Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
18.8.2016
INFORMAATIOTUTKIMUS: opetettavat opintojaksot lukuvuonna 2016 – 2017
Suositus suoritusajankohdista vuosikursseit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opintojen suorittaminen ja kurssien vastuuhenkilöt 2016 2017 0

132 views

Published on

Informaatiotutkmuksen opintojen suorittaminen ja kurssien vastuuhenkilöt kuokuvuonna 2016-2017

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opintojen suorittaminen ja kurssien vastuuhenkilöt 2016 2017 0

  1. 1. 18.8.2016 INFORMAATIOTUTKIMUS: opetettavat opintojaksot lukuvuonna 2016 – 2017 Suositus suoritusajankohdista vuosikursseittain Vuosikurssi + lukukausi Koodi Jakso/op /opettaja PERUSOPINNOT 1 v slk 694550P Informaatiotutkimuksen perusteet, 5 op, professori Terttu Kortelainen 1 v slk 694662P Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op, yliopistonlehtori Heidi Enwald 1 v slk 694660P Informaatioympäristöt ja kokoelmat, 5 op, yliopistonlehtori Vesa Suominen 1 v slk 694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä, 5 op, yliopistonlehtori Noora Hirvonen 1 v klk ?? 694663P Informaatiolainsäädäntö ja –etiikka, 5 op, yliopistonlehtori Vesa Suominen: tämän voi korvata syyslukukaudella TIEMAn organisoimalla opintojaksolla Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö (694532S), 5 op, tuntiopettaja Ulla Virranniemi AINEOPINNOT 1 v slk+klk 694664A Tiedonhankinta, -haku ja -organisointi 10 op, yliopistonlehtori Vesa Suominen (periodit 2-4) 1 klk 694665A Lukutaidot, arviointi ja informetriikka, 10 op, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen 1 tai 2 klk 694666A Johtaminen tietoperustaisissa organisaatioissa 5 op, professori Maija-Leena Huotari VALINNAISET OPINTOJAKSOT 1 v klk 2 v klk 694622A Lasten ja nuorten kirjastopalvelut 3 op, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot 2 tai 3 v slk+klk 694602A 694667A Kandidaattiseminaari, 8 op, yliopistonlehtori Heidi Enwald Tähän sisältyy tutkimusmenetelmä-osuus, slk 2016 yliopistonlehtori Noora Hirvonen Tähän sisältyy myös tilastotieteen peruskurssi (694633A), 3 op, klk sivutoiminen tuntiopettaja Helena Laukkala. Tilastotieteen kurssin luennot yhteiset logopedian opiskelijoiden kanssa [694720A logopedeilla] Lisäksi sisältää Oulun yliopiston kirjaston järjestämän Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) osuuden. Kandidaatintutkielma 6 op, Yliopistonlehtori Heidi Enwald (jatko Kandidaatinseminaari- opintokokonaisuudelle, slk) SYVENTÄVÄT OPINNOT 4 v slk 694571S Tutkimusmenetelmät, 10 op, yliopistonlehtori Noora Hirvonen 4 v slk+klk 694632S Pro gradu –seminaari, 10 op, professori Terttu Kortelainen (seminaari alkaa 7.9.2016) yliopistonlehtori Noora Hirvonen (kevätlukukaudella alkanut seminaari jatkuu) professori Maija-Leena Huotari (seminaari alkaa 11.1.2017) 3–5 v klk 694637S Terveystieto ja viestintä, 5 op, professori Maija-Leena Huotari JATKO-OPINNOT jatko-op. alusta Jatko-tutkinto- koulutus Tutkimusseminaari, 5 op, professori Maija-Leena Huotari

×