Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mikk Putk, Patendivolinik
Sarap ja Putk Patendibüroo
28.09.2016, v5
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
http://www.clevero...
Kaitse planeerimisel …
• Kas?
• Mida?
• Kus?
• Millal?
• Mis maksab?
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 2
Mida välisriikides kaitsmisel
arvestada? 1/2
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 3
Ettevõtte tegevus Mida arvestada
pate...
Mida välisriikides kaitsmisel
arvestada? 2/2
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 4
Ettevõtte tegevus Mida arvestada
pate...
Võimalused leiutise välisriikides kaitsmiseks
• Patenteerimine siseriiklikult
– Kaitsmine kasuliku mudelina (58 riiki, 2 r...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 6
Riiklike ja regionaalsete kaitsetaotluste kombinatsioon:
rahvuslik vs rahvusvaheli...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 7Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/
Patendisüs...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 8
Euroopa patendi taotlemine
Approx. 4-5 years 9 months
Search and search
report tog...
Euroopa patendisüsteem täna ja homme
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 9
http://www.epo.org/about-us/organisation/memb...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 10
Ühtse mõjuga Euroopa patendi taotlemine
Approx. 4-5 years 9 months
Search and sea...
Patendi
jõustamine
Ühtse mõjuga Euroopa patendi taotlemine
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 11
Patenditaotluse
esitam...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 12
Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem
Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/f...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 13
Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem
Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/
NB! A...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 14
Global Patent Prosecution Highway
(GPPH) pilot program
• Patendiametite vaheline
...
Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina
• Puudub sisuline ekspertiis  kaitsedokumendi saamine lihtsam patendi
saamisest
• Pi...
Näiteid erinevustest patendisüsteemides
Erinevused:
• ajapikendusperioodis (Nt: EPO 6 kuud; EE, USA 12 kuud);
• nõudluse k...
Milline on sobivaim teekonna valik leiutise
välisriikides kaitsmiseks ?
1. DE, UK, FR, IT, ES, US, CN jt
2. EE  PCT  EP,...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 18
Teekonna valik
DE,UK,FR,IT,ES,US,CN jt
EE (vm siseriiklik) PCTEP, US, CN, jt
PC...
Kaitsmine igas riigis eraldi
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 19
Etteval-
mistamine
Esitamine Avaldamine Ekspertiis O...
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 20
Kulude planeerimine, eelarve koostamine
1. Taotluse mahukus ettevalmistamisel
- L...
Kulude planeerimine lähtudes
patendi taotlemise protsessist
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 21
•Tehnika taseme, uuds...
Kulude planeerimine 1/5
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 22
• Tehnika taseme, uudsuse,
tegutsemisvabaduse uuringud
• ...
Kulude planeerimine 2/5
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 23
•Esitamiseks vajalikud
dokumendid,
allkirjastamine
•Lõivu...
Kulude planeerimine 3/5
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 24
•Formaalsuste
kontroll
•Otsing ja
patenteeritavuse
eelhin...
Kulude planeerimine 4/5
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 25
• Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest
ja ekspert...
Kulude planeerimine 5/5
28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 26
•Taotluse
tagasilükkamisel
loobumine või otsuse
vaidlusta...
NB! Meeldetuletuseks 
• Patenditaotlus patent
• Ei ole olemas ülemaailmset/rahvusvahelist vms
patenti
• Patenditaotluse e...
Kokkuvõtteks - mida patenteerimisel välisriikides
arvestada!
• Ärimudel; mis loob ettevõttele väärtust?
• Toote arendamise...
Kasulikud ja kasutatud viited
• OHIM Academy https://oami.europa.eu/ohimportal/en/learning
• E-Learning Centre of the Euro...
30
Tänan!
Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee
Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leiutiste kaitsmisest valisriikides

392 views

Published on

Leiutiste kaitsmisest välisriikides:
- mida strateegia planeerimise ettevõtte arendustegevuse ja äriplaani seisukohast arvestada;
- kaitsmise võimalused;
- erinevate kaitsevõimaluste eelised;
- mida ühe või teise kaitsevõimaluse kasutamisel arvestada;
- kuidas kaitsmisega seonduvaid kulusid planeerida.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiutiste kaitsmisest valisriikides

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo 28.09.2016, v5 Leiutiste kaitsmisest välisriikides http://www.cleveron.eu/http://www.skeletontech.com/ https://www.starship.xyz/
 2. 2. Kaitse planeerimisel … • Kas? • Mida? • Kus? • Millal? • Mis maksab? 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 2
 3. 3. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? 1/2 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 3 Ettevõtte tegevus Mida arvestada patenteerimisel? Mis tehnoloogiavaldkonnas tegutsetakse, sh: - toote arenduseks, turuleviimiseks kuluv aeg? - toote eluiga? - kui konkurentsitihe valdkond? - tehnika tase, varasemad patendid ja tegutsemisvabadus? - seadusandlikud piirangud? - kopeeritavuse lihtsus/keerukus? Kas kaitsta Kas patenteerimine on otstarbekas ja/või vajalik? Mis on kaitse eesmärk? Millised võivad olla takistused vastavasse riiki sisenemisel? Mis on leiutise/toote juures kõige olulisem, mis loob lisaväärtust/teeb leiutise toimimise võimalikuks? Mida kaitsta Mis on arendatava toote/tehnoloogia puhul see, mis võiks olla kõige olulisem, mis kaitset vajab? Mis faasis ettevõte, kas alustav või tegutsev? Millal kaitsa, mis kuludega arvestada Kuidas planeerida patenteerimise kulusid ja patenteerimise strateegiat üldiselt?
 4. 4. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? 2/2 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 4 Ettevõtte tegevus Mida arvestada patenteerimisel? Kus on: - ettevõtte asukoht? - tootmine? - kliendid, müük? - konkurendid, võimalikud kopeerijad? Kus kaitsta, millal kaitsta Kus on, peamised turud, kus tasuks patenteerimisele mõelda? Millal ja mis järjekorras neisse riikidesse plaanis siseneda? Millised on ettevõtte plaanid järgneva 1-3 aasta jooksul, sh - kiiresti plaanitakse arendusega edasi liikuda? - millal, mis järjekorras ja millistesse riikidesse plaanitakse siseneda? Millal kaitsta, milliste kuludega arvestada Kas valida kiirem või aeglasem patenteerimise strateegia? Millal jõuavad tooted turule, algab aktiivne turundus jms – st millal planeeritakse leiutis avalikustada? Millal kaitsta, milliste kuludega arvestada Millal sobiv aeg patenteerimise tegevustega alustamiseks?
 5. 5. Võimalused leiutise välisriikides kaitsmiseks • Patenteerimine siseriiklikult – Kaitsmine kasuliku mudelina (58 riiki, 2 regiooni) • Patenteerimine regionaalselt – Euroopa (kuni 40 riiki) + Ühtse mõjuga Euroopa patent (26 riiki) – Euraasia (9 liikmesriiki) – Rahvusvaheline patenditaotlus PCT (151 liikmesriiki) – Aafrika (ARIPO – 19 liikmesriiki; OAPI – 17 liikmesriiki) • Siseriiklike ja regionaalse kaitsetaotluste kombinatsioon • Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program (38 riiki, 3 regiooni) 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 5 Riigiti erinevused seadustes, sh: - kuludes; - patenditaotluste ettevalmistamisel; - vajalike dokumentide esitamisel; - tähtaegades; - ekspertiiside läbiviimisel. Milline patendisüsteem valida? Milline taktika valida ekspertiisis peale patenditaotluse esitamist?
 6. 6. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 6 Riiklike ja regionaalsete kaitsetaotluste kombinatsioon: rahvuslik vs rahvusvaheline kaitsetaotlus EE EP US CN AU CA JP • Prioriteediaasta • Esmane patenteeritavuse hinnang • 12 kuu jooksul esitamine teistes piirkondades • Taotluste avaldamine, Ekspertiis, otsus EE EP US CN AU CA JP • Esimese taotluse esitamise kuupäev  prioriteedikuupäev
 7. 7. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 7Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/ Patendisüsteemide erinevused Kõrgem skoor näitab patendiõiguste rakendamise suuremat efektiivsust ja asja-ajamise madalamaid kulusid.
 8. 8. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 8 Euroopa patendi taotlemine Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning- events/materials/kit.html
 9. 9. Euroopa patendisüsteem täna ja homme 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 9 http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
 10. 10. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 10 Ühtse mõjuga Euroopa patendi taotlemine Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR 1. Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html 2. Unitary patent and/or
 11. 11. Patendi jõustamine Ühtse mõjuga Euroopa patendi taotlemine 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 11 Patenditaotluse esitamine
 12. 12. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 12 Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html
 13. 13. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 13 Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/ NB! Andorra; Argentina; Bahamas; Bangladesh; Bhutan; Bolivia; Burundi; Congo; Guyana; Haiti; Holy See; Iraq; Jamaica; Jordan; Lebanon; Mauritius; Nepal; Pakistan; Paraguay; Samoa; Suriname; Tonga; Uruguay; Venezuela; Yemen
 14. 14. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 14 Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program • Patendiametite vaheline koostöö ekspertiiside läbiviimisel • Töö mahtude ja dubleerimise vähendamine https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm • Taotleja nõudel patenditaotluse ekspertiisi teostamine kiirendatud korras • Patendi kättesaamise kiirendamine
 15. 15. Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina • Puudub sisuline ekspertiis  kaitsedokumendi saamine lihtsam patendi saamisest • Piiratud arv riike: Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 15
 16. 16. Näiteid erinevustest patendisüsteemides Erinevused: • ajapikendusperioodis (Nt: EPO 6 kuud; EE, USA 12 kuud); • nõudluse koostamisel, nt: EE vs EP vs USA; • lisadokumentide esitamisel; • tähtaegades; • allkirja nõuetes; • lõivudes • ekspertiisi läbiviimisel: ekspertiisiga või ekspertiisita – Ekspertiisisüsteem • automaatne: AT, BG, DK, EE, ES, FI, IS, NO, PL, PT, SE • Tellitav: CZ, DE, GB, HR, HU, RO, RS, SK, TR – Registreerimissüsteem • Otsinguta: Albaania, Latvia, Lithuania, Monaco, Makedoonia, Malta, Sloveenia, San Marino • Tellitava otsinguga: Šveits, Liechtenstein • Otsinguga: Belgium, Itali, France, Netherland, Luxembourg (searches done by the EPO); Cyprus, Greece, Ireland • jm 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 16
 17. 17. Milline on sobivaim teekonna valik leiutise välisriikides kaitsmiseks ? 1. DE, UK, FR, IT, ES, US, CN jt 2. EE  PCT  EP, US, CN, jt 3. EE  EP, US, CN, jt 4. PCT  EP, US, CN, jt 5. EP  US, CN, jt 6. EP  PCT  US, CN, jt28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 17 12 kuud 12 kuud 12 kuud 12 kuud 30 kuud 30 kuud 30 kuud
 18. 18. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 18 Teekonna valik DE,UK,FR,IT,ES,US,CN jt EE (vm siseriiklik) PCTEP, US, CN, jt PCTEP, US, CN, jt EPUS, CN, jt • Taotluse esitamise ja ekspertiisi eripärad • Kulud
 19. 19. Kaitsmine igas riigis eraldi 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 19 Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus
 20. 20. 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 20 Kulude planeerimine, eelarve koostamine 1. Taotluse mahukus ettevalmistamisel - Lehekülgede arv - Jooniste arv - Nõudluspunktide arv - Ettevalmistuseks kuluv aeg - Tõlke kulud - Esitamise lõivud 2. Erinevad riigid - Riikidesse sisenemise järjekord ja aeg - Tõlkekulud - Lõivud - Kohalike patendivolinike teenustasud - Taotlusega esitatavad dokumendid - Võimalikud muud kulud 3. Kulud ekspertiisis - Ekspertiisiga seotud kulud - Kulu järelepärimistele vastuste koostamisel, paranduste tegemisel - Ekspertiisiga seotud lõivud - Lõisalõiv tähtaegade pikendamise eest 4. Patendi väljaandmise, jõustamise kulud - Patendi väljaandmise ja jõustamisega seotud kulud - Kohalike patendivolinike teenustasud - Tõlkekulud - Lõivud
 21. 21. Kulude planeerimine lähtudes patendi taotlemise protsessist 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 21 •Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud •Leiutiskirjelduse, nõudluse, jooniste koostamine •Patenteerimisstrateegia valik Ettevalmistus •Esitamiseks vajalikud dokumendid, dokumentide allkirjastamine •Lõivud •Tõlked •Sobivad välispartnerid Esitamine •Formaalsuste kontroll •Otsing ja patenteeritavuse eelhinnang •Avaldamine Eelmenetlus •Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest ja ekspertiisi iseärasustest •Taotluse korrigeerimine vastavalt eksperdi kriitikale •Tähtajad, kehtivuslõivude tasumine Ekspertiis •Taotluse tagasilükkamisel loobumine või otsuse vaidlustamine •Patendi välja andmisel patendi jõustamine •Tähtajad, lõivud Otsus 0,5-2 kuud 0 1,5 aastat 3 aastat >20 aastat
 22. 22. Kulude planeerimine 1/5 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 22 • Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud • Leiutiskirjelduse, nõudluse, jooniste koostamine oMida kaitstakse – seade, protsess, materjalisegu oEttevalmistuse põhjalikkus, detailsus oNõudluse struktuur, tõlgendamine ja kaitseulatuse määramine • Patenteerimisstrateegia valik Ettevalmistus – patenditaotluse koostamine
 23. 23. Kulude planeerimine 2/5 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 23 •Esitamiseks vajalikud dokumendid, allkirjastamine •Lõivud •Tõlked •Sobivad välispartnerid Esitamine
 24. 24. Kulude planeerimine 3/5 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 24 •Formaalsuste kontroll •Otsing ja patenteeritavuse eelhinnang •Avaldamine Eelmenetlus
 25. 25. Kulude planeerimine 4/5 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 25 • Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest ja ekspertiisi iseärasustest o Ekspertiisiga või ekspertiisita; ekspertiis automaatne või vabatahtlik o Leiutise klassifitseerimine, otsinguaruanded o Patenteeritavuse kriteeriumite hindamine o Tähtaegade arvestamine o Kirjavahetus eksperdiga, järelepärimistele vastamine • Taotluse korrigeerimine • Tähtajad, kehtivuslõivude tasumine Ekspertiis
 26. 26. Kulude planeerimine 5/5 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 26 •Taotluse tagasilükkamisel loobumine või otsuse vaidlustamine •Patendi välja andmisel patendi jõustamine •Tähtajad, lõivud Otsus
 27. 27. NB! Meeldetuletuseks  • Patenditaotlus patent • Ei ole olemas ülemaailmset/rahvusvahelist vms patenti • Patenditaotluse esitamisega ei lõppe patendi taotlemine! • Esimene patenditaotlus ei ole alati kõige olulisem • Esimene/Üksainus patent ei pruugi tagada piisavat kaitset • See, mis toimib ühes riigis, ei pruugi toimida teises • Kasulik mudel patent 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 27
 28. 28. Kokkuvõtteks - mida patenteerimisel välisriikides arvestada! • Ärimudel; mis loob ettevõttele väärtust? • Toote arendamiseks kuluv aeg, toote eluiga • Kopeeritavus • Konkurendid • Riikide valik - turupiirkonnad, riikide eripärad • Tehnoloogiavaldkondade eripärad ja muud regulatsioonid - piirangud, takistused toote turule viimiseks (Nt seadusandlus) • Avalikustamine • Patendisüsteemide erinevused • Kulude planeerimine ja eelarve koostamine • Õiguste kuuluvus • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 28
 29. 29. Kasulikud ja kasutatud viited • OHIM Academy https://oami.europa.eu/ohimportal/en/learning • E-Learning Centre of the European Patent Academy https://e-courses.epo.org • WIPO eLearning Center https://welc.wipo.int/index_en.php 28.09.2016 Sarap & Putk Patent Agency 29
 30. 30. 30 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations Sarap & Putk Patent Agency 3028.09.2016

×