Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google Analytics - Checklist

21,744 views

Published on

Google Analytics Checklist slúži ako poradca pri audite vášho Google Analytics účtu. Je rozdelený do piatich hlavných kategórií, ktoré by ste mali kontrolovať:

- Nastavenie trackovacieho kódu
- Účet (Account)
- Vlastníctvo (Property)
- Zobrazenie (View)
- Ďalšie odporúčania

Váš Google Analytics účet odporúčam kontrolovať minimálne každé tri mesiace a tiež pri nasledujúcich situáciách:

- Vytvorenie novej webstránky
- Migrácia webstránky
- Zmeny na webstránke (štruktúra, dizajn, CMS, presun na HTTPS verziu)
- Nastavenia nových gólov
- Pridanie iných skriptov na web
- Pridanie nových vstupných stránok (landing pages)

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Google Analytics - Checklist

  1. 1. Google Analytics – Checklist Nastavenie kódu Je trackovací kód aktuálny?  Je správne nasadený na stránke?  Zbierajú sa dáta z celého webu?  Účet (Account) Je nastavený benchmarking?  Sú priradené k emailom správne povolenia účtu?  Vlastníctvo (Property) Nastavenie vlastníctva (Property settings) Je nastavené firemné odvetvie?  Je zapnutý zber demografických údajov?  Je nastavené rozšírené priraďovanie odkazov?  Je nastavené prepojenie so Search Console?  Informácie o sledovani (Tracking info) Je zapnuté zbieranie dát pre remarketing?  Je správne nastavená dĺžka relácie?  Je vaša vlastná doména v zozname vylúčených sprostredkovaní?  Prepojenie služieb (Product linking) Je prepojený AdWords účet?  Je nastavené tagovanie dát z AdWords kampaní? 
  2. 2. Je vytvorené publikum pre remarketing?  Zobrazenie (View) Nastavenie zobrazenia (View settings) Je účet v správnej mene?  Je nastavené správne časové pásmo?  Filtrujú sa roboty?  Merajú sa interné vyhľadávania na stránke?  Ciele (Goals) a Eventy (Events)    Filtre (Filters)   Sú nastavené ciele a eventy? Sú nastavené správne? Má zmysel merať ďalšie? Filtruje sa spam? Filtrujú sa interné návštevy? Má zmysel nastaviť ďalšie filtre?   Nastavenie elektronickéh obchodu (Ecommerce Settings) Je elektronický obchod povolený? Je trackovací kód pre elektronický obchod nastavený správne? 
  3. 3. Zoskupenie podľa obsahu (Content Grouping) Vlastné zoskupenie kanálov (Custom Channel Groupings) Dáva zmysel a nie je nastavené? Vlastné upozornenia (Custom Alerts) Je nastavené upozornenie pri dňoch s nulovou návštevnosťou?  Štruktúra zobrazení Je nastavené len defaultné zobrazenie? Sú všetky zobrazenia nastavené správne?  Odporúčania Používajú sa komentáre (annotations)?  Sú zdroje návštev z reklamných kampaní tagované pomocou UTM?  Kompletný návod na Google Analytics

×