Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellektuaalomandi A ja O

384 views

Published on

Intellektuaalomandi A ja O

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intellektuaalomandi A ja O

 1. 1. Intellektuaalomandi A ja O Margus Sarap Euroopa ja Eesti patendivolinik Mikk Putk Eesti patendivolinik Sarap ja Putk Patendibüroo Tallinna Tööstushariduskeskus TEKSTIILI- JA NAHATÖÖTLUSE KUTSEÕPETAJATE ja TÖÖANDJATE VÕRGUSTIKU SEMINAR 19. – 20. november 2015
 2. 2. Intellektuaalomand Intellektuaalomand Autoriõigus Tööstusomand - Kaubamärgid - Disain - Leiutised - Domeenid - Ärisaladus 20.11.2015
 3. 3. Intellektuaalomand 20.11.2015 • Oskusteave, ärisaladused • Ärinimi, domeen, kaubamärk • Koduleht, sotsiaalmeedia profiilid • Arendatav toode, teenus, tehnoloogia, disain • Andmebaasid • Reklaammaterjalid, esitlused • Videod, fotod • Plaanid, kavandid
 4. 4. Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis see on? 20.11.2015 •Seadmed ja konstruktsiooniosad •Meetodid, tehnoloogilised protsessid •Ained •Disainilahendused •Kaubamärgid, ärinimed, domeenid •Oskusteave, ärisaladused •Seadmed ja konstruktsiooniosad •Meetodid, tehnoloogilised protsessid •Ained •Disainilahendused •Kaubamärgid, ärinimed, domeenid •Oskusteave, ärisaladused Registreeritav looming •Kirjanduse-, kunsti-, muusika-, foto-, ja teadusteosed •Arvutiprogrammid, andmebaasid, internetilehed •Kõned, esitlused, loengud •Arvamused, hinnangud, projektid, juhendid, õppematerjalid •Kirjanduse-, kunsti-, muusika-, foto-, ja teadusteosed •Arvutiprogrammid, andmebaasid, internetilehed •Kõned, esitlused, loengud •Arvamused, hinnangud, projektid, juhendid, õppematerjalid Muu looming Ideed Arendus Ideed
 5. 5. 20.11.2015 • Autoriõigused 10.07.2013 Mikk Putk 5 Näited 1/2: mis on intellektuaalomand? • Disainilahendused
 6. 6. 20.11.2015 • Toote, teenuse nimed; ärinimed Mikk Putk 6 Näited 2/2: mis on intellektuaalomand? • Tehnilised lahedused KINOTEHNIK Aine Uus materjal Tootmisprotsess Meetod Seade
 7. 7. Kas kaitsta oma intellektuaalomandit - millega arvestada? Teiste sõnadega: milline on näiteks ettevõtte äriplaan, turundusstrateegia, arendustegevuse kava? 20.11.2015 • Toote eluiga • Kopeeritavus • Varasemad lahendused, alternatiivsed võimalused • Uudsus, originaalsus, eristusvõimelisus • Kaitsevõimalused • Konkurentide tegevus ja tegutsemisvabadus • Turupiirkonnad • Mis eesmärgil kaitset vaja? TAUSTA- UURINGUD!
 8. 8. 20.11.2015 Kaitsmata intellektuaalomand on probleemide allikas!
 9. 9. Kaubamärgid 20.11.2015 TherMon ExtraLeg FreeFlow Technologies PetermannDrums
 10. 10. Kaubamärgid 20.11.2015 TherMon PetermannDrums ExtraLegFreeFlow Technologies
 11. 11. Kaubamärgid 20.11.2015 Ärinime, kaubamärgi, tootenime väljatöötamine; kaubamärgi kaitsevõimelisus
 12. 12. 20.11.2015 12 NB! Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust. NB! Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust.
 13. 13. Domeeninimed 20.11.2015 http://www.omniva.com/ http://www.omniva.nl/ https://www.omniva.ee/ http://united-domains-blog.de/wp-content/uploads/2012/10/Infografik-new-gTLDs.png http://uk.godaddy.com/tlds/gtld.aspx?isc=gdbbp1901&catId=42
 14. 14. Eksimused kaubamärgi väljatöötamisel • Ei tehta taustauuringuid – kas kaubamärk on kasutatav? – kas kaubamärk on kaitstav? – kas kaubamärk on eristusvõimeline? – kas domeen(id) on vaba(d)? – kas sotsiaalvõrgustike kasutajanimed on vabad? • Logo kujunduses kasutatakse teiste autorite teoseid • Ei kontrollita kaubamärgi tähendust teistes keeltes • Kasutatakse teiste märkide sarnasust 20.11.2015
 15. 15. 2003. aasta kevadel, kohe pärast seda, kui Eesti Telefon oli uuest kaubamärgist teavitanud, leiti Sindist videolaenutuse väikefirma OÜ Elion, kes hakkas suurfirmale tingimusi seadma. Läbirääkimistel OÜ Elioniga sai suurfirma advokaadibüroo abiga siiski oma tahtmise, advokaadibüroo maksis kompensatsiooniks Sindi firmale summa, mis jäi alla miljoni krooni. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/suurfirma-vaidlustas-elioni-kaubamargi- kasutamise?id=51004490 20.11.2015 Näide
 16. 16. 20.11.2015 Riskid kaubamärgi väljatöötamisel Kaubamärgi tähendus eri keeltes Kaubamärgi sarnasus NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles! NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles!
 17. 17. Teiste õiguste rikkumine • Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud teise autori tekste, fotosid. • Ettevõte arendas uudset veebirakendust, aga ilmnes, et selline lahendus on USAs patenteeritud. • Konkureerivad ettevõtted tootsid sarnaseid disainilahendusi. 20.11.2015
 18. 18. Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest 20.11.2015 • Puudub vastutav isik, kes tegeleks • Info ei liigu • Puuduvad kogemused • Kommunikatsiooniprobleemid ettevõttes • Juhtkonna teadmatus leiutisest • Liigne kiirustamine, unustamine
 19. 19. Peamised riskid 1. Eksimused kaubamärgi väljatöötamisel 2. Teiste õiguste rikkumine 3. Puudub ülevaade tootearenduse tulemustest 4. Enda õiguste kaitsmata jätmine 5. Korrektsete lepingute puudumine 6. Ei planeerita kulusid 7. Avalikustamine 8. Ei kasutata asjatundjate abi 20.11.2015
 20. 20. Patenteerimisvõimalused 20.11.2015
 21. 21. Enda õiguste kaitsmata jätmine 20.11.2015 LCDVF OÜ EU registreeritud tööstusdisainilahendused: 001746116-0001 001746116-0002 001746116-0003 Vt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuineVt ka: Genuine versus Fake http://www.kinotehnik.com/genuine
 22. 22. 20.11.2015 Kogemused • Domeenid registreeritud: http://hekk.ee/, http://www.hekkpipe.com/ • Euroopa Ühenduse kaubamärk registreeritud • Euroopa Ühenduse disainilahendus registreeritud • Tehnilise lahenduse kaitseks Eesti kasuliku mudel registreeritud Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta. Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta.
 23. 23. 20.11.2015 Näited õiguskaitse süsteemidest • Autoriõigused Õigusi ei registreerita (v.a. üksikud riigid) • Kaubamärk Siseriiklik registreerimine Euroopa Ühenduse kaubmärgi registreerimine • Disain Siseriiklik registreerimine Euroopa Ühenduse disainilahenduse registreerimine • Tehniline lahendus Siseriiklik Euroopa patendi koostöölepe Rahvusvaheline patendisüsteem (PCT)
 24. 24. Korrektsete lepingute puudumine 20.11.2015 Ettevõtja Investorid Koostöö- partnerid Edasi- müüjad Teenuse- pakkujad Teised IO õiguste omajad Töötaja – leiutaja / autor Konkurendid Vt ka http://www.slideshare.net/patent/intellektuaalomand-lepingutes
 25. 25. Korrektsete lepingute puudumine 20.11.2015 • Koostöö inseneriga katkes, kes lahkus ettevõttest ja asutas konkureeriva ettevõtte. • Lahendust arendatakse mitme ettevõtte koostöös. • Ettevõtjal puudus korrektne leping prototüübi väljatöötajaga – sh mis õigused tellijale üle antakse. • Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga, st mis tingimustele peab väljatöötatav kaubamärk vastama; • Autoriõiguste üleandmise veebilehe valmistajaga tegemata. NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt Freelancer, oDesk, Elance)! NB! Ettevaatust disainiteenuste tellimisel konkursi korras (nt Designcrowd, 99designs, Crowdspring) või vabakutseliste kasutamisel (nt Freelancer, oDesk, Elance)!
 26. 26. Ei planeerita kulusid 20.11.2015 Nt: kaitsetaotluste ekspertiisi kulud, kaitsedokumentide väljaandmise ja jõustamise kulud 3 410 € 0 € 0 € 20 208 € 8 163 € 4 000 € 0 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kulu Kulu
 27. 27. Ajatelg 20.11.2015
 28. 28. 20.11.2015
 29. 29. 20.11.2015 Millest intellektuaalomandi kuuluvus sõltub? • Kuidas tekkis idee? • Kas loodud üksi või koostöös? • Mis on loodud? • Kas loodud oma või kellegi teise vahenditega? • Kelle initsiatiivil loodud? • Milliseid partnereid on kasutatud partnereid? • Millised on kokkulepped? 13.12.2013 29
 30. 30. 20.11.2015 Wilfred Handley Wilfredi lugu
 31. 31. 20.11.2015Allikas: http://innovationsummit.co.za/2013/what-is-intellectual-property-law/
 32. 32. Kas minu, tema, meie või nende oma? • Töötaja või tööandja? • Looja või tellija? • Idee autor või idee teostaja? • Tootja või kasutaja? • Autor või levitaja (edasimüüja, kirjastaja)? • Tudeng/teadlane või Ülikool? 20.11.2015 Allikas: http://innovationsummit.co.za/2013/what-is-intellectual-property-law/
 33. 33. Võimalik eelarve 2013 2014 2015 2016 Kokku USA 30 25.09.2011 1 3 200 EUR 2 500 EUR 2 000 EUR 1 500 EUR 9 200 EUR Hiina CN 30 25.09.2011 1 3 600 EUR 1 500 EUR 1 500 EUR 6 600 EUR Brasiilia 30 25.09.2011 1 3 000 EUR 800 EUR 900 EUR 1 000 EUR 5 700 EUR Kanada 30 25.09.2011 1 4 500 EUR 380 EUR 420 EUR 470 EUR 5 770 EUR Jaapan 30 25.09.2011 1 3 800 EUR 2 500 EUR 2 500 EUR 8 800 EUR 0 EUR Euroopa 31 25.10.2011 1 3 690 EUR 639 EUR 2 349 EUR 17 389 EUR 24 067 EUR Euraasia 31 25.10.2011 1 3 500 EUR 2 000 EUR 7 710 EUR 13 210 EUR Ukraina 31 25.10.2011 1 3 500 EUR 500 EUR 1 800 EUR 700 EUR 6 500 EUR Austraalia 31 25.10.2011 1 3 900 EUR 500 EUR 2 900 EUR 700 EUR 8 000 EUR Korea 31 25.10.2011 1 3 600 EUR 1 500 EUR 2 750 EUR 7 850 EUR 95 697 EUR Kokku 36 290 EUR 10 819 EUR 14 869 EUR 33 719 EUR 95 697 EUR 20.11.2015
 34. 34. Avalikustamine • Artikli avaldamine; • messile minek; • toote esitlus; • müügiga alustamine 20.11.2015 • Kaob uudsus; • toote edukaks saamisel tekivad piraatkoopiad; • teave saab konkurentidele kättesaadavaks
 35. 35. Proovitakse ise teha Kuidas leida asjatundjate abi? • Eesti Patendivolinike Selts http://www.epvs.ee/ 20.11.2015 ⁻ Eelnev taustauuring tegemata ⁻ Taotlused valesti/puudulikult koostatud ⁻ Tähtajad ununevad ⁻ Patendiametite järelepärimised arusaamatud ⁻ Lõivusid tasutud vähem ⁻ IO (TO) lepingute puudumine Vt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikulVt ka: http://www.slideshare.net/patent/patendivolinik-teejuht-intellektuaalomandi-maastikul
 36. 36. IO riskide hindamine • Aitab kindlaks määrata kõige kriitilisemad kohad • Annab juhiseid IO strateegia väljatöötamiseks • Aitab tundma õppida IO juhtimist • Annab hea ülevaate hetke IO seisust • Lihtne, kerge arusaada ja vastata on-line küsimustikule • Värvilise koodiga visuaalne IO auditi aruanne annab paari sekundiga pildi IO olukorrast ettevõttes • Hoiab kokku raha ja aega 20.11.2015
 37. 37. Näide Kuidas on vesipiipe tootev ettevõte oma riske maandanud? Mida intellektuaalomandi kaitsmine ettevõttele annab või võiks anda? 20.11.2015 Taust • Alustav startup ettevõte • Eesmärgiks välisturgudele suundumine • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike kopeerimiste eest Taust • Alustav startup ettevõte • Eesmärgiks välisturgudele suundumine • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike kopeerimiste eest
 38. 38. HEKK intellektuaalomandi kaitsest 20.11.2015 Domeenid registreeritud: http://hekk.ee/ , http://www.hekkpipe.com/ Disanilahenduse kaitseks Euroopa Ühenduse tööstusdisani registreerimise taotlus esitatud: Kaubamärgikaitseks Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlus esitatud: Tehnilise lahenduse kaitseks Eesti kasuliku mudeli registreerimise taotlus esitatud: Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta. Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta.
 39. 39. Soovitused riskide maandamiseks 20.11.2015 1. Vii läbi regulaarseid taustauuringud turu- ja tootearenduseks info kogumiseks 2. Kaardista ettevõtte väärtuslikumad arendustöö tulemused 3. Planeeri kulusid ja tegevusi 4. Leia ettevõttes vastutav isik 5. Tea ja kaitse oma õigusi 6. Kontrolli lepingutes õiguste kuuluvusi 7. Küsi nõu ja kasuta abi 8. Koolita töötajaid 9. Kasuta toetusvõimalusi
 40. 40. Kas see kõik tasub ennast ära? • Kaitsmata IO õigused on probleemide pundar • Kui mitte kohe, siis aasta-kahe pärast • Alati võib olla keegi, kes minu tegemata jätmisest kasu lõikab • “oleks” on tore poiss, aga kahjuks hiljem ei aita • Tegutse, aga läbimõeldult • Kasuta abi, mõistlikum on kulutada alguses 2000eur, kui hiljem kohtuvaidluses 10000eur 20.11.2015
 41. 41. Patendiinfo andmebaasid: • PatentInspiration http://www.patentinspiration.com • Espacenet http://worldwide.espacenet.com/ • Boliven http://www.boliven.com • The Lens http://lens.org/ • Browser plugin: Firefox: Aspator; Chrome: Petapator 20.11.2015 Disainilahenduste uuringuteks: • DesignView; • Google Patents (US disainipatendid) • Google Image search Kaubamärgi otsinguvahendid: • Google image search; pildipangad; • TMview http://tmview.eu/; • Markify http://www.markify.com/ • Domeeninimed: ttp://www.eurodns.com/ • Sotsiaalvõrgustikud: ttp://www.namecheck.com/ Viited taustauuringuteks
 42. 42. Soovitused • Enne lõplike otsuste tegemist konsulteerige asjatundjatega! • Hoolitsege, et vajadusel on teil võimalik tõendada oma õigusi! • Enne avaldamist kaalu, kas oleks vajalik oma intellektuaalomandit kaitsta! 20.11.2015
 43. 43. Tekkis rohkem huvi? 20.11.2015
 44. 44. 44 Tänan kuulamast! 20.11.2015 Kontakt Sarap ja Putk Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 53 038 088 Tallinn: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk https://www.facebook.com/Patent.ee Ettekande slaidid: http://www.patent.ee/et/esitlused/ http://www.slideshare.net/patent/presentations

×