Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

биоплато

1,607 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

биоплато

 1. 1. ТОВ Інженерно-виробничепідприємство «Енергоочистка» м. Харків 2011
 2. 2. ГлосарійТермін ВизначенняДеструкція органічних аеробне і анаеробне мікробіологічне розкладаннясполукАеробне розкладання метод розкладання органічної складової, який передбачає використання киснюАнаеробне розкладання метод розкладання органічної складової без доступу киснюТранспірація випаровування рослиною води, яка надходить з ґрунту до кореневих волосків рослиниВідстійник спорудження, де вода або стічна рідина, що повільно тече або нерухома, відстоюється, очищаючись при цьому від зважених часток під дією сили тяжінняПоля фільтрації спеціально облаштовані території для біологічної очистки стічних вод від забруднюючих речовин шляхом фільтрації через грунтБіоплато земляна споруда (рідко залізобетонна), яка виконується у напіввиїмці-напівнасипу.Ремедіація рекультивацію земельних ділянок, порушених внаслідок природного або техногенного ушкодження.
 3. 3. Однією з головних та гострих проблем сучасності єводоочистка. Питання залишається відкритим, проте Рішення є: без великих енерго- та трудовитрат вексплуатації за допомогою фітотехнологій (біоплато таремедіація) проводиться очищення стічних вод тавідновлення земельних ділянок природним шляхом.
 4. 4. Фітотехнології Біоплато Ремедіація (очистка (відновленнястічних вод) земельних ділянок)
 5. 5. Законодавче підґрунтя для очистки стічних вод з використанням фітотехнологій Згідно з Водним кодексом України (ст. 70)скидати стічні води, використовуючи рельєфмісцевості (балки, зниження, карєри і т.д.)забороняється. Однак ці природні обєкти за певнихумов можуть бути ефективно використані дляглибокого очищення стічних вод без будь-якої шкодинавколишньому природному середовищу,забезпечуючи при цьому значну економію коштів набудівництво і експлуатацію додаткових очиснихспоруд.
 6. 6. Біоплато – це земляна споруда (рідкозалізобетонна), яка виконується унапіввиїмці-напівнасипу.
 7. 7. Забруднюючи Механізм очищення компонентиРозчинені органічні Аеробне і анаеробне мікробіологічне розкладання сполуки (деструкція). Поглинання рослинами з утворенням нерозчинних металоорганічних сполук. Іони металів Адсорбція і катіонний обмін. Мікробіологічне окислення. Поглинання рослинами і мікрофлорою. Мікробіологічна амоніфікація, нітрифікація і Сполуки азоту денітрифікація. Випаровування аміаку на поверхні обміну «вода- повітря»Сполуки фосфору Поглинання рослинами і бактеріями Нафтопродукти Мікробіологічне розкладання
 8. 8. Розчинені Нафтопродукти органічні 90% сполуки 90% Сполуки Іони металів фосфору 40% 50% Сполуки азоту 60%Відсоткове співвідношення очистки стічних вод від забруднюючих речовин
 9. 9. Зіставлення капітальних вкладень на будівництво очисних споруд увідповідності до використання Біоплато
 10. 10. Ремедіація за допомогою фітотехнологіїявляє собою рекультивацію земельнихділянок, порушених внаслідок природногоабо техногенного ушкодження.
 11. 11. Використання вищої водної рослинності:• по-перше, забезпечується поглинання і деструкція хімічних речовин, що містяться у муловому осаді;• по-друге, за допомогою рослинності здійснюється транспірація води, сприяючи прискоренню висихання поверхні.
 12. 12. Рогіз широколистий Очерет (Scírpus) (Typha latifolia)
 13. 13. Тростина (Phrágmites) Осока (Сагех sрр.).
 14. 14. Земельна ділянка, що підлягалавідновленню, являла собою дно відстійникаколишніх полів фільтрації. Мета роботи – провести ремедіаціюґрунтового покриву дна відстійника(відновлення земельної ділянки за допомогоюфітотехнології).
 15. 15. Земельна ділянка до Земельна ділянка ремедіації після ремедіації
 16. 16. Використання заболоченої ділянки території дляглибокого очищення стічних вод може бути рішенням,прийнятим при реконструкції очисних споруд Валківськогорайону Харківської області.
 17. 17. Фітотехнології – це нове направлення увирішенні гострих питань повязаних зочисткою стічних вод та відновленнямземельних ділянок. За фітотехнологіями наше майбутнє. Ми використовуємо ресурси, щознаходяться поряд з нами і подарованіприродою безкорисно. Наша компанія завжди підтримує нове увирішенні складних питань.
 18. 18. • Україна, м. Харків, 61001, а/я 11509• Тел./факс (057) 340 72 65• Тел. (057) 75 120 25• Тел. (067) 914 66 74• Сайт: www.eo.net.ua• E-mail: eo1991@ukr.net

×