Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leiutiste kaitsmisest välisriikides

54 views

Published on

Teemad:
leiutise kaitsmise võimalused;
õiguskaitse taotlemine;
võimalused leiutise patenteerimiseks;
mida välisriikides kaitsmisel arvestada;
erinevused patendisüsteemides;
näited patenditaotluse ettevalmistamise ja esitamise kuludest;
kulude planeerimine;
patenteerimine siseriiklikult;
patenteerimine Euroopas;
rahvusvahelise patenditaotluse süsteem.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiutiste kaitsmisest välisriikides

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo 23.05.2017, v8 Leiutiste kaitsmisest välisriikides
 2. 2. Leiutis: Juhtmevaba seade ja meetod isesõitva auto juhtimiseks 23.05.2017 Kus ja kuidas kaitsta?
 3. 3. Leiutise kaitsmise võimalused • Saladuses hoidmine • Publitseerimine • Lepinguliselt reguleerimine • Õiguskaitse taotlemine 23.05.2017
 4. 4. Õiguskaitse taotlemine • Patendi taotlemine • Kasuliku mudelina (i. k. utility model, petty patent, innovation patent) registreerimise taotlemine 23.05.2017
 5. 5. Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina • Puudub sisuline ekspertiis  puudub õiguskaitse kindlus • Kaitsedokumendi saamine lihtsam ja kiirem patendi saamisest • Piiratud arv riike: Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan. 23.05.2017 NB! Kasulik mudel patent
 6. 6. Võimalused leiutise patenteerimiseks • Patenteerimine siseriiklikult • Patenteerimine regionaalselt – Euroopa (kuni 42 riiki) + Ühtse mõjuga Euroopa patent (26 riiki) – Rahvusvaheline patenditaotlus PCT (152 liikmesriiki) – Euraasia (9 liikmesriiki) – Aafrika (ARIPO – 19 liikmesriiki; OAPI – 17 liikmesriiki) • Siseriiklike ja regionaalste kaitsetaotluste kombinatsioon • Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program (38 riiki, 3 regiooni)23.05.2017
 7. 7. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? • Leiutise valdkond ja olemus, kopeeritavus • Arenduseks kuluv aeg, toote eluiga • Ettevõte arengufaas, lähiaastate plaanid • Ettevõtte/konkurentide tegevuspiirkonnad, riikide eripärad • Erinevused patendisüsteemides • Õiguste kuuluvus • Patenteerimisega seotud kulud • Avalikustamine • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? 23.05.2017 NB! Patenditaotlus patent NB! Esimene patenditaotlus ei ole alati kõige olulisem NB! Üksainus patent ei pruugi tagada piisavat kaitset
 8. 8. Erinevused patendisüsteemides • ajapikendusperioodis (Nt: EPO 6 kuud; EE, USA 12 kuud); • nõudluse koostamisel, nt: EE vs EP vs USA; • lisadokumentide esitamisel; tähtaegades; allkirja nõuetes; • lõivudes; • Sisulise ekspertiisiga või registreerimissüsteemiga; – Ekspertiisisüsteem • automaatne: AT, BG, DK, EE, ES, FI, IS, NO, PL, PT, SE • Tellitav: CZ, DE, GB, HR, HU, RO, RS, SK, TR – Registreerimissüsteem • Otsinguta: Albaania, Latvia, Lithuania, Monaco, Makedoonia, Malta, Sloveenia, San Marino • Tellitava otsinguga: Šveits, Liechtenstein • Otsinguga: Belgium, Itali, France, Netherland, Luxembourg (searches done by the EPO); Cyprus, Greece, Ireland 23.05.2017
 9. 9. 23.05.2017Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/ Patendisüsteemide erinevused Kõrgem skoor näitab patendiõiguste rakendamise suuremat efektiivsust ja asja-ajamise madalamaid kulusid.
 10. 10. Näited patenditaotluse ettevalmistamise ja esitamise kuludest • EE taotlus ~ 1200 eur • Euroopa taotlus I etapp ~ 3500-4000 eur – Sh esitamise lõivud ca 1400 eur • Euroopa taotlus II etapp ~ 3000 eur – Sh ekspertiisiga seotud lõivud ca 2300 eur • PCT ehk rahvusvaheline taotlus ~ 5000 eur – Sh esitamise lõivud ~3300 eur • USA eeltaotlus ~ al 400-500 – ca 1000 eur • USA taotlus ~ al ca 3000 eur – Sh lõivud + välisesindaja tasu al ~2000 eur 23.05.2017 NB! Tegemist on näidetega! Tegelikud hinnad võivad oluliselt erineda siintoodust.
 11. 11. Kulude planeerimine 23.05.2017 • Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud • Leiutiskirjelduse, nõudluse, jooniste koostamine • Patenteerimisstrateegia valik Ettevalmistus • Esitamiseks vajalikud dokumendid, dokumentide allkirjastamine • Lõivud • Tõlked • Sobivad välispartnerid Esitamine • Formaalsuste kontroll • Otsing ja patenteeritavuse eelhinnang • Avaldamine Eelmenetlus • Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest ja ekspertiisi iseärasustest • Taotluse korrigeerimine vastavalt eksperdi kriitikale • Tähtajad, kehtivuslõivude tasumine Ekspertiis • Taotluse tagasilükkamisel loobumine või otsuse vaidlustamine • Patendi välja andmisel patendi jõustamine • Tähtajad, lõivud Otsus 0,5-2 kuud 0 1,5 aastat 3 aastat >20 aastat
 12. 12. Patenteerimine siseriiklikult 23.05.2017 • Esimese taotluse esitamise kuupäev  prioriteedikuupäev • Prioriteediaasta • Esmane patenteeritavuse hinnang • 12 kuu jooksul esitamine teistes piirkondades • Taotluste avaldamine, ekspertiis, otsus EE EP US CN AU CA JP
 13. 13. Kaitsmine igas riigis eraldi 23.05.2017 Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus NB! Patenditaotluse esitamisega ei lõppe patendi taotlemine!
 14. 14. 23.05.2017 Patenteerimine Euroopas Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR 1. Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html 2. Unitary patent and/or
 15. 15. 23.05.2017 Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/ NB! Andorra; Argentina; Bahamas; Bangladesh; Bhutan; Bolivia; Burundi; Congo; Guyana; Haiti; Holy See; Iraq; Jamaica; Lebanon; Mauritius; Nepal; Pakistan; Paraguay; Samoa; Suriname; Tonga; Uruguay; Venezuela; Yemen EP US CN AU CA JP EE Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem NB! Ei ole olemas ülemaailmset/rahvusvahelist vms patenti
 16. 16. Eurasian Patent Office 23.05.2017
 17. 17. Näide: kiirelt edasi! 23.05.2017 0 12 18 30 EP taotluse esitamine (prioriteeditaotlus) Tähtaeg jätkata kaitse taotlemist Euroopa välistes riikides Avaldamine Kuud Riiklike taotluste esitamine (e.g. US, JP, AU, CA, CN, jne) 24 Ekspertiisinõude esitamine 6 36 48 Euroopa patendi väljaandmisel jõustamine valitud riikides US JP AU CN, etc DE UK ES IT, etc Ca 6-8 kuu möödumisel saabub EPOst esialgne otsing ja patenteeritavuse hinnang Ekspertiis jätkub igas riigis eraldi
 18. 18. Näide: tark ei torma! 23.05.2017 0 12 18 30 PCT esitamine Avaldamine Kuud Riiklikesse faasidesse sisenemise tähtaeg PCT korral 246 36 48 Euroopa patendi väljaandmisel jõustamine valitud riikides US EP AU CN, etc DE UK ES IT, etc Ca 6 kuu möödumisel saabub EPOst esialgne otsing ja patenteeritavuse hinnang Ekspertiis jätkub igas riigis eraldi
 19. 19. Näide: mõtleme veel! 23.05.2017 0 12 18 30 EE esitamine Tähtaeg jätkata kaitse taotlemist mujal riikides Avaldamine Kuud PCT esitamine Riiklikesse faasidesse sisenemise tähtaeg PCT korral 246 36 48 Euroopa patendi väljaandmisel jõustamine valitud riikides US EP AU CN, etc DE UK ES IT, etc Ca 10 kuu möödumisel saabub EPAst esialgne otsing ja patenteeritavuse hinnang Ekspertiis jätkub igas riigis eraldi
 20. 20. Kasulikud ja kasutatud viited • EUIPO Academy https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/learning • E-Learning Centre of the European Patent Academy https://e-courses.epo.org • WIPO eLearning Center https://welc.wipo.int/index_en.php 23.05.2017
 21. 21. 21 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations 23.05.2017

×