Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiekto lana

744 views

Published on

Herritartasun arloa

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proiekto lana

  1. 1. 10/11.IKASTURTEA HERRITARTASUNERAKO HEZKUNTZA TALDE LANA/ PROIEKTOA Helburuak: •Taldean lan egiten ikasi . •Talde barruan ardurak banatzen ikasi. •Informazioa bilatzen ikasi. •Laburpenak egiten ikasi. •Adostasunetara heltzen ikasi. •Gela aurrean lanak aurkezten, azaltzen eta hitz egiten ikasi. •Baliabide teknologikoez baliatzen ikasi. •Gizarteko arazo garrantzitsuenen berri eta oinarrizko informazioa izaten ikasi. Lanaren antolaketa: •Gela 5/6 taldetan banatu (4/5 kide/ taldeko). •Taldeko arduraduna aukeratu, bozketa sistemaz. •Kide bakoitzak gaur egun gehien kezkatzen dizkion 10 gaien zerrenda bat egin. •Taldeko kideen artean idatzitako gaien zerrendetatik abiatuz, talde osoak 5 gaien zerrenda bat egin (gehien errepikatuak izan direnak izan daitezke). •Talde bakoitzak adostutako 5 gaietatik abiatuz, gela osorako 5 gai aukeratu (errepikatuenak izan direnak izan daitezke) eta 5 taldeen
  2. 2. artean banatu: bakoitzak landuko duena. •Lana egiten hasi aurretik lanaren antolaketa prestatu: zer egin, nola egin, nor arduratu, noizkorako,...Eskema bat egitea lagungarria litzateke. •Bakoitzak tokatu zaion lana burutu. •Lana taldean burutu: baliabide teknologikoak erabiliz (ordenagailuak) lana garbira pasatu testu prozesadora edo/ta aurkezpen formatoak erabiliz. •Lana gelaren aurreran azaldu baliabide teknologikoak tartean erabiliz. •Lana arloko Blogean txertatuko da. Lanaren sekuenzializazioa •1.SAIOA: Arloko blogaren funtzionamendua azaldu. Gela taldeka banatu. Taldeko arduraduna aukeratu. Taldekide bakoitzak bere gaien zerrenda egin. •2.SAIOA: Taldeko kideen artean gaiak amankomunan jarri. Talde bakoitzan 5 gai atera. Talde guztien artean gaiak amankomunan jarri eta bakoitzak landuko duena aukeratu. Talde bakoitzak aukeratu duen gaiaren antolaketa prestatu. Hurrengo saiorako taldekide bakoitzak berari dagokion informazioa/ dokumentazioa ekarri. •3.SAIOA: Lana gauzatu. •4.SAIOA: Lana gauzatu. •5.SAIOA: Lana gauzatu.
  3. 3. •6.SAIOA: Lana aurkeztu gela aurrean. •7.SAIOA: Lana aurkeztu gela aurrean. •8.SAIOA: Lana aurkeztu gela aurrean. Erabiliko diren baliabideak: •Egunkariak. •Aldizkariak •Enziklopediak. •Artikuloak. •Internet. •Gurasoen informazioak. •Irakasleak banatutako dokumentazioa. •Baliabide teknologikoak: ikasleen ultraeramangarriak, gelako proiektora eta arbel digitala. Ebaluatzeko irizpideak: •Taldeko lanean izandako jarrera eta parte-hartzea. •Gela aurreko aurkezpena. •Lanaren kalitatea: landutako edukiak, eduki horiei emandako trataera, gaiaren sakontasuna, aurkezpena, idazmena, ... •Arloarekiko jarrera klaseko saioetan. Ebaluatzeko tresnak: •Egindako lana jaso.
  4. 4. •Gelakideek, gela aurreko aurkezpenak ebaluatzeko txantiloia.

×