Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOIM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO     W POZNANIUINFORMATOR    POZNAŃ 2008
Opracowanie redakcyjne:Aniela Piotrowicz, Alicja Strzelecka, Magdalena Kotlarek-Naskręt                2
Spis treściWykaz zagranicznych nabytków i darów książkowych  (styczeń - grudzień 2007)......................................
4
Wykaz zagranicznych nabytków i darów książkowych      (stycze ń      -   grudzie ń      2007)1.  20 ex...
Statistics).8.  Applied longitudinal analysis / Garrett M. Fitzmaurice,     Inf. Stat. Med.   Nan M. Larid, Jame...
Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. -   902 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).18.  Bates’ pocke...
27.  Braunwald’s heart disease : a textbook of cardiovascular   Filia nr 1   medicine. Vol. 2 / ed. by Peter Libby ...
Stream : Allured, cop. 2000. - 452 s. : il.38.  The chemistry and manufacture of cosmetics. Vol. 3,      Wydz. Farm...
Rosenstiel, Martin F. Land, Junhei Fujimoto. - 4th ed. - St.   Louis : Mosby/Elsevier, cop. 2006. - 1130 s. : il.48.  ...
Imaging).58.  Diagnostic imaging : brain / Anne G. Osborn. - Salt Lake    Filia nr 2   City : Amirsys, 2004. - 924...
2006. - 113 s. : il.69.  Dyspnoea in advanced disease : a guide to clinical      78977   management / ed. by Sar...
cop. 1999. - 614 s. : il.79.  Fire service first responder / Daniel Limmer, Michael Grill.   52148   - Upper Saddle ...
Auditory neuroscience and diagnosis / ed. by Frank E.   Musiek, Gali D. Chermak. - San Diego : Plural Publishing,   ...
Khamashta. - 2nd ed. - London : Springer, cop. 2006. - 598    s. : il.1100.  Hugo and Russell’s pharmaceutical microb...
Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2007. - 619 s. :    il. + 2 dyski optyczne (CD-ROM). - (Virtual    Instru...
120.  Monitoring health status of vulnerable groups in Europe :    78347    past and present / Laurinda Abreu, Jano...
129.  Neuropsychological assessment / Muriel D. Lezak, Diane    Bibl. SK 5    B. Howieson, David W. Loring with H....
140.  The organic chemistry of drug design and drug action      S-765    [Dokument elektroniczny] / Richard B. Si...
medicine / [ed. by] Stephen J. McPhee, William F.    Ganong. - 5th ed. - New York : Lange Medical    Books/McGraw-Hi...
160.  Pharmaceutical biotechnology : fundamentals and          Bot. Farm.    applications / ed. by Daan J.A. ...
Education, cop. 2005. - 946 s. : il.170.  Plants and vitamins / by W.H. Schopfer. - Delhi : Asiatic   Farmako-    Pu...
180.  Rating scales in mental health / Martha Sajatovic, Luis F.   Bibl. SK 5    Ramirez. - 2nd ed. - Hudson : Lexi...
Masur. - Stuttgart : Georg Thieme Verlag ; New York :    Thieme, cop. 2004. - 448 s. : il.190.  Seldin and Giebisch’s ...
200.  Surgical manual of implant dentistry : step-by-step      78388    procedures / Daniel Buser, Jun-Young Cho...
Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2004. - 486 s. : il.210.  Ultrasonography in urology : a practical approach to   ...
Indeks przedmiotowy nabytków książkowychAlergologia i immunologia 77, 103Analiza regresji 7,8, 9Analiza wariancji 197Anali...
Chirurgia 203Chirurgia jamy ustnej 136, 138Chirurgia operacyjna 147- metody 147Chirurgia szczękowa 35, 136, 138, 203Chorob...
- diagnostyka 155Choroby układu nerwowego zwyrodnieniowe - etiopatogeneza 128 - diagnostyka 128 - leczenie 128Choroby ukła...
Głowa - patomorfologia 61 - radiografia 61 - morfologia 204Grafika komputerowa 65, 101, 110Grupy etniczne 120Hematologia 2...
- synteza chemiczna 5- dawkowanie 161Markery nowotworowe biologiczne 176Mastektomia - metody 198, 199Medycyna 118, 119Medy...
Nowotwory sutka - chirurgia 198, 199Nowotwory układu nerwowego ośrodkowego - patomorfologia 217 - klasyfikacja 217 - genet...
Podręczniki 14, 15, 26, 27, 42, 48, 72, 91, 97, 139, 168, 169, 202Polityka zdrowotna - historia 94Postacie leku 92, 161, 1...
Spektrometria masowa 146Spektroskopia rezonansu magnetycznego 16Spostrzeganie przestrzeni - fizjologia 125Spostrzeganie wz...
- metody 13Transbłonowy regulator mukowiscydozy - metabolizm 50 - genetyka 50Transseksualizm 207Trwałość leku 92Układ mięś...
Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej 52Zaróbka 91Zastawka dwudzielna - chirurgia 11Zdrowie publiczne 179- etyka 179Zesp...
Wykaz tytułów czasopism zagranicznych     prenumerowanych przez Bibliotekę Główną            w 2007 rokuTyt...
13. ANDROLOGIA   ISSN 0303-456914. ANESTHESIA AND ANALGESIA   ISSN 0003-299915. ANESTHESIOLOGY   ISSN 0003-302216. A...
27. ANNUAL REVIEW OF GENOMICS AND HUMAN GENETICS   ISSN 1527-820428. ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY   ISSN 0732-058229. A...
42. ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE   ISSN 0003-992643. ARCHIVES OF PEDIATRICS OF ADOLESCENT MEDICINE   ISSN 1072-4710...
ISSN 0007-104857. BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY*   ISSN 0007-125058. BRITISH JOURNAL OF SURGERY   ISSN 0007-132359. ...
ISSN 0009-732272. CIRCULATION RESEARCH   ISSN 0009-733073. CLINICAL CANCER RESEARCH   ISSN 1078-043274. CLINICAL NEU...
ISSN 1120-869487. EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY   ISSN 0804-464388. EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES   ISSN 090...
101. HEART   ISSN 1355-6037102. HISTOPATHOLOGY   ISSN 0309-0167103. HNO   ISSN 0017-6192104. HUMAN GENE THERAPY* ...
ISSN 0309-2402116. JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY*   ISSN 0146-4760117. JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY   IS...
130. JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY   ISSN 0022-1554131. JOURNAL OF HYPERTENSION   ISSN 0263-6352132. J...
145. JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY   AND STRABISMUS   ISSN 0191-3913146. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPEDICS part ...
ISSN 0890-8567159. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY   ISSN 0190-9622160. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE ...
ISSN 0026-0495174. MICROBIOLOGICAL RESEARCH   ISSN 0944-5013175. MOLECULAR ENDOCRINOLOGY   ISSN 0888-8809176. MOLECU...
188. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY   ISSN 0029-7844189. ONCOLOGY   ISSN 0030-2414190. OPHTHALMIC SURGERY AND LASERS   ...
202. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY   ISSN 1546-3222203. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES ...
216. TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES   ISSN 0376-5067217. TRENDS IN PARASITOLOGY*   ISSN 1471-4922218. TUMOR BIOLOGY ...
Wykaz tytułów czasopism zagranicznych otrzymanych    w formie daru przez Bibliotekę Główną      oraz sieć biblio...
10. DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA          Filia Nr 1    ISSN 0012-448611. DOLENTIUM HOMINUM           ...
25. JOURNAL OF PHYSIOLOGY          Bibl. Gł.   ISSN 0022-375126. NEPHROLOGY, DIALYSIS, TRANSPLANTATION  Bibl....
Dostęp do pełnotekstowych czasopism elektronicznych  W 2007 roku z witryny Biblioteki Głównej istniał dostęp autoryzowany...
Rozprawy doktorskie i habilitacyjne       w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej  W 2005 roku Biblioteka Główna Uniwe...
Krajowy dostęp do baz DynaMed i Cochrane LibraryZe strony internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie(ht...
Elektroniczny system ochrony księgozbioru  W ramach przygotowań zbiorów bibliotecznych do planowanej na przyszłyrok prze...
60
Wykaz skrótów nazw i adresy bibliotek     systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marci...
Bot. Farm.     Biblioteka Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej          UM w Poznaniu, ul. Marii Magdal...
Leczniczych i Kosmetycznych UM w Poznaniu,         ul. Mazowiecka 33, tel. 061 848-04-75, 061 854-04-91St. Jęz. O...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informator_BG_2008.doc.doc

2,675 views

Published on

 • Be the first to comment

Informator_BG_2008.doc.doc

 1. 1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOIM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUINFORMATOR POZNAŃ 2008
 2. 2. Opracowanie redakcyjne:Aniela Piotrowicz, Alicja Strzelecka, Magdalena Kotlarek-Naskręt 2
 3. 3. Spis treściWykaz zagranicznych nabytków i darów książkowych (styczeń - grudzień 2007)...........................................................................5Indeks przedmiotowy nabytków książkowych...............................................27Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych przez Bibliotekę Główną w 2007 roku...............................................................37Wykaz tytułów czasopism zagranicznych otrzymanych w formie daru przez Bibliotekę Główną oraz sieć bibliotek zakładowych......................53Dostęp do pełnotekstowych czasopism elektronicznych.................................56Komunikaty Rozprawy doktorskie i habilitacyjne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej...................57 Krajowy dostęp do baz DynaMed i Cochrane Library.............................58 Elektroniczny system ochrony księgozbioru............................................59Wykaz skrótów nazw i adresy bibliotek systemu biblioteczno-informacyj- nego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ..............61 3
 4. 4. 4
 5. 5. Wykaz zagranicznych nabytków i darów książkowych (stycze ń - grudzie ń 2007)1. 20 examples of cardiac and pulmonary auscultation S-769 [Dokument elektroniczny] = 20 exemles dausculations cardio-pulmonaires = 20 Beispiele zur Herz- und Lungenauskulation = 20 esempi di auscultazione cardiaca e pulmonare = 20 ejemplos de ruidos de ausculacion cardiaca y pulmonar / special contrib. Morton E. Travel, G. Würtemberger and R.L.H. Murphy, jr. - Leicestershire [etc.] : 3M Health Care, cop. 1996. - 1 dysk optyczny (CD-ROM).2. 3D interactive tooth atlas [dokument elektroniczny] / S-780 endorsed by the American College of Prosthodontics. - Portola Valley : Brown & Herbranson Imaging : Quintessence Publishing Co., [ca 2006]. - 1 dysk optyczny (DVD-ROM).3. The abdominal aortic aneurysm : genetics, Filia nr 1 pathophysiology and molecular biology / ed. by M. David Tilson and Charles D. Boyd. - New York : New York Academy of Sciences, 1996. - 300 s. : il.4. Anaesthesia and intensive care A-Z : an encyclopedia of Filia nr 1 principles and practice / Steven M. Yentis, Nicholas P. Hirsch, Gary B. Smith. - 3rd ed. - Edinburgh : Elsevier/Butterworth Heinemann, 2006. - 553 s. : il.5. Analogue-based drug discovery / ed. János Fischer and C. Wydz. Farm. Robin Ganellin ; [contrib. Erika M Alapi et al. ; supported by International Union of Pure and Applied Chemistry]. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2006. - 575 s. : il.6. Analysis of cosmetic products / ed. by Amparo Salvador Wydz. Farm. and Alberto Chisvert. - Amsterdam : Elsevier, cop. 2007. - 487 s. : il.7. Applied logistic regression / David W. Hosmer, Stanley Inf. Stat. Med. Lemeshow. - 2nd ed. - New York : John Wiley & Sons, cop. 2000. - 375 s. : il. - (Wiley Series in Probability and 5
 6. 6. Statistics).8. Applied longitudinal analysis / Garrett M. Fitzmaurice, Inf. Stat. Med. Nan M. Larid, James H. Ware. - Hoboken : Wiley- Interscience, cop. 2004. - 506 s. : il. - (Wiley Series in Probability and Statistics).9. Applied survival analysis : regression modeling of time to Inf. Stat. Med. event data / David W. Hosmer. Stanley Lemeshow. - New York : John Wiley & Sons, cop. 1999. - 386 s. : il. - (Wiley Series in Probability and Statistics. Texts and References).10. Assessment of eating disorders / ed. by James E. Mitchell, Bibl. SK 5 Carol B. Peterson ; [contrb. Guy Cafri et al.]. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2005. - 242 s.11. Atlas of mitral valve repair / Edward B. Savage, Steven F. 52165 Bolling. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 88 s. : il.12. Atlas of pediatric orthopaedic surgery / Raymond T. Bibl. SK 4 Morrissy, Stuart L. Weinstein ; [contrib. auth. Gary M. Lourie et al.]. - 4th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 882 s. : il.13. Atlas of PET/CT imaging in oncology / J. Czernin. - Berlin Filia nr 2 : Springer, cop. 2004. - 315 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD- ROM).14. Basic & clinical pharmacology / ed. by Bertram G. Farmakologia Katzung ; [auth. Emmanuel T. Akporiaye et al.]. - 10th ed. - New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, cop. 2007. - 1179 s. : il. - (A Lange Medical Book).15. Basic histology : text & atlas / Luiz Carlos Junqueira, José 52359 Carneiro. - 11th ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - 502 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).16. Basic one- and two-dimensional NMR spectroscopy / Wydz. Farm. Horst Friebolin ; transl. By Jack K. Becconsall - 4th ed. - Weinheim : WILEY-VCH & Co. KgaA, cop. 2005. - 406 s. : il.17. Bates’ guide to physical examination and history taking / 52339 Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi. - 9th ed. - 6
 7. 7. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - 902 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).18. Bates’ pocket guide to physical examination and history 2697 taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi. - 5th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - 455 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).19. Best practices in quantitative methods for 78197 developmentalists / Kathleen McCrtney, Margaret R. Burchinal, Kirsten L. Bub. - Boston ; Oxford : Blackwell Publishing, 2006. - 150 s. : il. - (Monographs of the Society for Research in Child Development).20. Biochemistry / Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert 52283 Stryer. - 6th ed. - New York : W.H. Freeman and Company, cop. 2007. - 1026 s. : il.21. Blood and bone marrow pathology / ed. by Sunitha N. Filia nr 1 Wickramasinghe, Jeffrey McCullough ; [contrib. Kenneth C. Anderson et al.]. - 1st ed. - 740 s. : il.22. Blueprints notes & cases. Pharmacology / Katherine Y. Farmakologia Yang, Larissa R. Graff, Aaron B. Caughey ; [contrib. Robin L. Corelli et al.]. - Malden : Blackewll Publishing, cop. 2004. - 187 s. - (Blueprints Notes & Cases).23. Blueprints psychiatry / Michael J. Murphy, Ronald L. Bibl. SK 5 Cowan ; with the assistance of David F. Street ; faculty advisor Lloyd I. Sederer. - 4th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - 144 s. : il. - (Blueprints).24. Blueprints Q & A Step 3. Psychiatry / [ed. by] James Brian Bibl. SK 5 McLoone ; [contrib. Elizabeth Baytion Munshi et al.]. - 2nd ed. - Malden : Blackwell Publishing, cop. 2005. - 138 s. : il. - (Blueprints Q & A Step 3 Series).25. Brain, vision, memory : tales in the history of neuroscience Hist. Nauk / Charles G. Gross. - Cambridge, Massachusetts ; London : Med. The MIT Press, 1999. - 255 s. : il. - (Bradford Book).26. Braunwald’s heart disease : a textbook of cardiovascular Filia nr 1 medicine. Vol. 1 / ed. by Peter Libby [et al.]. - 8th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2008. - 1166 s. : il. 7
 8. 8. 27. Braunwald’s heart disease : a textbook of cardiovascular Filia nr 1 medicine. Vol. 2 / ed. by Peter Libby [et al.]. - 8th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2008. - 1167-2183 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).28. Campbell’s urology study guide / Meredith F. Campbell. - 52180 2nd ed. - Philadelphia : W. B. Sauders Company, cop. 2002. - 405 s.29. Campbell-Walsh urology. Vol. 1 / Medredith F. Campbell. 52157/1 - 9th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2007. - 1127 s. : il.30. Campbell-Walsh urology. Vol. 2 / Medredith F. Campbell. 52157/2 - 9th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2007. - 1131-1888 s. : il.31. Campbell-Walsh urology. Vol. 3 / Medredith F. Campbell. 52157/3 - 9th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2007. - 1891-3117 s. : il.32. Campbell-Walsh urology. Vol. 4 / Medredith F. Campbell. 52157/4 - 9th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2007. - 3121-3945 s. : il + 1 dysk otyczny (CD-ROM).33. Case files. Pharmacology / Eugene C. Toy. - New York : Farmakologia Lange Medical Books / McGraw-Hill, cop. 2005. - 420 s. : il.34. Case studies to accompany Bates’ guide to physical 52341 examination and history taking / Fiona R. Prabhu, Lynn S. Bickley. - 8th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2003. - 102 s. : il.35. Cawson’s essentials of oral pathology and oral medicine / 52386 R.A. Cawson and E.W.Odell. - 7th ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2007. - 402 s. : il.36. Central neuropatic pain : focus on poststroke pain / ed. 78689 James L. Henry, Akbar Panju, Kiran Yashpal. - Seatlle : IASP Press, cop. 2007. - 281 s. : il.37. The chemistry and manufacture of cosmetics. Vol. 1, Basic Wydz. Farm. science / ed. by Mitchell L. Schlossman. - 3rd ed. - Carol 8
 9. 9. Stream : Allured, cop. 2000. - 452 s. : il.38. The chemistry and manufacture of cosmetics. Vol. 3, Wydz. Farm. Ingredients . Book 1 / ed. by Mitchell L. Schlossman. - 3rd ed. - Carol Stream : Allured, cop. 2002. - 551 s. : il.39. The chemistry and manufacture of cosmetics. Vol. 3, Wydz. Farm. Ingredients . Book 2 / ed. by Mitchell L. Schlossman. - 3rd ed. - Carol Stream : Allured, cop. 2002. - 553-1123 s. : il.40. The Children’s Hospital guide to your child’s health and 78859 development / Children’s Hospital Boston ; with a foreword by T. Berry Brazelton ; medical ed. Alan D. Woolf, Margaret A. Kenna, Howard C. Shane ; writers Kathleen Cahill Allison [e al.]. - Cambridge : Perseus Publishing, cop. 2001. - 796 s. : il.41. Clinical success in early orthodontic treatment / Antonio 52294 Patti, Guy Perrier D’Arc. - Paris : Quintessence International, cop. 2005. - 124 s. : il. - (Quintessence Books).42. Color textbook of histology / Leslie P. Gartner, James L. 78855 Hiatt. - 3rd ed. - 573 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).43. Common families of flowering plants / Michael Hickey Bot. Farm. and Clive King. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 212 s. :il.44. A compendium of inherited disorders and the eye / by Elias 52372 I. Traboulsi. - Oxford ; New York : Oxford University Press : in cooperation with the American Academy of Ophtalmology, 2006. - 243 s. : il. - (Ophtalmology Monographs 18).45. A compendium of neuropsychological tests : Bibl. SK 5 administration, norms and commentary / Esther strauss, Elisabeth M.S. Sherman, Otfried Spreen. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - 1216 s. : il.46. A concise history of paediatric gastroenterology / John Bibl. SK 5 Walker-Smith, W. Allan Walker. - Oxfordshire : Bladon Medical Publishing, cop. 2004. - 105 s.47. Contemporary fixed prosthodontics / Stephen F. 52272 9
 10. 10. Rosenstiel, Martin F. Land, Junhei Fujimoto. - 4th ed. - St. Louis : Mosby/Elsevier, cop. 2006. - 1130 s. : il.48. Contemporary orthodontics / William R. Proffit, Henry W. 52293 Fields, David M. Sarver. - 4th ed. - St. Louis : Mosby/Elsevier, cop. 2007. - 751 s. : il.49. Creative aging : a meaning-making perspective / Mary Wydz. NoZ Baird Carlsen. - New York ; London : W. W. Norton & Company, 1996. - 242 s.50. Cystic fibrosis in the 21st century / vol ed. Andrew Bush Bibl. SK 5 [et al.]. - Basel : Karger, cop. 2006. - 329 s. : il. - (Progress in Respiratory Research vol. 34).51. Data mining and knowledge discovery handbook / ed. by Inf. Stat. Med. Oded Maimon and Lior Rokach. - New York : Springer, 2005. - 1383 s. : il.52. Dentistry, dental practice and the community / Brain A. 78415 Burt, Stephen A. Eklund. - 6th ed. - St. Louis : Elsevier Saunders, cop. 2005. - 425 s. : il.53. Dermatological and transdermal formulations / ed. by Techn. Post. Kenneth A. Walters. - New York ; London : Informa Leku Healthcare, cop. 2007. - 567 s. : il. - (Drugs and the Pharmaceutical Sciences vol.119).54. Diagnose:”moralisch defect” : Kastration, Sterilisation und Wydz. NoZ Rassenhygiene im Dienst der Schweizer Sozialpolitik und Psychiatrie 1890-1970 / Thomas Huonker. - Zürich : Orell Füssli Verlag, cop. 2003. - 286 s. : il.55. Diagnostic histopathology of tumors. Vol. 1 / ed. by 52361/1 Christopher D. M. Fletcher. - 3rd ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2007. - 969 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).56. Diagnostic histopathology of tumors. Vol. 2 / ed. by 52361/2 Christopher D. M. Fletcher. - 3rd ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2007. - 971-1883 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).57. Diagnostic imaging : abdomen / Michael P. Federle. - Salt Filia nr 2 Lake City : Amirsys, 2004. - 1016 s. : il. - (Diagnostic 10
 11. 11. Imaging).58. Diagnostic imaging : brain / Anne G. Osborn. - Salt Lake Filia nr 2 City : Amirsys, 2004. - 924 s. : il. - (Diagnostic Imaging).59. Diagnostic imaging : chest / Jud W. Gurney [et al.]. - Salt Filia nr 2 Lake City : Amirsys, 2006. - 944 s. : il. - (Diagnostic Imaging).60. Diagnostic imaging : gynecology / Hedvig Hricak [et al.]. - Filia nr 2 Salt Lake City : Amirsys, 2007. - 913 s. : il. - (Diagnostic Imaging).61. Diagnostic imaging : head and neck / H. Ric Harnsberger Filia nr 2 [et al.]. - Salt Lake City : Amirsys, 2006. - 1033 s. : il. - (Diagnostic Imaging).62. Diagnostic imaging : orthopaedics / David W. Stoller [et Filia nr 2 al.]. - Salt Lake City : Amirsys, 2006. - 996 s. : il. - (Diagnostic Imaging).63. Diagnostic imaging : pediatrics / Lane F. Donnelly [et al.]. Filia nr 2 - Salt Lake City : Amirsys, 2005. - 1080 s. : il. - (Diagnostic Imaging).64. Diagnostic imaging : spine / Jeffrey S. Ross [et al.]. - Salt Filia nr 2 Lake City : Amirsys, 2005. - 953 s. : il. - (Diagnostic Imaging).65. Digital signal processing system-level design using Inf. Stat. Med. LabVIEW / by Nasser Kahtarnavaz and Namjin Kim. - Amsterdam : Elsevier : Newnes, cop. 2005. - 290 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).66. Drug interaction facts : the authority on drug interactions Farmakologia 2008 / David S. Tatro. - Saint Louis : Wolters Kluwer Health : Facts & Comparisons, 2008. - 1889 s.67. Drugs during pregnancy and lactation : treatment options Farmakologia and risk assessment / ed. by Christof Schaefer, Paul Peters and Richard K. Miller. - 2nd ed. - Amsterdam : Academic Press : Elsevier cop. 2007. - 875 s.68. Drugs, society and human behavior / Charles Ksir, Carl L. Bibl. SK 5 Hart, Oakley Ray. - 11th ed. - Boston : McGraw-Hill, cop. 11
 12. 12. 2006. - 113 s. : il.69. Dyspnoea in advanced disease : a guide to clinical 78977 management / ed. by Sara Booth, Deborah Dudgeon. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - 271 s. : il.70. Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle : Bibl. SK 4 principles and practice / Jun Kimura. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - 991 s. : il.71. Emergencies in palliative and supportive care / David 2701 Currow, Katherine Clark. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - 325 s. - (Oxford Medical Publications Emergencies in series).72. English grammar in use : a self-study reference and Biofizyka practice book for intermediate students of English : with answers / Raymond Murphy - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - 379 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).73. The Ernest Becker reader / selected, ed. and introduced by Wydz. NoZ Daniel Liechty. - Seattle ; London : The Ernst Becker Foundation : University of Washington Press, cop. 2005. - 248 s.74. Essential microbiology / Stuart Hogg. - Chichester : John 78938 Wiley & Sons, 2006. - 468 s. : il.75. Essential microbiology for dentistry / Lakshman Mikr. Lek. Samaranayake. - 3rd ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2007. - 363 s. : il.76. Essentials of abnormal psychology / V. Mark Durand, Bibl. SK 5 David H. Barlow. - 4th ed. - Belmont : Thomson Wadsworth, cop. 2006. - 584 s. : il.77. Essentials of clinical immunology / Helen Chapel. - 5th ed. 52343 - Malden : Blackwell Publishing, cop. 2006. - 358 s. : il.78. Eugenische Zwangssterilisationen and Wydz. NoZ Schwagerschaftsabbrüche im Nationalsozialismus : dargestellt am Beispiel der Universitätsfrauenklinik Freiburg / Gunther Link. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 12
 13. 13. cop. 1999. - 614 s. : il.79. Fire service first responder / Daniel Limmer, Michael Grill. 52148 - Upper Saddle River : Brady/Prentice Hall Health, cop. 2000. - 513 s. : il.80. Flavours and fragrances : chemistry, bioprocessing and Wydz. Farm. sutainability / R.G. Berger. - Berlin : Springer, cop. 2007. - 648 s. : il.81. Flow cytometry : principles and applications / ed. by 78766 Marion G. Macey. - Totowa : Humana Press, cop. 2007. - 290 s. : il.82. Flow cytometry protocols / ed. by Teresa S. Hawley, 78944 Robert G. Hawley. - 2nd ed. - Totowa : Humana Press, cop. 2004. - 434 s. : il. - (Methods in Molecular Biology - Humana Press vol. 263).83. Functional appliances in orthodontic treatment : an atlas of 52295 clinic prescription and laboratory construction / Harry S. Orton. - London : Quintessence Publishing Company, 1994. - 101 s. : il. - (Quintessence Books).84. Functional occlusion : from TMJ to smile design / Peter E. 52274 Dawson. - St. Louis : Mosby Elsevier, cop. 2007. - 630 s. : il.85. Fundamentals of anaesthesia / ed. by Colin Pinnock, Ted Filia nr 1 Lin, Tim Smith. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - 963 s. : il.86. Fundamentals of molecular virology / Nicholas H. 52369 Acheson. - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2007. - 405 s. : il.87. Future human evolution : eugenics in the twenty-first 78798 century / John Glad. - Schuylkill Haven : Hermitage Publishers, 2006. - 136 s.88. Hallucinogens : a forensic drug handbook / d. By Richard 78103 R. Laing. - Amsterdam : Academic Press, cop. 2003. - 290 s. : il.89. Handbook of (central) auditory processing disorder. Vol. 1, Filia nr 2 13
 14. 14. Auditory neuroscience and diagnosis / ed. by Frank E. Musiek, Gali D. Chermak. - San Diego : Plural Publishing, cop. 2007. - 502 s. : il.90. Handbook of menigococcal disease : infection biology, 78795 vaccination, clinical management / ed. by Matthias Frosch and Martin C.J. Maiden. - Weinheim : Wiley-VCH Verlag, cop. 2006. - 544 s. : il.91. Handbook of pharmaceutical excipients / ed. by Raymond Tech. Post. C. Rowe, Paul J. Sheskey, Siân C. Owen. - 5th ed. - Leku London ; Chicago : Pharmaceutical Press ; Washington : American Pharmacists Association, 2006. - 918 s. : il.92. Handbook of preformulation : chemical, biological and Wydz. Farm. botanical drugs / Sarfaraz K. Niazi. - New York ; London : Informa Healthcare, cop. 2007. - 446 s. : il.93. Harty’s dental dictionary / ed. by Peter Heasman, Giles 78559 McCracken. - 3rd ed. - Edinburgh : Churchill Livingstone/ Elsevier, 2007. - 294 s. : il.94. Health, race, and German politics between national Wydz. NoZ unification and Nazism, 1870-1945 / Paul Weindling. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2002. - 641 s. : il. - (Cambridge History of Medicine).95. Hematopathology / ed. by Eric D. Hisi. - Philadelphia : Filia nr 2 Churchill Livingstone Elsevier, cop. 2007. - 664 s. : il. - (Foundations in Diagnostic Pathology).96. Herbal drugs and phytopharmaceuticals : a handbook for Farmako- practice on a scientific basis / ed. by Max Wichtl. - 3rd ed. gnozja - Stuttgart : Medpharm Scientific Publishers ; Boca Raton : CRC Press, 2004. - 704 s. : il.97. Herbal medicine / Rudolf Fritz Weiss, Volker Fintelmann. Nat. Sur. Lecz. - 2nd ed. - Stuttgart : Georg Thieme Verlag ; NewYork : i Kosmet. Thieme, 2000. - 438 s. : il.98. Histology and cell biology : an introduction to pathology / 52352 Abraham L. Kierszenbaum. - 2nd ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, cop. 2007. - 671 s. : il.99. Hughes syndrome : antiphospholipid syndrome / ed. M.A. 77885 14
 15. 15. Khamashta. - 2nd ed. - London : Springer, cop. 2006. - 598 s. : il.1100. Hugo and Russell’s pharmaceutical microbiology / ed. by Bot. Farm. Stephen P. Denyer, Noramn A. Hodges, Sean P. Gorman. - 7th ed. - Malden : Blackwell Science, 2004. - 481 s. : il. 101. Image acquisition and processing with LabVIEW / Inf. Stat. Med. Christopher G. Relf. - Boca Raton : CRC Press, 2004. - 244 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - (Image Processing Series). 102. Immunogenomics and human disease / [ed. by] András 78792 Falus. - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2006. - 526 s. : il. 103. Immunology for life scientists / Lesley-Jane Eales. - 2nd 78939 ed. - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2003. - 337 s. : il. 104. Immunotherapeutische Perspektiven in Klinik und Praxis / GPSK H.W. Baenkler, G. Metzner. - München : W. Zuckschwerdt Verlag, cop. 2001. - 120 s. : il. 105. Implant restorations : a step by step guide / Carl Dreago. - 52161 2nd ed. - Ames : Blackwell Munksgaard, 2007. - 244 s. : il. 106. Interactive physiology [Dokument elektroniczny] : 9- S-781 system suite : the best way to learn the hardest part of A & P. - [San Francisco] : Pearson Benjamin Cummings, cop. 2006. - 1 dysk optyczny (CD-ROM). 107. Introducing dental implants / John A. Hobkirk, Roger M. 52273 Watson, Lloyd J.J. Searson. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2003. - 165 s. : il. 108. An introduction to human molecular genetics : Bibl. SK 5 mechanisms of inherited diseases / Jack J. Pasternak. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Liss, cop. 2005. - 631 s. : il. 109. Introduction to physical therapy / [ed. by] Michael A. Bibl. SK 4 Pagliarulo. - 3rd ed. - Saint Louis : Mosby Elsevier, cop. 2007. - 387 s. : il. 110. LabView 8 student edition / Robert H. Bishop. - Upper Inf. Stat. Med. 15
 16. 16. Saddle River : Pearson Prentice Hall, cop. 2007. - 619 s. : il. + 2 dyski optyczne (CD-ROM). - (Virtual Instrumentation Series).111. Living beyond your pain : using acceptance & commitment 52356 therapy to ease chronic pain / JoAnne Dahl & Tobias Lundgren. - Oakland : New Harbinger Publications, cop. 2006. - 169 s. : il.112. Longitudinal data analysis / Donald Hedeker, Robert D. Inf. Stat. Med. Gibbons. - Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, cop. 2006. - 337 s. : il. - (Wiley Series in Probability and Statistics).113. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. Vol. 1 / ed. Bibl. SK 4 Raymond T. Morrissy, Stuart L. Weinstein. - 6th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 762 s. : il.114. Lovell and Winter’s pediatric orthopaedics. Vol. 2 / ed. Bibl. SK 4 Raymond T. Morrissy, Stuart L. Weinstein. - 6th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 763-1545 s. : il.115. Manual of neonatal care / ed. John P. Cloherty, Eric C. GPSK Eichenwald, Ann R. Stark. - 5th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2004. - 818 s. : il. - (Lippincott Williams & Wilkins Spiral Manual).116. Medical biochemistry / [ed.] John W. Baynes, Marek H. Wydz. Farm. Dominiczak. - 2nd ed. - Philadelphia : Elsevier Mosby, 52256 2005. - 693 s. : il.117. Medical physiology : a cellular and molecular approach / 52246 Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep. - Philadelphia : Elsevier Saunders, cop. 2005. - 1319 s. : il.118. Medical problems in dentistry / Crispian Scully, Roderick 52247 A. Cawson. - 5th ed. - Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2005. - 683 s. : il.119. Medical terminology : an illustrated guide / Barbara Janson St. Jęz. Cohen. - 4th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Obcych Wilkins, cop. 2004. - 707 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD- ROM). 16
 17. 17. 120. Monitoring health status of vulnerable groups in Europe : 78347 past and present / Laurinda Abreu, Janos Sandor. - [Santiago de Compostela] : Compostela Group of Universities : PhoenixTN European Thematic Network on Health and Social Welfare Policies, cop. 2006. - 332 s. : il. - (European Issues – Compostela Group of Universities 5).121. Mosby’s EMT-basic textbook / Walt Alan Stoy, Thomas E. 52149 Platt, Debra A. Lejeune. - 2nd ed. - St. Louis : Elsevier Mosby, cop. 2005. - 645 s. : il. + 1 dysk optyczny (DVD- ROM).122. Muscles testing and function with posture and pain / Filia nr 2 Florence Peterson Kendall. - 5th ed. - Baltimore ; Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2005. - 480 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).123. The musculoskeletal system : [basic science and clinical 52146 conditions] / ed. by Philip Sambrook [et al.]. - Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2005. - 198 s. : il. - (Systems of the Body).124. Myofascial pain and dysfunction : the trigger point manual. Bibl. SK 4 Vol. 2, The lower extremities / Janet G. Travell, David G. Simons. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 1993. - 626 s. : il.125 A natural history of vision / Nicholas J. Wade. - Hist. Nauk Cambridge, Massachusetts ; London : The MIT Press, Med. 1999. - 466 s. : il. - (Bradford Book).126. The nervous system basic science and clinical conditions : 52153 [basic science and clinical condition] / Adina Michael- Titus, Patricia Revest, Peter Shortland. - Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2007. - 371 s. : il . - (System of the Body).127. Netter’s illustrated pharmacology / Robert B. Raffa, Scott Farmakologia M. Rawls, Elena Portyansky Beyzarov. - Teterboro : Icon Learning System, cop. 2005. - 411 s. : il.128. Neurodegenerative diseases : neurobiology, pathogenesis Filia nr 2 and therapeutics / [ed. by] M. Flint Beal, Anthony E. Lang and Albert C. Ludolph. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 985 s. : il. 17
 18. 18. 129. Neuropsychological assessment / Muriel D. Lezak, Diane Bibl. SK 5 B. Howieson, David W. Loring with H. Julia Hannay, Jill S. Fischer. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2004. - 1016 s. : il.130. New flora of the British Isles / Clive Stace. - 2nd ed. - Bot. Farm. Cambridge : Cambridge Univeristy Press, 2005. - 1130 s. : il.131. Novinky v anesteziologoii, intenzivní medicíně a léčbě 78804 bolesti 2007 / Karel Cvachovec, Vladimír Černý. - Praha : Galén, 2007. - 267s.132. Nuclear medicine. Vol. 1 / Robert E. Henkin, Davide Filia nr 2 Bova. - 2nd ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, cop. 2006. - 889 s. : il.133. Nuclear medicine. Vol. 2 / Robert E. Henkin, Davide Filia nr 2 Bova. - 2nd ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, cop. 2006. - 891-1744 s. : il.134. Oral medicine / Sergio Gandolfo, Crispian Scully, Marco 52385 Carrozzo. - Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, 2006. - 195 s. : il.135. Operative endoscopy and endoscopic surgery in infants Bibl. SK 5 and children / chief ed. Azad Najmaldin; associate ed. Steven Rothenberg, David C.G. Crabbe, Spencer Beasley. - London : Hodder Arnold, 2005. - 471 s. : il.136. Oral and maxillofacial surgery secrets / [ed. by] A. Omar 78455 Abubaker, Kenneth J. Benson . - 2nd ed. - St. Louis : Mosby Elsevier, cop. 2007. - 477 s. : il.137. Oral care in advanced disease / ed. by Andrew Davies and 78414 Ilora Finlay. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - 221 s. : il.138. Oral surgey / [ed. by] Fragiskos D. Fragiskos. - Berlin : 52160 Springer, 2007. - 367 s. : il.139. Organic chemistry : a biological approach / John Wydz. Farm. McMurry. - Belmont : Thomson Brooks/Cole, 2007. - 1015 s. : il. 18
 19. 19. 140. The organic chemistry of drug design and drug action S-765 [Dokument elektroniczny] / Richard B. Silverman. - 2nd ed. - [Amsterdam] : Elsevier Academic Press, cop. 2005. - 1 dysk optyczny (CD-ROM).141. Organic synthesis : strategy and control / Paul Wyatt and Wydz. Farm. Stuart Warren. - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2007. - 909 s.142. The orthodontic patient : treatment and biomechanics / A.J. 78560 Ireland and Fraser McDonald. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2003. - 341 s. : il.143. Orthodontic treatment of the class II noncompliant patient : 52296 curren principles and techniques / ed. by Moschos A. Papadopoulos. - Edinburgh : Mosby/Elsevier, 2006. - 398 s. : il.144. The Oxford Bible commentary / ed. John Barton and John Bibl. SK 5 Muddiman. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - 1386 s. : il.145. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology / Wydz. Farm. managing ed. R. Cammack. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - 720 s.146. Quatitative applications of mass spectrometry / Irma 78159 Lavagnini. - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2006. - 138 s. : il.147. Paediatric surgery / ed. by David M. Burge.- 2nd ed. - Bibl. SK 5 London : Hodder Arnold ; New York ; Oxford : Oxford University Press, cop. 2005. - 584 s. : il.148. Palliative medicine : a case -based manual / ed. by Neil 78978 MacDonald. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2996. - 421 s. : il.149. Pathophysiology : concepts of altered states / Carol 52245 Mattson Porth. - 7th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2005. - 1582 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).150. Pathophysiology of disease : an introduction to clinical Farmakologia 19
 20. 20. medicine / [ed. by] Stephen J. McPhee, William F. Ganong. - 5th ed. - New York : Lange Medical Books/McGraw-Hill, cop. 2006. - 761 s. : il. - (A Lange Medical Book).151. Pathophysiology of heart disease : a collaborative project 78149 of medical students and faculty / ed. Leonard S. Lilly. - 4th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - 473 s. : il.152. Pathophysiology : Pre Test self-assessment and review / 78150 [ed. by] Maurice A. Mufson. - 3rd ed. - Boston : McGraw- Hill, 2005. - 272 s. : il.153. PDR for herbal medicines / scientific ed. Joerg Gruenwald, Farmako- Thomas Brendler, Christof Jaenicke, chef ed. Bette LaGow gnozja ; contrib. ed. Judith Ludwig [et al.]. - 3rd ed. - Montvale : Thomson PDR, cop. 2004. - 988 s. : il.154. The pediatric and adolescent knee / [ed. by] Lyle J. Bibl. SK 4 Micheli, Mininder S. Kocher. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2006. - 509 s. : il.155. Pediatric neuroimaging / A. James Barkovich . - 4th ed. - Filia nr 2 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2005. - 932 s. : il.156. Pediatric neurology : principles & practice. Vol. 1 / [ed. Filia nr 2 by] Kenn F. Swaiman, Stephen Ashwal, Donna M. Ferriero. - 4th ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, cop. 2006. - 1180 s. : il.157. Pediatric neurology : principles & practice. Vol. 2 / [ed. Filia nr 2 by] Kenn F. Swaiman, Stephen Ashwal, Donna M. Ferriero. - 4th ed. - Philadelphia : Mosby Elsevier, cop. 2006. - 1181-2408 s. : il.158. Periodontics / B.M. Eley, J.D. Mason. - 5th ed. - 52271 Edinburgh : Wright, 2004. - 397 s. : il.159. Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung 78963 2007-2011 / Deutsche Forschungsgemeinschaft. - Weinheim : Wiley-Vch ; Bonn : Deutsche Forschungsgemeinschaft, cop. 2008. - 255s. : il. 20
 21. 21. 160. Pharmaceutical biotechnology : fundamentals and Bot. Farm. applications / ed. by Daan J.A. Crommelin, Robert D. Sindelar, Bernd Meibohm. - 3rd ed. - New York ; London : Informa Healthcare, cop. 2008. - 466 s. : il.161. Pharmaceutical dosage forms : tablets. Vol. 1 /ed. by Tech. Post. Herbert A. Lieberman, Leon Lachman, Joseph B. Leku Schwartz. - 2nd ed. - New York ; London : Informa Healthcare, cop. 2007. - 592 s. : il.162. Pharmaceutical dosage forms : parenteral medication. Vol. Tech. Post. 3 /ed. by Kenneth E. Avis, Herbert A. Lieberman, Leon Leku Lachman. - 2nd ed. - New York ; Basel : Marcel Dekker, cop. 1993. - 572 s. : il.163. Pharmaceutical practice / ed. by A.J. Winfield, R.M.E. Tech. Post. Richards. - 3rd ed. - 573 s. : il. Leku164. Pharmaceutical product development : in vitro-in vivo Wydz. Farm. correlation / ed. by Dakshina Murthy Chilukuri, Gangadhar Sunkara, David Young. - New York ; London : Informa Health care, cop. 2007. - 204 s. : il. - (Drugs and the Pharmaceutical Sciences vol. 165).165. Pharmacokinetic & pharmacodynamic data analysis : 78838 concepts and applications / [Johan Gabrielsson, Dan Weiner]. - 4th ed. - Stokholm : Apotekarsocieteten Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences, 2006 (Kristianstad : Kristianstads Boktryckeri). - 1254 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).166. Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling and Wydz. Farm. simulation / Peter L. Bonate. - New York : Springer, cop. 2006. - 387 s. : il.167. Pharmacology / Richard D. Howland, Mary J. Mycek. - Farmakologia 3rd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 552 s. : il. - (Lippincott’s Illustrated Reviews).168. Physics for scientifists & engineers with modern physics / Biofizyka Douglas C. Giancoli. - 3rd ed. - Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, cop. 2000. - 1172 s. : il.169. Physics : principles with applications / Douglas C. Biofizyka Giancoli. - 6th ed. - Upper Saddle River, NJ : Person 21
 22. 22. Education, cop. 2005. - 946 s. : il.170. Plants and vitamins / by W.H. Schopfer. - Delhi : Asiatic Farmako- Publishing House, 2005. - 293 s. : il. - (Plant Science gnozja Books).171. Polycystic ovary syndrome : a guide to clinical GPSK management / Adam H. Balen. - London ; New York : Taylor & Francis, 2005. - 210 s. : il.172. Postsurgical orthopedic sports rehabilitation : knee & Bibl. SK 4 shoulder / Robert C. Manske. - St. Louis : Mosby Elsevier, cop. 2006. - 714 s. : il.173. Practical oral medicine / by Iain Macloed, Alexander 78988 Crighton. - London : Quintessence Publishing Co., cop. 2006. - 164 s. : il. - (Quintessentials of Dental Practice; 10).174. Principles and practice of palliative care and supportive 52381 oncology / ed. Ann M. Berger, John L. Shuster jr., Jamie H. Von Roenn. - 3rd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - 923 s. : il.175. Principles of critical care / ed. Jesse B. Hall, Gregory A. Filia nr 1 Schmidt, Lawrence D.H. Wood. - 3rd ed. - New York : McGraw-Hill, cop. 2005. - 1778 s. : il.176. Progress in tumor marker research / ed. Lee I. Swenson. - GPSK New York : Nova Science Publisher, cop. 2007. - 193 s.: il. - (Nova Biomedical Nova Science Books).177. Psychiatry / Vikas Bhushan. - 3rd ed. - Malden : Blackwell Bibl. SK 5 Publishing, cop. 2005. - 102 s. - (Underground Clinical Vignettes).178. The PTSD workbook : simple, effective techniques for 52357 overcoming traumatic stress symptoms / Mary Beth Williams, Soli Poijula. - Oakland : New Harbinger Publications, cop. 2002. - 237 s.179. Public health ethics : theory, policy and practice / ed. by Wydz. NoZ Ronald Bayer. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2007. - 418 s. 22
 23. 23. 180. Rating scales in mental health / Martha Sajatovic, Luis F. Bibl. SK 5 Ramirez. - 2nd ed. - Hudson : Lexi-Comp, cop. 2003. - 472 s. : il. - (Mental Health Series).181. Rasse, Blut und Gene : Geschichte der Eugenik und Wydz. NoZ Rassenhygiene in Deutschland / von Peter Weingart, Jürgen Kroll und Kurt Bayertz. - Frankufrt am Main : Suhrkamp Verlag, 1992. - 746 s. : il. - (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1022).182. Reaction and syntheses : in the organic chemistry Wydz. Farm. laboratory / Lutz F. Tietze [et al.]. - Weinheim : Wiley- VCH Verlag, 2007. - 582 s.183. Rehabilitation for the postsurgical orthopedic patien / ed. Bibl. SK 4 by Lis Maxey, Jim Magnusson . - 2nd ed. - St. Louis : Mosby Elsevier, cop. 2007. - 542 s. : il. + 1 dysk optyczny (CD-ROM).184. Rehabilitation of the spine : a practitioner’s manual / Craig Bibl. SK nr 4 Liebenson. - 2nd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2007. - 972 s. : il. + 1 dysk optyczny (DVD-ROM).185. Removable partial dentures / by Nicholas J.A. Jepson. - 78391 London : Quintessence Publishing Co., cop. 2004. - 140 s. : il. - (Quintessentials of Dental Practice 3).186. Rockwood and Green’s fractures in adults. Vol. 1 / ed. Bibl. SK 4 Robert W. Bucholz, James D. Heckman, Charles M. Court- Brown. - 6th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 1255 s. : il.187. Rockwood and Green’s fractures in adults. Vol. 2 / ed. Bibl. SK 4 Robert W. Bucholz, James D. Heckman, Charles M. Court- Brown. - 6th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 1256-2400 s. : il. + 2 dyski optyczne (CD-ROM).188. Rockwood and Wilkins’ fractures in children / ed. James Bibl. SK 4 H. Beaty, James R. Kasser. - 6th ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 1200 s. : il.189. Scales and scores in neurology : quantification of Filia nr 2 neurological deficits in research and practice / Harald 23
 24. 24. Masur. - Stuttgart : Georg Thieme Verlag ; New York : Thieme, cop. 2004. - 448 s. : il.190. Seldin and Giebisch’s the kidney : physiology and 52368/1 pathophysiology. [Vol. 1] / [ed. by] Robert J. Alpern, Steven C. Hebert. - 4th ed. - Amsterdam : Elsevier ; Burlington : Academic Press, cop. 2008. - 1427 s. : il.191. Seldin and Giebisch’s the kidney : physiology and 52368/2 pathophysiology. [Vol. 2] / [ed. by] Robert J. Alpern, Steven C. Hebert. - 4th ed. - Amsterdam : Elsevier ; Burlington : Academic Press, cop. 2008. - 1429-2871 s. : il.192. Shoulder rehabilitation : non-operative treatment / [ed. by] Bibl. SK 4 Todd S. Ellenbecker. - New York ; Stuttgart : Thieme, cop. 2006. - 180 s. : il.193. Sleep and pain / ed. Gilles Lavigne. - Seattle : IASP Pess, 78690 cop. 2007. - 473 s. : il.194. Special care dentistry / by Janice Fiske [et al.]. - London : 78413 Quintessence Publishing Co., cop. 2007. - 152 s. : il. - (Quintessentials of Dental Practice 5).195. Special care in dentistry : handbook of oral healthcare / 2684 Crispian Scully, Pedro Diz Dios, Navdeep Kumar. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2007. - 504 s. : il.196. Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Bd 2, Filia nr 2 Therapie / Gerhard Böhme. - 4te Aufl. - München ; Jena : Urban & Fischer, 2006. - 471 s. : il.197. Statistical methods for rates and proportions / Joseph L. Inf. Stat. Med. Fleiss, Bruce Levin, Myunghee Cho Paik. - 3rd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2003. - 760 s. : il. - (Wiley Series in Probability and Statistics).198. Surgery of the breast : principles and art. Vol. 1 / ed. Scott 52362/1 L. Spear. - 2nd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 967 s. : il.199. Surgery of the breast : principles and art. Vol. 2 / ed. Scott 52362/2 L. Spear. - 2nd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006. - 969-1517 s. : il. 24
 25. 25. 200. Surgical manual of implant dentistry : step-by-step 78388 procedures / Daniel Buser, Jun-Young Cho, Alvin B.K. Yeo. - Chicago : Quintessence Publishing, cop. 2007. - 123 s. : il. - (Quintessence Books).201. The synthetic organic chemist’s companion / Michael C. Wydz. Farm. Pirrung. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2007. - 198 s. : il.202. Textbook of biochemistry : with clinical correlations / ed. 52253 by Thomas M. Devlin. - 6th ed. - Hoboken : Wiley-Liss, cop. 2006. - 1208 s. : il.203. Textbook of general and oral surgery / [ed. by] David 78387 Wray [ et al.]. - Edinburgh : Churchill Livingstone, 2003. - 322 s. : il.204. Thieme atlas of anatomy : head and neuroanatomy / Bibl. SK 4 Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher. - Stuttgart : Georg Thieme Verlag ; New York : Thieme, cop. 2007. - 412 s. : il. - (Thieme Atlas of Anatomy).205. Trachoma control : a guide for programme managers / Filia nr 2 World Health Organization, London School of Hygiene & Tropical Medicine, International Trachoma Initiative. - Geneva : WHO, cop. 2006. - 53 s. : il.206. Travell & Simons’ myofascial pain and dysfunction : the Bibl. SK 4 trigger point manual. Vol. 1, Upper half of body / David G. Simons, Janet G. Travell, Lois S. Simons. - 2nd ed. - Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, cop. 1999. - 1038 s. : il.207. True selves : understanding transsexualism : for families, Wydz. NoZ friends, coworkers and helping professionals / Mildred L. Brown, Chloe Ann Rounsly. - San Francisco : Jossey-Bass, 2003. - 264 s.208. Tutorials in biostatistics. Vol. 1, Statistical methods in Inf. Stat. Med. clinical studies / ed. by R.B. D’Agostino. - Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2004. - 453 s. : il.209. Tutorials in biostatistics. Vol. 2, Statistical modelling of Inf. Stat. Med. complex medical data / ed. by R.B. D’Agostino. - 25
 26. 26. Chichester : John Wiley & Sons, cop. 2004. - 486 s. : il.210. Ultrasonography in urology : a practical approach to 52179 clinical problems / ed. Edward I. Bluth. - New York ; Stutgart : Thieme, 2001. - 204 s. : il.211. Understanding uncertainly / Dennis V. Lindley. – Hoboken Inf. Stat. Med. : Wiley-Interscience, cop. 2006. - 250 s. : il.212. The vein book / ed. by John J. Bergan. - Amsterdam : Filia nr 1 Elsevier Academic Press, cop. 2007. - 617 s. : il.213. Venous and lymphatic diseases / ed. by Nicos Filia nr 1 Labropoulos, Gerard Stansby. - New York ; London : Taylor & Francis, cop. 2006. - 559 s. : il.214. Ward’s anaesthetic equipment / ed. by Andrew J. Davey, Filia nr 1 Ali Diba. - 5th ed. - [Philadelphia] : Elsevier Saunders, cop. 2005. - 532 s. : il.215. When science & Christianity meet / ed. by David C. Hist. Nauk Lindberg and Ronald L. Numbers. - Chicago ; London : Med. The University of Chicago Press, cop. 2003. - 357 s. : il.216. Williams hematology / ed. Marshall A. Lichtman. - 7th ed. 52337 - New York : McGraw-Hill, cop. 2006. - 2189 s. : il217. WHO classification of tumors of the central nervous Filia nr 2 system / ed. by David N. Louis [et al.] ; WHO. International Agency for Research on Cancer (IARC). - 4th ed. - Lyon : IARC Press, 2007. - 309 s. : il. - (World Health Organization Classification of Tumours vol. 1).218. Zakim and Boyer’s hepatology : a textbook of liver Filia nr 2 disease. Vol. 1 / ed. by Thomas D. Boyer, Teresa L. Wright, Michael P. Manna. - 5th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2006. - 792 s. : il.219. Zakim and Boyer’s hepatology : a textbook of liver Filia nr 2 disease. Vol. 2 / ed. by Thomas D. Boyer, Teresa L. Wright, Michael P. Manna. - 5th ed. - Philadelphia : Saunders Elsevier, cop. 2006. - 793-1516 s. : il. 26
 27. 27. Indeks przedmiotowy nabytków książkowychAlergologia i immunologia 77, 103Analiza regresji 7,8, 9Analiza wariancji 197Analiza widmowa 16Analiza wielowymiarowa 8Anartria - leczenie 196Anatomia 204Anatomia układu nerwowego 204Anestezjologia 4, 131- sprzęt 214Antropologia 73Aparaty ortodontyczne 48, 83, 142, 143Aparaty ortodontyczne ruchome 48Atlasy 2, 11, 12, 13, 62, 83, 127, 200, 204Badania długookresowe 8Badania naukowe - normy 19Badanie leków przedkliniczne - metody 164Badanie neurologiczne - metody 189Badanie próby (statystyka) 197Badanie przedmiotowe 17, 18, 34Bark - urazy 192- patofizjologia 192Bezzębie szczęki lub żuchwy - chirurgia 105Biblia 144Biochemia 20, 116, 145, 202Biologia molekularna 108, 145- metody 82Biometria 197, 208, 209- metody 8Biotechnologia 160Botanika 43Ból - leczenie 36, 111, 193Ból nieuleczalny - leczenie 174CD-ROM 1, 2, 13, 15, 17, 18, 27, 32, 42, 55, 56, 65, 72, 101, 106, 110, 119, 121, 122, 140, 149, 165, 183, 184, 187Chemia analityczna 146Chemia farmaceutyczna 140- metody 92Chemia fizyczna - metody 92Chemia kliniczna 116Chemia organiczna 139, 140, 141, 182, 201Chemioterapeutyki 100 27
 28. 28. Chirurgia 203Chirurgia jamy ustnej 136, 138Chirurgia operacyjna 147- metody 147Chirurgia szczękowa 35, 136, 138, 203Choroba 149Choroba przewlekła 137- leczenie 111Choroby genetyczne wrodzone – genetyka 108Choroby jamy ustnej 35, 134 - mikrobiologia 75 - leczenie 137Choroby kręgosłupa - diagnostyka 64Choroby krwi - diagnostyka 216- leczenie 216Choroby krwi - leczenie 21 - patomorfologia 21, 95 - diagnostyka 95Choroby naczyń krwionośnych 212, 213Choroby narządów płciowych żeńskich - diagnostyka 60Choroby narządów ruchu 123- diagnostyka 122- leczenie 122Choroby nerek - patofizjologia 190, 191Choroby noworodków 115Choroby oka dziedziczne 44- genetyka 44Choroby rdzenia kręgowego – diagnostyka 70Choroby serca 26, 27- patofizjologia 151Choroby stawów 154Choroby stawu skroniowo-żuchwowego 84Choroby szpiku - patomorfologia 21- leczenie 21Choroby układu krążenia 26, 27Choroby układu limfatycznego 213- diagnostyka 95- patomorfologia 95Choroby układu moczowo-płciowego męskiego 29, 30, 31, 32Choroby układu moczowo-płciowego żeńskiego 29, 30, 31, 32Choroby układu nerwowego 156, 157- diagnostyka 189Choroby układu nerwowego ośrodkowego 126 - radiografia 58 28
 29. 29. - diagnostyka 155Choroby układu nerwowego zwyrodnieniowe - etiopatogeneza 128 - diagnostyka 128 - leczenie 128Choroby układu nerwowo-mięśniowego - diagnostyka 70Choroby układu trawiennego - radiografia 57Choroby wątroby 218, 219Choroby zastawek serca - chirurgia 11Choroby zębów 35- mikrobiologia 75Ciąża - wpływ środków chemicznych 67Cytodiagnostyka 81Cytometria przepływowa 81, 82- metody 81, 82Diagnostyka radioizotopowa 132, 133Diagnostyka różnicowa 58Diagnostyka wczesna 41Dodatki do żywności 80Dostępność biologiczna 164Duszność - powikłania 69- leczenie 69Dzieci 12, 46, 63, 113, 114, 135, 147, 154, 155, 156, 157, 188Elektrodiagnostyka - metody 70Encyklopedie 4Endoskopia 135 - wykorzystanie 135 - metody 135Eugenika 54, 78, 87, 181- historia 54, 78, 94, 181Europa 120Examination questions 23, 24, 33, 121, 136, 150, 152, 167, 177Farmacja 163Farmakokinetyka 165, 166Farmakologia 22, 140, 167Farmakologia kliniczna 14, 127Filary protetyczne 105Filozofia 73, 149Fizjologia 106, 117, 152Fizjologia narządów ruchu 123Fizjologia wirusów 86Fizyka 168, 169Gastroenterologia - historia 46Genom człowieka 108Genomika - metody 102 29
 30. 30. Głowa - patomorfologia 61 - radiografia 61 - morfologia 204Grafika komputerowa 65, 101, 110Grupy etniczne 120Hematologia 216Histologia 15, 42, 98Historia 215Historia medycyny 94, 125Historia XIX wieku 54, 94Historia XX wieku 46, 54, 94Iluzje 125 - fizjologia 125Immunogenetyka - metody 102Immunoterapia 104 - metody 104Implantacja stomatologiczna - metody 107, 200Implantacja stomatologiczna śródkostna - metody 105Implanty stomatologiczne 107Implanty sutka 198, 199Inteligencja sztuczna 51Interakcje leków 66, 153Interpretacja danych statystyczna 19, 112Izolowanie komórek - metody 81Jaglica - leczenie 205 - profilaktyka 205Jama ustna - mikrobiologia 75Jednostki intensywnej opieki 175Językoznawstwo 72Kardiochirurgia - metody 11Kardiologia 26, 27Kinezyterapia 184Kolano 154Komórki - patomorfologia 98Kontrola chorób zakaźnych 90Kończyna dolna 124Kosmetyki - chemia 6, 37, 38, 39 - analiza 6Kręgarstwo 184Kręgosłup - morfologia 64Laktacja - wpływ środków chemicznych 67Leczenie farmakologiczne 14, 22, 67, 127, 167 - działanie szkodliwe 67 - przeciwwskazania 67Leki 33 30
 31. 31. - synteza chemiczna 5- dawkowanie 161Markery nowotworowe biologiczne 176Mastektomia - metody 198, 199Medycyna 118, 119Medycyna jamy ustnej 134, 173Medycyna kliniczna 150Medycyna nuklearna 132, 133Medycyna ratunkowa - nauczanie 121Metody fizykoterapeutyczne 109, 183Mianownictwo 119Mięśnie - fizjologia 122Mikrobiologia 74Młodzież 113, 114, 154Modele liniowe 166Modele logistyczne 7Modele molekularne 5Modele psychologiczne 111Modele statystyczne 165, 209Mózg - radiografia 58Mukowiscydoza - powikłania 50- genetyka 50Narządy płciowe żeńskie – patomorfologia 60Nauka 159Nauki o układzie nerwowym - historia 25Neisseria meningitidis 90Neonatologia 115Nerka - fizjologia 190, 191- patofizjologia 190, 191Nerwoból 36Neurobiologia 128Neurofizjologia 129Neuropsychologia 129Neuroradiografia - metody 58Niemcy 94, 159, 181Niemowlęta 12, 46, 63, 113, 114, 135, 147, 155, 156, 157Niepewność 211Nierówność widzenia - fizjologia 125Nowotwory - scyntygrafia 13- radiografia 13- patomorfologia 55, 56- diagnostyka 55, 56- leczenie 174- powikłania 174 31
 32. 32. Nowotwory sutka - chirurgia 198, 199Nowotwory układu nerwowego ośrodkowego - patomorfologia 217 - klasyfikacja 217 - genetyka 217Obrazowanie diagnostyczne 64- metody 57, 59, 60, 61, 62, 63Obrazowanie rezonansem magnetycznym 155Ocena programu 295Ocena wiadomości 150, 152, 167, 177Odporność 77, 103- genetyka 102Onkologia 174Opieka intensywna 4, 131Opieka nad dzieckiem 40Opieka nad niemowlęciem 40, 115Opieka paliatywna 69, 71, 137, 148, 174 - metody 148 - psychologia 148Opieka pooperacyjna - metody 172- rehabilitacja 183Opieka stomatologiczna 52, 118Opieka stomatologiczna nad niepełnosprawnymi 194, 195Opieka stomatologiczna nad przewlekle chorymi 137Opieka w stanach krytycznych 71, 175Oprogramowanie 65, 101, 110Organizacja praktyki stomatologicznej 52Ortodoncja 48- metody 41, 142Ortodoncja korekcyjna 41, 83, 142, 143Ortodoncja prewencyjna 41Ortopedia 113, 114Osłuchiwanie 1Osłuchiwanie serca 1Osoby w wieku podeszłym 49Patologia 98, 149, 152Pediatria 40- historia 46Periodontologia 158- metody 158Pierwsza pomoc 79Plastyka sutków - metody 198, 199Płód - wpływ środków chemicznych 67Płuca - patofizjologia 50Podawanie leków przezskórne 53 32
 33. 33. Podręczniki 14, 15, 26, 27, 42, 48, 72, 91, 97, 139, 168, 169, 202Polityka zdrowotna - historia 94Postacie leku 92, 161, 162, 163Postawa ciała 122Pożary 79Prawdopodobieństwo 211Preparaty roślinne 96Program nauczania - normy 121Programy zdrowotne narodowe - organizacja i zarządzanie 205Projektowanie leków 5, 140, 164Protetyka stomatologiczna 2- metody 47Proteza zębowa częściowa ruchoma 185Proteza zębowa częściowa stała 47Próby kliniczne - statystyka i dane liczbowe 208Przekaźnictwo synaptyczne - fizjologia 70Przetwarzanie obrazu wspomagane komputerowo 65, 101Przewodnictwo nerwowe - fizjologia 70Przyrządzanie leków 163Psychiatria 23, 24Psychologia 73Psychometria - metody 189Psychopatologia 73, 76Psychoterapia - metody 49Radiofarmaceutyki - stosowanie diagnostyczne 132, 133- stosowanie lecznicze 132, 133Radiografia jamy brzusznej - metody 57Radiografia klatki piersiowej 59Rany i urazy 40Ratownicy medyczni - nauczanie 121Rehabilitacja - metody 192Religia a nauka 215Rokowanie 9Rośliny 43, 130- chemia 170Rośliny lecznicze 96, 153- klasyfikacjaRozwój dziecka 19, 40Sen - fizjologia 193Serce - patofizjologia 151Skale oceny stanu psychicznego 180Słowniki medyczne 145Słowniki stomatologiczne 93Służby ratownictwa medycznego 79- metody 121 33
 34. 34. Spektrometria masowa 146Spektroskopia rezonansu magnetycznego 16Spostrzeganie przestrzeni - fizjologia 125Spostrzeganie wzrokowe - fizjologia 125Sprzęt i wyposażenie 214Stan zdrowia 120Stany nagłe 71Starzenie się - psychologia 49Statystyka - metody 7, 9, 112, 197, 208, 211Staw kolanowy 154Staw ramienny - patofizjologia 192- urazy 192Staw ramienny - urazy 172Staw skroniowo-żuchwowy - fizjologia 84Stomatologia 2Stomatologia prewencyjna 52Stomatologia społeczna 52Stomatologia zachowawcza 35Substancje organiczne - synteza chemiczna 201Sutek - chirurgia 198, 199Symulacja komputerowa 110Systemy zarządzania bazami danych 19Szczepionki meningokokowe 90Szwajcaria 54Szyja - patomorfologia 61- radiografia 61Środki dermatologiczne 53Środki farmaceutyczne pomocnicze 80, 91Środki halucynogenne 88 - analiza 88 - farmakologia 88Środki smakowe 80Tabletki 161Techniki genetyczne 102Techniki immunologiczne 77Techniki wspomagania decyzji 211Technologia farmaceutyczna 100, 162- metody 92, 160Terapia manualna narządów ruchu 184Testy psychologiczne 129Testy neuropsychologiczne 45, 129, 189Tętniak aorty brzusznej - genetyka 3- patofizjologia 3Tomografia emisyjna komputerowa - metody 13Tomografia rentgenowska komputerowa 155 34
 35. 35. - metody 13Transbłonowy regulator mukowiscydozy - metabolizm 50 - genetyka 50Transseksualizm 207Trwałość leku 92Układ mięśniowo-szkieletowy 123 - radiografia 62 - morfologia 123Układ nerwowy 126 - patofizjologia 36Układ nerwowy ośrodkowy 126Ultrasonografia 210Urazy kolana - diagnostyka 154 - leczenie 154 - chirurgia 154 - rehabilitacja 172Urazy sportowców - rehabilitacja 172Urologia 28, 210 - metody 29, 30, 31, 32Wartości odniesienia 45Wchłanianie przez skórę - fizjologia 53Wielka Brytania 130Wirusologia 86Witaminy 170 - biosynteza 170Wlew pozajelitowy 162Współpraca pacjenta 143Wyciągi roślinne 96 - stosowanie lecznicze 153Wytyczne 205Wywiad lekarski 17, 18, 34Wzrok 125Zabiegi ortopedyczne - rehabilitacja 172, 183Zabiegi ortopedyczne 12- metody 62Zaburzenia głosu - leczenie 196Zaburzenia łaknienia - diagnostyka 10Zaburzenia mowy - leczenie 196Zaburzenia połykania - leczenie 196Zaburzenia psychiczne 76, 126, 177Zaburzenia rozwoju mowy - diagnostyka 89Zaburzenia snu 193Zaburzenia związane z używaniem środków uzależniających i odurzających68Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych meningokokowe 90 35
 36. 36. Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej 52Zaróbka 91Zastawka dwudzielna - chirurgia 11Zdrowie publiczne 179- etyka 179Zespoły bólowe kręgosłupa - rehabilitacja 184Zespoły bólowe mięśni i powięzi 124, 206Zespół antyfosfolipidowy 99Zespół policystycznych jajników - diagnostyka 171 - leczenie 171 - patofizjologia 171Zespół stresu pourazowego - leczenie 178- psychologia 178Zęby - morfologia 2Zgryz 84Zgryz nieprawidłowy 84- diagnostyka 41, 48- leczenie 41, 48, 143Zgryz nieprawidłowy klasy II Angle’a 143Ziołolecznictwo 96, 97, 153Złamania kości 186, 187, 188Znieczulenie 85- metody 85Zwichnięcia 186, 187, 188Żyły 212- patofizjologia 213 36
 37. 37. Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych przez Bibliotekę Główną w 2007 rokuTytuł czasopisma1. ACTA HAEMATOLOGICA ISSN 0001-57922. ACTA HISTOCHEMICA ISSN 0065-12813. ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA ISSN 0001-690X4. ADVANCES IN NURSING SCIENCE ISSN 0161-92685. AJR. AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY ISSN 0361-803X6. AMERICAN HEART JOURNAL ISSN 0002-87037. AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY ISSN 0002-91428. AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY ISSN 0002-93789. AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY ISSN 0002-944010. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY* ISSN 0002-953X11. AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE ISSN 1073-449X12. AMERICAN JOURNAL OF SURGERY ISSN 0002-9610* prenumerata dofinansowana ze środków jednostek organizacyjnych UM 37
 38. 38. 13. ANDROLOGIA ISSN 0303-456914. ANESTHESIA AND ANALGESIA ISSN 0003-299915. ANESTHESIOLOGY ISSN 0003-302216. ANNALS OF ANATOMY ISSN 0940-960217. ANNALS OF INTERNAL MEDICINE ISSN 0003-481918. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES ISSN 0003-496719. ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY ISSN 0066-115420. ANNUAL REVIEW OF BIOMEDICAL ENGINEERING ISSN 1523-9829 21. ANNUAL REVIEW OF BIOPHYSICS AND BIOMOLECULAR STRUCTURE ISSN 1056-870022. ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY ISSN 1081-070623. ANNUAL REVIEW OF CLINICAL PSYCHOLOGY ISSN 1548-594324. ANNUAL REVIEW OF ECOLOGY, EVOLUTION, ANDSYSTEMATICS ISSN 0066-416225. ANNUAL REVIEW OF ENTOMOLOGY ISSN 0066-417026. ANNUAL REVIEW OF GENETICS ISSN 0066-4197 38
 39. 39. 27. ANNUAL REVIEW OF GENOMICS AND HUMAN GENETICS ISSN 1527-820428. ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY ISSN 0732-058229. ANNUAL REVIEW OF MEDICINE ISSN 0066-421930. ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY ISSN 0066-422731. ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE ISSN 0147-006X32. ANNUAL REVIEW OF NUTRITION ISSN 0199-988533. ANNUAL REVIEW OF PATHOLOGY: MECHANISMS OF DISEASE ISSN 1553-400634. ANNUAL REVIEW OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY ISSN 0362-164235. ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY ISSN 0066-427836. ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY ISSN 0066-428637. ANNUAL REVIEW OF PLANT BIOLOGY ISSN 1543-500838. ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY ISSN 0066-430839. ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH ISSN 0163-752540. ARCHIV PATOLOGII ISSN 0004-195541. ARCHIVES OF DERMATOLOGY ISSN 0003-987X 39
 40. 40. 42. ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE ISSN 0003-992643. ARCHIVES OF PEDIATRICS OF ADOLESCENT MEDICINE ISSN 1072-471044. ARCHIVES OF SURGERY ISSN 0004-001045. ARTERIOSCLEROSIS, THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY ISSN 1079-564246. ARZNEIMITTEL FORSCHUNG. DRUG RESEARCH ISSN 0004-417247. AUDIOLOGY AND NEUROTOLOGY ISSN 1420-303048. BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES ISSN 0140-525X49. BIOLOGY OF BLOOD MARROW TRANSPLANTATION ISSN 1083-879150. BJOG: ANA INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS ANDGYNECOLOGY ISSN 0306-545651. BJU INTERNATIONAL ISSN 1464-409652. BLOOD ISSN 0006-497153. BMJ ISSN 0959-813854. BONE MARROW TRANSPLANTATION* ISSN 0268-336955. BRITISH DENTAL JOURNAL ISSN 0007-061056. BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 40
 41. 41. ISSN 0007-104857. BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY* ISSN 0007-125058. BRITISH JOURNAL OF SURGERY ISSN 0007-132359. BURNS ISSN 0305-417960. CA - A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS ISSN 0007-923561. CANCER ISSN 0008-543X62. CANCER CYTOPATHOLOGY ISSN 0008-543X63. CANCER GENE THERAPY* ISSN 0929-190364. CANCER RESEARCH ISSN 0012-369265. CARDIOLOGY ISSN 0008-631266. CARIES RESEARCH ISSN 0008-656867. CELLS TISSUES ORGANS ISSN 1422-640568. CEREBROVASCULAR DISEASES ISSN 1015-977069. CHEST ISSN 0012-369270. CHILD DEVELOPMENT ISSN 0008-631271. CIRCULATION 41
 42. 42. ISSN 0009-732272. CIRCULATION RESEARCH ISSN 0009-733073. CLINICAL CANCER RESEARCH ISSN 1078-043274. CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY ISSN 0303-846775. CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS ISSN 0009-923676. CRITICAL CARE MEDICINE ISSN 0090-349377. CURRENT CONTENTS. CLINICAL MEDICINE ISSN 0891-335878. CURRENT CONTENTS. LIFE SCIENCES ISSN 0011-340979. CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY ISSN 0952-791580. DENTAL MATERIALS ISSN 0109-564181. DERMATOLOGY ISSN 1018-866582. DEUTSCHE ZAHNÄRZTLICHE ZEITSCHRIFT ISSN 0012-102983. DEVELOPMENTAL DYNAMICS ISSN 1058-838884. DIABETES ISSN 0012-179785. DIGESTIVE DISEASES ISSN 0257-275386. DISEASES OF THE ESOPHAGUS 42
 43. 43. ISSN 1120-869487. EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ISSN 0804-464388. EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES ISSN 0909-883689. EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES ISSN 0928-098790. EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND DIABETES ISSN 0947-734991. EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY ISSN 0940-299392. EYE - AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY ISSN 0950-222X93. FARMACIJA ISSN 0367-301494. FERTILITY AND STERILITY ISSN 0015-028295. FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA ISSN 1021-776296. GASTROENTEROLOGY ISSN 0016-508597. GENE THERAPY* ISSN 0969-712898. GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY ISSN 0721-832X99. HAUTARZT ISSN 0017-8470100. HEALTH EDUCATION RESEARCH ISSN 0268-1153 43
 44. 44. 101. HEART ISSN 1355-6037102. HISTOPATHOLOGY ISSN 0309-0167103. HNO ISSN 0017-6192104. HUMAN GENE THERAPY* ISSN 1043-8177105. HUMAN PATHOLOGY ISSN 0046-8177106. HUMAN REPRODUCTION ISSN 0268-1161107. HYPERTENSION ISSN 0194-911X108. INTENSIVE CARE MEDICINE ISSN 0342-4642109. INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY ISSN 1018-2438110. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE* ISSN 0937-9827111. INTERNATIONAL JOURNAL OF PERIODONTICS AND RESTORATIVE DENTISTRY ISSN 0198-7569112. INTERNATIONAL NURSING REVIEW ISSN 0020-8132113. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY ISSN 0020-8264114. JAMA ISSN 0098-7484115. JOURNAL OF ADVANCED NURSING 44
 45. 45. ISSN 0309-2402116. JOURNAL OF ANALYTICAL TOXICOLOGY* ISSN 0146-4760117. JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY ISSN 0305-7453118. JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY. AMERICAN VOLUME ISSN 0021-9355119. JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY. BRITISH VOLUME ISSN 0021-972X120. JOURNAL OF BURN CARE AND RESEARCH* ISSN 1559-047X121. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA* ISSN 0888-6296122. JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY* ISSN 1044-5463123. JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM ISSN 0021-972X124. JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION ISSN 0021-9738125. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY ISSN 0732-183X126. JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY ISSN 0301-0503127. JOURNAL OF DENTAL RESEARCH ISSN 0022-0345128. JOURNAL OF DENTISTRY FOR CHILDREN ISSN 0022-6352129. JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES* ISSN 0022-1198 45
 46. 46. 130. JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY ISSN 0022-1554131. JOURNAL OF HYPERTENSION ISSN 0263-6352132. JOURNAL OF IMMUNOLOGY ISSN 0022-1767133. JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES ISSN 0022-1899134. JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE ISSN 0954-6820135. JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE ISSN 0022-2143136. JOURNAL OF MATERNAL-FETAL AND NEONATAL MEDICINE* ISSN 1057-0802137. JOURNAL OF MEDICAL PRACTICE MANAGEMENT ISSN 8755-0229138. JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY ISSN 0022-3050139. JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING* ISSN 0888-0395140. JOURNAL OF NEUROSURGERY ISSN 0022-3085141. JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY ISSN 1057-3631142. JOURNAL OF ORAL REHABILITATION ISSN 0305-182X143. JOURNAL OF PATHOLOGY ISSN 0022-3417144. JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY / ONCOLOGY* ISSN 1077-4114 46
 47. 47. 145. JOURNAL OF PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS ISSN 0191-3913146. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPEDICS part A ISSN 0271-6798147. JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY ISSN 0022-3468148. JOURNAL OF PEDIATRICS ISSN 0022-3476149. JOURNAL OF PERINATOLOGY ISSN 0743-8346150. JOURNAL OF PERIODONTOLOGY ISSN 0022-3492151. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES ISSN 0022-3549152. JOURNAL OF PHARMACOKINETICS ANDPHARMACODYNAMICS ISSN 1567-567X153. JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS ISSN 0022-3565154. JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY ISSN 0022-3573155. JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY ISSN 0022-3913156. JOURNAL OF RHEUMATOLOGY ISSN 0315-162X157. JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL ISSN 0096-882X158. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY* 47
 48. 48. ISSN 0890-8567159. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY ISSN 0190-9622160. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY ISSN 0735-1097161. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF DENTISTS ISSN 0002-7979162. JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE ISSN 0027-8874163. JOURNAL OF TRAUMA ISSN 0022-5282164. JOURNAL OF VASCULAR SURGERY ISSN 0741-5214165. JOURNAL OF VOICE ISSN 0892-1007166. KIDNEY INTERNATIONAL ISSN 0085-2538167. KLINISCHE MONATSBLÄTTER FÜR AUGENHEILKUNDE ISSN 0023-2165168. LANCET ISSN 0140-6736169. LARYNGO-RHINO-OTOLOGIE ISSN 0935-8943170. MAGNETIC RESONANCE IMAGING ISSN 0730-725X171. MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA ISSN 0025-7125172. MELANOMA RESEARCH* ISSN 0960-8931173. METABOLISM CLINICAL AND EXPERIMENTAL 48
 49. 49. ISSN 0026-0495174. MICROBIOLOGICAL RESEARCH ISSN 0944-5013175. MOLECULAR ENDOCRINOLOGY ISSN 0888-8809176. MOLECULAR NUTRITION AND FOOD RESEARCHISSN 1613-4125177. MYCOSES ISSN 0933-7407178. NATURE MEDICINE ISSN 1078-8956179. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES FÜR PHARMACOLOGY ISSN 0028-1298180. NEONATAL INTENSIVE CARE - JOURNAL OF PERINATOLOGY NEONATOLOGY* ISSN 1062-2454181. NEONATOLOGY ISSN 1661-7800182. NEPHRON ISSN 0028-2766183. NEUROLOGY ISSN 0028-3878184. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE ISSN 0028-4793185. NURSING RESEARCH ISSN 0029-6562186. OBESITY SURGERY ISSN 0960-8923187. OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL SURVEY ISSN 0029-7828 49
 50. 50. 188. OBSTETRICS AND GYNECOLOGY ISSN 0029-7844189. ONCOLOGY ISSN 0030-2414190. OPHTHALMIC SURGERY AND LASERS ISSN 1082-3069191. OPHTHALMOLOGICA ISSN 0030-3755192. ORL - JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND ITS RELATED SPECIALTIES ISSN 0301-1569193. OTOLARYNGOLOGY - HEAD AND NECK SURGERY ISSN 0194-5998194. PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL ISSN 0891-3668195. PEDIATRIC NEUROSURGERY ISSN 1016-2291196. PEDIATRICS ISSN 0031-4005197. PERCEPTION AND PSYCHOPHYSICS ISSN 0031-5117198. PFLÜGERS ARCHIV - EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY ISSN 0031-6768199. PHARMAZIE ISSN 0031-7144200. PHYSIKALISCHE MEDIZIN, REHABILITATIONSMEDIZIN, KURORTMEDIZIN ISSN 0940-6689201. PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY ISSN 0032-1052 50
 51. 51. 202. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY ISSN 1546-3222203. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE USA ISSN 0027-8424204. RADIOLOGY ISSN 0033-8419205. RÖFO. FORTSCHRITTE AUF DEM GEBIETE RÖNTGENSTRAHLEN UND DER NUKLEARMEDIZIN ISSN 0936-6652206. SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR SURGERY ISSN 0036-5580207. SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY ISSN 0284-4311208. SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY ISSN 0036-5599209. SCI. JOURNAL CITATION REPORT210. SEMINARS IN HEMATOLOGY ISSN 0037-1963211. SPINE* ISSN 0362-2436212. STROKE - A JOURNAL OF CEREBRAL CIRCULATION ISSN 0039-2499213. SURGERY ISSN 0039-6060214. THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS ISSN 0340-6245215. TRANSLATIONAL RESEARCH ISSN 1931-5244 51
 52. 52. 216. TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES ISSN 0376-5067217. TRENDS IN PARASITOLOGY* ISSN 1471-4922218. TUMOR BIOLOGY ISSN 1010-4283219. VASA ISSN 0042-465X220. VESTNIK OFTALMOLOGII ISSN 0042-465X221. VIRCHOWS ARCHIV ISSN 0945-6317222. XENOBIOTICA ISSN 0049-8254223. ZEITSCHRIFT FÜR ÄRZTLICHE FORTBILDUNG UND QUALITATSSICHERUNG ISSN 0044-2178224. ZENTRALBLATT FÜR CHIRURGIE ISSN 0044-409X225. ZENTRALBLATT FÜR GYNAKOLOGIE ISSN 0044-4197226. ZENTRALBLATT FÜR NEUROCHIRURGIE ISSN 0863-4106 52
 53. 53. Wykaz tytułów czasopism zagranicznych otrzymanych w formie daru przez Bibliotekę Główną oraz sieć bibliotek zakładowychTytuł czasopisma Biblioteka1. ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA Bibl.Gł. ISSN 0044-59912. ALCOHOL AND ALCOHOLISM Bibl. Gł. ISSN 0735-04143. ALIMENTARY PHARMACOLOGY Bibl. Gł. AND THERAPEUTICS ISSN 1746-63342. ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVEDIZIN Bibl. Gł. ISSN 0170-53343. ANNALES FRANCAISES D’ANESTHESIE Bibl. Gł. ET DE REANIMATIOM ISSN 0750-76584. BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY Filia Nr 1 ISSN 0007-11615. BRITISH MEDICAL BULLETIN Bibl. Gł. ISSN 0007-14206. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BELGE DOPHTALMOLOGIE Filia Nr 1 ISSN 0081-07467. BULLETIN OF MEDICAL ETHICS Bibl. Gł. ISSN 0962-95648. CARCINOGENESIS Bibl. Gł. ISSN 0143-33349. CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION Bibl. Gł. ISSN 1198-743X 53
 54. 54. 10. DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA Filia Nr 1 ISSN 0012-448611. DOLENTIUM HOMINUM Filia Nr 1 ISSN 1022-865912. EJHP PRACTICE Bibl. Gł. ISSN 1781-998913. EJHP SCIENCE Bibl. Gł. ISSN 1781-759514. ENDOCRINE NEWS Bibl. Gł.15. EUROPEAN HEART JOURNAL Bibl. Gł. ISSN 0195-668X16. EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY / EJA Bibl. Gł. ISSN 0265-021517. EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY Bibl. Gł. ISSN 1591-996X18. HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL Bibl. Gł. ISSN 1471-183419. HUMBOLT SPEKTRUM Bibl. Gł. ISSN 0946-641X20. INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL Bibl. Gł. ISSN 0163-964121. INTERACTIVE CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY Bibl. Gł. ISSN 1569-929322. JOURNAL DE CHIRURGIE Bibl. Gł. ISSN 0021-769723. JOURNAL DE PEDIATRIA Bibl. Gł. ISSN 0021-755724. JOURNAL FRANCAIS D’OPHTHALMOLOGIE Filia Nr 1 ISSN 0181-5512 54
 55. 55. 25. JOURNAL OF PHYSIOLOGY Bibl. Gł. ISSN 0022-375126. NEPHROLOGY, DIALYSIS, TRANSPLANTATION Bibl. Gł. ISSN 0931-050927. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS Bibl. Gł. ISSN 0172-780X28. OPTOMETRY TODAY Bibl. Gł. ISSN 0268-548529. OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES Bibl. Gł. ISSN 0143-650330. PAIN Bibl. Gł. ISSN 0304-395931. PRACTICAL NEUROLOGY Bibl. Gł. ISSN 1474-775832. PSYCHOANALYTIC REVIEW Bibl. Gł. ISSN 0033-283633. PSYCHOLOGY TODAY Bibl. Gł. ISSN 0033-310734. REVISTA DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ISSN 0188-431X Bibl. Gł.35. REVISTA MEDICA Bibl. Gł. ISSN 0484-784936. RHINOLOGY Bibl. Gł. ISSN 0300-072937. SAUDI JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Bibl. Gł. ISSN 1319-376738. SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY Bibl. Gł. ISSN 0300-947539. VHL FAMILY FORUM Bibl. Gł. ISSN 1066-4130 55
 56. 56. Dostęp do pełnotekstowych czasopism elektronicznych W 2007 roku z witryny Biblioteki Głównej istniał dostęp autoryzowany do10.501 tytułów czasopism elektronicznych o profilu biomedycznym, w tym10.397 tytułów zagranicznych i 104 polskich. Większość czasopism zagra-nicznych dostępna była w ramach konsorcjów:  konsorcjum Sprinter 1289  konsorcjum Synergy 428  konsorcjum Elsevier 1614  serwis EBSCOhost 6800  konsorcjum OVID 50 56
 57. 57. Rozprawy doktorskie i habilitacyjne w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej W 2005 roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego rozpoczęławspółpracę z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową (WBC - www.wbc.poznan.pl). WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego.Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Głównezałożenie Biblioteki to stworzenie dostępu online do czterech typów zasobów:edukacyjnego (skrypty, podręczniki i monografie naukowe), dziedzictwakulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekachpoznańskich), regionaliów (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski),muzykaliów (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). WBC wykorzystujeoprogramowanie dLibra, opracowane i rozwijane przez Poznańskie CentrumSuperkomputerowo-Sieciowe. W pierwszym roku współpracy Biblioteka UM umieściła w WBC zaledwie3 pozycje książkowe. W kolejnych latach liczba tytułów systematyczniewzrastała, osiągając w 2008 roku ponad 150. W przeważającej liczbie są toprace doktorskie i habilitacyjne. Obecnie do zdecydowanej większości rozprawdoktorskich (ok. 95%), trafiających do zbiorów Biblioteki Głównej UM,tworzony jest dostęp online w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.Umieszczanie wersji elektronicznych prac doktorskich i habilitacyjnych wInternecie odbywa się na podstawie pisemnej zgody ich autorów. Wartozaznaczyć, że WBC umożliwia dostęp do pełnego tekstu wydawnictw, copozwala na szybkie zapoznanie się odbiorcy z bieżącym, fachowympiśmiennictwem medycznym. 57
 58. 58. Krajowy dostęp do baz DynaMed i Cochrane LibraryZe strony internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie(http://www.aotm.gov.pl/index.php) stworzony został bezpłatny dostęp do bazDynaMed i Cochrane Library. Wymagana jest indywidualna rejestracja. Po pra-widłowym wypełnieniu formularza na podany adres e-mail wysyłane jestwygenerowane automatycznie hasło dostępu.DynaMed to baza z zakresu praktyki medycznej opartej na dowodach nauko-wych (Evidence Based Medicine). Przeznaczona jest dla szpitali, placóweksłużby zdrowia, lekarzy-praktyków do wykorzystania „przy łóżku pacjenta”oraz specjalistów i pracowników naukowych związanych ze służbą zdrowia.Bazę stworzył wraz z zespołem specjalistów amerykański lekarz dr naukmedycznych Brian S. Amper. Baza powstaje w oparciu o systematycznemonitorowanie i analizę ponad 500 czasopism medycznych i selekcji najlepszejinformacji dostępnej w tych czasopismach w celu jej włączenia do podsumo-wań przypadków klinicznych z około 3.000 grup tematycznych. Baza jestaktualizowana codziennie.Dane są uszeregowane w praktyczny sposób:- Opis choroby- Przyczyny i czynniki ryzyka- Powikłania- Historia choroby- Objawy- Diagnozowanie- Prognozowanie- Leczenie- Zapobieganie i kontrola- Przeglądy i zalecenia- Informacje dla pacjenta- ŹródłaW witrynie Biblioteki Głównej umieszczony jest przewodnik po bazie w językupolskim: http://www.bg.ump.edu.pl/inne/bazy/DynaMed.pol.pptBaza Cochrane Library jest także bazą z zakresu Evidence Based Medicine. Jestto baza znana i ceniona w środowisku medycznym, głównie ze względu nasystematyczne przeglądy tematyczne. Do bazy tej istniał przez wiele lat dostęplicencjonowany w sieci akademickiej. 58
 59. 59. Elektroniczny system ochrony księgozbioru W ramach przygotowań zbiorów bibliotecznych do planowanej na przyszłyrok przeprowadzki do nowego obiektu Biblioteka wyposażona zostaław nowoczesny system ochrony i kontroli księgozbioru. Jest to system RFID(ang. radio frequency identification), charakteryzujący się tym, iż identyfikacjamateriałów bibliotecznych odbywa się przy pomocy fal radiowych. System tenpozwala przyspieszyć i usprawnić proces wypożyczeń i zwrotów. Umożliwiaprowadzenie automatycznego skontrum, a także ułatwia nadzór nad obiegiemi porządkowaniem księgozbioru, co ma ogromne znaczenie w przypadkuwolnego dostępu do zbiorów. W połowie czerwca br. nastąpił montaż dwóch stanowisk kodowania etykiet,posiadających wbudowaną pamięć i antenę, wraz z oprogramowaniemzintegrowanym z funkcjonującym w Bibliotece systemem bibliotecznymHORIZON. W pierwszym etapie oznakowanych zostanie 60.000 woluminówpodręczników i skryptów, które w nowym budynku zlokalizowane zostanąw podręcznym magazynie wypożyczalni. 59
 60. 60. 60
 61. 61. Wykaz skrótów nazw i adresy bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola MarcinkowskiegoBibl. Gł. Biblioteka Główna UM w Poznaniu, ul. Parkowa 2, tel. 061 854-67-40, fax 061 854-67-76 e-mail - bg@ump.edu.pl; http://www.bg.ump.edu.plFilia Nr 1 Filia Nr 1 Biblioteki Głównej UM w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, tel. 061 854-91-36; e-mail - Barbara.Paul@sk1.am.poznan.plFilia Nr 2 Filia Nr 2 Biblioteki Głównej UM w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, tel. 061 869-15-18; e-mail - schroder@ump.edu.plBakt. Farm. Biblioteka Katedry i Zakładu Bakteriologii Farmaceutycznej UM w Poznaniu, ul. Świecickiego 4, tel. 061 854-67-20Bibl. SK 4 Biblioteka w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, tel. 061 831-02-15Bibl. SK 5 Biblioteka w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, tel. 061 849-12-64Biofizyka Biblioteka Katedry Biofizyki UM w Poznaniu, ul. Fredry 10, tel. 061 854-60-87, 061 854-60-89Biologia Biblioteka Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej UM w Poznaniu, ul. Fredry 10, tel. 061 854-60-78, 061 854-62-36 61
 62. 62. Bot. Farm. Biblioteka Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej UM w Poznaniu, ul. Marii Magdaleny 14, tel. 061 852-90-57 w. 47, w. 61Eduk. Med. Biblioteka Zakładu Edukacji Medycznej UM w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, tel. 061 854-69-01Farmakognozja Biblioteka Katedry i Zakładu Farmakognozji UM w Poznaniu, ul. Święcickiego 4, tel. 061 854-67-10Farmakologia Biblioteka Katedry i Zakładu Farmakologii UM w Poznaniu, ul. Rokietnicka 5a, tel. 061 854-72-62GPSK Biblioteka w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu, ul.Polna 33, tel. 061 841-92-60Higiena Biblioteka Zakładu Higieny UM w Poznaniu, ul. Rokietnicka 5, tel. 061 854-73-89Hist. Nauk. Med. Biblioteka Zakładu Historii Nauk Medycznych UM w Poznaniu, ul. Bukowska 70, tel. 061 854-72-42Inf. Stat. Med. Biblioteka Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki UM w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, tel. 061 854-68-08Mikr. Lek. Biblioteka Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej UM w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 3, tel. 061 853-64-77Optometria Biblioteka Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego UM w Poznaniu, ul. Rokietnicka 5d, tel. 061 854-73-62, 061 854-73-64Rośl. Lecz. Biblioteka Katedry i Zakładu Naturalnych Surowców 62
 63. 63. Leczniczych i Kosmetycznych UM w Poznaniu, ul. Mazowiecka 33, tel. 061 848-04-75, 061 854-04-91St. Jęz. Obcych Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Poznaniu, ul. Rokietnicka 5, tel. 061 854-74-33, 061 854-74-38Techn. Post. Biblioteka Katedry i Zakładu Technologii Postaci LekuLeku UM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, tel. 061 854-66-55Toksykologia Biblioteka Katedry i Zakładu Toksykologii UM w Poznaniu, ul. Dojazd 30, tel. 061 847-07-21Wydz. Farm. Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, tel. 061 854-66-54Wydz. NoZ Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11, tel. 061 861-22-09Zdr. Publ. Biblioteka Zakładu Zdrowia Publicznego UM w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 79, tel. 061 854-68-17 63

×