Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων

161 views

Published on

Ξεκίνησε η διεξαγωγή ανοιχτού στους πολίτες, διεθνούς ...

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Αλλάζει το μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων

  1. 1. Αλλάζει το μοντÎλο διαχείρισης απορριμμάτων Ξεκίνησε η διεξαγωγή ανοιχτού στους πολίτες, διεθνούς συνεδρίου με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημÎρωση πολιτών και δήμων εν όψει της αλλαγής της φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως αυτή προωθείται από την ΠεριφÎρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ. Την αλλαγή φιλοσοφίας στην κατεύθυνση μιας αποκεντρωμÎ- νης διαχείρισης με Îμφαση στον ρόλο των δήμων και των πολιτών, με δημόσιο Îλεγχο, οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης στηρίζει και η κεντρική κυβÎρνηση, όπως αυτό διατυπώθηκε με Îμφαση από τον υπουργό Εσωτερικών που χαιρÎτισε το διεθνÎς συνÎδριο. Το νÎο μοντÎλο διαχείρισης μÎσα από Îναν ριζικά αναθεωρημÎνο περιφερειακό σχεδιασμό είναι πλήρως εναρμονισμÎνο στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που επισημάνθηκε και στην τοποθÎτηση του εκπροσώπου της Ε.Ε. ΡÎνα Δούρου: «Η διαχείριση των απορριμμάτων, ισχυρό χαρτί ανάπτυξης» «Η διαφθορά και η φαυλότητα δεν μπορούν να είναι και δεν θα είναι ο κανόνας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Όχι γιατί το λÎει μία Διοίκηση, αλλά γιατί Îτσι επιβάλλει η νομιμότητα» τόνισε η ΡÎνα Δούρου ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου, σηματοδοτώντας την αλλαγή πολιτικής στο κορυφαίο αυτό διακύβευμα. » Έχει Îρθει πλÎον η ώρα η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής να γίνει από περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρόβλημα δημόσιας υγείας, ισχυρό χαρτί ανάπτυξης για τη δημιουργία θÎσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος» επισήμανε η περιφερειάρχης Αττικής, περιγράφοντας παράλληλα το νÎο μοντÎλο διαχείρισης που προωθεί η νÎα αρχή και «σε συνεργασία με τη νÎα κυβÎρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δήμους και τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ΕΔΣΝΑ, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες, καλείται να αντικαταστήσει, βάζοντας τις βάσεις για μια αποκεντρωμÎνη, ορθολογική, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη, με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα, διαχείριση». Η περιφερειακή αρχή Αττικής «με συναίσθηση του ρόλου της, αναλαμβάνει το δικό της μερίδιο ευθύνης στον αγώνα για να αλλάξει το υφιστάμενο αποτυχημÎνο καθεστώς»
  2. 2. τόνισε η ΡÎνα Δούρου, καλώντας σε συστράτευση «κυβÎρνηση, δήμους, επιστημονική κοινότητα, φορείς, πολίτες στον αγώνα για το κοινό διακύβευμα, το διακύβευμα της νομιμότητας». Όπως χαρακτηριστικά ανÎφερε στην ομιλία της, το διεθνÎς συνÎδριο σηματοδοτεί την Îναρξη της δημόσιου διαλόγου «μια διαβούλευση - εργαλείο δημοκρατίας. Διαβούλευση - απάντηση σε όσους προκλητικά πιπιλούν την ίδια καραμÎλα, ότι δήθεν η νÎα Περιφερειακή Αρχή πορεύεται στα τυφλά, χωρίς πρόγραμμα. Θυμίζω: το δικό τους πρόγραμμα οδήγησε στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση». Νίκος Βούτσης: «ΤÎλος στις μπίζνες των σκουπιδιών» Ως χρεοκοπημÎνη χαρακτήρισε τη μÎχρι σήμερα στρατηγική στη διαχείριση των απορριμμάτων ο Νίκος Βούτσης, ενώ τόνισε: «Μακριά από εμάς αντιλήψεις ότι τα σκουπίδια είναι η μεγάλη μπίζνα και ότι πρÎπει να κατασκευαστούν τα φαραωνικά εργοστάσια. Η βασική επιλογή στη διαχείριση των απορριμμάτων Îχει γίνει και δεν πρÎπει να κάνουμε βήμα πίσω, τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρώπη. Λύσεις υπάρχουν, εμπειρία υπάρχει, σύγκλιση απόψεων υπάρχει. Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν». Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «κατÎρρευσαν οι στρατηγικÎς που είχαν στο κÎντρο τους ότι τα σκουπίδια είναι μία από τις μεγαλύτερες μπίζνες αυτής της εποχής» συμπληρώνοντας πως «δεν θα μπορούσαν αυτά τα εργοστάσια να δουλÎψουν εάν δεν δÎχονταν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Αυτό όταν μÎσα στην κρίση η χώρα είχε μία απομείωση στον όγκο των σκουπιδιών Îως και 20% ή 30%, ενώ οι μελÎτες που είχαν προταθεί για τις συγκεκριμÎ- νες τÎσσερις μονάδες προÎβλεπαν ετήσια αύξηση του όγκου κατά 10 ή 20%». athina-apofraxeis.pw Michel Sponar: «Η Ε.Ε. καλωσορίζει και είναι εδώ για να σας στηρίξει»
  3. 3. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι το θÎμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι Îνα ζήτημα που μας αφορά όλους, ενώ πρόσθεσε: «ΠρÎπει να ελαχιστοποιήσουμε την ιδÎα των χωματερών. Δεν απαιτούνται φαραωνικά Îργα διαχείρισης των απορριμμάτων. ΜÎσα από ουσιαστικό διάλογο με τους δήμους θα πρÎπει να αποφασιστεί το καλύτερο μοντÎλο». Σχετικά με τη στρατηγική της Κυκλικής Οικονομίας, σημείωσε: «Όλα τα υλικά θα πρÎπει να ανακυκλώνονται και να ξαναχρησιμοποιούνται. Βασικός άξονας επιτυχίας είναι η βοήθεια των πολιτών, η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή τους. Είναι ευκαιρία να κινητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών. Οι στόχοι που Îχουν τεθεί αφορούν ανακύκλωση της τάξης του 70%, κάτι που είναι πολύ φιλόδοξο. Καλωσορίζουμε θετικά τα προγράμματα που θα ενστερνιστούν τη φιλοσοφία αυτή. Θα πρÎπει να εκμεταλλευτείτε την εμπειρία που υπάρχει σε άλλα κράτη, μαθαίνοντας και από τα λάθη των άλλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ για να σας στηρίξει. Μαζί θα βρούμε τον τρόπο να σας βοηθήσουμε». Γιάννης Τσιρώνης: «Τα απορρίμματα εμπεριÎχουν πλούτο» Ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και ΕνÎργειας ξεκινώντας το χαιρετισμό του χαρακτήρισε τα απορρίμματα ως χρυσωρυχείο και ως πυλώνα ανάπτυξης, τα οποία όμως μÎχρι σήμερα ως χώρα τα αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα. «Τα απορρίμματα εμπεριÎ- χουν σημαντικό πλούτο με διπλή αξία: την πρώτη ύλη και την προστιθÎμενη αξία της εργασίας. Δυστυχώς, η οικονομία μας τα τελευταία 50 χρόνια δεν ήθελε να δει αυτήν την αξία και τον πλούτο, γιατί είχε μια μονεταριστική λογική του ΑΕΠ. Δεν υπήρχε η πολιτική βούληση στη χώρα μας για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων». Θετική ανταπόκριση από Αυτοδιοίκηση και φορείς «Στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας θεωρούμε ότι στην Αττική επιχειρείται Îνα σημαντικό πείραμα» τόνισε η Χρ. Καλογήρου, περιφερειάρχης Β. Αιγαίου που εκπροσώπησε τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Θ. Αγοραστό, και, προκρίνοντας την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), υπογράμμισε ότι «πρÎπει συνολικά να εξαλειφθούν φαινόμενα ανεξÎλεγκτων χωματερών», αλλά και «να μειωθεί το επενδυτικό ρίσκο, όπως και η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών». «Η πολιτεία πρÎπει να δεχτεί ότι η διαχείριση απορριμμάτων ανήκει στους δήμους», αντÎτεινε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ζητώντας διακριτό ρόλο από
  4. 4. την ΠεριφÎρεια. «Σήμερα γνωρίζουμε ποιο είναι το μοντÎλο που προωθούσε ο σχεδιασμός της διοίκησης Σγουρού. Μας πήρε άλλωστε σχεδόν 20 χρόνια για να καταλήξουμε σε αυτό το μοντÎλο, το οποίο ξεκαθαρίζω ότι δεν πιστεύω ότι είναι το ιδανικό. Όμως δεν Îχουμε εικόνα για το ποιο είναι το εναλλακτικό μοντÎλο που μας προτείνετε. Ποιο είναι συγκεκριμÎνα, με τεχνοοικονομικούς, χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς όρους και όχι αόριστα. Κι αυτή η αμφιβολία μάς κάνει όλους επιφυλακτικούς». «Από την δεκαετία του 1980 δήμαρχοι είχαν εντοπίσει ότι το ζήτημα των απορριμμάτων θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε όλους μας», είπε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Ηρακλής Γκότσης, ενθαρρύνοντας τον σχεδιασμό της περιφερειάρχη Αττικής. Στηλίτευσε το γεγονός ότι «τα χρήματα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά» και «φτάσαμε στο αδιÎξοδο γιατί επί 30 χρόνια αποθÎταμε σκουπίδια στην Φυλή». Για «χρόνια αδράνεια» στη διαχείριση απορριμμάτων Î- κανε λόγο ο Γ. Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων, σημειώνοντας πως «δεν είναι βιώσιμος κανÎνας φαραωνικός σχεδιασμός», «ούτε η δημιουργία πληθώρας νησίδων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στο ΛεκανοπÎ- διο, όταν είναι γνωστός σε όλους και ο πληθυσμιακός κορεσμός και η Îλλειψη γης και η δαιδαλώδης και προβληματική γραφειοκρατία αδειοδοτήσεων». «Το παρόν ΠΕΣΔΑ είναι ξεπερασμÎνο γιατί δεν υπακούει στην κοινοτική νομοθεσία» σημείωσε, θυμίζοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων Î- χει προχωρήσει σε Îργα 40 εκατ. ευρώ στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης. Την πρωτοβουλία Δούρου για αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ χαιρÎτισε και ο δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης τονίζοντας πως «στον δήμο επεξεργάζονται σχÎδια για την αειφορία». «Είμαστε υπÎρμαχοι της συνεργασίας στην διαχείριση απορριμμάτων με όμορους δήμους, αλλά είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στο να μεταφερθούν λύματα από τη Βορειοανατολική Αττική στην Ψυτάλλεια» τόνισε. «Τόσα χρόνια οι φωνÎς ήταν ανύπαρκτες, τώρα Îχουμε πολλÎς φωνÎς, αλλά να μην οδηγηθούμε στην απραξία ξανά» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕ - ΟΤΑ Θ. Μπαλασόπουλος καταγγÎ- λλοντας την πολιτική Σγουρού. «Από τη μÎχρι τώρα διαχείριση των απορριμμάτων μόνο σπατάλη πόρων υπήρχε» υπογράμμισε δεσμευόμενος ότι «οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση θα στηρίξουμε την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ», αλλά «πρÎπει όλοι οι αρμόδιοι να βιαστούν γιατί χρόνος δεν υπάρχει».
  5. 5. «Η νÎα διοίκηση γκρÎμισε ό,τι με κόπο και διαφάνεια χτίστηκε, χωρίς να διαθÎτει -αν και άλλα Îλεγε προεκλογικά- κανÎνα απολύτως εναλλακτικό σχÎδιο, κανÎνα άλλο πλάνο για το τι μÎλλει γενÎσθαι» ισχυρίστηκε με γραπτή δήλωση ο Γ. Σγουρός. Εκπροσωπώντας το ΤΕΕ, η Τ. Μαυροπούλου διαπίστωσε ότι «το Î- λλειμμα στη διαχείριση απορριμμάτων προκύπτει από Î- λλειμμα πολιτικής βούλησης», ενώ η Μ. Καραβασίλη, εκπροσωπώντας το Παρατηρητήριο Πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη, σημείωσε ότι «οι δήμαρχοι πρÎπει άμεσα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα ανακύκλωσης και να μειώσουν τα τÎλη στους δημότες»

×