Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid

61 views

Published on

Kuhu paigutada tööstusomand intellektuaalomandi maastikul?
Tööstusdisaini kaitse – piirid
Disainilahendus
Mis võimalused on Eesti ettevõttel?
Kulu
Eesti ettevõtete disaininäited
Riskid
Kopeerimine
Vaidlused
Kas see kõik tasub ära?

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid

 1. 1. Margus Sarap Euroopa ja Eesti patendivolinik Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo *
 2. 2. 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 2
 3. 3. * *Kuhu paigutada tööstusomand intellektuaalomandi maastikul? *Tööstusdisaini kaitse – piirid *Disainilahendus *Mis võimalused on Eesti ettevõttel? *Kulu *Eesti ettevõtete disaininäited *Riskid *Kopeerimine *Vaidlused *Kas see kõik tasub ära? 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 3
 4. 4. * Intellektuaalomand Autoriõigus Tööstusomand - Kaubamärgid - Disain - Leiutised - Domeenid - Ärisaladus 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 4
 5. 5. Allikas: https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/design-definition 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 5
 6. 6. * *EPA - Tööstusdisainilahendus on: *toote ruumiline või tasapinnaline väliskujundus, mille võivad moodustada üksikuna või omavahel kombineerituna *vorm, värvilahendus, ornament, faktuur jne. *Tööstusdisainilahendusena võib registreerida toote väliskuju *EUIPO – Tööstusdisainilahendus on: *Toote või selle osa välimus, mis tuleneb eelkõige toote enese ja/või selle *Kaunistuste, joonte, piirjoonte, värvide, kuju, struktuuri ja/või materjali omadustest ehk Toote väliskuju 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 6
 7. 7. * *uus *eristatav *Eristatavus – tööstusdisaini üldmulje erineb üldmuljest, mille jätab enne registreerimistaotluse esitamise päeva avalikustatud tööstusdisainilahendus ning *selle järgi peab olema võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 7
 8. 8. * *Artikli avaldamine; *messile minek; *toote esitlus; *müügiga alustamine • Kaob uudsus; • toote edukaks saamisel tekivad piraatkoopiad; • teave saab konkurentidele kättesaadavaks 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 8
 9. 9. * * Eesti tööstusdisaini registreerimistaotluse esitamine * Euroopa Liidu disainilahenduse registreerimine * Haagi Rahvusvaheline disainisüsteem * Riikide disainisüsteemid 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 9
 10. 10. * *Eesti tööstusdisaini registreerimistaotluse esitamine *1 riik, üks amet, üks taotlus, üks tunnistus, kaitse kehtib Eestis 5+5+5+5+5=25a *Euroopa Liidu disainilahenduse registreerimine *üks amet, üks taotlus, üks tunnistus, kaitse kehtib 28 riigis 5+5+5+5+5=25a *Haagi Rahvusvaheline disainisüsteem *üks vastu võttev amet, üks tunnistus, kaitse max 66 territooriumil 5+5+5+ … NB! Osalised/riigid võivad keelduda või esitada täiendavaid tingimusi *Riikide disainisüsteemid 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 10
 11. 11. * • EE • Riigilõiv esitamise eest – 105eur (füüsiline isik 26eur) • Lisalõiv variantide eest alates kolmandast – 26eur • Pikendamine (esimene) - 130eur • Pikendamine (teine ja järgmised) – 260eur Esitamine kahe variandiga: 105eur Teenustasud: ……eur Lõivude allikas: http://www.epa.ee/et/riigiloivud-patendiameti-toimingute-eest/toostusdisainilahenduste- riigiloivud • EU • Lõiv registreerimise eest – 230eur • Lisaregistreering (2-10) – 115eur • Lõiv avaldamise eest – 120eur • Lisaavaldamine (2-10) – 60eu Esitamine üks disain: 350eur Teenustasud: …...eur Kulu ühe riigi kohta: ca 25eur 5 aastat Lõivude allikas: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-fees-and-payments 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 11
 12. 12. * *Aluseks Locarno klass 06 – sisustuskaubad 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 12
 13. 13. * *06. – sisustuskaubad * 06.01. – istmed * 06.02. – voodid * 06.03. – lauad ja muu samalaadne mööbel * 06.04. – kapid ja riiulid * 06.05. – liitmööbel * 06.06. – muu mööbel ja mööbliosad * 06.07. – peeglid ja raamid * …. * 06.13. – tekid ja muud katted * 06.99. - muu 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 13
 14. 14. * EU002139188-0012 EU002139188-0006 EU002139188-0002 EU002257048-0009 EU003207018-0002 EU003725001-0003EU003207018-0001 EU002257048-0008 EU001796301-0001 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 14
 15. 15. *EU002032888-0001 aegunud EU001658147-0002 aegunud EU002032888-0002 aegunud EU001214837-0004 aegunud 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 15
 16. 16. * EU000177159-0001 EU002032854-0001:0006 aegunudEU002711275-0002 EU002945733-0001 EU003759448-0001 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 16
 17. 17. * EU003868231-0001 EU002189027-0002 EU001804360-0002 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 17
 18. 18. * EU003608918-0001 EU002257048-0007 EU002632661-0001 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 18
 19. 19. * EU000505193-0006 aegunud EU000505193-0006 Kehtetuks tunnistatud EU000872221-0001 aegunud EU001001010-0001 aegunud 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 19
 20. 20. * 1. Eksimused tööstusomandi väljatöötamisel 2. Teiste õiguste rikkumine 3. Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest 4. Enda õiguste kaitsmata jätmine 5. Korrektsete lepingute puudumine 6. Ei planeerita kulusid 7. Avalikustamine 8. Ei kasutata asjatundjate abi 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 20
 21. 21. * Ettevõtja Investorid Koostöö- partnerid Edasi- müüjad Teenuse- pakkujad Teised IO õiguste omajad Töötaja/ autor Konkurendid Vt ka http://www.slideshare.net/patent/intellektuaalomand-lepingutes 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 21
 22. 22. 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 22
 23. 23. * Kaitsmata või avalikustatud toote kopeerimine on lihtne • sest tõestada, et toode oli sinu oma on keeruline • sest selle toote omanik peab minema kohtusse • sest ilmselt pole tõendusmaterjali autorsuse kohta • sest toode on vana, st sellel ei saa olla enam kaitset • sest kaitse kehtivus on jäetud pikendamata 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 23
 24. 24. • Eristatavus • üldmulje erineb üldmuljest, mille jätab enne registreerimistaotluse esitamise päeva avalikustatud tööstusdisainilahendus • Jälgi, mis toimub ja võta ette ennetavaid samme • Tähista kaitstud tooted vastava kirjaga • Disain registreeritud • EU disain nr EU002139188 • Hoiata kui vaja ja võimalikult kohe võimalikku rikkujat, kui sul on olemas registreeritud tööstusdisainilahendus 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 24
 25. 25. * *Registreeritud disainilahenduse omanik saab vaidlustada õigusi, mis on vastuolus tema õigustega *Teisalt saab vaidlustada registreeritud disainilahenduse õigust *Varasem disainilahendus on avaldatud *Ametlikud väljaanded *Näitused, kaubandus *Internet *Notariaalsed avaldused, vandetunnistused *Mõlemad disainilahendused jätavad ühesuguse mulje 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 25
 26. 26. *Disainilahenduse avalikustamist kolmandale isikule, kelle puhul kehtib otsene või kaudne konfidentsiaalsusnõue, ei loeta disainilahenduse avalikkusele kättesaadavaks tegemiseks *Prioriteediõigus – varasem disainilahendus, kasuliku mudeli taotlus *Kehtib kuus kuud 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 26
 27. 27. EU000238001-0001,0002, 0003 * 2004 a registreeritud disainilahendus 2005 a kriminaalasi 2008 a RK lahend, jõusse jäi karistus 20 000kr https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=9524911 https://www.postimees.ee/1774791/grillmaja-kopeerija-jai-leiutise-varguses-suudi 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 27
 28. 28. * • Milleks kaitset vaja? • Millele kaitset taotleda? • Millises etapis on kaitstava idee/lahenduse arendustööd? • Kas kaitstavale lahendusele on turgu? • Kui kiire on kaitstava lahenduse eluiga? • Millised ressursid on kaitsmiseks? • Milline eeltöö kaitse taotlemisele tuleks teha? • Kuidas toimub kaitstud lahenduse kommertsialiseerimine? • Kellele õigused kuuluvad? • Millised on kaitsega seonduvad riskid? • Kui palju kaitsetaotlusi tuleb esitada? • Millal on sobiv aeg kaitsetaotluse esitamiseks? • Kus (millistes riikides) on kaitse vajalik? • Milline kaitsestrateegia valida? 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 28
 29. 29. * • Kaitsmata IO õigused on probleemide pundar • Kui mitte kohe, siis aasta-kahe pärast • Alati võib olla keegi, kes minu tegemata jätmisest kasu lõikab • “oleks” on tore poiss, aga kahjuks hiljem ei aita • Tegutse, aga läbimõeldult • Kasuta abi, mõistlikum on kulutada alguses 2000eur, kui hiljem kohtuvaidluses 10000eur 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 29
 30. 30. Disainilahenduste uuringuteks: • DesignView; • Google Patents (US disainipatendid) • Google Image search Viited taustauuringuteks 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 30
 31. 31. * Kindlasti on küsimusi, sestap küsige julgelt …. 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 31
 32. 32. Tänan kuulamast! Kontakt Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 53 038 088 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://www.patent.ee/et/esitlused/ http://www.slideshare.net/patent 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 32
 33. 33. 26/10/2017Sarap ja Putk Patendibüroo 2017 33

×