Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad

313 views

Published on

Registreeritava ja mitteregistreeritava intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad ning alternatiivsed lähenemised

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad

 1. 1. Mikk Putk, Patendivolinik Margus Sarap, Euroopa patendi-, kaubamärgi ja disanivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo Registreeritava ja mitteregistreeritava intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad ning alternatiivsed lähenemised Konverents “Rakendusliku teadustööga seotud intellektuaalomandi aspektid Eestis ja Euroopas” 10.09.2015. a., 15:50-16:45
 2. 2. Näide: uudne lennumasin VAIP TM 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 2
 3. 3. Taustainfo • Ettevõtja on välja töötanud uue seadme VAIP • Ettevõtte asukoht ja arendus asub Eestis • Plaanib järk-järgult toote müüki laiendada välisriikides • Arendamiseks plaanib kaasata investoreid • Soovib end kaitsta kopeerimise eest 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 3
 4. 4. Mida kaitsta? Mitteregistreeritav intellektuaalomand • Oskusteave • Ärisaladus • Tarkvara • Andmebaas • Joonised • … 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 4
 5. 5. Mida kaitsta? Registreeritav intellektuaalomand • Lennumasina konstruktsioon • Konstruktsiooni osad, sõlmed • Meetod lennumasina juhtimiseks • Lennumasina disain • Kaubamärk VAIP • Ettevõtte ärinimi • Kodulehe domeen • … 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 5
 6. 6. Mida kaitsmisel arvestada? • Turupiirkonnad, riikide eripärad • Kuuluvus • Toote arendamiseks kuluv aeg, toote eluea pikkus • Piirangud, takistused toote turule viimiseks (Nt seadusandlus) • Kopeeritavus • Ärimudel, Mis loob ettevõttele väärtust? • Kes on konkurendid • Tehnika tase - Tegutsemisvabadus? Kasutamise vabadus? • Tehnoloogiavaldkondade eripärad ja muud regulatsioonid • Eelarve • Avalikustamine • Alternatiivsed võimalused 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 6
 7. 7. 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 7 Alternatiivsed lähenemised • Avalikustamine vs salastamine • Strateegiline publitseerimine • Kiirelt/esimesena turule, nutikas ärimudel • Kolmandate osapoolte poolt jälgimine • Õiguskaitse kulude kindlustus • Crowdsourcing tehnika taseme uuringud • Koostöö huvitatud osapooltega • Patentide-, kaubamärgi-, disainiõiguste omandamine • Patentide ühine kasutamine • Lepingud • Ärisaladuse, oskusteabe kaitse
 8. 8. Uudsus, tehnika tase ja tegutsemisvabadus 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 8
 9. 9. 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 9 Tehnilise lahenduse kaitsmine • Mida ja kuidas patenteerida – Mis probleemi soovitakse lahendada? – Kuidas see probleem lahendatakse, et tulemuse/eesmärgini jõuda? – Mis on konkureerivad lahendused? – Mis on lahenduse teostuses erinevat võrreldes konkurendi lahendusega? • Kus ja millal patenteerida?
 10. 10. 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 10 Kaubamärgi väljatöötamine ja kaitsmine 1. Turunduslikud aspektid 2. Õiguslikud aspektid – Varasemad kaubamärgid – Ärinimed, Domeenid, sotsiaalmeedia nimed – Kaubamärgi eristatuvus , kirjeldavus, eksitavus – Kujunduse kasutamisõigus – Kujunduse omandiõigus
 11. 11. Kaubamärgi kaitstavus, kasutamine 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 11 VEHICLE LAMPS, NAMELY, HEADLIGHTS, DIRECTIONAL SIGNAL LAMPS Starters for motors and engines; Electric and electronic fittings for motor vehicles, boats, aircraft
 12. 12. 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 12 Strateegiline publitseerimine (Defensive/ Offensive publishing, Research disclosure)
 13. 13. Intellektuaalomandi kaitsmise strateegia 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 13 https://www.iprhelpdesk.eu/IP_relevance_in_the_SME_Instrument
 14. 14. Enamlevinumad probleemid • Püütakse leida näiliselt kõige odavam lahendus • Ei kasutata professionaalset abi • Hakatakse kaitsmise peale mõtlema liiga hilja • Piirdutakse vaid ühe kaitsetaotlusega • Kaitsmisel ei arvestata äriplaaniga • Ei tehta taustauuringut • Ignoreeritakse varasemaid õigusi • Loobutakse õiguskaitse taotlemisest 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 14
 15. 15. 10.09.2015 Sarap & Putk Patent Agency 15 http://www.virgin.com/entrepreneur/infographic-when-should-entrepreneur-give
 16. 16. Sarap & Putk Patent Agency 16 Täname kuulamast! 10.09.2015 Kontakt Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://www.patent.ee/et/esitlused/ 16

×