Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv 04 2016

676 views

Published on

tot ce ați facut unui dintre frații mei cei mai mici mie mi -ati facut

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

Cv 04 2016

 1. 1. “Tot ce a i făcut unuia dintre fra ii mei cei mai mici,ț ț mie mi-a i făcut”ț (Mt 25,40). Cuvântul Vieţii Aprilie 2016 Cuvântul Vieţii Aprilie 2016
 2. 2. “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).
 3. 3. Cum se face că aceste cuvinte ale lui Isus ne sunt aşa de dragi şi continuu se reîntorc în Cuvântul Vieţii pe care îl alegem în fiecare lună? Poate pentru că sunt inima Evangheliei.
 4. 4. Sunt acelea pe care Domnul ni le va adresa când, la final, ne vom afla în faţa Lui. Asupra lor se va concentra examenul cel mai important al vieţii, la care putem să ne pregătim zi de zi.
 5. 5. Ne va întreba dacă am dat de mâncare şi de băut celui înfometat şi însetat, dacă l-am primit pe cel străin, dacă l-am îmbrăcat pe cel gol, dacă l-am vizitat pe cel bolnav şi pe cel aflat în închisoare...
 6. 6. Este vorba de gesturi mici, şi cu toate acestea au valoarea eternităţii. Nimic nu este mic din ceea ce este făcut din iubire, din ceea ce este făcut pentru El.
 7. 7. Căci Isus nu doar a rămas aproape de săraci şi de marginalizaţi, i-a vindecat pe cei bolnavi şi i-a mângâiat pe cei suferinzi, dar i-a iubit cu o iubire preferenţială, până într-atât încât i-a numit fraţi, s-a identificat cu ei într-o misterioasă solidaritate.
 8. 8. Şi astăzi Isus continuă să fie prezent în cei ce suferă nedreptăţi şi violenţe, în cel care este în căutarea unui loc de muncă sau trăieşte o situaţie precară, în cel ce este constrâns să-şi lase propria ţară din cauza războaielor.
 9. 9. Câte persoane care suferă în jurul nostru pentru multe alte cauze şi care imploră, chiar şi fără cuvinte, ajutorul nostru!
 10. 10. Sunt Isus care ne cere o iubire concretă, capabilă să inventeze noi „fapte de milostivire”, răspunzând noilor nevoi.
 11. 11. Niciunul nu este exclus. Dacă o persoană bătrână şi bolnavă este Isus, cum să nu îi acordăm asistenţa necesară?
 12. 12. Dacă îl învăţ pe un copil emigrant limba, îl învăţ pe Isus.
 13. 13. Dacă o ajut pe mama la curăţenie în casă, îl ajut pe Isus.
 14. 14. Dacă aduc speranţă unui deţinut sau îl mângâi pe cel în suferinţă ori îl iert pe cel ce m-a rănit, mă raportez la Isus.
 15. 15. Şi de fiecare dată rodul va fi nu doar o bucurie adusă celuilalt, ci o vom simţi şi noi înşine, şi chiar o bucurie şi mai mare.
 16. 16. Dăruind primim, simţim o plinătate interioară, ne simţim fericiţi pentru că, deşi nu ştim, l-am întâlnit pe Isus:
 17. 17. celălalt, cum a scris Chiara Lubich, este bolta sub care trecem pentru a ajunge la Dumnezeu.
 18. 18. Ea evoca astfel impactul acestui Cuvânt al vieţii încă de la început experienţei sale: «Vechiul nostru mod de a-l considera pe aproapele şi de a-l iubi a căzut în totalitate. Dacă Cristos era într-un fel în toţi, nu se puteau face discriminări, nu se putea avea preferinţe.
 19. 19. Au sărit în aer concepetele umane care clasificau oamenii în connaţional sau străin, bătrân sau tânăr, frumos sau urât, antipatic sau simpatic, bogat sau sărac, Cristos era în spatele fiecăruia, Cristos era în fiecare. Şi un „alt Cristos” era în mod real în fiecare frate (…).
 20. 20. Trăind astfel ne-am dat seama că aproapele era pentru noi calea pentru a ajunge la Dumnezeu. Ba mai mult, fratele ni se părea ca o boltă pe sub care era necesar să trecem pentru a-l întâlni pe Dumnezeu.
 21. 21. Acest lucru l-am experimentat încă din primele zile. Ce unire cu Dumnezeu seara, în rugăciune, sau în meditaţie, după ce l-am iubit toată ziua în fraţi! Cine ne dă acea consolare, acea unire interioară atât de nouă, atât de cerească, dacă nu Cristos care trăieşte acel „daţi şi vi se va da” al Evangheliei? L-am iubit toată ziua în fraţi şi iată că acum El ne iubeşte pe noi». Lc 6,38.
 22. 22. “Tot ce a i făcut unuia dintreț fra ii mei cei mai mici, mieț mi-a i făcut” (Mt 25,40).ț Text de pr Fabio Ciardi OMI Grafica Anna Lollo în colaborare cu don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Comentariul la Cuvântul Vieţii este tradus în fiecare lună în 96 de limbi şi dialecte, şi ajunge la milioane de persoane în toată lumea tipărit sau prin intermediul radioului, a TV şi pe calea internetului. Pentru informaţii www.focolare.org • Acest PPS, în diverse limbi, este publicat pe www.santuariosancalogero.org Text de pr Fabio Ciardi OMI Grafica Anna Lollo în colaborare cu don Placido D’Omina (Sicilia, Italia) * * * Comentariul la Cuvântul Vieţii este tradus în fiecare lună în 96 de limbi şi dialecte, şi ajunge la milioane de persoane în toată lumea tipărit sau prin intermediul radioului, a TV şi pe calea internetului. Pentru informaţii www.focolare.org • Acest PPS, în diverse limbi, este publicat pe www.santuariosancalogero.org

×