Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KGSK/GG 1

Kegunaan Pejabat

Kod PPD

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Gambar

No Ahli / Rujukan

BORANG MAKLUMAT GURU GANT...
C. PENGALAMAN ( Jika berkenaan )
13. SEKOLAH TERAKHIR MENGAJAR :

Kod Sekolah

NAMA SEKOLAH :
14. TARIKH AKHIR MENGAJAR :
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kgsk gg1

972 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kgsk gg1

  1. 1. KGSK/GG 1 Kegunaan Pejabat Kod PPD KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Gambar No Ahli / Rujukan BORANG MAKLUMAT GURU GANTI / KUMPULAN GURU SIMPANAN KEBANGSAAN (KGSK) * Peringatan : Isikan borang dengan HURUF BESAR A. MAKLUMAT PERIBADI 1. NAMA : - 2. NO KP : Baru - Lama No.Surat Beranak 3. JANTINA : Warganegara Lelaki (L) nnns 4. TARIKH LAHIR : Hari 5. UMUR : Tahun Perempuan (P) Bulan Bulan Status Tahun 6. KAUM : M/C/I : Jika Lain-lain (nyatakan) 7. ALAMAT TETAP : Poskod 8. NO. TELEFON : Negeri Rumah: - Bimbit : - B. KELAYAKAN PENDIDIKAN 9. KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI : ( Ijazah/Diploma/STPM/SPM ) 10. NAMA INSTITUSI : 11. OPSYEN 1 : OPSYEN 2 : 12. KELULUSAN SPM / STPM: ( Kelayakan minima bagi SK: Kredit Bahasa Melayu & tiga subjek lain ) ( Kelayakan minima bagi SJKC & SJKT: Kredit Bahasa Melayu, Bahasa Cina / Tamil & dua subjek lain ) Bahasa Melayu BahasaTamil Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Lain-Lain (nyatakan) ( Gred Peringkat STPM :Lulus Pengajian Am ( minima atas Gred C ) Pengajian Am
  2. 2. C. PENGALAMAN ( Jika berkenaan ) 13. SEKOLAH TERAKHIR MENGAJAR : Kod Sekolah NAMA SEKOLAH : 14. TARIKH AKHIR MENGAJAR : Hari Bulan 15. MATAPELAJARAN YANG PERNAH DIAJAR : Tahun Pertama Kedua Ketiga 16. KEMAHIRAN BIDANG KOKURIKULUM : Pertama Kedua 17. BILANGAN TAHUN MENGAJAR : Tahun Bulan Pengetua Guru Besar Pensyarah Pegawai PPD/JPN GPK Guru Guru GSTT 18. PENGALAMAN TERAKHIR : Guru Pelatih Lain-lain D. AKUAN PEMOHON Bahawa saya dengan sesungguhnya mengakui bahawa segala maklumat yang diberi adalah benar. Saya bersetuju menerima untuk ditempatkan di mana-mana sekolah yang memerlukan khidmat saya sebagai guru ganti / KGSK . E. AKUAN KESIHATAN Saya dengan sesungguhnya mengakui bahawa saya adalah sihat untuk bertugas. Tandatangan Pemohon : …………………………………………………… Nama Pemohon : …………………………………………………… Tarikh : …………………………………………………… * Kelayakan umur Guru Ganti (18-30 tahun bagi bukan siswazah dan 18-35 tahun bagi siswazah ) * Kelayakan umur KGSK (35 - 65 tahun) * Sila sertakan satu salinan (i) Kad Pengenalan (ii) Surat Kelahiran (iii) Sijil Akademik (SPM dan STPM / Diploma / Ijazah) serta disahkan oleh pegawai kerajaan kumpulan A. * Bagi pemegang Ijazah dari IPTS / luar Negara hendaklah disertakan surat pengiktirafan dari Bahagian Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). F. KEGUNAAN PEJABAT Permohonan : Layak Tidak Layak Catatan SW SW1 KEP SW1 AM BS Gred. Kump. : BS1 BS2 : SW2 KEP SW2 AM STPM SPM ........................................................ Tandatangan Pegawai & Cap Rasmi .......................................................... TARIKH MULA BERTUGAS Tarikh: ................................................................. ……………………………… …..

×