Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Intellektuaalomand lepingutes

 1. Sissejuhatus intellektuaalomandi õiguste reguleerimisse lepingulistes suhetes Praktilised näited tööstusomandi valdkonnast Margus Sarap Mikk Putk
 2. Tööstusomand lepingulistes suhetes Nt: patendi, kaubamärgid, disainilahendused, ärisaladused, oskusteave 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 2 Ettevõtja Investor Koostöö- partnerid Edasi- müüjad Patendi- volinik Teenuse- pakkujad Teised IO õiguste omajad Töötaja – leiutaja / autor
 3. Ettevõtja vs töötaja/autor - kellele õigused kuuluvad? 1.11.2012 3 Näited: leiutised ja disainilahendused Koostöö autoriga katkes. Autor asutas konkureeriva ettevõtte. Mikk Putk, Margus Sarap Probleemid • Autori staatus: kas ettevõtte töötaja? • Kokkulepped autoriga: kas autori nõusolek olemas? • Kas uue seadme või tootedisaini väljatöötamine oli autori töökohustus? • Kelle vahenditega on uus lahendus loodud? Ohud • Ettevõtja on teinud investeeringud, kuid ei oma õigusi väljatöötatud lahendusele Nt: seadmed, tehnoloogilised protsessid, toodete tehnilised teostused või toodete väliskuju Kõlvatu konkurents, töölepingud
 4. Ettevõtja vs koostööpartnerid - kellele õigused kuuluvad? Lahendust arendatakse mitme ettevõtte koostöös. 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 4 Nt: patendi, kaubamärgid, disainilahendused, ärisaladused, oskusteave Õiguste loovutamine, üleandmine, müük, litsentseerimine Probleemid • Kes, mis osas ja kui palju arendusse panustab? • Kellele kuuluvad tulemused? • Kes ja kuidas tulemusi kasutab? Ohud • „Unustatakse “ tingimustes kokku leppida • Pole teada, kellele ja mis täpselt kuulub
 5. Näide 1: kaubamärgi väljatöötamise tellimine Kaubamärk - ärinime, toote või teenuse nimetuse sõnaline või kujunduslik tähistus 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 5 Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga – st mis tingimustele peab väljatöötatav kaubamärk vastama. Probleemid • Kaubamärgi kujunduses on kasutatud pildipangast võetud pilte • Kaubamärgi kujundus liiga sarnane varasematele kaubamärkidele • Disainer kasutab sarnaseid kujundusi erinevate logode tegemiseks Ohud • Kaubamärk ei ole kaitstav • Riskitakse kellegi teise õiguste rikkumisega • Tarbijad satuvad segadusse Ettevõtja vs teenusepakkuja
 6. Näide 2: prototüübi väljatöötamine 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 6 Ettevõtjal puudus korrektne leping teenusepakkujaga – st mis õigused tellijale üle antakse. Probleemid • Teenusepakkujal pole oma töötajate töölepingus fikseeritud, et prototüübi autor annab kõik õigused üle tööandjale, töötajal puudub konfidentsiaalsuskohustus • Õiguste üleandmine ka fikseerimata ettevõtja ja teenusepakkuja vahelises lepingus Ohud • Teenusepakkuja firmast lahkunud prototüübi väljatöötaja ehk autor võib asuda oma õigusi teostama Ettevõtja vs teenusepakkuja - kellele õigused kuuluvad? Prototüübi väljatöötamise leping, töölepingud
 7. Ettevõtja vs edasimüüja 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 7 Nt: patendina või registreeritud disainilahendusena kaitstud tooted Edasimüüjatele pole antud konkreetseid juhiseid Probleemid • Edasimüüjat pole informeeritud tema õigustest • Edasimüüjat pole teavitatud, et toode on patenteeritud või disainina kaitstud Ohud • Edasimüüja ei tee vahet originaaltootel ja piraattootel, teadmata kust toode pärineb, pakun järgitehtud tooteid odavama hinna ja/või kehvema kvaliteediga
 8. Ettevõtja kui edasimüüja 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 8 Nt: kaitstud toodete maaletoomine, edasi müümine Ettevõtja ei arvesta edasimüüdava toote omaniku intellektuaalomandi õigustega Probleemid • Ei järgita õiguste omaniku nõudeid • Kaubamärgi vale kasutamine • Teiste toodete disaini, pakendi või kaubamärgi kopeerimine või jäljendamine Ohud • Õiguste omanikuga pahuksisse sattumine • Kahjutasude maksmine • Toote eemaldamine turult • Uue disaini, kaubamärgi väljatöötamine
 9. Ettevõtja vs investor 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 9 Idee presenteerimine investorile Probleemid • Esmasel idee tutvustamisel kardetakse, et võimalik investor lööb idee üle • Esitatakse investorile nõudeid konfidentsiaalsuse vm lepingute sõlmimiseks Ohud • Investeeringust ilma jäämine kuna võimalikul investoril ei teki mingit huvigi Ettevõtja ei arvesta edasimüüdava toote omaniku intellektuaalomandi õigustega
 10. Ettevõtja vs patendivolinik 1.11.2012 Mikk Putk, Margus Sarap 10 Probleemid • Ettevõtja ei ava patendivolinikule kaitstava lahenduse olemust piisavalt või ei räägi muudest olulistest asjaoludest. Ohud • Omamata kõigist asjaoludest piisavat ülevaadet, ei saa patendivolinik ettevõtjat aidata ning talle sobivamaid lahendusi välja pakkuda. Tööstusomandi alased konsultatsioonid, kuidas, mida, kus , millal kaitsta ja mitte kaitsta Ettevõtja jätab patendivolinikule kaitstava lahenduse kohta olulise info teada andmata. Ettevõtja ei pea konsulteerimist patendivolinikuga vajalikuks ja asub ise kaubamärgi või patenditaotlusi koostama või esitama.
 11. Mikk Putk, Margus Sarap 11 Koos lahenevad nii mõnedki keerulised probleemid palju lihtsamini! Täname kuulamast! 1.11.2012 Sarap ja Partnerid Patendibüroo, http://www.patent.ee, patent@patent.ee Tartu Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee, tel 747 7058 Tallinn Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee, 53 039 088, Skype: mikkputk
Advertisement