenie špecializovanej časti by mohlo obsahovať podstatne viac záložiek, akoje napr. uvedené v nasledujúcom zozname:1/ Interná medicína2/ Kardiológia3/ Alergológia4/ Endokrinológia a diabetológia5/ Nefrológia6/ Gastroenterológia7/ Reumatológia8/ Geriatria9/ Pediatria + následné členenie internistických pediatrické odbory ako v bode: 2,3,4,510/ Gynekológia11/ Chirurgia + následné členenie: kardiochirurgia, traumatológia, chirurgia ruky...atď.12/ Urológia13/ Ortopédia14/ Neurológia15/ Psychiatria16/ ORL17/ Oftalmológia18/ Onkológia19/ Dermatológia20/ Infektológia21/ Cestovateľská medicína.....event i odkazy na stránky UVZ SRNesporné je, že sa v prvom členení: TOP 10, ale ani v druhom členení s podrobnýmrozdelením špecializovanej časti nepodarí dosiahnuť rovnomerné zastúpenie príspevkovv jednotlivých záložkách portálu.V úvodnej fáze tvorby portálu je vhodnejší prvý variant klasických TOP 10 členení,v dynamickom slede s postupnými úpravami členenia a vzhľadu portálu podľa obsažnostipríspevkov a potrieb užívateľov portálu. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 23
 24. 24. Pomerné zastúpenie jednotlivých odborných oblastí a tém, ktoré budú zverejňované naportáliUrčenie pomerného zastúpenia je zložitá úloha. Je zrejmé, že pomerné zastúpeniejednotlivých odborných oblastí zverejňovaných na portáli sa bude v časovom horizontepostupne meniť. Optimálne by bolo dosiahnutie rovnomerného zastúpenia medzi všeobecnoua špecifickou časťou portálu. Rozsiahlosť niektorých tém vo všeobecnej časti (napr.diferenciálna diagnostika ochorení, ale i diagnostické výkony, terapeutické výkony, a.i.)takéto rozloženie iste umožňuje. Na strane druhej možnosť využitia množstva linkov naexistujúce vzdelávacie portály by vytvorilo priestor pre podstatné zúženie rozsahu všeobecnejčasti portálu.V špecializovanej časti – je na mieste požiadavka najširšieho zastúpenia príspevkov z internejmedicíny, ktorá je vrátane svojich pododborov nesporne najviac uplatňovaná v systéme prácepraktických lekárov a širokej skupiny odborných lekárov. V súlade so stúpajúcim trendomcivilizačných ochorení je i postupný nárast onkologických ochorení. Nielen pre ichzávažnosť, ale hlavne pre postupné skvalitňovanie možností liečby a prežívanie pacientov privčasnej diagnostike je potrebné tejto skupine ochorení venovať v systéme kontinuálnehovzdelávania náležitú pozornosť. V súlade s ponukou CME kurzov z medzinárodných analýzpre oblasť primárnej a špecializovanej starostlivosti je vhodné, aby práve tieto odbory (internélekárstvo a so svojimi pododbormi a onkológia) tvorili takmer polovicu odbornýchpríspevkov v špecializovanej časti vzdelávacieho portálu.Rozhodujúcu úlohu pri pomernom zastúpení však iste zohrá záujem lekárov využívajúcichformu internetového vzdelávania.Dodržiavanie podmienok ochrany a bezpečnosti pacienta– v podmienkach vzdelávacieho portálu pre lekárov s rešpektovaním:1/ Charty práv pacientov v Slovenskej republikea2/ Charty práv pacientov v EÚNapriek tomu, že systémy zdravotníctva sa v krajinách Európskej únie líšia, rovnakýmspôsobom ohrozujú práva pacientov. Základom pre vytvorenie Charty práv pacientov EÚ jeCharta základných práv Európskej únie, podpísaná v roku 2000, ktorá obsahuje ustanoveniapriamo či nepriamo súvisiace s právami pacientov. Európska charta práv pacientov jeprepojená s viacerými medzinárodnými deklaráciami a odporúčaniami, ktoré vydala Svetovázdravotnícka organizácia a Rada Európy.V oboch vyššie uvedených dokumentoch sa nachádzajú klauzuly, podľa ktorých: „Pacient máprávo na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa vyznačuje vysokou profesionálnou úrovňou,využívaním modernej vedy a techniky..........“.Vytvorenie systému kontroly odbornosti článkov (úloha pracovnej skupiny 1.4.-2.časť) jepredpokladom, že príspevky na i-mede budú na vysokej odbornej úrovni. Teda možno Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 24
 25. 25. predpokladať, že celoživotné vzdelávanie cez i-med bude predpokladom na poskytovaniezdravotnej starostlivosti na vysokej profesionálnej úrovni, lege artis.Z ostatných ustanovení Charty práv pacienta priamo pri tvorbe vzdelávacieho portálu trebamať na zreteli článok 6 „Dôvernosť“ v Charte práv pacienta SR, kde je v bode 1 uvedené:Všetky informácie o zdravotnom stave pacienta, diagnózach, liečbe a prognóze, ako aj všetkyinformácie osobného charakteru sú dôverné ........“ teda v súlade so Zákonom o ochraneosobných údajoch č.428/2002 Z.z. so zákonom 576/2004 Z.z. a v súlade povinnosťouzdravotníckych pracovníkov zachovávať mlčanlivosť je nutné, aby toto právo i navzdelávacom portáli napr. pri prezentácii medicínskych informácií (napr. typu kazuistík) bolorešpektované a striktne dodržiavané.Vzdelávanie lekárov v súlade s požiadavkami EÚVšetky Smernice Európskej únie v oblasti zdravotníctva sú zosumarizované v legislatívnejčasti portálu www.lekom.sk , resp. . http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=36Problematiku vzdelávania lekárov v súlade s požiadavkami EÚ možno rozdeliť do 2 častí:1/ uznanie absolvovaného a ukončeného štúdia na lekárskych fakultách SR v krajináchEÚ, uznávanie dosiahnutých špecializácií a certifikovaných činností v krajinách EÚa/ po vstupe SR do EÚ je vzdelávanie na VŠ v súlade s požiadavkami EÚ (resp. by malo byť)b/ problematika uznávania vzdelania lekárov - kvalifikačných dokladov získaných predvstupom SR do EÚ – je v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR, pokiaľ sa jedná oposudzovanie rovnosti získaného odborného vzdelania s požiadavkami uloženými právnymipredpismi EÚ a v kompetencii SZU, ktorá je kompetentná vydať Potvrdenie o porovnanírovnocennosti obsahu a rozsahu získanej špecializácie na území SR podľa predpisov SR predvstupom SR do EÚ a rozsahu špecializácií uvedenej v prílohe V. Smernice Európskehoparlamentu a Rady 2005/36/EHS v znení neskorších právnych aktov Európskychspoločenstiev.2/ uznávanie dokladov o kontinuálnom celoživotnom vzdelávaní lekárov v krajinách EÚSystém celoživotného vzdelávania lekárov má viesť k prehlbovaniu odbornej spôsobilostilekára pre výkon povolania v liečebnej a preventívnej starostlivosti.Do systému celoživotného vzdelávania sú na území SR zapojené dve organizácie, ktoré vsúčasnosti prideľujú kredity – SLK a SACCME, pričom vyhodnocovanie splneniapodmienok kontinuálneho vzdelávania jednotlivým lekármi je podľa platných zákonnýchnoriem úlohou SLK, ktorá je povinná v 5-ročných cykloch kontrolovať a vyhodnocovaťsplnenie podmienok celoživotného vzdelávania u všetkých registrovaných lekárov v SR.Každý lekár, ktorý vykonáva svoje povolanie v rámci väčšiny krajín Európskej únie, mápodľa platných predpisov povinnosť zúčastňovať sa v rámci oficiálneho systémuceloživotného vzdelávania lekárov. Riadne získané osvedčenia o tomto vzdelávaní súnásledne uznané v rámci krajín EÚ. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 25
 26. 26. Systém uznávania týchto osvedčení môže byť pritom rôzny:- môže ísť o absolvovanie konkrétnej školiacej akcie a vydanie certifikátu o pridelenýchkreditoch v inej krajine EÚ a jej následné uznanie a započítanie týchto kreditov v „domovskejkrajine“.- iným spôsobom uznávania splnenia podmienok v rámci oficiálneho systému celoživotnéhovzdelávania podľa platných smerníc je vydanie Potvrdenia o splnení požiadaviekceloživotného vzdelávania. Na území SR vydáva takéto potvrdenie SLK.Pravidlom pritom je, že ak lekár pracuje vo viacerých špecializačných odboroch, vyhodnocujesa splnenie podmienok vzdelávania (z hľadiska formy i obsahu) za každý odbor samostatne.Podľa dostupných informácií je teda možné konštatovať, že potvrdenia, certifikáty, resp.diplomy celoživotného vzdelávania, vydané v krajinách EÚ, sú rovnocenné.Na záver možno konštatovať, že kontinuálne vzdelávanie lekárov SR je zakomponované dosystému kontinuálneho vzdelávania lekárov krajín EÚ. Systém prideľovania kreditovprostredníctvom portálu i-med si však vyžiada niektoré ďalšie novelizácie platnýchpredpisov.1.1.5 Návrh systému prideľovania kreditov pre lekárov1.1.6 Návrh kritérií, kto môže byť autorom e-learningových príspevkov1.1.7 Návrh konkrétnych odborníkov, ktorí budú oslovení na písanie a prípravupríspevkov1.1.8 Systém kontroly odbornosti článkovDoc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD. – vedúci pracovnej skupinyČlenovia pracovnej skupiny:Prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.MUDr. Peter Samek, PhD.MUDr. Zuzana TeremováMUDr. Ľubomír MarišinMUDr. Marek VargaMgr. Zdenko Seneši1.1.5 Návrh systému prideľovania kreditov pre lekárov (záverečné odporúčania) • Odporúčame nateraz pokračovať v línii súčasnej legislatívy a pripravovať návrh jej novelizácie. (t.j. 366/2005 Z.z.). • Kredity prideľovať online. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 26
 27. 27. • Vytvoriť printovú verziu certifikátu, kde bude počet kreditov zaznamenaný. Tento certifikát si bude môcť uchádzač vytlačiť a fyzicky odložiť k ďalšej potrebe. • Ošetriť riziko opakovaného zneužitia online testu naprogramovaním portálu. • Legislatívci pod gesciou prezidenta SLK prof. Dragulu môžu začať pracovať na návrhu novely zákona, inkorporujúcej e-learning do celoživotného vzdelávania lekárov. • 60 minút vzdelávania = 1 CME kredit. • Uvádzať percento úspešnosti odpovedí na test = následné pridelenie kreditov. • Vytvoriť možnosť kredity kumulovať podľa tematických blokov. Nevyhnutné uvádzať to pri tzv. review príspevkoch v určitej oblasti. Test by mal vypracovať člen edičnej rady z otázok jednotlivých autorov, uvedených pri ich každom príspevku. • V autodidaktickom teste uvádzať 4 otázky na článok, príspevok. • Prideľovanie kreditov viazať skôr na tému/článok, než na počet otázok v teste. • Otázky vypracuje autor. Edičná rada ich len formálne a štylisticky upraví. • Dvojúrovňové testy by mali byť až po zabehnutí portálu, cca po roku činnosti. • Každý test sa bude môcť vypracovať len 1-krát. • Je nutné určiť, koľko kreditov (percentuálne) maximálne môže získať lekár z predpísaného celkového množstva cez i-med. • Prideľovanie kreditov za správne vyplnené autodidaktické testy navrhujeme nasledovne v závislosti od úspešnosti: 80-100 % = 2 kredity 60-80 % = 1 kredit 0-60 % = 0 kreditov • Akceptovať kredity získané na zahraničných podujatiach.1.1.6 Návrh kritérií, kto môže byť autorom e-learningových príspevkov (záverečnéodporúčania) • Odporúčame otvorený prístup v otázke autorstva bez akademických limitov, ale s nutnosťou špecializácie v odbore (alebo príbuznom, napr. v rámci internej medicíny) • Autorov čitateľmi nehodnotiť. • Poskytnúť možnosť „odbornej reakcie“ na príspevok, ako nástroj na „dolaďovanie“ kvality poskytovaných informácií. • Akceptovať viacpočetné autorstvo (max. 5 autorov) a postupne zaviesť systém „pomerného percentuálneho podielu v autorstve a spoluautorstve“, tak by sa jednoduchšie prideľovali kredity. Zatiaľ kredity prideľovať podľa 366/2005 Z.z.) • Dať šancu prispievať aj novým autorom. • Autorovi za príspevok zaplatiť + aj udeliť kredity. • Odborníkom z praxe, s menšími skúsenosťami s výučbou a prezentáciou môžu pomôcť s prezentáciou príspevku technici. • Autori by mali byť členmi SLK, aby sa na I-med mohli nalogovať a mať prehľad aj o tom, čo je v ostatných príspevkoch/online kurzoch. • Odporúčame, aby na začiatok tvorby obsahovej časti portálu boli autormi aj niektorí zo súčasných spoluriešiteľov projektu, ktorí majú záujem a chcú vidieť aj nejaký Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 27
 28. 28. výsledok svojej práce. V špecializáciách, ktoré nepokrývame z vlastných zdrojov alebo kontaktov, odporúčame obrátiť sa listom prezidenta SLK na okruh hlavných odborníkov MZ SR a prezidentov odborných spoločností, aby navrhli potenciálnych autorov. • Uviesť témy príspevkov v odborných periodikách, napr. Konzílium, Lekárske listy.1.1.7 Návrh konkrétnych odborníkov, ktorí budú oslovení na písanie a prípravupríspevkov (záverečné odporúčania) • Odporúčame oficiálne listom vyzvať predstaviteľov sekcií SLS, hlavných odborníkov MZ SR, krajských odborníkov k určeniu autorov cestou sekretariátu SLK. • Vybrať autorov príspevkov aj zo zoznamu získaného z dotazníkovej akcie. • Osloviť cestou listu prezidenta SLK vydavateľov odborných periodík na Slovensku a členov redakčných rád, ich recenzentov a ďalších odborníkov, ktorí sa podieľajú na vytváraní jednotlivých čísel odborných časopisov s ponukou na spoluprácu na portáli. • Priamo, osobne vyzvať skúsených ľudí, aby na i-med pripravili príspevky a potom sa bude obsah postupne dopĺňať aj inými autormi. • Osloviť s požiadavkou súhlasu k presunu článku na i-med už publikovaný príspevok v inom médiu. • Vyriešiť autorské práva.1.1.8 Systém kontroly odbornosti článkov (záverečné odporúčania) • Odporúčame, aby sa komunikácia uskutočňovala v elektronickej forme. • Vytvoriť editora portálu a asociovaných editorov podľa oblasti medicínskeho odboru. • V recenzii stačí jeden súhlasný posudok recenzenta. • Komunikácia cez online systém portálu. • Recenzenti by mali byť oslovení cestou návrhu asociovaných editorov, členov redakčnej rady. (Podobne ako pri písaní a publikovaní v karentovaných časopisoch). Pozitívom je možnosť zaangažovať aj Vedeckú radu SLK. • Príklad realizácie takejto komunikácie: prispievateľ → imed, editor i-medu → asociovaný tematický editor, potom i-med → recenzenti, následne recenzenti → i- med, potom opäť i-med → prispievateľ, potom prispievateľ → i-med a následne zverejnenie príspevku. • V komunikácii odporúčame mailovú formu vo forme príloh, pri zamestnaní nejakej sekretárky, ktorá bude triediť, tlačiť a organizovať príspevky zaslané autorom a vybavovať korešpondenciu spojenú s recenziami, úpravami, prepismi, odpoveďami editora a autorov. • Vytvoriť „Administratívnu radu“ portálu. • Vytvoriť „Edičnú radu“ portálu. • Odporúčame, aby výber zloženia AR a ED zostal v kompetencii prezidenta SLK a projektového vedúceho. • Príspevky posielať v určitom formáte, vytvoriť „Návod, šablónu a príručku písania príspevkov pre autorov“. • Pre každú problematiku a príbuzné odbory určiť editora. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 28
 29. 29. 1.1.9 Zisťovanie a overovanie vzdelávacích potrieb na vybraných podujatiach SLK apartnerských subjektov pomocou odpovedacieho/hlasovacieho zariadeniaProf. MUDr. Dušan Meško, PhD. – vedúci pracovnej skupinyČlenovia pracovnej skupinyMgr. Viktor DobišDoc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD.Doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.MUDr. Marek VargaMUDr. Alexander KlabníkMUDr. Zuzana TeremováNávrh a postup implementácie odpovedacieho systému (ARS, Audience ResponseSystem) na vybrané odborné podujatia SLK (testovacia prevádzka)Hlasovacie/odpovedacie zariadenieNa základe realizovaného verejného obstarávania bolo v súlade s projektom (časový avecný harmonogram) obstarané hlasovacie zariadenie PowerVote. Podľa priebežnýchinformácií sa podobné hlasovacie zariadenia na odborných podujatiach v SR používajúniekoľko rokov. Používa sa ako mobilné zariadenie (vlastní ho komerčná kongresováinštitúcia, alebo farmaceutická firma, ktorá ho inštaluje na odbornom podujatí), alebofixné zariadenie (vlastní ho kongresové centrum, hotel, alebo iná inštitúcia).Využívanie hlasovacieho zariadeniaČlenovia projektového tímu sa zoznámili so zakúpeným SW, HW systému PowerVote(http://www.powervote.com/en/). Prvotné spoločné otestovanie odpovedacieho systémuv riešiteľskom tíme (vytvorenie prednášky, auditórium, otestovanie systému, zhodnoteniefunkčnosti) bolo zrealizované na stretnutí členov projektového tímu.Následne boli vybrané vzdelávacie aktivity, na ktorých členovia projektového tímuprezentovali projekt i-med a zisťovali vzdelávacie potreby lekárov prostredníctvomhlasovania systémom ARS.Potreby lekárov v oblasti ich sústavného vzdelávania boli zisťované na ôsmych vzdelávacíchpodujatiach: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 29
 30. 30. 1. Cesty zdravia II., Prešov, 4.2.2010 – prednášajúci: MUDr. Marek Varga 2. Cesty zdravia II., Trenčín, 11.2.2010 – prednášajúca: MUDr. Zuzana Teremová 3. Kontinuum všeobecného lekára, Nové Zámky, 15.2.2010 – prednášajúca: RNDr. Mária Jurigová 4. Tatranské kardiologické dni, Štrbské Pleso, 1.3.2010 – prednášajúci: MUDr. Alexander Klabník 5. Cesty zdravia II., Košice, 4.3.2010 – prednášajúci: MUDr. Marek Varga 6. Cesty zdravia II., Banská Bystrica, 11.3.2010 – prednášajúca: MUDr. Zuzana Teremová 7. Festival kazuistík z pediatrie, Žilina, 26.3.2010 – prednášajúca: MUDr. Zuzana Teremová 8. Konferencia Gynekologickej sekcie SLK, Štrbské Pleso, 27.3.2010 – prednášajúci: m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD.Prvá otázka sa týkala zloženia účastníkov vzdelávacích aktivít podľa špecializácie. Výsledokvyjadrený v absolútnych číslach prinášame v nasledujúcom grafe:Graf č.1: Zloženie účastníkov podujatí podľa odborností Údaje sú v percentách (%) 45 40,3 40 1.všeobecné 35 1.vnútorné 1.angiológia 30 1.diabetológia 25 1.kardiológia 1.chirurgia 20 1. reumatológia 14,5 1.pediatria 15 12,7 12,5 1iné 10 8,1 1.gynekológia 6,4 5 2,2 1 1,3 1 0 %Ďalej nás zaujímalo, ktoré dve oblasti považujú respondenti za najdôležitejšie pre ich prax.Graf č. 2 ukazuje detailné výsledky v percentách (%) podľa jednotlivých navštívenýchpodujatí, v grafe č. 3 sú výsledky za všetky navštívené podujatia spolu. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 30
 31. 31. Graf č. 2: Ktoré dve oblasti považujú respondenti za najdôležitejšie pre ich prax. Výsledky hlasovania za každé podujatie samostatne Konferencia SGY SLK - Štrbské Pleso Festival kazuistík z pediatrie - ZA Cesty zdravia II. - Banská Bystrica 2.chirurgické odbory 2.internistické odbory 2.pediatrické odb. Cesty zdravia II. - Košice 2.gynekol. Odb. 2.neurologické a psychiatrické odb. Tatranské kardiologické dni - Štrbské Pleso 2.lab.diagn., vyšetrovacie 2.onkologické odb. Kontinuum všeobecného lekára - NZ 2.interdisc.odb. Cesty zdravia II. - Trenčín Cesty zdravia II. - Prešov 0% 20% 40% 60% 80% 100%Oblasti, ktoré respondenti považovali za najdôležitejšie, záviseli od ich špecializácie. Napodujatiach určených všeobecným lekárom mali účastníci záujem predovšetkýmo internistické odbory a laboratórne, diagnostické, zobrazovacie a vyšetrovacie odbory.Na pediatrických podujatiach prevládal podľa očakávania záujem o pediatrické odborya rovnako o laboratórne, diagnostické, zobrazovacie a vyšetrovacie odbory. Nagynekologickom podujatí respondenti považovali za najdôležitejšie gynekologické odbory aonkologické odbory.Graf č. 3: Ktoré dve oblasti považujete za najdôležitejšie pre Vašu prax? Výsledky hlasovania za všetky podujatia spolu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 31
 32. 32. 81 42 2.chirurgické odbory 33 2.internistické odbory 2.pediatrické odb. 136 217 2.gynekol. Odb. 2.neurologické a psychiatrické odb. 2.lab.diagn., vyšetrovacie 50 2.onkologické odb. 71 2.interdisc.odb. 151 Celkovo respondenti považovali za najdôležitejšie internistické, pediatrickéa laboratórne, vyšetrovacie, zobrazovacie a vyšetrovacie odbory. Nezanedbateľný bol ajzáujem o interdisciplinárne odbory.Graf č. 4 Ktoré tri z uvedených internistických disciplín preferujete pri získavaníinformácií? Výsledky hlasovania za všetky podujatia spolu 10% 3% 8% 3.angiológia 3% 3.diabetológia 3% 8% 3.endokrinológia 5% 3.gastroenterológia 3.geriatria 8% 3.hematológia 3.hepatológia 3.infektológia 3.kardiológia 11% 3% 3.imunológia 3.nefrológia 7% 3.pneumológia 3.reumatológia 3% 20% 3.vnutorné lek. 8%199 respondentov (20% všetkých odpovedí) prejavilo záujem o kardiológiu, nasledujeimunológia s počtom hlasovaní 114 ( 11 %) a vnútorné lekárstvo s počtom 107 ( 10 %).Vo štvrtej otázke sme sa pýtali lekárov, ktoré TRI z nasledujúcich chirurgických odborovpreferujú pri získavaní informácií.Všetky štyri podujatia, kde sme túto otázku použili boli určené pre všeobecných lekárov. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 32
 33. 33. Graf č. 5 Ktoré tri z uvedených chirurgických odborov považujete na prioritné pri získavaníinformácií? Výsledky hlasovania za všetky podujatia spolu v percentách (%) 18 16,1 4.ortopédia 16 4.chirurgia 14,8 4.cievna chirurgia 14 4.urazova ch. 4.kardiochirurgia 12 4.gastro.chirurgia 10,4 10,3 4.urológia 10 9,1 4.neurochirurgia 8 7,3 7 4.ORL 4.ARO 6,1 6 5 4.oftalmológia 4,4 4.plastická ch. 4 3,1 4.hrudníková chirurgia 2,4 4.detská chirurgia 2 1,6 1,4 1 4.maxilofaciálna chirurgia 0 %Na týchto štyroch aktivitách hlasovalo celkovo 199 lekárov, pričom 78 z nich preferujeortopédiu, 72 chirurgiu, 50 úrazovú a 50 cievnu chirurgiu.Graf č. 6 Ktoré dve z nasledujúcich tém považujete za dôležité pre Vašu prax? Výsledky hlasovania za všetky podujatia spolu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 33
 34. 34. 40 35 34,3 33,6 30 5. diferenciálna diagnostika 5.akútne stavy 25 5.diagnostické výkony 5.očkovanie 20 5.terapeutické výkony 5.legislatíva 15 5.pracovné lek. + PZS 5.klinická farmakológia 10 8,4 5.drogové a závislosti 7 6,5 5,7 4,8 5 3,3 1,9 0 témy %Je evidentné, že diferenciálna diagnostika symptómov, príznakov a syndrómov je témou č. 1u všetkých lekárov (34,3 % zo všetkých odpovedí). Nasleduje téma akútne a život ohrozujúcestavy (33,6 % zo všetkých odpovedí). Gynekológov vo zvýšenej miere zaujala témadiagnostických výkonov (8,4%). Nemalý záujem je aj o ostatné témy.V otázke č. 7 sme zisťovali, akú formu sústavného medicínskeho vzdelávania (CME) lekárivyužívajú a či budú mať záujem o vzdelávanie prostredníctvom portálu i-med.Graf č. 7 Aké formy CME uprednostňujete v rámci získavania kreditov? Výsledky hlasovania na štyroch podujatiach, na ktorých bola otázka položená 60 56,6 50 40 30 21,9 20 14,5 10 7 0 % 6.kombinované vzdelávanie 6.iba semináre 6.kredity imed 6.internet, testy, občas semináre56,6 % respondentov uprednostňuje kombinované vzdelávanie (t.j. vzdelávanie nakonferenciách, pomocou časopisov a internetu). 21,9 % respondentov uprednostňujevzdelávanie výhradne formou seminárov, 14,5 % respondentov by uprednostnilo získavaniekreditov prostredníctvom portálu i-med a 7% respondentov využíva vzdelávanie iba formouinternetu, AD testov, občas navštívia semináre. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 34
 35. 35. Graf č. 8 Predpokladáte, že budete mať záujem o CME prostredníctvom portálu i-med? Výsledky hlasovania na štyroch podujatiach, na ktorých bola otázka položená 90 84 80 70 60 50 40 30 20 12,2 10 3,8 0 % 7.áno 7.nie 7.neviemNa úvod každého hlasovania prednášajúci využil možnosť publicity projektu a oboznámilúčastníkov konferencie o pripravovanom portáli, ktorý bude slúžiť ako ďalšia možnosťsústavného vzdelávania lekárov. Zisťovanie vzdelávacích potrieb pomocou ARS spresniloa rozšírilo výsledky, získané dotazníkovým prieskumom. Výsledky budú využité pri výberetematických celkov na portál.Lekári, zúčastnení na odborných konferenciách, pozitívne prijali informáciu o pripravovanome-learningovom portáli. Viacerí lekári sa zaujímali o postup prác na portáli, jeho obsahovúštruktúru, spôsob získania kreditov za vzdelávanie na portáli, ako aj o stupeň dostupnostia náročnosti aplikácie portálu pre bežného laického užívateľa internetu.Členovia prezentujúceho tímu, ako aj účastníci – lekári vyjadrili spoločné verbálne prianie,aby portál i-med bol kvalitný, úspešne fungujúci, žiadaný, dostupný kedykoľvek, kdekoľveka zaplnil prázdne miesto, ktoré dnes na Slovensku existuje v oblasti e-learningovéhovzdelávania lekárov. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt „Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 35

×