Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses

Mikk Putk
Mikk Putk, patendivolinik
Sarap ja Partnerid Patendibüroo partner
Tallinna Ettevõtluspäev 2013, 01.10.2013
Intellektuaalomandi riskide
maandamine tootearenduses ja
turunduses
Seminar „Innovaatiliste toodete rahastamine ja turundus“
Riskide maandamine innovaatilises tootearenduses
Peamised riskid
1. Eksimused kaubamärgi väljatöötamisel
2. Teiste õiguste rikkumine
3. Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest
4. Enda õiguste kaitsmata jätmine
5. Korrektsete lepingute puudumine
6. Ei planeerita kulusid
7. Avalikustamine
8. Ei kasutata asjatundjate abi
01.10.2013 Mikk Putk 2
Näide 1/8: eksimused kaubamärgi väljatöötamisel
• Ei tehta taustauuringuid
– kas kaubamärk on kasutatav?
– kas kaubamärk on kaitstav?
– kas kaubamärk on eristusvõimeline?
– kas domeen(id) on vaba(d)?
– kas sotsiaalvõrgustike kasutajanimed on vabad?
• Logo kujunduses kasutatakse teiste autorite
teoseid
• Ei kontrollita kaubamärgi tähendust teistes keeltes
• Kasutatakse teiste märkide sarnasust
01.10.2013 Mikk Putk 3
Näited: kaubamärgid
01.10.2013 Mikk Putk 4
Ärinime, kaubamärgi, tootenime väljatöötamine; kaubamärgi kaitsevõimelisus
01.10.2013
Mikk Putk
5
5
NB! Kui kaubamärgi
väljatöötamisel on jäetud
varasemate kaubamärkide
uuring tegemata võib
tekkida oht:
- varasemate
kaubamärgiõiguste
rikkumiseks;
- autoriõiguste rikkumiseks;
- ei pruugi saada oma
kaubamärgile kaitset;
- tekitada klientides
segadust.
NB! Kui kaubamärgi
väljatöötamisel on jäetud
varasemate kaubamärkide
uuring tegemata võib
tekkida oht:
- varasemate
kaubamärgiõiguste
rikkumiseks;
- autoriõiguste rikkumiseks;
- ei pruugi saada oma
kaubamärgile kaitset;
- tekitada klientides
segadust.
01.10.2013 Mikk Putk 6
Näited: riskid kaubamärgi väljatöötamisel
Kaubamärgi tähendus eri keeltes Kaubamärgi sarnasus
NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi
tähendust ka sihtriigi keeles!
NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi
tähendust ka sihtriigi keeles!
Näide 2/8 : Teiste õiguste rikkumine
• Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud
teise autori tekste, fotosid.
• Ettevõte arendas uudset veebirakendust, aga
ilmnes, et selline lahendus on USAs
patenteeritud.
• Konkureerivad ettevõtted tootsid sarnaseid
disainilahendusi.
01.10.2013 Mikk Putk 7
Näide 3/8 : Puudub ülevaade tootearenduse
tulemustest
01.10.2013 Mikk Putk 8
• Puudub vastutav isik, kes tegeleks
• Info ei liigu
• Puuduvad kogemused
• Kommunikatsiooniprobleemid ettevõttes
• Juhtkonna teadmatus leiutisest
• Liigne kiirustamine, unustamine
Näide 4/8 : Enda õiguste kaitsmata
jätmine
01.10.2013 Mikk Putk 9
LCDVF OÜ
EU registreeritud tööstusdisainilahendused:
001746116-0001
001746116-0002
001746116-0003
Vt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuine
Vt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuine
Näide 5/8 : Korrektsete
lepingute puudumine
01.10.2013 Mikk Putk 10
Ettevõtja
Investorid
Koostöö-
partnerid
Edasi-
müüjad
Teenuse-
pakkujad
Teised IO õiguste
omajad
Töötaja –
leiutaja /
autor
Konkurendid
Vt ka http://www.slideshare.net/patent/intellektuaalomand-lepingutes
Näide 5/8 : Korrektsete lepingute
puudumine
01.10.2013 Mikk Putk 11
• Koostöö inseneriga katkes, kes lahkus ettevõttest ja
asutas konkureeriva ettevõtte.
• Lahendust arendatakse mitme ettevõtte koostöös.
• Ettevõtjal puudus korrektne leping prototüübi
väljatöötajaga – sh mis õigused tellijale üle antakse.
• Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga,
st mis tingimustele peab väljatöötatav kaubamärk
vastama;
• Autoriõiguste üleandmise veebilehe valmistajaga
tegemata.
NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt
Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt
Freelancer, oDesk, Elance)!
NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt
Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt
Freelancer, oDesk, Elance)!
Näide 6/8 : Ei planeerita kulusid
01.10.2013 Mikk Putk 12
Nt: kaitsetaotluste ekspertiisi kulud, kaitsedokumentide väljaandmise ja jõustamise kulud
3 410 €
0 € 0 €
20 208 €
8 163 €
4 000 €
0 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kulu
Kulu
Näide 7/8 : Avalikustamine
• Artikli avaldamine;
• messile minek;
• toote esitlus;
• müügiga alustamine
01.10.2013 Mikk Putk 13
• Kaob uudsus;
• toote edukaks saamisel
tekivad piraatkoopiad;
• teave saab konkurentidele
kättesaadavaks
Näide 8/8: Proovitakse ise teha
Kuidas leida asjatundjate abi?
• Eesti Patendivolinike Selts http://www.epvs.ee/
• Eesti Patendiameti väikeettevõtjate nõustamise talitus
http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=887&wa_object_id=1&wa_id_key=
• Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus
http://www.eitk.ee
01.10.2013 Mikk Putk 14
⁻ Eelnev taustauuring tegemata
⁻ Taotlused valesti/puudulikult koostatud
⁻ Tähtajad ununevad
⁻ Patendiametite järelepärimised arusaamatud
⁻ Lõivusid tasutud vähem
⁻ IO (TO) lepingute puudumine
Vt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikul
Vt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikul
Harjutus : HEKK
Kuidas on vesipiipe tootev ettevõte oma riske
maandanud?
Mida intellektuaalomandi
kaitsmine ettevõttele
annab või võiks anda?
01.10.2013 Mikk Putk 15
Taust
• Alustav startup ettevõte
• Eesmärgiks välisturgudele
suundumine
• Probleemiks, kuidas kaitsta end
võimalike kopeerimiste eest
Taust
• Alustav startup ettevõte
• Eesmärgiks välisturgudele
suundumine
• Probleemiks, kuidas kaitsta end
võimalike kopeerimiste eest
Näide HEKK intellektuaalomandi kaitsest
01.10.2013 Mikk Putk 16
Domeenid registreeritud:
http://hekk.ee/ ,
http://www.hekkpipe.com/
Disanilahenduse kaitseks
Euroopa Ühenduse
tööstusdisani
registreerimise
taotlus esitatud:
Kaubamärgikaitseks
Euroopa Ühenduse
kaubamärgi
registreerimise
taotlus esitatud:
Tehnilise lahenduse kaitseks
Eesti kasuliku mudeli
registreerimise
taotlus
esitatud:
Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas
ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui
disainilahenduste uuringu, mille tulemusena
otsustati, mida ja kuidas kaitsta.
Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas
ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui
disainilahenduste uuringu, mille tulemusena
otsustati, mida ja kuidas kaitsta.
Soovitused riskide maandamiseks
01.10.2013 Mikk Putk 17
1. Vii läbi regulaarseid taustauuringud turu- ja
tootearenduseks info kogumiseks
2. Kaardista ettevõtte väärtuslikumad arendustöö tulemused
3. Planeeri kulusid ja tegevusi
4. Leia ettevõttes vastutav isik
5. Tea ja kaitse oma õigusi
6. Kontrolli lepingutes õiguste kuuluvusi
7. Küsi nõu ja kasuta abi
8. Koolita töötajaid
9. Kasuta toetusvõimalusi
Patendiinfo andmebaasid:
Mikk Putk 18
• Searcher.io ; PatSeer
• PatentInspiration http://www.patentinspiration.com
• Espacenet http://worldwide.espacenet.com/
• Boliven http://www.boliven.com
• The Lens http://lens.org/
• Browser plugin: Firefox: Aspator; Chrome: Petapator
01.10.2013
Disainilahenduste uuringuteks:
• DesignView;
• Google Patents (US disainipatendid)
• Google Image search
Kaubamärgi otsinguvahendid:
• Google image search; pildipangad;
• TMview http://tmview.eu/;
• Markify http://www.markify.com/
• Domeeninimed: ttp://www.eurodns.com/
• Sotsiaalvõrgustikud: ttp://www.namecheck.com/
Viited taustauuringuteks
Rahastamisvõimalused
Vt http://www.start-smart.me/en/ecusystem/estonia
01.10.2013 Mikk Putk 19
20
Tänan kuulamast!
01.10.2013
Kontakt
Sarap ja Partnerid Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee
Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058
Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk
https://www.facebook.com/Patent.ee
Ettekande slaidid:
http://www.patent.ee/et/esitlused/
http://www.slideshare.net/patent/presentations
Mikk Putk 20
1 of 20

Recommended

Startupid ja intellektuaalomand by
Startupid ja intellektuaalomandStartupid ja intellektuaalomand
Startupid ja intellektuaalomandMikk Putk
2.4K views23 slides
Startupid ja intellektuaalomand by
Startupid ja intellektuaalomandStartupid ja intellektuaalomand
Startupid ja intellektuaalomandMikk Putk
1.6K views21 slides
Intellektuaalomand lepingutes by
Intellektuaalomand lepingutesIntellektuaalomand lepingutes
Intellektuaalomand lepingutesMikk Putk
1.8K views11 slides
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest by
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatestIntellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatestMikk Putk
2.4K views30 slides
Patenteerimise alternatiivid by
Patenteerimise alternatiividPatenteerimise alternatiivid
Patenteerimise alternatiividMikk Putk
2K views18 slides
Praktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseks by
Praktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseksPraktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseks
Praktilisi soovitusi intellektuaalomandi kaitseksMikk Putk
948 views61 slides

More Related Content

What's hot

Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel by
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamiselPatendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamiselMikk Putk
973 views25 slides
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad by
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiadIntellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiadMikk Putk
409 views16 slides
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat) by
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)connectestonia
690 views8 slides
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel) by
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)connectestonia
757 views57 slides
Intellektuaalomandi A ja O by
Intellektuaalomandi A ja OIntellektuaalomandi A ja O
Intellektuaalomandi A ja OMikk Putk
456 views44 slides
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk? by
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?Tsenter
596 views70 slides

What's hot(6)

Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel by Mikk Putk
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamiselPatendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel
Mikk Putk973 views
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad by Mikk Putk
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiadIntellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Mikk Putk409 views
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat) by connectestonia
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)
connectestonia690 views
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel) by connectestonia
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)
connectestonia757 views
Intellektuaalomandi A ja O by Mikk Putk
Intellektuaalomandi A ja OIntellektuaalomandi A ja O
Intellektuaalomandi A ja O
Mikk Putk456 views
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk? by Tsenter
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?
Tsenter596 views

Viewers also liked

Uudsus ja leiutustase by
Uudsus ja leiutustaseUudsus ja leiutustase
Uudsus ja leiutustaseMikk Putk
2K views50 slides
Intellectual property and Horizon2020 by
Intellectual property and Horizon2020Intellectual property and Horizon2020
Intellectual property and Horizon2020Mikk Putk
2.1K views14 slides
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud by
Ühenduse patendi loomise valud ja võludÜhenduse patendi loomise valud ja võlud
Ühenduse patendi loomise valud ja võludMikk Putk
2.2K views23 slides
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud by
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja voludEuroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja voludMikk Putk
2K views23 slides
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse by
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitseEluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitseMikk Putk
1.9K views35 slides
Patendivolinikuga või patendivolinikuta by
Patendivolinikuga või patendivolinikutaPatendivolinikuga või patendivolinikuta
Patendivolinikuga või patendivolinikutaMikk Putk
2.1K views19 slides

Viewers also liked(13)

Uudsus ja leiutustase by Mikk Putk
Uudsus ja leiutustaseUudsus ja leiutustase
Uudsus ja leiutustase
Mikk Putk2K views
Intellectual property and Horizon2020 by Mikk Putk
Intellectual property and Horizon2020Intellectual property and Horizon2020
Intellectual property and Horizon2020
Mikk Putk2.1K views
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud by Mikk Putk
Ühenduse patendi loomise valud ja võludÜhenduse patendi loomise valud ja võlud
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud
Mikk Putk2.2K views
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud by Mikk Putk
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja voludEuroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Mikk Putk2K views
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse by Mikk Putk
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitseEluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Mikk Putk1.9K views
Patendivolinikuga või patendivolinikuta by Mikk Putk
Patendivolinikuga või patendivolinikutaPatendivolinikuga või patendivolinikuta
Patendivolinikuga või patendivolinikuta
Mikk Putk2.1K views
Patendiuuringud by Mikk Putk
PatendiuuringudPatendiuuringud
Patendiuuringud
Mikk Putk2.1K views
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas by Mikk Putk
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnasPatendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Mikk Putk1.8K views
Seminar on ip practice in russia and the baltic states by Mikk Putk
Seminar on ip practice in russia and the baltic statesSeminar on ip practice in russia and the baltic states
Seminar on ip practice in russia and the baltic states
Mikk Putk2.2K views
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategy by Mikk Putk
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategyEvaluating intellectual property risks and preparing IP strategy
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategy
Mikk Putk3.7K views
Top 10 patent and technology trends by Mikk Putk
Top 10 patent and technology trendsTop 10 patent and technology trends
Top 10 patent and technology trends
Mikk Putk4.2K views
Euroopa Ühenduse patent by Mikk Putk
Euroopa Ühenduse patentEuroopa Ühenduse patent
Euroopa Ühenduse patent
Mikk Putk2.5K views
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust by Mikk Putk
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikustIntellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust
Mikk Putk2.2K views

Similar to Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses

Startup kommunikatsioon by
Startup kommunikatsioonStartup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioonSiim Lepisk
997 views22 slides
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine by
Väikeettevõtte digiarengu juhtimineVäikeettevõtte digiarengu juhtimine
Väikeettevõtte digiarengu juhtimineLeego
288 views63 slides
User driven innovation maripuu by
User driven innovation maripuuUser driven innovation maripuu
User driven innovation maripuuLoovusait
1.8K views32 slides
Avalikustamine vs salatsemine by
Avalikustamine vs salatsemineAvalikustamine vs salatsemine
Avalikustamine vs salatsemineMikk Putk
387 views15 slides
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris by
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisAgiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisVassili Ljahhovets
403 views11 slides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesMikk Putk
366 views31 slides

Similar to Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses(19)

Startup kommunikatsioon by Siim Lepisk
Startup kommunikatsioonStartup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioon
Siim Lepisk997 views
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine by Leego
Väikeettevõtte digiarengu juhtimineVäikeettevõtte digiarengu juhtimine
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine
Leego288 views
User driven innovation maripuu by Loovusait
User driven innovation maripuuUser driven innovation maripuu
User driven innovation maripuu
Loovusait1.8K views
Avalikustamine vs salatsemine by Mikk Putk
Avalikustamine vs salatsemineAvalikustamine vs salatsemine
Avalikustamine vs salatsemine
Mikk Putk387 views
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris by Vassili Ljahhovets
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisAgiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Vassili Ljahhovets403 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk366 views
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile by Kaimar Karu
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ileCOBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
Kaimar Karu914 views
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada by Leego
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutadaKuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Leego364 views
Leiutiste kaitsmisest by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisestLeiutiste kaitsmisest
Leiutiste kaitsmisest
Mikk Putk145 views
Heidi Kakko by Ajujaht
Heidi KakkoHeidi Kakko
Heidi Kakko
Ajujaht302 views
Heidi Kakko by Ajujaht
Heidi KakkoHeidi Kakko
Heidi Kakko
Ajujaht335 views
Heidi Kakko by Ajujaht
Heidi KakkoHeidi Kakko
Heidi Kakko
Ajujaht2 views
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada? by JCI Tallinn BeWise
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?
BeWise loeng 3. märtsil TTÜs: Kuidas oma ideega investorite huvi äratada?
JCI Tallinn BeWise785 views
Lean startup indrek-maripuu by Loovusait
Lean startup indrek-maripuuLean startup indrek-maripuu
Lean startup indrek-maripuu
Loovusait946 views
Ärimudeli arendus by guest296ce9
Ärimudeli arendusÄrimudeli arendus
Ärimudeli arendus
guest296ce9435 views
Patenteerimise strateegia by Mikk Putk
Patenteerimise strateegiaPatenteerimise strateegia
Patenteerimise strateegia
Mikk Putk606 views

More from Mikk Putk

Leiutiste kaitsmisest välisriikides by
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesMikk Putk
192 views24 slides
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid by
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMikk Putk
193 views33 slides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides by
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesKuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesMikk Putk
189 views24 slides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesMikk Putk
89 views21 slides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7 by
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Mikk Putk
132 views24 slides
Leiutiste kaitsmisest valisriikides by
Leiutiste kaitsmisest valisriikidesLeiutiste kaitsmisest valisriikides
Leiutiste kaitsmisest valisriikidesMikk Putk
503 views30 slides

More from Mikk Putk(11)

Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk192 views
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid by Mikk Putk
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mikk Putk193 views
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides by Mikk Putk
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesKuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Mikk Putk189 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk89 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7 by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Mikk Putk132 views
Leiutiste kaitsmisest valisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest valisriikidesLeiutiste kaitsmisest valisriikides
Leiutiste kaitsmisest valisriikides
Mikk Putk503 views
Leiutise kaitsmine välisriikides by Mikk Putk
Leiutise kaitsmine välisriikidesLeiutise kaitsmine välisriikides
Leiutise kaitsmine välisriikides
Mikk Putk299 views
What should startups consider regarding intellectual property protection by Mikk Putk
What should startups consider regarding intellectual property protectionWhat should startups consider regarding intellectual property protection
What should startups consider regarding intellectual property protection
Mikk Putk1.4K views
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust by Mikk Putk
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsustTehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust
Mikk Putk323 views
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma... by Mikk Putk
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...
Mikk Putk464 views
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad by Mikk Putk
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunadEesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad
Mikk Putk278 views

Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses

 • 1. Mikk Putk, patendivolinik Sarap ja Partnerid Patendibüroo partner Tallinna Ettevõtluspäev 2013, 01.10.2013 Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses Seminar „Innovaatiliste toodete rahastamine ja turundus“ Riskide maandamine innovaatilises tootearenduses
 • 2. Peamised riskid 1. Eksimused kaubamärgi väljatöötamisel 2. Teiste õiguste rikkumine 3. Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest 4. Enda õiguste kaitsmata jätmine 5. Korrektsete lepingute puudumine 6. Ei planeerita kulusid 7. Avalikustamine 8. Ei kasutata asjatundjate abi 01.10.2013 Mikk Putk 2
 • 3. Näide 1/8: eksimused kaubamärgi väljatöötamisel • Ei tehta taustauuringuid – kas kaubamärk on kasutatav? – kas kaubamärk on kaitstav? – kas kaubamärk on eristusvõimeline? – kas domeen(id) on vaba(d)? – kas sotsiaalvõrgustike kasutajanimed on vabad? • Logo kujunduses kasutatakse teiste autorite teoseid • Ei kontrollita kaubamärgi tähendust teistes keeltes • Kasutatakse teiste märkide sarnasust 01.10.2013 Mikk Putk 3
 • 4. Näited: kaubamärgid 01.10.2013 Mikk Putk 4 Ärinime, kaubamärgi, tootenime väljatöötamine; kaubamärgi kaitsevõimelisus
 • 5. 01.10.2013 Mikk Putk 5 5 NB! Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust. NB! Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust.
 • 6. 01.10.2013 Mikk Putk 6 Näited: riskid kaubamärgi väljatöötamisel Kaubamärgi tähendus eri keeltes Kaubamärgi sarnasus NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles! NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles!
 • 7. Näide 2/8 : Teiste õiguste rikkumine • Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud teise autori tekste, fotosid. • Ettevõte arendas uudset veebirakendust, aga ilmnes, et selline lahendus on USAs patenteeritud. • Konkureerivad ettevõtted tootsid sarnaseid disainilahendusi. 01.10.2013 Mikk Putk 7
 • 8. Näide 3/8 : Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest 01.10.2013 Mikk Putk 8 • Puudub vastutav isik, kes tegeleks • Info ei liigu • Puuduvad kogemused • Kommunikatsiooniprobleemid ettevõttes • Juhtkonna teadmatus leiutisest • Liigne kiirustamine, unustamine
 • 9. Näide 4/8 : Enda õiguste kaitsmata jätmine 01.10.2013 Mikk Putk 9 LCDVF OÜ EU registreeritud tööstusdisainilahendused: 001746116-0001 001746116-0002 001746116-0003 Vt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuine Vt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuine
 • 10. Näide 5/8 : Korrektsete lepingute puudumine 01.10.2013 Mikk Putk 10 Ettevõtja Investorid Koostöö- partnerid Edasi- müüjad Teenuse- pakkujad Teised IO õiguste omajad Töötaja – leiutaja / autor Konkurendid Vt ka http://www.slideshare.net/patent/intellektuaalomand-lepingutes
 • 11. Näide 5/8 : Korrektsete lepingute puudumine 01.10.2013 Mikk Putk 11 • Koostöö inseneriga katkes, kes lahkus ettevõttest ja asutas konkureeriva ettevõtte. • Lahendust arendatakse mitme ettevõtte koostöös. • Ettevõtjal puudus korrektne leping prototüübi väljatöötajaga – sh mis õigused tellijale üle antakse. • Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga, st mis tingimustele peab väljatöötatav kaubamärk vastama; • Autoriõiguste üleandmise veebilehe valmistajaga tegemata. NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt Freelancer, oDesk, Elance)! NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt Freelancer, oDesk, Elance)!
 • 12. Näide 6/8 : Ei planeerita kulusid 01.10.2013 Mikk Putk 12 Nt: kaitsetaotluste ekspertiisi kulud, kaitsedokumentide väljaandmise ja jõustamise kulud 3 410 € 0 € 0 € 20 208 € 8 163 € 4 000 € 0 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kulu Kulu
 • 13. Näide 7/8 : Avalikustamine • Artikli avaldamine; • messile minek; • toote esitlus; • müügiga alustamine 01.10.2013 Mikk Putk 13 • Kaob uudsus; • toote edukaks saamisel tekivad piraatkoopiad; • teave saab konkurentidele kättesaadavaks
 • 14. Näide 8/8: Proovitakse ise teha Kuidas leida asjatundjate abi? • Eesti Patendivolinike Selts http://www.epvs.ee/ • Eesti Patendiameti väikeettevõtjate nõustamise talitus http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=887&wa_object_id=1&wa_id_key= • Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus http://www.eitk.ee 01.10.2013 Mikk Putk 14 ⁻ Eelnev taustauuring tegemata ⁻ Taotlused valesti/puudulikult koostatud ⁻ Tähtajad ununevad ⁻ Patendiametite järelepärimised arusaamatud ⁻ Lõivusid tasutud vähem ⁻ IO (TO) lepingute puudumine Vt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikul Vt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikul
 • 15. Harjutus : HEKK Kuidas on vesipiipe tootev ettevõte oma riske maandanud? Mida intellektuaalomandi kaitsmine ettevõttele annab või võiks anda? 01.10.2013 Mikk Putk 15 Taust • Alustav startup ettevõte • Eesmärgiks välisturgudele suundumine • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike kopeerimiste eest Taust • Alustav startup ettevõte • Eesmärgiks välisturgudele suundumine • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike kopeerimiste eest
 • 16. Näide HEKK intellektuaalomandi kaitsest 01.10.2013 Mikk Putk 16 Domeenid registreeritud: http://hekk.ee/ , http://www.hekkpipe.com/ Disanilahenduse kaitseks Euroopa Ühenduse tööstusdisani registreerimise taotlus esitatud: Kaubamärgikaitseks Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus esitatud: Tehnilise lahenduse kaitseks Eesti kasuliku mudeli registreerimise taotlus esitatud: Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta. Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta.
 • 17. Soovitused riskide maandamiseks 01.10.2013 Mikk Putk 17 1. Vii läbi regulaarseid taustauuringud turu- ja tootearenduseks info kogumiseks 2. Kaardista ettevõtte väärtuslikumad arendustöö tulemused 3. Planeeri kulusid ja tegevusi 4. Leia ettevõttes vastutav isik 5. Tea ja kaitse oma õigusi 6. Kontrolli lepingutes õiguste kuuluvusi 7. Küsi nõu ja kasuta abi 8. Koolita töötajaid 9. Kasuta toetusvõimalusi
 • 18. Patendiinfo andmebaasid: Mikk Putk 18 • Searcher.io ; PatSeer • PatentInspiration http://www.patentinspiration.com • Espacenet http://worldwide.espacenet.com/ • Boliven http://www.boliven.com • The Lens http://lens.org/ • Browser plugin: Firefox: Aspator; Chrome: Petapator 01.10.2013 Disainilahenduste uuringuteks: • DesignView; • Google Patents (US disainipatendid) • Google Image search Kaubamärgi otsinguvahendid: • Google image search; pildipangad; • TMview http://tmview.eu/; • Markify http://www.markify.com/ • Domeeninimed: ttp://www.eurodns.com/ • Sotsiaalvõrgustikud: ttp://www.namecheck.com/ Viited taustauuringuteks
 • 20. 20 Tänan kuulamast! 01.10.2013 Kontakt Sarap ja Partnerid Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://www.patent.ee/et/esitlused/ http://www.slideshare.net/patent/presentations Mikk Putk 20