Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Digital Learning Manager case: het vormen van een community en een leergemeenschap in afstandsonderwijs

Download to read offline

Dig-e-Lab presentatie KULAK 11/12/2019

 • Be the first to like this

Digital Learning Manager case: het vormen van een community en een leergemeenschap in afstandsonderwijs

 1. 1. Trigone-CIREL SEFA ULille Digital Learning Manager case: het vormen van een community en een leergemeenschap in afstandsonderwijs
 2. 2. 11/12/2018 Dig-e-Lab 2/26 Afstandsonderwijs en het probleem van individuele interacties Toename van individuele interacties en van dialogen tussen de leerder en leerkracht  zorgt voor een aanhoudend probleem in afstandsonderwijs
 3. 3. 11/12/2018 Dig-e-Lab 3/26 Samenwerken Een van de aanbevolen pedagogische oplossingen = meer groepswerk, zodat de leerkrachtexpertise wordt vervangen door een ‘peer’-expertise Het risico op opschudding als gevolg van deze pedagogische oplossing is eigen aan de eerste maanden van de opleiding in afstandsonderwijs
 4. 4. 11/12/2018 Dig-e-Lab 4/26 Volwassenenonderwijs: analyse van reden voor opschudding bij de start van de opleiding Hervatten van studies (Font-Harmant, 1996) en zich vertrouwd maken met het student-zijn (Coulon, 1997) Geen beoordeling van de taak, maar nieuwe vaardigheden ontwikkelen (Meirieu, 2005) Instrumenteel conflict: dezelfde online communicatietools gebruiken voor zowel werk als privé (Marquet 2011) De criteria voor de oprichting van een “Community of practice” worden niet altijd toegepast bij de start van de opleiding  verwarring Motivatie om opnieuw te studeren is niet altijd duidelijk (“Terror management theory”, Pyszczynski & al, 1997)
 5. 5. 11/12/2018 Dig-e-Lab 5/26 Background Studenten zullen vanzelf kleine groepen creëren (hechten en afstoten) De oplossing moet ervoor zorgen dat dat fenomeen geen probleem veroorzaakt voor de klas: “Inprenting” (term voor het leerproces waarbij vroege sociale interacties een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het gedrag; Lorentz, 1941) Hechtingstheorie (Bowly & Ainsworth, 1985) “Temperament and development” (Chess & Thomas, 77) “Social exchange theory” ( E. J. Lawler & S. R. Thye, 1999)
 6. 6. 11/12/2018 Dig-e-Lab 6/26 Ontwikkelde oplossing Ontwikkeling van een oplossing: introductiedagen (een week)  het leren omgaan met de online tools, het uitdrukken van zijn digitale identiteit, met de anderen kennismaken Zo wordt onder begeleiding een community gevormd en is er minder stress tijdens het vormen van een werkgroep aan het begin van de opleiding
 7. 7. 11/12/2018 Dig-e-Lab 7/26 Uitvoering Introductiedagen: 10 dagen Digitale identiteit: hoe word ik door de anderen beschouwd? Uitwisseling van persoonlijke informatie Een individuele of interactieve activiteit plannen, zodat de studenten informatie over de anderen moeten zoeken Goede praktijken Stress creëren: nieuwe deadlines elke 6-12 uur Veel activiteiten organiseren Opstelling van de werkgroepen en vragenlijst om kennismakingsproces te vergemakkelijken
 8. 8. 11/12/2018 Dig-e-Lab 8/26 Uitvoering Fase 1: communityvorming = 16 weken Opzettelijk een crisis creëren d.m.v. onverwachte situaties (bv. onverwachte les, nieuw huiswerk…) in plaats van de crisis te willen vermijden  studenten communiceren met elkaar en vormen hun communities Fase 2 : concurrentie = 16 weken Nieuwe werkgroepen Peer review Fase 3 : “community of practice” = 16 weken Studenten van vorige klassen komen in contact met nieuwe studenten Stages …
 9. 9. 11/12/2018 Dig-e-Lab 9/26 Onderzoek Eerste semester 2016: kwalitatieve dataverzameling interviews (N=9): mening over de introductiedagen en de communityvormingsfase Kwalitatieve en lexicografische analyse uitgevoerd in 2017 door Sonia Proust  positieve resultaten op ‘Gevoel van persoonlijk efficiëntie’ en ‘interessefase’ Tweede semester 2017: kwantitatieve en kwalitatieve proper studie over individueel en collectief gevoel = vragenlijst (N=157) met volgende schaal: Gevoel van persoonlijk efficiëntie Gevoel van verbondenheid Instrumentele perceptie van werkgroep Interessefase Kwalitatieve en lexicografische analyse uitgevoerd in december 2017 door Pierre-André Caron
 10. 10. 11/12/2018 Dig-e-Lab 10/26 Analyse IRaMuTeQ: • Hiërarchisch voorstelling van de gebruikte termen in het corpus • In de vorm van een wolk (correlatie tussen frequentie en grootte van het woord) • Laat toe om de lexicostatistiek duidelijk te zien • In dit geval vallen de woorden « werk » en « groep » op • Nadeel: we zien geen link tussen de woorden
 11. 11. 11/12/2018 Dig-e-Lab 11/26 Analyse Door de analyse van de overeenkomsten zien we: De coöccurrenties (= aanwezigheid van twee of meer woorden in dezelfde redenering, maar vooral de proximiteit tussen de termen) Een eerste analyse werd uitgevoerd: Twee centrale groepen gebaseerd op « werk » en « groep » Bevestigt de analyse van IRaMuTeQ
 12. 12. 11/12/2018 Dig-e-Lab 12/26 Tweede analyse Tweede analyse Door iteratie Alleen met de vragen verbonden met de “groep” = 12 van de 15 vragen Resultaten: Twee overheersende clusters (werk- groep) Andere clusters verschijnen: “profiel”, “bekwaamheid” met bijna dezelfde coöcurrentie Binnen deze twee clusters vinden we hetzelfde lexicon (“techniek”, “informatica”, “pedagogie”…)  Belang van complementariteit van de profielen en bekwaamheden in de opstelling van groepen
 13. 13. 11/12/2018 Dig-e-Lab 13/26 Tijdstip en studenten De modaliteiten van groepswerk zien we ook in de perifere vorm « werken » met de termen “avond”, “tool” en “gebruiken” Uit de analyse blijkt ook dat een tweede centrale vorm de interviews structureert: “werk” “Werken” komt ook voor, maar is minder frequent Verbonden met het cluster “groep” “Werken” en “werk” verwijzen naar twee verschillende lexicale werelden De vorm “Werk” is verbonden met zijn intrinsieke componenten en zijn uitvoering De twee clusters die verbonden zijn met “werk” zijn: “tijd” en “studenten” Uit de analyse blijkt dat een optimale werkorganisatie pas mogelijk is als de klasgenoten elkaar goed kennen
 14. 14. 11/12/2018 Dig-e-Lab 14/26 “Hierarchical clustering” Uit het dendrogram blijkt dat: Werkorganisatie en werkmethode de overhand hebben om een groepsproject goed uit te voeren Een optimale organisatie bestaat uit: Een projectleider Een goede rol- en taakverdeling Een goede tijdsindeling
 15. 15. 11/12/2018 Dig-e-Lab 15/26
 16. 16. 11/12/2018 Dig-e-Lab 16/26 Conclusie van eerste studie We hebben meer informatie over de bepalende factoren voor het goed functioneren van een groep leerders die een groepsproject moeten uitvoeren Uit de analyse blijkt dat drie delen belangrijk zijn: Individu Groep Project Het gemeenschappelijke doel heeft de overhand op het individu en de groep Uit de analyse blijkt ook duidelijk dat de leerders veel aandacht besteden aan de complementariteit van de profielen en bekwaamheden binnen eenzelfde groep
 17. 17. 11/12/2018 Dig-e-Lab 17/26 Tweede studie Uitgevoerd in oktober 2017 Met vragenlijsten
 18. 18. 11/12/2018 Dig-e-Lab 18/26 Resultaten id promo SEP II ISA ISM PICP PICB Min. : 1.00 d16b :25 Min. :1.333 Min. :1.200 Min. :1.500 Min. :1.500 Min. :2.000 Min. :1.200 1st Qu.: 40.00 d17v :25 1st Qu.:4.556 1st Qu.:4.833 1st Qu.:4.625 1st Qu.:5.312 1st Qu.:4.000 1st Qu.:4.000 Median : 78.00 d15 :21 Median :5.300 Median :5.500 Median :5.500 Median :6.000 Median :4.571 Median :4.667 Mean : 78.42 d17o :20 Mean :5.142 Mean :5.412 Mean :5.163 Mean :5.909 Mean :4.543 Mean :4.617 3rd Qu.:118.00 d16r :18 3rd Qu.:5.900 3rd Qu.:6.167 3rd Qu.:6.000 3rd Qu.:6.750 3rd Qu.:5.200 3rd Qu.:5.400 Max. :157.00 p16 :15 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :6.143 Max. :7.000 (Other):25 NA's :14 NA's :10 NA's :10 NA's :11 NA's :5 NA's :6 PICR ACCp ACCe INTe SemD Mo tailleG Min. :1.000 Min. :1.000 Min. :1.00 Min. :1.000 Min. :1.400 Min. : 0.00 Min. : 1.000 1st Qu.:4.250 1st Qu.:4.000 1st Qu.:4.05 1st Qu.:3.400 1st Qu.:3.800 1st Qu.: 7.00 1st Qu.: 2.000 Median :5.000 Median :5.000 Median :5.20 Median :4.600 Median :5.000 Median : 7.00 Median : 3.000 Mean :4.978 Mean :4.875 Mean :4.97 Mean :4.435 Mean :4.813 Mean : 48.69 Mean : 3.698 3rd Qu.:6.000 3rd Qu.:6.000 3rd Qu.:6.00 3rd Qu.:5.800 3rd Qu.:5.800 3rd Qu.: 30.00 3rd Qu.: 3.000 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :7.00 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :540.00 Max. :30.000 NA's :5 NA's :20 NA's :15 NA's :15 NA's :23 NA's :30 NA's :33
 19. 19. 11/12/2018 Dig-e-Lab 19/26 Resultaten
 20. 20. 11/12/2018 Dig-e-Lab 20/26 Hoofdcomponentenanalyse • Sterke relatie tussen gevoel van persoonlijk efficiëntie en perceptie van de werkgroep • De tweede as plaatst de interessedimensie tegenover de dimensie van maatschappelijke aanvaarding tussen de studenten • In deze hoofdcomponentenanalyse zijn deze dimensies dus relatief onafhankelijk • De interessedimensies correleren, net als de intimiteitsdimensie en de dimensie van maatschappelijke aanvaarding tussen studenten  Logische resultaten die bijdragen tot de betrouwbaarheid van de antwoorden
 21. 21. 11/12/2018 Dig-e-Lab 21/26 Hierarchicalclustering - 4 profielen - De “maatschappelijke aanvaarding tussen de studenten” speelt een ondergeschikte, maar niet te verwaarlozen rol indien er geen rekening gehouden wordt met de tevredenheid van de minst tevreden studenten
 22. 22. 11/12/2018 Dig-e-Lab 22/26 Resultaten
 23. 23. 11/12/2018 Dig-e-Lab 23/26 Les résultats
 24. 24. 11/12/2018 Dig-e-Lab 24/26 Les résultats
 25. 25. 11/12/2018 Dig-e-Lab 25/26 Resultaten: distanties
 26. 26. 11/12/2018 Dig-e-Lab 26/26 Conclusie • Het onderzoek heeft drie jaar geduurd, met 4 verschillende klasgroepen • Het aard van de problemen die studenten ondervinden werd in kaart gebracht • Oplossingen voor die problemen werden voorgesteld op twee verschillende momenten
 27. 27. 11/12/2018 Dig-e-Lab 27/26 Conclusie • Dankzij dit onderzoek: • In eerste instantie: • Organisatie van introductiedagen waarop verschillende problemen worden behandeld: • Gewenning aan studentenleven • Onderscheid maken tussen taak en bekwaamheid • Met instrumentele conflicten omgaan • Verheldering van de motivatie • In tweede instantie: • Makkelijkere communityvorming dankzij individuele en collectieve activiteiten • Gevolg: minder stress bij het begin van de opleiding
 28. 28. Votre logo Media-use tracking in a language learning environment – NedBox case PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINKSPROGRAMMA AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING Votre logo Isabeau Fievez Prof. Dr. Piet Desmet Dr. Maribel Montero-Perez Dr. Frederik Cornillie
 29. 29. Votre logo 15/02/19 29 Rationale • Last decades, great amount of online language learning platforms (e.g. DuoLinguo, Babel, Fluentu, Verbling…) • Using multimedia material • Videos • Articles • Games • With exercises • From literature  this sort of multimedia material stimulates language learning
 30. 30. Votre logo 15/02/19 30 Rationale • Research mainly focused on: • Effects of specific activities with multimedia material on aspects of language learning (e.g. vocabulary, grammar…) • Almost nothing on how people use the multimedia material (= on their learning process) • More information on learning process  more possibilities to help, find solutions, improve platform  Interesting to work with NedBox
 31. 31. Votre logo 15/02/19 31 NedBox
 32. 32. Votre logo 15/02/19 32 NedBox
 33. 33. Votre logo 15/02/19 33 Outline study • First part: • Get qualitative data via online questionnaire on: • The use of the features available on NedBox • The perceived usefulness of these features • Second part: • Investigate learners’ actual use of the platform • By using eye-tracking data • Get data on their perceived usefulness with interviews and questionnaire
 34. 34. Votre logo 15/02/19 34 First part – How? • Online questionnaire via LimeSurvey • In collaboration with Université de Lille • In French, Dutch and English • Link to questionnaire was sent by e-mail to registered on NedBox + posted on facebook page
 35. 35. Votre logo 15/02/19 35 First part – What? • Questionnaire on: • The use NedBox users make of the features • Their perceived usefulness of the features • Features researched:
 36. 36. Votre logo 15/02/19 36 First part – What?
 37. 37. Votre logo 15/02/19 37 First part – How?
 38. 38. Votre logo 15/02/19 38 First part – How?
 39. 39. Votre logo 15/02/19 39 First part – What?
 40. 40. Votre logo 15/02/19 40 First part – What?
 41. 41. Votre logo 15/02/19 41 First part – Results? • Got 307 answers • 136 were complete • Rest not complete
 42. 42. Votre logo 15/02/19 42 First part – Descriptive results • Do they use the features offered on NedBox? N = 130 CONTROL FEEDBACK SOLUTION HINT DIFFICULTY EXERCISE SUBTITLES TYPE OF EXERCISE DEFINITION WORD THEME Use it 95.4% 77.7% 82.3% 70.8% 93.8% 81.7% 80.2% 57.7% 89.3% Do not use it 0.8% 11.5% 11.5% 11.5% 0.8% 9.9% 9.2% 10% 5.3% Have never seen it 3.8% 10.8% 6.2% 17.7% 5.4% 8.4% 10.7% 32.3% 5.3%
 43. 43. Votre logo 15/02/19 43 First part – Descriptive results • How do they perceive the features? “I find this feature useful” CONTROL FEEDBACK SOLUTION HINT DIFFICULTY EXERCISE SUBTITLES TYPE OF EXERCISE DEFINITION WORD Strongly disagree 2.5% 3.1% 1% 2.3% 0% 2% 2% 1.4% Disagree 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Neither agree/nor agree 2.5% 4.2% 4.9% 8% 5.3% 3.9% 8.9% 7.1% Agree 5% 12.5% 7.8% 15.9% 9.7% 8.8% 11.9% 17.1% Strongly agree 89.9% 80.2% 86.4% 73.9% 85% 85.3% 77.2% 74.3% N Total 119 96 103 88 113 102 101 70 N Missing 5 5 4 4 8 5 4 5
 44. 44. Votre logo 15/02/19 44 First part – Descriptive results • How do they perceive the features? “I learn better with this feature” FEEDBACK SOLUTION HINT DIFFICULTY EXERCISE SUBTITLES DEFINITION WORDS Strongly disagree 3% 2.9% 2.3% 1.7% 2% 2.8% Disagree 0% 0% 0% 0% 0% 0% Neither agree/nor agree 9.1% 5.8% 9.2% 5.2% 4% 5.6% Agree 14.1% 10.7% 19.5% 14.8% 13.9% 15.5% Strongly agree 73.7% 80.6% 69% 78.3% 80.2% 76.1% Valid 99 103 87 115 101 71 Missing 2 4 5 6 6 4
 45. 45. Votre logo 15/02/19 45 First part – Descriptive results • On the whole participant seem to • Use all the features • Except for the definition of words in the text, since 32% of the respondents had never seen it was possible • Find all features useful and helpful to learn
 46. 46. Votre logo 15/02/19 46 First part – Descriptive results /! All respondents were registered users of NedBox = used to the website •48% of the respondents uses NedBox 1 or several times a week and 36,6% 1 or several times a month •53% assesses their proficiency as intermediate •93% had at least a higher secondary diploma (40% had a Master)  What about the actual use of non-registered, less proficient users ?  2nd part !
 47. 47. Votre logo 15/02/19 47 Second part – What? • Eye-tracking study • Participants = adults looking for a job in different centres • Task: use NedBox during 40 minutes while eyes are tracked
 48. 48. Votre logo 15/02/19 48 Second part – How?
 49. 49. Votre logo 15/02/19 49 Second part – What? • Data: • Eye movements analysed  Actual use of features • Vocabulary test to evaluate their proficiency • Scores on the exercises • Questionnaire on perceived usefulness of features
 50. 50. Votre logo 15/02/19 50 Second part – Preliminary results: actual use N= 18 CONTRO L % FEEDBACK % HINT % SOLUTION % SUBTITLES % DEFINITIONS % Use it 93,3 1,4 12,1 4,6 19,9 1,9 Do not use it 6,7 98,6 87,9 95,4 80,1 98,1 N = 130 CONTROL % FEEDBACK % HINT % SOLUTION % SUBTITLES % DEFINITIONS % Use it 95.4 77.7 70.8 82.3 81.7 57.7 Do not use it 0.8 11.5 11.5 11.5 9.9 10
 51. 51. Votre logo 15/02/19 51 Second part – Preliminary results • Why did they not use the features? • Feedback: did not see they need to get feedback • Hint & solution: most of them wanted to find the answer without help • Subtitles: did not need them • Definitions: they did not think about using definitions and/or did not need them • Characteristics participants: • Only 3 out of 18 participants had already used NedBox before the experiment • Range from A1  B2
 52. 52. Votre logo 15/02/19 52 Second part – Preliminary results • “I use the features”  Caution should be taken as we interpret the results of the online questionnaire CONTRO L FEEDBACK HINT SOLUTION SUBTITLES DEFINITIONS (Very) strongly disagree 0% 28,6% 42,9% 0% 28,6% 57,1% Disagree 0% 0% 0% 0% 14,3% 0% Neither agree nor disagree 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% Agree 0% 14,3% 14,3% 0% 14,3% 0% (Very) strongly agree 85,7% 42,9% 28,6% 85,7% 28,6% 0%
 53. 53. Votre logo 15/02/19 53 Implications • How could we change actual use of new users? • Make the features and their usefulness clearer
 54. 54. Votre logo 15/02/19 54 Implications • How could we change actual use of new users? • Make the features and their usefulness clearer
 55. 55. Votre logo 15/02/19 55 Third part • Next study on actual use: • Longitudinal study • Not controlled • Tracking & logging
 56. 56. Votre logo 15/02/19 56 Conclusion • Huge difference of behaviour between registered and non- registered • Difficult to compare since the registered only answered a questionnaire • When using NedBox for the first time, a lot of features are left aside, not used • Third part to investigate the change of use over time
 57. 57. Trigone-CIREL - SEFA Univ’ Lille Het nut en de gebruiksvriendelijkheid van NedBox en wat de gebruikers ervan denken
 58. 58. 11/12/2018 58/8 Problematiek NedBox is een platform met video’s en oefeningen Om autonoom Nederlands te leren Voor beginners of gevorderden De problematiek van Dig-e-Lab bestaat erin om het begrip van het gebruik van NedBox te kunnen meten Ons onderzoek baseert zich daarom op het theoretische kader van Techonology Acceptance Model (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) en dat we verder aanvullen (Caron & Heutte, 2017)
 59. 59. 11/12/2018 59/8 Technology Acceptance Model (TAM) Volgens Davis (1986) wordt de houding ten opzichte van het gebruik van een tool beïnvloed door de perceptie van het nut en van de gebruiksvriendelijkheid.
 60. 60. 11/12/2018 60/8 Onze benadering Nut voor de leerkracht Algemeen nut Nut om bekwaamheden te onderwijzen Eigen nut Voorgenomen nut Gebruiksvriendelijkheid Nut Motivatie voor het gebruik Gebruik Sociale invloed Vergemakkelijkende criteria
 61. 61. 11/12/2018 61/8 Problematiek Het duale karakter van de nutsperceptie bemoeilijkt de toepassing van TAM in een opleiding: Nuttig? Voor mij: om te leren Voor de onderwijsinstelling: om me op te leiden We willen de perceptie van NedBox voor een gebruiker begrijpen en nader definiëren: De verschillende nutspercepties De verschillende percepties van de gebruiksvriendelijkheid
 62. 62. 11/12/2018 62/8 Andere theoretische kaders Voor dit onderzoek gebruiken we ook het « gevoel van persoonlijke efficiëntie », dat een goede tevredenheidsmeting is We gebruiken ook het theoretische kader van ‘interesse’ (Hiddi & Reninger) om een onderscheid te maken tussen Situatiegebonden interesse Opleidingsgebonden interesse
 63. 63. 11/12/2018 63/8 Methodologisch probleem Hoe kunnen we mensen, die geen Frans spreken, ondervragen? Twee strategieën: • Tekeningen • Steen van Rosetta
 64. 64. 11/12/2018 64/12 Dataverzameling Dataverzameling is in juli 2018 uitgevoerd Ongeveer 300 antwoorden, waaronder 92 geanalyseerd. Interest, gebruiksvriendelijkheid en nut zijn positief gezien door de studenten
 65. 65. 11/12/2018 65/12 Analyses
 66. 66. 11/12/2018 66/12 Andere variabelen: geslacht, taalniveau en herkomst Herkomst heeft een significant effect From FromC Niv Sex 0.027 0.056 0.41 0.66
 67. 67. 11/12/2018 67/12 Clusteranalyse Klas 1: kleine waarden voor variabelen UTG, ISM, ISA, II, UPM, SEP en UTF Klas 2: kleine waarden voor variabelen UTB, SEP, UTF, ISM, ISA en UTG Klas 3: sterke waarden voor variabelen ISA, UTG, ISM, UTB en SEP; en kleine waarden voor variabelen UTI en UPM Klas sterke waarden voor variabelen UPM, UTI, UTF, SEP, ISM, UTB, UTG, ISA et II Degenen die zich niet aangesproken voelen, zijn ook degenen die het nut niet zien en die geen belang hebben bij de taal.
 68. 68. 11/12/2018 68/12 Conclusie Drie dimensies kunnen de leerders’ motivatie uitleggen: belang bij taal, nut en injunctie. Gebruiksvriendelijkheid en ergonomie spelen geen rol in leerervaring Herkomst is belangrijk

Dig-e-Lab presentatie KULAK 11/12/2019

Views

Total views

55

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×