Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patenteerimise strateegia

567 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Patenteerimise strateegia

 1. 1. DESTINATION UNKNOWNSeminari ajakava11.45-12.00 Kogunemine12.00-12.30 Avasõnad ja sissejuhatusEesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus12.30-14.00 Kaitsmise strateegia –miks valida üks või teine tee olles neljapäeva öösel teede ristisMargus Sarap, Euroopa patendivolinik, Sarap ja Partnerid PatendibürooTehniline lahendus kaitsetaotluseks (lühiülevaade nõuetest ja reeglitest silmas pidades seda, et taotlus eipruugi jääda ainult Eesti taotluseks)Millised on valikud taotluse esitamisel (miks üks või teine)KohalikRahvusvahelineRegionaalneÜlevaade kuludest, millega peaks eelarve tegemisel arvestama14.00-14.20 Kohvipaus14.20-15.00 Seminar jätkubErinevad näited taotluse esitamisest patendini (meie oma praktikast)Menetluste juhtimine ehk taotluste menetlused erinevates riikides15.00-15.40 Mis oleksid alternatiivid mittekaitsmisele (patenteerimisele)Mikk Putk, patendivolinik, Sarap ja Partnerid PatendibürooMida teha, kui erinevatel põhjustel ei ole võimalik patenti taotlema asuda või kui sobiv hetk patenditaotlusekson maha magatud15.40-16.00 Kokkuvõte ning küsimuste-vastuste voor4/30/2013 Margus Sarap, 2013 1
 2. 2. Euroopa patendivolinik
 3. 3. Teemad• Tehniline lahendus kaitsetaotluseks (lühiülevaadenõuetest ja reeglitest silmas pidades seda, et taotlus eipruugi jääda ainult Eesti taotluseks)• Millised on valikud taotluse esitamisel (miks üks või teine)KohalikRahvusvahelineRegionaalne• Ülevaade kuludest, millega peaks eelarve tegemiselarvestama4/30/2013Margus Sarap, 2013 3
 4. 4. Teadlased ei vaja patente“ME VAJAMETUNNUSTUST OMATÖÖLE KOLLEEGIDEPOOLT“LEIUTAME!TÄNA jaIGAVESTIEttevaatustPATENT??? ...Ees onristumineINVESTORiga
 5. 5. • Leiutajad jäävad alati leiutama• Teadlased ei vaja patente vaid tunnustust oma valdkonnas• Rahastajad/investorid vajavad patente• Ilma patentideta hoiaksid firmad kõike saladuses• Leiutajad leiutaksid pidevalt jalgratast• Ilma patendikaitseta jääb varsti alustav start-up hästiorganiseerunud konkurendi teerulli alla• Ilma patendikaitseta ei investeeriks keegi start-upi, kes on ettemääratud hukuleErinev lähenemine lahendustele/leiutistele/patentidele4/30/2013 Margus Sarap, 2013 5
 6. 6. • Patendid on seotud majandusega ehk ettevõtja alustaboma äri• Riskikapitalistid panustavad oma raha ettevõttesse lootusesluua uut õunakest või prille või pehmekest = kapitalism• Patendid on tähtsad riskikapitalistidele jainvestoritele, kes üritavad turule tuua uusi tooteidPatendid rahastajatele4/30/2013 Margus Sarap, 2013 6
 7. 7. Millest alustada?Arvestades uute toodete turuletoomise riskide jakulutustega ei saa eeldada, et kui toodet pole turul, siis onsee uus ja ei ole selle valdkonna inimesele endastmõistetavseega esmalt võiks alustada:• tehnika taseme otsingust• Kulutused tehnika taseme otsingule huvitavas valdkonnas võivadolla väiksemad, kui• patenditaotluse esitamine, ekspertiisnõude esitamine ->• tulemuseks teadasaamine, et tehniline lahendus polegi uus• Tasub otsida ja tellida arvamus lahendusekaitsevõimelisuse kohta4/30/2013 Margus Sarap, 2013 7
 8. 8. Millest alustada?• Täiendav patendiotsing• Selgitab võimalikud ohukohad, mille võib üles tõsta ekspertpatenditaotluse ekspertiisis• Tasub uurida väljaantud patentide vaidlusi oma valdkonnas• Kui „patenditud“ on valdkond millega tegeletakse• FTO4/30/2013 Margus Sarap, 2013 8
 9. 9. Millest alustada?• Kulutused patent vs ärisaladus vs kaitsev avaldamine• Patent kulukam• Ärisaladus või avaldamine praktiliselt ilma kuludeta või väikesedvõrreldes patendikaitsega• Kuid neil kahel alternatiivil tõsised riskid ja piirangud• Kasutada, kui patendiga kaitsmine pole võimalik või seda näeb etteäristrateegia• Kuid teave, mis pidi olema ärisaladus on avalik – lind on puuristvälja lastud• Avaldamise juures on oluline, et teave jõuaks avalikku kasutusse –artiklid, katsetulemused internetti – NB! oluline selle jõudminePatendiameti eksperdini4/30/2013 Margus Sarap, 2013 9
 10. 10. Millest alustada?• Kõige parem esmataotluse esitamine ja menetluseelushoidmine kuni avaldamiseni ehk• Eestis näiteks koos avaldusega nõue varajaseks avaldamiseks, sisumuutub osaks andmebaasist, otsitav ja leitav/klasifitseeritud sellesvaldkonnas• Selleks, et konkurendil oleks kivi ees ei pea patendikirja kättesaama• Kuid sellel strateegial on mõtet, kui väike firma kardab tõrjumistsuure poolt, kellel jätkub raha vaidlusteks• Või kui firma tugevus ei ole mitte tehnoloogiate väljatöötaminevaid tal on tugev müük, kõva kaubamärk või firma maine ehksellega võetakse konkurendilt võimalus kasutada patente firmavastu4/30/2013 Margus Sarap, 2013 10
 11. 11. Millest alustada?• Eeltaotlused – leiutise varases elujärgus(patenditaotlused, kasuliku mudeli taotlused)• NB! Kui tehnika tase on selge, äristrateegia onpaigas, lahenduse kaitseulatus on paigas, siis kaaludataotluse esitamist• Võimalik nn Stoppkaader strateegia – iga tehniliselahenduse järel eeltaotlus ning enne esimese taotluseprioriteediaja lõppemist sorditakse välja needlahendused, mida saab kokku panna ning esitada ühestaotluses –• näiteks 6 USA eeltaotlust, millest järgi jäi 34/30/2013 Margus Sarap, 2013 11
 12. 12. Tehniline lahendus kaitsetaotluseks ?• Lühiülevaade nõuetest ja reeglitest silmas pidades seda, ettaotlus ei pruugi jääda ainult Eesti taotluseks)• Leiutiskirjeldus (veerised 2,5, 3, 2,5, 2, lk nummerdatud)• Tehika tase• Tehnika valdkond• Leiutise olemus• Jooniste loetelu• Viited• Patendinõudlus sõltuv punkt + sõltuvad punktid (täpsustavad tunnuseid)• Lühikokkuvõte• Joonised töömahukam osa4/30/2013 Margus Sarap, 2013 12
 13. 13. Millised on valikud taotluse esitamisel (miks üks või teine)?• Kohalik – kiire esitamine, esmane taotlus, kuupäeva ja sisufikseerimine• Rahvusvaheline (PCT) – otsinguaruanne, esmane arvamus• Regionaalne – EP, EA – tõlkekulude kokkuhoid, laiem kaitse, ükstaotlus->üks menetlus->üks ekspertiis->üks otsus4/30/2013 Margus Sarap, 2013 13
 14. 14. Millega peaks eelarve tegemisel arvestama?• Patenditaotluse esitamise ja menetlemise kulud sõltuvad• Tehnikavaldkonnast• Leiutise olemusest• Patenditaotluse mahukusest• Patendinõudluse punktide arvust• Patendivoliniku tunnitasust jooniste vormitamisel• Patendivoliniku ajakulu taotluse vormistaiseks ja menetlemiseks• Eksperdi vastuväidete olemus ja arv• Riikide arv• Viis mismoodi väljapool kaitstakse• Tõlkekulud väliskaitsmisel• Võimalikud vaidlustuskulud4/30/2013 Margus Sarap, 2013 14
 15. 15. Menetluste juhtimine erinevates riikides• Erinevad näited taotluse esitamisest patendini (meie omapraktikast)• US eeltaotlus ->PCT->rahvuslikud faasid US, JP, EP, KR, EA• PCT -> rahvuslikud faasid AE, AU, EP, EA• EE -> EP4/30/2013 Margus Sarap, 2013 15
 16. 16. European a4/30/2013Margus Sarap, 2013 16Tõhustatud koostöö - Ühtse Mõjuga Euroopa patentBelgia, SaksamaaPrantsusmaa,Luksemburg, MadalmaadÜhendkuningriikRootsi, ItaaliaAustria, KreekaHispaania, TaaniPortugal, IirimaaSoome, KüprosBulgaaria, Tsehhi VabariikEesti, SlovakkiaSloveenia, UngariRumeenia, PoolaLeedu, LätiMalta
 17. 17. Menetluste juhtimine erinevates riikides• Riikide valik• Võimalikud investorid• Võimalikud tarbijad• Võimalikud tootjad• Võimalikud vaidlused• Taotluste esitamine• Väliskolleegid• Usaldus• Kulutuste juhtimine• Eelnevad hinnapäringud + lisakulutused (taotlusesisestamine, arhiveerimine, posti, faksi-, koopiakulud4/30/2013 Margus Sarap, 2013 17
 18. 18. NäideAlgus 2007PCT taotluse esitamine kokku 3410eurEPO lõivudMenetlemise lõiv 115eurEsitamise lõiv 680eurRahvusvaheline otsing 1785eurTeenustasudTaotluse koostamine, esitamine, lõivude tasumine 415eurLeiutiskirjelduse koostamine, konsultatsioon (5h) 415eur4/30/2013Margus Sarap, 2013 18
 19. 19. PCT esitamine“+” – suuremate kulutuste edasilükkamine ajasRahvuslikud faasid alles 30 kuu pärastEsitamine 10.07.2007Tähtaeg 10.jaanuar 2010 (30 kuud)Rahvusvaheline otsinguaruanne + esmane arvamusJääb õigus esitada taotlus vajalikku riiki 2,5 aasta pärast“-” – esmane kulutus tavapärasest suurem4/30/2013Margus Sarap, 2013 19
 20. 20. Eelarved ja kuludLähteüleasanne – rahvuslike faaside esitamine 6 riigisUS, AU, CA, EA, EP, AEEelarve 300 000kr (~19 175eur)4/30/2013Margus Sarap, 2013 20
 21. 21. Tegelikkus, KanadaEsitamine kokku 37934kr (~2425eur)Lõivud 7688kr (~492eur)Teenustasu (välisvolinik) 15485kr(~990eur)Teenustasu 9720kr (~622eur)k/m 5041kr (~322eur)4/30/2013Margus Sarap, 2013 21
 22. 22. AustraaliaEsitamine kokku 50046kr (~3199eur)Lõivud 7424kr (~474eur)Teenustasu (välisvolinik) 27658kr(~1768eur)Teenustasu 7860kr (~503eur)k/m 7103kr (~454eur)EkspertiisJärelepärimisele vastamine 952eurPatendi väljaandminePatendi väljaandmine, tunnistus1211eurKokku hetkel 5362eurIga aastased kulud aastalõivude näol4/30/2013Margus Sarap, 2013 22
 23. 23. Araabia ÜhendemiraadidEsitamine kokku 80 442kr (~5141eur)Esitamine 33835kr (~2163eur)Dokumentide legaliseerimine 26370kr(~1685eur)Teenustasu 11225kr (~718eur)k/m 9012kr (~576eur)4/30/2013Margus Sarap, 2013 23
 24. 24. Euraasia9 endist SRÜ riiki, nende hulgas VenemaaEsitamine kokku 61326kr (~3919eur)Lõivud 21546kr (~1377eur)Teenustasu (välisvolinik) 21870kr(~1398eur)Teenustasu 11280kr (~721eur)k/m 6630kr (~424eur)4/30/2013Margus Sarap, 2013 24
 25. 25. Euroopa patenditaotlusEsitamine kokku 59808kr (~3823eur)Lõivud 48972kr (~3125eur)Teenustasu (välisvolinik) 0krTeenustasu 9030kr (~577eur)k/m 1806kr (~115eur)4/30/2013Margus Sarap, 2013 25
 26. 26. USA patenditaotlusEsitamine kokku 26629kr (~1702eur)Lõivud 8923kr (~571eur)Teenustasu (välisvolinik) 6895kr(~441eur)Teenustasu 7860kr (~503eur)k/m 2951kr (~189eur)4/30/2013Margus Sarap, 2013 26
 27. 27. Kokku316185kr (20208eur)Eelarve oli 19175eur (kui mitte arvestada AU väljaandmist, siistegelik kulu tuli 18045eur, samas eelarvet pingestas AElegaliseerimine. Näiteks üks dokument maksis 800eur, kokku oli 2dokumenti ja volikiri)TulevikPrognoos 5x2000eur =10000eurEkspertiis, järelepärimisetele vastamine, väljaandmineAastalõivudIga riik ca 250eur aasta, mis kasvab ca 50-100eur eelmisele aastalejuurde4/30/2013Margus Sarap, 2013 27
 28. 28. Kas see kõik tasub ennast ära?• Kaitsmata IO õigused on probleemide pundar• Kui mitte kohe, siis aasta-kahe pärast• Alati võib olla keegi, kes minu tegemata jätmisest kasulõikab• “oleks” on tore poiss, aga kahjuks hiljem ei aita• Tegutse, aga läbimõeldult• Kasuta abi, mõistlikum on kulutada alguses 2000eur, kuihiljem kohtuvaidluses 10000eur4/30/2013Margus Sarap, 2013 29
 29. 29. Sarap ja Partnerid PatendibürooMargus Sarap, margus.sarap@patent.eeKompanii 1C, TartuTel 7477058, 53 038 088faks 7477059Mikk Putk, mikk.putk@patent.eeSoo 46, TallinnTel 53 039 088www.patent.ee, patent@patent.eeKüsimused? Täiendav teave?Margus Sarap, 2013 30
 30. 30. 4/30/2013 Margus Sarap, 2013 31

×