Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intellektuaalomand lepingutes

1,663 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Intellektuaalomand lepingutes

 1. 1. Sissejuhatusintellektuaalomandiõiguste reguleerimisselepingulistes suhetesPraktilised näitedtööstusomandi valdkonnastMargus SarapMikk Putk
 2. 2. Tööstusomand lepingulistes suhetesNt: patendi, kaubamärgid, disainilahendused, ärisaladused, oskusteave1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 2EttevõtjaInvestor Koostöö-partneridEdasi-müüjadPatendi-volinikTeenuse-pakkujadTeised IOõigusteomajadTöötaja –leiutaja /autor
 3. 3. Ettevõtja vs töötaja/autor - kelleleõigused kuuluvad?1.11.2012 3Näited: leiutised ja disainilahendusedKoostöö autoriga katkes. Autor asutas konkureerivaettevõtte.Mikk Putk, Margus SarapProbleemid• Autori staatus: kas ettevõtte töötaja?• Kokkulepped autoriga: kas autori nõusolek olemas?• Kas uue seadme või tootedisaini väljatöötamine oli autori töökohustus?• Kelle vahenditega on uus lahendus loodud?Ohud• Ettevõtja on teinud investeeringud, kuid ei oma õigusiväljatöötatud lahenduseleNt: seadmed, tehnoloogilised protsessid, toodete tehnilised teostused või toodete väliskujuKõlvatu konkurents, töölepingud
 4. 4. Ettevõtja vs koostööpartnerid - kelleleõigused kuuluvad?Lahendust arendatakse mitme ettevõtte koostöös.1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 4Nt: patendi, kaubamärgid, disainilahendused, ärisaladused, oskusteaveÕiguste loovutamine, üleandmine, müük, litsentseerimineProbleemid• Kes, mis osas ja kui palju arendusse panustab?• Kellele kuuluvad tulemused?• Kes ja kuidas tulemusi kasutab?Ohud• „Unustatakse “ tingimustes kokku leppida• Pole teada, kellele ja mis täpselt kuulub
 5. 5. Näide 1: kaubamärgi väljatöötamise tellimineKaubamärk - ärinime, toote või teenuse nimetuse sõnaline või kujunduslik tähistus1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 5Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga – st mistingimustele peab väljatöötatav kaubamärk vastama.Probleemid• Kaubamärgi kujunduses on kasutatud pildipangast võetud pilte• Kaubamärgi kujundus liiga sarnane varasematele kaubamärkidele• Disainer kasutab sarnaseid kujundusi erinevate logode tegemiseksOhud• Kaubamärk ei ole kaitstav• Riskitakse kellegi teise õiguste rikkumisega• Tarbijad satuvad segadusseEttevõtja vs teenusepakkuja
 6. 6. Näide 2: prototüübi väljatöötamine1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 6Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga – st misõigused tellijale üle antakse.Probleemid• Teenusepakkujal pole oma töötajate töölepingus fikseeritud, etprototüübi autor annab kõik õigused üle tööandjale, töötajalpuudub konfidentsiaalsuskohustus• Õiguste üleandmine ka fikseerimata ettevõtja ja teenusepakkujavahelises lepingusOhud• Teenusepakkuja firmast lahkunud prototüübi väljatöötaja ehkautor võib asuda oma õigusi teostamaEttevõtja vs teenusepakkuja -kellele õigused kuuluvad?Prototüübi väljatöötamise leping, töölepingud
 7. 7. Ettevõtja vs edasimüüja1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 7Nt: patendina või registreeritud disainilahendusena kaitstud tootedEdasimüüjatele pole antud konkreetseid juhiseidProbleemid• Edasimüüjat pole informeeritud tema õigustest• Edasimüüjat pole teavitatud, et toode on patenteeritud võidisainina kaitstudOhud• Edasimüüja ei tee vahet originaaltootel ja piraattootel, teadmatakust toode pärineb, pakun järgitehtud tooteid odavama hinnaja/või kehvema kvaliteediga
 8. 8. Ettevõtja kui edasimüüja1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 8Nt: kaitstud toodete maaletoomine, edasi müümineEttevõtja ei arvesta edasimüüdava toote omanikuintellektuaalomandi õigustegaProbleemid• Ei järgita õiguste omaniku nõudeid• Kaubamärgi vale kasutamine• Teiste toodete disaini, pakendi või kaubamärgi kopeerimine võijäljendamineOhud• Õiguste omanikuga pahuksisse sattumine• Kahjutasude maksmine• Toote eemaldamine turult• Uue disaini, kaubamärgi väljatöötamine
 9. 9. Ettevõtja vs investor1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 9Idee presenteerimine investorileProbleemid• Esmasel idee tutvustamisel kardetakse, et võimalik investor lööbidee üle• Esitatakse investorile nõudeid konfidentsiaalsuse vm lepingutesõlmimiseksOhud• Investeeringust ilma jäämine kuna võimalikul investoril ei tekimingit huvigiEttevõtja ei arvesta edasimüüdava toote omanikuintellektuaalomandi õigustega
 10. 10. Ettevõtja vs patendivolinik1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 10Probleemid• Ettevõtja ei ava patendivolinikule kaitstava lahenduse olemustpiisavalt või ei räägi muudest olulistest asjaoludest.Ohud• Omamata kõigist asjaoludest piisavat ülevaadet, ei saapatendivolinik ettevõtjat aidata ning talle sobivamaid lahendusivälja pakkuda.Tööstusomandi alased konsultatsioonid, kuidas, mida, kus , millal kaitsta ja mitte kaitstaEttevõtja jätab patendivolinikule kaitstava lahenduse kohtaolulise info teada andmata.Ettevõtja ei pea konsulteerimist patendivolinikuga vajalikuks jaasub ise kaubamärgi või patenditaotlusi koostama või esitama.
 11. 11. Mikk Putk, Margus Sarap 11Koos lahenevad nii mõnedki keerulised probleemid palju lihtsamini!Täname kuulamast!1.11.2012Sarap ja Partnerid Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.eeTartuMargus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058TallinnMikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk

×