Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
WELLness for WELLbeing


  Zintuiglijk welbevinden
 in een wellnesscentrum.
 AfstudeerpresentAtie - pAtriciA vAn de...
Zintuigen                                   Architectuur
              ...
Locatie
entree
1. Entree
2. Kleedruimte 1           10.
3. Toiletruimten / douches
4. Kleedruimte 2
5. Toiletruimten / douches
...
Atrium
11. Toiletten
12. Restaurant           11.
13. Badgang van ervaringen
14. Russische sauna
15. Beauty
16. Rustrui...
In het wellnesscentrum van De Tuinen van West is een compleet aanbod van wellness en
saunafaciliteiten te vinden. Op een l...
Romeinse badgang
17. Japanse bden
18. Finse sauna’s
19. Bar
20. Romeinse badgang


            17.             ...
Hammam
21. Loungeruimte
22. Toiletten
             22.
23. Grotten
24. Geluidbad
25. Hammam
          21.


...
Finse sauna’s
Rust
ing. P.J.W.M. van den Eertwegh (Patricia)


WELLNESS FOR WELLBEING
Zintuiglijk welbevinden in een wellnesscentrum

Afstude...
Afbeelding 3 Het atrium.                 Afbeelding 5 Impressie Hammam.
Afbeelding 4 Gevelaanzicht va...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wellness for wellbeing

1,044 views

Published on

Folder en artikel Afstudeerproject Architecture

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wellness for wellbeing

 1. 1. WELLness for WELLbeing Zintuiglijk welbevinden in een wellnesscentrum. AfstudeerpresentAtie - pAtriciA vAn den eertwegh
 2. 2. Zintuigen Architectuur lAndschAp + Architectuur gebouW gevoel + emotie WAter WAter Zintuiglijke Wellness routing In het ontwerp van het wellnesscentrum spelen de zintuiglijke elementen van de vele aanwezige faciliteiten een grote rol. Het welbevinden van de bezoekers is het doel waarbij ze een onvergetelijke dag zullen beleven.
 3. 3. Locatie
 4. 4. entree
 5. 5. 1. Entree 2. Kleedruimte 1 10. 3. Toiletruimten / douches 4. Kleedruimte 2 5. Toiletruimten / douches 9. 2. 8. 3. 6. 1. 5. 7. 4. 6. Atrium 7. Therapeutische badgang 8. Badgangen van Geur & kleur 9. Restaurant 10. Toiletten Niveau -1
 6. 6. Atrium
 7. 7. 11. Toiletten 12. Restaurant 11. 13. Badgang van ervaringen 14. Russische sauna 15. Beauty 16. Rustruimte 12. 13. 16. 6. 14. Tuinen 15. Niveau 0
 8. 8. In het wellnesscentrum van De Tuinen van West is een compleet aanbod van wellness en saunafaciliteiten te vinden. Op een landschap met tuinen van ruim 15.000 m2 is wel 4000 m2 wellness aanwezig. De essentie van de badgang kan hier weer worden terug gevonden. Dit is waar onspanning en gezondheid weer samen zullen komen. Er kan worden genoten van 9 heerlijke badgangen met mooie sferen afkomstig uit diverse gebruiken en landen. Wellnesstuinen
 9. 9. Romeinse badgang
 10. 10. 17. Japanse bden 18. Finse sauna’s 19. Bar 20. Romeinse badgang 17. 18. 6. 19. 20. Niveau +1
 11. 11. Hammam
 12. 12. 21. Loungeruimte 22. Toiletten 22. 23. Grotten 24. Geluidbad 25. Hammam 21. 23. 6. 24. 25. Niveau -2
 13. 13. Finse sauna’s
 14. 14. Rust
 15. 15. ing. P.J.W.M. van den Eertwegh (Patricia) WELLNESS FOR WELLBEING Zintuiglijk welbevinden in een wellnesscentrum Afstudeerrichting Architectuur Afstudeercommissie prof. ir. Bas Molenaar, dr.ir. Irene Curulli, prof.dr.ir. Pieter van Wesemael Datum afstuderen: 17 december 2008 Afbeelding 1 Landschapsontwerp voor Wellnesscentrum en Sport- en overnachtingslocatie. Samenvatting Uit vooronderzoek blijkt dat alle zintuigen bijdragen aan het gevoel dat je overal op de wereld in elke ruimte kan hebben. De opdrachtstelling voor dit project luidde: het maken van een ruimte of gebouw waarin sterke zintuiglijke signalen aanwezig zijn en waardoor deze een sterke emotionele of gevoelswaardige betekenis heeft voor bezoekers. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ontwerpen van een wellnesscentrum Het wellnesscentrum biedt vele faciliteiten die verschillende sferen benadrukken en waarin vele invloeden van zintuiglijke waarnemingen aanwezig zullen zijn. Je ziet er vele dingen, als water en kleuren, je hoort geluiden van het kabbelend water en murmelende mensen, je voelt de warmte op je huid, je ruikt de geuren van zepen en oliën, en je proeft het zout van het water. Afbeelding 2 Wellnesscentrum met wellnesstuinen. Trefwoorden: Zintuiglijke architectuur, Wat is zintuiglijke architectuur? Dit is de vraag waar Beleving van ruimte, dit afstudeerproject aan ten grondslag ligt. Uit het Rust en ontspanning voor bewustwording, onderzoek blijkt dat het zintuiglijk ervaren een sterke Wellness, invloed heeft op de gevoelens en de emotie die men Ruimtelijk spel met licht, kleur, geur, geluid en heeft. Ook blijkt dat mensen zich weinig bewust zijn warmte. van wat voor invloed het zintuiglijk ervaren op ons gevoel heeft. Uit het onderzoek kwam ook duidelijk naar voren dat onze liefde voor water niet vreemd is, het is een multi- zintuiglijk element en heeft een grote invloed op ons gevoel en welbevinden. De opdracht die ik me vanuit het vooronderzoek gesteld heb is om met behulp van mijn ontwerp mensen leren bewust te worden van de zintuigen die ze hebben. Dit met behulp van vele verschillende prikkelingen en sferen naast elkaar te plaatsen. Een plek waar we onze zintuigen kunnen leren kennen en waar vele verschillende invloeden onze zintuigen prikkelen, is een wellnesscentrum. Met de vele verschillende functies vinden er sterke wisselingen in de zintuiglijke prikkelingen plaats, wat hier heel interessant kan zijn. In het ontwerp van het wellnesscentrum zijn er drie belangrijke uitgangspunten: landschap, water en routing. Het gebouw is vormgegeven vanuit een landschappelijk ontwerp waarin het artificiële polderlandschap wordt gebruikt als belangrijkste uitgangspunt. Het water speelt in dit ontwerp in vele opzichten een grote rol. Ten eerste omdat het een interessant multi- zintuiglijk element is. Ten tweede is het belangrijk voor het poldergebied waar het wellnesscenturm is gelegen. En ten derde dat het water onmisbaar is voor het wellnesscentrum. Om mensen bewust te leren worden van hun zintuigen, en ze het meest aangename van de sauna- / badgang te laten ervaren, is het hele programma georganiseerd door routes van badgangen vast te leggen en mee te nemen in het ontwerp van het gebouw. 1
 16. 16. Afbeelding 3 Het atrium. Afbeelding 5 Impressie Hammam. Afbeelding 4 Gevelaanzicht van Romeinse badgang. Afbeelding 6 De centrale waterbol. Het indrukwekkende van het gehele ontwerp is de In het ontwerp voor de Romeinse badgang is het manier waarop het gebouw is verweven met het authentieke badhuis in ogenschouw gehouden. In landschapsontwerp. De locatie voor het deze route is een grote gelijkenis te vinden met de wellnesscenturm is gelegen in een karakteristiek functies van het oude Romeinse badhuis. Ook met stukje polderlandschap, in het laatste stukje vrije de vormgeving zijn er kenmerken uit de oude tijd natuur aan de westrand van Amsterdam. Het herleid tot een nieuwe vorm, bijvoorbeeld de ontwerp speelt in om de bezoekers bewust te maken zuilengalerij om de Paleastra (= binnenplaats) heen. van de structuur van het gebied waaruit het is Bij de Hammam is de vormentaal als uitgangspunt opgebouwd. Twee locaties van het gebied zijn voor het ontwerp gebruikt. Deze badgang is wat ontworpen als een geïntensiveerde en verkleinde uitgebreid met westerse invloeden en in een modern polderstructuren binnen de bestaande polders. De jasje gestoken. eerste locatie wordt gebruikt als private tuinen voor Naast deze authentieke badgangen zijn er ook het wellnesscentrum en het huisjespark, de tweede nieuwe badgangen ontwikkeld waarin de zintuiglijke wordt een openbaar tuinenpark waar iedereen van prikkelingen een belangrijke rol spelen dit landschappelijk ontwerp kan meegenieten. In het atrium komt men na elk bezoek van een Voor het ontwerp van de tuinen is een authentieke badgang weer terug. Men kan hier rustig ronddwalen polderstructuur als uitgangspunt genomen. Er is met om bij te komen van de inspannende maar ook een gridmaat gewerkt waarin het centraal ontspannende functies. In het atrium zijn drie georiënteerde grid steeds kleiner wordt. Voor elke verschillende routen te bewandelen: men kan om de tuin is hetzelfde principe als onderlegger gebruikt. In grote vide heen, en voor een deel van de rondgang het huisjespark worden de huisjes op de vlakken van door de buitenruimte heen lopen, om van de koele het grid geplaatst. Op de wellnesslocatie heeft het buitenlucht te genieten. Ook kan men via een gebouw het grid vanuit het midden vervormd. Het hellingbaan in het midden van de vide, van de ene middelpunt van de locatie is meteen het middelpunt naar de andere verdieping gaan. Dit is een route om van het gebouw, het atrium. Hier bevind zich de zich langzaam en rustig door het gebouw te ‘bron’ van het wellnesscentrum waarbinnen de verplaatsen. ultieme rust gevonden kan worden. Rondom het Maar het meest in het oog springende element van atrium bevindt zich het onder het landschap het atrium is wel de waterbol die in het midden van geplaatste wellnessprogramma, en heeft het deze ruimte hangt. De bol staat hier symbool als landschap mede omhoog gedrukt. ‘bron van het water’ voor het gehele ontwerp. Zoals Het programma bestaat uit tien verschillende het gebouw punt en het landschap vanuit dit zijn zintuiglijk interessante functies en badgangen waar vorm gekregen. Binnen deze bol is een ruimte waar bezoekers vrij gebruik van kunnen maken. Elke we kunnen spreken van het ultieme rustpunt na een badgang heeft enkele specifieke en soms bezoek aan de vele zintuiglijk interessante functies authentieke elementen meegenomen. Toch blijft de die zich in het wellnesscentrum bevinden. weldaad voor het lichaam de belangrijkste rol spelen. De badgangen zijn een weldaad voor het lichaam. De afwisseling tussen temperaturen en vochtigheid zorgen voor een gezonde en aangename prikkeling van het lichaam. 2

×