Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Des Mensens Levensduur

788 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Des Mensens Levensduur

  1. 1. U hebt de vrijheid om al dan niet te klikken Goddelijke verklaring betreffende des mensens Levensduur
  2. 2. Op de eerste dag schiep God de Koe. God sprak tot haar: « - De ganse dag zal je met de boer naar de wei gaan, - in de hitte van de zon, - zal je kalveren, - en met je melk de boer onderhouden. » « Voor dat alles schenk ik je een levenduur van 60 jaar.  » De Koe antwoordde: « Wat een beestenleven geef je me met die 60 jaar. Ik ga voor 20 jaar, de andere 40 kan je houden . » En God was akkoord . U hebt de vrijheid om al dan niet te klikken
  3. 3. <ul><li>De tweede dag schiep God de Hond. </li></ul><ul><li>God sprak tot hem: </li></ul><ul><li>« - De ganse dag zal je aan de voordeur zitten </li></ul><ul><li>eenieder die passeert zal je afblaffen. » </li></ul><ul><li>« Ik schenk je een levensduur van 20 jaar.» </li></ul><ul><li>De Hond antwoordde: </li></ul><ul><li>« Wat een hondenleven zo te blaffen. </li></ul><ul><li>Geef me 10 jaar, de andere 10 kan je houden. » </li></ul><ul><li>Opnieuw was God akkoord. </li></ul>U hebt de vrijheid om al dan niet te klikken
  4. 4. <ul><li>De derde dag schiep God de Aap. </li></ul><ul><li>Alzo sprak God tot de Aap: </li></ul><ul><li>« - Vermaak de mens , </li></ul><ul><li>Verbaas hem met je streken – doe hem lachen . » </li></ul><ul><li>«  Ik geef je een leven van 20 jaar . » </li></ul><ul><li>De Aap antwoordde : </li></ul><ul><li>« 20 jaar de aap uithangen ? Nu zet je me voor aap !. </li></ul><ul><li>Gaf de hond je geen 10 jaar terug? Wel, ik doe hetzelfde , ok ? » </li></ul><ul><li>Weer ging God akkoord. </li></ul>U hebt nog steeds de vrijheid om al dan niet te klikken
  5. 5. <ul><li>De vierde dag schiep God de Mens. </li></ul><ul><li>Alzo sprak God tot hem : </li></ul><ul><li>« - Eet , - slaap , - speel , - neuk en – vermaak je . </li></ul><ul><li>Carpe diem  » </li></ul><ul><li>«  Ik geef je 20 jaar . » </li></ul><ul><li>De Mens antwoordde : </li></ul><ul><li>«  Slechts 20 jaar ? Here mijn God !. </li></ul><ul><li>Luister, ik neem mijn 20 jaar met de 40 jaar die de koe je teruggaf, de 10 van de aap en de 10 van de hond. </li></ul><ul><li>Dat maakt 80 jaar , ok ! » </li></ul><ul><li>“ Top!” antwoordde God “ Verkocht” . </li></ul>Wenst u de rest van het verhaal, dan doet u er goed aan te klikken
  6. 6. De moraal : het leven bestaat uit klikken en knikken <ul><li>En zo geschiedde : </li></ul><ul><li>- De eerste 20 jaren van ons leven , </li></ul><ul><li>Eten, slapen, spelen, neuken we, </li></ul><ul><li>We vermaken ons en plukken de dag; </li></ul><ul><li>- De volgende 40 jaar, </li></ul><ul><li>Werken we ons krom </li></ul><ul><li>Tot grote vreugde van de baas ; </li></ul><ul><li>De 10 volgende jaren , </li></ul><ul><li>Hangen we de aap uit om onze kleinkinderen te vermaken ; </li></ul><ul><li>en </li></ul><ul><li>de 10 laatste jaren , </li></ul><ul><li>Zitten we aan de voordeur en blaffen iedereen af !. </li></ul>
  7. 7. Een laatste knik Vrij naar © 2003 K@P

×