Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kakapusan

869 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kakapusan

 1. 1. ORAS NA PARA MAGING EKONOMISTA! UPDATED KA BA?
 2. 2. Magsanay Tayo 1-2. Sangay ng Ekonomiks 3-4. Saklaw ng Ekonomiks 5-6. Dibisyon ng ekonomiks 7. Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang- yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. 8. Pansamantalang kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng
 3. 3. 9. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang tao ay humaharap sa mga pinagpipiliang mga produkto o serbisyo upang matugunan ang kanyang pangangailangan o kagustuhan. 10. Ang nagsabi na mamatay sa gutom ang tao dulot ng mabagal na produksyon sa pagkain at mabilis na paglaki ng populasyon.
 4. 4. VIDEO: JESSICA SOHO  Tungkol saan ang napanood at ano ang inyong saloobin hinggil dito? Maari niyo rin ibahagi ang inyong damdamin hingil ditto.
 5. 5. Mathew 14:13-21  16 Jesus replied, “They do not need to go away. You give them something to eat.”  17 “We have here only five loaves of bread and two fish,” they answered.
 6. 6. PAKSA: Kakapusan 2.1 Konsepto ng Kakapusan at ang Kaugnayan nito sa Pang- araw- araw na Pamumuhay 2.2 Palatandaan ng Kakapusan sa Pang-araw- araw na Buhay 2.3. Kakapusan Bilang Pangunahing Suliranin sa Pang- araw-araw na Pamumuhay 2.4. Mga Paraan upang Malabanan ang
 7. 7. PAMANTAYANG PAGKATUTO  Naibibigay ang kahulugan ng kakapusan at kakulangan  Nailalahad ang batas ng kakapusan  Naitatalakay ang halaga ng pagtitipid bilang pananagutan sa kapwa mula nuon, ngayon at hanggang sa susunod na henesyon gayundin sa panginoong Diyos  Nasasabi ang sarap sa pakiramdam ng nagbibigay sa kapwa ng tulong material o di-materyal na bagay man  Nakapagbibigay ng halimbawa ng sitwasyong may kakulangan at kakapusan  Nakalilikha ng isang dalawang minutong musika-rap ukol sa paglutas ng suliraning kakapusan
 8. 8. ANG KONSEPTO NG KAKAPUSAN
 9. 9. Tumutukoy ito sa isang sitwasyon kung saan limitado o hindi sapat (insufficiency) ang mga pinagkukunang-yaman upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kakapusan (Scarcity)
 10. 10. Kalagayan ng Kakapusan  Tumutukoy ito sa limitadong pinagkukunang- yaman.  Tumutukoy naman ito sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Pisikal na Kalagayan Kalagayang Pangkaisipan
 11. 11. Uri ng Kakapusan  Kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng pinagkukunang- yaman. Ito ay dahil non- renewable ang  Kapag ang pinagkukunang- yaman ay hindi makasapat sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Absolute Scarcity Relative Scarcity
 12. 12. Palatandaan ng Kakapusan
 13. 13.  Sa Yamang Likas  Sa Yamang Tao  Sa Yamang Kapital
 14. 14. Ang hindi wastong paggamit nito ay nagdudulot ng kakapusan. Dahil ang limitadong pinagkukunang- yaman ay hindi nagiging sapat sa pag laki ng populasyon na may maraming pangangailangan
 15. 15. Ang pangunahing indikasyon ng kakapusan sa yamang tao ay ang haba ng kanyang buhay. Habang malakas at bata ang tao marami siyang maaring gawing
 16. 16. trivia  Mark Salazar sa GMA news 24 Oras  National Statistics Coordinating Board (NSCB), La Union 76 (65 karamihan sa bansa)  top 5 Cavite (75.8); Misamis Occidental (75.4); Benguet (74.8) at Bulacan (74.6).  Samantala, ang mga itinuturing maigsi ang buhay ay nasa Ifugao (61.7); Lanao del Sur (59.7); Maguindanao (58.5); Sulu (56.6) at pinakahuli ang Tawi-Tawi (53.6).  Metro Manila 72.8, habang 73.4 naman sa Cebu.
 17. 17.  Unemployment rate hits 27% in Q4  By Helen Flores (The Philippine Star) | Updated February 3, 2015 - 12:00am  12.4 million jobless Filipinos – in the last quarter of 2014, the latest survey made by the Social Weather Stations (SWS)
 18. 18. YAMANG KAPITAL  Ang kawalan ng teknolohiya o kaalaman na kailangan upang itaas ng productivity ay nagiging palatandaan ng kakapusan.  Malaki ang kinalaman ng teknolohiya upang mapigilan ang mabilis na pagkaubos ng mga
 19. 19. Kakapusan at Kadahilanan Nito
 20. 20.  maaksayang paggamit ng pinagkukunang-yaman.  non-renewability ng ilang pinagkukunang- yaman  kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao
 21. 21. Kakapusan at Kakulangan
 22. 22. KAKAPUSAN (Scarcity) • Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang- yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. KAKULANGAN (Shortage) • Pansamantalang kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng tao.
 23. 23. Teoryang pang-ekonomiks ni Thomas Malthus  Magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang populasyon kung hindi ito makokontrol. Samantala, ang produksyon ng pagkain ay mabagal at hindi makasasabay sa mabilis na paglaki ng populasyon.
 24. 24. Kakapusan Bilang Suliraning Panlipunan  Nag-iiba ang pag-uugali (behavior) ng tao kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan. Ang pag-uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap-tanggap. Natututo siyang magdamot, mandaya at manlinlang sa kapwa. Nagiging bunga ng kakapusan ang kaguluhan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin (inflation).
 25. 25. Mga Kaisipan Tungkol sa Kakapusan
 26. 26. Trade-off  Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kanyang pangangailangan.  Upang makuha ang isang bagay, kailangang isakripisyo ang iba
 27. 27. Opportunity Cost  Ang halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay.  Nagkakaroon nito dahil sa limitasyon ng mga pinagkukunang yaman.
 28. 28. Production Possibility Frontier (PPF)  Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaring maprodyus kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkukunang- yaman ng isang lipunan.
 29. 29. Pagpili sa Pagitan ng Produksyon ng Mais at Palay Produksyonngmais Produksyon ng palay 800 550 Produksyon ng palay   A D C B 1,100 1,300
 30. 30. HAMON NG KAKAPUSAN
 31. 31. Isulong ang programang pangkonserbasyon  Pagtatanim ng mga puno sa mga nakakalbong kagubatan at kalunsuran.  Pangangampanya upang ipagbawal ang paggamit ng mga kemikal na nakakalikha ng polusyon.  Pagkordon/ enclosure ng mga piling lugar na malala.  Pagbabantay sa kalagayan at pangangalaga sa mga nauubos na uri ng hayop.
 32. 32. Wika ni San Agustin! Add charity to knowledge and knowledge become useful, not by itself but because of charity. (On the Gospel of St.John 27,5)
 33. 33. Pagbubuod  Nagiging panlipunang suliranin ang kakapusan kapag hindi nakakamit ng tao ang kanyang layunin.  Upang maging responsible ang tao sa kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang mabatid ang opportunity cost ng kanyang desisyon.
 34. 34.  Hindi lahat ng pinagkukunang-yaman ay napapalitan ang ilan ay nauubos, kaya dapat nating pahalagahan dahil ito ang ginagamit ng tao sa walang katapusang pangangailangan.  Gamitin natin ng wasto at tama ang mga pinagkukunang yaman at iserba ang ilan sa mga susunod ng henerasyon.
 35. 35.  Ang kakapusan ay likas na kaganapan sa mga pinagkukunang-yaman. Ito ay nagpapakita na ang pinagkukunang-yaman ay limitado. Ang mga palatandaan nito ay makikita sa ating likas na yaman, yamang tao at yamang kapital. Samantala ang hamon dito ay kailangan nating pagmalasakitan ang ating mga pinagkukunang- yaman, isulong ang konserbasyon at higit sa lahat ingatan ang ating kalikasan.
 36. 36. OO! HINDI TAYO SI KRISTO!  PWEDE NATING TULARAN ANG MGA TURO AT GAWA NIYA  DAHIL ANG TAWAG SA ATIN AY MGA KRISTIYANO!
 37. 37. AGUSTINONG EKONOMISTA!
 38. 38. PANGKATING GAWAIN  MUSIKA-RAP  Sa loob ng 2-3 minuto ay inaasahang kayo ay makapagprsenta ng musika-rap ukol sa inyong saloobin sa pagharap sa mga hamon ng suliraning KAKAPUSAN. Kasama na sa laang minuto ang inyong mga paliwanag sa mensahe ng inyong musika-rap. Ito ay may kabuuang 15 puntos.
 39. 39.  RUBRIK SA MUSIKA-RAP
 40. 40. BATAYAN CONCERT ARTISTS 5 puntos FRONT ACT 3 puntos AUDIENCE 1 puntos NILALAMAN Angkop sa paksa ang tema ng musika-rap Paraktikal at makatotohanan ang nilalaman Angkop sa paksa ang tema ng musika-rap ngunit may 1-2 hindi Paraktikal at makatotohanan ang nilalaman Angkop sa paksa ang tema ng musika-rap ngunit may 3-5 hindi Paraktikal at makatotohanan ang nilalaman PRESENTASYON Lahat ay nakibahagi sa presentasyon Walang kopyang ginamit sa presentasyon Malinaw na nakanta ang lirikong ipinasa Hindi lahat ay nakibahagi sa presentasyon Walang kopyang ginamit sa presentasyon Malinaw na nakanta ang lirikong ipinasa Hindi lahat ay nakibahagi sa presentasyon May kopyang ginamit sa presentasyon Malinaw na nakanta ang lirikong ipinasa KABUUANG DATING Lahat ay nanood at nakinig sa presentasyon Nagbigay ng limang Lahat ay nanood at nakinig sa presentasyon Nagbigay ng tatlong Lahat ay nanood at nakinig sa presentasyon Nagbigay ng isang
 41. 41. MAIKLING PAGSUSULIT 1-2. Palatandaan ng Kakapusan 3-4 Mga programang pankonserbasyon. 5. Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang- yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. 6. Pansamantalang kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng
 42. 42. 7. Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaring maprodyus kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkukunang-yaman ng isang lipunan. 8. Ang prinsipyong tumutukoy sa halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay.
 43. 43. 9. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang tao ay humaharap sa mga pinagpipiliang mga produkto o serbisyo upang matugunan ang kanyang pangangailangan o kagustuhan. 10. Ang nagsabi na mamatay sa gutom ang tao dulot ng mabagal na produksyon sa pagkain at mabilis na paglaki ng populasyon.
 44. 44. TAKDANG ARALIN  Ibigay ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan  Sino si Abraham Harold Maslow? Pag-aralan ang kanyang Baitang ng Pangangailangan.

×