Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leiutise kaitsmine välisriikides

256 views

Published on

Ülevaade olulisematest küsimustest, mida arvestada patendi taotlemisel erinevates riikides.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leiutise kaitsmine välisriikides

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo 30.09.2015 Leiutise kaitsmine välisriikides
 2. 2. Näide: uudne lennumasin VAIP TM 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 2 Taustainfo • Ettevõtja on välja töötanud uue seadme VAIP • Ettevõtte asukoht ja arendus asub Eestis • Plaanib järk-järgult toote müüki laiendada välisriikides • Arendamiseks plaanib kaasata investoreid • Soovib end kaitsta kopeerimise eest
 3. 3. Mida kaitsta? • Lennumasina konstruktsioon • Konstruktsiooni osad, sõlmed • Meetod lennumasina juhtimiseks • Muu intellektuaalomand – Lennumasina disain – Kaubamärk VAIP – Ettevõtte ärinimi – Kodulehe domeen – Ärisaladus 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 3
 4. 4. Võimalused • Siseriiklikud kaitsetaotlused • Regionaalsed kaitsetaotlused – Euroopa (kuni 40 liikmesriiki) – Euraasia (9 liikmesriiki) – Rahvusvaheline patenditaotlus PCT (148 liikmesriiki) – Aafrika (ARIPO – 19 liikmesriiki; OAPI – 17 liikmesriiki) • Siseriiklike ja regionaalse kaitsetaotluste kombinatsioon 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 4
 5. 5. Euroopa patendisüsteem täna 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 5 http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
 6. 6. Euroopa patendisüsteem tulevikus 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 6
 7. 7. 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 7 Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem
 8. 8. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? • Mida on vaja kaitsta? Mis loob ettevõttele lisaväärtust? • Kaitse eesmärk – Kaitse kopeerimise eest – Konkurentide takistamine – Ettevõtte väärtuse kasvatamine – Kuvandi loomine – Muu eesmärk • Ettevõtte strateegia – Ärimudel – Arendusplaan • Tehnoloogiavaldkondade eripärad – Toote eluiga – Seaduslikud regulatsioonid 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 8
 9. 9. Teekonna ehk riikide valik • Turupiirkonnad - kliendid, tootmine • Turgudele sisenemine – Riikide järjekord – Ajastus • Konkurentide asukohad – Sh võimalikud kopeerijad • Riikide eripärad – Piirangud, takistused toote turule viimiseks (Nt seadusandlus) • Toote arendamiseks kuluv aeg, toote eluea pikkus • Kopeeritavus 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 9
 10. 10. 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 10
 11. 11. Kulude planeerimine, eelarve koostamine • Teekonna valik – EEPCTEP, US, JP, jt – PCTEP, EP, US, JP, jt – EPUS, JP, jt • Taotluse mahukus – Lehekülgede arv – Jooniste arv – Nõudluspunktide arv • Riikide arv – Riikidesse sisenemise järjekord ja aeg – Tõlkekulud – Lõivud • Toimingute tähtajad – Esitamise kulud – Ekspertiisiga seotud kulud – Patendi väljaandmise ja jõustamisega seotud kulud • Kohalike patendivolinike teenustasud 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 11
 12. 12. Patendisüsteemide erinevused • Taotluse koostamine • Taotluse esitamine • Ekspertiisi iseärasused • Patendi jõushoidmine 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 12
 13. 13. Patenditaotluse koostamine • Mida kaitstakse – Seade – Meetod – Aine – Kombinatsioon: Nt seade ja meetod • Taotluse sisu – Tehnika tase – Leiutise kirjeldus – Joonised – Kaitseulatus – erinevus tehnika tasemest • Taotluse stiil – Ettevalmistuse põhjalikkus – Sisu detailsus 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 13
 14. 14. Tehnika tase ja uudsus 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 14
 15. 15. Taotluse esitamine • Esitamiseks vajalikud dokumendid – Avaldus taotluse esitamiseks – Kuuluvus – Volikiri – Muud dokumendid • Lõivud • Tõlked • Tähtajad 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 15
 16. 16. Ekspertiisi iseärasused • Ekspertiisiga või ekspertiisita • Ekspertiis automaatne või vabatahtlik • Kirjavahetus eksperdiga, järelepärimistele vastamine • Tähtajad 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 16
 17. 17. Alternatiivsed kaitsevõimalused • Avalikustamine vs salastamine • Strateegiline publitseerimine • Kiirelt/esimesena turule, nutikas ärimudel • Kolmandate osapoolte poolt jälgimine • Õiguskaitse kulude kindlustus • Crowdsourcing tehnika taseme uuringud • Koostöö huvitatud osapooltega • Patentide-, kaubamärgi-, disainiõiguste omandamine • Patentide ühine kasutamine • Lepingud • Ärisaladuse, oskusteabe kaitse 30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 17
 18. 18. Mida patenteerimisel välisriikides arvestada? • Patendisüsteemide erinevused • Kulude planeerimine ja eelarve koostamine • Riikide valik - turupiirkonnad, riikide eripärad • Kuuluvus • Toote arendamiseks kuluv aeg, toote eluea pikkus • Piirangud, takistused toote turule viimiseks (Nt seadusandlus) • Kopeeritavus • Ärimudel, mis loob ettevõttele väärtust? • Kes on konkurendid • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? • Tehnoloogiavaldkondade eripärad ja muud regulatsioonid • Avalikustamine • Alternatiivsed võimalused30.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 18
 19. 19. 19 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations Sarap & Putk Patent Agency 1930.09.2015

×