Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ühenduse patendi loomise valud ja võlud

1,980 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ühenduse patendi loomise valud ja võlud

 1. 1. Ühenduse patendi loomisevõlud ja valud<br />Margus Sarap<br />Euroopa ja Eesti patendivolinik<br />Eesti Patendivolinike Selts, www.epvs.ee<br />
 2. 2. Sissejuhatus<br />Ajalugu<br />Seis<br />Tulevik<br />28.04.2011<br />2<br />©2011 Margus Sarap<br />
 3. 3. Kes vana asja meelde tuletab ...<br />1949 prantslaste poolt plaan, mis nägi ette Euroopa Patendiameti loomise<br />lükati patendiekspertide poolt tagasi<br />1950 alustati Skandinaavias patendisüsteemide ühtlustamist<br />ei õnnestunud<br />1959 Euroopa Majandusühenduse palvel alustasid liikmesriigid (Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, LuxemburgjaHolland) ühise patendiseaduse koostamist<br />Inglismaa kaasalöömine EEC ebaõnnestus ja asi pandi kalevi alla 1965<br />28.04.2011<br />3<br />©2011 Margus Sarap<br />
 4. 4. ... See vana asja mäletab ja ...<br />1969 jaanuaris tegi Prantsusmaa ettepaneku jätkata Euroopa patendiseaduse arutelusid<br />kaks eraldi konventsiooni<br />Euroopa patendi väljaandmine, mis tähendaks, et Euroopa Patendiamet annaks välja nn patentide “puntra” – “bundle of patent” – ja see kehtiks nii paljudes riikides kui võimalik<br />Luua Euroopa ühisturule Euroopa patent, mis piirduks ainult Euroopa Ühenduse liikmesriikidega<br />Esimene konverents toimus 1969 mais kuni 1972 juunini Luxemburgis<br />ettepanek konventsiooniks, millega luuakse Patentide väljaandmise Euroopa süsteem<br />lõpliku väljanägemise sai seadus 5. oktoobril 1973 Münheni diplomaatilisel konferentsil<br />EPC<br />Reeglid<br />Protokollid<br />Resolutsioonid<br />Deklaratsioonid<br />Loodi Euroopa Patendiamet, Euroopa Patendivolinike Instituut<br />28.04.2011<br />4<br />©2011 Margus Sarap<br />
 5. 5. Püüab teha ikka ja jälle uuesti ja paremini<br />1975 kirjutati alla konventsioon, mis puudutas ühisturu Euroopa Patenti<br />Konventsiooniga nähti ette ühtne Ühenduse patent<br />Tühistamise apellatsioonikomisjon EPO juures, mille otsuseid sai vaidlustada Euroopa kohtus<br />Õiguslikud alused olid konventsioonis, aga rikkumiste vaidlused liikmesriikide kohtutes<br />Asi kukkus läbi<br />Allkirja andnud riikides ei suudetud konventsiooni ratifitseerida<br />1985 toimus teine ​​diplomaatiline konverents<br />1989 toimus kolmas ja kui juba arvati, et nüüd kohe muutub asi tõeks ...<br />Peamised puudused, mis leiti<br />Patentide tõlkimine ühenduse igasse keelde<br />Kohtusüsteemi keerukus<br />Tekkis usaldamatus süsteemi suhtes<br />2000 järgmine katse<br />EU peaks astuma EPC liikmeks jm probleemid<br />EPO pole Euroopa Ühenduse asutus<br />28.04.2011<br />5<br />©2011 Margus Sarap<br />
 6. 6. Jõuti seisu kus ....<br />28.04.2011<br />6<br />©2011 Margus Sarap<br />
 7. 7. Jätkati pingutusi<br />2003 järgmine katse <br />Euroopa Komisjoni poolne ettepanek vastu võtta otsus, millega antakse Euroopa kohtule pädevus patendivaidlustes<br />Luuakse EU esimese astme kohtus jne<br />2004 ei võetud ettepanekut vastu<br />28.04.2011<br />7<br />©2011 Margus Sarap<br />
 8. 8. Visadus viib sihile<br />Euroopa Komisjon jätkas tegevust <br />Ettepanekud ühtse Euroopa Patendikohtusüsteemi loomiseks<br />Euroopa Ühenduse patendiseadus<br />Euroopa Ühenduse tõlkekokkulepe<br />2010 läbimurre Belgia eesistumisel<br />hetkel Ungari<br />28.04.2011<br />8<br />©2011 Margus Sarap<br />
 9. 9. Euroopa ühendus<br />28.04.2011<br />9<br />©2011 Margus Sarap<br />
 10. 10. EuroopA Patendikonventsioon<br />28.04.2011<br />10<br />©2011 Margus Sarap<br />
 11. 11. EuroopA Patendikonventsioon<br />28.04.2011<br />11<br />©2011 Margus Sarap<br />
 12. 12. Euroopa patendisüsteem<br />Süsteemi eelised<br />Üks taotlus<br />Üks menetlus<br />Üks Patendiamet (EPO)<br />Üks ekspertiis<br />Üks otsus patendi väljaandmise kohta<br />Üks tühistamismenetlus peale patendi väljaandmisotsuse avaldamist (9kuud)<br />Süsteemi puudused<br />Peale patendi väljaandmist muutub EP patent rahvusriikide patentide “puntraks”<br />Jõustamine liikmesriikides<br />Kõrged tõlkekulud<br />Aastalõivud liikmesriikides<br />Rikkumise vaidlustamine liikmesriigis<br />Kehtivuse vaidlused liikmesriigi kohtus<br />28.04.2011<br />12<br />©2011 Margus Sarap<br />
 13. 13. EPC lahendused<br />Londoni kokkulepe<br />Tõlgitakse nõudlus<br />Ei tõlgita<br />16 EPC liikmesriiki<br />28.04.2011<br />13<br />©2011 Margus Sarap<br />
 14. 14. Euroopa ühenduse patent<br />Süsteemi eelised<br />..... vt EP patent kuni väljaandmiseni<br />Jõustamiseks valitakse EU<br />Tõlkimine EPO ametlikesse keeltesse<br />Aastalõivud ühte ametisse<br />Ühtne kohtusüsteem<br />Süsteemi puudused<br /><ul><li>Tehnilise keele kadumine
 15. 15. Tühistamisel tühistub kogu EU territooriumil – kas kõik või mitte midagi
 16. 16. Hulk automaatseid õigusi liikmesriigi territooriumil
 17. 17. Tegevusvabadusele piirang</li></ul>28.04.2011<br />14<br />©2011 Margus Sarap<br />
 18. 18. Mõju Eesti ettevõtjale<br />Hetkel Eestis kehtivad patendiõigused<br />Eesti patent<br />Jõustatud Euroopa patent (ca 1000 jõustamist aastas) <br />EP tõlgitakse eesti keelde<br />Tulevikus<br />Eesti patent<br />Jõustatud EP patent<br />EU patent<br />28.04.2011<br />15<br />©2011 Margus Sarap<br />
 19. 19. Hetkeseis<br />Tohutu arv õigusi automaatselt<br />2010 esitati 235 000 taotlust<br />39% tuleb liikmesriikidest, Ameerikast 26%, Jaapanist 18%, Hiina 5%, Korea 5% jm<br />kusjuures Eestist esitati eelmine aasta 23% rohkem kui 2009 <br />2009 anti välja ca 52 000 patenti<br />Eestis jõustati 2010 1054 EP patenti (DE, FR, US, CH, IT)<br />28.04.2011<br />16<br />©2011 Margus Sarap<br />
 20. 20. Tulevik<br />Ca 50 000 patendiõigust Eestis<br />Tehniline tekst masintõlkes<br />Rikkumiste vaidlused näiteks Saksamaa kohtus<br />...<br />...<br />28.04.2011<br />17<br />©2011 Margus Sarap<br />
 21. 21. Kuhu oleme jõudnud<br />2010 ettepanek kasutada tõhustatud koostööd<br />25 riiki 27 – Hispaania ja Itaalia “out”<br />EU komisjon uus ettepanek märts 2011<br />Üheduse patent nn “post grant” ehk kuni jõustamiseni tegeleb asjaga EPO<br />Eesti ühinenud tõhustatud koostööga<br />Valitsus deklareerinud toetust EU süsteemile<br />28.04.2011<br />18<br />©2011 Margus Sarap<br />
 22. 22. Kas ilma või koos kohtusüsteemiga<br />Patendivaidlused – Euroopa Patendi ja Ühenduse patendi kohtuvaidluste süsteem<br />Esimene aste liikmesriigis või regionaalne<br />Teine aste apelatsioonikohus<br />Kolmas aste<br />Euroopa Kõrgema kohtu arvamus<br />Vastuolus Euroopa Ühenduse lepinguga <br />28.04.2011<br />19<br />©2011 Margus Sarap<br />
 23. 23. EU patendikaitse taevas <br />EU patent - EU parlamendis tavapärane seaduste vastuvõtmise protseduur, kehtib 25 liikmesriigis<br />EU tõlkekokkulepe – enamuse poolthääl<br />EP jõustamine praegu 27 riigis ca €32,000<br />EU patendi korral esialgu kulud kukuvad allapoole €2500, lõpuks ca €680<br />Lisanduvad aastalõivud, mis hetkel veel välja pakkumata<br />28.04.2011<br />20<br />©2011 Margus Sarap<br />
 24. 24. Paradiis taotlejale<br />Patenditaotluse võib esitada mistahes keeles<br />Tõlgitakse EPO ametlikku keelde - inglise, prantsuse või saksa<br />Taotlejale kes esitab taotluse muus keeles ja kes elab ELiidus tõlge EPO keelde kompenseeritakse<br />Lõpuks, kui patent välja antakse, tuleb patendinõudluses toodud kaitseulatuse määratlemiseks tõlkida see kahte teise ametlikku EPO keelde<br />Üleminekuperiood (max 12 aastat)<br />Kvaliteetne masintõlge EU keeltesse, omab informatiivset iseloomu<br />28.04.2011<br />21<br />©2011 Margus Sarap<br />
 25. 25. Tänan kuulamast!<br />Margus Sarap<br />Euroopa Patendi ja Kaubamärgivolinik<br />Töökoht:<br />Sarap ja Partnerid Patendibüroo<br />Kompanii 1C, Tartu <br />www.patent.eemargus.sarap@patent.ee skype bodsusms <br />
 26. 26. Lootus kaob viimasena ...<br />28.04.2011<br />23<br />©2011 Margus Sarap<br />

×