Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Iir social media conferentie remko dur

Presentation of Remko Dur, chairman of Natural Bankieren during conference 'Next Level in Social media in the financial services industry'. Read more about the presentation on www. finno.nl (Dutch Blog).

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Iir social media conferentie remko dur

 1. 1. Netwerk × Bankieren = Netwerkbankieren<br />Remko Dur<br />Bankieren<br />remko.dur@naturalholding.nl<br />DrDur<br />Puurbankieren<br />Natural bankieren<br />Remko Dur<br />
 2. 2. The Next Level in Social Media<br />transformeren<br /><ul><li>transformatie naar samen-werkings netwerk
 3. 3. co-creatie met klanten en partners
 4. 4. strategie
 5. 5. organisatie conversatie ingericht </li></ul>integreren<br /><ul><li>doelgericht organisatie gebruik
 6. 6. samenwerking afdelingen en extern
 7. 7. beleid
 8. 8. organisatie reacties ingericht </li></ul>accepteren<br /><ul><li>afdelings gebruik
 9. 9. behoefte aan beleid
 10. 10. reacties niet structureel ingericht
 11. 11. individueel gebruik
 12. 12. geen beleid</li></ul>ad hoc<br />experimenteel<br />functioneel<br />transformatie<br />tactisch<br />strategisch<br />Naar M&I Partners<br />
 13. 13. The Next Level in Social Media<br />transformeren<br /><ul><li>transformatie naar samen-werkings netwerk
 14. 14. co-creatie met klanten en partners
 15. 15. strategie
 16. 16. organisatie conversatie ingericht </li></ul>integreren<br /><ul><li>doelgericht organisatie gebruik
 17. 17. samenwerking afdelingen en extern
 18. 18. beleid
 19. 19. organisatie reacties ingericht </li></ul>accepteren<br /><ul><li>afdelings gebruik
 20. 20. behoefte aan beleid
 21. 21. reacties niet structureel ingericht
 22. 22. individueel gebruik
 23. 23. geen beleid</li></ul>ad hoc<br />experimenteel<br />functioneel<br />transformatie<br />tactisch<br />strategisch<br />Naar M&I Partners<br />
 24. 24. (Sociale) Netwerken<br />Bankieren<br />Bankieren in netwerken <br />
 25. 25. Netwerken: van zenden naar participeren<br />Samenwerking<br />Democratisch<br />Transparantie<br />
 26. 26. Netwerken: radicale verandering in communicatie<br />Views<br />Volume<br />Value<br />Naar Pauline Ores, Carpenter Group<br />
 27. 27. Netwerken: leidt tot binding en vertrouwen<br />%<br /># jaar<br />internet<br />ervaring<br />Forrester Research<br />
 28. 28. (Sociale) Netwerken<br />Bankieren<br />Bankieren in netwerken <br />
 29. 29. Bankieren: het matchen van geldstromen<br />lang<br />over<br />tekort<br />kort<br />risico<br />
 30. 30.
 31. 31. (Sociale) Netwerken<br />Bankieren<br />Bankieren in netwerken <br />
 32. 32.
 33. 33. Bankieren in netwerken<br />vertrouwen<br />sociale cohesie<br />reputatie<br />menselijk<br />relevante context<br />
 34. 34. Bankieren in het netwerk: transformatie<br />autoriteit op voetstuk<br />dienstbaarheid<br />zenden<br />dialoog<br />gesloten<br />open<br />procedures<br />empowerment<br />overtuigen<br />luisteren<br />
 35. 35. Bankieren in het netwerk: transformatie<br />management<br />kern<br />klant<br />interactie<br />producten en diensten<br />180°<br />producten en diensten<br />klantinteractie<br />periferie<br />management dat randvoorwaarden schept<br />
 36. 36. Netwerkbankieren<br />Cultuur<br />Gelijkwaardigheid<br />Open<br />
 37. 37. Netwerkbankieren<br />Puurbankieren<br />Natural bankieren<br />www.puurbankieren.nl<br />

×