Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Matura Shteterore eshte nje sistem  arsimor ku percaktimi i fituesit ndermjet  maturanteve kandidate behet sipas ...
A2?1.Ju mund plotesoni formularin A2 pasi te keni marre rezultate pozitive ne 4 provimet e MSH.2. Formulari A2 eshte i pe...
A2 ?Perpara se te plotesoni formularin A2:1. Njihuni me programet e studimit.2. Njihuni me koeficentet e shkolles per cdo ...
1. Kuadratet e notes mesatare i ploteson vetem mesuesi kujdestar.2. Plotesohet me shifra dhe me fjale.3. Vetem ne rastet e...
ZgjidhLexoni me kujdes programet e studimit dhe për një programstudimi që preferoni, mbani shënim numrin e programit tëst...
•I pari qe do te rendisni nga lista me 10 programestudimi do të jetë programi ai që preferonimë shumë,idyti ai që preferon...
*Në të djathtë lart të formularit A2, ndodhen 10 kuadrate menumrat rendorë përkatës nga 1 deri në 10. Këta numra rendorëpë...
* Pasi plotësohen kutitë e të dhjetë preferencave me shifra, do tëplotësojmë kutitë para emërtimeve të programeve të studi...
Kujdes!  Zgjidhni porgrame studimi qe perkojne me lendet me  zgjedhje qe keni dhene,sepse u shtojne ose u heqin  rre...
Udhezim per plotesimin e formularit A2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Udhezim per plotesimin e formularit A2

2,328 views

Published on

Material prezantues per plotesimin e formularit A2 te Matures Shteterore, i pergatitur per maturantet.
Rigels Xhemollari, Parlamenti Rinor
2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Udhezim per plotesimin e formularit A2

 1. 1.  Matura Shteterore eshte nje sistem arsimor ku percaktimi i fituesit ndermjet maturanteve kandidate behet sipas parimit Merite-Preference. C’do te thote Parimi Merite – Preference? Parimi i merites Parimi iPreferences
 2. 2. A2?1.Ju mund plotesoni formularin A2 pasi te keni marre rezultate pozitive ne 4 provimet e MSH.2. Formulari A2 eshte i personalizuar per secilin maturant sipas te dhenave qe ai ka plotesuar ne Formularin A1(emer,atesi,mbiemer,emri shkolles,emri qytetit,ID)3. Per te marre formularin A2 ju, duhet te keni kryer pagesen prej 2000 lekesh ne nje banke te nivelit te dyte dhe te dorezoni faturen ne momentin qe terhiqni fomularin A2.
 3. 3. A2 ?Perpara se te plotesoni formularin A2:1. Njihuni me programet e studimit.2. Njihuni me koeficentet e shkolles per cdo program studimi.3. Njihuni me formulen e llogaritjes se pikeveqe eshte: (D1 + D2 +Mesatarja) x K1 (Koificenti sipas shkolles se kryer) + (Z1 + Z2) x K2 (Koeficenti sipas provimeve me zgjedhje) x 100 = X
 4. 4. 1. Kuadratet e notes mesatare i ploteson vetem mesuesi kujdestar.2. Plotesohet me shifra dhe me fjale.3. Vetem ne rastet e notes 10 mbushen te 4 kuadratet,ne rastet e tjera vetem tre duke filluar nga e dyta.4. Per nxenesit qe kane mabruar vitet e kaluara shkollore(2006- 2010) do te merret nota mesatare e shenuar ne deftesen e pjekurie si note mesatare e 4 ose 5 viteve te studimit.
 5. 5. ZgjidhLexoni me kujdes programet e studimit dhe për një programstudimi që preferoni, mbani shënim numrin e programit tëstudimit dhe emërtimin e tij, p.sh në Universitetin e Tiranës:011 Kimi Ushqimore.Para se të plotësoni preferencat, konsultohuni me familjen,diskutoni me të afërmit dhe formoni një listë ku programet estudimit i rendisni sipas preferencave(nga 1- 10), ku deshironite studioni ne cilindo univeristet te RSH.Pasiështë vendosur për programet e studimit të preferuaradhe renditjen e tyre, plotësohet kodi i programit të studimitpër secilën preferencë, nga preferenca 1 deri në preferencën e10.
 6. 6. •I pari qe do te rendisni nga lista me 10 programestudimi do të jetë programi ai që preferonimë shumë,idyti ai që preferoni nëse nuk do të fitoni nëPreferencën e parë e kështu me radhë deri nëPreferencën 10.•Nqs jeni fitues ne Preferencen 1 aty shpalleni përregjistrim në Universitet.•Fitues jeni vetëm në një program studimi, në atë tëpreferencës më të lartë, edhe sikur të keni pikët emjaftueshme dhe me renditje të kënaqshmepërpreferenca të tjera.
 7. 7. *Në të djathtë lart të formularit A2, ndodhen 10 kuadrate menumrat rendorë përkatës nga 1 deri në 10. Këta numra rendorëpërfaqësojnë numrin e preferencës.Për plotësimin e këtyrekuadrateve duhet shumë kujdes. *Ne secilën preferencë ka 3 (tre) kuti. Në çdo kuti shënohetnjë shifër e qartë dhe pa korigjime. Numri i formuar, përfaqësonnumrin e programit të studimit që keni zgjedhurpër atëpreferencë. P.sh. në kutinë me Nr. 1 është shkruar shifra 013.Kjo do të thotë qëprogrami i studimit i kandidatit me preferencëtë parë (më të lartën) është InxhinieriMatematike dheInformatike në Universitetin e Tiranës.
 8. 8. * Pasi plotësohen kutitë e të dhjetë preferencave me shifra, do tëplotësojmë kutitë para emërtimeve të programeve të studimitme shifrën përkatëse të preferencës. Shifrat duhetë jetë e qartëdhe te shkruhen me stilolaps me ngjyrë të zezë. *Nëse në preference 1 (në krah të Nr. 1) kemi shkruar 013, do të shkojmë në listën e programevetë studimit dhe do të gjejmë programin e studimit me numur013. Dhe në kutizën para këtij programi do të shënojmë numrin 1. Pra në listen e programeve të studimit, numri në kutinë përpara tregon preferencën dhe në numrat e preferencave tregohet numri i programit të studimit.
 9. 9. Kujdes! Zgjidhni porgrame studimi qe perkojne me lendet me zgjedhje qe keni dhene,sepse u shtojne ose u heqin rreth 300 pikë.Pra nqs keni dhene lende natyrore zgjidhni programe studimi te profilit natyrore sepse keficenti ju llogaritet em 1.3.Pervec anglishtes qe ka koeficent maksimal ne te gjtiha programet e studimit. Zgjedhja e 10 programeve te studimi eshte kusht,pasi ne te kundet A2 nuk i njihet vlefshmeria. Kujdes në plotësimin e saktë të Formularit A2. Studjojeni, konsultohuni,provoni në fotokopje dhe vetëm pasi të jeni të bindur, plotësoni origjinalin Mos perdorni stilolaps tjeter pervec atij me ngjyre te zeze per plotesimin e A2. Lexoni me kujdes udhëzimin për plotësimin e A2.

×