Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Startup ettevõtete kaubamärkide kaitsmine

550 views

Published on

Koolitus teemal, mida ja kuidas võiksid alustavad ettevõtted arvestada kaubamärgi väljatöötamisel ja kaubamärgi kaitsmisel.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Startup ettevõtete kaubamärkide kaitsmine

 1. 1. Mikk Putk Patendivolinik Sarap & Putk Patendibüroo Startup ettevõtete intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus Startup ettevõtete kaubamärkide kaitsmine
 2. 2. Mida startup ettevõtete puhul arvestada? • Alustavad ja kiirelt arenevad ettevõtted • Uutel ja kiirelt muutuvatel turgudel • Paljud tegevused täpselt planeerimata • Tihti puuduvad lepingud asutajate, parterite, töötajate vahel 17.06.2015 2 Vt ka „ What should startups consider regarding intellectual property protection“ http://www.slideshare.net/patent/what-should-startups-consider-regarding-intellectual-property-protection
 3. 3. Startup ettevõtete kaubamärkide kaitsmine • Kaubamärgi väljatöötamine • Kaubamärgi kasutamine • Kaubamärgile õigusliku kaitse taotlemine 17.06.2015 3
 4. 4. Mis võib olla kaubamärgiks? • Ärinimi • Domeeninimi • Sõnaline tähis või kujutis toodete ja teenuste tähistamiseks – Sõnaline – Kujutis – Slogan – Kombinatsioon eelnevast 17.06.2015 4 KINOTEHNIK PACKROBOT
 5. 5. Mida arvestada kaubamärgi väljatöötamisel? • Kaitstavus • Eristuvus • Kirjeldatavus • Eksitavus • Kõla, kirjapilt, tähendus erinevates keeltes • Varasemad kaubamärgid • Kasutatavus 17.06.2015 5 NB! Ekspertiisi nõuded ja ekspertiisi aeg riigiti erinev
 6. 6. Kaubamärgi väljatöötamise võimalused 17.06.2015 6 • Tellida disainibüroost? • Kasutada vabakutselisi (Designcrowd, 99designs, Crowdspring; Freelancer, oDesk, Elance)? • Ise teha?
 7. 7. 17.06.2015 7 • Kaubamärk ei ole õiguslikult kaitstav • Kaubamärk ei ole eristatav • Kaubamärk on kirjeldav või eksitav • Varasemate kaubamärgiõiguste rikkumine • Autoriõiguste rikkumine • Tõlkes ebakorrektsete väljendite kasutamine Kaubamärgi väljatöötamise ohud
 8. 8. Tehnoloogia arengute mõju kaubamärkidele • Kohalduvad logod (responsive logos) Vt http://www.responsivelogos.co.uk/; http://www.okia.ee/blog/2015/03/disainisahtel-kaes-on-responsive-logode-aeg/ 17.06.2015 8
 9. 9. Uued domeenid 17.06.2015 9https://www.godaddy.com/tlds/gtld.aspx http://united-domains-blog.de/wp-content/uploads/2012/10/Infografik-new-gTLDs.png .agency; .services; .news; .software; .marketing; .team .center; .deals; .taxi; .shop .courses; .science; .training .beer; .cafe; .menu; .review; .house; .productions; .works; .social; .berlin; .city; .london; .global; .army; .sytems; .dentist; .healthcare; .rehab .green; .clothing; .construction; .industries; .lighting; .christmas; .dog; .express; .fashion;.ninja; .events; .press; .gallery; .tips; .credit; .security; .fund .engineering; .fish; .fitness; .chat; .click; .digital; .media; .mobile; .network; .tech;
 10. 10. Domeeni nime, kaubamärgi registreerimisel • Kontrolli võimalikke varasemaid registreeritud kaubamärke • Kontrolli ärinimesid • Kontrolli kasutamist sotsiaalmeedias • Kontrolli sarnaseid domeeninimesid 17.06.2015 10 http://www.omniva.com/ http://www.omniva.nl/ https://www.omniva.ee/
 11. 11. Kaubamärgi uuringud • Google image search; pildipangad • Tmview: http://tmview.eu/ • WIPO Global Brand Database: http://www.wipo.int/branddb/en/ • Markify: http://www.markify.com/ • Domeeninimed: ttp://www.eurodns.com/ • Sotsiaalvõrgustikud: ttp://www.namecheck.com/ • Ärinimed: Euroopa Äriregister 17.06.2015 11
 12. 12. Kuidas kaubamärki kaitsta? • Läbi kasutamise – Turundus, müük, kaubamärgiga tähistatud toodete/teenuste müügiks pakkumine – Domeenide registreerimine – Sotsiaalmeedia kasutamine • Läbi kaubamärgi registreerimise – Riikide valik • Eesti vs • Euroopa Ühendus vs • Muud piirkonnadrahvusvaheline registreerimine – Toodete, teenuste loetelu valik – Kulude arvestamine: lõivud (+ patendivoliniku tasud) 17.06.2015 12
 13. 13. Toodete, teenuste loetelu määramine • Vt http://oami.europa.eu/ec2/?lang=en 17.06.2015 13
 14. 14. Rahvusvahelise registreerimisüsteemi liikmesriigid African Intellectual Property Organization, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Belgium, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Cambodia, China, Colombia, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea, Denmark, Egypt, Estonia, European Union, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, Iceland, India, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian, Rwanda, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, The former Yugoslav, Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Uzbekistan, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe (kokku 95) 17.06.2015 14 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
 15. 15. Näide kaitsmise kuludest 17.06.2015 15 Kulu Eesti EU USA Rahvusvaheline registreering* Taotluse esitamise lõiv 145 eur 900 eur 225-325 USD Nt: US, Hiina, Jaapan, Venemaa kolmes klassis ca 2600 eur Täiendav lõiv lisaklasside eest 45 eur alates 2. klassist 150 eur alates 3. klassist 225-325 USD alates 2. klassist Patendivoliniku teenustasu ~250-550 eur ~250-550 eur Sõltuvalt kohaliku patendivoliniku teenustasudest Muud kulud: - Ekspertiisi käigus järelepärimistele vastamine - Kasutamise tõendamine - Registrisse kandmine - Muud kulud *Sõltub esmasest registreeringust, valitud riikidest, klasside arvust, kaubamärgi liigist NB! Tegemist on illustreeriva näitega ja tegelikud kulud võivad olla erinevad siintoodust.
 16. 16. Patendivoliniku teenused • Nõustab kaubamärgi väljatöötamisel ja valikul • Hindab kaubamärgi kaitstavust • Teeb kaubamärgi uuringu • Aitab valida sobiva kaitsestrateegia • Aitab toodete, teenuste loetelu koostamisel • Aitab jälgida konkureerivaid kaubamärke ja võimalikke rikkumisi • Vormistab õiguskaitse taotlemiseks vajalikud dokumendid, esitab taotluse • Organiseerib kaubamärgi kaitse välisriikides • Jälgib tähtaegu • Esindab kaubamärgialastes vaidlustes 17.06.2015 16
 17. 17. Kaubamärgi vaidlused • Pea nõu patendivolinikuga • Veendu, kas tegemist on rikkumisega? • Kogu vajalikud tõendid • Hoiatuskirja saamisel või saatmiseks leia omale esindaja • Vaidluste lahendamine Eestis – Apellatsioonikomisjon – Domeenivaidluste komisjon – Vaidluste lahendamine kohtus – EU kaubamärgi vaidlused 17.06.2015 17
 18. 18. Kaubamärgi väärtuse hindamine • Varasemate tehingute väärtus • Tuntuses; kasutamine, maine; • Ettevõtte käive ja kasum; • Turu suurus; • Käubamärgi väljatöötamiseks, kasutamisele võtmiseks, kaitseks (kaubamärgi registreerimine, domeenide registreerimine, jm) ja turundamiseks tehtud kulud • Kaubamärgi perekond • Kaubamärgi kaitseulatus • Kaubamärgi eristatavus, sarnased kaubamärgid • Kasutamisvabadus 17.06.2015 18
 19. 19. 19 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations 1917.06.2015

×