Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O s

4,275 views

Published on

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

O s

 1. 1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE ORAL EN EI <br />Patricia Pena Barbeito, especialista en Audición e Linguaxe<br />CEIP de Quiroga (Lugo)<br />
 2. 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA<br /> SEGUNDO CANO E NAVARRO (2003) CONSIDÉRANSE<br />MANIFESTACIÓNS DUN DÉFICIT DA LINGUAXE AOS 5 ANOS:<br />1. Seseos e cambios nas fricativas (ex. oclusivizacións). <br /> <br />2. Asimilacións constantes. <br /> <br />3. Sustitución de /rr/ por /d/ ou /l/ de maneira sistemática. <br /> <br />4. Mala categorización da distinción xordo-sonoro. <br />
 3. 3. INDICE:<br />BLOQUE 1: AS CONSOANTES FRICATIVAS E AFRICADAS.<br />BLOQUE 2: CATEGORIZACIÓN XORDO-SONORO. CONCIENCIA FONOLÓXICA.<br />BLOQUE 3: AS CONSOANTES LÍQUIDAS, VIBRANTES E AS SÚAS SUBSTITUCIÓNS.<br />BLOQUE 4: PALABRAS MÁIS LONGAS E COMPLEXAS. A ORGANIZACIÓN DO DISCURSO.<br />
 4. 4. BLOQUE 1: AS CONSOANTES FRICATIVAS E AFRICADAS<br />S F Z CH<br />
 5. 5. O FONEMA /S/<br />ACTIVIDADES<br />RELAXACIÓN.<br />RESPIRACIÓN E SOPRO.<br />MOTRICIDADE. PRAXIAS.<br />O CONTO DA LETRA “S”<br />DISCRIMINACIÓN AUDITIVA.<br />ACTIVIDADES DE PRESCRITURA.<br />XENERALIZACIÓN.<br />
 6. 6. Relaxación<br />Patricia Pena Barbeito, especialista en Audición e Linguaxe<br />CEIP de Quiroga (Lugo)<br />
 7. 7. SENTADOS, BRAZOS CRUZADOS E APOIADOS SOBRE A MESA<br />
 8. 8. INCLINAR A CABEZA E APOIALA SOBRE OS BRAZOS<br />
 9. 9. PECHAR OS OLLOS<br />
 10. 10. CONTAMOS ATA 10: 1....2....3….4….5….6….7….8…9….E….10!<br />1…2…3…4…5…6…7….8…9…10<br />
 11. 11. VOLVEMOS A SENTARNOS BEN!<br />
 12. 12. Respiración e soplo<br />
 13. 13. IMOS SOPLAR CONFETTI!!<br />
 14. 14. IMOS SOPLAR CONFETTI PERO POLO NARIZ!!!<br />
 15. 15. IMOS INCHAR UN GLOBO!!!<br />
 16. 16. Praxias<br />
 17. 17. ABRIMOS E PECHAMOS A BOCA<br />
 18. 18. SACAMOS A LINGUA e DICIMOS O “U”<br />DICIMOS O “U”<br />SACAMOS A LINGUA<br />
 19. 19. ENCHEMOS AS MEIXELAS DE AIRE<br />
 20. 20. TRABAMOS NO LABIO INFERIOR E SUPERIOR<br />
 21. 21. A LETRA “S”<br />“A SEÑORA DO SILENCIO”<br />
 22. 22. O CONTO DA SEÑORA DO SILENCIO<br />ÉRASE UNHA VEZ…<br /> UNHA QUE VIVÍA SOA E <br /> PORQUE TIÑA UNHA FORMA DE <br /> FALAR MOI RARA…<br />
 23. 23. CADA VEZ QUE FALABA NON DICÍA PALABRAS<br />DICÍA: “SSSSSSSSSSSSS” <br />POR ISO NON TIÑA AMIGOS…<br />SEMPRE OS MANDABA CALAR<br />
 24. 24. POR DIANTE DA SÚA <br />PASABAN CADA DÍA OS<br />DO SEU POBO…<br />
 25. 25. O LUNS PASOU O SEÑOR <br /> E DÍXOLLE: GUAU GUAU!<br /> ELA CONTESTOU : “SSSSSSSSSS”<br />E O MARCHOU<br />
 26. 26. O MARTES PASOU A SEÑORA <br /> E DÍXOLLE: MIAU MIAU!<br /> ELA CONTESTOU : “SSSSSSSSSS”<br />E A MARCHOU<br />
 27. 27. O MÉRCORES PASOU O SEÑOR <br />E DÍXOLLE: QUIQUIRIQUÍ!<br />E ELA CONTESTOU : “SSSSSSSSSS”<br />E O MARCHOU<br />
 28. 28. O XOVES PASOU A SEÑORA <br />E DÍXOLLE: ZZZZZZZZZZZZZ!<br />E ELA CONTESTOU : “SSSSSSSSSS”<br />E A MARCHOU<br />
 29. 29. O VENRES PASOU A SEÑORA <br />E DÍXOLLE: BEEEEEEEEE!<br />E ELA CONTESTOU : “SSSSSSSSSS”<br />E A MARCHOU<br />
 30. 30. O SÁBADO PASOU A SEÑORA <br />DÍXOLLE: CUA CUA CUA!<br />E ELA CONTESTOU : “SSSSSSSSSS”<br />E A MARCHOU<br />
 31. 31. O DOMINGO PASOU A SEÑORA <br />DÍXOLLE: SSSSSSSSSSSS!<br />E ELA CONTESTOU : “SSSSSSSSSS”<br />
 32. 32. COMO AS DÚAS FALABAN IGUAL FIXÉRONSE AMIGAS PARA SEMPRE E VIVIRON <br />
 33. 33. FIN<br />
 34. 34. Discriminación auditiva<br />
 35. 35. RECOÑECER SONIDOS<br />
 36. 36. DI EN QUE PALABRAS ESTÁ A SEÑORA DO SILENCIO: SSSSSSSS<br />
 37. 37. ACTIVIDADES DE ESCRITURA E GRAFOMOTRICIDADE<br />
 38. 38. MENTRAS REPASAS O “S” EMITE O SEU SON <br />
 39. 39.
 40. 40. RODEA O S<br />UVAS<br />
 41. 41. XENERALIZACIÓN DAS APRENDIZAXES<br />
 42. 42. CANCIÓN “HOLA DON PEPITO, HOLA DON JOSÉ”<br />

×