Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint Maartenskliniek

930 views

Published on

Presentatie door Marieke van der Horst

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ZorgSucces Roadshow 22-09-2011 Presentatie Sint Maartenskliniek

 1. 1. E-learning in de SMK Marieke van der Horst Opleidingsadviseur/onderwijskundige Sint Maartenskliniek Nijmegen
 2. 2. Programma <ul><li>Voorstellen </li></ul><ul><li>Pilot e-learning </li></ul><ul><li>Visie op e-learning </li></ul><ul><li>Praktijkvoorbeeld </li></ul><ul><li>Vragen? </li></ul>
 3. 3. Voorstellen <ul><li>Marieke van der Horst, opleidingsadviseur en onderwijskundige binnen de SMK. </li></ul><ul><li>Sint Maartenskliniek: gespecialiseerd ziekenhuis in het houding- en bewegingsapparaat, ca 1600 medewerkers. 3 zorgcentra: </li></ul><ul><ul><li>Orthopedie </li></ul></ul><ul><ul><li>Reumatologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Revalidatiegeneeskunde </li></ul></ul>
 4. 4. Aanleiding <ul><li>Structureel aanbieden onderwijs </li></ul><ul><li>Tijd & plaats onafhankelijk aanbieden </li></ul><ul><li>Vastleggen & delen van kennis in huis </li></ul><ul><li>Zelfde kennisniveau start praktijktrainingen </li></ul><ul><li>Professionaliteit vastleggen </li></ul><ul><ul><li>extern: kwaliteitseisen </li></ul></ul><ul><ul><li>intern: ontwikkeling jaargesprekken </li></ul></ul>
 5. 5. Pilot e-learning in voorjaar 2009 <ul><li>Testen en ervaren of e-learning uitdagende en aanvullende (deels vervangende) leermogelijkheden biedt voor onze organisatie. </li></ul><ul><li>Input verkrijgen om een advies te kunnen opstellen voor mogelijk brede implementatie van e-learning binnen de SMK. </li></ul>
 6. 6. Opzet pilot <ul><li>Leeromgeving en modules van EZ. </li></ul><ul><li>Deelnemers: </li></ul><ul><ul><li>(Gespecialiseerd) verpleegkundigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Leidinggevenden en docenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Toeschouwers (w.o. OR en RvB) </li></ul></ul><ul><li>Actieve deelname, niet alleen bekijken maar ook echt participeren. </li></ul><ul><li>Geen inhoudelijke test/beoordeling. </li></ul><ul><li>Deels koppeling aan praktijktraining . </li></ul>
 7. 7. Evaluatie onderwerpen <ul><li>Leeromgeving </li></ul><ul><li>Leerplezier </li></ul><ul><li>Aansluiting theorie/praktijk </li></ul><ul><li>Contact docent </li></ul><ul><li>Begeleiding </li></ul>
 8. 8. Visie 2014 (1) <ul><li>Alle medewerkers beschikken over een inlogaccount ELO </li></ul><ul><li>Werken met opleidingsprofielen voor groepen > 10 medewerkers </li></ul><ul><li>Alle opleidingstrajecten lopen via ELO: </li></ul><ul><ul><li>Planning, communicatie en registratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Portfolio </li></ul></ul><ul><ul><li>Compleet overzicht alle scholingsactiviteiten </li></ul></ul><ul><li>80% van opleidingstrajecten is geaccrediteerd door beroepsvereniging </li></ul><ul><li>Generieke opleidingen worden zoveel mogelijk geruild/gekocht bij andere organisaties </li></ul>
 9. 9. Visie 2014 (2) <ul><li>Leertraject via e-learning wordt afgesloten met een eindtoets. Fysieke scholingen vinden plaats na theoretische voorbereiding via de ELO. </li></ul><ul><li>Belangrijke kennisdragers zijn auteur binnen de ELO. </li></ul><ul><li>De SMK is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van alle faciliteiten zodat medewerkers hun kennis op peil kunnen houden. De medewerker investeert eigen tijd in de theoretische voorbereiding. </li></ul><ul><li>Naast medewerkers maken ook patiënten en externen gebruik van de leeromgeving </li></ul>
 10. 10. Beslismoment <ul><li>Evaluatierapport, visiedocument en businesscase hebben geleid tot de aanschaf van Pulseweb. </li></ul><ul><li>Start met kleine enthousiaste groep. </li></ul><ul><li>Huidige stand van zaken: </li></ul><ul><ul><li>22 modules gereed in leeromgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruim 300 medewerkers in leeromgeving, groei naar 800 op einde van het jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Accreditatie en profielen in ontwikkeling </li></ul></ul>
 11. 11. Opbrengsten <ul><li>Professionalisering van medewerkers </li></ul><ul><li>Aantonen van deskundigheid </li></ul><ul><ul><li>Accreditatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Sneller leren </li></ul></ul><ul><li>Plaats- en tijdonafhankelijk </li></ul><ul><li>Structuur en overzicht </li></ul><ul><li>Financieel </li></ul>
 12. 12. Pulseweb: de praktijk <ul><li>https://www.maartensacademie.nl </li></ul>

×