Patendiuuringud

Mikk Putk
Patendiuuringute A&B
Mikk Putk
Patendivolinik
Sarap ja Partnerid Patendibüroo
http://patendiuuring.ee/
Tartu Biotehnoloogia Park, 17.04.2013
Teemad
Üldine patendiinfo ülevaade:
• Milleks patendiinfo uuringuid teha – patendiuuringute olemus ja vajadus
• Patendiinfo dokumentide tutvustus
• Uuringute liigid
• Kuidas otsingut alustada ja milliseid strateegiaid kasutada
• Võimalikud ohud
• Milliseid andmebaase kasutada
• Näidisülesanded
Kuidas patendidokumenti lugeda?
• Patendidokumendi ülesehitus?
• Patendidokumendi erinevate osade tähendus?
• Millele tähelepanu pöörata?
Patendi kaitsmise protseduuride ülevaade
• Esitamine, ekspertiis, väljaandmine, kehtivus
17.04.2013 Mikk Putk 2
Millest täna ei räägi?
• Kaubamärgiotsingutest
• Disainilahenduste otsingutest
• netiotsingutest, teadusinfo otsingutest (non-
patent information searches)
• Aasia patendiinfo uuringutest
17.04.2013 Mikk Putk 3
Mõisted
• Patendiotsing vs patendiuuring
• Patendiinfo
• Päringu-/otsingu kriteeriumid
• Patendinõudlus (patend claim)
• Patendiperekond (patent family)
• Tehnika tase (prior art, state of the art)
• Prioriteedikuupäev (priority date)
• Patendiklass (patent class)
• 18 kuud!
17.04.2013 Mikk Putk 4
Patendiinfo jagunemine
Patendidokumentidest saadav informatsioon,
mis jaguneb:
– tehniliseks informatsiooniks;
• Info lahenduse valdkonna, tausta, olemuse, teostamise,
trendide kohta.
– juriidiliseks informatsiooniks;
• Info lahenduse õiguskaitse kehtivuse, staatuse,
kaitseulatuse kohta.
– turuinformatsiooniks.
• Info riikide, ettevõtete äritegevuse kohta.
17.04.2013 Mikk Putk 5
Milleks patendiuuringud?
Mida annab patendiinfo?
• Ettevõtjale
• Tootearendajale
• Teadlasele
• Leiutajale
• Patenditaotlejale
17.04.2013 Mikk Putk 6
17.04.2013 Mikk Putk 7
Leidsin patendi,
mis nüüd saab?
Aga see on ju patenteeritud,
seda ei tohi/ei saa toota!?
Patendidokumendid
• avaldatud ekspertiisis olevad ja tagasi lükatud
patenditaotlused;
• kehtetud ja kehtivad patendid;
• muud tehniliste lahenduste kaitsedokumendid (sh
utility models, innovation patents, petty patents,
short term patent, jms);
• patenditaotluste ekspertiisiaruanded.
17.04.2013 Mikk Putk 8
Kuidas patenti lugeda?
• Mis tüüpi dokumendiga on tegemist?
– taotlus või patent;
– kehtiv või kehtetu.
• Mida patendikirjeldus sisaldab?
• Mis on patendis kirjeldatud lahenduse eesmärk?
• Mis on patendinõudlus (patent claim)?
17.04.2013 Mikk Putk 9
17.04.2013 Mikk Putk 10
Publication
number
Country or
regional
code Serial number
Kind
code
Document
type
Status Claims Family
US8765432B1 US 8765432 B1 Granted
patent
? ? ?
US20070037165A1 US 20070037165 A1 Application ? ? ?
US2007037165A1 US 2007037165 A1 Application ? ? ?
US2007037165(A1) ? ?
US2007037165 ? ?
EP2579069A2 EP 2579069 A2 App without
search report
? ? ?
EP2101796B1 EP 1851319 B1 Granted
patent
? ? ?
EE201200012A EE 201200012 A Application ? ? ?
EE01135U1 EE 01135 U1 Utility model ? ? ?
WO2013047680A1 WO 2013047680 A1 App with
search report
? ? ?
WO2009109156A3 WO 2009109156 A3 Search report ? ? ?
Kas kaitse kehtib?
Kas tegemist on üldse patendiga?
Mis on kaitstud! Kus on
kaitstud!
Millal on dokument
avaldatud?
Kus on dokument
avaldatud?
Kind codes
17.04.2013 Mikk Putk 11
European Patent Office (EP) A1 APPLICATION PUBLISHED WITH SEARCH REPORT
A2 APPLICATION PUBLISHED WITHOUT SEARCH REPORT
A3 SEARCH REPORT
A4 SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT
A8 MODIFIED FIRST PAGE
A9 MODIFIED COMPLETE SPECIFICATION
B1 PATENT SPECIFICATION
B2 NEW PATENT SPECIFICATION
B3 AFTER LIMITATION PROCEDURE
B8 MODIFIED FIRST PAGE GRANTED PATENT
B9 CORRECTED COMPLETE GRANTED PATENT
Estonia (EE) A PUBLISHED PATENT APPLICATION
A1 AMENDED PATENT APPLICATION
B1 GRANTED PATENT
B2 AMENDED GRANTED PATENT (FIRST)
B3 AMENDED GRANTED PATENT (SECOND)
U REGISTERED UTILITY MODEL [UNTIL 15-10-1996]
U1 REGISTERED UTILITY MODEL [FROM 16-10-1996 ONWARDS]
U2 REGISTERED UTILITY MODEL, DESCRIPTION MODIFIED (FIRST)
[FROM 16-10-1996 ONWARDS]
U3 REGISTERED UTILITY MODEL, DESCRIPTION MODIFIED
(SECOND) [FROM 16-10-1996 ONWARDS]
17.04.2013 Mikk Putk 12
World Intellectual
Property
Organization
(WIPO) (WO)
A1 INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH INTERNATIONAL SEARCH REPORT
A2 INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITHOUT INTERNATIONAL SEARCH
REPORT or INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH DECLARATION UNDER
ARTICLE 17 (2) (A)
A3 LATER PUBLICATION OF ISR WITH REVISED FRONT PAGE
A4 LATER PUBLICATION OF AMENDED CLAIMS AND / OR STATEMENT (ARTICLE 19)
REVISED FRONT PAGE [FROM 01-01-2009 ONWARDS]
B1 AMENDED CLAIMS
C1 MODIFIED FIRST PAGE or INTERNATIONAL APPLICATION REPUBLISHED WITH
CORRECTIONS TO FRONT PAGE BIBLIOGRAPHIC DATA
C2 COMPLETE CORRECTED DOCUMENT or INTERNATIONAL APPLICATION OR ISR
REPUBLISHED WITH CORRECTIONS, ALTERATIONS OR SUPPLEMENTS
K1 NON-OFFICIAL TRANSLATION OF WO -A DOCUMENT, NOT ISSUED BY PATENT
OFFICE
Kind codes
17.04.2013 Mikk Putk 13
United States (US) A PATENT [FROM BEGIN UNTIL END 2000] or PATENT ISSUED AFTER 1ST PUB.
WITHIN THE TVPP
A1 FIRST PUBLISHED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS]
A2 REPUBLISHED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS]
A9 CORRECTED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS]
B1 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. or GRANTED PATENT AS FIRST PUBLICATION
[FROM 2001 ONWARDS]
B2 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. or GRANTED PATENT AS SECOND PUBLICATION
[FROM 2001 ONWARDS]
B3 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM.
B8 CORRECTED FRONT PAGE GRANTED PATENT [FROM 2001 ONWARDS]
B9 CORRECTED COMPLETE GRANTED PATENT [FROM 2001 ONWARDS]
C1….C9 REEXAMINATION [FROM 2001 ONWARDS]
E REISSUE or DESIGN REISSUE or PLANT REISSUE
E1 REISSUE [FROM 2001 ONWARDS]
F1….F9 REEXAM. CERT REISSUE N-ND REEXAM.
H STATUTORY INVENTION REGISTRATION (SIR) or STATUTORY INVENTION
REGISTRATION FOR DESIGN or STATUTORY INVENTION REGISTRATION FOR
PLANT PATENT
H1 STATUTORY INVENTION REGISTRATION (SIR) [FROM 2001 ONWARDS]
I1 PATENT PRE-1836
I2 REISSUE PRE-1836
I3 ADD. IMPROVEMENT (1838-1868)
I4 DEFENSIVE PUBLICATION
I5 PATENT APPLICATION PUBL. WITHIN THE TVPP [PUB.DATE: 28/01/1975] or
PATENT APPLICATION PUBL. WITHIN THE TVPP
P….P9 PLANT PATENTS [FROM NO. 1 TO 11727]
S….S1 DESIGN PATENT
Kind codes
Patenditaotluste, patentide struktuur
• Bibliograafilised andmed
– Dokumendi tüüp ; autorid, taotleja/omanik; prioriteedi,
esitamise, avaldamise andmed; pealkiri, lühikokkuvõte
• Leiutiskirjeldus
– Tehnikavaldkond, tehnika tase, leiutise olemus, jooniste
kirjeldus, teostusnäited
• Patendinõudlus
• Lühikokkuvõte
• Joonised
• Tsiteeringud
17.04.2013 Mikk Putk 14
Bibliograafilised andmed
17.04.2013 Mikk Putk 15
Patendidokumendi struktuur
17.04.2013 Mikk Putk 16
Bibliograafilised andmed
Patendidokumendi struktuur
INID Codes
17.04.2013 Mikk Putk 17
10 Document identification
11 Number of the document
12 Plain language designation of the kind of document
20 Domestic filing data
21 Number(s) assigned to the application(s)
22 Date(s) of filing application(s)
30 Priority Data
31 Number(s) assigned to priority application(s)
32 Date(s) of filing of priority application(s)
40 Date(s) of making available to the public
50 Technical information
51 International Patent Classification
52 Domestic or national classification
54 Title of the invention
56 List of prior art documents, if separate from descriptive text
57 Abstract or claim
58 Field of search
70 Identification of parties concerned with the document
71 Name(s) of applicant(s)
72 Name(s) of inventor(s) if known to be such
73 Name(s) of grantee(s), holder(s), assignee(s) or owner(s)
74 Name(s) of attorney(s) or agent(s)
75 Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s)
76 Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s) and grantee(s)
Otsinguaruanded
17.04.2013 Mikk Putk 18
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_11/wipo_ip_kul_11_ref_t20.pdf
Categories of Citations
X - particularly relevant if taken alone
Objection: Lack of novelty or lack of
inventive step with one document
Y - particularly relevant if combined
with another Y-document
Objection: Lack of inventive step by
combination of two (or more)
documents, always in pairs
A - Technological background, no
objection of lack of novelty or inv. step
O - Non-written (e.g. oral) disclosure
P - intermediate document, published
after priority date but before filing
date of the application; used in
combination with X, Y, A (e.g. XP)
T - Theory or principle underlying the
invention
E - Earlier patent document, but
published on, or after the filing date
D - cited in the application
L - cited for other reasons
Leiutiskirjeldus
• FIELD OF THE INVENTION
• BACKGROUND TO THE INVENTION
– Viited varasematele sarnastele lahendustele
• SUMMARY OF THE INVENTION
• BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
• DETAILED DESCRIPTION OF INVENTION
– EXAMPLES
– Experimental data
– tables
• Drawings
17.04.2013 Mikk Putk 19
Patendidokumendi struktuur
EP2482072
Joonised
17.04.2013 Mikk Putk 20
Patendidokumendi struktuur
Mikk Putk
Patendinõudlus (patent claim)
17.04.2013 21
Patendidokumendi struktuur
Claims
tree
EP2482072
Kuidas nõudlust lugeda?
17.04.2013 Mikk Putk 22
Iseseisvad ehk sõltumatud
nõudluspunktid
Sõltuvad
nõudluspunktid
US4683202
EP2114628
Iseseisvad ehk sõltumatud
nõudluspunktid
Sõltuvad
nõudluspunktid
Tsiteeringud
17.04.2013 Mikk Putk 23
Backward citations / Cited documents
• Patenditaotlused viidatud varasemad tehnika taseme dokumendid
- patendidokumendid
- teadusartiklid
- muud dokumendid: veebileheküljed, ajakirjade artiklid, esitlused, raamatud,
jne jms
• Eksperdi poolt ekspertiisi käigus leitud ja otsinguaruandes viidatud dokumendid
- patendidokumendid
- teadusartiklid
- muud dokumendid: veebileheküljed, ajakirjade artiklid, esitlused, raamatud,
jne jms
Forwardward citations / Citing documents
• Uuemad patendidokumendid
• Teadusartiklid, lõputööd
• Ekspertiisiaruanded
• Muud viited: blogid, foorumid, tootetutvustused jms
17.04.2013 Mikk Putk 24
Backward citations/
Cited documents
Forwardward citations/
Citing documents
Tsiteeringud
US6000000 Extendible method and apparatus for synchronizing multiple files on two
different computer systems
Patendipere / Patendiperekond
17.04.2013 Mikk Putk 25
Definition 1: The simple patent family
All documents having exactly the same priority or combination of priorities belong to
one patent family.
In this case, document D1 is the only document in family P1, D2 and D3 belong to
family P1-P2, D4 belongs to family P2-P3, and D5 to family P3.
Document D1 Priority P1 FAMILY P1
Document D2 Priority P1 Priority P2 FAMILY P1-P2
Document D3 Priority P1 Priority P2 FAMILY P1-P2
Document D4 Priority P2 Priority P3 FAMILY P2- P3
Document D5 Priority P3 FAMILY P3
http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
Patendipere / Patendiperekond
17.04.2013 Mikk Putk 26
Definition 2:
All the documents having at least one common priority belong
to the same patent family.
In this case, documents D1, D2 and D3 belong to family P1,
documents D2, D3 and D4 to family P2, and documents D4 and
D5 to family P3.
FAMILY P1 FAMILY P2 FAMILY P3
Document D1 Priority P1
Document D2 Priority P1 Priority P2
Document D3 Priority P1 Priority P2
Document D4 Priority P2 Priority P3
Document D5 Priority P3
http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
Patendipere / Patendiperekond
17.04.2013 Mikk Putk 27
Definition 3:
All the documents directly or indirectly linked via a priority
document belong to one patent family.
In this case, documents D1 to D5 belong to the same patent
family, P1.
FAMILY P1
Document D1 Priority P1
Document D2 Priority P1 Priority P2
Document D3 Priority P1 Priority P2
Document D4 Priority P2 Priority P3
Document D5 Priority P3
http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
Uuringute liigid
• Valdkonnauuring (patent landscape search, patent mapping)
• Nimeuuring
• Patendidokumendi/Patendiperekonna uuring (family search)
• Tehnika taseme uuring (state of the art search, prior art search )
• Tsiteeringute uuring (citation search)
• Kehtivuse uuring (status search; validity search, invalidity search)
• Rikkumiste uuring (infringment search, clearence search )
• Kasutamise, tegutsemisvabaduse uuring (right to use search, freedm to
operate search)
• Patenteeritavuse/Uudsuse uuring (patentability search, novelty search)
• Monitooring, jälgimine (patent monitoring, patent watch)
• Vaidluste uuring
• Kuuluvuse uuring
• Muud uuringud: tehnoloogia-, turu-, konkurendi-, piirkonnauuring
17.04.2013 Mikk Putk 28
Päringute väljad andmebaasides
• Tekstiväljad
– Pealkiri
– Lühikokkuvõte
– Leiutiskirjeldus/Täistekst
– Nõudlus
• Numbriväljad
– Dokumendi number
– Prioriteedi/Avaldamise/Esitamise kuupäev
• Patendiklassid
– ECLA
– IPC (~70 000 valdkond)
– USPC (~150 000 valdkonda)
– CPC (~250 000 valdkonda)
– F-terms
17.04.2013 Mikk Putk 29
IPC
• A — HUMAN NECESSITIES
• B — PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
• C — CHEMISTRY; METALLURGY
• D — TEXTILES; PAPER
• E — FIXED CONSTRUCTIONS
• F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING;
WEAPONS; BLASTING
• G — PHYSICS
• H — ELECTRICITY
17.04.2013 Mikk Putk 30
Cooperative Patent Classification (CPC)
• A - Human necessities
• B - Performing operations; transporting
• C - Chemistry; metallurgy
• D - Textiles; paper
• E - Fixed constructions
• F - Mechanical engineering; lighting; heating;
weapons; blasting engines or pumps
• G - Physics
• H - Electricity
• Y - New technological developments
17.04.2013 Mikk Putk 31
G Physics
G02 Optics
G02C Spectacles, sunglasses or goggles ...
G02C5 Construction of non-optical parts
G02C5/14 . Side members
G02C5/20 .. Adjustable, telescopic
17.04.2013 Mikk Putk 32
Biotechnology (IPC)
• C07G COMPOUNDS OF UNKNOWN CONSTITUTION
• C07K PEPTIDES
• C12M APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY
• C12N MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF
• C12P FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO
SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION
OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE
• C12Q MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES
OR MICRO-ORGANISMS
• C12R INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C-
C12Q OR C12S, RELATING TO MICRO-ORGANISMS
• C12S PROCESSES USING ENZYMES OR MICRO-ORGANISMS TO
LIBERATE, SEPARATE OR PURIFY A PRE-EXISTING COMPOUND OR
COMPOSITION
17.04.2013 Mikk Putk 33
Allikas: http://ipinsiders.com/page/patent-search#.UW0V5rWNpKJ
Ohud patendiuuringu läbiviimisel
• Andmebaaside erinevused
• Andmete erinevused (klassid, terminid, õigekiri,
omanikevahetus)
• Andmete puudumine
• Patendidokumentide avaldamine
• Alusinfo puudulik
• Kasutatavad otsingukriteeriumid ei ole õiged
• Ebatäpne patendiklass
• Õigekiri, tõlkevead
• Kes on taotleja/omanik?
• Žargoon, sünonüümid
• Akronüümid, lühendid
• Sama sõna erinevates valdkondades erineva tähendusega
17.04.2013 Mikk Putk 34
Andres Männik  Mannik or Monnik or Maennik
ÕO; OE
CHTS TŠ ZH
Å æ Č Ē jne
Color vs colour; fluorecent vs florecent;
17.04.2013 Mikk Putk 35
Õigekiri
Ohud patendiuuringu tegemisel
Žargoon
17.04.2013 Mikk Putk 36
Ohud patendiuuringu tegemisel
Swimming pool = Water-retaining recreational structure
Balloon = Spherical device
A paper bin = Arrangements for the disposal of refuse
Shoe = Footwear
Feed point = Power supply means
Žargoon
17.04.2013 Mikk Putk 37
Ohud patendiuuringu tegemisel
writing instrument = pen
a plurality of balls = ball bearing
spherical object
with floppy filaments
to promote sure capture = toy ball
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 38
Patent jargon in electronics
electrical power source for
electronic circuits
semiconductor switching
device with a control electrode
galvanically isolated electrical
coupling means
= battery
= transistor
= transformer
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 39
Patent jargon in electronics
= current collector
photo-transmitting device = LED (light-emitting diode)
arrangement for tapping
power from
an electrical cable
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 40
Patent jargon in general technology
elongate member = pipe, riser, cable
or optical fibre
wing = door or window
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 41
Patent jargon in general technology
energy-storing means = spring
fastening means = nail, screw or rivet, etc.
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 42
Patent jargon in general technology
a flexible member = membrane or
diaphragm
locking means = U-shaped retainer,
etc.
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 43
• water- and oil-repellent surface
• water-soluble or water-dispersible
polymer
• superabsorbent
• expanded styrenic (co)polymer
• polyisoprene
• ionomer
• graft copolymer of vinyl aromatic
monomers on a butadiene rubber
• aromatic polyester
Teflon®
polyacrylic acid (salt) or polyvinyl
alcohol
gel of polyacrylic acid (salt)
polystyrene foam; Styrofoam®
natural rubber
copolymer of ethylene and salts of
acrylic acid
ABS (the plastic of which LEGO bricks
are made)
PET (polyethylene terephthalate)
Patent jargon in chemistry
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 44
Patent jargon in pharmaceuticals
ophthalmic solution = a solution suitable for the application to the eye
(for example, NOT a sodium hydroxide solution with a
pH of 13)
pharmaceutically = any substance that the expert working
acceptable carrier in the field (= person skilled in the art) would use for
preparing a medicament
(examples: cellulose, glycerol, starch)
device for mixing the = any apparatus or mixer which is suitable
pharmaceutical for this purpose. It need not necessarily come from
ingredients the pharmaceutical area and may be used for a
different purpose (example: a household mixer)
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 45
Patent jargon in pharmaceuticals
pharmaceutical composition = exception to the principle explained:
comprising X and Y for use intended use is taken into consideration
in the treatment of disease Z (instead of just a "suitable for" check)
if
- the composition has not been used in
medicine before (= first medical use) or
- at least the specific use has not been
described before (= second medical use)
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 46
Patent jargon in chemistry/pharmaceuticals
A composition comprising water and glycerol
"comprising" = further ingredients may also be present
"containing" = further ingredients may also be present
"consisting of" = only the ingredients listed are present
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
17.04.2013 Mikk Putk 47
Patent jargon in chemistry
• A composition comprising A, B and C
= a mixture of at least A, B and C, and possibly other components
Example: A composition comprising a solution of lactic acid in alcohol/water
→ Wine!
• A composition consisting of A, B and C
= a mixture in which only A, B and C are present
Example: A composition consisting of a solution of lactic acid in alcohol/water
→ Wine is now excluded, since it comprises many more products than just lactic acid,
alcohol and water.
• A composition consisting essentially of A, B, and C
= a mixture of A, B and C which may include further components provided they
do not negatively affect the effect of the invention
Example: A composition consisting essentially of a solution of lactic acid
in alcohol/water
→ Wine might be included if the other components in wine do not prevent the effect of
the invention being obtained.
http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
Sünonüümid
17.04.2013 Mikk Putk 48
• device or apparatus or system
• method or procedure or process
• Bioelectric* impedance or electric* bio impedance
• programmable or reprogrammable or configurable or
reconfigurable
• bioactive peptides or biopeptides
• microbe or animal or mammal or mammalian or human or living
• treating or treatment or cur* or medic* or therapeutic* or
disinfect* or sterilis* or investigat* or irradiat* or therapy
• Gynaecological or gynecological or vaginal or genital or veneral or
cervi* or endometriosis laparoscopy
• nail or Skin or dermatology* or dermatose or psoriasis or
parapsoriasis or vitiligo or leukoderma or eczema
• lab-on-chip or labonchip or lab on chip or LOC
48
Sünonüümid
17.04.2013 Mikk Putk 49
• tongue or mouth or head or oral
• cancer or tumor or tumour
• seeds or vegetation or plants or flora or greenery or vegetation or
plantage or underbrush or forest or wood or bush or hedge or shrub
or terrain
• endometrium or endometrial or endometriosis
• burner or heating or thermal or dehydration or pyrolysis or biomass
or chips or wood or oil or liquid
• biomass or chips or wood or carbon-containing or carbonaceous
material or plant material or vegetable matter
• band or ribbon or cord or lace or string or stripe or fibre or yarn
• Cleaning or cleaner or cleanser or washing
• Dishwashing or bathroom or toilet or window or household
• biodegradable or vegetable based or organic or plant based
49
Kuidas ohte vältida?
Kontrolli:
• kas operaatorid (and, or, near, not, jne) on õiged?
• kas otsinguväljad (title, abstract, claims, full
text/description; publication/priority/ application/grant
number; inventor, applicant) on õiged?
• kas andmebaas on õige?
• kas otsingukriteeriumid (numbers, classes, keywords) on
õigesti kirjutatud?
• kas on õiged märksõnad (NB! sününüümid!), patendiklassid
valitud?
• kas päring on liiga lai?
• Kas päring on liiga kitsas?
17.04.2013 Mikk Putk 50
Soovitused
17.04.2013 Mikk Putk 51
• Mis on alternatiivsed võimalused?
• Mis märksõnu on lahenduse kirjeldamiseks varem
kasutatud?
• Kuidas on eksperdid selles valdkonnas otsingut
teinud?
• Sama teema kohta kolleegiga koos otsingu
tegemine
• NB! Salvesta otsingukriteerimid, uuringu
teostamise kuupäev
Võimalused alternatiivse sõnastuse ja
märksõnade leidmiseks
• Leiutiskirjeldus, kokkuvõte, nõudlus, joonised
• Muud publikatsioonid
• Tootekirjeldused, veebilehed
• Erialased uuringud
• Thesaurus (for synonyms)
• kolleegid
17.04.2013 Mikk Putk 52
Patendiuuringute
strateegiad
17.04.2013 Mikk Putk 53
It should be here somewhere!
Patendiuuringu läbiviimise etapid
• Eesmärgi seadmine – mis infot on vaja?
• Esmaste kriteeriumite määramine
• Sobivate andmebaaside valik
• Esmaste tulemuste läbitöötamine
• Kriteeriumite ja päringute täpsustamine, täiendav
uuring
– Viited
– Sarnased patendidokumendid
– Patendivaidlused
– ekspertide arvamused
– omanike kontroll
• Tulemuste analüüs
– nõudluse analüüs
– patendiperekonna, kehtivuste kontroll
17.04.2013 Mikk Putk 54
NB! Ükski otsing ei anna 100% täpset ülevaadet
17.04.2013 Mikk Putk 55
START
references
class + words
in claims
class + words in
abstracts
class + words in fulltext
broader class + synonyms
Uuringu etapid
Mis juhtub otsingut tehes?
• tulemusi ei ole
• tulemusi on liiga palju
• tulemustega võib rahul olla,
asjakohased tulemused
17.04.2013 Mikk Putk 56
Kuidas, mida otsida?
• Probleemi põhiselt (millistest teistes
valdkondades/probleemide lahendamiseks on
sarnast lahendust kasutatud) – tulemuseks
erinevad lahendused samale probleemile.
• Lahenduse põhiselt (kuidas teised on sama
probleemi lahendanud) otsing – tulemuseks
sarnased lahendused erinevatele probleemidele.
• Kas kitsalt laiemaks või laiemalt kitsamaks?
17.04.2013 Mikk Putk 57
Näide
From 'The Sunken Yacht', © 1949 Walt Disney Corporation
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 58
Näide
Claim 1
A method of lifting an object fully or partially
submerged in a fluid, comprising the step of
introducing buoyant bodies through an
opening on the surface of the object into the
interior of said object.
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 59
A method of lifting an object fully or partially
submerged in a fluid, comprising the step of
introducing buoyant bodies through an
opening on the surface of the object into the
interior of said object.
Näide
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 60
Mis on lahenduse olulised tunnused ja
sünonüümid?
Tunnus 1 Tunnus 2 Tunnus 3 Tunnus 4
Alternative 1
Lifting
Submerged
object
Buoyant
bodies
Into
interior
Alternative 2 ? ? ? ?
Alternative 3 ? ? ? ?
Alternative 4 ? ? ? ?
Alternative 5 ? ? ? ?
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 61
http://thesaurus.reference.com/browse/Yacht
Sünonüümide otsimine
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 62
F1 =
Search concept 1
F2 =
Search concept 2
F3 =
Search concept 3
F4 =
Search concept 4
Alternative 1
Lifting Submerged object Buoyant bodies Into interior
Alternative 2
Raising Sunken yacht (Ping pong) balls
Hose
into inside
Alternative 3
Sunken boat
Alternative 4 Sunken ship
Alternative 4 Sunken vessel
OR
AND
Tunnuste ja sünonüümide tabel
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 63
(LIFTING OR RAISING)
AND
(SUNKEN-VESSEL OR SUNKEN-SHIP)
AND
(BUOYANT-BODIES OR BUOYANT-BALLS)
AND
(INTO OR INSIDE OR INTERIOR)
Päringu koostamine
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 64
Mitterahuldavad tulemused
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Saadud tulemused
Olulised dokumendid
Ebaolulised dokumendid
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 65
Uuringu täpsustamine
 Päringute muutmine
– Vähem piiravam
• Eemalda AND
• Lisa OR
– Rohkem piiravama
• Lisa AND
• Eemalda OR
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 66
Päringu kitsendamine
(LIFTING OR RAISING)
AND
(SUNKEN-VESSEL OR SUNKEN-SHIP)
AND
(INTO OR INTERIOR OR INSIDE)
Sunken vessel
Sunken ship
Sunken boat
Sunken yacht
Submerged object
F2 =
Search concept 2
Alternative 4
Alternative 3
Alternative 2
Hose into inside
(Ping pong) balls
Raising
Alternative 1
Into interior
Buoyant bodies
Lifting
Feature
F4 =
Search concept 4
F3 =
Search concept 3
F1 =
Search concept 1
OR
AND
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 67
Rahuldav tulemus
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 68
Tulemused
Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 69
Patendiinfo allikad,
andmebaasid ja
otsinguvahendid
17.04.2013 Mikk Putk 70
Patendiinfoallikad
• vaba juurdepääsuga interneti andmebaasid
• tasulised interneti andmebaasid
• patendiraamatukogud
17.04.2013 Mikk Putk 71
Patendiuuringute pakkujad
Eestis: Patendibürood, Intellektuaalomandi ja
Tehnoloogiasiirde Keskus, Patendiamet
Mujal maailmas: Patendiametid, Patendiuuringute
firmad
Andmebaasi valik
17.04.2013 Mikk Putk 72
• Mis infot patendiandmebaas sisaldab?
• Kui tihti uuendatakse?
• Millist päringute formaati kasutada?
• Millised võimalused on lisaks päringute tegemisele?
‐ Päringute ajalugu
‐ Statistika/Analüütika
‐ Tsiteeringud
‐ Perekonnad, staatuse info
‐ Teavitused RSS või e-postiga
‐ Nõudluse puu (claim tree)
‐ Semantiline/sarnasuse otsing
‐ Otsisõnade esiletõstmine (highlighting)
‐ Automaattõlge
‐ Andmete eksport/import
‐ Tulemuste salvestamine, jagamine, märkmete tegemine
‐ Filtrid
‐ vm
Uued võimalused patendiuuringute tegemisel
• concept based search tools (PatentInspiration)
• similarity applications: ip.com, Google „find
pior art“ button, citations (espacent, IPvision)
• crowdsourcing (ask patents)
• third party observations; crowdsourcing; team
searching
17.04.2013 Mikk Putk 73
Patendiinfo andmebaasid
17.04.2013 Mikk Putk 74
• Searcher.io
• PatSeer
• PatentInspiration http://www.patentinspiration.com
• Boliven http://www.boliven.com
• The Lens http://lens.org/
• OpenPatentData http://www.openpatentdata.com/ *
• World Patents Mapped http://w.pat.tc/
17.04.2013 Mikk Putk 75
The Lens
17.04.2013 Mikk Putk 76
The Lens
17.04.2013 Mikk Putk 77
The Lens
17.04.2013 Mikk Putk 78
17.04.2013 Mikk Putk 79
Patendiuuring
USPTO andmebaasis
17.04.2013 Mikk Putk 80
Firefox: Aspator
Chrome: Petapator
Patendiuuring
USPTO andmebaasis
17.04.2013 Mikk Putk 81
Firefox: Aspator
Chrome: Petapator
Patendiuuring
USPTO andmebaasis
Biotehnoloogia jt eluteadused
17.04.2013 Mikk Putk 82
Patendiinfo allikad
http://www.intellogist.com/wiki/Resource:Resource_Finder?technology=General+Biotechnology+
17.04.2013 Mikk Putk 83
Biotehnoloogia jt eluteadused
Patendiinfo allikad – patent maps, technology reports, etc
• Patent searching best precice: Biotechnolgy
• Patent information resources: Biotechnolgy
• PCT applications: Traditional Medicine; Environmentally Technologies;
Alternative Energy
• WIPO Patent Landscape Reports: Public Health, Life Sciences, Food and
Agriculture
• WIPO Patent Landscape Reports: Vaccines for Selected Diseases;
Atazanavir
• PatentLens: Agriculture & Environment, Health and Medicine
• Dolcera Life Siences landscape reports
• DrugPatentWatch
• UKIPO patent data reports: Stem Cells, etc
• DNA patent database
• CambridgeIP IP reports: Pharmaceutical Formulations; Medical
Technology
• Keemilised ühendid: SureChem, ChemSpider
• Biotechnology and Pharmaceutical patent databases
17.04.2013 Mikk Putk 84
Biotehnoloogia jt eluteadused
Patendiinfo allikad – järjestuste otsing
• SequenceBase: US patent sequence searching
• TheLens: Biological Organims
• European Molecular Biology Laboratory: Patent data
resources at the EBI contain patent abstracts, patent
chemical compounds, patent sequences and patent
equivalents.
17.04.2013 Mikk Putk 85
Biotehnoloogia jt eluteadused
Patendiinfo allikad – järjestuste otsing: TheLens
Patenditõlked
• http://iptranslator.com/
Translations between English, Chinese, Japanese, French, German, Korean,
Spanish, Portuguese and Russian
• Espacenet
Patent Translate now covers translations between English and fourteen other
languages, namely Chinese, Danish, Dutch, German, Finnish, French, Greek,
Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish. More
languages will be added in the coming years.
• PATENTSCOPE
Specifically trained with bilingual corpuses of text from the patent field,
taking account of the International Patent Classification (IPC) it allows users to
translate the titles and abstracts of inventions from English to French,
German, Japanese or Spanish and vice versa.
17.04.2013 Mikk Putk 86
17.04.2013 Mikk Putk 87
Mikk Putk
Soo 46, 10414 Tallinn
mikk.putk@patent.ee
+372 53 039 088
Skype: mikkputk
Margus Sarap
Kompanii 1C, 51004 Tartu
margus.sarap@patent.ee
tel 747 7058
Skype: bodsusms
Sarap ja Partnerid Patendibüroo
http://www.patent.ee
patent@patent.ee
Täname!
1 of 87

Recommended

Basics of patent & its drafting ymca faridabad - 02112020 by
Basics of patent & its drafting  ymca faridabad - 02112020Basics of patent & its drafting  ymca faridabad - 02112020
Basics of patent & its drafting ymca faridabad - 02112020test296701
179 views37 slides
Patent Registration in Thailand by
Patent Registration in ThailandPatent Registration in Thailand
Patent Registration in ThailandLawPlus Ltd.
542 views19 slides
Provisional Patent Application by
Provisional Patent Application Provisional Patent Application
Provisional Patent Application PatSnap
2.5K views11 slides
Pct by
PctPct
PctAltacit Global
20.9K views18 slides
Introduction to Patent Law by
Introduction to Patent LawIntroduction to Patent Law
Introduction to Patent LawMichael E. Dukes
3.4K views27 slides

More Related Content

Viewers also liked

Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas by
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnasPatendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnasMikk Putk
1.8K views32 slides
Seminar on ip practice in russia and the baltic states by
Seminar on ip practice in russia and the baltic statesSeminar on ip practice in russia and the baltic states
Seminar on ip practice in russia and the baltic statesMikk Putk
2.2K views28 slides
Euroopa Ühenduse patent by
Euroopa Ühenduse patentEuroopa Ühenduse patent
Euroopa Ühenduse patentMikk Putk
2.5K views47 slides
Leiutise uudsus by
Leiutise uudsusLeiutise uudsus
Leiutise uudsusMikk Putk
1.7K views32 slides
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust by
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikustIntellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikustMikk Putk
2.2K views34 slides
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses by
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turundusesIntellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turundusesMikk Putk
2.1K views20 slides

Viewers also liked(19)

Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas by Mikk Putk
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnasPatendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Mikk Putk1.8K views
Seminar on ip practice in russia and the baltic states by Mikk Putk
Seminar on ip practice in russia and the baltic statesSeminar on ip practice in russia and the baltic states
Seminar on ip practice in russia and the baltic states
Mikk Putk2.2K views
Euroopa Ühenduse patent by Mikk Putk
Euroopa Ühenduse patentEuroopa Ühenduse patent
Euroopa Ühenduse patent
Mikk Putk2.5K views
Leiutise uudsus by Mikk Putk
Leiutise uudsusLeiutise uudsus
Leiutise uudsus
Mikk Putk1.7K views
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust by Mikk Putk
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikustIntellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust
Mikk Putk2.2K views
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses by Mikk Putk
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turundusesIntellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses
Mikk Putk2.1K views
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest by Mikk Putk
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatestIntellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest
Mikk Putk2.4K views
Patenteerimise alternatiivid by Mikk Putk
Patenteerimise alternatiividPatenteerimise alternatiivid
Patenteerimise alternatiivid
Mikk Putk2K views
Uudsus ja leiutustase by Mikk Putk
Uudsus ja leiutustaseUudsus ja leiutustase
Uudsus ja leiutustase
Mikk Putk2K views
Startupid ja intellektuaalomand by Mikk Putk
Startupid ja intellektuaalomandStartupid ja intellektuaalomand
Startupid ja intellektuaalomand
Mikk Putk2.4K views
Startupid ja intellektuaalomand by Mikk Putk
Startupid ja intellektuaalomandStartupid ja intellektuaalomand
Startupid ja intellektuaalomand
Mikk Putk1.6K views
Top 10 patent and technology trends by Mikk Putk
Top 10 patent and technology trendsTop 10 patent and technology trends
Top 10 patent and technology trends
Mikk Putk4.2K views
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse by Mikk Putk
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitseEluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Mikk Putk1.9K views
Patendivolinikuga või patendivolinikuta by Mikk Putk
Patendivolinikuga või patendivolinikutaPatendivolinikuga või patendivolinikuta
Patendivolinikuga või patendivolinikuta
Mikk Putk2.1K views
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategy by Mikk Putk
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategyEvaluating intellectual property risks and preparing IP strategy
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategy
Mikk Putk3.7K views
Intellektuaalomand lepingutes by Mikk Putk
Intellektuaalomand lepingutesIntellektuaalomand lepingutes
Intellektuaalomand lepingutes
Mikk Putk1.8K views
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud by Mikk Putk
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja voludEuroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Mikk Putk2K views
Intellectual property and Horizon2020 by Mikk Putk
Intellectual property and Horizon2020Intellectual property and Horizon2020
Intellectual property and Horizon2020
Mikk Putk2.1K views
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud by Mikk Putk
Ühenduse patendi loomise valud ja võludÜhenduse patendi loomise valud ja võlud
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud
Mikk Putk2.2K views

Similar to Patendiuuringud

Understanding patents by
Understanding patentsUnderstanding patents
Understanding patentssonian22
277 views18 slides
Epo info resources & espacenet & search techniques by
Epo info resources & espacenet & search techniquesEpo info resources & espacenet & search techniques
Epo info resources & espacenet & search techniquesLATIPAT
1.2K views120 slides
Epo info resources & espacenet & search techniques by
Epo info resources & espacenet & search techniquesEpo info resources & espacenet & search techniques
Epo info resources & espacenet & search techniquesLATIPAT
1.9K views120 slides
Data Science Application in Business Portfolio & Risk Management by
Data Science Application in Business Portfolio & Risk ManagementData Science Application in Business Portfolio & Risk Management
Data Science Application in Business Portfolio & Risk ManagementData Science Thailand
1.6K views33 slides
Patenting in united kingdom by
Patenting in united kingdomPatenting in united kingdom
Patenting in united kingdomSaravanan A
615 views24 slides
2010 Patent Information by
2010 Patent Information2010 Patent Information
2010 Patent Informationsmallhead
1.9K views27 slides

Similar to Patendiuuringud(20)

Understanding patents by sonian22
Understanding patentsUnderstanding patents
Understanding patents
sonian22277 views
Epo info resources & espacenet & search techniques by LATIPAT
Epo info resources & espacenet & search techniquesEpo info resources & espacenet & search techniques
Epo info resources & espacenet & search techniques
LATIPAT1.2K views
Epo info resources & espacenet & search techniques by LATIPAT
Epo info resources & espacenet & search techniquesEpo info resources & espacenet & search techniques
Epo info resources & espacenet & search techniques
LATIPAT1.9K views
Data Science Application in Business Portfolio & Risk Management by Data Science Thailand
Data Science Application in Business Portfolio & Risk ManagementData Science Application in Business Portfolio & Risk Management
Data Science Application in Business Portfolio & Risk Management
Patenting in united kingdom by Saravanan A
Patenting in united kingdomPatenting in united kingdom
Patenting in united kingdom
Saravanan A615 views
2010 Patent Information by smallhead
2010 Patent Information2010 Patent Information
2010 Patent Information
smallhead1.9K views
Patent basics by John Meier
Patent basicsPatent basics
Patent basics
John Meier1.7K views
9 abatzis presentation mare by MARE EuroMed
9 abatzis presentation mare9 abatzis presentation mare
9 abatzis presentation mare
MARE EuroMed411 views
NORCAT Entrepreneurship 101 2014/15 – “Intellectual Property” featuring Antho... by NORCAT
NORCAT Entrepreneurship 101 2014/15 – “Intellectual Property” featuring Antho...NORCAT Entrepreneurship 101 2014/15 – “Intellectual Property” featuring Antho...
NORCAT Entrepreneurship 101 2014/15 – “Intellectual Property” featuring Antho...
NORCAT953 views
II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro... by Dr. Haxel Consult
II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro...II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro...
II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro...
Dr. Haxel Consult607 views
II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro... by Dr. Haxel Consult
II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro...II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro...
II-PIC 2017: Gain insight into technical, legal and business information thro...
Dr. Haxel Consult268 views
IC-SDV 2018: Jane List (Extract Information) Machine Translation for patents.... by Dr. Haxel Consult
IC-SDV 2018: Jane List (Extract Information) Machine Translation for patents....IC-SDV 2018: Jane List (Extract Information) Machine Translation for patents....
IC-SDV 2018: Jane List (Extract Information) Machine Translation for patents....
Dr. Haxel Consult640 views

More from Mikk Putk

Leiutiste kaitsmisest välisriikides by
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesMikk Putk
192 views24 slides
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid by
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMikk Putk
193 views33 slides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides by
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesKuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesMikk Putk
189 views24 slides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesMikk Putk
89 views21 slides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7 by
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Mikk Putk
132 views24 slides
Leiutiste kaitsmisest by
Leiutiste kaitsmisestLeiutiste kaitsmisest
Leiutiste kaitsmisestMikk Putk
145 views32 slides

More from Mikk Putk(19)

Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk192 views
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid by Mikk Putk
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mikk Putk193 views
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides by Mikk Putk
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesKuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Mikk Putk189 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk89 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7 by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Mikk Putk132 views
Leiutiste kaitsmisest by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisestLeiutiste kaitsmisest
Leiutiste kaitsmisest
Mikk Putk145 views
Leiutiste kaitsmisest valisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest valisriikidesLeiutiste kaitsmisest valisriikides
Leiutiste kaitsmisest valisriikides
Mikk Putk503 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk366 views
Intellektuaalomandi A ja O by Mikk Putk
Intellektuaalomandi A ja OIntellektuaalomandi A ja O
Intellektuaalomandi A ja O
Mikk Putk456 views
Leiutise kaitsmine välisriikides by Mikk Putk
Leiutise kaitsmine välisriikidesLeiutise kaitsmine välisriikides
Leiutise kaitsmine välisriikides
Mikk Putk299 views
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad by Mikk Putk
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiadIntellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Mikk Putk409 views
Startup ettevõtete kaubamärkide kaitsmine by Mikk Putk
Startup ettevõtete kaubamärkide kaitsmineStartup ettevõtete kaubamärkide kaitsmine
Startup ettevõtete kaubamärkide kaitsmine
Mikk Putk640 views
Avalikustamine vs salatsemine by Mikk Putk
Avalikustamine vs salatsemineAvalikustamine vs salatsemine
Avalikustamine vs salatsemine
Mikk Putk387 views
What should startups consider regarding intellectual property protection by Mikk Putk
What should startups consider regarding intellectual property protectionWhat should startups consider regarding intellectual property protection
What should startups consider regarding intellectual property protection
Mikk Putk1.4K views
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust by Mikk Putk
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsustTehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust
Mikk Putk323 views
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma... by Mikk Putk
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...
Mikk Putk464 views
Praktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseks by Mikk Putk
Praktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseksPraktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseks
Praktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseks
Mikk Putk948 views
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad by Mikk Putk
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunadEesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad
Mikk Putk278 views
Patenteerimise strateegia by Mikk Putk
Patenteerimise strateegiaPatenteerimise strateegia
Patenteerimise strateegia
Mikk Putk606 views

Recently uploaded

Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows by
Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows
Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows Safe Software
317 views86 slides
Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or... by
Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or...Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or...
Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or...ShapeBlue
64 views20 slides
Uni Systems for Power Platform.pptx by
Uni Systems for Power Platform.pptxUni Systems for Power Platform.pptx
Uni Systems for Power Platform.pptxUni Systems S.M.S.A.
58 views21 slides
Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7 by
Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7
Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7DianaGray10
42 views31 slides
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services) by
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
115 views25 slides
Migrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlue by
Migrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlueMigrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlue
Migrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlueShapeBlue
71 views20 slides

Recently uploaded(20)

Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows by Safe Software
Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows
Igniting Next Level Productivity with AI-Infused Data Integration Workflows
Safe Software317 views
Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or... by ShapeBlue
Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or...Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or...
Zero to Cloud Hero: Crafting a Private Cloud from Scratch with XCP-ng, Xen Or...
ShapeBlue64 views
Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7 by DianaGray10
Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7
Business Analyst Series 2023 - Week 4 Session 7
DianaGray1042 views
Migrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlue by ShapeBlue
Migrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlueMigrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlue
Migrating VMware Infra to KVM Using CloudStack - Nicolas Vazquez - ShapeBlue
ShapeBlue71 views
KVM Security Groups Under the Hood - Wido den Hollander - Your.Online by ShapeBlue
KVM Security Groups Under the Hood - Wido den Hollander - Your.OnlineKVM Security Groups Under the Hood - Wido den Hollander - Your.Online
KVM Security Groups Under the Hood - Wido den Hollander - Your.Online
ShapeBlue75 views
Hypervisor Agnostic DRS in CloudStack - Brief overview & demo - Vishesh Jinda... by ShapeBlue
Hypervisor Agnostic DRS in CloudStack - Brief overview & demo - Vishesh Jinda...Hypervisor Agnostic DRS in CloudStack - Brief overview & demo - Vishesh Jinda...
Hypervisor Agnostic DRS in CloudStack - Brief overview & demo - Vishesh Jinda...
ShapeBlue44 views
Setting Up Your First CloudStack Environment with Beginners Challenges - MD R... by ShapeBlue
Setting Up Your First CloudStack Environment with Beginners Challenges - MD R...Setting Up Your First CloudStack Environment with Beginners Challenges - MD R...
Setting Up Your First CloudStack Environment with Beginners Challenges - MD R...
ShapeBlue37 views
Data Integrity for Banking and Financial Services by Precisely
Data Integrity for Banking and Financial ServicesData Integrity for Banking and Financial Services
Data Integrity for Banking and Financial Services
Precisely29 views
Updates on the LINSTOR Driver for CloudStack - Rene Peinthor - LINBIT by ShapeBlue
Updates on the LINSTOR Driver for CloudStack - Rene Peinthor - LINBITUpdates on the LINSTOR Driver for CloudStack - Rene Peinthor - LINBIT
Updates on the LINSTOR Driver for CloudStack - Rene Peinthor - LINBIT
ShapeBlue66 views
Developments to CloudStack’s SDN ecosystem: Integration with VMWare NSX 4 - P... by ShapeBlue
Developments to CloudStack’s SDN ecosystem: Integration with VMWare NSX 4 - P...Developments to CloudStack’s SDN ecosystem: Integration with VMWare NSX 4 - P...
Developments to CloudStack’s SDN ecosystem: Integration with VMWare NSX 4 - P...
ShapeBlue60 views
Backup and Disaster Recovery with CloudStack and StorPool - Workshop - Venko ... by ShapeBlue
Backup and Disaster Recovery with CloudStack and StorPool - Workshop - Venko ...Backup and Disaster Recovery with CloudStack and StorPool - Workshop - Venko ...
Backup and Disaster Recovery with CloudStack and StorPool - Workshop - Venko ...
ShapeBlue55 views
State of the Union - Rohit Yadav - Apache CloudStack by ShapeBlue
State of the Union - Rohit Yadav - Apache CloudStackState of the Union - Rohit Yadav - Apache CloudStack
State of the Union - Rohit Yadav - Apache CloudStack
ShapeBlue106 views
Keynote Talk: Open Source is Not Dead - Charles Schulz - Vates by ShapeBlue
Keynote Talk: Open Source is Not Dead - Charles Schulz - VatesKeynote Talk: Open Source is Not Dead - Charles Schulz - Vates
Keynote Talk: Open Source is Not Dead - Charles Schulz - Vates
ShapeBlue84 views
Business Analyst Series 2023 - Week 3 Session 5 by DianaGray10
Business Analyst Series 2023 - Week 3 Session 5Business Analyst Series 2023 - Week 3 Session 5
Business Analyst Series 2023 - Week 3 Session 5
DianaGray10345 views
TrustArc Webinar - Managing Online Tracking Technology Vendors_ A Checklist f... by TrustArc
TrustArc Webinar - Managing Online Tracking Technology Vendors_ A Checklist f...TrustArc Webinar - Managing Online Tracking Technology Vendors_ A Checklist f...
TrustArc Webinar - Managing Online Tracking Technology Vendors_ A Checklist f...
TrustArc72 views
Why and How CloudStack at weSystems - Stephan Bienek - weSystems by ShapeBlue
Why and How CloudStack at weSystems - Stephan Bienek - weSystemsWhy and How CloudStack at weSystems - Stephan Bienek - weSystems
Why and How CloudStack at weSystems - Stephan Bienek - weSystems
ShapeBlue81 views
CloudStack Managed User Data and Demo - Harikrishna Patnala - ShapeBlue by ShapeBlue
CloudStack Managed User Data and Demo - Harikrishna Patnala - ShapeBlueCloudStack Managed User Data and Demo - Harikrishna Patnala - ShapeBlue
CloudStack Managed User Data and Demo - Harikrishna Patnala - ShapeBlue
ShapeBlue25 views
GDG Cloud Southlake 28 Brad Taylor and Shawn Augenstein Old Problems in the N... by James Anderson
GDG Cloud Southlake 28 Brad Taylor and Shawn Augenstein Old Problems in the N...GDG Cloud Southlake 28 Brad Taylor and Shawn Augenstein Old Problems in the N...
GDG Cloud Southlake 28 Brad Taylor and Shawn Augenstein Old Problems in the N...
James Anderson126 views

Patendiuuringud

 • 1. Patendiuuringute A&B Mikk Putk Patendivolinik Sarap ja Partnerid Patendibüroo http://patendiuuring.ee/ Tartu Biotehnoloogia Park, 17.04.2013
 • 2. Teemad Üldine patendiinfo ülevaade: • Milleks patendiinfo uuringuid teha – patendiuuringute olemus ja vajadus • Patendiinfo dokumentide tutvustus • Uuringute liigid • Kuidas otsingut alustada ja milliseid strateegiaid kasutada • Võimalikud ohud • Milliseid andmebaase kasutada • Näidisülesanded Kuidas patendidokumenti lugeda? • Patendidokumendi ülesehitus? • Patendidokumendi erinevate osade tähendus? • Millele tähelepanu pöörata? Patendi kaitsmise protseduuride ülevaade • Esitamine, ekspertiis, väljaandmine, kehtivus 17.04.2013 Mikk Putk 2
 • 3. Millest täna ei räägi? • Kaubamärgiotsingutest • Disainilahenduste otsingutest • netiotsingutest, teadusinfo otsingutest (non- patent information searches) • Aasia patendiinfo uuringutest 17.04.2013 Mikk Putk 3
 • 4. Mõisted • Patendiotsing vs patendiuuring • Patendiinfo • Päringu-/otsingu kriteeriumid • Patendinõudlus (patend claim) • Patendiperekond (patent family) • Tehnika tase (prior art, state of the art) • Prioriteedikuupäev (priority date) • Patendiklass (patent class) • 18 kuud! 17.04.2013 Mikk Putk 4
 • 5. Patendiinfo jagunemine Patendidokumentidest saadav informatsioon, mis jaguneb: – tehniliseks informatsiooniks; • Info lahenduse valdkonna, tausta, olemuse, teostamise, trendide kohta. – juriidiliseks informatsiooniks; • Info lahenduse õiguskaitse kehtivuse, staatuse, kaitseulatuse kohta. – turuinformatsiooniks. • Info riikide, ettevõtete äritegevuse kohta. 17.04.2013 Mikk Putk 5
 • 6. Milleks patendiuuringud? Mida annab patendiinfo? • Ettevõtjale • Tootearendajale • Teadlasele • Leiutajale • Patenditaotlejale 17.04.2013 Mikk Putk 6
 • 7. 17.04.2013 Mikk Putk 7 Leidsin patendi, mis nüüd saab? Aga see on ju patenteeritud, seda ei tohi/ei saa toota!?
 • 8. Patendidokumendid • avaldatud ekspertiisis olevad ja tagasi lükatud patenditaotlused; • kehtetud ja kehtivad patendid; • muud tehniliste lahenduste kaitsedokumendid (sh utility models, innovation patents, petty patents, short term patent, jms); • patenditaotluste ekspertiisiaruanded. 17.04.2013 Mikk Putk 8
 • 9. Kuidas patenti lugeda? • Mis tüüpi dokumendiga on tegemist? – taotlus või patent; – kehtiv või kehtetu. • Mida patendikirjeldus sisaldab? • Mis on patendis kirjeldatud lahenduse eesmärk? • Mis on patendinõudlus (patent claim)? 17.04.2013 Mikk Putk 9
 • 10. 17.04.2013 Mikk Putk 10 Publication number Country or regional code Serial number Kind code Document type Status Claims Family US8765432B1 US 8765432 B1 Granted patent ? ? ? US20070037165A1 US 20070037165 A1 Application ? ? ? US2007037165A1 US 2007037165 A1 Application ? ? ? US2007037165(A1) ? ? US2007037165 ? ? EP2579069A2 EP 2579069 A2 App without search report ? ? ? EP2101796B1 EP 1851319 B1 Granted patent ? ? ? EE201200012A EE 201200012 A Application ? ? ? EE01135U1 EE 01135 U1 Utility model ? ? ? WO2013047680A1 WO 2013047680 A1 App with search report ? ? ? WO2009109156A3 WO 2009109156 A3 Search report ? ? ? Kas kaitse kehtib? Kas tegemist on üldse patendiga? Mis on kaitstud! Kus on kaitstud! Millal on dokument avaldatud? Kus on dokument avaldatud?
 • 11. Kind codes 17.04.2013 Mikk Putk 11 European Patent Office (EP) A1 APPLICATION PUBLISHED WITH SEARCH REPORT A2 APPLICATION PUBLISHED WITHOUT SEARCH REPORT A3 SEARCH REPORT A4 SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT A8 MODIFIED FIRST PAGE A9 MODIFIED COMPLETE SPECIFICATION B1 PATENT SPECIFICATION B2 NEW PATENT SPECIFICATION B3 AFTER LIMITATION PROCEDURE B8 MODIFIED FIRST PAGE GRANTED PATENT B9 CORRECTED COMPLETE GRANTED PATENT Estonia (EE) A PUBLISHED PATENT APPLICATION A1 AMENDED PATENT APPLICATION B1 GRANTED PATENT B2 AMENDED GRANTED PATENT (FIRST) B3 AMENDED GRANTED PATENT (SECOND) U REGISTERED UTILITY MODEL [UNTIL 15-10-1996] U1 REGISTERED UTILITY MODEL [FROM 16-10-1996 ONWARDS] U2 REGISTERED UTILITY MODEL, DESCRIPTION MODIFIED (FIRST) [FROM 16-10-1996 ONWARDS] U3 REGISTERED UTILITY MODEL, DESCRIPTION MODIFIED (SECOND) [FROM 16-10-1996 ONWARDS]
 • 12. 17.04.2013 Mikk Putk 12 World Intellectual Property Organization (WIPO) (WO) A1 INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH INTERNATIONAL SEARCH REPORT A2 INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITHOUT INTERNATIONAL SEARCH REPORT or INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED WITH DECLARATION UNDER ARTICLE 17 (2) (A) A3 LATER PUBLICATION OF ISR WITH REVISED FRONT PAGE A4 LATER PUBLICATION OF AMENDED CLAIMS AND / OR STATEMENT (ARTICLE 19) REVISED FRONT PAGE [FROM 01-01-2009 ONWARDS] B1 AMENDED CLAIMS C1 MODIFIED FIRST PAGE or INTERNATIONAL APPLICATION REPUBLISHED WITH CORRECTIONS TO FRONT PAGE BIBLIOGRAPHIC DATA C2 COMPLETE CORRECTED DOCUMENT or INTERNATIONAL APPLICATION OR ISR REPUBLISHED WITH CORRECTIONS, ALTERATIONS OR SUPPLEMENTS K1 NON-OFFICIAL TRANSLATION OF WO -A DOCUMENT, NOT ISSUED BY PATENT OFFICE Kind codes
 • 13. 17.04.2013 Mikk Putk 13 United States (US) A PATENT [FROM BEGIN UNTIL END 2000] or PATENT ISSUED AFTER 1ST PUB. WITHIN THE TVPP A1 FIRST PUBLISHED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS] A2 REPUBLISHED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS] A9 CORRECTED PATENT APPLICATION [FROM 2001 ONWARDS] B1 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. or GRANTED PATENT AS FIRST PUBLICATION [FROM 2001 ONWARDS] B2 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. or GRANTED PATENT AS SECOND PUBLICATION [FROM 2001 ONWARDS] B3 REEXAM. CERTIF., N-ND REEXAM. B8 CORRECTED FRONT PAGE GRANTED PATENT [FROM 2001 ONWARDS] B9 CORRECTED COMPLETE GRANTED PATENT [FROM 2001 ONWARDS] C1….C9 REEXAMINATION [FROM 2001 ONWARDS] E REISSUE or DESIGN REISSUE or PLANT REISSUE E1 REISSUE [FROM 2001 ONWARDS] F1….F9 REEXAM. CERT REISSUE N-ND REEXAM. H STATUTORY INVENTION REGISTRATION (SIR) or STATUTORY INVENTION REGISTRATION FOR DESIGN or STATUTORY INVENTION REGISTRATION FOR PLANT PATENT H1 STATUTORY INVENTION REGISTRATION (SIR) [FROM 2001 ONWARDS] I1 PATENT PRE-1836 I2 REISSUE PRE-1836 I3 ADD. IMPROVEMENT (1838-1868) I4 DEFENSIVE PUBLICATION I5 PATENT APPLICATION PUBL. WITHIN THE TVPP [PUB.DATE: 28/01/1975] or PATENT APPLICATION PUBL. WITHIN THE TVPP P….P9 PLANT PATENTS [FROM NO. 1 TO 11727] S….S1 DESIGN PATENT Kind codes
 • 14. Patenditaotluste, patentide struktuur • Bibliograafilised andmed – Dokumendi tüüp ; autorid, taotleja/omanik; prioriteedi, esitamise, avaldamise andmed; pealkiri, lühikokkuvõte • Leiutiskirjeldus – Tehnikavaldkond, tehnika tase, leiutise olemus, jooniste kirjeldus, teostusnäited • Patendinõudlus • Lühikokkuvõte • Joonised • Tsiteeringud 17.04.2013 Mikk Putk 14
 • 15. Bibliograafilised andmed 17.04.2013 Mikk Putk 15 Patendidokumendi struktuur
 • 16. 17.04.2013 Mikk Putk 16 Bibliograafilised andmed Patendidokumendi struktuur
 • 17. INID Codes 17.04.2013 Mikk Putk 17 10 Document identification 11 Number of the document 12 Plain language designation of the kind of document 20 Domestic filing data 21 Number(s) assigned to the application(s) 22 Date(s) of filing application(s) 30 Priority Data 31 Number(s) assigned to priority application(s) 32 Date(s) of filing of priority application(s) 40 Date(s) of making available to the public 50 Technical information 51 International Patent Classification 52 Domestic or national classification 54 Title of the invention 56 List of prior art documents, if separate from descriptive text 57 Abstract or claim 58 Field of search 70 Identification of parties concerned with the document 71 Name(s) of applicant(s) 72 Name(s) of inventor(s) if known to be such 73 Name(s) of grantee(s), holder(s), assignee(s) or owner(s) 74 Name(s) of attorney(s) or agent(s) 75 Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s) 76 Name(s) of inventor(s) who is (are) also applicant(s) and grantee(s)
 • 18. Otsinguaruanded 17.04.2013 Mikk Putk 18 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_11/wipo_ip_kul_11_ref_t20.pdf Categories of Citations X - particularly relevant if taken alone Objection: Lack of novelty or lack of inventive step with one document Y - particularly relevant if combined with another Y-document Objection: Lack of inventive step by combination of two (or more) documents, always in pairs A - Technological background, no objection of lack of novelty or inv. step O - Non-written (e.g. oral) disclosure P - intermediate document, published after priority date but before filing date of the application; used in combination with X, Y, A (e.g. XP) T - Theory or principle underlying the invention E - Earlier patent document, but published on, or after the filing date D - cited in the application L - cited for other reasons
 • 19. Leiutiskirjeldus • FIELD OF THE INVENTION • BACKGROUND TO THE INVENTION – Viited varasematele sarnastele lahendustele • SUMMARY OF THE INVENTION • BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS • DETAILED DESCRIPTION OF INVENTION – EXAMPLES – Experimental data – tables • Drawings 17.04.2013 Mikk Putk 19 Patendidokumendi struktuur EP2482072
 • 20. Joonised 17.04.2013 Mikk Putk 20 Patendidokumendi struktuur
 • 21. Mikk Putk Patendinõudlus (patent claim) 17.04.2013 21 Patendidokumendi struktuur Claims tree EP2482072
 • 22. Kuidas nõudlust lugeda? 17.04.2013 Mikk Putk 22 Iseseisvad ehk sõltumatud nõudluspunktid Sõltuvad nõudluspunktid US4683202 EP2114628 Iseseisvad ehk sõltumatud nõudluspunktid Sõltuvad nõudluspunktid
 • 23. Tsiteeringud 17.04.2013 Mikk Putk 23 Backward citations / Cited documents • Patenditaotlused viidatud varasemad tehnika taseme dokumendid - patendidokumendid - teadusartiklid - muud dokumendid: veebileheküljed, ajakirjade artiklid, esitlused, raamatud, jne jms • Eksperdi poolt ekspertiisi käigus leitud ja otsinguaruandes viidatud dokumendid - patendidokumendid - teadusartiklid - muud dokumendid: veebileheküljed, ajakirjade artiklid, esitlused, raamatud, jne jms Forwardward citations / Citing documents • Uuemad patendidokumendid • Teadusartiklid, lõputööd • Ekspertiisiaruanded • Muud viited: blogid, foorumid, tootetutvustused jms
 • 24. 17.04.2013 Mikk Putk 24 Backward citations/ Cited documents Forwardward citations/ Citing documents Tsiteeringud US6000000 Extendible method and apparatus for synchronizing multiple files on two different computer systems
 • 25. Patendipere / Patendiperekond 17.04.2013 Mikk Putk 25 Definition 1: The simple patent family All documents having exactly the same priority or combination of priorities belong to one patent family. In this case, document D1 is the only document in family P1, D2 and D3 belong to family P1-P2, D4 belongs to family P2-P3, and D5 to family P3. Document D1 Priority P1 FAMILY P1 Document D2 Priority P1 Priority P2 FAMILY P1-P2 Document D3 Priority P1 Priority P2 FAMILY P1-P2 Document D4 Priority P2 Priority P3 FAMILY P2- P3 Document D5 Priority P3 FAMILY P3 http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
 • 26. Patendipere / Patendiperekond 17.04.2013 Mikk Putk 26 Definition 2: All the documents having at least one common priority belong to the same patent family. In this case, documents D1, D2 and D3 belong to family P1, documents D2, D3 and D4 to family P2, and documents D4 and D5 to family P3. FAMILY P1 FAMILY P2 FAMILY P3 Document D1 Priority P1 Document D2 Priority P1 Priority P2 Document D3 Priority P1 Priority P2 Document D4 Priority P2 Priority P3 Document D5 Priority P3 http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
 • 27. Patendipere / Patendiperekond 17.04.2013 Mikk Putk 27 Definition 3: All the documents directly or indirectly linked via a priority document belong to one patent family. In this case, documents D1 to D5 belong to the same patent family, P1. FAMILY P1 Document D1 Priority P1 Document D2 Priority P1 Priority P2 Document D3 Priority P1 Priority P2 Document D4 Priority P2 Priority P3 Document D5 Priority P3 http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html
 • 28. Uuringute liigid • Valdkonnauuring (patent landscape search, patent mapping) • Nimeuuring • Patendidokumendi/Patendiperekonna uuring (family search) • Tehnika taseme uuring (state of the art search, prior art search ) • Tsiteeringute uuring (citation search) • Kehtivuse uuring (status search; validity search, invalidity search) • Rikkumiste uuring (infringment search, clearence search ) • Kasutamise, tegutsemisvabaduse uuring (right to use search, freedm to operate search) • Patenteeritavuse/Uudsuse uuring (patentability search, novelty search) • Monitooring, jälgimine (patent monitoring, patent watch) • Vaidluste uuring • Kuuluvuse uuring • Muud uuringud: tehnoloogia-, turu-, konkurendi-, piirkonnauuring 17.04.2013 Mikk Putk 28
 • 29. Päringute väljad andmebaasides • Tekstiväljad – Pealkiri – Lühikokkuvõte – Leiutiskirjeldus/Täistekst – Nõudlus • Numbriväljad – Dokumendi number – Prioriteedi/Avaldamise/Esitamise kuupäev • Patendiklassid – ECLA – IPC (~70 000 valdkond) – USPC (~150 000 valdkonda) – CPC (~250 000 valdkonda) – F-terms 17.04.2013 Mikk Putk 29
 • 30. IPC • A — HUMAN NECESSITIES • B — PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING • C — CHEMISTRY; METALLURGY • D — TEXTILES; PAPER • E — FIXED CONSTRUCTIONS • F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING • G — PHYSICS • H — ELECTRICITY 17.04.2013 Mikk Putk 30
 • 31. Cooperative Patent Classification (CPC) • A - Human necessities • B - Performing operations; transporting • C - Chemistry; metallurgy • D - Textiles; paper • E - Fixed constructions • F - Mechanical engineering; lighting; heating; weapons; blasting engines or pumps • G - Physics • H - Electricity • Y - New technological developments 17.04.2013 Mikk Putk 31
 • 32. G Physics G02 Optics G02C Spectacles, sunglasses or goggles ... G02C5 Construction of non-optical parts G02C5/14 . Side members G02C5/20 .. Adjustable, telescopic 17.04.2013 Mikk Putk 32
 • 33. Biotechnology (IPC) • C07G COMPOUNDS OF UNKNOWN CONSTITUTION • C07K PEPTIDES • C12M APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY • C12N MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF • C12P FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE • C12Q MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES OR MICRO-ORGANISMS • C12R INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C- C12Q OR C12S, RELATING TO MICRO-ORGANISMS • C12S PROCESSES USING ENZYMES OR MICRO-ORGANISMS TO LIBERATE, SEPARATE OR PURIFY A PRE-EXISTING COMPOUND OR COMPOSITION 17.04.2013 Mikk Putk 33 Allikas: http://ipinsiders.com/page/patent-search#.UW0V5rWNpKJ
 • 34. Ohud patendiuuringu läbiviimisel • Andmebaaside erinevused • Andmete erinevused (klassid, terminid, õigekiri, omanikevahetus) • Andmete puudumine • Patendidokumentide avaldamine • Alusinfo puudulik • Kasutatavad otsingukriteeriumid ei ole õiged • Ebatäpne patendiklass • Õigekiri, tõlkevead • Kes on taotleja/omanik? • Žargoon, sünonüümid • Akronüümid, lühendid • Sama sõna erinevates valdkondades erineva tähendusega 17.04.2013 Mikk Putk 34
 • 35. Andres Männik  Mannik or Monnik or Maennik ÕO; OE CHTS TŠ ZH Å æ Č Ē jne Color vs colour; fluorecent vs florecent; 17.04.2013 Mikk Putk 35 Õigekiri Ohud patendiuuringu tegemisel
 • 36. Žargoon 17.04.2013 Mikk Putk 36 Ohud patendiuuringu tegemisel Swimming pool = Water-retaining recreational structure Balloon = Spherical device A paper bin = Arrangements for the disposal of refuse Shoe = Footwear Feed point = Power supply means
 • 37. Žargoon 17.04.2013 Mikk Putk 37 Ohud patendiuuringu tegemisel writing instrument = pen a plurality of balls = ball bearing spherical object with floppy filaments to promote sure capture = toy ball http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 38. 17.04.2013 Mikk Putk 38 Patent jargon in electronics electrical power source for electronic circuits semiconductor switching device with a control electrode galvanically isolated electrical coupling means = battery = transistor = transformer http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 39. 17.04.2013 Mikk Putk 39 Patent jargon in electronics = current collector photo-transmitting device = LED (light-emitting diode) arrangement for tapping power from an electrical cable http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 40. 17.04.2013 Mikk Putk 40 Patent jargon in general technology elongate member = pipe, riser, cable or optical fibre wing = door or window http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 41. 17.04.2013 Mikk Putk 41 Patent jargon in general technology energy-storing means = spring fastening means = nail, screw or rivet, etc. http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 42. 17.04.2013 Mikk Putk 42 Patent jargon in general technology a flexible member = membrane or diaphragm locking means = U-shaped retainer, etc. http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 43. 17.04.2013 Mikk Putk 43 • water- and oil-repellent surface • water-soluble or water-dispersible polymer • superabsorbent • expanded styrenic (co)polymer • polyisoprene • ionomer • graft copolymer of vinyl aromatic monomers on a butadiene rubber • aromatic polyester Teflon® polyacrylic acid (salt) or polyvinyl alcohol gel of polyacrylic acid (salt) polystyrene foam; Styrofoam® natural rubber copolymer of ethylene and salts of acrylic acid ABS (the plastic of which LEGO bricks are made) PET (polyethylene terephthalate) Patent jargon in chemistry http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 44. 17.04.2013 Mikk Putk 44 Patent jargon in pharmaceuticals ophthalmic solution = a solution suitable for the application to the eye (for example, NOT a sodium hydroxide solution with a pH of 13) pharmaceutically = any substance that the expert working acceptable carrier in the field (= person skilled in the art) would use for preparing a medicament (examples: cellulose, glycerol, starch) device for mixing the = any apparatus or mixer which is suitable pharmaceutical for this purpose. It need not necessarily come from ingredients the pharmaceutical area and may be used for a different purpose (example: a household mixer) http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 45. 17.04.2013 Mikk Putk 45 Patent jargon in pharmaceuticals pharmaceutical composition = exception to the principle explained: comprising X and Y for use intended use is taken into consideration in the treatment of disease Z (instead of just a "suitable for" check) if - the composition has not been used in medicine before (= first medical use) or - at least the specific use has not been described before (= second medical use) http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 46. 17.04.2013 Mikk Putk 46 Patent jargon in chemistry/pharmaceuticals A composition comprising water and glycerol "comprising" = further ingredients may also be present "containing" = further ingredients may also be present "consisting of" = only the ingredients listed are present http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 47. 17.04.2013 Mikk Putk 47 Patent jargon in chemistry • A composition comprising A, B and C = a mixture of at least A, B and C, and possibly other components Example: A composition comprising a solution of lactic acid in alcohol/water → Wine! • A composition consisting of A, B and C = a mixture in which only A, B and C are present Example: A composition consisting of a solution of lactic acid in alcohol/water → Wine is now excluded, since it comprises many more products than just lactic acid, alcohol and water. • A composition consisting essentially of A, B, and C = a mixture of A, B and C which may include further components provided they do not negatively affect the effect of the invention Example: A composition consisting essentially of a solution of lactic acid in alcohol/water → Wine might be included if the other components in wine do not prevent the effect of the invention being obtained. http://www.epo.org/learning-events/materials/kit/modules.html
 • 48. Sünonüümid 17.04.2013 Mikk Putk 48 • device or apparatus or system • method or procedure or process • Bioelectric* impedance or electric* bio impedance • programmable or reprogrammable or configurable or reconfigurable • bioactive peptides or biopeptides • microbe or animal or mammal or mammalian or human or living • treating or treatment or cur* or medic* or therapeutic* or disinfect* or sterilis* or investigat* or irradiat* or therapy • Gynaecological or gynecological or vaginal or genital or veneral or cervi* or endometriosis laparoscopy • nail or Skin or dermatology* or dermatose or psoriasis or parapsoriasis or vitiligo or leukoderma or eczema • lab-on-chip or labonchip or lab on chip or LOC 48
 • 49. Sünonüümid 17.04.2013 Mikk Putk 49 • tongue or mouth or head or oral • cancer or tumor or tumour • seeds or vegetation or plants or flora or greenery or vegetation or plantage or underbrush or forest or wood or bush or hedge or shrub or terrain • endometrium or endometrial or endometriosis • burner or heating or thermal or dehydration or pyrolysis or biomass or chips or wood or oil or liquid • biomass or chips or wood or carbon-containing or carbonaceous material or plant material or vegetable matter • band or ribbon or cord or lace or string or stripe or fibre or yarn • Cleaning or cleaner or cleanser or washing • Dishwashing or bathroom or toilet or window or household • biodegradable or vegetable based or organic or plant based 49
 • 50. Kuidas ohte vältida? Kontrolli: • kas operaatorid (and, or, near, not, jne) on õiged? • kas otsinguväljad (title, abstract, claims, full text/description; publication/priority/ application/grant number; inventor, applicant) on õiged? • kas andmebaas on õige? • kas otsingukriteeriumid (numbers, classes, keywords) on õigesti kirjutatud? • kas on õiged märksõnad (NB! sününüümid!), patendiklassid valitud? • kas päring on liiga lai? • Kas päring on liiga kitsas? 17.04.2013 Mikk Putk 50
 • 51. Soovitused 17.04.2013 Mikk Putk 51 • Mis on alternatiivsed võimalused? • Mis märksõnu on lahenduse kirjeldamiseks varem kasutatud? • Kuidas on eksperdid selles valdkonnas otsingut teinud? • Sama teema kohta kolleegiga koos otsingu tegemine • NB! Salvesta otsingukriteerimid, uuringu teostamise kuupäev
 • 52. Võimalused alternatiivse sõnastuse ja märksõnade leidmiseks • Leiutiskirjeldus, kokkuvõte, nõudlus, joonised • Muud publikatsioonid • Tootekirjeldused, veebilehed • Erialased uuringud • Thesaurus (for synonyms) • kolleegid 17.04.2013 Mikk Putk 52
 • 53. Patendiuuringute strateegiad 17.04.2013 Mikk Putk 53 It should be here somewhere!
 • 54. Patendiuuringu läbiviimise etapid • Eesmärgi seadmine – mis infot on vaja? • Esmaste kriteeriumite määramine • Sobivate andmebaaside valik • Esmaste tulemuste läbitöötamine • Kriteeriumite ja päringute täpsustamine, täiendav uuring – Viited – Sarnased patendidokumendid – Patendivaidlused – ekspertide arvamused – omanike kontroll • Tulemuste analüüs – nõudluse analüüs – patendiperekonna, kehtivuste kontroll 17.04.2013 Mikk Putk 54 NB! Ükski otsing ei anna 100% täpset ülevaadet
 • 55. 17.04.2013 Mikk Putk 55 START references class + words in claims class + words in abstracts class + words in fulltext broader class + synonyms Uuringu etapid
 • 56. Mis juhtub otsingut tehes? • tulemusi ei ole • tulemusi on liiga palju • tulemustega võib rahul olla, asjakohased tulemused 17.04.2013 Mikk Putk 56
 • 57. Kuidas, mida otsida? • Probleemi põhiselt (millistest teistes valdkondades/probleemide lahendamiseks on sarnast lahendust kasutatud) – tulemuseks erinevad lahendused samale probleemile. • Lahenduse põhiselt (kuidas teised on sama probleemi lahendanud) otsing – tulemuseks sarnased lahendused erinevatele probleemidele. • Kas kitsalt laiemaks või laiemalt kitsamaks? 17.04.2013 Mikk Putk 57
 • 58. Näide From 'The Sunken Yacht', © 1949 Walt Disney Corporation Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 58
 • 59. Näide Claim 1 A method of lifting an object fully or partially submerged in a fluid, comprising the step of introducing buoyant bodies through an opening on the surface of the object into the interior of said object. Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 59
 • 60. A method of lifting an object fully or partially submerged in a fluid, comprising the step of introducing buoyant bodies through an opening on the surface of the object into the interior of said object. Näide Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 60
 • 61. Mis on lahenduse olulised tunnused ja sünonüümid? Tunnus 1 Tunnus 2 Tunnus 3 Tunnus 4 Alternative 1 Lifting Submerged object Buoyant bodies Into interior Alternative 2 ? ? ? ? Alternative 3 ? ? ? ? Alternative 4 ? ? ? ? Alternative 5 ? ? ? ? Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 61
 • 62. http://thesaurus.reference.com/browse/Yacht Sünonüümide otsimine Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 62
 • 63. F1 = Search concept 1 F2 = Search concept 2 F3 = Search concept 3 F4 = Search concept 4 Alternative 1 Lifting Submerged object Buoyant bodies Into interior Alternative 2 Raising Sunken yacht (Ping pong) balls Hose into inside Alternative 3 Sunken boat Alternative 4 Sunken ship Alternative 4 Sunken vessel OR AND Tunnuste ja sünonüümide tabel Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 63
 • 64. (LIFTING OR RAISING) AND (SUNKEN-VESSEL OR SUNKEN-SHIP) AND (BUOYANT-BODIES OR BUOYANT-BALLS) AND (INTO OR INSIDE OR INTERIOR) Päringu koostamine Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 64
 • 65. Mitterahuldavad tulemused X X X X X X X X X X X X X X Saadud tulemused Olulised dokumendid Ebaolulised dokumendid Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 65
 • 66. Uuringu täpsustamine  Päringute muutmine – Vähem piiravam • Eemalda AND • Lisa OR – Rohkem piiravama • Lisa AND • Eemalda OR Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 66
 • 67. Päringu kitsendamine (LIFTING OR RAISING) AND (SUNKEN-VESSEL OR SUNKEN-SHIP) AND (INTO OR INTERIOR OR INSIDE) Sunken vessel Sunken ship Sunken boat Sunken yacht Submerged object F2 = Search concept 2 Alternative 4 Alternative 3 Alternative 2 Hose into inside (Ping pong) balls Raising Alternative 1 Into interior Buoyant bodies Lifting Feature F4 = Search concept 4 F3 = Search concept 3 F1 = Search concept 1 OR AND Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 67
 • 68. Rahuldav tulemus X X X X X X X X X X X X Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 68
 • 69. Tulemused Näide on tehtud Euroopa Patendiameti http://www.epo.org/ õppematerjalide põhjal 69
 • 71. Patendiinfoallikad • vaba juurdepääsuga interneti andmebaasid • tasulised interneti andmebaasid • patendiraamatukogud 17.04.2013 Mikk Putk 71 Patendiuuringute pakkujad Eestis: Patendibürood, Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, Patendiamet Mujal maailmas: Patendiametid, Patendiuuringute firmad
 • 72. Andmebaasi valik 17.04.2013 Mikk Putk 72 • Mis infot patendiandmebaas sisaldab? • Kui tihti uuendatakse? • Millist päringute formaati kasutada? • Millised võimalused on lisaks päringute tegemisele? ‐ Päringute ajalugu ‐ Statistika/Analüütika ‐ Tsiteeringud ‐ Perekonnad, staatuse info ‐ Teavitused RSS või e-postiga ‐ Nõudluse puu (claim tree) ‐ Semantiline/sarnasuse otsing ‐ Otsisõnade esiletõstmine (highlighting) ‐ Automaattõlge ‐ Andmete eksport/import ‐ Tulemuste salvestamine, jagamine, märkmete tegemine ‐ Filtrid ‐ vm
 • 73. Uued võimalused patendiuuringute tegemisel • concept based search tools (PatentInspiration) • similarity applications: ip.com, Google „find pior art“ button, citations (espacent, IPvision) • crowdsourcing (ask patents) • third party observations; crowdsourcing; team searching 17.04.2013 Mikk Putk 73
 • 74. Patendiinfo andmebaasid 17.04.2013 Mikk Putk 74 • Searcher.io • PatSeer • PatentInspiration http://www.patentinspiration.com • Boliven http://www.boliven.com • The Lens http://lens.org/ • OpenPatentData http://www.openpatentdata.com/ * • World Patents Mapped http://w.pat.tc/
 • 79. 17.04.2013 Mikk Putk 79 Patendiuuring USPTO andmebaasis
 • 80. 17.04.2013 Mikk Putk 80 Firefox: Aspator Chrome: Petapator Patendiuuring USPTO andmebaasis
 • 81. 17.04.2013 Mikk Putk 81 Firefox: Aspator Chrome: Petapator Patendiuuring USPTO andmebaasis
 • 82. Biotehnoloogia jt eluteadused 17.04.2013 Mikk Putk 82 Patendiinfo allikad http://www.intellogist.com/wiki/Resource:Resource_Finder?technology=General+Biotechnology+
 • 83. 17.04.2013 Mikk Putk 83 Biotehnoloogia jt eluteadused Patendiinfo allikad – patent maps, technology reports, etc • Patent searching best precice: Biotechnolgy • Patent information resources: Biotechnolgy • PCT applications: Traditional Medicine; Environmentally Technologies; Alternative Energy • WIPO Patent Landscape Reports: Public Health, Life Sciences, Food and Agriculture • WIPO Patent Landscape Reports: Vaccines for Selected Diseases; Atazanavir • PatentLens: Agriculture & Environment, Health and Medicine • Dolcera Life Siences landscape reports • DrugPatentWatch • UKIPO patent data reports: Stem Cells, etc • DNA patent database • CambridgeIP IP reports: Pharmaceutical Formulations; Medical Technology • Keemilised ühendid: SureChem, ChemSpider • Biotechnology and Pharmaceutical patent databases
 • 84. 17.04.2013 Mikk Putk 84 Biotehnoloogia jt eluteadused Patendiinfo allikad – järjestuste otsing • SequenceBase: US patent sequence searching • TheLens: Biological Organims • European Molecular Biology Laboratory: Patent data resources at the EBI contain patent abstracts, patent chemical compounds, patent sequences and patent equivalents.
 • 85. 17.04.2013 Mikk Putk 85 Biotehnoloogia jt eluteadused Patendiinfo allikad – järjestuste otsing: TheLens
 • 86. Patenditõlked • http://iptranslator.com/ Translations between English, Chinese, Japanese, French, German, Korean, Spanish, Portuguese and Russian • Espacenet Patent Translate now covers translations between English and fourteen other languages, namely Chinese, Danish, Dutch, German, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish. More languages will be added in the coming years. • PATENTSCOPE Specifically trained with bilingual corpuses of text from the patent field, taking account of the International Patent Classification (IPC) it allows users to translate the titles and abstracts of inventions from English to French, German, Japanese or Spanish and vice versa. 17.04.2013 Mikk Putk 86
 • 87. 17.04.2013 Mikk Putk 87 Mikk Putk Soo 46, 10414 Tallinn mikk.putk@patent.ee +372 53 039 088 Skype: mikkputk Margus Sarap Kompanii 1C, 51004 Tartu margus.sarap@patent.ee tel 747 7058 Skype: bodsusms Sarap ja Partnerid Patendibüroo http://www.patent.ee patent@patent.ee Täname!