Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Detectarea automată a comportamentului mulţimilor

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA
INFORMAŢIEI
1
R E F E R A T
CAPITOLE SPECIALE DE TEOR...
UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA
INFORMAŢIEI
2
Folosirea camerelor de supraveghere s-a...
UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA
INFORMAŢIEI
3
potenţialul pentru crearea a noi domeni...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Transport Urban
Transport Urban
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Detectarea automată a comportamentului mulţimilor

 1. 1. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 1 R E F E R A T CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI Modele Markov cu stări invizibile (Hidden Markov Models) pentru detectarea automată a comportamentului mulţimilor folosind camere video de supraveghere Masterand: CAPTARI Ionuţ
 2. 2. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 2 Folosirea camerelor de supraveghere s-a intensificat în ultimii ani datorită costului scăzut şi a necesităţii de a supraveghea locurile publice. Dar cu toate acestea, nu se poate face o analiză manuală a acestor date. Astfel, se cer metode robuste şi automatizate pentru procesarea acestor mari cantităţi de date. Acest referat propune un cadru de lucru(framework1) pentru a adresa această problemă. Analiza mulţimii este obţinută în informaţia surprinsă de cameră folosind streaming-ul optic. Modele Markov cu stări invizibile(Hidden Markov Model 2-HMM) şi Reţele Bayesiene3 sunt comparate pentru a înţelege comportamentul agenţilor pe scenă. Rezultatele experimentale sunt obţinute doar la câteva secvenţe unde apare furtul sau o luptă. Rezultatele vor putea fi şi mai bine reliefate în cadrul unui sistem automatic care gaseşte evenimente anormale. 1 Introducere Sistemul tipic de supraveghere pentru o arie mare este caracterizat de o reţea mare de camere CCTV, toate conectate la o cameră de control, unde un operator uman are dificila sarcină să le monitorizeze pe toate. Acest fapt duce la o sitiaţie nedorită, din moment ce operatorul poate să fie atent doar la o mica parte din ce este arătat pe monitoare. În consecinţă, sarcina de a detecta un comportament anormal este imposibil de executat într-un timp scurt, forţând aparatura de supraveghere să fie folosită pentru post-analiză atunci când apar situaţii. În mod normal, sistemele de supraveghere sunt instalate în locuri publice, acoperind arii mari, unde un număr mare de oameni populează câmpul de vedere al camerei. Astfel, operatorul de sistem începe să îşi vadă munca sa devenind mai dificilă în a identifica comportamente anormale dar deasemeni creşte interesul pentru analiza comportamentului mulţimilor. Analiza comportamentului mulţimilor a fost ţinta multor studii din diferite domenii, de la studii sociale până la simulări şi câmpuri grafice generate. Toate domeniile au contribuit cu modele şi similarităţi pentru a caracteriza comportamentul mulţimilor. Acest subiect este considerat ca o nouă arie de interes, pentru cercetători, dacă se foloseşte computerul, dat fiind 1 http://ro.wikipedia.org/wiki/Framework 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Hidden_Markov_model 3 http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_bayesian%C4%83
 3. 3. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 3 potenţialul pentru crearea a noi domenii de aplicare, ca de exemplu detectarea automată de revolte sau acte haotice la mulţimi şi localizarea regiunilor cu anormalităţi din scene. În acest referat, s-au studiat două scenarii cu două camere video de supraveghere: un furt la un bancomat(ATM) şi o luptă în spaţiul deschis. Se propune un framework pentru a procesa aceste date pentru a extrage observaţii, şi apoi să fie folosite utilizând un Model Markov cu stări invizibile şi o reţea Bayesiană(BN). Din cauza lipsei de date apriorice, stadiul de învăţare pentru ambele metode constă în cunoaşterea şi experienţa a ceea ce deseori este asociat cu un comportament normal pentru un scenariu particular. Rezultatele pentru fiecare metodă sunt obţinute din asemănarea comportamentulului normal, traducând probabilitatea unei observări ca fiind normală, dat un set de caracteristici de intrare. În consecinţă, acest referat face un studiu de comparaţie între două metode pentru a clasifica observaţiile în comportamente normale şi anormale. În secţiunea 2, se face o prezentare succintă a anlizei mulţimii. Secţiunea 3 tratează comportamentul mulţimii folosind ambele metode(HMM şi BN). În Secţiunea 4, se prezintă rezultatele experimentale şi comparaţii ăntre metode iar în Secţiunea 5 sunt prezentate concluziile. Lucrări relaţionate Analiza comportamentului mulţimilor a fost un subiect important de cercetare în ultimii ani. Folosind computerul, există două moduri principale de abordare pentru rezolvarea acestei probleme. Metoda de abordare bazată pe obiect consideră mulţimea ca o colecţie de indivizi[20, 15]. Cere segmentarea sau detecţia în fiecare obiect pentru a înţelege comportamentul mulţimii. Studiile propuse de [13] detectează persoanele din scenă şi ia în consideraţie şi densitatea de persoane. Studiile propuse de [8] urmareşte mişcările fiecărului individ din mulţime folosind un framework Bayesian. Cu toate eforturile de a dezvolta tehnicile bazate pe obiect, sunt multe dificultăţi intrinseci relaţionate cu această tehnică. Dificultăţile sunt legate de densitatea persoanelor din mulţime, segmentare şi urmărire în imagini. Studii care consideră mulţimea ca pe un întreg au căpătat o mare importanţă în ultimii ani [5, 2]. Acestea consideră mulţimea ca o entitate globală şi o analizează în scene cu densitate medie sau înaltă. În lucrarea propusă de [17], se folosesc tehnici de modelare a scenei pentru a surprinde caracteristici ce duc până la analiza comportamentului mulţimilor, în loc să se
 4. 4. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 4 urmărească obiecte individuale. Recent, o metodă bazată pe Social Force Model [10] a fost propusă pentru analiza comportamentului mulţimilor [14]. Aceasta foloseşte un set de particole pentru estimarea interacţiunii între indivizi. [3] a propus o apropiere hibridă pentru urmărirea oamenilor în mulţimi foarte dense. În [19] se face o importantă reevaluare a analizei mulţimii şi prezintă cercerările recente şi direcţiile de evoluţie a diferitelor comunităţi de cercetare. În lucrarile precedente [4], este folosit fluxul optic în imagini termale şi număratul persoanelor ca o caracteristică pentru a înţelege comportamentul mulţimii. Mai mult decât atât, HMM este folosit pentru a obţine informaţii de comportament din scenă. În lucrarea lui [7] se folosesc Modele Markov cu stări invizibile [16] ca uneltă de modelare a comportamentului. Aici este modelat comportamentul acţiunii faciale. În [5], comportamentul mulţimii este modelat folosind HMM. Pe de altă parte, reţeaua Bayesiană este o metodă probabilistică folosită pentru a înţelege comportamente. În studiile lui [9], este propus un framework pentru înţelegerea scenelor cu ajutorul mai multor camere, folosind reţele Bayesiane pentru analiza comportamentelor bazate pe evenimente. 2 Analiza mulţimii În acestă lucrare, se propun două caracteristici pentru a detecta comportamentul mulţimii. Mărimea mulţimii şi activitatea mulţimii se pot estima din secvenţe de film folosind un set de camere: 2.1 Estimarea mărimii mulţimii Prin detectarea si urmărirea persoanelor se poate face o estimare a mulţimii cu doar o simplă numărare. Oricum, dacă luăm în considerare situaţii cu o densitate foarte mare, detectarea indivizilor poate deveni foarte dificilă. Din acest motiv alegem o măsură mai mică a mărimii mulţimii. Observarea mărimii mulţimii sunt facute considerând porţiunea cea mai apropiată din aria de control a camerelor. Mărimea ariei de control este aleasă astfel încât pixelii zonei celei mai apropiate detectate aproximează rezonabil numărul de persoane din zona de control pe baza unui factor de calibrare constant(de exemplu, aria tipică proiectată de o persoana la această distanţă). Pentru estimarea zonei de fundal şi frontală se procedează astfel:  Fundalul se estimează folosind o mediană ca în [12, 6]. Fundalul updatat este mascat
 5. 5. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 5 mai departe cu weighting 4mask(se sustrag curbele uşoare şi se face o analiză spectrală) bazată pe detecţia facută în porţiunea cea mai apropiată detectată pentru a evita persoanele statice să fie asimilate cu fundalul.  Probabilitatea pentru zona frontală este detectată ca pf = 1 − pb, unde pb este bazat pe un model Gaussian 5cu imaginea de fundal ca mijloc şi o covariere estimată ori ca o aproximare de quartilă[6] ori ca o covariere normală. Figura 1 prezintă numarul oamenilor dintr-o zonă apropiată unui bancomat, unde se petrece un furt. Axa Y reprezintă numărul persoanelor şi axa X reprezintă timpul. La început este doar o persoană apropiată de bancomat apoi sunt două persoane apropiate de bancomat. După furt, cel furat aleargă după hoţ şi dispar din vederea camerei. Această informaţie, împreună cu informaţiile de mişcare din toată zona(nu doar aproape de bancomat) poate da informaţii importante asupra evenimentului. Figura 1: Estimare a mărimii mulţimii în cazul scenariului cu bancomatul Deasemeni putem folosi număratul persoanelor pentru a obţine informaţii despre schimbările în marimea mulţimii într-o perioadă de timp scurt. Prin compararea marimii mulţimii de la un timp la altul se poate obţine o măsură a gradului de mişcare. O schimbare mare poate însemna implicit că personae intră sau ies din mulţime. Poate însemna deasemeni că sunt multe mişcări în scenă şi densitatea şi umbrele contribuie la schimbarea mărimii mulţimii. Această informaţie poate fi folosită ca şi complement al informaţiilor activităţilor din stream-ul optic. În studiile lui Andersson şi al [4], mărimea mulţimii este estimate folosind TIR (Thermal InfraRed). Această metodă este folosită pentru a estima mărimea mulţimii în scenarii de luptă. 4 http://en.wikipedia.org/wiki/Weighting 5 http://www.mathworks.com/help/curvefit/gaussian.html
 6. 6. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 6 2.2 Estimarea activităţii mulţimii Nivelul de activitate într-o scenă, de exemplu măsura în care o persoană merge, aleargă, dă din mâini etc., poate fi estimată brut măsurând stream-ul optic într-una sau mai multe vederi ale scenei. Stream-ul optic într-o vedere specifică este măsurat prin calcularea mişcării aparente a fiecărui pixel de la un frame video la următorul. De aici rezultă un camp de vectori, unde lungimea fiecărui vector corespunde cu magnitudinea estimată a mişcării la o poziţie în imagine. Măsurarea activităţii este obţinută ca suma la pătrat a magnitudinilor mişcării, ori într-o regiune de interes sau în toată imaginea. Motivul pentru care ridicăm la pătrat magnitudinile este pentru că mişcările foarte rapide ce acoperă o mică porţiune din imagine (de exemplu mişcări ce pot apărea într-o luptă) ar trebui să afecteze estimarea într-o mare măsură. Dacă magnitudinile sunt folosite direct, astfel de mişcări mici sunt amestecate cu numărul mare de vectori de mică magnitudine ce apar de la, de exemplu, persoane care merg. Când se măsoara nivelul de activitate într-un singur cadru, mişcările spre camera nu afectează estimarea în proporţie mare. De aceasta este de preferat să folosim mai multe came. Din moment ce stream-ul optic este calculat prin compararea a perechi de imagini, este evident că se impune ca aceste camere să fie statice. Figura 2: Stream-ul optic de la una din camere pentru scenariul cu bancomatul. 3 Modelarea comportamentului mulţimii Aici se descriu doua metode folosite la detectarea comportamentului mulţimii. Acestea sunt bazate pe apropieri probabilistice. Teoria Bayesiană ne oferă posibilitatea să lucrăm cu date incomplete şi nesigure, poate face predicţii asupra evenimentelor viitoare şi oferă o schemă pentru învăţare. Modelele specializate care sunt incluse în framework-ul Bayesian sunt cunoscute sub
 7. 7. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 7 numele de Modele Markov cu stări invizibile (HMMs), Filtre Kalman6, Filtre de Particule7 şi, mai generic, reţele Bayesiene. Aceste modele sunt folosite într-o varietate mare de aplicaţii tehnice. Descoperiri recente indică faptul că modelele Bayesiene pot fi utile în modelarea proceselor cognitive [18]. Descoperirile asupra creierului uman şi a calculelor sale asupra percepţiei arată că metodele Bayesiene au avut succes în crearea teoriilor computaţionale asupra percepţiei şi a controlului senzorial-motric [11]. 3.1 Modele Markov cu stări invizibile Vom propune procesarea datelor provenite de la un grup de senzori optici(vizual şi thermal infrared8) pentru a extrage observaţii binare ce descriu mulţimea şi le vom folosi ca date de intrare pentru un model Markov cu stări invizibile, unde stările invizibile reprezintă comportamentul mulţimii. Aceasta se va face deasemeni pentru două scenarii (vezi [4]). HMM-ul este un proces stochastic 9dublu înglobat care are un proces stochastic de fond neobservabil. Acest proces stochastic de fond poate fi observat prin alt proces stochastic care produce secvenţe de observaţii [16]. Stările reprezintă câteva condiţii neobservabile ale sistemului. În fiecare stare există o oarecare probabilitate de producere a oricărui rezultat observabil al sistemului împreună cu probabilitatea ce indică verosimilitatea următoarelor stări. HMM-ul (λ) este descris de următorii parametri: 𝜆 = ( 𝐴, 𝐵, 𝜋, 𝑆, 𝑂) (1) unde A este distribuirea probabilă a tranziţiilor de stare, B este distribuirea probabilă a observaţiilor în fiecare stare, π este distribuţia iniţială a stării , S sunt stări în model şi O sunt simboluri de observare discrete per stare. Parametrii pentru A, B, şi π sunt obţinuţi învăţând λ cu date de exerciţiu relevante. Folosim λ pentru modelarea comportamentului normal a mulţimii. O probabilitate mare pentru o secvenţă de observare 𝑂𝑆 indică faptul că mulţimea are un comportament aparent normal. O probabilitate mică indică un comportament anormal. Simbolurile de observare ce reprezintă o mulţime, în acest studiu, includ mărimea mulţimii şi mişcare a persoanelor din mulţime. Observaţiile vin de la senzorii optici distribuiţi(camere de vizualizare normale şi camere cu thermal infrared). 6 http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter 7 http://en.wikipedia.org/wiki/Particle_filter 8 http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_infrared_spectroscopy 9 http://ro.wikipedia.org/wiki/Proces_stochastic
 8. 8. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 8 3.2 Analiza comportamentuluimulţimii folosind Modele Markovcustări invizibile Detectarea şi urmărirea persoanelor în mulţimi este o problemă complicată din cauza densităţii persoanelor şi a dificultăţii de a segmenta corect indivizii. Idea cu HMM-ul foloseşte date ale mulţimii/scenei şi nu se dau poziţii detaliate. Nu se identifică persoane specifice sau să se determine poziţia lor exactă. Se vor obţine decizii brute cu privire la mulţime. Aceste decizii brute pot servi ca alerte pentru operatorii de securitate ce pot privi mai atent video-ul respectiv şi să decidă dacă trebuie făcut ceva. Datele bazate pe senzori vor avea întotdeauna un grad de nesiguranţă. Este important să reducem acest grad de nesiguranţă cât se poate de mult atunci când ducem observaţiile la senzor. Putem reduce şi mai mult nesiguranţa la procesul de fuziune(HMM) prin combinarea observaţiilor de la diferiţi senzori care au avut diferite posibilităţi de a observa evenimetul. Comportamentul normal al mulţimii corespunde deseori unor evenimente relativ calme ca mersul şi statul. Ar trebui să fie rare persoane care aleargă sau dau din mâini sau picioare. În cazuri speciale mulţimea nu ar trebui să fie densă sau/şi mare. Tabelul 1 prezintă aceste observaţii: Observaţie Explicaţia observaţiei O1 Activităţi normale O2 Activităţi crescute ca intensitate O3 Activităţi intense ale multora O4 Mulţime mică sau inexistentă O5 Mulţime mare O6 Nu sunt schimbări bruşte în mărimea mulţimii O7 Schimbări bruşte în mărimea mulţimii Tabel 1: Observaţii asupra mulţimii O1, O2 şi O3 sunt obţinute calculând stream-ul optic din camerele vizuale. O4 şi O5 sunt obţinute calculând numărul de persoane din scenă. În scenariul din aer liber aceasta se face folosind o cameră thermal infrared. O6 şi O7 sunt folosite doar în scenariul din aer liber şi sunt bazate pe date thermal infrared. Înscenariul de la bancomat mărimea mulţimii este calculată cu date de la camera vizuală. Este foarte avantajos să fie disponibilă şi o cameră thermal infrared pentru că acestea pot da observaţii precise şi în condiţii de lumină precară. Din moment ce nu se dispune de date de exerciţiu destule, am derivat acestea pe baza
 9. 9. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 9 cunoaşterii şi experienţei a ceea ce este deseori asociat cu un comportament normal, în cazul spaţiului din afară şi bancomatului. Învăţatea se face folosind algoritmul aşteptare-maximizare (EM)10. Am folosit un model ergodic11 cu două stări S1 şi S2. S1 se referă la mişcări calme(stat şi mers) şi S2 se referă la activităţi uşor crescute(mers în mare parte), care încă ţin de un comportament normal. Tabelul 2 şi Tabelul 3 prezintă parametrii HMM-ului ce au fost obţinuţi de la învăţarea pentru luptă (F) şi respectiv furt (R). Caz πS1 πS2 a11 a12 a21 a22 F 0.98 0.02 0.45 0.55 0.26 0.74 R 0.86 0.14 0.54 0.46 0.97 0.03 Tabelul 2: Distribuirea probabilă a stării iniţiale (𝜋 𝑖) şi distribuţia probabilă de tranziţie (a𝑖𝑗) pentru cele două cazuri. B O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 BS1,F 0.66 0.06 0.01 0.11 ∼ 0.00 0.16 ∼ 0.00 BS2,F 0.24 0.08 ∼ 0.00 0.33 0.01 0.34 0.01 BS1,R 0.81 0.07 ∼ 0.00 0.10 0.01 - - BS2,R 0.18 0.26 ∼ 0.00 0.49 0.06 - - Tabelul 3: Observarea distribuţiei probabile, B, pentru cele două cazuri. Ecuaţia 2 este folosită pentru a calcula probabilitatea unui comportament normal, unde 𝛼 𝑡 reprezintă algoritmul Forward [16]: log[ 𝑃( 𝑂| 𝜆)] = − ∑ log 1 ∑ 𝛼 𝑡 ( 𝑖)𝑁 𝑖=1 𝑇 𝑡=1 (2) 3.3 Modelulde reţea Bayesiană Reţelele Bayesiene se aplică acolo unde există un grad de incertitudine în date. Este folosit deasemeni şi când se ştiu câteva probabilităţi condiţionale şi se caută probabilităţi necunoscute. În mod formal, modelul probabilistic este cel care reprezintă un set de variabile aleatoare şi dependenţele lor funcţionale folosind un graf aciclic. Marginile acestui graf reprezintă 10 http://en.wikipedia.org/wiki/Expectation%E2%80%93maximization_algorithm 11 http://en.wikipedia.org/wiki/Ergodic_theory
 10. 10. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 10 dependenţele condiţionale şi nodurile neconectate reprezintă variabile care sunt condiţional independente una de alta. Fiecare nod este asociat cu o funcţie de probabilitate care are ca intrare un set de valori pentru variabilele nodului părinte respectiv şi dă probabilitatea variabilei reprezentată de nod. Reţelele Bayesiene oferă posibilitatea de reprezentare a dependenţelor, parametrilor şi a valorilor lor înţelese intuitiv. 3.4 Reţele Bayesienepentruanaliza comportamentuluimulţimii Se propune o reţea Bayesiană în Figura 3 pentru modelarea comportamentului mulţimii. Acest model grafic poate fi reprezentat de ecuaţia 3. Arată dependenţele ca o distribuţie comună şi descompunerea sa în timp ce se omite simbolul de conjuncţie ∧ . 𝑃( 𝐵 𝐸 𝐼𝑛) = 𝑃( 𝐵) 𝑃( 𝐸| 𝐵) 𝑃( 𝐸| 𝐼𝑛) (3) Variabilele de intrare sunt seturi de noduri conform Figurii 3 ce reprezintă datele obţinute din analiza mulţimii . Figura 3: Modelul Bayesian pentru analiza comportamentului mulţimii. Cel mai înalt nivel este Comportamentul (Behaviour-B). Acest nod depinde de nodul precedent Evenimente (Events- E), care sunt dependente de datele de intrare, unde analiza mulţimii este calculată. În mod diferit de observările binare de la HMM-ul de intrare, intrările Reţelelor Bayesiene (In) sunt divizate în reprezentări discrete: Zero (O), Jos (L) şi Sus (H). Analiza mulţimii este descompusă în trei tipuri de date: • Creşterea mărimii mulţimii (IC) – Această intrare este generată folosind variaţia în mărimea mulţimii considerând datele folosite anterior. Este folosită doar în scenariul din spaţiul liber folosind reţele Bayesiene. Începutul observării Zero este mai mic decât trei persoane. Dacă variaţia este mai mică decât cinci persoane valoarea IC este L, altfel este H.
 11. 11. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 11 • Mişcări (M) – Aceste date sunt generate folosind informaţii din stream-ul optic . Are ca surse trei camere in scenariul bancomatului şi două în scenariul din aer liber. Valorile de start folosite în acest caz sunt dependente de camere şi de scenariu. Considerând observaţiile din HMM: Zero este stabilit în datele de mişcare dacă observarea O1 este adevărată; dacă observarea O2 este adevărată atunci mişcarile sunt joase (L). Datele sunt High (H), dacă observaţia O3 este adevărată. • Mişcări crescute (IM) – Aceste date sunt obţinute folosind variaţia datelor de mişcare (M). În principal, valorile de start sunt estimate ca la date de mişcare şi sunt dependente de cameră şi de scenariu. Aceste date de intrare sunt legate de observările O6 şi O7 ale HMM-ului, dar sunt divizate pe trei nivele: O, L şi H. Această reţea Bayesiană fuzionează date provenite de la diferite camere folosind o distribuţie uniformă, adică toate datele au aceeaşi importanţă şi încredere. Distribuţia folosită poate varia în alte scenarii şi aplicaţii. Fuziunea se face folosind trei noduri de intrare (IC, M, IM), arătate în Figura 3. Nodul Eveniment (E) defineşte trei posibile evenimente în comportamentul mulţimii. Două sunt asociate cu un comportament normal: Mişcări calme (majoritatea personelor stau şi foarte puţine merg), Mişcări joase (asociate cu o mulţime mergând şi interacţiunea dintre persoane). Mişcările High sunt asociate cu mişcări puternice în mulţime (lupte, furturi, persoane alergând, etc.). Pasul de învăţare a reţelei Bayesiene constituie o limitare importantă, din moment ce nu se dispune de date destule înregistrate pentru pregătire. Derivăm datele înregistrate pentru pregătire bazat pe cunoaşterea şi experienţa distribuţiei comune a fiecărei variabile din reţeua Bayesiană, generând Tabelele de probabilitate condiţională (Conditional Probability Tables 12sau CPT). Rezultatul reţelei Bayesiene foloseşte testul raportului de verosimilitate logaritmic(loglikelihood ratiotest13), care este folosit la compararea compatibilităţii a două modele, dintre care unul este conţinut în celălalt, în acest caz comportamentul normal şi cel anormal. Vedeţi Ecuaţia 4, de mai jos: 𝐿𝑜𝑔𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 = − log 𝑃 (𝐵 = 𝐴𝑛𝑜 𝑟𝑚 𝑎 𝑙|𝐸 ,𝐼𝑛 ) 𝑃 (𝐵 = 𝑁𝑜𝑟 𝑚𝑎 𝑙 |𝐸,𝐼𝑛 ) (4) 12 http://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_probability_table 13 http://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood-ratio_test
 12. 12. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 12 4 Experiment Folosim patru secvenţe de film pentru a ilustra comportamentul anormal şi pentru a compara cele două metode propuse. Primele trei secvenţe sunt de la două camere video şi una de la o cameră termală într-un scenariu în aer liber şi comportamentul unei lupte se întâmplă în aceste secvenţe. Comportamentul normal în acest caz este asociat cu al unei persoane care merge spre un rând format, asteaptă să fie servită, este servită apoi merge spre ieşire. În ultima secvenţă, i se întâmplă un furt la bancomat. Această secvenţă este compusă de la un set de patru camere video cu vederi diferite, unde trei camere sunt folosite pentru estimarea activităţii mulţimii şi una pentru estimarea mărimii mulţimii. Frameuri-le pentru aceste secvenţe sunt arătate în Figura 7. În acest scenariu, sunt multe persoane care merg în apropierea bancomatului, dar doar câteva persoane se opresc la bancomat şi interacţionează cu acesta. Rezultatele sunt arătate în figurile 4, 5, 6 şi 7. Toate aceste figuri arată: frame-urile din secvenţa de film, rezultatul generat de HMM şi rezultatul generat de reţelele Bayesiene. Rezultatele axei y arată verosimilitatea comportamentului normal şi axa x reprezintă timpul în secunde. Linia gri din rezultatele HMM-ului indică expectativa unui comportament normal. Rezultatele în analiza comportamentului mulţimii pentru secvenţa Luptă 1 se arată în Figura 4. O motocicletă trece prin scenă la 20s < Timp < 40s (deasemeni un eveniment anormal), este ilustrat în Figura 4a unde se prezintă un frame de la camera 1. Lupta 1 începe la Timp ~ 60s şi se termină la Timp ~ 100s, este ilustrat în Figura 4b unde se arată un frame de la camera 2. În rezultatele HMM-ului, sunt ceva comportamente anormale la Timp ~ 120s, în această perioadă două persoane încercă să o ajute pe aceea care sta jos în timpul luptei. Generează mişcări High dar creşterea acestora se face foarte uşor. Aşadar, metoda reţelelor Bayesiene nu ar fi detectat acest comportament anormal. În acest scenariu, rezultatul fiecărei metode este similar. Dar durata timpului de “alarmă” a HMM-ului este mai mare decât în cazul reţelei Bayesiene. În rezultatele bazate pe reţeua Bayesiană, comportamentul anormal se întâmplă într-un timp scurt, dar este destul pentru a declanşa o alarmă. (a) (b) (c) (d)
 13. 13. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 13 Figura 4: Secvenţa Lupta 1 în scenariul din aer liber - a) Imaginea de la camera 1 la timp ~ 30s când motocicleta trece prin scenă; b) Imagine de la camera 2 la Timp ~ 90s unde se întâmplă lupta (chenar roşu); c) şi d) rezultatele de la HMM şi reţele Bayesiene. Secvenţa Lupta 2 este prezentată în Figura 5. Lupta se întâmplă la Timp ~ 80s şi se termină la după cum se poate vedea şi in Figura 5b,c unde două frame-uri la Timp ~ 90s de la camera 1 şi 2 sunt prezentate. După aceasta, persoana de lângă luptă il ajută pe cel care sta jos la 120s < Timp < 160s. În rezultatele HMM, sunt câteva comportamente anormale la Timp ~ 10s < Timp < ~50s, acestea fiind alarme false. În rezultatele reţelei Bayesiene nu există alarme false dacă startul evenimentului este setat la o valoare mai mică decât trei. Totuşi, reţeua Bayesiană detectează evenimentele anormale ca lupta şi mişcări high în timpul ajutorului la persoana ce statea întinsă jos. (a) (b) (c) (d) Figura 5: Secvenţa Lupta 2 în scenariul de afară - a) Imaginea de la camera 1 la Timp ∼ 100s unde se întâmplă lupta, detaliat folosind chenare roşii (acelaşi moment este arătat în camera 2 în b) ); c) şi d) rezultate din HMM şi reţele Bazesiene. Lupta 3 începe la 120s şi se termină la 130s şi este ilustrată în Figura 6. În acest caz, lupta se desfăşoară în afara câmpului vizual al camerei 1. Având în vedere aceasta, rezultatele prezintă un set de alarme false. Ambele metode au generat rezultate similare în acest caz, cu mici diferenţe la începutul secvenţei, unde metoda HMM detectează un comportament anormal greşit contrar metodei cu reţele Bayesiene. Secvenţa furtului este arătată în Figura 7. Sunt două persoane aproape de bancomat la timp ~ 80s. Furtul se petrece la ~ 120s. După acesta, două persoane (hoţul şi victima) aleargă de la bancomat la 120s < Timp < 160s. În rezultatul HMM, există comportament anormal la Timp ~ 10s < Timp < ~ 60s, dar sunt alarme false. În rezultatul reţelelor Bayesiene, nu există alarme false, doar la Timp ~ 50s unde o umbră a unei persoane
 14. 14. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 14 apare foarte aproape de camera 3. În final, reţelele Bayesiene şi HMM detectează evenimentele anormale ca furtul şi alergarea din apropierea bancomatului. 5 Concluzii Acest referat descrie o apropiere probabilistică asupra analizei comportamentului mulţimilor. Informaţiile cu privire la mărimea şi activitatea mulţimii este calculată pentru a detecta comportamente. S-a folosit o reţea de senzori şi două metode probabilistice pentru a analiza comportamentul mulţimii. Aceste metode sunt testate şi comparate în patru situaţii diferite. Ambele metode pot detecta comportamentul anormal în mulţime, cu avantajul că metoda care foloseşte reţele Bayesiene este mai puţin susceptibilă de alarme false. Pe de altă parte, metoda cu HMM detectează comportamentul anormal pe o perioadă mai mare de timp. Capacitatea metodei de a detecta comportamente anormale este dependentă de parametrii şi aceştia sunt foarte greu de estimat. Lipsa datelor pentru a antrena/ învăţa aceste metode le limitează capabilitatea. Cu toate că aceste metode sunt sensibile la parametri, acestea sunt capabile să detecteze comportamente anormale în diferite scenarii. (a) (b) (c) Figura 6: Lupta 3 în scenariul în aer liber - a) Imaginea de la camera 2 la Timp ∼ 125s unde se întâmplă o luptă (chenarul roşu); c) şi d) rezultă din metodele HMM şi respectiv reţele Bayesiene. (a) (b) (c) (d)
 15. 15. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 15 (e) (f) Figura 7: Secvenţa cu furtul în scenariul cu bancomatul - a), b), c) şi imaginea furtului pe camerele 1,2,3 şi respectiv 4 (chenar roşu); e) şi f) rezultă din metodele HMM şi respectiv reţele Bayesiene. Idei de dezvoltare a proiectului Folosirea analizei de mişcare Laban [18] împreună cu analiza mulţimii ar putea îmbunătăţi performanţa sistemului. O apropiere posibilă ar putea fi folosirea hibridă a rezultatelor cele mai bune a metodelor cu HMM şi reţele Bayesiene. Studii complementare fac referire la Proiectul Prometheus (FP7-214901) [1]. Prometheus tinde să constituie un framework general care să lege rezultatele senzorilor cu procese cognitive automate. Acest framework va putea face interpretare şi predicţia pe termen scurt a comportamentelor mulţimii sau a unui individ. O sarcină importantă este definirea şi design-ul modelelor de fuziune, a modelelor de tracking şi de comportament ce vor fi folosite pentru a detecta automat persoane şi de a le interpreta comportamentul deasemeni şi comportamentul unor grupuri de persoane.
 16. 16. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 16 BIBLIOGRAFIE [1] J. Ahlberg, D. Arsic, T. Ganchev, A. Linderhed, P.Menezes, S. Ntalampiras, T.Olma, I. Potamitis, and J. Ros. Prometheus: Prediction and interpretation of human behavior based on probabilistic structures and heterogeneous sensors. In EuropeanConference on Artificial Intelligence (ECAI),Patras,Greece,2008 [2] S. Aliand M.Shah. A lagrangian particledynamicsapproachforcrowdflow segmentation and stability analysis. In IEEE Conference onComputerVisionandPat-ternRecognition(CVPR),pages 1–6,2007 [3] S. Ali and M. Shah. Floor fields for tracking in high density crowd scenes. In European Conference on ComputerVision(ECCV),pages1–14,2008. [4] M. Andersson, J.Rydell, and J.Ahlberg. Estimationof crowd behavior using sensor networks and sensor fusion. In InternationalConference onInformationFusion(FUSION’09),pages 396–403, 2009. [5] E. Andrade, S. Blunsden, and R. Fisher. Modelling crowd scenes for event detection. In International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pages 175–178, Washington, DC, USA, 2006. IEEE Computer Society. [6] H. Ardo¨. Multi-target tracking using on-line Viterbi optimisation and stochastic Modelling. PhD thesis, Mathematical Sciences -Lund, 2009. [7] D. Arsic, J. Schenk, B. Schuller, F. Wallhoff, and G.Rigoll. Sub motions forhidden markov model based dynamic facial action recognition. In IEEE International Conference on Image Processing, pages 673 – 676, 2006. [8] G. Brostow and R. Cipolla. Unsupervised bayesian detection of independent motion in crowds. In IEEE ComputerSocietyConference onComputerVisionand Pattern Recognition (CVPR), volume 1, pages 594– 601, 2006. [9] F. Cupillard, F. Bremond, and M. Thonnat. Behaviour recognition for individuals, groups of people and crowd. In IEEE Symposium on Intelligence DistributedSurveillance Systems,pages7/1 – 7/5, 2003. [10] D. Helbing and P. Molnar. Social force model for pedestrian dynamics. Physical Review E, 51:4282, 1995. [11] D. Knill and A.Pouget. The Bayesian brain: the role of uncertainty in neural coding and computation. Trends inNeurosciences,27(12):712–719,2004. [12] N. MacFarlane and C. Schofield. Segmentation and tracking of piglets in images. MachineVisionandApplications,8(3):187–193,1995. [13] J. Marques, P. Jorge, A. Abrantes, and J. Lemos. Trackinggroups of pedestrians in video sequences. In Conference onComputerVisionandPatternRecognition Workshop(CVPRW), volume 9, pages 101–108, 2003. [14] R. Mehran, A. Oyama, and M. Shah. Abnormal crowdbehaviordetection using social forcemodel. In IEEE Computer Society Conference on Computer VisionandPatternRecognition (CVPR),pages935–942, Los Alamitos, CA, USA, 2009. IEEE Computer Society.
 17. 17. UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET”, BUCUREȘTI – CAPITOLE SPECIALE DE TEORIA INFORMAŢIEI 17 [15] N. Pelechano and N. Allbeck, J.and Badler. Controlling individual agents in high- density crowd simulation. In ACM SIGGRAPH/Eurographics SymposiumonComputerAnimation(SCA 07),pages 99–108, Aire-la-Ville, Switzerland, Switzerland, 2007. Eurographics Association. [16] L. Rabiner. A tutorial on hidden markov models and selected applications in speech recognition. Readings inspeechrecognition,pages267–296,1990. [17] P. Reisman, O. Mano, S. Avidan, and A. Shashua. Crowd detection in video sequences. In IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV2004), pages 66–71, 2004. [18] J.Rett, J. Dias, and J. Ahuactzin. Bayesian reasoning for laban movement analysis used in human machine interaction. Int. J. Reasoning basedSystem,1:64–74, 2008. [19] B. Zhan, D. Monekosso, P. Remagnino, S. Velastin, and L. Xu. Crowd analysis: a survey. MachineVision Application,19(5-6):345–357,2008. [20] T. Zhao and R. Nevatia. Tracking multiple humans in complex situations. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI), 26(9):1208–1221,2004. FP7 ProjectPROMETHEUS(EU-FP7-ICT-2007-1-214901): http://fp7-pp.publicdata.eu/page/resource/project/214901 http://cordis.europa.eu/project/rcn/85282_en.html

×