Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leiutise uudsus

1,373 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiutise uudsus

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo Uudsus 18.05.2015
 2. 2. Millal uudsust hinnatakse? 18.02.2015 Mikk Putk 2 1. Patenditaotluse koostamisel 2. Patenditaotluse ekspertiisis 3. Patendi vaidlustamisel 4. Muudel juhtudel
 3. 3. Mida uudsus tähendab? Patendiseadus § 8. (2) / Kasuliku mudeli seadus § 7. (1) Leiutis on uus, kui see erineb tehnika tasemest. Tehnika tase määratakse kindlaks kogu tehnikateabe põhjal, mis enne taotluse esitamise kuupäeva või enne prioriteedikuupäeva on ükskõik millises maailma osas avalikkusele teatavaks saanud kirjaliku või suulise kirjeldamise kaudu, kasutamise läbi või mis tahes muul viisil. 18.02.2015 Mikk Putk 3
 4. 4. Patenteeritav on lahendus, mis on uus • Lahendus on uus, kui see erineb tehnika tasemest o Tehnika tase on kõik teave, mis on avalikkusele teatavaks saanud enne patenditaotluse esitamise või selle prioriteedikuupäeva ükskõik , kuskohas maailmas Ükskõik, mis viisil  läbi kirjaliku või suulise kirjeldamise kaudu, kasutamise läbi või mis tahes muul viisil 18.02.2015 Mikk Putk 4 Patendiseadus § 8. (2) / Kasuliku mudeli seadus § 7. (1)
 5. 5. Uudsuse hindamise kriteeriumid • Tehnika tase • Enne taotluse esitamise kuupäeva • Avalikkus • Teatavaks saamine • Kirjalik kirjeldamine • Suuline kirjeldamine • Kasutamine • Mistahes muu avaldamise viis 18.02.2015 Mikk Putk 5
 6. 6. 18.02.2015 Mikk Putk 6 aeg 2014 20152013201220112010 Taotluse esitamine 18.02.2015 Tehnika tase 1. Käsiraamatud, teatmeteosed, jms 2. Avaldatud kehtivad ja kehtetud patendidokumendid 3. Teadus- ja erialased artiklid 4. Tootekirjeldused, -tutvustused 5. Kasutamise kirjeldused 6. Igasugune muu suuline või kirjalik info, mis on avalikkusele kättesaadavaks tehtud Mis on tehnika tase?
 7. 7. …enne taotluse esitamise kuupäeva…teatavaks saanud… • Tähendab päev enne taotluse esitamist või varem 18.02.2015 Mikk Putk 7
 8. 8. Avalikkusele teatavaks saamine Tähendab kõike, millele kellel iganes kogu maailmas oli võimalik ligi pääseda • Kui vähemalt ühel inimesel on ligipääs vastavale teabele, • sellel isikul ei olnud sõlmitud konfidentsiaalsuse lepet, • avaldatud info oli selgesõnaliselt väljendatud, • avaldatud info põhjal on lahendus teostatav Näide: Doktoritöö üks koopia raamatukogus 18.02.2015 Mikk Putk 8
 9. 9. Avalikkus • Kes iganes, kellel ei olnud patenditaotlejaga konfidentsiaalsuse lepet Näide: Labori külastajad 18.02.2015 Mikk Putk 9
 10. 10. Kirjalik kirjeldamine Tähendab dokumenti • mis tahes keeles, • kui tahes palju koopiaid, • ükskõik, mis viisil taastekitatav. Näide: Artikkel veebilehel, ajakirjas, ajalehes 18.02.2015 Mikk Putk 10
 11. 11. Suuline kirjeldamine • Tähendab info teatavaks tegemist vestluse nt käigus, loengus, raadios, televisioonis vms, juhul kui on olemas dokument kirjelduse reprodutseerimiseks. Näide: • konverentsi ettekanne ja konverentsimaterjalid • prototüübi tutvustamine messil ja messi toimetised 18.02.2015 Mikk Putk 11
 12. 12. Kasutamine Tähendab • tootmist, • müügiks pakkumist, • müümist, • turundamist, • või muul viisil levitamist. Näide: müügis olev aine – Kui koostis on tuvastatav? – Kui valmistamise viis ei ole tuvastatav? 18.02.2015 Mikk Putk 12
 13. 13. Avalikkusele teatavaks saamine, mis tahes muul viisil Tähendab kõiki muid viise, mis võimaldavad informatsiooni avalikustamist. Näide: • info taasesitamine mälupulgalt, CD/DVD-lt vms ja ekraanil kuvamine; • foto või video levitamine internetis – NB! Kuupäev! 18.02.2015 Mikk Putk 13
 14. 14. Mis võib uudsuse rikkuda? • Prototüübi esitlus messil • Artikkel veebilehel, ajakirjas, ajalehes • Konverentsi ettekanne • Toote müük • Foto või video levitamine internetis • jm 18.02.2015 Mikk Putk 14
 15. 15. Mida ei loeta uudsuse rikkumiseks Kui avalikustamine on toimunud • patenti taotleva asutuse enda töötajatele • prototüübi valmistava ettevõtte töötajatele • leiutise testimisega tegelevale ettevõtte töötajatele • Või muul juhul, kui isikul on patendi taotlejaga konfidentsiaalsuse kokkulepe 18.02.2015 Mikk Putk 15
 16. 16. 18.02.2015 Mikk Putk 16 Kas avaldatu on avalikkusele kättesaadav enne patenditaotluse esitamise/prioriteedi kuupäeva? Tee kindlaks tehnilised tunnused! Leia ühised tehnilised tunnused Ei ole tehnika tase Uudne Ei ole uudne Identne? Ei Jah Ei Jah Kuidas uudsust kindlaks teha? Lahendus on uudne, kui seda ei ole kirjeldatud tehnika tasemes
 17. 17. Uudsuse hindamine • Tehnika taseme tuvastamine • Avaldatud dokumendi hindamine • Avaldamise kuupäeva tuvastamine • Ühiste tunnuste kaardistamine ja võrdlemine 18.02.2015 Mikk Putk 17
 18. 18. Mida teha, kui on toimunud avalikustamine? 18.02.2015 Mikk Putk 18 aeg 01.09.2014 2015 201601.08.201401.06.201401.05.2014 Taotluse esitamine 01.10.2014 Taotluse esitamine 01.07.2014
 19. 19. Mida teha, kui on toimunud avalikustamine? 18.02.2015 Mikk Putk 6/12 kuud: Australia; New Zealand; Sri Lanka 6 kuud: Austria; Albania; Andorra; Belgium; Bulgaria; China; Croatia; Czech Republic; Denmark; Egypt; European Patent Office; Eurasian Patent Office (EAPO); Finland; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Indonesia; Ireland; Israel; Italy; Japan; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Macedonia; Moldova; Netherlands; Nigeria; Norway; Portugal; Republic of Korea; Romania; Russian Federation; Serbia; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; United Kingdom; Uzbekistan 12 kuud: Azerbaijan; Argentina; Armenia; Bahrain; Barbados; Belarus; Belize; Bolivia; Brazil; Canada; Colombia; CostaRica; Dominica ; Dominican Republic; Ecuador; El Salvador; Estonia; Georgia; Ghana; Guatemala; Honduras; India; Jordan; Kenya; Kyrgyzstan; Latvia; Malaysia; Malta; Mauritius; Mexico; Morocco; Mozambique; Nicaragua; Oman; Pakistan; Panama; Papua New Guinea; Peru; Philippines; Singapore; Thailand; Trinidad and Tobago; Tunisia; Turkey; Ukraine; United States of America; Uruguay; Algeria; Argentina; Armenia; African Intellectual Property Organization (OAPI) Ajapikendusperiood ehk uudsussoodustus (grace period) 19
 20. 20. Grace period’i ohud! • Erinevates riikides erineva pikkusega • Kriteeriumid avalikustamise vormi, viisi, kirjeldamise, kasutamise jms osas väga erinevad, millisel juhul arvestatakse, millisel mitte • Keeruline järgida nõudeid • NB! Ei anna prioriteedi kuupäeva! 18.02.2015 Mikk Putk 20
 21. 21. Võimalused uudsuse tekitamiseks • Kui leiutise avalikustamine on toimunud enne patenditaotluse esitamist – muuta vajadusel oma leiutist • Kui patenditaotlus on esitatud ja ilmneb varasem samasugune lahendus – võimalusel muuta oma lahenduse kaitstava osa kirjeldust • Koostada patenditaotlus arvestades tehnika taset - kasutada patendivoliniku abi 18.02.2015 Mikk Putk 21
 22. 22. Kas uudne või mitte uudne? • Leiutis: veenõu valmistatud alumiiniumist • Lähim tehnika tase: veenõu valmistatud tsingist 18.02.2015 Mikk Putk 22
 23. 23. Kas uudne või mitte uudne? • Leiutis: veenõu valmistatud alumiiniumist • Lähim tehnika tase: veenõu valmistatud tsingist 18.02.2015 Mikk Putk 23  Lahendused ei ole identsed  Leiutis on uudne
 24. 24. Kas uudne või mitte uudne? • Leiutis: veenõu valmistatud metallist • Lähim tehnika tase: veenõu valmistatud alumiiniumist 18.02.2015 Mikk Putk 24
 25. 25. Kas uudne või mitte uudne? • Leiutis: veenõu valmistatud metallist • Lähim tehnika tase: veenõu valmistatud alumiiniumist 18.02.2015 Mikk Putk 25 Kas tehnika tasemest on teada „veenõu, mis on valmistatud metallist“? Jah – alumiinium on metall Metall on üldmõiste ning ei ole selgelt ja üheselt aru saadav, mis metalliga on tegemist, mh võib see olla alumiinium  Leiutis ei ole uudne
 26. 26. Uudne või mitte uudne? 18.02.2015 Mikk Putk 26 Leiutis: Seade taimede kastmiseks, mis sisaldab vee anumat (1), käepidet (2), kaanega ava (3) ja tila (4). A B C D FE
 27. 27. Uudne või mitte uudne? Leiutis A B E F G + C D Tehnika tase D1: A B E F G D2: A B E F G C D D3: A B E F D4: G C D 18.02.2015 Mikk Putk 27
 28. 28. Uudsus mitte identsuse korral • Üldine vs täpne – Metall vs vask – Kinnitusvahend vs kruvi • Vahemikud – 30° kuni 100°C (näiteks 40°, 60° 80°C) vs 68° kuni 72°C • Loetelud – Komponent1: A, B, C, D, E – Komponent2:K, L, M, N, O • Muud erijuhud 18.02.2015 Mikk Putk 28
 29. 29. Uudne või mitte uudne? 18.02.2015 Mikk Putk 29 aeg 01.09.2013 2015 201601.08.201201.06.201001.05.2009 Taotluse esitamine 01.10.2014 Tehnika tase avaldatud 01.07.2011 aeg Tehnika taseme patenditaotlus avaldatud 02.11.2014 Taotluse esitamine 01.10.2013 Tehnika taseme taotlus esitatud 01.05.2013
 30. 30. Kuidas uudsust tagada? • Vältida leiutise enneaegset avaldamist • Vältida ebasobivatele isikutele avaldamist • Sõlmida mitte avalikustamise/ konfidentsiaalsuse leping • Kui avaldamine on vältimatu, siis mitte avaldada leiutist selliselt, et see on avaldatud info põhjal teostatav 18.02.2015 Mikk Putk 30
 31. 31. Kokkuvõtteks • Kuupäevad – millal midagi toimus! • Avaldamise väljendusviis, sõnastus • Varasema lahenduse identsus, sarnasus 18.02.2015 Mikk Putk 31 Uudne ei pea olema lahendus tervikuna, vaid uudne võib olla ka osa sellest
 32. 32. Mikk Putk 32 Tänan! 18.02.2015 Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations 32

×