Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leiutiste kaitsmisest välisriikides

261 views

Published on

Ülevaade erinevatest patenteerimise võimalustest ning olulisemast, mida patenteerima asudes arvestada.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiutiste kaitsmisest välisriikides

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo 26.05.2016 Leiutiste kaitsmisest välisriikides
 2. 2. Miks kaitsta? • Kaitseks kopeerimise vastu • Konkurentide tegevuse – takistamiseks – ründamiseks • Tegutsemisvabaduse suurendamiseks • Litsentsitulude eesmärgil • Positiivse kuvandi loomiseks • Investeeringute kaasamiseks • Muudel eesmärkidel 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 2
 3. 3. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 3 Toote ja tehnoloogia eripärad Ettevõtte- sisesed, äristrateegi- lised faktorid Patendi- süsteemide iseärasused
 4. 4. • Mida on vaja kaitsta – Mis toote seisukohas loob ettevõttele lisaväärtust? • Tehnoloogiavaldkondade eripärad – Toote eluiga – Seaduslikud regulatsioonid – Erinevate valdkondade ühinemine 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 4 Mida arvestada – toote iseärasused Toote ja tehnoloogia eripärad
 5. 5. • Ettevõtte äristrateegia –Publitseerimine, esitlused, turundus –Peamised turud ja muud olulised piirkonnad –Turgudele sisenemise järjekord –Arendusplaan –Kaitse eesmärk • Uued tootmis- ja ärimudelid 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 5 Mida arvestada – äritegevus Ettevõtte- sisesed, äristrateegi- lised faktorid
 6. 6. Kus ja kuidas kaitsta? 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 6 Millised on kulud? Millal sobiv aeg? Patendi- süsteemide iseärasused • Millised patendisüsteemid on sobivad - Seadused; - Ajastus; - Eelarve • Milline taktika valida Patenditaotlus(t)e - ettevalmistamisel; - esitamisel; - ekspertiisis
 7. 7. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 7Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/ Patendisüsteemide erinevused
 8. 8. Võimalused • Siseriiklikult • Regionaalselt – Euroopa (kuni 40 liikmesriiki) • Ühtse mõjuga Euroopa patent (26 liikmesriiki) – Euraasia (9 liikmesriiki) – Rahvusvaheline patenditaotlus PCT (148 liikmesriiki) – Aafrika (ARIPO – 19 liikmesriiki; OAPI – 17 liikmesriiki) • Siseriiklike ja regionaalse kaitsetaotluste kombinatsioon • Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program (21 liikmesriiki) 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 8 Patendi- süsteemide iseärasused
 9. 9. Patendisüsteemide erinevused • Taotluse koostamine – Nõudluse struktuur – Nõudluse tõlgendamine • Taotluse esitamine – Taotlusega esitatavad dokumendid – Lõivud • Ekspertiisi iseärasused – Ekspertiisiga või ekspertiisita; Ekspertiis automaatne või vabatahtlik – Leiutise klassifitseerimine, otsinguaruanded – Patenteeritavuse kriteeriumite hindamine – Tähtaegade arvestamine – Kirjavahetus eksperdiga, järelepärimistele vastamine • Patendi jõushoidmine 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 9 Patendi- süsteemide iseärasused
 10. 10. Kaitsmine riigiti 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 10 Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus
 11. 11. Riiklike ja regionaalsete kaitsetaotluste kombinatsioon • Esimese taotluse esitamise kuupäev  prioriteedikuupäev • Prioriteediaasta • Esmane patenteeritavuse hinnang • 12 kuu jooksul taotluste esitamine teistes piirkondades • Taotluste avaldamine • Ekspertiis • Otsus 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 11 EE EP US CN AU CA JP EE PCT
 12. 12. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 12 Euroopa patendi taotlemine http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html Patendi jõustamine Patenditaotluse esitamine
 13. 13. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 13 Euroopa patendi taotlemine Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning- events/materials/kit.html
 14. 14. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 14 Ühtse mõjuga Euroopa patendi taotlemine Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR 1. Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html 2. Unitary patent and/or
 15. 15. Patendi jõustamine Ühtse mõjuga Euroopa patendi taotlemine 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 15 Patenditaotluse esitamine
 16. 16. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 16 Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/ NB! Andorra; Argentina; Bahamas; Bangladesh; Bhutan; Bolivia; Burundi; Cambodia; Congo; Djibouti; Guyana; Haiti; Holy See; Iraq; Jamaica; Jordan; Kuwait; Lebanon; Mauritius; Nepal; Pakistan; Paraguay; Samoa; Suriname; Tonga; Uruguay; Venezuela; Yemen
 17. 17. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 17 Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html
 18. 18. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 18 Rahvuslik vs rahvusvaheline EE EE EP US CN AU CA JP EP US CN AU CA JP Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html
 19. 19. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 19 Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program • Patendiametite vaheline koostöö ekspertiiside läbiviimisel • Töö mahtude ja dubleerimise vähendamine • Taotleja nõudel patenditaotluse ekspertiisi teostamine kiirendatud korras • Patendi kättesaamine kiiremini https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm
 20. 20. Näide: uudne lennumasin VAIP TM 26.05.2016 20 Taustainfo • Ettevõtja on välja töötanud uue seadme VAIP • Ettevõtte asukoht ja arendus asub Eestis • Plaanib järk-järgult toote müüki laiendada välisriikides • Arendamiseks plaanib kaasata investoreid • Soovib end kaitsta kopeerimise eest • On alustanud läbirääkimisi koostööpartneritega • Plaanis toote esitlus messil kuu aja pärast • Eeldatava aeg arendusteks ja katsetusteks 24 kuud GPS MPS Web server
 21. 21. Mida kaitsta? • Lennumasina konstruktsioon • Konstruktsiooni osad, sõlmed - Lennumasina kere, - Sensorite moodul, - Juhtimise süsteem, - Valgustus, - Õhkutõusmise süsteem, - istumismoodul, - Mootor ja akumoodul. • Materjalid • Meetod lennumasina juhtimiseks • Meetod lennuinfo analüüsimiseks 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 21 GPS MPS Web server Toote ja tehnoloogia eripärad
 22. 22. Piirkondade valik • Turud – kus on kliendid, tootmine, müük • Turgudele sisenemine – Riikide järjekord – Ajastus • Konkurentide asukohad – Sh võimalikud kopeerijad • Riikide eripärad – Piirangud, takistused toote turule viimiseks (Nt seadusandlus) • Toote arendamiseks kuluv aeg, toote eluea pikkus • Kopeeritavus 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 22 Ettevõtte- sisesed, äristrateegi- lised faktorid
 23. 23. Mis on sobivaim? 1. DE, UK, FR, IT, ES, US, CN jt 2. EE  PCT  EP, US, CN, jt 3. EE  EP, US, CN, jt 4. PCT  EP, US, CN, jt 5. EP  US, JP, jt 6. EP  PCT  US, JP, jt 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 23 12 kuud 12 kuud 12 kuud 12 kuud 30 kuud 30 kuud 30 kuud
 24. 24. Kulude planeerimine, eelarve koostamine • Taotluse mahukus – Lehekülgede arv – Jooniste arv – Nõudluspunktide arv 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 24 • Ettevalmistus • Tõlkimine • Lõivud • Erinevad riigid – Riikidesse sisenemise järjekord ja aeg – Tõlkekulud – Lõivud • Toimingute tähtajad – Esitamise kulud – Ekspertiisiga seotud kulud – Patendi väljaandmise ja jõustamisega seotud kulud • Kohalike patendivolinike teenustasud • Taotlusega esitatavad dokumendid • Võimalikud muud kulud • Võimalikud lisakulud
 25. 25. Patenditaotluse koostamine • Mida kaitstakse – Seade; Meetod või Materjal – Kombinatsioon: Nt seade ja meetod • Taotluse sisu – Tehnika tase – Leiutise kirjeldus – Joonised – Kaitseulatus – erinevus tehnika tasemest • Taotluse stiil – Ettevalmistuse põhjalikkus; Sisu detailsus 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 25 Patendi- süsteemide iseärasused
 26. 26. Taotluse ettevalmistamine ja esitamine • Esitamiseks vajalikud dokumendid – Avaldus taotluse esitamiseks – Kuuluvus – Volikiri – Muud dokumendid • Lõivud • Tõlked • Tähtajad 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 26 Patendi- süsteemide iseärasused
 27. 27. Alternatiivsed kaitsevõimalused • Avalikustamine vs salastamine • Strateegiline publitseerimine • Kiirelt/esimesena turule, nutikas ärimudel • Kolmandate osapoolte poolt jälgimine • Õiguskaitse kulude kindlustus • Tehnika taseme uuringud • Koostöö huvitatud osapooltega • Patentide-, kaubamärgi-, disainiõiguste omandamine • Patentide ühine kasutamine • Lepingud • Ärisaladuse, oskusteabe kaitse 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 27
 28. 28. Kokkuvõtteks - mida patenteerimisel välisriikides arvestada! • Patendisüsteemide erinevused • Kulude planeerimine ja eelarve koostamine • Riikide valik - turupiirkonnad, riikide eripärad • Õiguste kuuluvus • Toote arendamiseks kuluv aeg, toote eluiga • Piirangud, takistused toote turule viimiseks (Nt seadusandlus) • Kopeeritavus • Ärimudel, mis loob ettevõttele väärtust? • Kes on konkurendid • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? • Tehnoloogiavaldkondade eripärad ja muud regulatsioonid • Avalikustamine • Alternatiivsed võimalused 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 28
 29. 29. 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 29 Teekonna valik DE,UK,FR,IT,ES,US,CN jt EEPCTEP, US, CN, jt PCTEP, US, CN, jt EPUS, JP, jt • Taotluse esitamise ja ekspertiisi eripärad • Kulud • Ajastus
 30. 30. Kasulikud ja kasutatud viited • OHIM Academy https://oami.europa.eu/ohimportal/en/learning • E-Learning Centre of the European Patent Academy https://e-courses.epo.org • WIPO eLearning Center https://welc.wipo.int/index_en.php 26.05.2016 Sarap & Putk Patent Agency 30
 31. 31. 31 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations Sarap & Putk Patent Agency 3126.05.2016

×