Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ASPASIM/SERRAT I BONASTRE

658 views

Published on

Activitat multinivell inclusivitat educativa.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ASPASIM/SERRAT I BONASTRE

  1. 1. de l’ESO EQUIP DE REDACCIÓ EL PERIÓDICO DE L’ESO és una iniciativa de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA i TASCA ESPAI D’OPINIÓ Aquesta activitat educativa es realitza amb el patrocini d’Endesa de l’ESO Amb el suport de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA Unitat didàctica desenvolupada per TASCA Tel. 93.418.23.00 «Estic cansat de no poder treure el mp3 a les meves estones lliures» «Ni fumar, ni jugar a futbol, com a mínim deixeu- nos escoltar música» SheilaBurgueño, DanCao,LeandraCuevas,MirkaCuevas,Paula Domínguez,Florencia Gagliardo,Catalina García,Víctor Marín,Alex Martínez,Miriam Martínez,Adrián Mateo,Katy Meza,JuditMuntané,PabloPeco,SebastiánPujol,KellyRios,Kevin rivas,StephanieRojas,ManuelSanchez,AinaTorrades,Nuria Torreño,RaquelTxabarria,MartaVallés,MaksymZiva. «crec que no es just no poder treure el movil ni per mirar l’hora» «La nostra mitja hora de pati es molt aburrida, volem escoltar música » ARXIU / ALBERT BERTRAN Per què no una cantina? La gran part dels alum- nes de l’institut IESM Josep Serrat i Bonastre pensen que estaria be posar-hi una cantina. Seria una millora per a totselsalumnesqueno portenentrapàal’hora de l’esbarjo. Es podrien comprar entrepans i, així, no anirien dema- nant una mossegada, reclamen: Els alumnes de tot l’institut reclamen una cantina per les seves hores lliures ara a un ara a l’altre. Amb els diners dels entrepans i la beguda es podrien millorar les instal•lacions de l’escola, per exemple: un pati mes gran per poder fer educació fí- sica a l’institut mateix, comprar més mate- rial escolar, millorar la infraestructura de l’institut, pintar tot l’edifici. Es podria en- carregar de la cantina l’empresa del mateix servei del menjador. ARXIU / ALBERT BERTRAN L’institut Serrat i Bonastre vol canvis mira què diu Els Alumnes Kevin Rivas Moltsdiners,pocmenjar Al menjador del Serrat i Bonastre, hi ha moltes queixes d’alumnes cada dia , les queixes fan re- ferènciaaqueposenmolt pocmenjaral’horadedi- nar. Com que les queixes són bastant abundants, cada vegada els alumnes es queden menys a men- jar. Hauran de presentar una queixa immediata, al director del centre. ens interesa a tots ARXIU 5 DE NOVEMBRE DE 2009 ElManuguanyalamedalla debronzealsEEUU Manu Sánchez, tercera posició als Specials Olimpic de Idaho al 2009 El Manu és jugador de patinatge sobre gel i juga a l’equip del Barça Plaques solars de l’institut Alumnes nous al Serrat pel tancament del Gal·la Placídia Pàgina 7 27 ALUMNES NOUS AL SERRAT Pàgina 4 Institut sostenible Pàgina 4 Les plaques solars de l’institut, aporten energia al seu interior èXIT INTERNACIONAL DEL NOSTRE COMPANY MÍRIAM MARTÍNEZ MAksyM ZIVA NOM DE L’ESCOLA O IES
  2. 2. Esports 7el Periódico de l’ESOLocal2 el Periódico de l’ESO Unnoucentrederehabilitació davantelnostrel’institut Clinica Dolors Aleu una ajuda per les persones grans Catalina Garcia En primer lloc això que seria una residèn- cia o un hospital? -Es un sociosanitari, que consisteix en un cen- tre de recuperació per Peu de foto el més llarg possible per omplir l’espai Julio carbó persones lesionades amb llarg temps de re- cuperació que són in- gressades perquè no poden fer vida normal desprès d’una opera- ció o fractura. Quins tractaments feu a les persones integrades aquí? –Fem tots tipus de tractaments com: Fisioteràpia, inferme- ria, psicologia, logo- pèdia, educació social i teràpia ocupacional. Quantes persones hi ha actualment ingres- sades en aquest cen- tre?-Tenim 185 llits, però actualment cal- culem que hi ha unes 180 persones. Degut a que es va construir aquest centre? –Cada barri té el seu hospi- tal, ambulatori i so- ciosanitari. En la zona de san Gervasi - Sarrià faltava un sociosani- tari per satisfer les necessitats de les per- sones del barri. Cicles formatius de grau superior Com es distribue- ixen les teves classes? –Jo personalment faig un 80% de pràcti- quesiun20%deteòri- ques.Que fas en les teves classes? – Al pri- mer any fem projec- tes d’instal•lacions elèctriques petites i al segon any ja són projectes més exten- sos, que els hi pot portar mesos a fer- los. Quants anys dura aquest cicle superior d’instal•lacions elèc- triques? –Dura dos anys i es surt bastant preparat en la ma- tèria. Un cop acabat el mòdul per a que sorten preparats? –Doncs al ser cicle su- perior tenen l’accés a la universitat. Catalina i Núria El 72% d’alumnes de primer de la ESO fan piscina Elsalumnes fannatació extraescolarsa 3clubsdiferents Pablo peco Galvez He fet aquesta enques- ta sobre la natació, perquè crec què és un esport que molta gent ho practicaria entre els dies de la setmana. Entre els nens i nenes de primer d’ ESO, un 72 % de la classe de 25 alumnes, fan natació. Lesnoiesde1er,fan1h 30 min de mitjana a la setmana, mentre que els nois fan 2h. Els 18 nois i noies de 1er, fan natació a tres clubs de Barcelona diferents. Vuit alumnes, fan na- tació a un club, sis fan natació a un altre , i 4 ho fan a un altre club diferent. Els alumnes de 1er que practiquen la natació, diuen que Peu de foto el més llarg possible per omplir l’espai Julio carbó és un dels esports més cansats de tots, i més si ho practiques entre 1h 30min i 2h a la set- mana, com és el cas dels alumnes de 1 er curs. Un futur pensant en el futbol Aina Torralles Hemdeferl’entrevista a Lucas del Campo, un noi que fa quart d’ESO. Va començar a jugar a futbol quan tenia uns 8 anys i feia segon de primària. Els seus pares el van apuntar al club Euro- pa i des d’allà va pes- sar al R. C. D. Español perquè era un bon jugador i van conside- rar que en aquest club de presitigi podria millorar. Actualment compagina els estudis amb el futbol, perè a aquest esport li dedica moltes hores. Entrena quatre dies fixes a la setmana i a més juga el partit que toca. Els dies d’entrenament cons- ten de dues hores de joc i dos d’aquests dies fa 30 minuts de físic a més a més. Quan hi ha un partit important ha d’entrenar un dia més. En total una semana normal entrena 9 ho- res més el partit. Coneixem el dia a dia d’una jugadora de Basquet Hem fet l’entrevista a la Tana, una noia de tercer d’ESO que juga a basquet, va començar a jugar professionalment fa dosanysaLluïsos.Ala setmana fa 3 entrena- ments i a part del par- titelscapsdesetmana juga 4 hores a la set- mana els dilluns, i els dimarts 1 hora, més el partit de dissabte. Ens ha confirmat que entrena tant que in- flueix una mica en els seus estudis. Aquesta entrevista l’hem fet per conèixer la vida d’una jugadora de basquet. Encara que s’ha d’esforçar molt i organitzar-se molt està contenta de fer el que fa. Judit Muntané Capellan

×