Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Digital Learning Manager case: het vormen van een community en een leergemeenschap in afstandsonderwijs

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 68 Ad

More Related Content

Similar to Digital Learning Manager case: het vormen van een community en een leergemeenschap in afstandsonderwijs (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Digital Learning Manager case: het vormen van een community en een leergemeenschap in afstandsonderwijs

 1. 1. Trigone-CIREL SEFA ULille Digital Learning Manager case: het vormen van een community en een leergemeenschap in afstandsonderwijs
 2. 2. 11/12/2018 Dig-e-Lab 2/26 Afstandsonderwijs en het probleem van individuele interacties Toename van individuele interacties en van dialogen tussen de leerder en leerkracht  zorgt voor een aanhoudend probleem in afstandsonderwijs
 3. 3. 11/12/2018 Dig-e-Lab 3/26 Samenwerken Een van de aanbevolen pedagogische oplossingen = meer groepswerk, zodat de leerkrachtexpertise wordt vervangen door een ‘peer’-expertise Het risico op opschudding als gevolg van deze pedagogische oplossing is eigen aan de eerste maanden van de opleiding in afstandsonderwijs
 4. 4. 11/12/2018 Dig-e-Lab 4/26 Volwassenenonderwijs: analyse van reden voor opschudding bij de start van de opleiding Hervatten van studies (Font-Harmant, 1996) en zich vertrouwd maken met het student-zijn (Coulon, 1997) Geen beoordeling van de taak, maar nieuwe vaardigheden ontwikkelen (Meirieu, 2005) Instrumenteel conflict: dezelfde online communicatietools gebruiken voor zowel werk als privé (Marquet 2011) De criteria voor de oprichting van een “Community of practice” worden niet altijd toegepast bij de start van de opleiding  verwarring Motivatie om opnieuw te studeren is niet altijd duidelijk (“Terror management theory”, Pyszczynski & al, 1997)
 5. 5. 11/12/2018 Dig-e-Lab 5/26 Background Studenten zullen vanzelf kleine groepen creëren (hechten en afstoten) De oplossing moet ervoor zorgen dat dat fenomeen geen probleem veroorzaakt voor de klas: “Inprenting” (term voor het leerproces waarbij vroege sociale interacties een grote rol spelen bij de ontwikkeling van het gedrag; Lorentz, 1941) Hechtingstheorie (Bowly & Ainsworth, 1985) “Temperament and development” (Chess & Thomas, 77) “Social exchange theory” ( E. J. Lawler & S. R. Thye, 1999)
 6. 6. 11/12/2018 Dig-e-Lab 6/26 Ontwikkelde oplossing Ontwikkeling van een oplossing: introductiedagen (een week)  het leren omgaan met de online tools, het uitdrukken van zijn digitale identiteit, met de anderen kennismaken Zo wordt onder begeleiding een community gevormd en is er minder stress tijdens het vormen van een werkgroep aan het begin van de opleiding
 7. 7. 11/12/2018 Dig-e-Lab 7/26 Uitvoering Introductiedagen: 10 dagen Digitale identiteit: hoe word ik door de anderen beschouwd? Uitwisseling van persoonlijke informatie Een individuele of interactieve activiteit plannen, zodat de studenten informatie over de anderen moeten zoeken Goede praktijken Stress creëren: nieuwe deadlines elke 6-12 uur Veel activiteiten organiseren Opstelling van de werkgroepen en vragenlijst om kennismakingsproces te vergemakkelijken
 8. 8. 11/12/2018 Dig-e-Lab 8/26 Uitvoering Fase 1: communityvorming = 16 weken Opzettelijk een crisis creëren d.m.v. onverwachte situaties (bv. onverwachte les, nieuw huiswerk…) in plaats van de crisis te willen vermijden  studenten communiceren met elkaar en vormen hun communities Fase 2 : concurrentie = 16 weken Nieuwe werkgroepen Peer review Fase 3 : “community of practice” = 16 weken Studenten van vorige klassen komen in contact met nieuwe studenten Stages …
 9. 9. 11/12/2018 Dig-e-Lab 9/26 Onderzoek Eerste semester 2016: kwalitatieve dataverzameling interviews (N=9): mening over de introductiedagen en de communityvormingsfase Kwalitatieve en lexicografische analyse uitgevoerd in 2017 door Sonia Proust  positieve resultaten op ‘Gevoel van persoonlijk efficiëntie’ en ‘interessefase’ Tweede semester 2017: kwantitatieve en kwalitatieve proper studie over individueel en collectief gevoel = vragenlijst (N=157) met volgende schaal: Gevoel van persoonlijk efficiëntie Gevoel van verbondenheid Instrumentele perceptie van werkgroep Interessefase Kwalitatieve en lexicografische analyse uitgevoerd in december 2017 door Pierre-André Caron
 10. 10. 11/12/2018 Dig-e-Lab 10/26 Analyse IRaMuTeQ: • Hiërarchisch voorstelling van de gebruikte termen in het corpus • In de vorm van een wolk (correlatie tussen frequentie en grootte van het woord) • Laat toe om de lexicostatistiek duidelijk te zien • In dit geval vallen de woorden « werk » en « groep » op • Nadeel: we zien geen link tussen de woorden
 11. 11. 11/12/2018 Dig-e-Lab 11/26 Analyse Door de analyse van de overeenkomsten zien we: De coöccurrenties (= aanwezigheid van twee of meer woorden in dezelfde redenering, maar vooral de proximiteit tussen de termen) Een eerste analyse werd uitgevoerd: Twee centrale groepen gebaseerd op « werk » en « groep » Bevestigt de analyse van IRaMuTeQ
 12. 12. 11/12/2018 Dig-e-Lab 12/26 Tweede analyse Tweede analyse Door iteratie Alleen met de vragen verbonden met de “groep” = 12 van de 15 vragen Resultaten: Twee overheersende clusters (werk- groep) Andere clusters verschijnen: “profiel”, “bekwaamheid” met bijna dezelfde coöcurrentie Binnen deze twee clusters vinden we hetzelfde lexicon (“techniek”, “informatica”, “pedagogie”…)  Belang van complementariteit van de profielen en bekwaamheden in de opstelling van groepen
 13. 13. 11/12/2018 Dig-e-Lab 13/26 Tijdstip en studenten De modaliteiten van groepswerk zien we ook in de perifere vorm « werken » met de termen “avond”, “tool” en “gebruiken” Uit de analyse blijkt ook dat een tweede centrale vorm de interviews structureert: “werk” “Werken” komt ook voor, maar is minder frequent Verbonden met het cluster “groep” “Werken” en “werk” verwijzen naar twee verschillende lexicale werelden De vorm “Werk” is verbonden met zijn intrinsieke componenten en zijn uitvoering De twee clusters die verbonden zijn met “werk” zijn: “tijd” en “studenten” Uit de analyse blijkt dat een optimale werkorganisatie pas mogelijk is als de klasgenoten elkaar goed kennen
 14. 14. 11/12/2018 Dig-e-Lab 14/26 “Hierarchical clustering” Uit het dendrogram blijkt dat: Werkorganisatie en werkmethode de overhand hebben om een groepsproject goed uit te voeren Een optimale organisatie bestaat uit: Een projectleider Een goede rol- en taakverdeling Een goede tijdsindeling
 15. 15. 11/12/2018 Dig-e-Lab 15/26
 16. 16. 11/12/2018 Dig-e-Lab 16/26 Conclusie van eerste studie We hebben meer informatie over de bepalende factoren voor het goed functioneren van een groep leerders die een groepsproject moeten uitvoeren Uit de analyse blijkt dat drie delen belangrijk zijn: Individu Groep Project Het gemeenschappelijke doel heeft de overhand op het individu en de groep Uit de analyse blijkt ook duidelijk dat de leerders veel aandacht besteden aan de complementariteit van de profielen en bekwaamheden binnen eenzelfde groep
 17. 17. 11/12/2018 Dig-e-Lab 17/26 Tweede studie Uitgevoerd in oktober 2017 Met vragenlijsten
 18. 18. 11/12/2018 Dig-e-Lab 18/26 Resultaten id promo SEP II ISA ISM PICP PICB Min. : 1.00 d16b :25 Min. :1.333 Min. :1.200 Min. :1.500 Min. :1.500 Min. :2.000 Min. :1.200 1st Qu.: 40.00 d17v :25 1st Qu.:4.556 1st Qu.:4.833 1st Qu.:4.625 1st Qu.:5.312 1st Qu.:4.000 1st Qu.:4.000 Median : 78.00 d15 :21 Median :5.300 Median :5.500 Median :5.500 Median :6.000 Median :4.571 Median :4.667 Mean : 78.42 d17o :20 Mean :5.142 Mean :5.412 Mean :5.163 Mean :5.909 Mean :4.543 Mean :4.617 3rd Qu.:118.00 d16r :18 3rd Qu.:5.900 3rd Qu.:6.167 3rd Qu.:6.000 3rd Qu.:6.750 3rd Qu.:5.200 3rd Qu.:5.400 Max. :157.00 p16 :15 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :6.143 Max. :7.000 (Other):25 NA's :14 NA's :10 NA's :10 NA's :11 NA's :5 NA's :6 PICR ACCp ACCe INTe SemD Mo tailleG Min. :1.000 Min. :1.000 Min. :1.00 Min. :1.000 Min. :1.400 Min. : 0.00 Min. : 1.000 1st Qu.:4.250 1st Qu.:4.000 1st Qu.:4.05 1st Qu.:3.400 1st Qu.:3.800 1st Qu.: 7.00 1st Qu.: 2.000 Median :5.000 Median :5.000 Median :5.20 Median :4.600 Median :5.000 Median : 7.00 Median : 3.000 Mean :4.978 Mean :4.875 Mean :4.97 Mean :4.435 Mean :4.813 Mean : 48.69 Mean : 3.698 3rd Qu.:6.000 3rd Qu.:6.000 3rd Qu.:6.00 3rd Qu.:5.800 3rd Qu.:5.800 3rd Qu.: 30.00 3rd Qu.: 3.000 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :7.00 Max. :7.000 Max. :7.000 Max. :540.00 Max. :30.000 NA's :5 NA's :20 NA's :15 NA's :15 NA's :23 NA's :30 NA's :33
 19. 19. 11/12/2018 Dig-e-Lab 19/26 Resultaten
 20. 20. 11/12/2018 Dig-e-Lab 20/26 Hoofdcomponentenanalyse • Sterke relatie tussen gevoel van persoonlijk efficiëntie en perceptie van de werkgroep • De tweede as plaatst de interessedimensie tegenover de dimensie van maatschappelijke aanvaarding tussen de studenten • In deze hoofdcomponentenanalyse zijn deze dimensies dus relatief onafhankelijk • De interessedimensies correleren, net als de intimiteitsdimensie en de dimensie van maatschappelijke aanvaarding tussen studenten  Logische resultaten die bijdragen tot de betrouwbaarheid van de antwoorden
 21. 21. 11/12/2018 Dig-e-Lab 21/26 Hierarchicalclustering - 4 profielen - De “maatschappelijke aanvaarding tussen de studenten” speelt een ondergeschikte, maar niet te verwaarlozen rol indien er geen rekening gehouden wordt met de tevredenheid van de minst tevreden studenten
 22. 22. 11/12/2018 Dig-e-Lab 22/26 Resultaten
 23. 23. 11/12/2018 Dig-e-Lab 23/26 Les résultats
 24. 24. 11/12/2018 Dig-e-Lab 24/26 Les résultats
 25. 25. 11/12/2018 Dig-e-Lab 25/26 Resultaten: distanties
 26. 26. 11/12/2018 Dig-e-Lab 26/26 Conclusie • Het onderzoek heeft drie jaar geduurd, met 4 verschillende klasgroepen • Het aard van de problemen die studenten ondervinden werd in kaart gebracht • Oplossingen voor die problemen werden voorgesteld op twee verschillende momenten
 27. 27. 11/12/2018 Dig-e-Lab 27/26 Conclusie • Dankzij dit onderzoek: • In eerste instantie: • Organisatie van introductiedagen waarop verschillende problemen worden behandeld: • Gewenning aan studentenleven • Onderscheid maken tussen taak en bekwaamheid • Met instrumentele conflicten omgaan • Verheldering van de motivatie • In tweede instantie: • Makkelijkere communityvorming dankzij individuele en collectieve activiteiten • Gevolg: minder stress bij het begin van de opleiding
 28. 28. Votre logo Media-use tracking in a language learning environment – NedBox case PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINKSPROGRAMMA AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING Votre logo Isabeau Fievez Prof. Dr. Piet Desmet Dr. Maribel Montero-Perez Dr. Frederik Cornillie
 29. 29. Votre logo 15/02/19 29 Rationale • Last decades, great amount of online language learning platforms (e.g. DuoLinguo, Babel, Fluentu, Verbling…) • Using multimedia material • Videos • Articles • Games • With exercises • From literature  this sort of multimedia material stimulates language learning
 30. 30. Votre logo 15/02/19 30 Rationale • Research mainly focused on: • Effects of specific activities with multimedia material on aspects of language learning (e.g. vocabulary, grammar…) • Almost nothing on how people use the multimedia material (= on their learning process) • More information on learning process  more possibilities to help, find solutions, improve platform  Interesting to work with NedBox
 31. 31. Votre logo 15/02/19 31 NedBox
 32. 32. Votre logo 15/02/19 32 NedBox
 33. 33. Votre logo 15/02/19 33 Outline study • First part: • Get qualitative data via online questionnaire on: • The use of the features available on NedBox • The perceived usefulness of these features • Second part: • Investigate learners’ actual use of the platform • By using eye-tracking data • Get data on their perceived usefulness with interviews and questionnaire
 34. 34. Votre logo 15/02/19 34 First part – How? • Online questionnaire via LimeSurvey • In collaboration with Université de Lille • In French, Dutch and English • Link to questionnaire was sent by e-mail to registered on NedBox + posted on facebook page
 35. 35. Votre logo 15/02/19 35 First part – What? • Questionnaire on: • The use NedBox users make of the features • Their perceived usefulness of the features • Features researched:
 36. 36. Votre logo 15/02/19 36 First part – What?
 37. 37. Votre logo 15/02/19 37 First part – How?
 38. 38. Votre logo 15/02/19 38 First part – How?
 39. 39. Votre logo 15/02/19 39 First part – What?
 40. 40. Votre logo 15/02/19 40 First part – What?
 41. 41. Votre logo 15/02/19 41 First part – Results? • Got 307 answers • 136 were complete • Rest not complete
 42. 42. Votre logo 15/02/19 42 First part – Descriptive results • Do they use the features offered on NedBox? N = 130 CONTROL FEEDBACK SOLUTION HINT DIFFICULTY EXERCISE SUBTITLES TYPE OF EXERCISE DEFINITION WORD THEME Use it 95.4% 77.7% 82.3% 70.8% 93.8% 81.7% 80.2% 57.7% 89.3% Do not use it 0.8% 11.5% 11.5% 11.5% 0.8% 9.9% 9.2% 10% 5.3% Have never seen it 3.8% 10.8% 6.2% 17.7% 5.4% 8.4% 10.7% 32.3% 5.3%
 43. 43. Votre logo 15/02/19 43 First part – Descriptive results • How do they perceive the features? “I find this feature useful” CONTROL FEEDBACK SOLUTION HINT DIFFICULTY EXERCISE SUBTITLES TYPE OF EXERCISE DEFINITION WORD Strongly disagree 2.5% 3.1% 1% 2.3% 0% 2% 2% 1.4% Disagree 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Neither agree/nor agree 2.5% 4.2% 4.9% 8% 5.3% 3.9% 8.9% 7.1% Agree 5% 12.5% 7.8% 15.9% 9.7% 8.8% 11.9% 17.1% Strongly agree 89.9% 80.2% 86.4% 73.9% 85% 85.3% 77.2% 74.3% N Total 119 96 103 88 113 102 101 70 N Missing 5 5 4 4 8 5 4 5
 44. 44. Votre logo 15/02/19 44 First part – Descriptive results • How do they perceive the features? “I learn better with this feature” FEEDBACK SOLUTION HINT DIFFICULTY EXERCISE SUBTITLES DEFINITION WORDS Strongly disagree 3% 2.9% 2.3% 1.7% 2% 2.8% Disagree 0% 0% 0% 0% 0% 0% Neither agree/nor agree 9.1% 5.8% 9.2% 5.2% 4% 5.6% Agree 14.1% 10.7% 19.5% 14.8% 13.9% 15.5% Strongly agree 73.7% 80.6% 69% 78.3% 80.2% 76.1% Valid 99 103 87 115 101 71 Missing 2 4 5 6 6 4
 45. 45. Votre logo 15/02/19 45 First part – Descriptive results • On the whole participant seem to • Use all the features • Except for the definition of words in the text, since 32% of the respondents had never seen it was possible • Find all features useful and helpful to learn
 46. 46. Votre logo 15/02/19 46 First part – Descriptive results /! All respondents were registered users of NedBox = used to the website •48% of the respondents uses NedBox 1 or several times a week and 36,6% 1 or several times a month •53% assesses their proficiency as intermediate •93% had at least a higher secondary diploma (40% had a Master)  What about the actual use of non-registered, less proficient users ?  2nd part !
 47. 47. Votre logo 15/02/19 47 Second part – What? • Eye-tracking study • Participants = adults looking for a job in different centres • Task: use NedBox during 40 minutes while eyes are tracked
 48. 48. Votre logo 15/02/19 48 Second part – How?
 49. 49. Votre logo 15/02/19 49 Second part – What? • Data: • Eye movements analysed  Actual use of features • Vocabulary test to evaluate their proficiency • Scores on the exercises • Questionnaire on perceived usefulness of features
 50. 50. Votre logo 15/02/19 50 Second part – Preliminary results: actual use N= 18 CONTRO L % FEEDBACK % HINT % SOLUTION % SUBTITLES % DEFINITIONS % Use it 93,3 1,4 12,1 4,6 19,9 1,9 Do not use it 6,7 98,6 87,9 95,4 80,1 98,1 N = 130 CONTROL % FEEDBACK % HINT % SOLUTION % SUBTITLES % DEFINITIONS % Use it 95.4 77.7 70.8 82.3 81.7 57.7 Do not use it 0.8 11.5 11.5 11.5 9.9 10
 51. 51. Votre logo 15/02/19 51 Second part – Preliminary results • Why did they not use the features? • Feedback: did not see they need to get feedback • Hint & solution: most of them wanted to find the answer without help • Subtitles: did not need them • Definitions: they did not think about using definitions and/or did not need them • Characteristics participants: • Only 3 out of 18 participants had already used NedBox before the experiment • Range from A1  B2
 52. 52. Votre logo 15/02/19 52 Second part – Preliminary results • “I use the features”  Caution should be taken as we interpret the results of the online questionnaire CONTRO L FEEDBACK HINT SOLUTION SUBTITLES DEFINITIONS (Very) strongly disagree 0% 28,6% 42,9% 0% 28,6% 57,1% Disagree 0% 0% 0% 0% 14,3% 0% Neither agree nor disagree 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% Agree 0% 14,3% 14,3% 0% 14,3% 0% (Very) strongly agree 85,7% 42,9% 28,6% 85,7% 28,6% 0%
 53. 53. Votre logo 15/02/19 53 Implications • How could we change actual use of new users? • Make the features and their usefulness clearer
 54. 54. Votre logo 15/02/19 54 Implications • How could we change actual use of new users? • Make the features and their usefulness clearer
 55. 55. Votre logo 15/02/19 55 Third part • Next study on actual use: • Longitudinal study • Not controlled • Tracking & logging
 56. 56. Votre logo 15/02/19 56 Conclusion • Huge difference of behaviour between registered and non- registered • Difficult to compare since the registered only answered a questionnaire • When using NedBox for the first time, a lot of features are left aside, not used • Third part to investigate the change of use over time
 57. 57. Trigone-CIREL - SEFA Univ’ Lille Het nut en de gebruiksvriendelijkheid van NedBox en wat de gebruikers ervan denken
 58. 58. 11/12/2018 58/8 Problematiek NedBox is een platform met video’s en oefeningen Om autonoom Nederlands te leren Voor beginners of gevorderden De problematiek van Dig-e-Lab bestaat erin om het begrip van het gebruik van NedBox te kunnen meten Ons onderzoek baseert zich daarom op het theoretische kader van Techonology Acceptance Model (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003) en dat we verder aanvullen (Caron & Heutte, 2017)
 59. 59. 11/12/2018 59/8 Technology Acceptance Model (TAM) Volgens Davis (1986) wordt de houding ten opzichte van het gebruik van een tool beïnvloed door de perceptie van het nut en van de gebruiksvriendelijkheid.
 60. 60. 11/12/2018 60/8 Onze benadering Nut voor de leerkracht Algemeen nut Nut om bekwaamheden te onderwijzen Eigen nut Voorgenomen nut Gebruiksvriendelijkheid Nut Motivatie voor het gebruik Gebruik Sociale invloed Vergemakkelijkende criteria
 61. 61. 11/12/2018 61/8 Problematiek Het duale karakter van de nutsperceptie bemoeilijkt de toepassing van TAM in een opleiding: Nuttig? Voor mij: om te leren Voor de onderwijsinstelling: om me op te leiden We willen de perceptie van NedBox voor een gebruiker begrijpen en nader definiëren: De verschillende nutspercepties De verschillende percepties van de gebruiksvriendelijkheid
 62. 62. 11/12/2018 62/8 Andere theoretische kaders Voor dit onderzoek gebruiken we ook het « gevoel van persoonlijke efficiëntie », dat een goede tevredenheidsmeting is We gebruiken ook het theoretische kader van ‘interesse’ (Hiddi & Reninger) om een onderscheid te maken tussen Situatiegebonden interesse Opleidingsgebonden interesse
 63. 63. 11/12/2018 63/8 Methodologisch probleem Hoe kunnen we mensen, die geen Frans spreken, ondervragen? Twee strategieën: • Tekeningen • Steen van Rosetta
 64. 64. 11/12/2018 64/12 Dataverzameling Dataverzameling is in juli 2018 uitgevoerd Ongeveer 300 antwoorden, waaronder 92 geanalyseerd. Interest, gebruiksvriendelijkheid en nut zijn positief gezien door de studenten
 65. 65. 11/12/2018 65/12 Analyses
 66. 66. 11/12/2018 66/12 Andere variabelen: geslacht, taalniveau en herkomst Herkomst heeft een significant effect From FromC Niv Sex 0.027 0.056 0.41 0.66
 67. 67. 11/12/2018 67/12 Clusteranalyse Klas 1: kleine waarden voor variabelen UTG, ISM, ISA, II, UPM, SEP en UTF Klas 2: kleine waarden voor variabelen UTB, SEP, UTF, ISM, ISA en UTG Klas 3: sterke waarden voor variabelen ISA, UTG, ISM, UTB en SEP; en kleine waarden voor variabelen UTI en UPM Klas sterke waarden voor variabelen UPM, UTI, UTF, SEP, ISM, UTB, UTG, ISA et II Degenen die zich niet aangesproken voelen, zijn ook degenen die het nut niet zien en die geen belang hebben bij de taal.
 68. 68. 11/12/2018 68/12 Conclusie Drie dimensies kunnen de leerders’ motivatie uitleggen: belang bij taal, nut en injunctie. Gebruiksvriendelijkheid en ergonomie spelen geen rol in leerervaring Herkomst is belangrijk

Editor's Notes

 • Nidification en groupe et construction d’une communauté d’apprentissage dans un dispositif de formation à distancele terrain DLM
 • En enseignement à distance un des problèmes récurrents résulte de la multiplication des interactions individuelles, et des dialogues que ces interactions instaurent entre l’apprenant et l’enseignant.
 • Une des solutions pédagogiques constamment préconisée dans ce type de situation consiste à augmenter les travaux de groupe pour substituer à l’expertise de l’enseignant une expertise par les pairs
  Cette préconisation génère néanmoins des écueils liés aux spécificités de l’enseignement distant. Ainsi quelle que soit l’ingénierie mise en œuvre dans la formation, le dispositif ne peut échapper, dans les premiers mois, à un embrasement, révélateur des difficultés de mise en place d’une communauté d’apprentissage
 • La reprise d’étude (Font-Harmant, 1996) et la nécessité de se familiariser avec le métier d’étudiant (Coulon, 1997).
  Passer d’une évaluation de la tâche à la construction des compétences (Meirieu, 2005)
  Le conflit instrumental : le fait d’utiliser pour la communication des instruments mobilisés par ailleurs dans un cadre privé. (même objet mais instrumentation différente) (Marquet 2011)
  Le manque de repère dans le groupe qui résulte du non respect en début de formation des critères d’émergence d’une communauté de pratique (Preece, 2000)
  L’ambiguïté motivationnelle de la reprise d’étude lié au management de la terreur existentielle (Pyszczynski & al, 1997)
 • L’idée que cette situation de stress est propice à des phénomènes d’attachement et de rejets que l’ingénierie doit prendre en compte, pour essayer d’en minimiser l’impact sur l’ensemble du groupe.
  L’empreinte, (Lorentz 1941)
  L’attachement, (Bowly et Ainsworth, 85)
  Le tempérament, (Chess et Thomas, 77)
  Favoriser l’attitude prosociale en maximisant les gains et en minimisant les coûts. (La théorie de l'échange social, E. J. Lawler et S. R. Thye, 1999)
 • Vers la formulation d’une ingénierie spécifique : une semaine d’intégration permettant la familiarisation instrumentale, l’expression d’une identité numérique, la découverte des autres.
  Débouchant sur un choix de nidification assisté permettant minimiser le stress pendant la première phase de formation lors de l’établissement d’un groupe de travail.
 • Semaine d’intégration : 10 jours
  Identité numérique. Quelle est l’image que je renvoie à l’autre. Demander des choses personnelles, photos, etc.
  Prévoir une activité individuelle ou d’interaction qui donne du sens à l’action d’aller voir les éléments perso fournis par la communauté.
  Bonnes pratiques : expliciter l’usage d’outils de la sphère privée (Hangout, Skype, WhatsApp, Facebook), Messenger…) qui mobilisent du temps inutile pour l’apprentissage, et auxquels sont souvent attachées des connotations affectives.
  Travail à rendre toutes les 6-12 heures pour formaliser le démarrage de la formation, les mettre au travail et établir une rupture, “ provoquer le stress ”.
  Multiplication des activités et des configurations de groupe + questionnaire pour faciliter les appariements.
 • Phase 1 : Nidification = 16 semaines
  Introduction d’élément dissonant pour favoriser l’émergence de la crise et non l’éviter : dissonance organisationnelle, cognitive, pédagogique, etc. Permet à la classe de s’exprimer et de nidifier.
  À ce stade les étudiants qui créent une page FB nous disent constater peu de participation.
  Phase 2 : Mise en concurrence = 16 semaines
  Ouverture des groupes, peer rewieving, mise en projet,
  Les étudiants communiquent entre eux, page FB largement utilisée.
  Phase 3 : Communauté de pratique = 16 semaines
  S’ouvrent sur la communauté IPM : anciens, nouveaux, recherche des travaux des autres, proposition des stages
 • Premier semestre 2016 recueil de donnée qualitatif sur base de 9 entretiens sur les effets de la semaine de démarrage et de la nidification
  Analyse qualitative et lexicographique réalisée en 2017 par Sonia Proust→ résultats positifs sur le SEP (Sentiment d’Efficacité Personnelle) et les phases d’intérêt.
  Deuxième semestre 2017 étude quantitative et qualitative confirmatoire, portant sur le ressenti global individuel et collectif → questionnaire (n=157) comportant des échelles suivantes :
  Sentiment d’efficacité personnelle
  Sentiment d’appartenance sociale
  Perception instrumentale d’une communauté
  Phase d’intérêt
  Verbatim concernant la semaine de démarrage.
  Analyse quantitative et lexicographique réalisée en décembre 2017 par Pierre-André Caron
 • IRaMuTeQ nous a permis de visualiser l’ensemble du corpus en proposant une présentation hiérarchique de la liste des termes employés
  sous forme de nuage (corrélation de la fréquence des formes à leur taille).
  L’intérêt de cet outil réside dans le fait qu’il permet de saisir synthétiquement l’univers lexicométrique des entretiens.
  Si cet outil permet de visualiser d’un seul coup d’œil la distribution des termes et notamment la fréquence des mots « travail » et« groupe »,
  sa portée reste cependant restreinte puisqu’il ne montre pas les liens entre ceux- ci.
 • L’analyse de similitudes met au jour les cooccurrences, c’est-à-dire l’apparition simultanée de deux ou de plusieurs mots dans le même discours, mais aussi et surtout la proximité des termes .
  Une première ADS a donc été effectuée en prenant en compte le corpus in extenso.
  Elle fait montre d’une centralité basée sur deux communautés (« travail » et « groupe ») et confirme l’importance des termes déjà relevés dans le nuage de mots.
 • Une seconde analyse, met en œuvre une démarche de recherche par itération, en restreignant le corpus aux questions relatives au groupe,
  12 questions sur 15 (calcul des cooccurrences et algorithme de Fruchterman-Reingold à partirdes formes les plus utilisées jusqu’à 7).
  On retrouve dans cette seconde analyse les deux communautés dominantes
  mais d’autres registres apparaissent « profil » et « compétence » qui se manifestent avec des indices de cooccurrences de valeur quasi identique.
  On retrouve dans chacune de ces deux communautés périphériques le même lexique (« techno » / « technique » / « informatique » et « pédago » / « pédagogie »).
  L’analyse de ce lexique et l’usage du concordancier mettent en évidence l’importance de la complémentarité des profils et des compétences dans la composition des groupes
  (j’ai traduit cette partie en point par point après « resultaten »)
 • Les modalités du travail de groupe sont aussi évoquées dans la forme périphérique « travailler » : on y voit apparaître les termes « soir », « outil » et « utiliser ».
  L’ADS montre également une deuxième forme centrale qui structure les discours. Il s’agit du terme « travail », que l’on retrouve par ailleurs sous sa forme verbale « travailler », mais en moindre importance, et qui est liée lexicalement à la communauté « groupe ». Ici,« travailler » et « travail » semblent se référer à des mondes lexicaux différents. Le « travail » est plutôt rattaché à ses composantes intrinsèques et à sa mise en œuvre. Les deux registres directement reliés au « travail » sont le « temps » (indice de cooccurrence [15]) et sa gestion ainsi que « étudiant », à considérer ici sous sa forme plurielle (« étudiants » majoritairement relevé dans le concordancier 1 ) et dont la proximité avec la communauté « travail » traduit un lien fort entre ces champs lexicaux ; l’usage du concordancier montre en effet qu’une bonne organisation du travail passe par la connaissance de ses pairs .
 • le dendrogramme des classes met en évidence que la méthode et l’organisation du travail semblent prévaloir lorsqu’il s’agit de mener à bien un projet de groupe. Une organisation optimale présenterait les caractéristiques suivantes : un chef de projet, une répartition des rôles et des tâches au sein du groupe, des temps synchrones.
 • Les résultats de cette analyse lexicométrique apportent quelques éléments préliminaires concernant les facteurs qui déterminent le bon fonctionnement d’un groupe d’apprenants mis en situation de réaliser un projet de façon collective.
  Ainsi, ressortent trois composantes : l’individu, le groupe, le projet.
  Malgré la distinction faite entre l’individu (dimension individuelle) et le groupe (dimension sociale), le but commun (dimension cognitive) apporté par le projet prévaut.
  Cette analyse met en outre l’accent sur l’importance particulière accordée par les apprenants à la complémentarité des profils et des compétences au sein des groupes, condition à la richesse et à l’aboutissement du projet.
 • Un premier résultat de cette ACP concerne le rapport étroit entre le SEP avec la perception de la communauté, Le second axe oppose, quant à lui, la mesure de l’intérêt à la mesure de l’acceptation sociale entre les étudiants. Pour cette ACP, ces dimensions apparaissent donc relativement indépendantes. Les mesures d’intérêts sont corrélées entre elles, comme le sont également les mesures d’intimité et d’acceptation sociale entre étudiants, ces résultats sont logiques et contribuent à la fiabilité des réponses.
 • Elle met en évidence 4 profils. La mesure du sentiment d’acceptation sociale entre les étudiants joue un rôle secondaire mais non négligeable en discriminant la satisfaction des étudiants les moins satisfaits.
 • Phases de recherche et phases de ré-ingénierie se sont ainsi succédées pendant trois ans et ont impacté quatre promotions d’un dispositif de formation. La recherche menée a permis au cours de ces trois ans d’appréhender la nature des difficultés rencontrées par les étudiants, elle a permis aux deux moments clés, relatés dans cette communication, de proposer au travers différents jeux d’hypothèses, une ingénierie pour y remédier.
 • L’ingénierie a ainsi permis dans un premier temps de formuler une semaine d’intégration autour de six missions adressant les difficultés rencontrées : se familiariser au métier de l’étudiant, distinguer tâche et compétence, appréhender les conflits instrumentaux inhérents à l’usage académique d’artefacts instrumentés dans la sphère privée, clarifier ses choix motivationnels.
  Dans un deuxième temps, elle a favorisé au travers des missions individuelles ou de groupe, l’émergence d’un choix de nidification assistée permettant minimiser le stress pendant la première phase de formation lors de l’établissement d’un groupe de travail.
 • Hi everyone, I am going to present a twofold study on the use case NedBox. It is still ongoing so no « improvement » have been done so far. We have for now, researched what should be improved !
 • Why have we decided to work with NedBox? Simply because NedBox is a great online language platform which uses multimedia material. From the literature we know that this sort multimedia material stimulates language learning
 • However the research on this multimedia material has often been conducted on the effects of this material ON language learning but not on HOW learners use them, on their learning process
  But knowing how they use them and do not use them could also offer more possibilities to help them, to find problems and solutions and of course to improve the platform
 • So what is NedBox? NedBox is a website for Dutch learners, from beginners to high proficient. There is always a video or a text with exercises right beside
 • I am now going to describe what I have done.The first part is a qualitative study, with an online questionnaire on the use and perceived usefulness of the features on NedBox
  The second part investigates learners’ actual use of NedBox with eye-tracking but also investigates their perceived usefulness with interviews
 • How did we implement that? We developped the questionnaire with the partners of the university of Lille and the people responsible of the platform
  All questions were in French, Dutch and English since we cannot be sure of their mothertongue before launching the questionnaire.
  The link to the questionnaire was sent by e-mail to registered of the website and also posted on its facebook page
 • First, the first part of the study. We have developed a questionnaire that researched the use and perceived usefulness of features such as
 • The questionnaire looked like this, we have the question first then they have to answer if they use the features, if they don’t or if they have not seen the feature at all
 • Then we asked them about the perceived usefulness, so whether they think the feature is useful and whether they learn better by using it or not, with a Likert scale
 • We managed to get 307 answers but ony 136 were complete
 • We clearly see that the big majority of respondents use the features, except for the ‘Definitions of words’ in the text, for which 32% indicated having never seen the feature
 • For the perceived usefulness we have the same scenario, they all find the features really useful
 • And they also think it is helpful to learn Dutch
 • So, on the whole the respondents use all features except for the definitions and find them useful and helpful
 • However, we should keep in mind that all respondents were registered users of NedBox, who are used to use it several times a week or a month
  Moreover the majority evaluated themselves as already intermediate in Dutch, and 93% had at least a higher secondary diploma
  What if we looked at the use of non-registered, less proficient participants?
 • For this, I conducted an eye-tracking study with adults looking for a job or following Dutch lesson for their job
  They had to use NedBox during 40 minutes, they all saw the same pages but could do anything they wanted on it. When they were done they would quit the page and another one would open automatically. I will show that later on in the demonstration
 • So this is what the data look like. We see the grey spot moving, it is the eye gaze, the red dot is where they click
  Here we clearly see that the participant answers the questions while reading the text. He/she reads the instruction then goes looking for the answer. I had other participants who would tackle this really differently, by first reading the whole text and then answer the question without reading it again.
 • So I analysed the eye-movement, I also gave them a vocabuary test to have an idea of their proficiency, I kept their scores on the website and also interviewed some of the about the perceived usefulness
 • The preliminary results showed that almost all participants did not make use of any features except for the ‘control’
  This really contradicts the results of the questionnaire where most participants indicated using all features.
 • I therefore asked some of them why they did not.
  So what could explain this? First of all their proficiency, the participant in the second part were les proficient but of course the most logical explanation is that only 3 out of 18 participants had already used NedBox before the experiment. However, I gave an explanation of each feature to each participant before the experiment began, so they were all aware of their presence and use but still did not use them.
  I therefore also gave some of them a questionnaire on the perceived usefulness.
 • I also gave some of them a questionnaire on whether they used the features or not.
  From this table we see we should be cautious because the participants of the experiment sometimes indicated they used some features (feedback, solution) whereas they actually almost never did. We also have here a lot of « neither agree nor disagree » because most of them told me « I did not think about using them ».
  What this can tell us about the online questionnaire results is that the participants may have indicated they used some features even if they don’t, as is here the case.
  But it also points that the features are used when participants are more familiar with the platform.
 • What should we conclude from that? How could we ‘improve’ this?
  Make the features and their usefulness clearer: definitions in the text, why not highlight the words that have a definitions?
 • Feedback, maybe this should be given right beneath the control button when clicked on, so they cannot miss it.
 • But of course we should also investigate the problem further and we will. I have planned a third part of the study, in which I will let students use NedBox at home for a certain period of time. They will be tracked and logged so I can see what they have done, and they will not be conotrolled so that the use is as natural as possible.From that I will be able to see if the actual use changes over time, if the participants get better, if they are some other features of the website which are not used …
  And of course the last step will be to improve the platform and check whether the improvments are useful or not.
 • In conclusion, we can say that there is clearly a huge difference of behaviour between the registered and non-registered. Unfortunately it is difficult to compare the data because there is no way to know whether the answers to the questionnaire really matches the actual use of the website by the respondents.
  Participants of the eye-tracking study did almost never use the different features except for the ‘control’ one. So the third part of the study will help us determine if this is due to the fact that they had never used NedBox before or if it is a pattern.
 • La formation NedBox est une suite de module mêlant vidéos et exercices d’auto-formation permettant l’apprentissage du Néerlandais pour des apprenants débutants ou non dans cette langue.
  La problématique du projet Dig-e-Lab consiste à fournir des éléments de mesure de compréhension de l’usage apprenant de cette formation
  Pour mener ce projet, notre recherche mobilise le cadre théorique du modèle de l’acceptation des technologies que nous complétons dans sa dimension utilité (Caron & Heutte, 2017)
 • Selon Davis (1986) l’attitude envers l’utilisation d’un outil serait influencé par la perception de l’utilité et par la perception de la facilité d’utilisation.
 • Une des difficultés d'appliquer les modèles d'acceptation de la technologie dans un contexte de formation concerne la nature duale de la perception d'utilité qui est directement issue de la relation duale Enseignement / Apprentissage.
  Utile ?
  → pour moi : pour apprendre
  → pour l’institution pour me former
  Notre recherche vise ainsi à comprendre et quantifier comment pour un apprenant la perception de NedBox se décompose :
  En différentes perceptions d'utilité
  En différentes perceptions d’utilisabilité
  Elle vise également à comprendre comment les nouvelles pratiques professionnelles s’inscrivent dans le dispositif.
 • Pour cette recherche nous mobilisons également le Sentiment d’efficacité personnelle qui dans d’autres recherches s’est révélé être un bon indicateur de la satisfaction apprenante.
  Nous mobilisons aussi le cadre théorique de la mesure de l’intérêt selon Hiddi et Reninger, pour distinguer l’intérêt lié à la situation et l’intérêt lié à la formation.
 • Comment interroger des personnes qui ne maîtrisent pas la langue ?
  → deux stratégies
  Le tout graphique :
  La pierre de rosette :

×