Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patendivolinik - teejuht intellektuaalomandi maastikul

2,739 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Patendivolinik - teejuht intellektuaalomandi maastikul

 1. 1. Patendivolinik – teejuht intellektuaalomandi maastikul Patendivoliniku rollist intellektuaalomandi loomise protsessis USA Patent Office Japan Patent Office EP Patent Office http://img.oncoloring.com/a-river-from-its-source-a_4a0d854bd7cdf-p.gifMikk PutkPatendivolinik
 2. 2. Millest juttu• Kes on Patendivolinik?• Tingimused patendivolinikuks saamisel?• Patendivoliniku teenused• Kuidas valida õige partner?• Patendivolinikuga või patendivolinikuta02.10.2012 Mikk Putk 2
 3. 3. Kes on Patendivolinik?Patendivolinik on vaba elukutse esindaja, kes osutab õigusteenusttööstusomandi alal Patendivoliniku tegevusvaldkonnad: • patendid, kasulikud mudelid • kaubamärgid, tööstusdisaini lahendused Patendivolinik juhindub oma tegevuses Eesti patendivoliniku seadusest ja eetikakoodeksist, sh • omab tehnilist kõrgharidust; • on sooritanud patendivoliniku kutseeksami ja omab töötamise kogemus vähemalt 4 aastat enne eksamit; • täiendab end pidevalt. 02.10.2012 Mikk Putk 3
 4. 4. Patendivoliniku teenused 1/2• Konsultatsioonid tööstusomandi objektide ja intellektuaalomandi strateegiate osas• Kulude prognoosid• Uuringud: kaubamärgiuuringud, disainiuuringud, tehnika taseme uuringud• Kaitsetaotluste koostamine: kaubamärgid, tööstusdisainid, tehnilised lahendused, geograafilised tähised• Kaitsetaotluste esitamine Patendiametile, lõivude tasumine• Taotluste menetluste jälgimine: – vastused Patendiameti järelepärimistele; – tähtaegade jälgimine ja kliendile meeldetuletamine; – taotluse dokumentide säilitamine;• Patendiaotluse, tööstusdisaini jooniste vormistamine02.10.2012 Mikk Putk 4
 5. 5. Patendivoliniku teenused 2/2 • Esindab vaidlusküsimustes • Osapooltega läbirääkimiste pidamine • Kaebuste esitamine tööstusomandi apellatsioonikomisjonile • Hagide esitamine kohtule • Lepingud: tutvumislepingud, õiguste loovutamise lepingud, töölepingutes IO ja TO osad, ostu-müügi lepingud TO-le, litsentsilepingud • Leiab esindajad välisriikides • Kogub tõendeid • Kinnitab asutustele esitatavate TO dokumentide tõlkeid ja ärakirju02.10.2012 Mikk Putk 5
 6. 6. Patendivoliniku kutsesaladuse hoidmine• Patendivolinik ei omanda isikule õigusteenust osutades tema õigusi• Patendivolinik on kohustatud hoidma teatavaks saanud ärisaladust. Ajaliselt piiramata kohustus.• Usaldatud andmed on konfidentsiaalsed • Ei saa üle kuulata tunnistajana ega seletust nõuda asjaolude kohta, mis on teatavaks saanud teenust osutades • Patendivolinikult, töötajalt, äriühingult ei või ära võtta teenuse osutamise käigus saadud teabekandjaid• Patendivolinik või äriühing on kohustatud sõlmima kindlustuslepingu vastutuse kindlustamiseks, alammäär 63 910eur 02.10.2012 Mikk Putk 6
 7. 7. Kuidas valida õige partner?• Taotleja poolt vaadatuna - hind• Praktikas • Oskused, kogemused • EE, EP, muu maailm • Kliendiga kaasa mõtlemine • Erinevate variantide selgitamine • Võimalike ohtude väljatoomine • Usaldus• Mida küsida? • Palju taotlusi olete esitanud, kas on kogemusi leiutisega seotud valdkonnas? • Euroopa taotlusi • PCT taotlusi • Välisriikides • Kas oleks võimalik teha prognoos suured on näiteks 5 aasta kulud? • Kas olete Patendivolinike Seltsi liige/on teil kutsekindlustus? 02.10.2012 Mikk Putk 7
 8. 8. Patendivolinikuga või patendivolinikuta Patendivolinikuta Patendivolinikuga + hoian kokku patendivoliniku + esimene 30min konsultatsioon üldjuhul teenustasu tasuta + vigadest õpitakse + eelnevad uuringud + erinevad strateegiad -Kaitsmata asi on probleemide allikas + hüva nõu kaitsmiseks/mittekaitsmiseks -Eelnev uuring tegemata + eksperdi järelepärimise arusaadavaks -Tähtajad ununevad tegemine -Patendiametite järelepärimised + prof abi apellatsioonis/kohtus arusaamatud + kaitsedokumentide kehtivuse jälgimine -Lõivusid tasutud vähem + lepingud – tähelepanu juhtimine -Taotlused valesti koostatud - IO (TO) lepingute puudumine - Vaja tasuda teenustasu, aga hea asja eest võib maksta 02.10.2012 Mikk Putk 8
 9. 9. Näide patendivoliniku tööst  • Klaas on pooltäis • Klaas on pooltühi Patendivolinik: „Vedelas olekus H2O, mis poolitab läbipaistva ühest otsast avatud silindrilise anuma.“02.10.2012 Mikk Putk 9
 10. 10. Tänan kuulamast! Koos lahenevad nii mõnedki keerulised probleemid palju lihtsamini.Info patendivolinike kohta: Mikk Putkwww.epa.ee skypeID: mikkputkwww.epvs.ee epost: mikk.putk@patent.ee 02.10.2012 Mikk Putk 10

×