Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Startupid ja intellektuaalomand

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Startupid ja intellektuaalomand

 1. 1. Startupid ja intellektuaalomand Kaitsmata intellektuaalomand on probleemide allikas! Mikk Putk Eesti patendivolinik Sarap ja Partnerid Patendibüroo partner 07.18.2012 Mikk Putk 1
 2. 2. Millest juttu? • Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis see on? • Kas, mida, kuidas, kus, millal ja miks kaitsta või mitte kaitsta? • Ohud, eksiarvamused, soovitused • Näited praktikast 07.18.2012 Mikk Putk 2
 3. 3. Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis see on? Ideed Ideed Arendus Registreeritav looming Muu looming •Seadmed ja konstruktsiooniosad •Kirjanduse-, kunsti-, muusika-, foto-, ja •Meetodid, tehnoloogilised protsessid teadusteosed •Ained •Arvutiprogrammid, andmebaasid, internetilehed •Disainilahendused •Kõned, esitlused, loengud •Kaubamärgid, ärinimed, domeenid •Arvamused, hinnangud, projektid, juhendid, •Oskusteave, ärisaladused õppematerjalid 07.18.2012 Mikk Putk 3
 4. 4. Kas kaitsta oma intellektuaalomandit - millega arvestada? • Toote eluiga • Kopeeritavus • Varasemad lahendused, alternatiivsed võimalused TAUSTA- • Uudsus, originaalsus, eristusvõimelisus • Kaitsevõimalused UURINGUD! • Konkurentide tegevus ja tegutsemisvabadus • Turupiirkonnad • Mis eesmärgil kaitset vaja? Teiste sõnadega: milline on ettevõtte äriplaan, turundusstrateegia, arendustegevuse kava? 07.18.2012 Mikk Putk 4
 5. 5. Näited: kaubamärgid Ärinime, kaubamärgi, tootenime väljatöötamine; kaubamärgi kaitsevõimelisus 07.18.2012 Mikk Putk 5
 6. 6. Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust. Mikk Putk 07.18.2012 6
 7. 7. Näited: kaubamärgid Turundus, müük, teiste õiguste rikkumine; kaubamärgi kaitsevõimelisus 1. Ettevõte ei mõelnud õigel ajal kaubamärgi välja töötamisele – toode oli valmis, turule paiskamine ootas, nime polnud. 2. Ettevõte ei teinud taustauuringuid, tegi kulutusi kaubamärgi väljatöötamisele, hiljem ilmnes, et sarnased domeenid ja sotsiaalvõrgustike kasutajanimed hõivatud. 3. Kaubamärgi tähendus eri keeltes 4. Kaubamärgi sarnasus 07.18.2012 Mikk Putk 7
 8. 8. Näited: kaubamärgid Kaubamärgi väljatöötamine; turundus, müük, reklaam; kaubamärgi kaitsevõimelisus NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles! 07.18.2012 Mikk Putk 8
 9. 9. Näited: domeeninimed Domeenide registreerimine, domeenide, ärinimede, kaubamärkide kasutamise jälgimine .ee vs .eu vs .com vs .... – Kas kellegi teise poolt omatav teie ettevõtte ärinime, kaubamärgi, toote või teenuse nimeline domeen võib segada teie äritegevust? Eksitada klienti? Rikkuda teie ettevõtte mainet? http://www.ipestonia.eu/ http://www.ipestonia.com Kuidas Teie kaubamärki kasutatakse ja kuidas on see kaitstud internetiruumis? Blogides (kasujtajanimi.blogspot.com; kasutajanimi.wordpress.com, jne)? Sotsiaalvõrgustikes (Facebook, Twitter, LinkedIn jt)? 07.18.2012 Mikk Putk 9
 10. 10. Kellele õigused kuuluvad? Näited: leiutis Kõlvatu konkurents, töölepingud Töötaja/partner lahkus ettevõttest. Asutas konkureeriva ettevõtte Näited: autoriõigused Autorilepingud, publitseerimine, konfidentsiaalsus 1. Ettevõttel puudus korrektne autorileping veebilehe tegemiseks töövõtjaga. 2. Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud suvalisi kellegi teise autori tekste ja fotosid. 07.18.2012 Mikk Putk 10
 11. 11. Näited: taustauuringud Investeerimine arendustegevusse, tegutsemisvabadus, patendiuuringud Ettevõtte viis läbi enne suuremate investeerimisotsuste tegemist põhjaliku patendiuuringu. Selgus, et mitmed plaanitavad arendused on sihtturgudel patenteeritud. Teiste õiguste rikkumise ja liigsete kulutuste tegemise vältimiseks jõuti projektile õigel ajal pidurit tõmmata. 07.18.2012 Mikk Putk 11
 12. 12. Näited: taustauuringud Litsentseerimine, tehnoloogiaarendus, patendiuuringud Arendusprojekt oli planeeritud välispartneri lahenduse, mille kaitseks arvati olevat patendi olemasolu, edasiarendamine. Eeluuringu käigus teostati väidetavale patendile põhjalik taustauuring. Selgus, et tegemist ei olnudki patendiga, vaid alles väga algusfaasis oleva patenditaotlusega, mis polnud veel ekspertiisigi läbinud. Patenditaotlus oli koostatud selliselt, mis ei vastanud tegelikult kavandatud arendusprojektile. Tänu põhjalikule taustauuringule jõuti enne litsenstilepingu sõlmimist projektile pidurit tõmmata. 07.18.2012 Mikk Putk 12
 13. 13. Näited: disain Piraatlus LCDVF OÜ EU registreeritud tööstusdisainilahendused: 001746116-0001 001746116-0002 001746116-0003 07.18.2012 Mikk Putk 13
 14. 14. Mis on enamlevinumad probleemide põhjused? • ei mõelda, milline intellektuaalomand on ettevõttel üldse olemas; • ei ole kokku lepitud, kellele mis õigused, mis mahus kuuluvad; • ei planeerita kuidas, millal, kus, mida ja miks kaitsta? Milline strateegia valida? 07.18.2012 Mikk Putk 14
 15. 15. Näited õiguskaitse süsteemidest • Kaubamärk • Autoriõigused Siseriiklik registreerimine Õigusi ei registreerita Euroopa Ühenduse kaubmärgi registreerimine (v.a. üksikud riigid) • Disain Siseriiklik registreerimine Euroopa Ühenduse disainilahenduse registreerimine • Tehniline lahendus Siseriiklik Euroopa patendi koostöölepe Rahvusvaheline patendisüsteem (PCT) 07.18.2012 Mikk Putk 15
 16. 16. Näited: milleks kaitset vaja 1/2 Elektroonika, mehaanika • Millegi uue väljatöötamisel on ajendiks olnud võimalik turupotentsiaal. • Turul olevatest lahendustest odavama (vm eeliseid omava) lahenduse väljatöötamine. Telekommunikatsioon • Tugeva IO portfelli kasvatamine võimalus suurendada ettevõtte väärtust investorite kaasamiseks. Patentide olemasolu annab signaali, mis iseloomustab ettevõtet innovatiivse ja usaldusväärsena välispartnerite silmis. Biotehnoloogia • Patentideta puudub T&A tegevuse tulemustel rakenduslik väärtus, patentide olemasolu võimaldab sõlmida kasulikke litsentsimüügilepinguid. • IO portfelli paksus ja kvaliteet on üks komponent ettevõtte tõsiseltvõetavuse hindamisel. • Mängis olulist rolli investorite kaasamisel. 07.18.2012 Mikk Putk 16
 17. 17. Näited: milleks kaitset vaja 2/2 Materjalitehnoloogiad • Välja töötatud uudsed lahendused on eeldatavasti tulevikus tööstuslikult kasutatavad - põhjus, miks olulisematele leitud uuendustele on patenti taotletud. • Patenditaotlused on arendustegevusele IO tausta kujundamine. IO omamine on oluline läbirääkimiste teema ettevõtte tegevusest huvitatud teiste ettevõtetega. Patendid/patenditaotlused annavad eelise arendustegevuse valdkonnas. Meditsiin • Ravimi toimeaine väljatöötamisel on IO õigused see, mida hiljem müüa. • Oma olemasolu näitamiseks maailmas. Patenteeritud lahendused on äratanud investorite huvi, patentidel oli oma roll müügitehingu sõlmimisel rahvusvahelise meditsiinitehnika kontserniga. • Patenteerimine on ettevõtte üks strateegiline tegevus enesekehtestamiseks pingelisel maailmaturul. 07.18.2012 Mikk Putk 17
 18. 18. Harjutus 1: HEKK Milline intellektuaalomand on või võiks olla vesipiipe tootval ettevõttel? Mida intellektuaalomandi kaitsmine ettevõttele Annab või võiks anda? 07.18.2012 Mikk Putk 18
 19. 19. Näide HEKK intellektuaalomandi kaitsest Domeen registreeritud: http://hekk.ee/ Taust Kaubamärgikaitseks • Alustav startup ettevõte Euroopa Ühenduse • Eesmärkiks välisturgudele suundumine kaubamärgi • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike registreerimise kopeerimiste eest taotlus esitatud: Disanilahenduse kaitseks Tehnilise lahenduse kaitseks Eesti Euroopa Ühenduse kasuliku mudeli tööstusdisani registreerimise registreerimise taotlus taotlus esitatud: esitatud: Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta. 07.18.2012 Mikk Putk 19
 20. 20. Soovitused • Enne lõplike otsuste tegemist konsulteerige asjatundjatega! • Hoolitsege, et vajadusel on teil võimalik tõendada oma õigusi! • Enne avaldamist kaalu, kas oleks vajalik oma intellektuaalomandit kaitsta! 07.18.2012 Mikk Putk 20
 21. 21. Tekkis rohkem huvi? Rohkem infot: http://www.ipestonia.eu/2010/05/27/raamatud-intellektuaalomandis/ 07.18.2012 Mikk Putk 21
 22. 22. Kasulikke viiteid NB! Häid andmebaase on veel palju. Huvi korral võta ühendust. • Patendiuuringuteks http://worldwide.espacenet.com/ • Kaubamärgi- , domeeniuuringuteks http://www.tmview.eu http://www.namecheck.com/ http://www.eurodns.com/ • EU registreeritud disainilahenduste uuringuteks http://esearch.oami.europa.eu/copla/advanced#/designs • Eesti Patendiamet http://www.epa.ee/ • Intellektuaalomandi blogi http://www.ipestonia.eu/ • Intellektuaalomandist Eestis (üritused, koolitused, seminarid jm info): http://www.facebook.com/IPEstonia 07.18.2012 Mikk Putk 22
 23. 23. Kontaktid Mikk Putk Sarap ja Partnerid Patendibüroo http://www.patent.ee Mob: +372 53 039 088 E-mail: mikk.putk@patent.ee Skype: mikkputk FB: /mikk.putk LinkedIn: /mikkputk @mikk_ipr 07.18.2012 Mikk Putk 23

×