Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
święty Jan Paweł II
Next

4

Share

Jan PawełIi Prezentacja

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Jan PawełIi Prezentacja

 1. 1. JAN PAWEŁ II – ŻYCIE I DZIEŁO JAN PAWEŁ II – ŻYCIE I DZIEŁO
 2. 2. Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 r. w Wadowicach, ja ko syn Karola, emerytowanego porucznika, byłego legionisty i Emilii z Kaczorowskich (zmarła 13.04.1929 r.). Karol miał starszego brata Edmunda, który w dwa lata po otrzymaniu tytułu Doktora Wszechnauk Lekarskich zmarł na skutek zarażenia się szkarlatyną od podopiecznych w bielsko-bialskim szpitalu (5.12.1932) oraz siostrę zmarłą w niemowlęctwie.
 3. 3. Mały Karol rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej im. M. Wadowity w Wadowicach w 1926 r. Tutaj również uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego, które ukończył w 1938 r. Po zdaniu egzaminu dojrzałości Karol Wojtyła wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa i zamieszkał u rodziny.
 4. 4. Jesienią tego roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na filologii polskiej. Zaprzyjaźnił się wtedy z późniejszymi pisarzami Wojciechem Żukrowskim, Tadeuszem Hołujem. związał się ze studenckimi kołami zainteresowań, uczestniczył w spotkaniach autorskich początkujących literatów, brał udział w zajęciach teatralnych. Powstały wtedy także jego własne utwory literackie - quot;Ballady beskidzkiequot; i quot;Dawid - renesansowy psałterzquot;.
 5. 5. Po wybuchu drugiej wojny światowej Karol Wojtyła udał się z ojcem pieszo na wschód. Dotarli aż pod San, jednak po kilku dniach wrócili do Krakowa. 2 listopada 1939 r. Karol zapisał się na II rok studiów. Po aresztowaniu przez gestapo grona profesorskiego i likwidacji Uniwersytetu (6.11.1939) rozpoczął prace jako goniec sklepowy (marzec 1940) a następnie jako robotnik w Fabryce Sody Solvay w Krakowie (1940 - 1944).
 6. 6. Dla Karola Wojtyły okres wojny to lata ciężkiej pracy w Solvayu i nauki - od października 1942 r. brał udział w tajnych kompletach teologicznych Seminarium Archidiecezji Krakowskiej oraz lata współpracy z Teatrem Rapsodycznym, kierowanym przez Mieczysława Kotlarczyka. W czasie wojny zmarł również ojciec Karola Wojtyły. Wydarzenie to bardzo silnie wpłynęło na jego psychikę (18.02.1941).
 7. 7. Po zakończeniu wojny 1 listopada 1946 r. Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie z rąk księcia Adama Stefana Kardynała Sapiehy. Swą pierwszą mszę św. młody kapłan odprawił w romańskiej krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu.
 8. 8. Kilka dni później ks. Karol Wojtyła wyjechał na dalsze studia do Rzymu. Po powrocie do kraju jego pierwszą parafią była mała miejscowość Niegowić koło Gdowa (1948). Następnie pracował w Krakowie w parafii św. Floriana. Przez wszystkie lata pracy duszpasterskiej i naukowej oraz utrzymywał kontakt z Teatrem Rapsodycznym.
 9. 9. W sierpniu 1958 r. ks. Karol Wojtyła otrzymał nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie. Jako biskup bardzo mocno zaangażował się w sprawę budowy kościoła w Nowej Hucie, zainicjował i uczestniczył w pracach Instytutu Rodziny (późniejsze samodzielne studium przy Papieskiej Akademii Teologicznej), publikował wiele prac z zakresu teologii, etyki, filozofii oraz literatury, aktywnie uczestniczył w życiu Kościoła Powszechnego biorąc udział w kolejnych sesjach Soboru Watykańskiego II.
 10. 10. 18 stycznia 1964 r. ks. bp Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem ordynariuszem krakowskim. Od tego czasu wzmożył kontakty z kościołami lokalnymi całej Archidiecezji Krakowskiej włączył się w przygotowania do uroczystości 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego a przede wszystkim jubileuszu Milenium Narodu Polskiego, uczestniczył nadal w pracach Vaticanum II.
 11. 11. 29 maja 1967 r. abp Karol Wojtyła otrzymał wiadomość o powołaniu go przez ojca św. Pawła VI do Św. Kolegium Kardynalskiego. Rozpoczął się dla kardynała Wojtyły okres jeszcze intensywniejszej pracy dla Kościoła i wiernych.
 12. 12. 16 października 1978 r. Kardynał Karol Wojtyła wybrany został 262 Następcą św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza quot;Słowiański papieżquot;. Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji w latach 80. XX wieku.
 13. 13. W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę.Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie poddano papieża sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie nie zawdzięczał tylko szczęściu. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę. Papież jeszcze w szpitalu wybaczył, jak powiedział “bratu, który go zranił”. Po długiej rekonwalescencji odwiedził Ali Agcę w więzieniu, a w rok po zamachu odbył pielgrzymkę do Fatimy.
 14. 14. Papież stale szukał kontaktu z ludźmi, wzywał do jedności chrześcijan i dialogu z innymi religiami. Apelował o współpracę wszystkich ludzi dobrej woli w imię pokoju, sprawiedliwości społecznej, obrony życia ludzkiego i zwalczania ubóstwa. W swej pierwszej z encyklice pisał: “Człowiek jest podstawową drogą Kościoła”.
 15. 15. Setki milionów ludzi na całym świecie poznały Jana Pawła II jako pielgrzyma pokoju i nadziei. Podróże apostolskie były motywem przewodnim pontyfikatu. Jan Paweł II odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego.
 16. 16. Jan Paweł II był świadkiem, a niekiedy także uczestnikiem wielu przełomowych wydarzeń. Zdaniem wielu komentatorów, wywarł silny wpływ na proces przemian w Europie środkowo–wschodniej, który doprowadził do upadku komunizmu. Po zniesieniu apartheidu w Republice Południowej Afryki, papież odwiedził ten kraj, spotykając się w 1995 r. z Nelsonem Mandelą, pierwszym czarnoskórym prezydentem RPA.
 17. 17. Mimo pogarszającego się w ostatnich latach stanu zdrowia, papież kontynuował dalekie podróże duszpasterskie, m.in. do Północnej i Południowej Ameryki, Australii i Azji Środkowej. Postępy choroby Parkinsona i niedyspozycje podczas wizyt: np. we Francji w 1997, Polsce w 1999 i Wizyta papieska na Kubie, w na Słowacji w 2003 r. ściągały styczniu 1998 była dla uwagę mediów i budziły tamtejszych katolików znakiem zaniepokojenie wiernych. nadziei po blisko 40 latach dominacji ateizmu. “Ojciec rewolucji kubańskiejquot;, Fidel Castro, spotkał się z Papieżem i na jego apel zwolnił więźniów politycznych.
 18. 18. Jan Paweł II wygłosił wiele przemówień i napisał dużą ilość listów na temat stosunku chrześcijan do społeczności żydowskiej. Skupił się nie tylko na tragedii holocaustu, ale również na aspektach teologicznych w relacjach między chrześcijaństwem a Narodem Wybranym. W okresie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 dokonał historycznego wyznania win Kościoła – w tym win względem Żydów. Ważnym etapem pojednawczym była wizyta papieża w Ziemii Świętej w 2000r. Podczas Wielkiej Pielgrzymki Jubileuszowej. W Betlejem,papież wypowiedział się w kwestii polityki bliskowschodniej, mówiąc, że Palestyńczycy mają prawo do ojczyzny. W ramach tej pielgrzymki papierz odwiedził też Egipt, gdzie wezwał muzułmanów i chrześcijan do harmonijnego współżycia.
 19. 19. Jednym z największych pragnień Jana Pawła II było wprowadzenie Kościoła w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Ten cel najwyraźniej zmobilizował jego energię fizyczną i duchową: rok 2000 wypełniony był uroczystościami jubileuszowymi w Rzymie. Światowy Dzień Młodzieży zgromadził ponad 2 miliony osób. Papież odbył milenijne pielgrzymki do Ziemi Świętej i do Fatimy.
 20. 20. Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia (Dilecti Amici), a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży[9]. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (odbyło się ono również w Polsce – Częstochowa, 1991).
 21. 21. Za pontyfikatu Jana Pawła II, dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne zmiany w Watykanie a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność zarówno katolicką jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych religii. Do nowości w tym pontyfikacie należą: * liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech), - zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką, - msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp., - wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego przybywał z pielgrzymką (porozumiewał się swobodnie w językach: polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, łacinie i klasycznej grece), - udział zespołów folklorystycznych w czasie mszy, * spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich), * udział w przedsięwzięciach artystycznych: koncertach, występach zespołów, projekcjach filmowych, * prywatne spotkania z wiernymi, * bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pielgrzymek, * żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi.
 22. 22. Wiele czasu poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii i ateistów. W 1999 papież ucałował Koran przywieziony w prezencie przez muzułmańskich duchownych. Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych.
 23. 23. Jan Paweł II zmarł 2 kwietna 2005r. O Po śmierci papieża, wielu godzinie 21:37 w 9666. dniu swojego duchownych pontyfikatu. przedstawicieli Watykanu, a także wielu Pogrzeb odbył się w piątek 8 kwietnia na wiernych oraz w mass Placu św. Piotra. Mszy przewodniczył mediach zaczęto kardynał Joseph Ratzinger. W całym dodawać mu nowy Rzymie przed ekranami rozstawionymi w przydomek nazywając go wielu miejscach miasta zgromadziło się Janem Pawłem Wielkim. 5 mln ludzi, w tym ok. 1,5 mln Polaków.
 24. 24. Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne. Najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy). Odbył także blisko 100 podróży na terenie Włoch.
 25. 25. Prezentację przygotował Karol Kuska klasa 2 f, LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu Katecheta: ks. Wacław Pelczar
 • PiotrWglowski

  Feb. 1, 2020
 • MaciekBojan

  May. 9, 2018
 • MarcinMichalak12

  Feb. 13, 2017
 • 123asd123asd

  Mar. 25, 2010

Views

Total views

36,148

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

195

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×