Resultaten enquête Zelzate Gemeenteraadsverkiezingen 2012

466 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
78
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resultaten enquête Zelzate Gemeenteraadsverkiezingen 2012

 1. 1. Gemeenteraadsverkiezingen 2012 De grote volksenquête vanPVDA en Geneeskunde voor + het Volk Zelzate Zoals in 2000 en 2006 uw gedacht … onze kracht
 2. 2. 1008 ingevulde enquêtes2000 : 600 enquêtes2006: 829 enquêtes2012: 1008 enquêtesIn november/december gemaakt door meer dan 140 ledenOpgehaald tussen 17 december en 1 juniMeer dan 150 leden hebben meegeholpenPVDA: Uw gedacht is onze kracht. In het hele land 12.000
 3. 3. 1008 enquêtes • 448 mannen • 469 vrouwen • 91 onbekend
 4. 4. 1008 enquêtes• 383 werkend• 55 werkloos• 45 invalide• 295 gepensioneerd• 55 student• 52 huisman/vrouw
 5. 5. LEEFTIJDSVERDELING• Jongste 14, oudste 92• 14 tot 25 jaar: 104 (13%)• 26 tot 40: 155• 41 tot 55: 186• 56 tot 65: 158 (26 – 65 =60%)• Boven 65: 222 ( 27 %)Onbekend: 183
 6. 6. Samenstelling van de bevolking in Z elzate 1 j a n u a r i 2 0 1012 . 4 9 4 10 0 , 0 % +14 j a a r :10 . 6 9 2Bevolking 14-25 jaar 1625: 13% (15% )Bevolking 26-65 jaar 6693 : 54% (62%)Bevolking +65 jaar 2372 : 19% ( 22%)
 7. 7. Hoogst behaalde dipoma– 158 lager– 172 hoger– 384 secundair– 41 universiteit
 8. 8. Resultaten700 649600500 472 446 450 403 403400 R eeks1 306 291300200100 0 G e z o n d e re V e ilig e n v lo t B e te r e n G ezond E e n s o c ia le , V e ilig e n s o lid a ir E e n jo n g e , E e r lijk b e s tu u r , g e m e e n te k a s v e rk e e r v o o r b e ta a lb a a r le e f m ilie u in e e n z o rg z a m e e n s a m e n le v e n . s p o r tie v e e n n ie t v o o r d e m e t m in d e r id e r e e n . w o n e n v o o r jo n g p ro p e re s o lid a ir e c u ltu r e le p o s tje s . b e la s tin g e n . en oud. g e m e e n te . g e m e e n te . g e m e e n te .
 9. 9. Acht Thema’s• 1. gezondere gemeentekas met minder belastingen• 2. ex-aequo :- veilig en vlot verkeer - beter en betaalbaar wonen voor jong en oud - gezond leefmilieu in een propere gemeente
 10. 10. 0 100 150 200 250 300 400 450 500 50 L a g e r e la s te n v o o r 350 338 E 1 tr a b e la s tin g v o o r 171 C o n ta in e r p a r k m o e t g r a tis 371 E le k tr ic ite its p r ijs m o e t m e t 447 B e te r e fin a n c ie r in g v a n d e 153 0 A n d e r e ... B e te r o p e n b a a r v e r v o e r 258 V e rb o d d o o rg a a n d 167 A a n g e p a s te e n b e te r 234M e e r e n v e ilig e r fie ts p a d e n K r u is p u n t R 4 - L e e g s tr a a t 1 9 62 0 1 0 A n d e re ... S o c ia le h u is v e s tin g m e t 273 T o e la g e v o o r 124 B e ta a lb a r e s e r v ic e - fla ts e n 213 L e e g s ta n d a a n p a k k e n , 263 H u u r s u b s id ie s v o o r 148 0 A n d e re ... S lu ik s to r te n e n z w e r fv u il 291 F ijn s to f e n a n d e r e B e te r e c o n tr o le o p 2 2 22 1 7 M e e r g ro e n . 191 G e lu id s h in d e r b e s tr ijd e n 126 0 A n d e r e ... M e e r v o o r z ie n in g e n v o o r 104 M e e r p la a ts e n in H o m e 192 E e r lijk e to e w ijz in g 233 S to p p r iv a tis e r in g , te r u g 154 79 M eer aandacht voor ALGEM EEN 0 A n d e r e ... D r u g d e a le r s v a n d e s tr a a t 264 M e e r g e r ic h t p o litie to e z ic h t 169 N e r o Z p r o je c t d a t A c tie s o m v a n Z e lz a te e e n 1 4 81 4 5 M e e r v e r lic h tin g o p 100 P a tr o u ille s v a n p o litie te 172 0 A n d e r e ... E e n g e ïn te g re e r d 169 Een V e ilig fu iv e n . 1 0 11 0 1 71 S tr ik te r e g le m e n te r in g B e g e le id in g h a n g jo n g e r e n 116 G e v a a r lijk e fie ts p a d e n 174 0 A n d e r e ... In s p r a a k b ij w e r k e n in 135 P la n n e n v o o r g r o te 100 G e lijk e b e h a n d e lin g v a n 209 G e e n v e r g o e d in g e n v o o r 121A a n s te llin g e n p e r s o n e e l o p 137Z o rg z a a m o m g a a n m e t h e t 247 0 A n d e r e ... R eeks1
 11. 11. Gezondere gemeentekas met minder belastingen– Elektriciteitsprijs moet met 78€ omlaag. Inwoners moeten de subsidies voor de zonnepanelen van gipsstort niet betalen.(447)– Containerpark moet gratis blijven (371)
 12. 12. Veilig en vlot verkeer• Beter openbaar vervoer met rechtstreekse treinverbinding naar Gent, betere busverbindingen en een degelijk ingericht busplein (258)• Aangepaste en beter onderhouden voetpaden (234)
 13. 13. Beter en betaalbaar wonen voor jong en oud• Sociale huisvesting met doorzichtiger huurprijzen en grotere inspraak (273)• Leegstand aanpakken, zowel in privé als sociale woningen (263)
 14. 14. Gezond leefmilieu in een propere gemeente• Sluikstorten en zwerfvuil regelmatig opruimen (291)• Ex- aequo - fijn stof en andere luchtvervuiling 222 - betere controle op industriële vervuilers (217)
 15. 15. Veilig en solidair samenleven• Drugdealers van de straat en grote netwerken ontmantelen (264)• Ex –aequo - patrouilles van politie te voet (172) - meer gericht politietoezicht tegen kleine en grote diefstallen (169)
 16. 16. Een sociale, zorgzame en solidaire gemeente• Meer plaatsen in home Bloemenbos en kortere wachttijden (192)• Eerlijke toewijzing appartementen bejaardenhuis zonder vriendjespolitiek (233)
 17. 17. Jonge sportieve en culturele gemeente• Gevaarlijke fietspaden voor scholieren aanpassen (174)• Een geïntegreerd sport/cultuur:jongerencomplex met sportterreinen en multifunctionele zaal geschikt voor fuiven en optredens (169)
 18. 18. Eerlijk bestuur, niet voor de postjes• Zorgzaam omgaan met geld van de gemeente (247)• Gelijke behandeling van inwoners en personeel los van de politiek (209)
 19. 19. “Andere”• Tussen de 9 en de 25 antwoorden per thema• Meeste “Verkeer” (25) – Vooral plaatselijke mobiliteitsproblemen: fietspaden, gevaarlijke kruispunten (de Katte), mobiliteit an scholen / Assenedesteenweg• “Veiligheid” (20) – Politie op straat en controle
 20. 20. Open vragen• Van welke 3 problemen lig je wakker – 527 ingevuld
 21. 21. “Welke 3 problemen” NIEUW– Werk: moeilijk om werk te vinden / interim, weinig vaste contracten– Te weinig parkeerplaatsen in verschillende woonzones– voor kinderen (gezinnen): meer speelruimte, mobiliteit en veiligheid rond school, opvang vakantie
 22. 22. “Welke 3 problemen”Leefbaarheid van de gemeente:Propere gemeente (zwerfvuil, vervuiling)LeegstandVeiligheid 150 keer !! (drugs, inbraken, geweld, donkere plaatsen, politie niet dicht bij de mensen, politie onvriendelijk, veiligheid aan de scholen, verkeersveiligheidMilieu, Vervuiling, Gezondheid (verkeersoverlast, lawaai, fijn tof)Voetpaden, FietspadenIMAGO van Zelzate
 23. 23. “Welke 3 problemen”LevensduurteHuur, isolatie, leegstandElectriciteit, gasBelastingenDure gezondheidszorgZe laten ons betalen voor de crisis van de banken, De rijken krijgen bonussenProblemen rond werk bij jongeren (moeilijk om een job te vinden, werkomstandigheden)
 24. 24. “Welke 3 problemen”• Veel beloven, weinig doen• Postjes, graaicultuur• Vriendjespolitiek, niet iedereen gelijk• Ruzie• Lang wachten voordat er iets gedaan/opgelost wordt• Bruggeman als kandidaat burgemeester• De Vilder moet weg als burgemeester
 25. 25. Open vragen• Wat vind je van het werk van de PVDA+ – 540
 26. 26. PVDA+: 480 positieve reacties• Doet goed werk• Is een partij voor de gewone mensen• Is eerlijk, betrouwbaar, geloofwaardig• Capabele mensen in een team, werken zorgvuldig• Luistert naar de mensen
 27. 27. PVDA+• Vele verwezenlijkingen, veel opgelost – Parkeermeters, huisvuilbelasting, veiligheid – Tegenover: de andere partijen hebben ruzie gemaakt• Eerst de mensen niet de winst• GVHV verricht prachtig werk• Verjonging

×