Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6.A.1.PROSTITUZIOA

1,620 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

6.A.1.PROSTITUZIOA

  1. 1. PROSTITUZIOA ETA BORTZAKETAK. EGOERA Proztituzioa asko aldatu da azken urteotan Euskal Herrian,Proztituzioa asko aldatu da azken urteotan Euskal Herrian, kaleko proztituzioa murriztu eta klubak eta pisuak ugaldu dira.kaleko proztituzioa murriztu eta klubak eta pisuak ugaldu dira. Orain 2.000 prostituta inguru daude Euskal Herrian. EtorkinekOrain 2.000 prostituta inguru daude Euskal Herrian. Etorkinek %90a gainditu dute. Jaioterriari dagokionez %70 Hego%90a gainditu dute. Jaioterriari dagokionez %70 Hego Amerikakoak dira batez ere kolonbiarrak, brasildarrak etaAmerikakoak dira batez ere kolonbiarrak, brasildarrak eta dominikar errepublikanoak. %20 gutxi gorabehera afrikakoak,dominikar errepublikanoak. %20 gutxi gorabehera afrikakoak, eta nigeriakoak dira.Eropar Ekialdeko batzuk ere badaude.eta nigeriakoak dira.Eropar Ekialdeko batzuk ere badaude. Gutxigorabehera 800 Gipuzkoan daude 600 Bizkaian eta ArabanGutxigorabehera 800 Gipuzkoan daude 600 Bizkaian eta Araban ere badaude batzuk. %95tak ez du borondatez egiten. Prezioaere badaude batzuk. %95tak ez du borondatez egiten. Prezioa 50$ eta 60$ren artean dago eta urtean 20 miloi euro jaso50$ eta 60$ren artean dago eta urtean 20 miloi euro jaso daitezke. Mutilek prezioa bikoizten dute eta askotan ez diradaitezke. Mutilek prezioa bikoizten dute eta askotan ez dira ohera joatera ailegatzen. Mutil gutxiago daude prostituzioan etaohera joatera ailegatzen. Mutil gutxiago daude prostituzioan eta 20-40 urtekoak dira. Prostituzioa munduko lanbiderik zaharrena20-40 urtekoak dira. Prostituzioa munduko lanbiderik zaharrena da baina gizarteak ez du lanbidetzat errekonozitu txarto ikusitada baina gizarteak ez du lanbidetzat errekonozitu txarto ikusita dagoelako. Prostituta gehienek poliziari beldurra diote eta ezdagoelako. Prostituta gehienek poliziari beldurra diote eta ez dute hainbat zerbitzu sozialeako sarbiderik.dute hainbat zerbitzu sozialeako sarbiderik.
  2. 2. PROSTITUZIOAK ETA BORTXAKETAK. MOTAK ● Prostituzio legalizatuak. ● Prostuzio ez legalizatuak. ● Mutilezkoak. ● Emakumezkoak. ● Etxean egiten diren bortxaketak. ● Kalean egiten diren bortxaketak. ● Gizonezko bortxaketak. ● Emakumezko bortxaketak.
  3. 3. PROSTITUZIOA ETA BORTXAKETAK. ONDORIOAK PROSTITUZIOA ● IHESA (PERTSONAK HIL AHAL DIRA) ● ALKOLISMOA (EDATEN DUTE EZ GOGORATZEKO) ● MARJINAZIOA (BAZTERTUTA DAUDE) ● POBREZIA (EZ DUTE DIRU AZKO HARTZEN) BORTXAKETA ● MIN EGIN ● ORGANOAK APURTU ● BURUAREN NAHASTEA ● AMETS GAIZTOAK ● AHUL SENTITZEN ZARA
  4. 4. PROSTITUZIOAK ETA BORTXAKETAK. KOMPONBIDEAK. Prostituzioa gutxituko zen politikoek legeak jarriko bazituzten. Jendea ez bazen utziko hori egiten agian arazo gutxiago egongo ziren. Lan gehiago egongo bazen prostitutek agian lan ona izango zuten. Politikoek akordioetara heldu ezkero arazoa agian konpondu egingo zen. Gobernuek prostituzioa debekatuko bazuten jendea ez zen klubetara joango eta horrela arazoa konpondu egingo zen.

×