Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides

85 views

Published on

Leiutise kaitsmise võimalused
Õiguskaitse taotlemine
Võimalused leiutise patenteerimiseks
Mida välisriikides kaitsmisel arvestada?
Erinevused patendisüsteemides
Näited patenditaotluse ettevalmistamise ja esitamise kuludest
Kulude planeerimine
Patenteerimine siseriiklikult
Patenteerimine Euroopas
Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo 11.10.2017, v9 Leiutiste kaitsmisest välisriikides Miks kaitsta?
 2. 2. 11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 2
 3. 3. • Leiutise kaitsmise võimalused • Õiguskaitse taotlemine • Võimalused leiutise patenteerimiseks • Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? • Erinevused patendisüsteemides • Näited patenditaotluse ettevalmistamise ja esitamise kuludest • Kulude planeerimine • Patenteerimine siseriiklikult • Patenteerimine Euroopas • Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem 11.10.2017 Teemad Sarap & Putk Patent Agency 3
 4. 4. Leiutise kaitsmise võimalused • Saladuses hoidmine • Publitseerimine • Lepinguliselt reguleerimine • Õiguskaitse taotlemine 11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 4
 5. 5. Aga milleks? 11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 5
 6. 6. Õiguskaitse taotlemine Läbi ekspertiisi: • patendi taotlemine 11.10.2017 Läbi registreerimise: • kasuliku mudelina (i. k. utility model, petty patent, innovation patent) registreerimise taotlemine • patendi taotlemine Sarap & Putk Patent Agency 6
 7. 7. Leiutise kaitsmine kasuliku mudelina • Puudub sisuline ekspertiis  puudub õiguskaitse kindlus • Kaitsedokumendi saamine lihtsam ja kiirem patendi saamisest • Piiratud arv riike: Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad & Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan. 11.10.2017 NB! Kasulik mudel patent Sarap & Putk Patent Agency 7
 8. 8. Võimalused leiutise patenteerimiseks • Patenteerimine siseriiklikult • Patenteerimine regionaalselt – Euroopa (kuni 42 riiki) + Ühtse mõjuga Euroopa patent (26 riiki) – Rahvusvaheline patenditaotlus PCT (152 liikmesriiki) – Euraasia (9 liikmesriiki) – Aafrika (ARIPO – 19 liikmesriiki; OAPI – 17 liikmesriiki) • Siseriiklike ja regionaalste kaitsetaotluste kombinatsioon • Global Patent Prosecution Highway (GPPH) pilot program (38 riiki, 3 regiooni)11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 8
 9. 9. Mida välisriikides kaitsmisel arvestada? • Leiutise valdkond ja olemus, kopeeritavus • Arenduseks kuluv aeg, toote eluiga • Ettevõte arengufaas, lähiaastate plaanid • Ettevõtte/konkurentide tegevuspiirkonnad, riikide eripärad • Erinevused patendisüsteemides • Õiguste kuuluvus • Patenteerimisega seotud kulud • Avalikustamine • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? 11.10.2017 NB! Patenditaotlus patent NB! Esimene patenditaotlus ei ole alati kõige olulisem NB! Üksainus patent ei pruugi tagada piisavat kaitset Sarap & Putk Patent Agency 9
 10. 10. Erinevused patendisüsteemides • ajapikendusperioodis (Nt: EPO 6 kuud; EE, USA 12 kuud); • nõudluse koostamisel, nt: EE vs EP vs USA; • lisadokumentide esitamisel; tähtaegades; allkirja nõuetes; • lõivudes; • Sisulise ekspertiisiga või registreerimissüsteemiga; – Ekspertiisisüsteem • automaatne: AT, BG, DK, EE, ES, FI, IS, NO, PL, PT, SE • Tellitav: CZ, DE, GB, HR, HU, RO, RS, SK, TR – Registreerimissüsteem • Otsinguta: Albaania, Latvia, Lithuania, Monaco, Makedoonia, Malta, Sloveenia, San Marino • Tellitava otsinguga: Šveits, Liechtenstein • Otsinguga: Belgium, Itali, France, Netherland, Luxembourg (searches done by the EPO); Cyprus, Greece, Ireland 11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 10
 11. 11. 11.10.2017Allikas: https://www.liverpool.ac.uk/management/research/patent-systems/ Patendisüsteemide erinevused Kõrgem skoor näitab patendiõiguste rakendamise suuremat efektiivsust ja asja-ajamise madalamaid kulusid. 11
 12. 12. 11.10.2017 Riik Patent registreerimissüsteemiga Patent ekspertiisisüsteemiga Kasulik mudelOtsinguta Valikuline otsing Otsinguga Automaatne Taotlusel Albaania X X Leedu X Läti X Monaco X Makedoonia X Malta X Sloveenia X San Marino X Šveits X Liechtenstein X Belgia X Itaalia X X Prantusmaa X X Holland X Luksemburg X Küpros X Kreeka X X Iirimaa X X Austria X X Bulgaaria X X Taani X X Eesti X X Hispaania X X Soome X X Island X Norra X Poola X X Portugal X X Rootsi X Tšehhi X X Saksamaa X X Ühendkuningriik X Horvaatia X Ungari X X Rumeenia X Serbia X Slovakkia X X Türgi X X
 13. 13. Näited kuludest • EE taotlus ~ 500-2000 eur • Euroopa taotlus I etapp: ettevalmistus+ esitamine ~ 3500-4000 eur – Sh esitamise lõivud ca 1400 eur • Euroopa taotlus II etapp:ekspertiis ~ 3000-4000 eur – Sh ekspertiisiga seotud lõivud ca 2300 eur • Euroopa taotlus III etapp: väljaandmine+jõustamine – Kulud sõltuvalt riikide valikust: tõlkimine, lõivud, esindajate tasud • Euroopa patent IV etapp: kehtivuslõivude tasumine • PCT ehk rahvusvaheline taotlus ~ 5000 eur – Sh esitamise lõivud ~3300 eur • USA taotlus ~ al ca 3000 eur – Sh lõivud + välisesindaja tasu al ~2000 eur11.10.2017 NB! Tegemist on näidetega! Tegelikud hinnad võivad oluliselt erineda siintoodust. Sarap & Putk Patent Agency 13
 14. 14. Kulude planeerimine 11.10.2017 • Tehnika taseme, uudsuse, tegutsemisvabaduse uuringud • Leiutiskirjelduse, nõudluse, jooniste koostamine • Patenteerimisstrateegia valik Ettevalmistus • Esitamiseks vajalikud dokumendid, dokumentide allkirjastamine • Lõivud • Tõlked • Sobivad välispartnerid Esitamine • Formaalsuste kontroll • Otsing ja patenteeritavuse eelhinnang • Avaldamine Eelmenetlus • Strateegia valik lähtudes ettevõtte huvidest ja ekspertiisi iseärasustest • Taotluse korrigeerimine vastavalt eksperdi kriitikale • Tähtajad, kehtivuslõivude tasumine Ekspertiis • Taotluse tagasilükkamisel loobumine või otsuse vaidlustamine • Patendi välja andmisel patendi jõustamine • Tähtajad, lõivud Jõushoidmine 0,5-2 kuud 0 1,5 aastat 3 aastat >20 aastatSarap & Putk Patent Agency 14
 15. 15. Patenteerimine siseriiklikult 11.10.2017 • Esimese taotluse esitamise kuupäev  prioriteedikuupäev • Prioriteediaasta • Esmane patenteeritavuse hinnang • 12 kuu jooksul esitamine teistes piirkondades • Taotluste avaldamine, ekspertiis, otsus EE EP US CN AU CA JP Sarap & Putk Patent Agency 15
 16. 16. Kaitsmine igas riigis eraldi 11.10.2017 Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus Etteval- mistamine Esitamine Avaldamine Ekspertiis Otsus NB! Patenditaotluse esitamisega ei lõppe patendi taotlemine! Sarap & Putk Patent Agency 16
 17. 17. 11.10.2017 Patenteerimine Euroopas Approx. 4-5 years 9 months Search and search report together with a preliminary opinion on patentability European patent application Filing and formalities examination Publication of the patent specification Applicant European Patent Office Public Substantive examination Grant of a European patent Opposition proceedings Appeal proceedings Limitation or revocation proceedings Refusal of the application Validation in the designated states Publication of the Application and search report Observations by third parties possible Review C H TR R O y GB DE CZ FR 1. Validation at national offices 18 months http://www.epo.org/learning-events/materials/kit.html 2. Unitary patent and/or Sarap & Putk Patent Agency 17
 18. 18. 11.10.2017 Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/ NB! Andorra; Argentina; Bahamas; Bangladesh; Bhutan; Bolivia; Burundi; Congo; Guyana; Haiti; Holy See; Iraq; Jamaica; Lebanon; Mauritius; Nepal; Pakistan; Paraguay; Samoa; Suriname; Tonga; Uruguay; Venezuela; Yemen EP US CN AU CA JP EE Allikas: http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html Rahvusvahelise patenditaotluse süsteem NB! Ei ole olemas ülemaailmset/rahvusvahelist vms patenti Sarap & Putk Patent Agency 18
 19. 19. Eurasian Patent Office 11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 19
 20. 20. Näide: kiirelt edasi! 11.10.2017 0 12 18 30 EP taotluse esitamine (prioriteeditaotlus) Tähtaeg jätkata kaitse taotlemist Euroopa välistes riikides Avaldamine Kuud Riiklike taotluste esitamine (e.g. US, JP, AU, CA, CN, jne) 24 Ekspertiisinõude esitamine 6 36 48 Euroopa patendi väljaandmisel jõustamine valitud riikides US JP AU CN, etc DE UK ES IT, etc Ca 6-8 kuu möödumisel saabub EPOst esialgne otsing ja patenteeritavuse hinnang Ekspertiis jätkub igas riigis eraldi • I etapp: Euroopa taotluse esitamine (EP) • II etapp: 12 kuu jooksul taotlused mujal riikides (US, JP, AU, CA, CN, jne) • III etapp: ekspertiisid EP jm riikides • IV etapp: EP jt riikides väljaandmine+jõustamine Sarap & Putk Patent Agency 20
 21. 21. Näide: tark ei torma! 11.10.2017 0 12 18 30 PCT esitamine Avaldamine Kuud Riiklikesse faasidesse sisenemise tähtaeg PCT korral 246 36 48 Euroopa patendi väljaandmisel jõustamine valitud riikides US EP AU CN, etc DE UK ES IT, etc Ca 6 kuu möödumisel saabub EPOst esialgne otsing ja patenteeritavuse hinnang Ekspertiis jätkub igas riigis eraldi • I etapp: PCT esitamine • II etapp: 30 kuu möödumisel EP jt rahvuslikud faasid Sarap & Putk Patent Agency 21
 22. 22. Näide: mõtleme veel! 11.10.2017 0 12 18 30 EE esitamine Tähtaeg jätkata kaitse taotlemist mujal riikides Avaldamine Kuud PCT esitamine Riiklikesse faasidesse sisenemise tähtaeg PCT korral 246 36 48 Euroopa patendi väljaandmisel jõustamine valitud riikides US EP AU CN, etc DE UK ES IT, etc Ca 10 kuu möödumisel saabub EPAst esialgne otsing ja patenteeritavuse hinnang Ekspertiis jätkub igas riigis eraldi • I etapp: EE taotlus esitamine • II etapp: 12 kuu jooksul PCT esitamine Sarap & Putk Patent Agency 22
 23. 23. Kasulikud ja kasutatud viited • EUIPO Academy https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/learning • E-Learning Centre of the European Patent Academy https://e-courses.epo.org • WIPO eLearning Center https://welc.wipo.int/index_en.php 11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 23
 24. 24. 24 Tänan! Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://slideshare.net/patent/presentations 11.10.2017 Sarap & Putk Patent Agency 24

×