Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mikk Putk, Patendivolinik
Sarap ja Putk Patendibüroo
01.03.2017, v7
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutise kaitsmise võimalused
• Õiguskaitse taotlemine
• Saladuses hoidmine
• Publitseerimine
• Lepinguliselt reguleerimin...
Õiguskaitse taotlemine
• Patendi taotlemine
• Kasuliku mudelina (i. k. utility model, petty
patent, innovation patent) reg...
Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina
• Puudub sisuline ekspertiis  puudub õiguskaitse kindlus
• Kaitsedokumendi saamine l...
Võimalused leiutise patenteerimiseks
• Patenteerimine siseriiklikult
• Patenteerimine regionaalselt
– Euroopa (kuni 40 rii...
Eesti ettevõtete peamised
patenteerimise piirkonnad
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 6
Viimase 10 aasta jooksul esita...
ENKO AS
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 7
Skeleton Technologies
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 8
MYOTON AS
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 9
Patenteerimine siseriiklikult
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 10
• Esimese taotluse esitamise kuupäev  prioriteedik...
Kaitsmine igas riigis eraldi
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 11
Etteval-
mistamine
Esitamine Avaldamine Ekspertiis O...
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 12
Patenteerimine Euroopas
Approx. 4-5 years 9 months
Search and search
report toget...
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 13
Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/
NB! Andorra; Argentina; Bahamas; Bangladesh;...
Mida välisriikides kaitsmisel arvestada?
• Leiutise valdkond, kopeeritavus
• Arenduseks kuluv aeg, toote eluiga
• Ettevõte...
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 15
Kaitsmiseks sobivaima teekonna valik
Erinevused patendisüsteemides
• ajapikendusperioodis (Nt: EPO 6 kuud; EE, USA 12 kuud);
• nõudluse koostamisel, nt: EE vs ...
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 17Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/
Patendisü...
Mida välisriikides kaitsmisel
arvestada? 1/2
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 18
Ettevõtte tegevus Mida arvestada
pat...
Mida välisriikides kaitsmisel
arvestada? 2/2
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 19
Ettevõtte tegevus Mida arvestada
pat...
Näited patenditaotluse
ettevalmistamise ja esitamise kuludest
• EE taotlus ~ 1200 eur
• Euroopa taotlus I etapp ~ 3500-400...
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 21
Kulude planeerimine, eelarve koostamine
1. Taotluse mahukus ettevalmistamisel
- L...
Kulude planeerimine
01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 22
•Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud
•Leiuti...
Kasulikud ja kasutatud viited
• OHIM Academy https://oami.europa.eu/ohimportal/en/learning
• E-Learning Centre of the Euro...
24
Tänan!
Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee
Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7

75 views

Published on

Leiutise kaitsmise võimalused
Õiguskaitse taotlemine
Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina
Võimalused leiutise patenteerimiseks
Eesti ettevõtete peamised patenteerimise piirkonnad
Patenteerimine siseriiklikult
Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem
Euroopa patendisüsteem
Mida välisriikides kaitsmisel arvestada?
Erinevused patendisüsteemides
Näited patenditaotluse ettevalmistamise ja esitamise kuludest
Kulude planeerimine, eelarve koostamine

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo 01.03.2017, v7 Leiutiste kaitsmisest välisriikides
 2. 2. Leiutise kaitsmise võimalused • Õiguskaitse taotlemine • Saladuses hoidmine • Publitseerimine • Lepinguliselt reguleerimine 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 2
 3. 3. Õiguskaitse taotlemine • Patendi taotlemine • Kasuliku mudelina (i. k. utility model, petty patent, innovation patent) registreerimise taotlemine 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 3
 4. 4. Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina • Puudub sisuline ekspertiis  puudub õiguskaitse kindlus • Kaitsedokumendi saamine lihtsam ja kiirem patendi saamisest • Piiratud arv riike: Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan. 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 4 NB! Kasulik mudel patent
 5. 5. Võimalused leiutise patenteerimiseks • Patenteerimine siseriiklikult • Patenteerimine regionaalselt – Euroopa (kuni 40 riiki) + Ühtse mõjuga Euroopa patent (26 riiki) – Rahvusvaheline patenditaotlus PCT (151 liikmesriiki) – Euraasia (9 liikmesriiki) – Aafrika (ARIPO – 19 liikmesriiki; OAPI – 17 liikmesriiki) • Siseriiklike ja regionaalste kaitsetaotluste kombinatsioon • Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program (38 riiki, 3 regiooni) 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 5
 6. 6. Eesti ettevõtete peamised patenteerimise piirkonnad 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 6 Viimase 10 aasta jooksul esitatud patenditaotlused
 7. 7. ENKO AS 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 7
 8. 8. Skeleton Technologies 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 8
 9. 9. MYOTON AS 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 9
 10. 10. Patenteerimine siseriiklikult 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 10 • Esimese taotluse esitamise kuupäev  prioriteedikuupäev • Prioriteediaasta • Esmane patenteeritavuse hinnang • 12 kuu jooksul esitamine teistes piirkondades • Taotluste avaldamine, ekspertiis, otsus EE EP US CN AU CA JP
 11. 11. Kaitsmine igas riigis eraldi 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 11 Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus NB! Patenditaotluse esitamisega ei lõppe patendi taotlemine!
 12. 12. 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 12 Patenteerimine Euroopas Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR 1. Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html 2. Unitary patent and/or
 13. 13. 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 13 Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/ NB! Andorra; Argentina; Bahamas; Bangladesh; Bhutan; Bolivia; Burundi; Congo; Guyana; Haiti; Holy See; Iraq; Jamaica; Jordan; Lebanon; Mauritius; Nepal; Pakistan; Paraguay; Samoa; Suriname; Tonga; Uruguay; Venezuela; Yemen EP US CN AU CA JP EE Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem NB! Ei ole olemas ülemaailmset/rahvusvahelist vms patenti
 14. 14. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? • Leiutise valdkond, kopeeritavus • Arenduseks kuluv aeg, toote eluiga • Ettevõte arengufaas, lähiaastate plaanid • Ettevõtte/konkurentide tegevuspiirkonnad, riikide eripärad • Erinevused patendisüsteemides • Õiguste kuuluvus • Patenteerimisega seotud kulud • Avalikustamine • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 14 NB! Patenditaotlus patent NB! Esimene patenditaotlus ei ole alati kõige olulisem NB! Üksainus patent ei pruugi tagada piisavat kaitset
 15. 15. 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 15 Kaitsmiseks sobivaima teekonna valik
 16. 16. Erinevused patendisüsteemides • ajapikendusperioodis (Nt: EPO 6 kuud; EE, USA 12 kuud); • nõudluse koostamisel, nt: EE vs EP vs USA; • lisadokumentide esitamisel; tähtaegades; allkirja nõuetes; • lõivudes; • Sisulise ekspertiisiga või registreerimissüsteemiga; – Ekspertiisisüsteem • automaatne: AT, BG, DK, EE, ES, FI, IS, NO, PL, PT, SE • Tellitav: CZ, DE, GB, HR, HU, RO, RS, SK, TR – Registreerimissüsteem • Otsinguta: Albaania, Latvia, Lithuania, Monaco, Makedoonia, Malta, Sloveenia, San Marino • Tellitava otsinguga: Šveits, Liechtenstein • Otsinguga: Belgium, Itali, France, Netherland, Luxembourg (searches done by the EPO); Cyprus, Greece, Ireland 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 16
 17. 17. 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 17Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/ Patendisüsteemide erinevused Kõrgem skoor näitab patendiõiguste rakendamise suuremat efektiivsust ja asja-ajamise madalamaid kulusid.
 18. 18. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? 1/2 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 18 Ettevõtte tegevus Mida arvestada patenteerimisel? Mis tehnoloogiavaldkonnas tegutsetakse, sh: - toote arenduseks, turule viimiseks kuluv aeg? - toote eluiga? - kui konkurentsitihe valdkond? - tehnika tase, varasemad patendid ja tegutsemisvabadus? - seadusandlikud piirangud? - kopeeritavuse lihtsus/keerukus? Kas kaitsta Kas patenteerimine on otstarbekas ja/või vajalik? Mis on kaitse eesmärk? Millised võivad olla takistused vastavasse riiki sisenemisel? Mis on leiutise/toote juures kõige olulisem, mis loob lisaväärtust/teeb leiutise toimimise võimalikuks? Mida kaitsta Probleemi lahendus – kuidas on teostatud! Mis faasis ettevõte, kas alustav või tegutsev? Millal kaitsta, mis kuludega arvestada Kuidas planeerida patenteerimise kulusid ja patenteerimise strateegiat üldiselt?
 19. 19. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? 2/2 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 19 Ettevõtte tegevus Mida arvestada patenteerimisel? Kus on: - ettevõtte asukoht? - tootmine? - kliendid, müük? - konkurendid, võimalikud kopeerijad? Kus kaitsta, millal kaitsta Kus on, peamised turud, kus tasuks patenteerimisele mõelda? Millal ja mis järjekorras neisse riikidesse plaanis siseneda? Millised on ettevõtte plaanid järgneva 1-3 aasta jooksul, sh - kiiresti plaanitakse arendusega edasi liikuda? - millal, mis järjekorras ja millistesse riikidesse plaanitakse siseneda? - millal jõuavad tooted turule, algab aktiivne turundus jms – st millal planeeritakse leiutis avalikustada? Millal kaitsta, milliste kuludega arvestada Kas valida kiirem või aeglasem patenteerimise strateegia? Millal sobiv aeg patenteerimise tegevustega alustamiseks?
 20. 20. Näited patenditaotluse ettevalmistamise ja esitamise kuludest • EE taotlus ~ 1200 eur • Euroopa taotlus I etapp ~ 3500-4000 eur – Sh esitamise lõivud ca 1400 eur • Euroopa taotlus II etapp ~ 3000 eur – Sh ekspertiisiga seotud lõivud ca 2300 eur • PCT ehk rahvusvaheline taotlus ~ 5000 eur – Sh esitamise lõivud ~3300 eur • USA eeltaotlus ~ al 400-500 – ca 1000 eur • USA taotlus ~ al ca 3000 eur – Sh lõivud + välisesindaja tasu al ~2000 eur 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 20 NB! Tegemist on näidetega! Tegelikud hinnad võivad oluliselt erineda siintoodust.
 21. 21. 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 21 Kulude planeerimine, eelarve koostamine 1. Taotluse mahukus ettevalmistamisel - Lehekülgede arv - Jooniste arv - Nõudluspunktide arv - Ettevalmistuseks kuluv aeg - Tõlke kulud - Esitamise lõivud 2. Erinevad riigid - Riikidesse sisenemise järjekord ja aeg - Tõlkekulud - Lõivud - Kohalike patendivolinike teenustasud - Taotlusega esitatavad dokumendid - Võimalikud muud kulud 3. Kulud ekspertiisis - Ekspertiisiga seotud kulud - Kulu järelepärimistele vastuste koostamisel, paranduste tegemisel - Ekspertiisiga seotud lõivud - Lõisalõiv tähtaegade pikendamise eest 4. Patendi väljaandmise, jõustamise kulud - Patendi väljaandmise ja jõustamisega seotud kulud - Kohalike patendivolinike teenustasud - Tõlkekulud - Lõivud
 22. 22. Kulude planeerimine 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 22 •Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud •Leiutiskirjelduse, nõudluse, jooniste koostamine •Patenteerimisstrateegia valik Ettevalmistus •Esitamiseks vajalikud dokumendid, dokumentide allkirjastamine •Lõivud •Tõlked •Sobivad välispartnerid Esitamine •Formaalsuste kontroll •Otsing ja patenteeritavuse eelhinnang •Avaldamine Eelmenetlus •Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest ja ekspertiisi iseärasustest •Taotluse korrigeerimine vastavalt eksperdi kriitikale •Tähtajad, kehtivuslõivude tasumine Ekspertiis •Taotluse tagasilükkamisel loobumine või otsuse vaidlustamine •Patendi välja andmisel patendi jõustamine •Tähtajad, lõivud Otsus 0,5-2 kuud 0 1,5 aastat 3 aastat >20 aastat
 23. 23. Kasulikud ja kasutatud viited • OHIM Academy https://oami.europa.eu/ohimportal/en/learning • E-Learning Centre of the European Patent Academy https://e-courses.epo.org • WIPO eLearning Center https://welc.wipo.int/index_en.php 01.03.2017 Sarap & Putk Patent Agency 23
 24. 24. 24 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations Sarap & Putk Patent Agency 2401.03.2017

×