Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Boletin febreiro 2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Boletin abril 2016
Boletin abril 2016
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Boletin febreiro 2016 (20)

Advertisement

Boletin febreiro 2016

  1. 1. BOLETÍN PARROQUIAL Nº 187 - Febreiro 2016 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS DOS TILOS OBRAS DE MISERICORDIA (II) DAR DE COMER E BEBER A FAMENTOS E SEDENTOS Empezamos, no boletín anterior, unha viaxe polas obras de misericordia. Sen facer o percorrido tradicional, fixámonos neste mes en dúas das obras máis sensibles aos nosos sentidos: darlle de comer ao famento e de beber ao sedento. Por que? Por varias razóns: nos carteis que irán aparecendo perio- dicamente, nas portas da igrexa, e logo na fronte do altar, invítasenos e recórdasenos o importante que é exercer estas obras con aquelas persoas próximas e non tan próximas. Pero ademais neste mes de febreiro, concretamente o día 10, empeza a Coresma, tempo de conversión; nesa mesma semana, MANS UNIDAS con- vídanos a unir as nosas mans a prol de tantas e tantas persoas que o seguen a pasar mal. Cales son as obras de misericordia máis urxentes? Todas son importantes pero, sen ningunha dúbida, darlle de comer ao famento e de beber ao seden- to son as máis necesarias. Unha vez recuperadas as forzas físicas, seguen a ser prioritarias as outras necesidades persoais. Fagamos deste mes de febreiro un mes solidario, cheo de misericordia e cami- ño de conversión! ORACIÓN PARA O XUBILEO DA MISERICORDIA Señor Xesús, ti ensináchesnos a ser misericordiosos como o Pai do ceo, e dixéchesnos que quen te ve, veo tamén a El. Amósanos o teu rostro e obteremos a salvación. A túa mirada chea de amor liberou a Zaqueo e a Mateo da escravitude do diñeiro; á adúltera e á Madalena de buscar a felicidade soamente nunha criatura; fixo chorar a Pedro despois da traizón, e aseguroulle o Paraíso ao ladrón arrepentido. Fai que cada un de nós escoite como propia a palabra que lle dixeches á samaritana: Se coñeceses o don de Deus! Ti es o rostro visible do Pai invisible, do Deus que manifesta a súa omnipotencia sobre todo co perdón e a mise- ricordia: fai que, no mundo, a Igrexa sexa o teu rostro visible, o seu Señor, resucita- do e glorioso. Ti quixeches que tamén os teus ministros fosen revestidos de debilidade para que sintan sincera compaixón polos que se atopan na ignorancia ou no erro: fai que quen se achegue a un deles se sinta esperado, amado e perdoado por Deus. Manda o teu Espírito e conságranos a todos coa súa unción para que o Xubileo da Misericordia sexa un ano de graza do Señor e a túa Igrexa poida, con renovado entusias- mo, levarlles a Boa Nova aos pobres, proclamarlles a liberdade aos prisioneiros e oprimidos e restituírlles a vista aos cegos. Pedímoscho por interseción de María, Nai da Misericordia, a ti que vives e reinas co Pai e o Espírito Santo por sempre eternamente. Amén.
  2. 2. MANS UNIDAS 2016 Invítovos a participar nesta Campaña. Os colectivos tan diversos que colabo- ran con nós achégannos unha riqueza extraordinaria. Acompañar os máis pobres e “sentir con eles” debe formar parte dos valores fundamentais dunha sociedade que desexe ser xusta. Loitar contra a fame é unha cuestión urxente na construción dun mundo digno, pois segue a ser actual o que san Xoán Paulo II denominaba “paradoxo da abundancia”: hai comida para todos pero non todos poden comer; mentres que o dispendio, o descarte, o consu- mo excesivo e o uso de alimentos para outros fins están ante os nosos ollos. En Mans Unidas colaboramos cos pobres e con quen colabora con eles, esforzámonos a prol dese mundo que poña no centro a persoa, dunhas regras comerciais nas que os pobres teñan algo que dicir e dunha concepción do desenvolvemento realmente humana e para todos, o que obriga a individuos e institucións a prestarlles unha atención especialísima aos últimos dos últimos, ao inmenso colectivo dos famentos. Avancemos sen derrotismos. As metas nunca se acadan de todo pero comezan a ser reais cando cremos nelas e nos poñemos a traballar. A indiferenza, en cambio, empobrécenos moitísimo. Un mundo máis xusto e irmandado é necesario. Plántalle cara á fame. SEMENTA. PARROQUIA VIVA 2.- Presentación do Señor. Bendición das candeas, ás 19 h. 10.- Mércores de Cinza. Xornada de xaxún e abstinencia que sinala o comezo da Coresma. Celebración, ás 19 h. 11.- Reunión do grupo parroquial sinodal, ás 20 h. 12.- Cea de Mans Unidas, ás 20:30 h. 18.- Reunión dos pais e nais dos nenos/as de 2º de Primeira Comuñón, ás 8 do serán, nun local da Asociación Recreativa e Cultural. 24.- Reunión do grupo de Cáritas, ás 20 h. Nota: Todos os venres de Coresma, ás 18:30 h haberá viacrucis. Logo seguirá a Eucaristía. O LAPIS O inventor do lapis, antes de metelo na caixa e envialo ao mundo, díxolle: “Cinco cousas debes saber e recordar sempre se queres ser o mellor lapis do mundo”. 1ª.- Poderás facer grandes cousas, pero só se permites que alguén te use. 2ª.- Experimentarás dor cando che saquen punta, pero é necesario se queres ser o mellor lapis do mundo. 3ª.- Corrixirás todas as faltas que cometas. 4ª.- A túa parte máis importante está sempre dentro de ti. 5ª.- Deixarás a túa marca sobre toda a superficie na que sexas usado. E, a pesar de todo, segue escribindo. Agora ponte no lugar do lapis. 1.- Podes facer grandes cousas, pero só se deixas que Deus e os demais te usen e, ás veces, abusen de ti. 2.- Sentirás dor cando os problemas da vida e as dificultades de todo tipo che saquen punta. É necesario para medrar e fortalecerte. 3.- Corrixe todos os erros que come- tas. 4.- A túa parte máis importante está dentro de ti. 5.- Deixa unha marca fermosa onde escribas e por onde pases. Impacto emocional, porque a presen- tación do prato remítenos á alta coci- ña, de empratado minimalista e sofis- ticado, coa culler de madeira traba- llada en perfecto equilibrio, que sos- tén un “exquisito” manxar: un boca- do de terra. E tamén impacto moral, porque nos lembra que non todo é tan sinxelo e fácil como aparenta, que para ter un prato na mesa e comer –iso que nunha parte do mundo facemos varias veces ao día sen prestar aten- ción–, primeiro hai que ter algún ali- mento e, para que ese alimento exis- ta, antes hai que sementar. Aquí vos deixamos a imaxe impac- tante, sinxela e directa, coa que que- remos ilustrar un lema igualmente impactante, sinxelo e directo, que nos envía a loitar contra a fame ata- cando as súas causas e que nos con- vida a plantarlle cara da única manei- ra posible: sementando. CAMPAÑA DE MANS UNIDAS PLÁNTALLE CARA Á FAME: SEMENTA É dificil explicar o que se quere dicir cunha imaxe, cando esta non preten- de máis que ilustrar o que contan unhas palabras, as do lema da Campaña 2016 de Mans Unidas. Por iso “impacto” é, quizais, a pala- bra que define mellor o que quere transmitir este cartel. Impacto visual, polo contraste do prato branco, deli- cado, pulido, co marrón escuro, húmido, rudo, da terra sementada, e o verde vivo da planta xermolada.

×