PHP Web service - وب سرویس

729 views

Published on

ارایه در مورد وبسرویس‌ها در موسسه خیام مشهد

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
729
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PHP Web service - وب سرویس

 1. 1. ‫سرویس‬ ‫وب‬ Web Service ‫استاد‬: ‫مقدم‬ ‫خشخاشی‬ ‫سیما‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬: ‫کافی‬ ‫پارسا‬
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫مقدمه‬1 ‫وبسرویس‬ ‫معرف‬2 ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬3 ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معماری‬4 ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬5 RPC (Remote Procedure Call)6 ‫فراخوانی‬ ‫روشهای‬7 SOAP8 ‫کلی‬ ‫ساختار‬SOAP9 ‫وبسرویس‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫نمونه‬10 ‫تجربی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬11 ‫منابع‬13 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫است‬ ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫کامپوننت‬ ‫نوعی‬ ‫ساده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫یک‬.‫کامپوننت‬ ‫این‬‫به‬ ‫متد‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫برنامه‬‫های‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫این‬. ‫ها‬‫خصوصیت‬: o‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ o‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ o‫ها‬‫برنامه‬ ‫توزیع‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ 1
 4. 4. ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معرفی‬ ‫ا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شبکه‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عملیات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫واسطی‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬‫ز‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫هایی‬‫پیام‬ ‫طریق‬XML‫باشند‬‫می‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،. 2
 5. 5. ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫وب‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫مشخصات‬‫وب‬‫سرویس‬‫مشخصات‬‫‌افزارهای‬‫م‬‫نر‬‫تحت‬‫وب‬ ‫از‬XML‫برای‬‫انتقال‬‫داده‬‫استفاده‬‫کنن‬‫می‬‫د‬.‫از‬HTML‫برای‬‫انتقال‬‫داده‬‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬. ‫به‬‫هیچ‬‫سکو‬‫یا‬‫سیستم‬‫عاملی‬‫وابسته‬‫ن‬‫یست‬.‫وابسته‬‫به‬‫فناوری‬‫است‬(ASP،PHP‫و‬...) ‫توسط‬‫های‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫فراخوانی‬‫شو‬‫می‬‫ند‬.‫توسط‬‫کاربران‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫مرورگر‬‫استفاده‬‫می‬‫شوند‬. 3
 6. 6. ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معماری‬ 4
 7. 7. ‫سرویس‬‫وب‬ ‫معایب‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫مزایا‬‫معایب‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬‫نبودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫خارجی‬ ‫یکپارچگی‬‫ها‬‫نیازمندی‬ ‫تطبیق‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬‫بودن‬ ‫تغییر‬ ‫غیرقابل‬ ‫استقالل‬‫اجرا‬ ‫ضمانت‬ 5
 8. 8. RPC(Remote Procedure Call) 6
 9. 9. ‫فراخوانی‬ ‫روشهای‬ ‫دنیای‬ ‫در‬XML‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫روال‬ ‫فراخوانی‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫دو‬‫دارد‬ ‫وجود‬. •XML-RPC •SOAP ‫درخواست‬XML-RPC» «‫پاسخ‬‫بر‬ ‫مبتنی‬XML-RPC 7
 10. 10. SOAP(Simple Object Access Protocol) XML-RPC‫سال‬ ‫در‬1998‫پروتک‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫ماکروسافت‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ ‫توسط‬‫ل‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫جدید‬SOAP‫شد‬ ‫معرفی‬.SOAP‫مانند‬XML-RPC‫شامل‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بسیاری‬ ‫های‬‫ویژگی‬XML-RPC‫بود‬ ‫نشده‬ ‫ارائه‬. ‫بین‬ ‫های‬‫تفاوت‬ ‫از‬SOAP‫و‬XML-RPC‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬‫می‬: •XML-RPC‫است‬ ‫تر‬‫ساده‬. •‫از‬ ‫بسیاری‬Web Service‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫ها‬XML-RPC‫هستند‬. •SOAP‫کند‬‫می‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫تر‬‫پیچیده‬ ‫اسناد‬ ‫انتقال‬.‫بیش‬ ‫های‬‫تگ‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پس‬‫و‬ ‫تر‬ ‫دارد‬ ‫تری‬‫پیچیده‬. •SOAP‫جمله‬ ‫از‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫زیادی‬ ‫های‬‫پرتکل‬ ‫روی‬:HTTP,SMTP,FTP‫و‬... •XML-RPC‫خاصیت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬methodName‫کند‬‫می‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫متدها‬ ،‫خود‬ ‫که‬"‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫حروف‬ ‫شامل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬A-Z،‫و‬ ‫کالن‬ ،‫اعداد‬Slash‫باشد‬"‫که‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫بخواهیم‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫شد‬ ‫خواهیم‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ،‫کنیم‬ ‫ارسال‬ ‫آرگمان‬. 8
 11. 11. ‫کلی‬ ‫ساختار‬SOAP 9
 12. 12. ‫وبسرویس‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬‫نمونه‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫وبسرویس‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سرویسهایی‬: ‫بانکها‬ ‫وبسایت‬:‫وبسر‬ ‫از‬ ‫آنالین‬ ‫پرداخت‬ ‫امکان‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫بانکها‬‫ویس‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬. ‫پستی‬ ‫سرویسهای‬:‫وبس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬‫فروشگاه‬ ‫پستی‬ ‫خرید‬ ‫عملیات‬ ‫اکثر‬‫است‬ ‫رویس‬. CMS‫تجاری‬ ‫های‬:‫وب‬ ‫تحت‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫دادن‬ 10
 13. 13. ‫تجربی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ 11
 14. 14. ‫تجربی‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ 12
 15. 15. ‫منابع‬ www.phpsupport.ir/thread1588.html www.docs.joomlafarsi.com www.w3.org/2002/ws/ www.w3schools.com/webservices/default.asp www.phpwebservices.blogspot.com www.php.net/manual/en/book.soap.php 13
 16. 16. ‫شما‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫؟‬

×