Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses (18)

Advertisement

Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses

 1. 1. Mikk Putk, patendivolinik Sarap ja Partnerid Patendibüroo partner Tallinna Ettevõtluspäev 2013, 01.10.2013 Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses Seminar „Innovaatiliste toodete rahastamine ja turundus“ Riskide maandamine innovaatilises tootearenduses
 2. 2. Peamised riskid 1. Eksimused kaubamärgi väljatöötamisel 2. Teiste õiguste rikkumine 3. Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest 4. Enda õiguste kaitsmata jätmine 5. Korrektsete lepingute puudumine 6. Ei planeerita kulusid 7. Avalikustamine 8. Ei kasutata asjatundjate abi 01.10.2013 Mikk Putk 2
 3. 3. Näide 1/8: eksimused kaubamärgi väljatöötamisel • Ei tehta taustauuringuid – kas kaubamärk on kasutatav? – kas kaubamärk on kaitstav? – kas kaubamärk on eristusvõimeline? – kas domeen(id) on vaba(d)? – kas sotsiaalvõrgustike kasutajanimed on vabad? • Logo kujunduses kasutatakse teiste autorite teoseid • Ei kontrollita kaubamärgi tähendust teistes keeltes • Kasutatakse teiste märkide sarnasust 01.10.2013 Mikk Putk 3
 4. 4. Näited: kaubamärgid 01.10.2013 Mikk Putk 4 Ärinime, kaubamärgi, tootenime väljatöötamine; kaubamärgi kaitsevõimelisus
 5. 5. 01.10.2013 Mikk Putk 5 5 NB! Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust. NB! Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust.
 6. 6. 01.10.2013 Mikk Putk 6 Näited: riskid kaubamärgi väljatöötamisel Kaubamärgi tähendus eri keeltes Kaubamärgi sarnasus NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles! NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles!
 7. 7. Näide 2/8 : Teiste õiguste rikkumine • Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud teise autori tekste, fotosid. • Ettevõte arendas uudset veebirakendust, aga ilmnes, et selline lahendus on USAs patenteeritud. • Konkureerivad ettevõtted tootsid sarnaseid disainilahendusi. 01.10.2013 Mikk Putk 7
 8. 8. Näide 3/8 : Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest 01.10.2013 Mikk Putk 8 • Puudub vastutav isik, kes tegeleks • Info ei liigu • Puuduvad kogemused • Kommunikatsiooniprobleemid ettevõttes • Juhtkonna teadmatus leiutisest • Liigne kiirustamine, unustamine
 9. 9. Näide 4/8 : Enda õiguste kaitsmata jätmine 01.10.2013 Mikk Putk 9 LCDVF OÜ EU registreeritud tööstusdisainilahendused: 001746116-0001 001746116-0002 001746116-0003 Vt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuine Vt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuine
 10. 10. Näide 5/8 : Korrektsete lepingute puudumine 01.10.2013 Mikk Putk 10 Ettevõtja Investorid Koostöö- partnerid Edasi- müüjad Teenuse- pakkujad Teised IO õiguste omajad Töötaja – leiutaja / autor Konkurendid Vt ka http://www.slideshare.net/patent/intellektuaalomand-lepingutes
 11. 11. Näide 5/8 : Korrektsete lepingute puudumine 01.10.2013 Mikk Putk 11 • Koostöö inseneriga katkes, kes lahkus ettevõttest ja asutas konkureeriva ettevõtte. • Lahendust arendatakse mitme ettevõtte koostöös. • Ettevõtjal puudus korrektne leping prototüübi väljatöötajaga – sh mis õigused tellijale üle antakse. • Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga, st mis tingimustele peab väljatöötatav kaubamärk vastama; • Autoriõiguste üleandmise veebilehe valmistajaga tegemata. NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt Freelancer, oDesk, Elance)! NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt Freelancer, oDesk, Elance)!
 12. 12. Näide 6/8 : Ei planeerita kulusid 01.10.2013 Mikk Putk 12 Nt: kaitsetaotluste ekspertiisi kulud, kaitsedokumentide väljaandmise ja jõustamise kulud 3 410 € 0 € 0 € 20 208 € 8 163 € 4 000 € 0 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kulu Kulu
 13. 13. Näide 7/8 : Avalikustamine • Artikli avaldamine; • messile minek; • toote esitlus; • müügiga alustamine 01.10.2013 Mikk Putk 13 • Kaob uudsus; • toote edukaks saamisel tekivad piraatkoopiad; • teave saab konkurentidele kättesaadavaks
 14. 14. Näide 8/8: Proovitakse ise teha Kuidas leida asjatundjate abi? • Eesti Patendivolinike Selts http://www.epvs.ee/ • Eesti Patendiameti väikeettevõtjate nõustamise talitus http://www.epa.ee/client/default.asp?wa_id=887&wa_object_id=1&wa_id_key= • Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus http://www.eitk.ee 01.10.2013 Mikk Putk 14 ⁻ Eelnev taustauuring tegemata ⁻ Taotlused valesti/puudulikult koostatud ⁻ Tähtajad ununevad ⁻ Patendiametite järelepärimised arusaamatud ⁻ Lõivusid tasutud vähem ⁻ IO (TO) lepingute puudumine Vt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikul Vt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikul
 15. 15. Harjutus : HEKK Kuidas on vesipiipe tootev ettevõte oma riske maandanud? Mida intellektuaalomandi kaitsmine ettevõttele annab või võiks anda? 01.10.2013 Mikk Putk 15 Taust • Alustav startup ettevõte • Eesmärgiks välisturgudele suundumine • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike kopeerimiste eest Taust • Alustav startup ettevõte • Eesmärgiks välisturgudele suundumine • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike kopeerimiste eest
 16. 16. Näide HEKK intellektuaalomandi kaitsest 01.10.2013 Mikk Putk 16 Domeenid registreeritud: http://hekk.ee/ , http://www.hekkpipe.com/ Disanilahenduse kaitseks Euroopa Ühenduse tööstusdisani registreerimise taotlus esitatud: Kaubamärgikaitseks Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus esitatud: Tehnilise lahenduse kaitseks Eesti kasuliku mudeli registreerimise taotlus esitatud: Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta. Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta.
 17. 17. Soovitused riskide maandamiseks 01.10.2013 Mikk Putk 17 1. Vii läbi regulaarseid taustauuringud turu- ja tootearenduseks info kogumiseks 2. Kaardista ettevõtte väärtuslikumad arendustöö tulemused 3. Planeeri kulusid ja tegevusi 4. Leia ettevõttes vastutav isik 5. Tea ja kaitse oma õigusi 6. Kontrolli lepingutes õiguste kuuluvusi 7. Küsi nõu ja kasuta abi 8. Koolita töötajaid 9. Kasuta toetusvõimalusi
 18. 18. Patendiinfo andmebaasid: Mikk Putk 18 • Searcher.io ; PatSeer • PatentInspiration http://www.patentinspiration.com • Espacenet http://worldwide.espacenet.com/ • Boliven http://www.boliven.com • The Lens http://lens.org/ • Browser plugin: Firefox: Aspator; Chrome: Petapator 01.10.2013 Disainilahenduste uuringuteks: • DesignView; • Google Patents (US disainipatendid) • Google Image search Kaubamärgi otsinguvahendid: • Google image search; pildipangad; • TMview http://tmview.eu/; • Markify http://www.markify.com/ • Domeeninimed: ttp://www.eurodns.com/ • Sotsiaalvõrgustikud: ttp://www.namecheck.com/ Viited taustauuringuteks
 19. 19. Rahastamisvõimalused Vt http://www.start-smart.me/en/ecusystem/estonia 01.10.2013 Mikk Putk 19
 20. 20. 20 Tänan kuulamast! 01.10.2013 Kontakt Sarap ja Partnerid Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://www.patent.ee/et/esitlused/ http://www.slideshare.net/patent/presentations Mikk Putk 20

×