Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest

2,959 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest

 1. 1. Intellektuaalomandi strateegia Olukorra kaardistamine. Kaitsevõimalused. Riskid. Mikk Putk Patendivolinik 14.04.2011 Mikk Putk
 2. 2. 14.04.2011 Mikk Putk <ul><li>Tugeva intellektuaalomandi portfelli loomine </li></ul><ul><li>Ühendamine äri- ja arendustegevusega </li></ul><ul><li>Äritegevuses intellektuaalomandile tähelepanu juhtimine </li></ul>Intellektuaalomandi strateegia eesmärgid
 3. 3. 14.04.2011 Mikk Putk <ul><li>IO audit </li></ul><ul><ul><li>IO objektide ja õiguste; väärtuse, riskide hindamine. </li></ul></ul><ul><li>IO monitooring </li></ul><ul><ul><li>Ettevõtte siseselt: uue IO identifitseermiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettevõtte väliselt: turu, konkurentide ja tehnoloogia arengu jälgimiseks </li></ul></ul><ul><li>Intellektuaalomandi kasutamine </li></ul><ul><ul><li>Enda kaitstud õiguste rakendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Teiste poolt kaitstu kohta avaldatud info kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Litsentside/Õiguste/Lubade ost </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Info kasutamine äri- ja arendustegevuses </li></ul></ul></ul>Intellektuaalomandi strateegia põhitegevused
 4. 4. Intellektuaalomandi strateegia <ul><li>IO kaitse </li></ul>IO arendamine ja tootmine IO hindamine IO loomine IO kommertsialiseerimine IO juhtimine Äriplaan/Äristrateegia IO audit ? 14.04.2011 Mikk Putk Konfidentsiaalsus Arendustegevus Juhtimine Lepingud Turundus Müük Tootmine <ul><li>Mis on ettevõttes olemas? </li></ul><ul><li>Milleks kaitset vaja? </li></ul><ul><li>Millele kaitset taotleda? </li></ul><ul><li>Millises etapis on kaitstava idee/lahenduse arendustööd? </li></ul><ul><li>Kas kaitstavale lahendusele on turgu? </li></ul><ul><li>Kui kiire on kaitstava lahenduse eluiga? </li></ul><ul><li>Millised ressursid on kaitsmiseks? </li></ul><ul><li>Milline eeltöö kaitse taotlemisele tuleks teha? </li></ul>NB! Mis on oluline? <ul><li>Kuidas toimub kaitstud lahenduse kommertsialiseerimine? </li></ul><ul><li>Kellele õigused kuuluvad? </li></ul><ul><li>Millised on kaitsega ja kaitsmata jätmisega seonduvad riskid? </li></ul><ul><li>Kui palju kaitsetaotlusi tuleb esitada? </li></ul><ul><li>Millal on sobiv aeg kaitsetaotluse esitamiseks? </li></ul><ul><li>Kus (millistes riikides) on kaitse vajalik? </li></ul><ul><li>Milline kaitsestrateegia valida? </li></ul>
 5. 5. Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis on ettevõttes olemas? Õiguskaitse tekib loomise hetkest Õiguskaitse saamiseks vajalik registreering või muu toiming Ideed Arendus Ideed 14.04.2011 Mikk Putk <ul><li>Seadmed ja konstruktsiooni osad </li></ul><ul><li>Meetodid, tehnoloogilised protsessid </li></ul><ul><li>Ained </li></ul><ul><li>Disainilahendused </li></ul><ul><li>Kaubamärgid, ärinimed, domeeninimed </li></ul><ul><li>Oskusteave, ärisaladused </li></ul>Registreeritav looming <ul><li>Kirjanduse-, kunsti-, muusika-, foto-, ja teadusteosed </li></ul><ul><li>Arvutiprogrammid, andmebaasid,  internetilehed </li></ul><ul><li>Kõned, esitlused, loengud </li></ul><ul><li>Arvamused, hinnangud, projektid, instruktsioonid, õppematerjalid </li></ul>Muu looming
 6. 6. Domeenimi Kasutajanimed Ärinimi Logo Kaubamärk
 7. 7. 14.04.2011 Mikk Putk MINIPARKER Domeenimi Kasutajanimed Ärinimi Logo Kaubamärk
 8. 8. <ul><li>http://www.ipestonia.eu/ </li></ul>Kuidas Teie kaubamärki kasutatakse ja kuidas on see kaitstud internetiruumis? Blogides (kasujtajanimi.blogspot.com; kasutajanimi.wordpress.com, jne) ? Sotsiaalvõrgustikes (Facebook, Twitter, LinkedIn jt) ? 14.04.2011 Mikk Putk http://www.ipestonia.com .ee vs .eu vs .com vs .... – Kas kellegi teise poolt omatav teie ettevõtte ärinime, kaubamärgi, toote või teenuse nimeline domeen võib segada teie äritegevust? Eksitada klienti? Rikkuda teie ettevõtte mainet? Domeenimi Kasutajanimed Ärinimi Logo Kaubamärk
 9. 9. Milleks kaitset vaja? <ul><li>Kaitseks kopeerimise eest </li></ul><ul><li>Konkurendi tegevuse takistamiseks </li></ul><ul><li>Kellegi ründamiseks </li></ul><ul><li>Maine tõstmiseks </li></ul><ul><li>Rahvusvahelistele turgudele sisenemiseks </li></ul><ul><li>Tulemuste mõõtmiseks </li></ul><ul><li>Läbirääkimiste positsiooni parandamiseks, finantseeringute leidmiseks </li></ul><ul><li>Litsentsitulu saamiseks </li></ul><ul><li>Eksperthinnangu saamiseks arendatavale lahendusele </li></ul><ul><li>Ettevõttele lisaväärtuse loomiseks </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 10. 10. Näited: disain Piraatlus <ul><li>LCDVF OÜ </li></ul><ul><li>EU registreeritud tööstusdisainilahendused: </li></ul><ul><li>001746116-0001 </li></ul><ul><li>001746116-0002 </li></ul><ul><li>001746116-0003 </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 11. 11. Näited: m illeks kaitset vaja 1/2 <ul><li>Elektroonika, mehaanika </li></ul><ul><li>Millegi uue väljatöötamisel on a j endiks olnud võimalik turupotentsiaal . </li></ul><ul><li>Turul olevatest lahendustest odavama ( vm eeliseid omava) lahenduse väljatöötamine . </li></ul><ul><li>Meditsiin </li></ul><ul><li>Ravimi toimeaine väljatöötamisel on IO õigused see, mida hiljem müüa. </li></ul><ul><li>O ma olemasolu näitamiseks maailmas . Paten teeritud lahendused on äratanud välisinvestorite huvi , patentidel oli oma roll müügitehingu sõlmimisel rahvusvahelise meditsiinitehnika kontserniga. </li></ul><ul><li>Patenteerimine on ettevõtte üks strateegili n e tegevus enesekehtestamiseks pingelisel maailmaturul. </li></ul><ul><li>Telekommunikatsioon </li></ul><ul><li>T ugeva IO portfelli kasvatamine võimalus suurendada ettevõtte väärtust investorite kaasamise ks . Patentide olemasolu annab signaali, mis i seloomustab ettevõtet innovatiivse ja usaldusväärsena välispartnerite silmis .  </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 12. 12. Näited: m illeks kaitset vaja 2/2 <ul><li>Biotehnoloogia </li></ul><ul><li>P atentideta puudub T&A tegevuse tulemustel rakenduslik väärtus, patentide olemasolu võimaldab sõlmida kasulikke litsentsimüügilepinguid . </li></ul><ul><li>IO portfelli paksus ja kvaliteet on üks komponent ettevõtte tõsiseltvõetavuse hindamisel . </li></ul><ul><li>M ängi s olulist rolli i nvestorite kaasamisel .  </li></ul><ul><li>Telekommunikatsioon </li></ul><ul><li>T ugeva IO portfelli kasvatamine võimalus suurendada ettevõtte väärtust , mis on oluline investorite kaasamisel. Patentide olemasolu annab signaali, mis iseloomustab ettevõtet innovatiivse ja usaldusväärsena välispartnerite silmis .  </li></ul><ul><li>Materjalitehnoloogiad </li></ul><ul><li>Välja töötatud uudsed lahendused on eeldatavasti tulevikus tööstuslikult kasutatavad - põhjus, miks olulisematele leitud uuendustele on patenti taotletud. </li></ul><ul><li>Patenditaotlused on arendustegevusele IO tausta kujundamine. IO omamine/ mitteomamine on oluline läbirääkimiste teema ettevõtte tegevusest huvitatud teiste ettevõtetega. Patendid/patenditaotlused annavad eelise arendustegevuse valdkonnas . </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 13. 13. Kellele õigused kuuluvad? <ul><li>Töötaja/partner lahkus ettevõttest. Asutas konkureeriva ettevõtte </li></ul>Näited: leiutis Kõlvatu konkurents, töölepingud Näited: autoriõigused Autorilepingud, publitseerimine, konfidentsiaalsus 1. Ettevõttel puudus korrektne autorileping veebilehe tegemiseks töövõtjaga. 2. Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud suvalisi kellegi teise autori tekste ja fotosid. 14.04.2011 Mikk Putk
 14. 14. Millele kaitset taotleda ja m illine eeltöö kaitse taotlemisele tuleks teha ? 14.04.2011 Mikk Putk <ul><li>Taustauuringud </li></ul><ul><li>Taotluse koostamine ja esitamine </li></ul><ul><li>Taotluse menetlus, ekspertiis patendiametis </li></ul><ul><li>Õiguskaitse jõushoidmine </li></ul><ul><li>Taustauuringud </li></ul>Protsess <ul><li>Taustauuringud, monitooringud </li></ul><ul><li>Taotluste koostamine: riigilõivud, tõlkekulud, esindajate tasud </li></ul><ul><li>Lepingute koostamine </li></ul><ul><li>Vaidlused </li></ul>Kulud Kaubamärk: Siseriiklik registreerimine; Euroopa Ühenduse kaubmärgi registreerimine Disain: Siseriiklik registreerimine; Euroopa Ühenduse disainilahenduse registreerimine Tehniline lahendus: Siseriiklik; Euroopa patendi koostöölepe; Rahvusvaheline patendisüsteem Domeenid Autoriõigused: Õigusi ei registreerita (v.a. üksikud riigid) Litsentsid, lepingud Muud mitte registreeritavad: ärisaladused, oskusteave jms info Objektid
 15. 15. Näited: taustauuringud Investeerimine arendustegevusse <ul><li>Ettevõtte viis läbi enne suuremate investeerimisotsuste tegemist põhjaliku patendiuuringu. </li></ul><ul><li>Selgus, et mitmed plaanitavad arendused on sihtturgudel patenteeritud. </li></ul><ul><li>Teiste õiguste rikkumise ja liigsete kulutuste tegemise vältimiseks jõuti projektile õigel ajal pidurit tõmmata. </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 16. 16. Näited: taustauuringud Litsentseerimine, tehnoloogiaarendus <ul><li>Arenduprojekt oli planeeritud välispartneri lahenduse, mille kaitseks arvati olevat patendi olemasolu, edasiarendamine. </li></ul><ul><li>Eeluuringu käigus teostati väidetavale patendile põhjalik taustauuring. Selgus, et tegemist ei olnudki patendiga, vaid alles väga algusfaasis oleva patenditaotlusega, mis polnud veel ekspertiisigi läbinud. </li></ul><ul><li>Patenditaotlus oli koostatud selliselt, mis ei vastanud tegelikult kavandatud arendusprojektile. Tänu põhjalikule taustauuringule jõuti enne litsenstilepingu tegemist projektile pidurit tõmmata. </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 17. 17. Näited: kaubamärk Turundus, müük, teiste õiguste rikkumine <ul><li>1. Ettevõte ei mõelnud õigel ajal kaubamärgi välja töötamisele – </li></ul><ul><li>toode oli valmis, turule paiskamine </li></ul><ul><li>ootas, nime polnud. </li></ul><ul><li>2. Ettevõte ei teinud piisavalt taustauuringuid, tegi suuri kulutusi kaubamärgi väljatöötamisele, hiljem ilmnes, et sarnased domeeninimed ja sotsiaalvõrgustike kasutajanimed hõivatud. </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 18. 18. 14.04.2011 Mikk Putk http://www.slideshare.net/mtarrant/valuing-intellectual-property Patenditaotlused tehnilise lahenduse kaitseks? Kaubamärgitaotlus toote nime kaitseks? Tööstusdisainitaotlus väliskuju kaitseks? Lepingud ärisaladuse fikseerimiseks? Kui palju ja milliseid kaitsetaotlusi tuleb esitada? Riiklikud vs Regionaalsed? Kaitsmiseks vs Ründamiseks? Registreerimissüsteem vs Ekspertiisisüsteem? Põhjaliku eeltööga vähem taotlusi vs Taustauuringut tegemata igale uuendusele kiirelt taotlus sisse? Milline kaitsetaotluste esitamise strateegia valida?
 19. 19. Intellektuaalomandi auditi kontrollist IO objektide identifitseerimiseks, mida ettevõte omab ja milline on selle tähtsus ettevõttele! 14.04.2011 Mikk Putk
 20. 20. Intellektuaalomandi strateegia näide 2 14.04.2011 Mikk Putk Tuomas Takalo, www.takalo.net
 21. 21. Fujitsu : “ We are promoting an intellectual property strategy closely integrated with our business and R&D strategies. ” http://www.fujitsu.com/global/about/tech/intellectualproperty/ idee arendus tootmine müük Intellektuaalomandi strateegia näide 3 14.04.2011 Mikk Putk
 22. 22. Intellektuaalomandi strateegia näide 4 14.04.2011 Mikk Putk
 23. 23. Kasulikke viiteid taustauuringuteks <ul><li>Patendiuuringuteks: http://worldwide.espacenet.com/ , http://www.boliven.com/patents/ , http://www.ipexl.com/ , http://www.patentlens.net/patentlens/structured.html </li></ul><ul><li>Kaubamärgiuuringuteks: http://www.tmview.europa.eu/ , http://www.trademarkia.com/ , http://www.namecheck.com/ , http://www.gazopa.com/ </li></ul><ul><li>Disainiuuringuteks: http://images.google.com/ , http://esearch.oami.europa.eu/ , http://www.wipo.int/ipdl/en/hague/search-struct.jsp , http://www.gazopa.com/ </li></ul><ul><li>Domeeniuuringuteks http://www.eurodns.com/ , http://www.domainsbot.com/ </li></ul><ul><li>Sotsiaalvõrgustikes/internetis kaubamärgi kasutatavuse jälgimiseks: http://knowem.com/ , http://www.trademarkia.com/ , http://www.namecheck.com/ , http://www.howsociable.com/ </li></ul><ul><li>Kodulehel olevate materjalide loata kasutamise jälgimiseks: http://copyscape.com/ , http://www.tineye.com/ </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 24. 24. Näited Eesti ettevõtete intellektuaalomandi strateegiatest 14.04.2011 <ul><li>Defendec </li></ul><ul><li>Visitret Displays </li></ul><ul><li>LCDVF </li></ul><ul><li>Näited kaubamärgivaidlustest </li></ul>Mikk Putk Patendivolinik Mikk Putk
 25. 25. Visitret Displays: taust <ul><li>E-paberi materjali tootja, avastus 2006. a., ettevõte asutatud 2007. a. Tänaseks olemas esimesed töötavad lahendused. </li></ul><ul><li>R&D: Visitret, Tartu Ülikool, Cambridge Univesity (UK), nFlexion (US) </li></ul><ul><li>Meeskond: 10-20 inimest Eestist, USAst </li></ul>14.04.2011 <ul><li>IO portfoolio: kaubamärk VISITRET; domeen; 2 rahvusvahelist patenditaotlust uutele materjalidele; 1 Eesti patent tootmisprotsessile, rahvuslikud faasid EU, US, JP, CH, IN, KR, Euraasia; ärisaladused spetsiifilise oskusteabe kaitseks; mitmed patendi või kasuliku mudeli registreerimistaotlused esitatud või esitamisel. </li></ul><ul><li>IO õiguste kuuluvus: esialgselt kuulub kõik ettevõttele, ühisprojektide korral võimalik õiguste jagamine kõrvalvaldkondades </li></ul>Mikk Putk
 26. 26. Visitret Displays: IO strateegia <ul><li>Kasutab valdkonna eksperte ja patendivolinikke Eestist, Soomest ja USAst </li></ul><ul><li>Keskendub põhitehnoloogia kaitsele: </li></ul><ul><ul><li>Viib läbi regulaarsed patendi-, teaduse-, turu-, jm info uuringuid; </li></ul></ul><ul><ul><li>uute materjalide ja tootmistehnoloogiate patenditaotluste aktiivne esitamine VISITRET kaitseks ja et vältida teiste poolt patenteerimist; </li></ul></ul><ul><ul><li>olulisematel juhtudel väldib igasugust avaldamist hoides detailid ärisaladusena; </li></ul></ul><ul><ul><li>kogu arendus- jm tegevus dokumenteeritakse hoolikalt; </li></ul></ul><ul><ul><li>ranged konfidentsiaalsuse lepingud töötajate, partnerite, teenusepakkujate, ja teiste osapooltega. </li></ul></ul><ul><li>Patenditaotlused esitatakse teistele arenduse käigus ilmsiks tulevatele uutele lahendustele, et tagada uute lahenduste võimalikult kiire turule jõudmine ja vältida võimalikku blokeerimist teiste poolt. </li></ul><ul><li>Ärimudel: e-paberi materjali tootmine ja müük ekraanitootjatele. Koos tootega antakse kaasa tasuta ekraanimooduli referentsdisaini litsentsid </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 27. 27. LCDViewFinder kogemused <ul><li>Seni a inult kaubamärgi ja disaini kaitsmine . Kõik edasimüüjad kardavad ja eBay aksepteerib sellist kaitset. Kogemus 1. D isainilahenduse EU kaitse on odav ja efektiivne : </li></ul><ul><li>õnnestus välja ravida Hiina piraatkoopia ja EU firmad ei müü seda enam ; </li></ul><ul><li>piraatkoopia tootja ak t septeeris pahatahtlikust ja freesis oma valuvormid selliseks, et erisus oleks olemas . </li></ul><ul><li>Soovitus : kõik , kes tegelevad toodetega , peaksid mõtlema disaini kaitsele! </li></ul><ul><li>Kogemus 2 . Lihtsalt toodetavate ja kopeeritavate lahenduste puhul tänases tormavas sturtuppide maailmas patendid väiketootja jaoks iganenud - t a kas muutub skisofreeniliseks, läheb pankrotti või saab kopeeritud enne kui kõik I O kaitstud . </li></ul><ul><li>Soovitus : tööstusdisainilahenduse registreerimine võimaldab kaitsta tooteid kiiresti ja efektiivselt. </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk
 28. 28. LCDViewFinder kogemused 14.04.2011 Kokkuvõtteks u ute ja võibolla väga plahvatuslike toodete ja märkide kaitseks kõige praktilisem : 1) tööstusdisainilahenduse registreerimine EU + need riigid mida saab ja on rahaliselt mõistlik ; 2) kaubamärk EU, USA, Hiina (toode põhjustab kaubamärgi tuntuse ja mitte vastupidi) 3) + korralik &quot;ähvarduskiri&quot; (kirjad) sest mingeid &quot;idakaid&quot; ei pruugita muidu läänes ju tõsiselt võtta. Sellise paketiga saab läheneda online poodidele (eBay, Amazon jt ) ja hulgikaupmeestele, mis on väga oluline ! Mikk Putk
 29. 29. Võimalikud vaidlusohud! <ul><li>Tuntud kaubamärkide jäljendamine </li></ul><ul><li>http://www.mkm.ee/public/1025-o.pdf </li></ul>14.04.2011 <ul><li>Varasema kaubamärgiga sarnane kujundus </li></ul><ul><li>http://www.mkm.ee/public/1048-o.pdf </li></ul><ul><li>Pahauskne kaubamärgi valik </li></ul><ul><li>http://www.mkm.ee/public/documents/682-o.pdf </li></ul>Mikk Putk
 30. 30. Kontakt ja küsimused: <ul><li>Mikk Putk </li></ul><ul><li>Sarap ja Partnerid Patendibüroo http://www.patent.ee Mob: +372 53 039 088 Fax:  +372 66 033 07 E-mail: [email_address] Skype: mikkputk http://www.facebook.com/mikk.putk http://www.linkedin.com/in/mikkputk Intellektuaalomandi blogi : http://www.ipestonia.eu/ </li></ul>14.04.2011 Mikk Putk

×