Mallorca

477 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mallorca

  1. 1. Organitzat per: Maxi Formación S. L. U CIF B 57501306
  2. 2. Metodologia Informació General Durant tot el curs es prepara: • Temari (60 %)El Ministeri d’Educació ha fet públic l’esborrany del nou Reial Decret, amb un nou format de • Part pràctica oposició (40 %)proves daccés al Cos Docent, en cas de l’aprovació el procediment de les proves serà elsegüent: Titulació del Preparador Nivell LlicenciatCaràcter de les proves. Material de suport Accés a la intranet del centre on es troben qüestionaris 1. Cada una de les proves de la fase d’oposició tindrà caràcter eliminatori. d’avaluació de cada tema, així com el material per a la preparació de l’exercici 2. Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns en els Cossos de Mestres, pràctic de l’oposició.de Professors d’Ensenyament de Secundaria, i de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes esdesenvoluparan en l’idioma corresponent. Sistema d’avaluació La valoració del alumnes es fonamenta en l’avaluació 3. En totes les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, continuada, mitjançant proves teòriques i pràctiques durant tot el curs.aquestes habilitats hauran de ser avaluades en alguna de les proves. Durada i horari Les classes s’impartiran des del 19 de setembre de 2011Proves de la fase d’oposició. fins a juny de 2012.En els procediments d’ingrés als cossos de funcionaris docents, la fase d’oposició constarà dedues proves que s’ajustaran a allò que s’indica a continuació: Anglès Dimarts i Dijous de 20:00 a 21:00 Educació Infantil Dilluns de 18:00 a 19.001. Primera prova.Tindrà por objectiu la demostració dels coneixements científics de l’especialitat docent a la Educació Física Dilluns i Dimecres de 20:00 a 21:00què s’opta. Constarà de dues parts, que seran valorades independentment i seran eliminatò-ries. Educació Primària Divendres de 18:00 a 20:00 Part A: Consistirà en el desenvolupament per escrit d’un tema i la resposta a 5 ò 6preguntes curtes sobre tot el contingut del temari. Aquesta prova, basada en les competèn- Lloc C/ Eivissa ,17 (07011) Palmacies científiques, determinarà el nivell de coneixements i capacitats corresponents a Places S’ha fixat un nombre limitat de places (15 com a màxim per especiali-l’especialitat. tat) Part B: De caràcter pràctic. Estarà formada per una sèrie de proves o exercicis quepermetran comprovar que els candidats posseeixen la formació científica i el domini de les Preu El preu total del curs es de 1.080€. Els opositors han d’abonar 120€ men-habilitats tècniques corresponents a la especialitat. suals i 50€ de matrícula mitjançant domiciliació bancària.Aquesta primera prova tindrà una valoració de 0 a 10 punts, corresponent a la suma de les Matrícula Oberta a partir del dia 1 de juliol.puntuacions de les dues parts. Cada una d’elles es valorarà de 0 a 5 punts, amb dos deci-mals, cal arribar a una puntuació igual o superior a 2,50 punts. Informació i matrícula2. Segona prova. Bárcena Centros de FormaciónTindrà per objectiu determinar el nivell d’adquisició, per part de l’aspirant, de la competència C/Eivissa, 17 (07011) Palma Tel. 971 91 19 63pedagògica i didàctica, així com el domini de les capacitats necessàries per a l’exercici do-cent i les habilitats didàctiques corresponents a l’especialitat a la què s’opta. Es valorarà es- De Dilluns a Divendres de 17:00 a 21:00pecialment la incorporació de les TICs a la pràctica docent. Reserva de plaçaConsistirà en la preparació i exposició oral de l’organització de les actuacions necessàries apartir d’un supòsit pràctic, a partir de tres proposats pel Tribunal, relacionats amb l’exercici Mitjançant l’abonament de la matricula (50€) al següent compte corrent: indi-de les funcions docents de la corresponent especialitat. cant amb claredat: Nom, especialitat i lloc.Per a la preparació i exposició de les actuacions sobre el supòsit pràctic l’aspirant disposaràd’una hora de preparació i podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que hauràd’aportar ell mateix, així com un guió, presentació informàtica o equivalent que haurà de ser SA NOSTRA 2051 0256 21 1070002288entregada en finalitzar l’exposició.Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts, amb dos decimals, cal arribar a una puntuacióigual o superior a 5,00 punts.

×