Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cum Sa Ai Propriul Fan Club Virtual

1,429 views

Published on

Afla cum poti sa folosesti Facebook astfel incat sa iti creezi un adevarat club virtual

Published in: Business, Technology, Sports
 • Be the first to comment

Cum Sa Ai Propriul Fan Club Virtual

 1. 1. Cum po ţi să ai propriul Fan Club virtual ?
 2. 2. în cifre <ul><li>300 de milioane de utilizatori activi </li></ul><ul><li>mii de conturi noi în fiecare zi </li></ul><ul><li>locul 3 în topul Alexa (monitorizează traficul site-urilor) </li></ul>
 3. 3. Facebook nu e doar pentru indivizi <ul><li>Pentru companii, Facebook reprezintă: </li></ul><ul><li>O oportunitate de creştere a vizibilităţii </li></ul><ul><li>O ocazie de a interacţiona şi de a-şi crea o interfaţă friendly pentru consumatori </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Soluţia </li></ul><ul><li>este </li></ul><ul><li>pagina destinată </li></ul><ul><li>fanilor </li></ul>
 5. 5. Ca să funcţioneze, trebuie avute în vedere următoarele obiective: <ul><li>Atrage ți -le aten ţ ia ş i f ăceți -i s ă simt ă c ă au nimerit unde trebuie(c ă au luat decizia corect ă atunci cand au accesat ad-ul vostru ) </li></ul><ul><li>Determin ați -i s ă devin ă fani </li></ul><ul><li>Cre ați un mediu interactiv, astfel î nc â t ei s ă se simt ă direct implica ţ i </li></ul><ul><li>F ăceți -i s ă revin ă </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Cum faceţi asta </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Denumi ţi pagina în mod inteligent </li></ul><ul><li>Titlul paginii pentru fani poate fi: </li></ul><ul><li>brandul dumneavoastr ă personal, </li></ul><ul><li>numele vostru, </li></ul><ul><li>al busines-ului pe care î l conduce ţ i, </li></ul><ul><li>sau c â teva cuvinte care s ă descrie activitatea voastr ă . </li></ul><ul><li>Î ncerca ţ i, totu ş i, s ă î l p ă stra ţ i c â t mai scurt ; titlul va ap ă rea de fiecare dat ă c â nd ve ţ i ad ă uga un nou post. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>D imensiunile cele mai potrivite pentru imaginea paginii voastre de fani este de 200x600 pixeli . </li></ul><ul><li>De fiecare dat ă c â nd ve ţ i posta, notificarea c ă tre fani va con ţ ine un insert din imaginea principal ă , a ş a c ă va trebui s ă experimenta ţ i mai multe variante de grafic ă ş i s ă o alege ţ i pe cea mai adecvat ă . </li></ul>Alegeţi o imagine care iese în evidenţă
 9. 9. Ţ ine ţ i-v ă user-ul î n siguran ţă <ul><li>Din momentul î n care ave ţ i deja 25 de fani, e timpul s ă v ă face ţ i un usermame unic . Astfel, sc ă pa ţ i de un link foarte lung ş i deloc memorabil, personaliz â ndu-l. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Crea ţ i o pagina special ă pentru non-fani </li></ul><ul><li>Este recomandat s ă ave ţ i ş i o pagin ă destinat ă celor care nu v ă sunt fani. Aceasta poate s ă con ţ in ă imagini, link-uri ş i chiar clipuri video. Cum face ţ i asta? Cu ajutorul aplica ţ iei Static FBML î n care introduce ţ i codul vostru FBML. </li></ul>
 11. 11. Scrie ţ i un bio atr ă g ă tor <ul><li>Este vorba de textul care poate fi ad ă ugat sub poza corespunzatoare paginii destinate fanilor. Pe scurt, cartea voastr ă de vizit ă . Exploata ţ i c â t mai bine acest spa ţ iu: rezuma ţ i eficient ce activit ăţ i ave ţ i, pe cine ajuta ţ i ş i cum face ţ i asta. </li></ul>
 12. 12. Nu ezita ţ i s ă prelua ţ i posturile de pe blog <ul><li>Folosi ţ i aplica ţ ia Notes î n care ad ă uga ţ i feed-ul blog-ului vostru. </li></ul><ul><li>De fiecare dat ă c â nd ve ţ i posta, </li></ul><ul><li>pagina pentru fani se va actualiza iar </li></ul><ul><li>fanii vo ş tri vor putea s ă citeasc ă ş i s ă </li></ul><ul><li>comenteze. </li></ul><ul><li>Astfel, va fi mai simplu s ă ad ă uga ţ i </li></ul><ul><li>con ţ inut î n pagina de fani. </li></ul>
 13. 13. Fi ţ i c â t mai transparen ţ i <ul><li>E de preferat ca pagina de fani s ă con ţ in ă at â t mesajele voastre c â t ş i cele ale fanilor. </li></ul><ul><li>Astfel, to ţ i vizitatorii paginii vor avea posibilitatea s ă vizualizeze interac ţ iunea de ambele p ă r ţ i. </li></ul>
 14. 14. Incuraja ţ i-v ă fanii s ă posteze <ul><li>Fanii pot s ă adauge pe “wall”-ul vostru propriile poze, clipuri video ş i comentarii. </li></ul><ul><li>Î ncuraja ţ i-i s ă fac ă asta ş i vor sim ţ i cu adev ă rat c ă fac parte din comunitatea voastr ă . </li></ul><ul><li>Câ nd vor ad ă uga tag-uri, pagina voastr ă va avea vizibilitate ş i pe feed-urile lor. </li></ul>
 15. 15. Răspundeţi prietenilor <ul><li>O feri ţ i fanilor con ţ inut de calitate . Angajamentul este un alt aspect critic. </li></ul><ul><li>L ua ţ i î n considerare comentariile, sugestiile ş i ideile fanilor. </li></ul><ul><li>R ă spunde ţ i-le la î ntreb ă ri. </li></ul><ul><li>Ar ă ta ţ i-le c ă v ă pas ă , c ă ş ti ţ i s ă asculta ţ i ş i sunte ţ i capabili s ă actiona ţ i î n consecin ţă . </li></ul>
 16. 16. Transmite ţ i pe Twitter <ul><li>Dac ă utiliza ţ i aplica ţ ia Twitter de pe pagina voastr ă de fani, pute ţ i s ă v ă actualiza ţ i statusurile cu p â n ă la 420 de caractere. </li></ul><ul><li>Noul status o s ă apar ă şi pe contul vostru de Twitter, iar dupa primele 120 de caractere mesajul va fi î ntrerupt de un link către pagina ta de fani. </li></ul><ul><li>Este o modalitate excelent ă de a ob ţ ine dubl ă vizibilitate cu minim de efort! </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Mult spor și have fun  </li></ul>

×