بسم الله الرحمن الرحيم
ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک قاسم طوري دانشجوي كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي 29 CFR 1910.178
<ul><li>موضوعات آموزش ي </li></ul><ul><li>- نيازهاي رانندگان ليفتراک </li></ul><ul><li>- ليفتراک فقط براي جابجائي بار مي...
آنچه که يک راننده جهت کار با ليفتراک لازم دارد <ul><li>داراي مجوز معتبر رانندگي با ليفتراک بوده و دوره رانندگي با وسيله را...
شاخکها براي جابه جايي اشياء است <ul><li>هرگز کسي را با ليفتراک بلند نکنيد </li></ul><ul><li>به کسي اجازه سوار شدن روي شاخک...
قوانين کلي ايمني <ul><li>حواستان به عابرپياده باشد </li></ul><ul><li>- آنها ممکن است متوجه شما نباشند </li></ul><ul><li>ت...
رانندگي ايمن  <ul><li>از مسير مشخص شده خود حرکت کنيد . </li></ul><ul><li>- از هرگونه تخلف دوري نمائيد . </li></ul><ul><l...
رانندگي ايمن ( ادامه ) <ul><li>هميشه فرمان را با هردودست نگهداريد . </li></ul><ul><li>از دستها و پاهاي خود در تمام مدت را...
رانندگي ايمن ( ادامه ) <ul><li>اشياء رها شده اطراف مسيرتان را جمع آوري نمائيد </li></ul><ul><li>- از بالا و اطراف آنها ر...
رانندگي ايمن ( ادامه ) <ul><li>از لبه سکوها و رمپها يک فاصله مطمئن را حفظ کنيد تا زماني که آنها را رد کنيد . </li></ul><u...
چک کردن کار و ايمني ليفتراک <ul><li>شاخکهاي ليفتراک بايد هر سه ماه يک بار توسط يک تکنيسين شايسته و قابل مورد بازرسي و سروي...
استحکام ليفتراک <ul><li>ليفتراک بر اساس دو وزن متعادل شده در محورهاي مخالف يا نقطه اتکا پايه گذاري شده .  </li></ul><ul><...
استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>مرکز ثقل ليفتراک يک نقطه مي باشد که براي هر ليفتراک در هر جهتي بالانس مي باشد . </li></...
استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>بنابراين زماني ليفتراک استوار مي باشد که مرکز ثقل آن، همانطور که در شکل با يک مثلث نشان...
استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>زماني که مرکز ثقل جلوتر از اکسل جلو قرار مي گيرد، ليفتراک واژگون مي شود . </li></ul><ul...
استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>مرکز ثقل و به تبع آن استحکام و تعادل ليفتراک در زمان حمل بار متاثر از فاکتورهاي زير ا...
عمليات جابجائي با ليفتراک <ul><li>جهت استحکام و تعادل بيشتر در زمان جابه جايي، بار را کمي به عقب کج کنيد . </li></ul><ul><...
عمليات جابجائي با ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>زماني که از بالاي بار نتوانيد جلو ليفتراک را ببينيد، بايد به صورت دنده عقب ران...
عمليات جابجائي با ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>زماني که در سربالايي يا سرپائيني رانندگي مي کنيد، بار را بالاتر از سطح سربالا...
بلند کردن بار <ul><li>مطمئن شويد که بار در رنج ظرفيتي ليفتراک قرار دارد . </li></ul><ul><li>تنظيم کردن بارهاي بلند يا سنگي...
بلند کردن بار ( ادامه ) <ul><li>شاخکه ا را به جلو ببريد تا وقتي که اندکي بار لمس شود و آن را به جلو حرکت دهد . </li></ul...
بلند کردن بار ( ادامه ) <ul><li>شاخکها را بلند کنيد و تا زمانيکه بار در جهت عقب تکيه داده شده، آرام به جلو حرکت کنيد </li>...
پائين گذاشتن بار <ul><li>به محل تخليه بار نزديک شويد . </li></ul><ul><li>شاخکها را همسطح کنيد و سپس بار را به گوشه اي هداي...
خالي کردن بار تريلر <ul><li>درمورد تريلر : </li></ul><ul><li>مطمئن شويد ترمزها مناسب است و چوبهاي چرخ عقب در سر جاي خود قر...
چيدن ايمن بارها <ul><li>وقتي از يک توده باري را برمي داريد يا روي آن مي گذاريد احتياط نمائيد . </li></ul><ul><li>اشياء بلن...
چيدن ايمن بارها ( ادامه ) <ul><li>جهت محافظت از بار شاخکها را تا حد امکان به جلو ببريد . </li></ul><ul><li>بار را جهت ايست...
چيدن ايمن بارها ( ادامه ) <ul><li>وق ت ي بار به طور محافظت شده پائين آمد، آن را تا وقتي پائين بياوريد تا از پالت جدا شود ....
چيدن ايمن بارها ( ادامه ) <ul><li>بارها را با شاخکهاي ليفتراک به جلو حل ندهيد . </li></ul><ul><li>وقتي بار در قسمت بالايي ...
اطلاعاتي جهت جلوگيري از چپ کردن <ul><li>هرگز از ظرفيت وزني ليفتراک تجاوز نکنيد . </li></ul><ul><li>هرگز در سراشيبي آن را ر...
اطلاعاتي جهت جلوگيري از چپ کردن <ul><li>سر دو راهي و جاده برآمده احتمال چپ کردن با سرعت بالا بيشتر از همين موقعيت با سرعت ...
طرز رفتار با سوخت پروپان <ul><li>تمام شيرها، نازلها و لوله ها بايد بدون رخنه باشد . </li></ul><ul><li>تانک پروپان بايد از ...
طرز رفتار با سوخت پروپان <ul><li>وقتي ليفتراک کار نمي کند يا در شب که وسيله را پارک کرده ايم بايد شير روي سيلندر سوخت را ب...
تهيه كننده : قاسم طوري [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

safety

631 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

safety

 1. 1. بسم الله الرحمن الرحيم
 2. 2. ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک قاسم طوري دانشجوي كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي 29 CFR 1910.178
 3. 3. <ul><li>موضوعات آموزش ي </li></ul><ul><li>- نيازهاي رانندگان ليفتراک </li></ul><ul><li>- ليفتراک فقط براي جابجائي بار مي باشد </li></ul><ul><li>- اصول ايمني عمومي </li></ul><ul><li>- رانندگي ايمن </li></ul><ul><li>- بازرسيهاي ايمني و عملياتي </li></ul><ul><li>- اپراتوري ليفتراک </li></ul><ul><li>- بالا بردن بار </li></ul><ul><li>- پائين گذاشتن بار </li></ul><ul><li>- خالي کردن بار تريلر </li></ul><ul><li>بارگيري ايمن بار </li></ul><ul><li>پايداري ليفتراک </li></ul><ul><li>- نکاتي جهت جلوگيري از چپ کردن </li></ul><ul><li>- کار با سوخت پروپان </li></ul>
 4. 4. آنچه که يک راننده جهت کار با ليفتراک لازم دارد <ul><li>داراي مجوز معتبر رانندگي با ليفتراک بوده و دوره رانندگي با وسيله را گذرانده باشد . </li></ul><ul><li>از مديريت مجوز رانندگي گرفته باشد . </li></ul><ul><li>آمادگي يادگيري مطالب جديد را داشته باشد . </li></ul><ul><li>کليه علائم و قوانين ترافيکي را رعايت نمايد </li></ul>
 5. 5. شاخکها براي جابه جايي اشياء است <ul><li>هرگز کسي را با ليفتراک بلند نکنيد </li></ul><ul><li>به کسي اجازه سوار شدن روي شاخک يا بغل دستتان را ندهيد </li></ul><ul><li>هرگز اجازه ندهيد در حاليکه شاخکها بالارفته است کسي زير شاخکها حرکت کند . </li></ul><ul><li>از ستون ليفتراک به جاي نردبان </li></ul><ul><li>استفاده نکنيد . </li></ul>
 6. 6. قوانين کلي ايمني <ul><li>حواستان به عابرپياده باشد </li></ul><ul><li>- آنها ممکن است متوجه شما نباشند </li></ul><ul><li>تجهيزات ايمني و اورژانسي را از رده خارج نکنيد </li></ul><ul><li>روي ليفتراک از خوردن و آشاميدن و سيگار کشيدن خودداري کنيد . </li></ul><ul><li>هنگام استفاده از دارو و يا الکل از رانندگي پرهيز نمائيد </li></ul><ul><li>از رانندگي غير معمول و نمايشي بپرهيزيد </li></ul>
 7. 7. رانندگي ايمن <ul><li>از مسير مشخص شده خود حرکت کنيد . </li></ul><ul><li>- از هرگونه تخلف دوري نمائيد . </li></ul><ul><li>سمتي از جاده را براي چرخش استفاده کنيد که ديد کافي داشته باشد و هميشه به جهت چرخش نگاه کنيد . </li></ul><ul><li>اگر بار جلو ديد شما را گرفته است دنده عقب بچرخيد . </li></ul><ul><li>هميشه شاخکها را تحت کنترل داشته باشيد . </li></ul><ul><li>با سرعتي بچرخيد که در موقع نياز بتوانيد بايستيد . </li></ul><ul><li>شروع به حرکت و ايستادنتان به آرامي باشد . </li></ul>
 8. 8. رانندگي ايمن ( ادامه ) <ul><li>هميشه فرمان را با هردودست نگهداريد . </li></ul><ul><li>از دستها و پاهاي خود در تمام مدت رانندگي با پوشش مناسب محافظت نمائيد . </li></ul><ul><li>هرگز به سمت کسي که مقابل يک شيئ ثابت ايستاده نرانيد . </li></ul><ul><li>در راهروها و مکانهايي که مشکل ديد وجود دارد سرعت را کم کرده و شاخکها را پائين آوريد . </li></ul>
 9. 9. رانندگي ايمن ( ادامه ) <ul><li>اشياء رها شده اطراف مسيرتان را جمع آوري نمائيد </li></ul><ul><li>- از بالا و اطراف آنها رانندگي نکنيد </li></ul><ul><li>در نقاط و مکانهاي رفت و آمد مواظب عابر پياده باشيد </li></ul><ul><li>وقتي از ليفتراک استفاده نمي شود بايد با يک شيئ کوچک جلو آن را گرفت که حرکت نکند </li></ul><ul><li>در تقاطعها به آهستگي رانندگي نمائيد . </li></ul><ul><li>به جاي استفاده از بن بستها و راهروها از مسيرهاي ديگر استفاده نمائيد . </li></ul>
 10. 10. رانندگي ايمن ( ادامه ) <ul><li>از لبه سکوها و رمپها يک فاصله مطمئن را حفظ کنيد تا زماني که آنها را رد کنيد . </li></ul><ul><li>زمانيکه عابر پياده در کنار شماست بي نهايت دقت داشته باشيد . </li></ul><ul><li>يک فاصله ايمن و مناسب را بين خودتان و وسيله اي که در پشت سر شما در حال حرکت است حفظ کنيد . </li></ul>
 11. 11. چک کردن کار و ايمني ليفتراک <ul><li>شاخکهاي ليفتراک بايد هر سه ماه يک بار توسط يک تکنيسين شايسته و قابل مورد بازرسي و سرويس قرار بگيرد . </li></ul><ul><li>راننده بايد هر روز موارد زير را بازرسي نمايد : </li></ul><ul><ul><li>فرمان </li></ul></ul><ul><ul><li>ترمزها </li></ul></ul><ul><ul><li>چراغها </li></ul></ul><ul><ul><li>چک کردن نشتي ها </li></ul></ul><ul><ul><li>نکته : از دسته و پاهايتان در برابر زنجيرها و قسمتهاي گردان و متحرک مراقبت نمائيد . </li></ul></ul>
 12. 12. استحکام ليفتراک <ul><li>ليفتراک بر اساس دو وزن متعادل شده در محورهاي مخالف يا نقطه اتکا پايه گذاري شده . </li></ul><ul><li>چرخهاي جلو نقطه اتکا ميباشند . </li></ul>نقطه اتکا
 13. 13. استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>مرکز ثقل ليفتراک يک نقطه مي باشد که براي هر ليفتراک در هر جهتي بالانس مي باشد . </li></ul><ul><li>هر باري که ليفتراک تحمل مي کند هميشه ناشي از نيروي وارده از مرکز ثقل خود بار مي باشد . </li></ul><ul><li>زماني که ليفتراک باري را </li></ul><ul><li>برمي دارد، ليفتراک و بار داراي </li></ul><ul><li>مرکز ثقل جديدي مي گردند . </li></ul><ul><li>استحکام ليفتراک بوسيله مرکز ثقل </li></ul><ul><li>آن يا در حالت حمل بار بوسيله </li></ul><ul><li>مرکز ثقل مشترک بار و وسيله </li></ul><ul><li>قابل تعيين است . </li></ul>مرکز ثقل ليفتراک مرکز ثقل مشترک مرکز ثقل بار
 14. 14. استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>بنابراين زماني ليفتراک استوار مي باشد که مرکز ثقل آن، همانطور که در شکل با يک مثلث نشان داده شده، مابين چرخهاي کنترل و محور اکسل جلو، در عرض ليفتراک قرار دارد . </li></ul>مرکز ثقل ليفتراک مرکز ثقل مشترک بار و ليفتراک مرکز ثقل بار B C A
 15. 15. استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>زماني که مرکز ثقل جلوتر از اکسل جلو قرار مي گيرد، ليفتراک واژگون مي شود . </li></ul><ul><li>زماني که مرکز ثقل بيرون از خط و در کنار خطي که مابين محورهاي کنترل چرخ عقب و اکسل جلو است قرار گيرد، از بغل واژگون مي شود . </li></ul>Steering Axle CG – Truck Tip Over مرکز ثقل بار B C A Drive Axle
 16. 16. استحکام ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>مرکز ثقل و به تبع آن استحکام و تعادل ليفتراک در زمان حمل بار متاثر از فاکتورهاي زير است : </li></ul><ul><ul><li>اندازه بار </li></ul></ul><ul><ul><li>وزن بار </li></ul></ul><ul><ul><li>بسته بندي خوب آن </li></ul></ul><ul><ul><li>موقعيت بار </li></ul></ul><ul><ul><li>ارتفاع باري که برداشته مي شود </li></ul></ul><ul><ul><li>ميزان کج شدن به جلو يا عقب </li></ul></ul><ul><ul><li>فشار بار لاستيکها </li></ul></ul><ul><ul><li>نيروي ديناميکي که در زمان حرکت وارد مي شود . </li></ul></ul>
 17. 17. عمليات جابجائي با ليفتراک <ul><li>جهت استحکام و تعادل بيشتر در زمان جابه جايي، بار را کمي به عقب کج کنيد . </li></ul><ul><li>زماني که ليفتراک در حال حرکت است بار را به بالا و يا پائين نياوريد </li></ul><ul><li>زماني که ليفتراک در حال حرکت مي باشد، شاخکهاي آن را در پائين ترين موقعيت نسبت به سقف آن قرار دهيد . </li></ul>UPGRADE Load in front
 18. 18. عمليات جابجائي با ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>زماني که از بالاي بار نتوانيد جلو ليفتراک را ببينيد، بايد به صورت دنده عقب رانندگي کنيد، به طوري که بيشترين فضاي اطراف را ببينيد . </li></ul><ul><li>وقتي که مسافت زيادي را دنده عقب طي مي کنيد با احتياط رانندگي کنيد . </li></ul>DOWNGRADE Load Trailing
 19. 19. عمليات جابجائي با ليفتراک ( ادامه ) <ul><li>زماني که در سربالايي يا سرپائيني رانندگي مي کنيد، بار را بالاتر از سطح سربالايي يا سرپائيني نگه داريد . </li></ul><ul><li>زماني بايد بار را در سطح نگه داشت که : </li></ul><ul><ul><li>دنده عقب و بدون بار بالا مي رويم يا به سمت جلو و پائين مي آئيم . </li></ul></ul><ul><ul><li>با بار به سمت جلو و بالا مي رويم يا به صورت دنده عقب پائين مي آئيم . </li></ul></ul><ul><li>سربالايي و سرپائيني به آرامي طي شود . </li></ul>
 20. 20. بلند کردن بار <ul><li>مطمئن شويد که بار در رنج ظرفيتي ليفتراک قرار دارد . </li></ul><ul><li>تنظيم کردن بارهاي بلند يا سنگين که ممکن است بر ظرفيت تاثير بگذارند . </li></ul><ul><ul><li>يک بار طويل مي تواند ظرفيت بلند کردن بار را کاهش دهد . </li></ul></ul><ul><ul><li>بارهاي عريض مي بايستي پائين نگه داشته شوند . </li></ul></ul><ul><li>مرکز بار </li></ul><ul><li>بستن بارهاي شل و ناصاف با طناب </li></ul><ul><li>زماني که به سمت موقعيت بار گيري مي رويد از قرار گرفتن شاخکها به زير بار يا پالت به اندازه کافي و کامل مطمئن شويد </li></ul>
 21. 21. بلند کردن بار ( ادامه ) <ul><li>شاخکه ا را به جلو ببريد تا وقتي که اندکي بار لمس شود و آن را به جلو حرکت دهد . </li></ul><ul><ul><li>شاخکها را به عقب کج کنيد تا بار به عقب بيفتد و ايستايي آن را زياد کند . </li></ul></ul><ul><li>وقتي که بار بالانس نيست سنگينترين بخش آن را به خود نزديکتر بگيريد . </li></ul><ul><li>بار را بلند کنيد و قبل از حرکت آن را </li></ul><ul><li>کمي به عقب کج کنيد </li></ul>
 22. 22. بلند کردن بار ( ادامه ) <ul><li>شاخکها را بلند کنيد و تا زمانيکه بار در جهت عقب تکيه داده شده، آرام به جلو حرکت کنيد </li></ul><ul><li>وقتي بار را به اندازه کافي بالا برده ايد در زير آن هيچ چيز وجود نداشته باشد . </li></ul><ul><li>جهت استحکام بيشتر بار دکل ليفتراک را به عقب کج کنيد . </li></ul><ul><li>وقتي بار را بلند کرديد به آرامي به عقب برگرديد . </li></ul><ul><li>قبل از حرکت کردن سمت چپ و راست و پشت سر خود را نگاه کنيد . </li></ul><ul><li>در هنگام حرکت شاخکها را پائين نگه داريد . </li></ul>
 23. 23. پائين گذاشتن بار <ul><li>به محل تخليه بار نزديک شويد . </li></ul><ul><li>شاخکها را همسطح کنيد و سپس بار را به گوشه اي هدايت کنيد . </li></ul><ul><li>بار را پائينتر بياوريد . </li></ul><ul><li>شاخکها را کمي به جلو کج کنيد تا بار کاملاً از شاخک جدا شود . </li></ul><ul><li>هر دو سمت بدن را نگاه کنيد و به عقب برانيد تا بار از شاخک رها شود . </li></ul>
 24. 24. خالي کردن بار تريلر <ul><li>درمورد تريلر : </li></ul><ul><li>مطمئن شويد ترمزها مناسب است و چوبهاي چرخ عقب در سر جاي خود قرار دارد . </li></ul><ul><li>اگر جک استند در اختيار داريد از آن استفاده نمائيد . </li></ul><ul><li>قبل از راندن به سمت تريلر اتاق را از نظر ترک خوردگي چک کنيد . </li></ul>
 25. 25. چيدن ايمن بارها <ul><li>وقتي از يک توده باري را برمي داريد يا روي آن مي گذاريد احتياط نمائيد . </li></ul><ul><li>اشياء بلند را روي هم انبار نکنيد . </li></ul><ul><li>به مقدار کم و با شاخکهاي خم شده به عقب بار را جابه جا نمائيد . </li></ul><ul><li>مقابل بار بايستيد و آن را آهسته پائين بياوريد . </li></ul><ul><li>مطمئن شويد که منطقه عاري از همکاران است . </li></ul>
 26. 26. چيدن ايمن بارها ( ادامه ) <ul><li>جهت محافظت از بار شاخکها را تا حد امکان به جلو ببريد . </li></ul><ul><li>بار را جهت ايستايي و جلوگيري از کج شدن به سمت عقب کج کنيد . </li></ul><ul><li>در فاصله نيم متري از توده بار بايستيد و بار را آنقدر بالا ببريد تا از توده جدا شود . </li></ul><ul><li>بار را بلند کرده و به طور آهسته به عقب برانيد . </li></ul>
 27. 27. چيدن ايمن بارها ( ادامه ) <ul><li>وق ت ي بار به طور محافظت شده پائين آمد، آن را تا وقتي پائين بياوريد تا از پالت جدا شود . </li></ul><ul><li>پشت سرتان را چک کنيد و دنده عقب به عقب برانيد . </li></ul><ul><li>- کج شدن بار به عقب کمي مي تواند به اين مسئله کمک کند . </li></ul><ul><li>وقتي بار از قسمت جدا شد آن را تا حد پائينترين سطح پائين آوريد و آن را نگه داريد تا به وضعيت معمولي برسد . </li></ul>
 28. 28. چيدن ايمن بارها ( ادامه ) <ul><li>بارها را با شاخکهاي ليفتراک به جلو حل ندهيد . </li></ul><ul><li>وقتي بار در قسمت بالايي توده قرار دارد به آهستگي حرکت کنيد . </li></ul><ul><li>شاخکها را ميزان کرده و ستون را تا وقتي بار به مقدار زياد بوسيله شاخکها استحکام نيافته پائين بياوريد . </li></ul><ul><li>هر دو طرف را نگاه کنيد و اگر پشت سرتان خالي است به عقب برانيد . </li></ul>
 29. 29. اطلاعاتي جهت جلوگيري از چپ کردن <ul><li>هرگز از ظرفيت وزني ليفتراک تجاوز نکنيد . </li></ul><ul><li>هرگز در سراشيبي آن را رها ننمائيد . </li></ul><ul><li>از سطوح شل و لغزان دوري کنيد . </li></ul><ul><li>چرخش سريع مي تواند ليفتراک را چپ کند . </li></ul><ul><ul><li>فرمان را به سمت جاده هدايت کنيد . </li></ul></ul>
 30. 30. اطلاعاتي جهت جلوگيري از چپ کردن <ul><li>سر دو راهي و جاده برآمده احتمال چپ کردن با سرعت بالا بيشتر از همين موقعيت با سرعت پائين است . </li></ul><ul><li>بار را پائين آوريد و به عقب برانيد . </li></ul><ul><li>نکته : اگر کج شدن بار اتفاق افتاد : </li></ul><ul><li>- درون ليفتراک بمانيد </li></ul><ul><ul><ul><li>در اينجا شانس بيشتري براي سالم ماندن داريد . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>- روي صندلي بمانيد . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>فرمان را محکم بگيريد و پاهايتان را جفت کنيد . </li></ul></ul></ul>
 31. 31. طرز رفتار با سوخت پروپان <ul><li>تمام شيرها، نازلها و لوله ها بايد بدون رخنه باشد . </li></ul><ul><li>تانک پروپان بايد از نظر وجود ترک، شکست نقاط جوش داده شده و ديگر اختلالات بازرسي شود . </li></ul><ul><li>اگر گاز پروپان استنشاق شد شير را ببنديد . </li></ul>Refuel Safely
 32. 32. طرز رفتار با سوخت پروپان <ul><li>وقتي ليفتراک کار نمي کند يا در شب که وسيله را پارک کرده ايم بايد شير روي سيلندر سوخت را ببنديم . </li></ul><ul><li>سيلندر سوخت بايد وقتي وسيله در حال حرکت است بوسيله دوبند محافظت شود . </li></ul><ul><li>تانکهاي پروپان را در هواي آزاد با تهويه خوب و به دور از شعله روباز تعويض نمائيد . </li></ul><ul><li>سيگار نکشيد . </li></ul>
 33. 33. تهيه كننده : قاسم طوري [email_address]

×