Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leiutiste kaitsmisest

108 views

Published on

Näited erinevatest patendisüsteemidest ning asjaoludest, mida silmas pidada välisriikides patenteerimise planeerimisel.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiutiste kaitsmisest

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo 07.12.2016, v6 Leiutiste kaitsmisest välisriikides
 2. 2. Top Caulk 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 2 • Patenditaotlused esitatud • Disainilahendused registreeritud • Kaubamärgid registreerimisel Autor: Silver Kensap
 3. 3. Top Caulk lugu • Probleem! • Esimene prototüüp 2014 lõpp • Esimesed kaitsetaotlused 2014 oktoober • Müügi algus oktoober 2016, Leedus • Müügi algus USAs detsember 2016 Autori soovitus: “Alguses võtke leiutisele esialgne kaitse ja siis tehke turu uuringut, kas teistele ka su idee meeldib (välisriikide inimestele) ja kui vähemalt 50 inimesele su idee meeldib, siis kaitske oma leiutis nii põhjalikult kui üldse on võimalik kaitsta.” 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 3
 4. 4. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 4 Kaitse planeerimisel …
 5. 5. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? • Tehnoloogiavaldkond • Leiutis ise • Ettevõte arengufaas • Ettevõtte ja konkurentide tegevuspiirkonnad • Lähiaastate plaanid 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 5
 6. 6. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? 1/2 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 6 Ettevõtte tegevus Mida arvestada patenteerimisel? Mis tehnoloogiavaldkonnas tegutsetakse, sh: - toote arenduseks, turule viimiseks kuluv aeg? - toote eluiga? - kui konkurentsitihe valdkond? - tehnika tase, varasemad patendid ja tegutsemisvabadus? - seadusandlikud piirangud? - kopeeritavuse lihtsus/keerukus? Kas kaitsta Kas patenteerimine on otstarbekas ja/või vajalik? Mis on kaitse eesmärk? Millised võivad olla takistused vastavasse riiki sisenemisel? Mis on leiutise/toote juures kõige olulisem, mis loob lisaväärtust/teeb leiutise toimimise võimalikuks? Mida kaitsta Probleemi lahendus – kuidas on teostatud!s Mis faasis ettevõte, kas alustav või tegutsev? Millal kaitsta, mis kuludega arvestada Kuidas planeerida patenteerimise kulusid ja patenteerimise strateegiat üldiselt?
 7. 7. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? 2/2 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 7 Ettevõtte tegevus Mida arvestada patenteerimisel? Kus on: - ettevõtte asukoht? - tootmine? - kliendid, müük? - konkurendid, võimalikud kopeerijad? Kus kaitsta, millal kaitsta Kus on, peamised turud, kus tasuks patenteerimisele mõelda? Millal ja mis järjekorras neisse riikidesse plaanis siseneda? Millised on ettevõtte plaanid järgneva 1-3 aasta jooksul, sh - kiiresti plaanitakse arendusega edasi liikuda? - millal, mis järjekorras ja millistesse riikidesse plaanitakse siseneda? - millal jõuavad tooted turule, algab aktiivne turundus jms – st millal planeeritakse leiutis avalikustada? Millal kaitsta, milliste kuludega arvestada Kas valida kiirem või aeglasem patenteerimise strateegia? Millal sobiv aeg patenteerimise tegevustega alustamiseks?
 8. 8. Võimalused leiutise välisriikides kaitsmiseks • Patenteerimine siseriiklikult – Kaitsmine kasuliku mudelina (58 riiki, 2 regiooni) 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 8 • Prioriteediaasta • Esmane patenteeritavuse hinnang • 12 kuu jooksul esitamine teistes piirkondades • Taotluste avaldamine, Ekspertiis, otsus EE EP US CN AU CA JP • Esimese taotluse esitamise kuupäev  prioriteedikuupäev
 9. 9. Võimalused leiutise välisriikides kaitsmiseks • Patenteerimine regionaalselt – Euroopa (kuni 40 riiki) + Ühtse mõjuga Euroopa patent (26 riiki) – Rahvusvaheline patenditaotlus PCT (151 liikmesriiki) – Euraasia (9 liikmesriiki) – Aafrika (ARIPO – 19 liikmesriiki; OAPI – 17 liikmesriiki) • Siseriiklike ja regionaalse kaitsetaotluste kombinatsioon • Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program (38 riiki, 3 regiooni) • Kombineerides eeltoodud variante 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 9 Riigiti erinevused seadustes, sh: - kuludes; - patenditaotluste ettevalmistamisel; - vajalike dokumentide esitamisel; - tähtaegades; - ekspertiiside läbiviimisel. Milline patendisüsteem valida? Milline taktika valida ekspertiisis peale patenditaotluse esitamist?
 10. 10. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 10Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/ Patendisüsteemide erinevused Kõrgem skoor näitab patendiõiguste rakendamise suuremat efektiivsust ja asja-ajamise madalamaid kulusid.
 11. 11. Euroopa patendisüsteem täna ja homme 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 11 http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
 12. 12. Näiteid erinevustest patendisüsteemides Erinevused: • ajapikendusperioodis (Nt: EPO 6 kuud; EE, USA 12 kuud); • nõudluse koostamisel, nt: EE vs EP vs USA; • lisadokumentide esitamisel; • tähtaegades; • allkirja nõuetes; • lõivudes • ekspertiisi läbiviimisel: ekspertiisiga või ekspertiisita – Ekspertiisisüsteem • automaatne: AT, BG, DK, EE, ES, FI, IS, NO, PL, PT, SE • Tellitav: CZ, DE, GB, HR, HU, RO, RS, SK, TR – Registreerimissüsteem • Otsinguta: Albaania, Latvia, Lithuania, Monaco, Makedoonia, Malta, Sloveenia, San Marino • Tellitava otsinguga: Šveits, Liechtenstein • Otsinguga: Belgium, Itali, France, Netherland, Luxembourg (searches done by the EPO); Cyprus, Greece, Ireland • jm 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 12
 13. 13. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 13 Patenteerimine Euroopas Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR 1. Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html 2. Unitary patent and/or
 14. 14. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 14 Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html EP US CN AU CA JP EE
 15. 15. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 15 Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/ NB! Andorra; Argentina; Bahamas; Bangladesh; Bhutan; Bolivia; Burundi; Congo; Guyana; Haiti; Holy See; Iraq; Jamaica; Jordan; Lebanon; Mauritius; Nepal; Pakistan; Paraguay; Samoa; Suriname; Tonga; Uruguay; Venezuela; Yemen
 16. 16. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 16 Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program • Patendiametite vaheline koostöö ekspertiiside läbiviimisel • Töö mahtude ja dubleerimise vähendamine https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm • Taotleja nõudel patenditaotluse ekspertiisi teostamine kiirendatud korras • Patendi kättesaamise kiirendamine
 17. 17. Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina • Puudub sisuline ekspertiis  kaitsedokumendi saamine lihtsam patendi saamisest • Piiratud arv riike: Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 17
 18. 18. Milline on sobivaim teekonna valik leiutise välisriikides kaitsmiseks ? 1. DE, UK, FR, IT, ES, US, CN jt 2. EE  PCT  EP, US, CN, jt 3. EE  EP, US, CN, jt 4. PCT  EP, US, CN, jt 5. EP  US, CN, jt 6. EP  PCT  US, CN, jt07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 18 12 kuud 12 kuud 12 kuud 12 kuud 30 kuud 30 kuud 30 kuud
 19. 19. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 19 Kombineerides erinevaid patendisüsteeme
 20. 20. Kaitsmine igas riigis eraldi 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 20 Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus
 21. 21. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 21 Allikas: Patent costs and impact on innovation, Everis Spain S.L.U., December 2014 [1] Administrative costs in Euros. [2] Maintenance costs for 20 years in Euros. [3] Process costs in Euros. [4] Translation costs in Euros. [5] Costs for a European patent validated in 6 countries (DE, FR, IT, NL, CH and UK). [6] Costs for a European patent validated in 13 countries (DE, FR, IT, NL, CH, UK, AT, BE, DK, FI, IE, ES and SE). [7] Arithmetic mean of the costs for EFTA countries. [8] Arithmetic mean of the costs for other countries NPOs. [9] Arithmetic mean of the costs for all NPOs. HindadestNB! Tegemist on näitega, tegelikud kulud võivad siintoodust oluliselt erineda.
 22. 22. 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 22 Kulude planeerimine, eelarve koostamine 1. Taotluse mahukus ettevalmistamisel - Lehekülgede arv - Jooniste arv - Nõudluspunktide arv - Ettevalmistuseks kuluv aeg - Tõlke kulud - Esitamise lõivud 2. Erinevad riigid - Riikidesse sisenemise järjekord ja aeg - Tõlkekulud - Lõivud - Kohalike patendivolinike teenustasud - Taotlusega esitatavad dokumendid - Võimalikud muud kulud 3. Kulud ekspertiisis - Ekspertiisiga seotud kulud - Kulu järelepärimistele vastuste koostamisel, paranduste tegemisel - Ekspertiisiga seotud lõivud - Lõisalõiv tähtaegade pikendamise eest 4. Patendi väljaandmise, jõustamise kulud - Patendi väljaandmise ja jõustamisega seotud kulud - Kohalike patendivolinike teenustasud - Tõlkekulud - Lõivud
 23. 23. Kulude planeerimine lähtudes patendi taotlemise protsessist 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 23 • Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud • Leiutiskirjelduse, nõudluse, jooniste koostamine • Patenteerimisstrateegia valik Ettevalmistus • Esitamiseks vajalikud dokumendid, dokumentide allkirjastamine • Lõivud • Tõlked • Sobivad välispartnerid Esitamine • Formaalsuste kontroll • Otsing ja patenteeritavuse eelhinnang • Avaldamine Eelmenetlus • Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest ja ekspertiisi iseärasustest • Taotluse korrigeerimine vastavalt eksperdi kriitikale • Tähtajad, kehtivuslõivude tasumine Ekspertiis • Taotluse tagasilükkamisel loobumine või otsuse vaidlustamine • Patendi välja andmisel patendi jõustamine • Tähtajad, lõivud Otsus 0,5-2 kuud 0 1,5 aastat 3 aastat >20 aastat
 24. 24. Kulude planeerimine 1/5 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 24 • Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud • Leiutiskirjelduse, nõudluse, jooniste koostamine oMida kaitstakse – seade, protsess, materjalisegu oEttevalmistuse põhjalikkus, detailsus oNõudluse struktuur, tõlgendamine ja kaitseulatuse määramine • Patenteerimisstrateegia valik Ettevalmistus – patenditaotluse koostamine
 25. 25. Kulude planeerimine 2/5 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 25 •Esitamiseks vajalikud dokumendid, allkirjastamine •Lõivud •Tõlked •Sobivad välispartnerid Esitamine
 26. 26. Kulude planeerimine 3/5 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 26 •Formaalsuste kontroll •Otsing ja patenteeritavuse eelhinnang •Avaldamine Eelmenetlus
 27. 27. Kulude planeerimine 4/5 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 27 • Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest ja ekspertiisi iseärasustest o Ekspertiisiga või ekspertiisita; ekspertiis automaatne või vabatahtlik o Leiutise klassifitseerimine, otsinguaruanded o Patenteeritavuse kriteeriumite hindamine o Tähtaegade arvestamine o Kirjavahetus eksperdiga, järelepärimistele vastamine • Taotluse korrigeerimine • Tähtajad, kehtivuslõivude tasumine Ekspertiis
 28. 28. Kulude planeerimine 5/5 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 28 •Taotluse tagasilükkamisel loobumine või otsuse vaidlustamine •Patendi välja andmisel patendi jõustamine •Tähtajad, lõivud Otsus
 29. 29. NB! Meeldetuletuseks  • Patenditaotlus patent • Ei ole olemas ülemaailmset/rahvusvahelist vms patenti • Patenditaotluse esitamisega ei lõppe patendi taotlemine! • Esimene patenditaotlus ei ole alati kõige olulisem • Esimene/Üksainus patent ei pruugi tagada piisavat kaitset • See, mis toimib ühes riigis, ei pruugi toimida teises • Kasulik mudel patent 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 29
 30. 30. Kokkuvõtteks - mida patenteerimisel välisriikides arvestada! • Ärimudel; mis loob ettevõttele väärtust? • Toote arendamiseks kuluv aeg, toote eluiga • Kopeeritavus • Konkurendid • Riikide valik - turupiirkonnad, riikide eripärad • Tehnoloogiavaldkondade eripärad ja muud regulatsioonid - piirangud, takistused toote turule viimiseks (Nt seadusandlus) • Avalikustamine • Patendisüsteemide erinevused • Kulude planeerimine ja eelarve koostamine • Õiguste kuuluvus • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 30
 31. 31. Kasulikud ja kasutatud viited • OHIM Academy https://oami.europa.eu/ohimportal/en/learning • E-Learning Centre of the European Patent Academy https://e-courses.epo.org • WIPO eLearning Center https://welc.wipo.int/index_en.php 07.12.2016 Sarap & Putk Patent Agency 31
 32. 32. 32 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations Sarap & Putk Patent Agency 3207.12.2016

×