Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patendiuuringud

1,889 views

Published on

Üldine patendiinfo ülevaade:
*Milleks patendiinfo uuringuid teha – patendiuuringute olemus ja vajadus
*Patendiinfo dokumentide tutvustus
*Uuringute liigid
*Kuidas otsingut alustada ja milliseid strateegiaid kasutada
*Võimalikud ohud
*Milliseid andmebaase kasutada
*Näidisülesanded

Kuidas patendidokumenti lugeda
*Patendidokumendi ülesehitus
*Patendidokumendi erinevate osade tähendus
*Millele tähelepanu pöörata?

Patendi kaitsmise protseduuride ülevaade 
*Esitamine, ekspertiis, väljaandmine, kehtivus

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Patendiuuringud

 1. 1. Patendiuuringute A&BMikk PutkPatendivolinikSarap ja Partnerid Patendibüroohttp://patendiuuring.ee/Tartu Biotehnoloogia Park, 17.04.2013
 2. 2. TeemadÜldine patendiinfo ülevaade:• Milleks patendiinfo uuringuid teha – patendiuuringute olemus ja vajadus• Patendiinfo dokumentide tutvustus• Uuringute liigid• Kuidas otsingut alustada ja milliseid strateegiaid kasutada• Võimalikud ohud• Milliseid andmebaase kasutada• NäidisülesandedKuidas patendidokumenti lugeda?• Patendidokumendi ülesehitus?• Patendidokumendi erinevate osade tähendus?• Millele tähelepanu pöörata?Patendi kaitsmise protseduuride ülevaade• Esitamine, ekspertiis, väljaandmine, kehtivus17.04.2013 Mikk Putk 2
 3. 3. Millest täna ei räägi?• Kaubamärgiotsingutest• Disainilahenduste otsingutest• netiotsingutest, teadusinfo otsingutest (non-patent information searches)• Aasia patendiinfo uuringutest17.04.2013 Mikk Putk 3
 4. 4. Mõisted• Patendiotsing vs patendiuuring• Patendiinfo• Päringu-/otsingu kriteeriumid• Patendinõudlus (patend claim)• Patendiperekond (patent family)• Tehnika tase (prior art, state of the art)• Prioriteedikuupäev (priority date)• Patendiklass (patent class)• 18 kuud!17.04.2013 Mikk Putk 4
 5. 5. Patendiinfo jaguneminePatendidokumentidest saadav informatsioon,mis jaguneb:– tehniliseks informatsiooniks;• Info lahenduse valdkonna, tausta, olemuse, teostamise,trendide kohta.– juriidiliseks informatsiooniks;• Info lahenduse õiguskaitse kehtivuse, staatuse,kaitseulatuse kohta.– turuinformatsiooniks.• Info riikide, ettevõtete äritegevuse kohta.17.04.2013 Mikk Putk 5
 6. 6. Milleks patendiuuringud?Mida annab patendiinfo?• Ettevõtjale• Tootearendajale• Teadlasele• Leiutajale• Patenditaotlejale17.04.2013 Mikk Putk 6
 7. 7. 17.04.2013 Mikk Putk 7Leidsin patendi,mis nüüd saab?Aga see on ju patenteeritud,seda ei tohi/ei saa toota!?
 8. 8. Patendidokumendid• avaldatud ekspertiisis olevad ja tagasi lükatudpatenditaotlused;• kehtetud ja kehtivad patendid;• muud tehniliste lahenduste kaitsedokumendid (shutility models, innovation patents, pettypatents, short term patent, jms);• patenditaotluste ekspertiisiaruanded.17.04.2013 Mikk Putk 8
 9. 9. Kuidas patenti lugeda?• Mis tüüpi dokumendiga on tegemist?– taotlus või patent;– kehtiv või kehtetu.• Mida patendikirjeldus sisaldab?• Mis on patendis kirjeldatud lahenduse eesmärk?• Mis on patendinõudlus (patent claim)?17.04.2013 Mikk Putk 9
 10. 10. 17.04.2013 Mikk Putk 10PublicationnumberCountry orregionalcode Serial numberKindcodeDocumenttypeStatus Claims FamilyUS8765432B1 US 8765432 B1 Grantedpatent? ? ?US20070037165A1 US 20070037165 A1 Application ? ? ?US2007037165A1 US 2007037165 A1 Application ? ? ?US2007037165(A1) ? ?US2007037165 ? ?EP2579069A2 EP 2579069 A2 App withoutsearch report? ? ?EP2101796B1 EP 1851319 B1 Grantedpatent? ? ?EE201200012A EE 201200012 A Application ? ? ?EE01135U1 EE 01135 U1 Utility model ? ? ?WO2013047680A1 WO 2013047680 A1 App withsearch report? ? ?WO2009109156A3 WO 2009109156 A3 Search report ? ? ?Kas kaitse kehtib?Kas tegemist on üldse patendiga?Mis on kaitstud! Kus onkaitstud!Millal on dokumentavaldatud?Kus on dokumentavaldatud?
 11. 11. Kind codes17.04.2013 Mikk Putk 11European Patent Office (EP) A1 APPLICATION PUBLISHED WITH SEARCH REPORTA2 APPLICATION PUBLISHED WITHOUT SEARCH REPORTA3 SEARCH REPORTA4 SUPPLEMENTARY SEARCH REPORTA8 MODIFIED FIRST PAGEA9 MODIFIED COMPLETE SPECIFICATIONB1 PATENT SPECIFICATIONB2 NEW PATENT SPECIFICATIONB3 AFTER LIMITATION PROCEDUREB8 MODIFIED FIRST PAGE GRANTED PATENTB9 CORRECTED COMPLETE GRANTED PATENTEstonia (EE) A PUBLISHED PATENT APPLICATIONA1 AMENDED PATENT APPLICATIONB1 GRANTED PATENTB2 AMENDED GRANTED PATENT (FIRST)B3 AMENDED GRANTED PATENT (SECOND)U REGISTERED UTILITY MODEL [UNTIL 15-10-1996]U1 REGISTERED UTILITY MODEL [FROM 16-10-1996 ONWARDS]U2 REGISTERED UTILITY MODEL, DESCRIPTION MODIFIED (FIRST)[FROM 16-10-1996 ONWARDS]U3 REGISTERED UTILITY MODEL, DESCRIPTION MODIFIED(SECOND) [FROM 16-10-1996 ONWARDS]
 12. 12. 17.04.2013 Mikk Putk 12World IntellectualPropertyOrganization(WIPO) (WO)A1 INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH INTERNATIONAL SEARCH REPORTA2 INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITHOUT INTERNATIONAL SEARCHREPORT or INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH DECLARATION UNDERARTICLE 17 (2) (A)A3 LATER PUBLICATION OF ISR WITH REVISED FRONT PAGEA4 LATER PUBLICATION OF AMENDED CLAIMS AND / OR STATEMENT (ARTICLE 19)REVISED FRONT PAGE [FROM 01-01-2009 ONWARDS]B1 AMENDED CLAIMSC1 MODIFIED FIRST PAGE or INTERNATIONAL APPLICATION REPUBLISHED WITHCORRECTIONS TO FRONT PAGE BIBLIOGRAPHIC DATAC2 COMPLETE CORRECTED DOCUMENT or INTERNATIONAL APPLICATION OR ISRREPUBLISHED WITH CORRECTIONS, ALTERATIONS OR SUPPLEMENTSK1 NON-OFFICIAL TRANSLATION OF WO -A DOCUMENT, NOT ISSUED BY PATENTOFFICEKind codes
 13. 13. 17.04.2013 Mikk Putk 13United States (US) A PATENT [FROM BEGIN UNTIL END 2000] or PATENT ISSUED AFTER 1ST PUB.WITHIN THE TVPPA1 FIRST PUBLISHED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS]A2 REPUBLISHED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS]A9 CORRECTED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS]B1 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. or GRANTED PATENT AS FIRST PUBLICATION[FROM 2001 ONWARDS]B2 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. or GRANTED PATENT AS SECOND PUBLICATION[FROM 2001 ONWARDS]B3 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM.B8 CORRECTED FRONT PAGE GRANTED PATENT [FROM 2001 ONWARDS]B9 CORRECTED COMPLETE GRANTED PATENT [FROM 2001 ONWARDS]C1….C9 REEXAMINATION [FROM 2001 ONWARDS]E REISSUE or DESIGN REISSUE or PLANT REISSUEE1 REISSUE [FROM 2001 ONWARDS]F1….F9 REEXAM. CERT REISSUE N-ND REEXAM.H STATUTORY INVENTION REGISTRATION (SIR) or STATUTORY INVENTIONREGISTRATION FOR DESIGN or STATUTORY INVENTION REGISTRATION FORPLANT PATENTH1 STATUTORY INVENTION REGISTRATION (SIR) [FROM 2001 ONWARDS]I1 PATENT PRE-1836I2 REISSUE PRE-1836I3 ADD. IMPROVEMENT (1838-1868)I4 DEFENSIVE PUBLICATIONI5 PATENT APPLICATION PUBL. WITHIN THE TVPP [PUB.DATE: 28/01/1975] orPATENT APPLICATION PUBL. WITHIN THE TVPPP….P9 PLANT PATENTS [FROM NO. 1 TO 11727]S….S1 DESIGN PATENTKind codes
 14. 14. Patenditaotluste, patentide struktuur• Bibliograafilised andmed– Dokumendi tüüp ; autorid, taotleja/omanik; prioriteedi,esitamise, avaldamise andmed; pealkiri, lühikokkuvõte• Leiutiskirjeldus– Tehnikavaldkond, tehnika tase, leiutise olemus, joonistekirjeldus, teostusnäited• Patendinõudlus• Lühikokkuvõte• Joonised• Tsiteeringud17.04.2013 Mikk Putk 14
 15. 15. Bibliograafilised andmed17.04.2013 Mikk Putk 15Patendidokumendi struktuur
 16. 16. 17.04.2013 Mikk Putk 16Bibliograafilised andmedPatendidokumendi struktuur
 17. 17. INID Codes17.04.2013 Mikk Putk 1710 Document identification11 Number of the document12 Plain language designation of the kind of document20 Domestic filing data21 Number(s) assigned to the application(s)22 Date(s) of filing application(s)30 Priority Data31 Number(s) assigned to priority application(s)32 Date(s) of filing of priority application(s)40 Date(s) of making available to the public50 Technical information51 International Patent Classification52 Domestic or national classification54 Title of the invention56 List of prior art documents, if separate from descriptive text57 Abstract or claim58 Field of search70 Identification of parties concerned with the document71 Name(s) of applicant(s)72 Name(s) of inventor(s) if known to be such73 Name(s) of grantee(s), holder(s), assignee(s) or owner(s)74 Name(s) of attorney(s) or agent(s)75 Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s)76 Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s) and grantee(s)
 18. 18. Otsinguaruanded17.04.2013 Mikk Putk 18http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_11/wipo_ip_kul_11_ref_t20.pdfCategories of CitationsX - particularly relevant if taken aloneObjection: Lack of novelty or lack ofinventive step with one documentY - particularly relevant if combinedwith another Y-documentObjection: Lack of inventive step bycombination of two (or more)documents, always in pairsA - Technological background, noobjection of lack of novelty or inv. stepO - Non-written (e.g. oral) disclosureP - intermediate document, publishedafter priority date but before filingdate of the application; used incombination with X, Y, A (e.g. XP)T - Theory or principle underlying theinventionE - Earlier patent document, butpublished on, or after the filing dateD - cited in the applicationL - cited for other reasons
 19. 19. Leiutiskirjeldus• FIELD OF THE INVENTION• BACKGROUND TO THE INVENTION– Viited varasematele sarnastele lahendustele• SUMMARY OF THE INVENTION• BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS• DETAILED DESCRIPTION OF INVENTION– EXAMPLES– Experimental data– tables• Drawings17.04.2013 Mikk Putk 19Patendidokumendi struktuurEP2482072
 20. 20. Joonised17.04.2013 Mikk Putk 20Patendidokumendi struktuur
 21. 21. Mikk PutkPatendinõudlus (patent claim)17.04.2013 21Patendidokumendi struktuurClaimstreeEP2482072
 22. 22. Kuidas nõudlust lugeda?17.04.2013 Mikk Putk 22Iseseisvad ehk sõltumatudnõudluspunktidSõltuvadnõudluspunktidUS4683202EP2114628Iseseisvad ehk sõltumatudnõudluspunktidSõltuvadnõudluspunktid
 23. 23. Tsiteeringud17.04.2013 Mikk Putk 23Backward citations / Cited documents• Patenditaotlused viidatud varasemad tehnika taseme dokumendid- patendidokumendid- teadusartiklid- muud dokumendid: veebileheküljed, ajakirjade artiklid, esitlused, raamatud,jne jms• Eksperdi poolt ekspertiisi käigus leitud ja otsinguaruandes viidatud dokumendid- patendidokumendid- teadusartiklid- muud dokumendid: veebileheküljed, ajakirjade artiklid, esitlused, raamatud,jne jmsForwardward citations / Citing documents• Uuemad patendidokumendid• Teadusartiklid, lõputööd• Ekspertiisiaruanded• Muud viited: blogid, foorumid, tootetutvustused jms
 24. 24. 17.04.2013 Mikk Putk 24Backward citations/Cited documentsForwardward citations/Citing documentsTsiteeringudUS6000000 Extendible method and apparatus for synchronizing multiple files on twodifferent computer systems
 25. 25. Patendipere / Patendiperekond17.04.2013 Mikk Putk 25Definition 1: The simple patent familyAll documents having exactly the same priority or combination of priorities belong toone patent family.In this case, document D1 is the only document in family P1, D2 and D3 belong tofamily P1-P2, D4 belongs to family P2-P3, and D5 to family P3.Document D1 Priority P1 FAMILY P1Document D2 Priority P1 Priority P2 FAMILY P1-P2Document D3 Priority P1 Priority P2 FAMILY P1-P2Document D4 Priority P2 Priority P3 FAMILY P2- P3Document D5 Priority P3 FAMILY P3http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
 26. 26. Patendipere / Patendiperekond17.04.2013 Mikk Putk 26Definition 2:All the documents having at least one common priority belongto the same patent family.In this case, documents D1, D2 and D3 belong to family P1,documents D2, D3 and D4 to family P2, and documents D4 andD5 to family P3.FAMILY P1 FAMILY P2 FAMILY P3Document D1 Priority P1Document D2 Priority P1 Priority P2Document D3 Priority P1 Priority P2Document D4 Priority P2 Priority P3Document D5 Priority P3http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
 27. 27. Patendipere / Patendiperekond17.04.2013 Mikk Putk 27Definition 3:All the documents directly or indirectly linked via a prioritydocument belong to one patent family.In this case, documents D1 to D5 belong to the same patentfamily, P1.FAMILY P1Document D1 Priority P1Document D2 Priority P1 Priority P2Document D3 Priority P1 Priority P2Document D4 Priority P2 Priority P3Document D5 Priority P3http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
 28. 28. Uuringute liigid• Valdkonnauuring (patent landscape search, patent mapping)• Nimeuuring• Patendidokumendi/Patendiperekonna uuring (family search)• Tehnika taseme uuring (state of the art search, prior art search )• Tsiteeringute uuring (citation search)• Kehtivuse uuring (status search; validity search, invalidity search)• Rikkumiste uuring (infringment search, clearence search )• Kasutamise, tegutsemisvabaduse uuring (right to use search, freedm tooperate search)• Patenteeritavuse/Uudsuse uuring (patentability search, novelty search)• Monitooring, jälgimine (patent monitoring, patent watch)• Vaidluste uuring• Kuuluvuse uuring• Muud uuringud: tehnoloogia-, turu-, konkurendi-, piirkonnauuring17.04.2013 Mikk Putk 28
 29. 29. Päringute väljad andmebaasides• Tekstiväljad– Pealkiri– Lühikokkuvõte– Leiutiskirjeldus/Täistekst– Nõudlus• Numbriväljad– Dokumendi number– Prioriteedi/Avaldamise/Esitamise kuupäev• Patendiklassid– ECLA– IPC (~70 000 valdkond)– USPC (~150 000 valdkonda)– CPC (~250 000 valdkonda)– F-terms17.04.2013 Mikk Putk 29
 30. 30. IPC• A — HUMAN NECESSITIES• B — PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING• C — CHEMISTRY; METALLURGY• D — TEXTILES; PAPER• E — FIXED CONSTRUCTIONS• F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING;WEAPONS; BLASTING• G — PHYSICS• H — ELECTRICITY17.04.2013 Mikk Putk 30
 31. 31. Cooperative Patent Classification (CPC)• A - Human necessities• B - Performing operations; transporting• C - Chemistry; metallurgy• D - Textiles; paper• E - Fixed constructions• F - Mechanical engineering; lighting; heating;weapons; blasting engines or pumps• G - Physics• H - Electricity• Y - New technological developments17.04.2013 Mikk Putk 31
 32. 32. G PhysicsG02 OpticsG02C Spectacles, sunglasses or goggles ...G02C5 Construction of non-optical partsG02C5/14 . Side membersG02C5/20 .. Adjustable, telescopic17.04.2013 Mikk Putk 32
 33. 33. Biotechnology (IPC)• C07G COMPOUNDS OF UNKNOWN CONSTITUTION• C07K PEPTIDES• C12M APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY• C12N MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF• C12P FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TOSYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITIONOR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE• C12Q MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMESOR MICRO-ORGANISMS• C12R INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C-C12Q OR C12S, RELATING TO MICRO-ORGANISMS• C12S PROCESSES USING ENZYMES OR MICRO-ORGANISMS TOLIBERATE, SEPARATE OR PURIFY A PRE-EXISTING COMPOUND ORCOMPOSITION17.04.2013 Mikk Putk 33Allikas: http://ipinsiders.com/page/patent-search#.UW0V5rWNpKJ
 34. 34. Ohud patendiuuringu läbiviimisel• Andmebaaside erinevused• Andmete erinevused (klassid, terminid, õigekiri,omanikevahetus)• Andmete puudumine• Patendidokumentide avaldamine• Alusinfo puudulik• Kasutatavad otsingukriteeriumid ei ole õiged• Ebatäpne patendiklass• Õigekiri, tõlkevead• Kes on taotleja/omanik?• Žargoon, sünonüümid• Akronüümid, lühendid• Sama sõna erinevates valdkondades erineva tähendusega17.04.2013 Mikk Putk 34
 35. 35. Andres Männik  Mannik or Monnik or MaennikÕO; OECHTS TŠ ZHÅ æ Č Ē jneColor vs colour; fluorecent vs florecent;17.04.2013 Mikk Putk 35ÕigekiriOhud patendiuuringu tegemisel
 36. 36. Žargoon17.04.2013 Mikk Putk 36Ohud patendiuuringu tegemiselSwimming pool = Water-retaining recreational structureBalloon = Spherical deviceA paper bin = Arrangements for the disposal of refuseShoe = FootwearFeed point = Power supply means
 37. 37. Žargoon17.04.2013 Mikk Putk 37Ohud patendiuuringu tegemiselwriting instrument = pena plurality of balls = ball bearingspherical objectwith floppy filamentsto promote sure capture = toy ballhttp://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 38. 38. 17.04.2013 Mikk Putk 38Patent jargon in electronicselectrical power source forelectronic circuitssemiconductor switchingdevice with a control electrodegalvanically isolated electricalcoupling means= battery= transistor= transformerhttp://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 39. 39. 17.04.2013 Mikk Putk 39Patent jargon in electronics= current collectorphoto-transmitting device = LED (light-emitting diode)arrangement for tappingpower froman electrical cablehttp://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 40. 40. 17.04.2013 Mikk Putk 40Patent jargon in general technologyelongate member = pipe, riser, cableor optical fibrewing = door or windowhttp://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 41. 41. 17.04.2013 Mikk Putk 41Patent jargon in general technologyenergy-storing means = springfastening means = nail, screw or rivet, etc.http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 42. 42. 17.04.2013 Mikk Putk 42Patent jargon in general technologya flexible member = membrane ordiaphragmlocking means = U-shaped retainer,etc.http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 43. 43. 17.04.2013 Mikk Putk 43• water- and oil-repellent surface• water-soluble or water-dispersiblepolymer• superabsorbent• expanded styrenic (co)polymer• polyisoprene• ionomer• graft copolymer of vinyl aromaticmonomers on a butadiene rubber• aromatic polyesterTeflon®polyacrylic acid (salt) or polyvinylalcoholgel of polyacrylic acid (salt)polystyrene foam; Styrofoam®natural rubbercopolymer of ethylene and salts ofacrylic acidABS (the plastic of which LEGO bricksare made)PET (polyethylene terephthalate)Patent jargon in chemistryhttp://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 44. 44. 17.04.2013 Mikk Putk 44Patent jargon in pharmaceuticalsophthalmic solution = a solution suitable for the application to the eye(for example, NOT a sodium hydroxide solution with apH of 13)pharmaceutically = any substance that the expert workingacceptable carrier in the field (= person skilled in the art) would use forpreparing a medicament(examples: cellulose, glycerol, starch)device for mixing the = any apparatus or mixer which is suitablepharmaceutical for this purpose. It need not necessarily come fromingredients the pharmaceutical area and may be used for adifferent purpose (example: a household mixer)http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 45. 45. 17.04.2013 Mikk Putk 45Patent jargon in pharmaceuticalspharmaceutical composition = exception to the principle explained:comprising X and Y for use intended use is taken into considerationin the treatment of disease Z (instead of just a "suitable for" check)if- the composition has not been used inmedicine before (= first medical use) or- at least the specific use has not beendescribed before (= second medical use)http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 46. 46. 17.04.2013 Mikk Putk 46Patent jargon in chemistry/pharmaceuticalsA composition comprising water and glycerol"comprising" = further ingredients may also be present"containing" = further ingredients may also be present"consisting of" = only the ingredients listed are presenthttp://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 47. 47. 17.04.2013 Mikk Putk 47Patent jargon in chemistry• A composition comprising A, B and C= a mixture of at least A, B and C, and possibly other componentsExample: A composition comprising a solution of lactic acid in alcohol/water→ Wine!• A composition consisting of A, B and C= a mixture in which only A, B and C are presentExample: A composition consisting of a solution of lactic acid in alcohol/water→ Wine is now excluded, since it comprises many more products than just lactic acid,alcohol and water.• A composition consisting essentially of A, B, and C= a mixture of A, B and C which may include further components provided theydo not negatively affect the effect of the inventionExample: A composition consisting essentially of a solution of lactic acidin alcohol/water→ Wine might be included if the other components in wine do not prevent the effect ofthe invention being obtained.http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 48. 48. Sünonüümid17.04.2013 Mikk Putk 48• device or apparatus or system• method or procedure or process• Bioelectric* impedance or electric* bio impedance• programmable or reprogrammable or configurable orreconfigurable• bioactive peptides or biopeptides• microbe or animal or mammal or mammalian or human or living• treating or treatment or cur* or medic* or therapeutic* ordisinfect* or sterilis* or investigat* or irradiat* or therapy• Gynaecological or gynecological or vaginal or genital or veneral orcervi* or endometriosis laparoscopy• nail or Skin or dermatology* or dermatose or psoriasis orparapsoriasis or vitiligo or leukoderma or eczema• lab-on-chip or labonchip or lab on chip or LOC48
 49. 49. Sünonüümid17.04.2013 Mikk Putk 49• tongue or mouth or head or oral• cancer or tumor or tumour• seeds or vegetation or plants or flora or greenery or vegetation orplantage or underbrush or forest or wood or bush or hedge or shrubor terrain• endometrium or endometrial or endometriosis• burner or heating or thermal or dehydration or pyrolysis or biomassor chips or wood or oil or liquid• biomass or chips or wood or carbon-containing or carbonaceousmaterial or plant material or vegetable matter• band or ribbon or cord or lace or string or stripe or fibre or yarn• Cleaning or cleaner or cleanser or washing• Dishwashing or bathroom or toilet or window or household• biodegradable or vegetable based or organic or plant based49
 50. 50. Kuidas ohte vältida?Kontrolli:• kas operaatorid (and, or, near, not, jne) on õiged?• kas otsinguväljad (title, abstract, claims, fulltext/description; publication/priority/ application/grantnumber; inventor, applicant) on õiged?• kas andmebaas on õige?• kas otsingukriteeriumid (numbers, classes, keywords) onõigesti kirjutatud?• kas on õiged märksõnad (NB! sününüümid!), patendiklassidvalitud?• kas päring on liiga lai?• Kas päring on liiga kitsas?17.04.2013 Mikk Putk 50
 51. 51. Soovitused17.04.2013 Mikk Putk 51• Mis on alternatiivsed võimalused?• Mis märksõnu on lahenduse kirjeldamiseks varemkasutatud?• Kuidas on eksperdid selles valdkonnas otsingutteinud?• Sama teema kohta kolleegiga koos otsingutegemine• NB! Salvesta otsingukriteerimid, uuringuteostamise kuupäev
 52. 52. Võimalused alternatiivse sõnastuse jamärksõnade leidmiseks• Leiutiskirjeldus, kokkuvõte, nõudlus, joonised• Muud publikatsioonid• Tootekirjeldused, veebilehed• Erialased uuringud• Thesaurus (for synonyms)• kolleegid17.04.2013 Mikk Putk 52
 53. 53. Patendiuuringutestrateegiad17.04.2013 Mikk Putk 53It should be here somewhere!
 54. 54. Patendiuuringu läbiviimise etapid• Eesmärgi seadmine – mis infot on vaja?• Esmaste kriteeriumite määramine• Sobivate andmebaaside valik• Esmaste tulemuste läbitöötamine• Kriteeriumite ja päringute täpsustamine, täiendavuuring– Viited– Sarnased patendidokumendid– Patendivaidlused– ekspertide arvamused– omanike kontroll• Tulemuste analüüs– nõudluse analüüs– patendiperekonna, kehtivuste kontroll17.04.2013 Mikk Putk 54NB! Ükski otsing ei anna 100% täpset ülevaadet
 55. 55. 17.04.2013 Mikk Putk 55STARTreferencesclass + wordsin claimsclass + words inabstractsclass + words in fulltextbroader class + synonymsUuringu etapid
 56. 56. Mis juhtub otsingut tehes?• tulemusi ei ole• tulemusi on liiga palju• tulemustega võib rahul olla,asjakohased tulemused17.04.2013 Mikk Putk 56
 57. 57. Kuidas, mida otsida?• Probleemi põhiselt (millistest teistesvaldkondades/probleemide lahendamiseks onsarnast lahendust kasutatud) – tulemusekserinevad lahendused samale probleemile.• Lahenduse põhiselt (kuidas teised on samaprobleemi lahendanud) otsing – tulemusekssarnased lahendused erinevatele probleemidele.• Kas kitsalt laiemaks või laiemalt kitsamaks?17.04.2013 Mikk Putk 57
 58. 58. NäideFrom The Sunken Yacht, © 1949 Walt Disney CorporationNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 58
 59. 59. NäideClaim 1A method of lifting an object fully or partiallysubmerged in a fluid, comprising the step ofintroducing buoyant bodies through anopening on the surface of the object into theinterior of said object.Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 59
 60. 60. A method of lifting an object fully or partiallysubmerged in a fluid, comprising the step ofintroducing buoyant bodies through anopening on the surface of the object into theinterior of said object.NäideNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 60
 61. 61. Mis on lahenduse olulised tunnused jasünonüümid?Tunnus 1 Tunnus 2 Tunnus 3 Tunnus 4Alternative 1LiftingSubmergedobjectBuoyantbodiesIntointeriorAlternative 2 ? ? ? ?Alternative 3 ? ? ? ?Alternative 4 ? ? ? ?Alternative 5 ? ? ? ?Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 61
 62. 62. http://thesaurus.reference.com/browse/YachtSünonüümide otsimineNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 62
 63. 63. F1 =Search concept 1F2 =Search concept 2F3 =Search concept 3F4 =Search concept 4Alternative 1Lifting Submerged object Buoyant bodies Into interiorAlternative 2Raising Sunken yacht (Ping pong) ballsHoseinto insideAlternative 3Sunken boatAlternative 4 Sunken shipAlternative 4 Sunken vesselORANDTunnuste ja sünonüümide tabelNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 63
 64. 64. (LIFTING OR RAISING)AND(SUNKEN-VESSEL OR SUNKEN-SHIP)AND(BUOYANT-BODIES OR BUOYANT-BALLS)AND(INTO OR INSIDE OR INTERIOR)Päringu koostamineNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 64
 65. 65. Mitterahuldavad tulemusedXXXXXXXXXXXXXXSaadud tulemusedOlulised dokumendidEbaolulised dokumendidNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 65
 66. 66. Uuringu täpsustamine Päringute muutmine– Vähem piiravam• Eemalda AND• Lisa OR– Rohkem piiravama• Lisa AND• Eemalda ORNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 66
 67. 67. Päringu kitsendamine(LIFTING OR RAISING)AND(SUNKEN-VESSEL OR SUNKEN-SHIP)AND(INTO OR INTERIOR OR INSIDE)Sunken vesselSunken shipSunken boatSunken yachtSubmergedobjectF2 =Search concept 2Alternative 4Alternative 3Alternative 2Hose into inside(Ping pong) ballsRaisingAlternative 1Into interiorBuoyant bodiesLiftingFeatureF4 =Search concept 4F3 =Search concept 3F1 =Search concept 1ORANDNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 67
 68. 68. Rahuldav tulemusXXXXXXXXXXXXNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 68
 69. 69. TulemusedNäide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 69
 70. 70. Patendiinfo allikad,andmebaasid jaotsinguvahendid17.04.2013 Mikk Putk 70
 71. 71. Patendiinfoallikad• vaba juurdepääsuga interneti andmebaasid• tasulised interneti andmebaasid• patendiraamatukogud17.04.2013 Mikk Putk 71Patendiuuringute pakkujadEestis: Patendibürood, Intellektuaalomandi jaTehnoloogiasiirde Keskus, PatendiametMujal maailmas: Patendiametid, Patendiuuringutefirmad
 72. 72. Andmebaasi valik17.04.2013 Mikk Putk 72• Mis infot patendiandmebaas sisaldab?• Kui tihti uuendatakse?• Millist päringute formaati kasutada?• Millised võimalused on lisaks päringute tegemisele?‐ Päringute ajalugu‐ Statistika/Analüütika‐ Tsiteeringud‐ Perekonnad, staatuse info‐ Teavitused RSS või e-postiga‐ Nõudluse puu (claim tree)‐ Semantiline/sarnasuse otsing‐ Otsisõnade esiletõstmine (highlighting)‐ Automaattõlge‐ Andmete eksport/import‐ Tulemuste salvestamine, jagamine, märkmete tegemine‐ Filtrid‐ vm
 73. 73. Uued võimalused patendiuuringute tegemisel• concept based search tools (PatentInspiration)• similarity applications: ip.com, Google „findpior art“ button, citations (espacent, IPvision)• crowdsourcing (ask patents)• third party observations; crowdsourcing; teamsearching17.04.2013 Mikk Putk 73
 74. 74. Patendiinfo andmebaasid17.04.2013 Mikk Putk 74• Searcher.io• PatSeer• PatentInspiration http://www.patentinspiration.com• Boliven http://www.boliven.com• The Lens http://lens.org/• OpenPatentData http://www.openpatentdata.com/ *• World Patents Mapped http://w.pat.tc/
 75. 75. 17.04.2013 Mikk Putk 75
 76. 76. The Lens17.04.2013 Mikk Putk 76
 77. 77. The Lens17.04.2013 Mikk Putk 77
 78. 78. The Lens17.04.2013 Mikk Putk 78
 79. 79. 17.04.2013 Mikk Putk 79PatendiuuringUSPTO andmebaasis
 80. 80. 17.04.2013 Mikk Putk 80Firefox: AspatorChrome: PetapatorPatendiuuringUSPTO andmebaasis
 81. 81. 17.04.2013 Mikk Putk 81Firefox: AspatorChrome: PetapatorPatendiuuringUSPTO andmebaasis
 82. 82. Biotehnoloogia jt eluteadused17.04.2013 Mikk Putk 82Patendiinfo allikadhttp://www.intellogist.com/wiki/Resource:Resource_Finder?technology=General+Biotechnology+
 83. 83. 17.04.2013 Mikk Putk 83Biotehnoloogia jt eluteadusedPatendiinfo allikad – patent maps, technology reports, etc• Patent searching best precice: Biotechnolgy• Patent information resources: Biotechnolgy• PCT applications: Traditional Medicine; Environmentally Technologies;Alternative Energy• WIPO Patent Landscape Reports: Public Health, Life Sciences, Food andAgriculture• WIPO Patent Landscape Reports: Vaccines for Selected Diseases;Atazanavir• PatentLens: Agriculture & Environment, Health and Medicine• Dolcera Life Siences landscape reports• DrugPatentWatch• UKIPO patent data reports: Stem Cells, etc• DNA patent database• CambridgeIP IP reports: Pharmaceutical Formulations; MedicalTechnology• Keemilised ühendid: SureChem, ChemSpider• Biotechnology and Pharmaceutical patent databases
 84. 84. 17.04.2013 Mikk Putk 84Biotehnoloogia jt eluteadusedPatendiinfo allikad – järjestuste otsing• SequenceBase: US patent sequence searching• TheLens: Biological Organims• European Molecular Biology Laboratory: Patent dataresources at the EBI contain patent abstracts, patentchemical compounds, patent sequences and patentequivalents.
 85. 85. 17.04.2013 Mikk Putk 85Biotehnoloogia jt eluteadusedPatendiinfo allikad – järjestuste otsing: TheLens
 86. 86. Patenditõlked• http://iptranslator.com/Translations between English, Chinese, Japanese, French, German, Korean,Spanish, Portuguese and Russian• EspacenetPatent Translate now covers translations between English and fourteen otherlanguages, namely Chinese, Danish, Dutch, German, Finnish, French, Greek,Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish. Morelanguages will be added in the coming years.• PATENTSCOPESpecifically trained with bilingual corpuses of text from the patent field,taking account of the International Patent Classification (IPC) it allows users totranslate the titles and abstracts of inventions from English to French,German, Japanese or Spanish and vice versa.17.04.2013 Mikk Putk 86
 87. 87. 17.04.2013 Mikk Putk 87Mikk PutkSoo 46, 10414 Tallinnmikk.putk@patent.ee+372 53 039 088Skype: mikkputkMargus SarapKompanii 1C, 51004 Tartumargus.sarap@patent.eetel 747 7058Skype: bodsusmsSarap ja Partnerid Patendibüroohttp://www.patent.eepatent@patent.eeTäname!

×