Advertisement
Advertisement

Develconf coffeescript

 1. NSFW! Prezentace obsahuje sprostá slova
 2. Syntaktický cukr • Čitelný kód • Strukturování kódu odsazením FUJ!
 3. Pochybuji, ţe se CoffeeScript ujme. Vlastně nepochybuji, jsem si zcela jist, neujme se, protoţe ekosystém. Široká audience nikdy CoffeeScript nepřijme, protoţe nejsou příklady, nejsou editory, nejsou code syntax highlightery, nejsou debuggery, nejsou přátelé na IM, prostě CoffeeScript je v ekosystému RIA aplikací vetřelec. Syntax pro rychlejší a přehlednější psaní js není to podstatné, ač jsem si sám dlouho myslel opak, co rozhoduje. Je smutné, kdyţ někdo investuje svůj čas do reimplementace ko­la… DANIEL STEIGERWALD, 5.12.2010
 4. Coffeescript je především krásný. Nejde jen o to ušetřit si pár znaků při psaní kódu, ale hlavně ulevit očím při jeho čtení. Coffeescript je chytrý. Je tu elegantní a strohá definice třídy, skrze klíčové slovo class. Ţe všechno je v Coffeescriptu výraz. A ţe uţ nikdy nemusím přemýšlet, zdali iterovat pomocí for in, nebo $.each. A nikdy uţ volat bind jen proto, ţe chci uţít closure a zachovat this. Pouţitelné nástroje existují, a kaţdý den se rodí nové. (…) DANIEL STEIGERWALD, 19.8.2011
 5. SYNTAX
 6. FUNKCE -> dvojmoc = (x) -> x * x soucet = (xs) -> r = 0 (r = r + x) for x in xs r console.log dvojmoc 5 console.log soucet [1, 3, 3, 7]
 7. PROMĚNNÉ BEZ VAR vnejsi = 1 funkce = -> vnitrni = 2 vnejsi = 3 vnitrni = funkce()
 8. ŘETĚZCE "Třikrát pět je #{3 * 5}" //vyčíslí 'Třikrát pět je #{3 * 5}' //nevyčíslí html = ''' <strong> CoffeeScript! </strong> '''
 9. POLE A OBJEKTY znalosti = php: uroven: "pokrocily" praxe: 8 html: uroven: "zacatecnik" praxe: 3
 10. PODMÍNKY – IF, UNLESS if zima then zatop() if zima zatop() zatop() if zima zatop() unless teplo kotel = if teplo then "off" else "on" optimum = 18 < teplota < 23
 11. PODMÍNĚNÉ PŘIŘAZENÍ options or= defaults //JS: options || (options = defaults); unless odpoved? then odpoved = 42 //JS: if (typeof odpoved === "undefined" || odpoved === null) { odpoved = 42; }
 12. CYKLY while not file.EOF read file read file until file.EOF radky = readln file until file.EOF
 13. VŠE JE VÝRAZ! radky = readln file until file.EOF kotel = if teplo then "off" else "on" dvojmoc = (x) -> x*x dvojmoci = (dvojmoc(x) for x in [1..5])
 14. SMYČKA FOR dvojmoci = (dvojmoc(x) for x in [1..5]) for jmeno in jmena alert jmeno alert property for property of window alert (property for property of window) for key, value of database for all key, value of database
 15. ROZSAHY [..] [1..5]  [1, 2, 3, 4, 5] [1...5]  [1, 2, 3, 4] [5..1]  [5, 4, 3, 2, 1] [1..100]  iterační funkce
 16. VÝPUSTKA (SPLAT) … fn = (a, b...) -> čňčňčňčň fn 10, 20, 30, 40 // a=10, b=[20, 30, 40] fn = (a, b..., c) -> čňčňčňčň fn 10, 20, 30, 40 // a=10, b=[20, 30], c=40 par = [10,20,30,40] fn par // a=[10,20,30,40] fn par... // a=10, b=[20, 30], c=40
 17. DESTRUKTUROVANÉ PŘIŘAZENÍ miry = -> [90, 60, 90] [prsa, pas, boky] = miry() [a, b] = [b, a] pole = [3,1,4,1,5] [prvni, telo..., posledni] = pole
 18. TŘÍDY
 19. TŘÍDA class Prednasejici honorar: 0 _wtf: true ja = new Prednasejici alert ja.honorar
 20. KONSTRUKTOR class Prednasejici constructor: (jmeno) -> this.jmeno=jmeno honorar: 0 ja = new Prednasejici("Martin") alert ja.jmeno
 21. @PROPERTY class Prednasejici constructor: (jmeno) -> @jmeno=jmeno honorar: 0 ja = new Prednasejici("Martin") alert ja.jmeno
 22. @PROPERTY, VOL. 2 class Prednasejici constructor: (@jmeno) -> honorar: 0 ja = new Prednasejici("Martin") alert ja.jmeno
 23. DĚDIČNOST class DrzyPrednasejici extends Prednasejici honorar: "Jidlo" ja = new DrzyPrednasejici("Martin") alert ja.honorar
 24. PŘÍSTUP K PROTOTYPU :: Array::map = -> čňčňčň
 25. PRO A PROTI
 26. PROBLÉMY Významotvorná mezera prefix = "prvek_" id1 = prefix + 12 /// == prvek_12 id2 = prefix +12 /// TypeError id2 = prefix(+12)
 27. PROBLÉMY Asociativita operátorů console.log (fn 3, fn 4) console.log (fn (3, fn 4)) console.log fn (3), fn (4)
 28. PROBLÉMY Porovnání je vždy typové var a = 0, b = '', c = '0'; a == b; // true a == c; // true b == c; // false CoffeeScript překládá == na ===
 29. „A TO JE VŠECHNO?“ VOL. 1 Interaktivní konzole na coffeescript.org Dialekty – Iced CoffeeScript (await, defer) CoffeeScript Redux – „source maps“ Pluginy pro editory Knihovny transpilery
 30. „A TO JE VŠECHNO?“ VOL. 2 Čistý kód Správné JS konstrukce Robustní JS kód (vč. JSLint) Čitelný kód
 31. „A TO JE VŠECHNO?“ BONUS „Literate CoffeeScript“ (od verze 1.5) Zápis kódu do dokumentu v Markdown – kód je součást svojí dokumentace
 32. MATERIÁL KE STUDIU: UTFG!
Advertisement