Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Patenteerimise alternatiivid

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Patenteerimise alternatiivid

 1. 1. Alternatiivid patenteerimisele Mikk Putk Patendivolinik Sarap ja Partnerid Patendibüroo Kaitsmise strateegia – miks valida üks või teine tee olles neljapäeva öösel teede ristis Mida teha, kui erinevatel põhjustel ei ole võimalik patenti taotlema asuda VÕI kui sobiv hetk patenditaotluseks on maha magatud? Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, 30.04.2013
 2. 2. Põhjused, kuidas see võis juhtuda!? 30.04.2013 Mikk Putk Planeerimatus, teadmatus 2 Põhjus Millega arvestada Pole raha Rahastamisvõimalused? Partnerid? Kulude planeerimine? Pole aega tegeleda, unustamine Puudub vastutav isik, kes tegeleks Kogemuste puudumine – ei tea, mida ja kuidas kaitsta Kasutada asjatundjate abi Avalikustamine ‒ Artikli avaldamine ‒ Messile minek ‒ Toote esitlus ‒ Toote müügiga alustamine • Millal ja kuidas leiutise avalikustamine toimus? • Kas saab kasutada ajapikendusperioodi (grace period)? • Kas ja millistes riikides võimalik? Kaitsesüsteemide erinevused riigiti! • Kaitsetaotluse avaldamine, kiire vs aeglane Kommunikatsiooniprobleemid ettevõttes Juhtkonna teadmatus leiutisest Puudub vastutav isik, kes tegeleks; info ei liigu; puuduvad kogemused Lahendus ei ole kaitstav Kas lahendust on võimalik edasi arendada?
 3. 3. Mida teha? • Mitte midagi teha? • Proovida siiski leida võimalusi enda ja lahenduse kaitseks? – hoida saladuses? – esitada siiski kaitsetaotlus? – avaldada? 30.04.2013 Mikk Putk 3
 4. 4. Ohud, kui mitte midagi teha • Uudsuse rikkumine Näide: kaob võimalus patendi saamiseks • Kaitse puudumine Näide: õigel ajal jäid kaitsetaotlused esitamata  toode sai edukaks  tekkis hulgaliselt piraatkoopiad. • Tegutsemisvabaduse piirangud Näide: samal ajal võib keegi teine esitada patenditaotluse, mis võib hiljem tegevust takistama hakata. 30.04.2013 Mikk Putk Juhul kui ei ole võimalik patenti taotlema asuda või kui sobiv hetk patenditaotluseks on maha magatud 4
 5. 5. Mis on eesmärk? • Patent pending staatus? Näide: kohtumine investoriga • Läbirääkimiste positsiooni parandamine? Näide: maine, ettevõtte väärtuse suurendamine • Konkurendi segamine? Näide: tähelepanu äratamine • Muu põhjus? Näide: projekti tulemused nõuavad 30.04.2013 Mikk Putk Mida teha, kui näib, et patenditaotlust ei saa esitada, aga kaitset on vaja? 5
 6. 6. Alternatiivid patenteerimisele 30.04.2013 Mikk Putk Mida teha, kui näib, et patenditaotlust ei saa esitada, aga kaitset on vaja? 1. Ärisaladuse, oskusteabe kaitse, saladuses hoidmine 2. Esitada siiski patenditaotlus 3. Kasuliku mudeli registreerimine 4. Disaini kaitsmine 5. Strateegiline publitseerimine (Defensive/Offensive publishing, Research disclosure) 6. Kombineeritud alternatiivid 6
 7. 7. Alternatiiv 1: Ärisaladuse, oskusteabe kaitse; saladuses hoidmine 30.04.2013 Mikk Putk 7 Millega arvestada • Mis tüüpi lahendusega tegemist? • Mis teeb lahenduse väärtuslikuks/ eristab analoogidest, mis on kõige olulisem? • Mida müüakse? Ohud • Puudub kontroll konkurendi tegevuse üle • Tegutsemisvabaduse piirangud Näiteks: materjalide segud, tootmisprotsessid
 8. 8. Alternatiiv 2: Leida võimalus patenditaotluse esitamiseks 30.04.2013 Mikk Putk 8 Millega arvestada • Millal ja kuidas leiutise avalikustamine toimus? • Kas saab kasutada ajapikendusperioodi (grace period)? • Kuidas kulusid vähendada/ajatada? • Patendisüsteemide erinevused riigiti! • Patenditaotlus avaldatakse peale 18 kuud! Ohud • Puudub uudsus • Liigsete kulude tegemine • Reaalse kaitse puudumine Näiteks: seadmete, aparaatide konstruktsiooni osad
 9. 9. Ajapikendusperiood (grace period) patendi taotlemisel 30.04.2013 Mikk Putk 6-12 kuud: Australia; New Zealand; Sri Lanka 6 kuud: Austria; Belgium; Bulgaria; China; Croatia; Czech Republic; Denmark; Egypt; European Patent Office; Eurasian Patent Office (EAPO); Finland; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Indonesia; Ireland; Israel; Italy; Japan; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Macedonia; Moldova; Netherlands; Nigeria; Norway; Portugal; Republic of Korea; Romania; Russian Federation; Serbia; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; United Kingdom; Uzbekistan 12 kuud: Azerbaijan; Bahrain; Barbados; Belarus; Belize; Bolivia; Brazil; Canada; Colombia; CostaRica; Dominica ; Dominican Republic; Ecuador; El Salvador; Estonia; Georgia; Ghana; Guatemala; Honduras; India; Jordan; Kenya; Kyrgyzstan; Latvia; Malaysia; Malta; Mauritius; Mexico; Morocco; Mozambique; Nicaragua; Oman; Pakistan; Panama; Papua New Guinea; Peru; Philippines; Singapore; Thailand; Trinidad and Tobago; Tunisia; Turkey; Ukraine; United States of America; Uruguay; Algeria; Argentina; Armenia; African Intellectual Property Organization (OAPI) Millal avalikustamine toimus? 9
 10. 10. Patendisüsteemi erinevused Euroopa riikides 30.04.2013 Mikk Putk Ekspertiisisüsteemiga riigid • Eksepertiis on igal juhul (AT, BG, DK, EE, ES, FI, IS, NO, PL, PT, SE) • Taotleja saab ekspertiisi tellida (CZ, DE, GB, HR, HU, RO, RS, SK, TR) Registreerimissüsteem • Otsinguta (Albaania, Latvia, Lithuania, Monaco, Makedoonia, Malta, Sloveenia, San Marino) • Tellitava otsinguga (Šveits, Liechtenstein) • Otsinguga (Belgium, Itali, France, Netherland, Luxembourg, Cyprus, Greece, Ireland) Kus oleks veel võimalik patenti taotleda? 10
 11. 11. Alternatiiv 3: Kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamine 30.04.2013 Mikk Putk 11 Millega arvestada • Millal ja kuidas leiutise avalikustamine toimus? • Kas saab kasutada ajapikendusperioodi (grace period)? • Ekspertiisi ei tehta! • Võimalik vähestes riikides, erinevused riigiti! • Kiire avaldamine! Ohud • Puudub uudsus • Reaalset kaitset pole Utility model, petty patent, innovation patent, short-term patent
 12. 12. Võimalused kasuliku mudelina kaitsmisel 30.04.2013 Mikk Putk Kus oleks veel võimalik ekspertiisita kaitset taotleda? 12 Kasuliku mudeli kaitsesüsteem vaid 58 riigis: Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan.
 13. 13. Alternatiiv 4: disaini kaitsmine 30.04.2013 Mikk Putk 13 Millega arvestada • Mis lahendusega tegemist? • Millal ja kuidas lahenduse avalikustamine toimus? • Kas tehakse ekspertiis? • Võimalik vähestes riikides! • Kiire avaldamine! Ohud • Puudub eristusvõime • Reaalset kaitset pole Nt tooted, mille funktsionaalsus tuleneb nende väliskujust: mööbel, majapidamistarbed, tööriistad, sporditarbed
 14. 14. Alternatiiv 5: strateegiline publitseerimine 30.04.2013 Mikk Putk 14 Millega arvestada • Kulud sõltuvad publitseerimise valikust • Mida, kuidas, kus avaldada? • Kooskõlastada tööandja/partneriga Ohud • Kaob uudsus • Teave saab kõigile kättesaadavaks
 15. 15. Strateegiline publitseerimine 30.04.2013 Mikk Putk Publitseerimise võimalused • Interneti kodulehed, blogid, foorumid, sotsiaalvõrgustikud • Patenditaotlused • Erialased ajakirjad • Konverentsiettekanded • Publitseerimise teenusepakkujad 15 Defensive/Offensive publishing, Research disclosures
 16. 16. Strateegiline publitseerimine 30.04.2013 Mikk Putk DEFENSIVE PUBLICATION IN FRANCE, A SURVEY ON THE USAGE OF THE IP STRATEGY DEFENSIVE PUBLICATION, AUGUST 2012, Eva Gimello, Felix Coxwell 16 Publitseerimise liikide võrdlus
 17. 17. Publitseerimise teenusepakkujad 30.04.2013 Mikk Putk 17 http://ip.com/ http://priorartdatabase.com/ http://www.researchdisclosure.com/ http://www.defensivepublications.org/ http://d-publish.com/d_pub_step_1.php
 18. 18. Mikk Putk 18 Täname kuulamast! 30.04.2013 Kontakt Sarap ja Partnerid Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://www.patent.ee/et/esitlused/ 18

×