Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust

2,495 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust

 1. 1. Kas see pole liiga kulukas ehk kas ja millal kaitsmine rahaliselt ja ajaliselt (kaitsmiseks kuluv aeg) ära tasub? Margus Sarap Eesti ja Euroopa patendivolinik Eesti ja Euroopa disaini- ja kaubamärgi volinik
 2. 2. <ul><li>Algus 2007 </li></ul><ul><ul><li>PCT taotluse esitamine kokku 3410eur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>EPO lõivud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menetlemise lõiv 115eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Esitamise lõiv 680eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rahvusvaheline otsing 1785eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Taotluse koostamine, esitamine, lõivude tasumine 415eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Leiutiskirjelduse koostamine, konsultatsioon (5h) 415eur </li></ul></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 3. 3. PCT esitamine <ul><li>“ +” – suuremate kulutuste edasilükkamine ajas </li></ul><ul><ul><li>Rahvuslikud faasid alles 30 kuu pärast </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esitamine 10.07.2007 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tähtaeg 10.jaanuar 2010 (30 kuud) </li></ul></ul></ul><ul><li>Rahvusvaheline otsinguaruanne + esmane arvamus </li></ul><ul><li>Jääb õigus esitada taotlus vajalikku riiki 2,5 aasta pärast </li></ul><ul><li>“ -” – esmane kulutus tavapärasest suurem </li></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 4. 4. Eelarved ja kulud <ul><li>Lähteüleasanne – rahvuslike faaside esitamine 6 riigis </li></ul><ul><ul><li>US, AU, CA, EA, EP, AE </li></ul></ul><ul><ul><li>Eelarve 300 000kr (~19 175eur) </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 5. 5. Tegelikkus <ul><li>Kanada </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku 37934kr (~2425eur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõivud 7688kr (~492eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu (välisvolinik) 15485kr(~990eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 9720kr (~622eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k/m 5041kr (~322eur) </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 6. 6. <ul><li>Austraalia </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku 50046kr (~3199eur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõivud 7424kr (~474eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu (välisvolinik) 27658kr(~1768eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 7860kr (~503eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k/m 7103kr (~454eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ekspertiis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Järelepärimisele vastamine 952eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Patendi väljaandmine </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Patendi väljaandmine, tunnistus 1211eur </li></ul></ul></ul><ul><li>Kokku hetkel 5362eur </li></ul><ul><ul><ul><li>Iga aastased kulud aastalõivude näol </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 7. 7. <ul><li>Araabia Ühendemiraadid </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku 80 442kr (~5141eur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Esitamine 33835kr (~2163eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokumentide legaliseerimine 26370kr(~1685eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 11225kr (~718eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k/m 9012kr (~576eur) </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 8. 8. <ul><li>Euraasia (9 endist SRÜ riiki, nende hulgas Venemaa) </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku 61326kr (~3919eur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõivud 21546kr (~1377eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu (välisvolinik) 21870kr(~1398eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 11280kr (~721eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k/m 6630kr (~424eur) </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 9. 9. <ul><li>Euroopa patenditaotlus </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku 59808kr (~3823eur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõivud 48972kr (~3125eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu (välisvolinik) 0kr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 9030kr (~577eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k/m 1806kr (~115eur) </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 10. 10. <ul><li>USA patenditaotlus </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku 26629kr (~1702eur) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõivud 8923kr (~571eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu (välisvolinik) 6895kr(~441eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 7860kr (~503eur) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k/m 2951kr (~189eur) </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 11. 11. <ul><li>Kokku </li></ul><ul><ul><li>316185kr (20208eur) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eelarve oli 19175eur (kui mitte arvestada AU väljaandmist, siis tegelik kulu tuli 18045eur, samas eelarvet pingestas AE legaliseerimine. Näiteks üks dokument maksis 800eur, kokku oli 2 dokumenti ja volikiri) </li></ul></ul><ul><li>Tulevik </li></ul><ul><ul><li>Prognoos 5x2000eur =10000eur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekspertiis, järelepärimistele vastamine, väljaandmine </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aastalõivud </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iga riik ca 250eur aasta, mis kasvab ca 50-100eur eelmisele aastale juurde </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 12. 12. 14.04.2011 Margus Sarap
 13. 13. <ul><li>Eesti – PCT – rahvuslikud faasid 10 riiki </li></ul>14.04.2011 Margus Sarap Rahvuslik faas Summa kokku eurodes Ameerika Ühendriigid (30 kuud ) 24.01.2011 (1x3 200) 3 200 Hiina (30 kuud, sisaldab tõlkimise tasu) 24.01.2011 (1x3 550) 3 550 Kanada (30 kuud) 24.01.2011 (1x3 200) 3 200 Jaapan (30 kuud) 24.01.2011 (1x5 200) 5 200 Brasiilia (30 kuud) 24.01.2011 (1x3 000) 3 000 Kokku 30 kuud 18 150EUR Euraasia (31 kuud) (1x4 000) 4 000 Korea (31 kuud) (1x3 900) 3 900 Austraalia (31 kuud) (1x3 200) 3 200 India (31 kuud) (1x2 000) 2 000 Kokku 31 kuud 13 100EUR Orienteeruvad PCT rahvuslikesse faasidesse sisenemise kulud kokku: 31 250EUR
 14. 14. 14.04.2011 Margus Sarap Teenuse kirjeldus, uus EP patenditaotlus Kogus Ühiku hind EUR Kokku EUR a) Riigilõivud, tasutakse esitamisel Esitamise lõiv* (105EUR) 1 105 105 Otsingu lõiv* 1 0 0 Ekspertiisinõude esitamise lõiv* (1480EUR) 1 1 480 1 480 Märkimise lõiv* (kõik liikmesriigid, 525EUR) 1 525 525 Lõiv* lisapunktide eest alates 16 nõudluspunktist** 0 <ul><li>Lõiv 3nda kehtivusaasta eest </li></ul>1 420 420 Kokku 1 2 530 2 530 ** Lisalõiv 210EUR iga punkt, esialgu hinnapakkumisse lisatud pole b) Teenustasud 1. Patendivoliniku teenustasu (patenditaotluse dokumentide koostamine ja vormistamine, lõivude tasumine, taotluse esitamine, kirjavahetus) 1 415 415 2. Patendivoliniku teenustasu (leiutiskirjelduse, patendinõudluse koostamine ja jooniste valmistamine - 8 tundi, 95eur/h +km) 1 770 770 Kokku 1 1 185 1 185 Summa ilma käibemaksuta a)+b) 3 715 * riigilõivule ei lisandu käibemaksu Summa koos käibemaksuga 3 952 Käibemaks 237
 15. 15. Eesti – PCT – rahvuslikud faasid <ul><li>Esmased kulud </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku ~1502eur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Riigilõiv 223,69eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Taotluse koostamine, esitamine 415eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Leiutiskirjelduse koostamine, jooniste koostamine ca 650eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>k/m 213eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kõige kulukam on leiutiskirjelduse koostamine, patendinõudluse koostamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>NB! Hea algus loob eelduse sujuvaks menetluseks tulevikus </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 16. 16. EP – PCT – rahvuslikud faasid <ul><li>Alustamise kulud kõrgemad, kuid </li></ul><ul><ul><li>EPO otsing + esmane arvamus patentsuse kohta </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aitab võtta vastu otsust jätkamise osas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kui ei jätku raha edasi kaitsmiseks jääb järele EP taotlus </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 17. 17. US eeltaoltus – PCT – rahvuslikud faasid <ul><li>Esitamine kokku 572eur </li></ul><ul><ul><li>Lõiv 80eur </li></ul></ul><ul><ul><li>Teenustasu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Taotluse esitamine 225eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kirjelduse, nõudluse koostamine 185eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>km 82eur </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 18. 18. Kaubamärk <ul><li>Eesti </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku ~460eur </li></ul></ul><ul><ul><li>Lõiv 230,06eur (kolm klassi) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 228eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Registrisse kandmine 145eur </li></ul></ul><ul><ul><li>1,5-1,7 aastat </li></ul></ul><ul><li>EU </li></ul><ul><ul><li>Esitamine kokku 1320eur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>OHIM lõiv 900eur (kolm klassi) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 420eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ca 6 kuud </li></ul></ul><ul><li>Madriid </li></ul><ul><ul><li>Tasud sõltuvad riikide arvust </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Näiteks valides US, EU, JP kokku ~3242eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lõiv ( http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp ) 3329CHF (~2642eur) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 600eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>US </li></ul><ul><ul><li>Esitamine </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lõiv 350USD (250eur) klass </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu ca 572eur </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 19. 19. Tööstusdisain <ul><li>Eesti </li></ul><ul><ul><li>Esitamine </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 disain </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lõiv 102,25eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 250eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>EU </li></ul><ul><ul><li>Esitamine + avaldamine </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 disaini 3 grupis kokku 3030eur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lõiv 1925eur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Teenustasu 1105eur </li></ul></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 20. 20. Kas see kõik tasub ennast ära? <ul><li>Kaitsmata IO õigused on probleemide pundar </li></ul><ul><ul><li>Kui mitte kohe, siis aasta-kahe pärast </li></ul></ul><ul><ul><li>Alati võib olla keegi, kes minu tegemata jätmisest kasu lõikab </li></ul></ul><ul><ul><li>“ oleks” on tore poiss, aga kahjuks hiljem ei aita </li></ul></ul><ul><li>Tegutse, aga läbimõeldult </li></ul><ul><li>Kasuta abi, mõistlikum on kulutada alguses 2000eur, kui hiljem kohtuvaidluses 10000eur </li></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 21. 21. Kuidas valida õige partner? Patendivolinik või Advokaat? Eesti või välisfirma? Margus Sarap Eesti ja Euroopa patendivolinik Eesti ja Euroopa disaini- ja kaubamärgi volinik
 22. 22. <ul><li>Patendivolinik </li></ul><ul><ul><li>Mis imeloom see on? </li></ul></ul><ul><ul><li>Patendivolinik Künnivolinik </li></ul></ul><ul><ul><li>Patendivolinik on patendiadvokaat </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 23. 23. <ul><ul><ul><li>Atesteeritud ja sooritanud eksami </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tehniline kõrgharidus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Töötamise kogemus vähemalt 4 aastat enne voliniku eksamit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pidev enesetäiendamine </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 24. 24. <ul><li>Olemas on patendivolinikud, kes tegelevad ainult kaubamärkidega, st teinud eksami kaubamärgi valdkonnas </li></ul><ul><li>Olemas on patendivolinikud, kes tegelevad ainult leiutistega, st teinud eksami leiutiste valdkonnas </li></ul><ul><li>Olemas on patendivolinikud kes tegelevad mõlemas valdkonnas </li></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 25. 25. <ul><li>- Olemas on Patendivoliniku seadus </li></ul><ul><li>https://www.riigiteataja.ee/akt/13317103 </li></ul><ul><li>(näiteks konfidentsiaalsus, kutsekindlustus jms) </li></ul><ul><li>- Patendivolinikud on koondunud kutseühingusse Eesti Patendivolinike Selts </li></ul><ul><li>www.epvs.ee </li></ul><ul><li>Selts korraldab liikmetele täiendkoolitusi jms </li></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 26. 26. Kuidas valida? <ul><li>Taotleja poolt vaadatuna </li></ul><ul><ul><li>Hind </li></ul></ul><ul><li>Praktikas </li></ul><ul><ul><li>Oskused, kogemused </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>EE, EP, muu maailm </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kliendiga kaasa mõtlemine </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erinevate variantide selgitamine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Võimalike ohtude väljatoomine </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Usaldus </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 27. 27. <ul><li>Vältima peaks neid, kes on valmis tegema mistahes taotluse mistahes hinna eest </li></ul><ul><li>Hea asi maksab </li></ul><ul><ul><li>Näiteks advokaadibürosse minnes ei sea klient kahtluse alla advokaadi tunnitasu </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktikas aga soovitakse tihti patendivolinikult teenust ilma rahata </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 28. 28. <ul><li>Mida küsida? </li></ul><ul><ul><li>Palju taotlusi olete esitanud, kas on kogemusi? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Euroopa taotlusi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PCT taotlusi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Välisriikides </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kas oleks võimalik teha prognoos suured on näiteks 5 aasta kulud? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas olete Patendivolinike Seltsi liige/on teil kutsekindlustus? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kas üldse ollakse pädev valkonnas, mis seotud minu leiutisega? </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 29. 29. <ul><li>Välisvolinikud </li></ul><ul><ul><li>Otse otsides ja töid tellides võivad sealtpoolt tulevad arved jalad alt ära lüüa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kõike asju ei saa ajada ainult e-kirja või telefoni teel </li></ul></ul><ul><ul><li>Välismaal üldjuhul iga liigutus maksab ja kui on tegemist uue kliendiga, siis seda enam </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 30. 30. <ul><li>Kuid, kui valdkond väga spetsiifiline, siis tasub kaaluda otsekontakte </li></ul><ul><ul><li>näiteks biotehnoloogia, geenid jms </li></ul></ul><ul><ul><li>Eestis puudub tihtipeale patendivolinikel kompetents (loomulikult ega seda väga tunnistata) </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 31. 31. <ul><li>Kogemus ütleb, et väga olulised on head sidemed – otsekontaktid </li></ul><ul><ul><li>Lihtsam on tellimust edastada väliskolleegile, keda näen tööalaselt vähemalt 3-4 korda aasta kui võhivõõrale </li></ul></ul><ul><ul><li>Jällegi – usaldus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arved tasutakse omavahel õigeaegselt jms </li></ul></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 32. 32. <ul><li>Advokaat või patendivolinik </li></ul><ul><ul><li>Advokaat on jurist st tal on Eesti kontekstis õigusalane haridus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hea IO lepingute sõlmimisel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Patendivolinik omab tehnilist haridust </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ja lisaks võib omada ka õigusalast täiendust </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hea taotluste koostamisel </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Koos meeskonnana väga edukad kohtuvaidlustes </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 33. 33. <ul><li>Aga patendivoliniku arvates tihtipeale advokaat on valmis vaidlema, kui klient maksab </li></ul><ul><li>Patendivolinik püüab lahendada asju kohtuväliselt, kaaludes läbi koos kliendiga erinevad võimalused </li></ul><ul><ul><li>50/50 ütlust kuuleb harva </li></ul></ul>14.04.2011 Margus Sarap
 34. 34. Kontakt ja küsimused: <ul><li>Margus Sarap </li></ul><ul><li>Sarap ja Partnerid Patendibüroo http://www.patent.ee Telefon : +372 747 7058 Fax:  +372 7477 059 E-mail: [email_address] Skype: bodsusms </li></ul>14.04.2011 Margus Sarap

×